НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 423

Про заяву ТОВ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 00280-п від 26.11.2015)

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл. (місцезнаходження суб'єкта господарювання: вул. Потебні, буд. 50, м. Луцьк Волинської обл., 43000; директор Мариненко Олександр Олександрович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00280-п від 26.11.2015 у зв'язку зі збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 38 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297, Національна рада вирішила:

1. Переоформити додаток (дата видачі додатка 24.06.2016) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00280-п від 26.11.2015 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., у зв'язку зі збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 38 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши:

- загальна кількість програм програмної послуги - 38, із них вітчизняних програм - 37.

2. Затвердити ТОВ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ТОВ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення загальної кількості програм програмної послуги, зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., додаток до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00280-п від 26.11.2015.

6. При видачі переоформленого додатка до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00280-п від 26.11.2015 ТОВ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., додаток (дата видачі додатка 24.06.2016) вважається недійсним та вилучається.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 423

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) ТОВ "ЛЮКСЛІНК", м. Луцьк Волинської обл., у складі програмної послуги в м. Луцьку Волинської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі

Перелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N
з/п

Програма

1.

ДП "ТРК "Аверс" ВАТ "Корпорація "Аверс"

2.

Національна телекомпанія України ("ВТ")

3.

ТОВ "Слово Волині"

4.

ДП "Парламентський телеканал "Рада"

5.

Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ")

6.

Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К")

7.

Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")**

8.

Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")**

9.

Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")**


* - при використанні цифрової та IPTV технологій програми поширюються у кодованому вигляді.

** - для цифрової та IPTV технологій.

Загальна кількість програм програмної послуги - 38, кількість вітчизняних програм - 37.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко

Начальник управління ліцензування

Л. Запорожець


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.