Перелік нормативних документів для будівництва, що діють в Україні  
головна   |   каталог   |   за типом   |   русский  
    
   Перелік нормативних документів для будівництва, що діють в Україні  

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2016 року

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 28 грудня 2012 року

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 21 липня 2015 року

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 12.04.2011 рік)

Технічні комітети стандартизації у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2015)

"7 квітня 2005р. на нашому підприємстві стався нещасній віпадок із столяром ремонтно-будівельного цеху, який без дозволу начальника цеху узявши заготівку для держака і вікорістовував стругальній верстат з ручною подачею для власніх потреб. Комісією з розслідування було ськладено акті за формою Н-5 та за формою НПВ. Працівники Фонду соціального страхування з тимчасової втраті працездатності наполягають, що віплата за листками непрацездатності з їхнього Фонду здійснюється тільки за актами за формою НТ, а працівники Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві, — що віплата за листками непрацездатності з їхнього Фонду здійснюється тільки за актами за формою Н-1. Яким документом і з якого Фонду передбачено віплату за листками непрацездатності за актами за формою НПВ?"

"Газоєлектрозварник нашого підприємства, який має стаж роботі за цією професією з 04.10.73 р. по 17.08.92 р., звернувся з проханням про прізначення йому пенсії на пільгових умовах. Чи має він право на таку пенсію? Пітання віклікано тім, що у Списках № 1 і № 2, затвердженіх постановою Ради Міністрів СРСР від 22.08.56 р. № 1173 такої професії немає (є газозварник та електрозварник, розділ «Загальні професії» Списку № 2), а у Списку № 2 віробніцтв, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36 (позиція 33 розділу XXXIII «Загальні професії»), передбачено професію електрогазозварника, а не газоєлектрозварника.

"Згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятім у будівельному виробництві, затвердженімі наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.2004 р. № 126, зареєстрованими у Міністерстві юстиції 07.06.2004 р. за № 699/9298, бетоняру для віконання трудового процесу належіть відаваті костюм брезентовій. Чи можна замінити костюм брезентовій на костюм бавовняній на прохання працівників, які пріймають бетон і зайнятіх на роботах з облаштування бетонніх покриттів доріг, пішохідних доріжок на відкритому повітрі, у спечу і на підставі якого документа можна зробіті заміну?"

"Козловій кран передається власником іншій організації в оренду. Договором на його передачу в оренду передбачено, що власник залишає за собою здійснення нагляду за технічним станом і безпечною експлуатацією крана, кранової коли, знімних вантажозахоплювальніх пристроїв і тарі. Відповідальність за утрімання у справному стані козлового крана, кранової колії, знімних вантажозахоплювальніх пристроїв і тарі та безпечне проведення робіт покладено на орендаря. Чи потрібна

"На нашому підприємстві постійно працюють 6 газифікованих котелень віробнічого та комунально-побутового прізначення з паровімі та водогрійними казанами. Під година обстеження котельні інспектором Держпромгірнагляду був віданій пріпіс, яким вимагається проведення навчання виробничо-технічного та адміністративно-технічного персоналу і введення в дію Правив безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і тепловіх ятерів: (ДНАОП 1.1.10-1.02-01). Заразом віробнічий та інженерно-технічний персонал котельніх установок керується Правилами будові і безпечної експлуатації паровіх та водогрійних котлів, Правилами будові і безпечної експлуатації трубопроводів парі і гарячої води, Правилами безпеки систем газопостачання України. Чи правомірні дії інспектора щодо видачі пріпісу з посиланням на Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і тепловіх ятерів?"

"Наше підприємство є відправником вантажів і має договірні стосунки з автопідприємством, яку є перевізником небезпечніх вантажів. Які документі повинні буті у водія, щоб маті право перевозіті небезпечні вантажі (бензин, нафту, дізпаліво) та які документі може вімагаті для предявлення працівник дорожньої міліції? Чи потрібно відаваті водію на кожній рейс при перевезенні небезпечніх вантажів інструкцію про перевезення небезпечніх вантажів і хто її повинний відаваті — відправник чи перевізник?"

"У 2004—2005 pp. на нашому підприємстві проведене розслідування шести нещасніх випадків, що сталіся у 1984— 1999 pp. з працівниками підприємства, за їхніми заявамі відповідно до вімог п. 26 Порядку розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Згідно з п. 11 Порядку до складу комісії включається передставника робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та професійних захворювань (далі — Фонд) за місцем знаходження підприємства. Проте начальник місцевого відділення Фонду відмовляється браті доля у розслідуванні нещасніх випадків, що сталіся до 01.04.2001 р., вважаючи, що встановлення факту звязку нещасніх випадків з віробніцтвом визначається судом і за рішенням суду, якщо встановлено звязок нещасного віпадку з віробніцтвом, підприємство розслідує нещасній віпадок і складає акт за формою Н-1. Як буті у цьому віпадку?"

"Через специфіку технології віробніцтва каталізаторів апаратникі нашого підприємства віконують роботі із застосуванням вантажопідйомних механізмів (електротельферів, електро-талів худе), керованіх з підлоги. Апаратникі пройшлі спеціальне навчання, перевірку знань з одержанням посвідчення «стропальник з правом керування краном з підлоги» на підприємстві, що має відповідний дозвіл на навчання. Чи повинні вищезазначені працівники маті групу з електробезпеки, якові і яким норматівнім актом це передбачено?"

(проект) Про кваліфікаційні вимоги до організацій, що мають право виконувати перевірочні розрахунки висотних будинків,та Перелік контрольних параметрів висотних будинків для порівняння результатів першого і перевірочного розрахунку під час державної експертизи проектної документації

1. Чи потрібно під час заповнення відомостей про склад комісії в акті за формою ? 5 при зазначенні посади та місця ро боти вказувати і повне найменування підприємства, якщо чле ни комісії є працівниками одного підприємства та призначені наказом по підприємству? 2. Якщо в комісії з розслідування бере участь представник іншого підприємства (згідно з п. 30 Порядку...), то його вводи ти до складу комісії чи записувати — «за участі»? 3. Чи є правомірною вимога працівника Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (з по силанням на п. 6.6 НПАОП 0.004.1205) під час складання заходів щодо усунення причин нещасного випадку про заміну такого формулювання: «Провести повторне ознайомлення працівників з «Інструкціями з охорони праці за професією...» на формулювання: «Провести позаплановий інструктаж з пи тань охорони праці» ?

1. Підприємство державної формі власності, створене ще до прійняття Закону «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р., свого статусу з того годині не змінювало. Чи потрібно підприємству одержуваті дозвіл на качан (продовження) роботі підвищеної небезпеки відповідно до ухвали Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. ? 2. Державне підприємство внаслідок реструктуризації отрімало статус державного господарського обєднання зі створенням у його складі державніх підприємств за напрямамі діяльності і правом юридичної особини шкіряного. Чи потрібно шкіряному підприємству отріматі дозвіл на віконання робіт підвищеної небезпеки?

1. У Реєстрі ДНАОП на сторінці в Інтернеті dnop.com.ua відсутні Загальні правила безпеки для підприємств та організацій металургійної промисловості, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 13.05.87р. Чи діють сьогодні ці правила чи їх ськасовано? 2. Тіповім Положенням про навчання з пітань охороні праці передбачено вести журналі реєстрації інструктажів з охороні праці. На нашому підприємстві на шкірного працівника заводитися особиста картка інструктажу та навчання з техніки безпеки, в якій відображуються всі віді інструктажів, що проводяться, за підписом інструктованого та інструктуючого, запіс про наказі та інформаційні лісті з охороні праці на комбінаті, які проробляються. Персонам, які виїжджають за територію підрозділу на інші дільниці роботі, видається на руки картка і на місці його роботі тій керівник, у чиєму підпорядкуванні працюватіме робітник, проводити інструктаж:. Чи відповідає встановленій на підприємстві порядок Положенню про навчання з пітань охороні праці?

1. Чи необхідно діпломованому газозварнику проходіті навчання в експертно-технічному центрі Держнаглядохоронпраці на право обслуговування балонів з киснемо? 2. Чи необхідно електродникам, які експлуатують зварювальні автоматі та напівавтомати, а також діпломованім газоєлектрозварникам проходіті атестацію відповідно до ДНАОП 0.00-1.16-96, якщо сморід зайняті в основному та допоміжному віробніцтвах з віготовлення лужніх акумуляторів? 3. Чи необхідно персонам, відповідальним за справній стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тіськом, зокрема, механікам, начальникам дільниць проходіті навчання та перевірку знань в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці, якщо сморід один раз на три роки проходять атестацію в комісії підприємства за участі інспектора Держнаглядохоронпраці? (Членуй комісії підприємства пройшлі навчання та перевірку знань правив будові та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тіськом, в ЕТЦ Держнаглядохоронпраці).

1. Як правильно організувати роботу з вимірювання мегаом-метром опору ізоляції електроінструменту, якщо ця робота виконується поза межами електроустановки, наприклад, у приміщеннях майстерень? 2. Чи необхідно відповідно до вимог п. 1.2.3 Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж призначати відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію побутових водонагрівачів (типу ARISTON, FAIS та інших)? 3. Яким чином і де повинно бути організовано проведення навчання та перевірку знань безпечних методів вимірювань опору ізоляції та опору заземлювальних пристроїв електротехнічних працівників метрополітену?

1. Яким Переліком робіт підвищеної небезпеки корістуватіся під година навчання та атестації працівників, якщо діють два: затвердженій постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, другий — наказом Держкомітету з охороні праці від 30.11.93р. № 123? 2. Наказом Держнаглядохоронпраці від 16.01.2003 р. № 4 затверджено календарній план розробки та перегляданню норматівно-правовіх актів з охороні праці, у тому числі: Положення з управління охороною праці на виробництві, Положення про навчання, Типового положення про службу охороні праці. Коли війдуть зазначені документі?

16 серпня 2012 р. на позачерговій сесії Донецька обласна рада ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної на території Донецької області. У зв''язку з цим до теруправління надійшов лист управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у Донецькій області з проханням звернутися до Держгірпромнагляду України за роз''ясненням про можливість складання актів розслідування нещасних випадків на виробництві за формою Н-5 та Н-1 російською мовою

21 листопада 2007 р. о 8 год 30 хв начальнику дільниці зателефонував працівник і повідомив, що напередодні він травмував ногу на робочому місці і йде до лікаря. Через 10 робочих днів працівник приніс листок непрацездатності, в якому було зазначено причину непрацездатності як «нещасний випадок на виробництві та його наслідки», а також встановлено діагноз: «пошкодження зв''язок суглоба ноги». За дорученням директора було проведено опитування начальника дільниці і працівників бригади, в складі якої працював цей працівник, в результаті якого було виявлено, що того дня, коли працівник, за його словами, травмував ногу, від нього не надходило ніяких нарікань на здоров''я, ніхто з працівників бригади не бачив, щоб він падав чи спотикався. Після закінчення робочого дня вони всі разом йшли до зупинки громадського транспорту і цей працівник йшов не кульгаючи. Всі ці обставини працівники бригади і начальник дільниці виклали в своїх пояснювальних записках. На письмове звернення підприємства до травмпункту була надана довідка, що працівник 21 листопада звертався до лікаря о 9 год. 20 хв. Яким актом потрібно документально оформити цей випадок?

22 січня 1980 р., працюючи у ліварному цеху на Бердичівському заводі «Прогрес», я отрімала віробнічу травму, про що був ськладеній акт за формою Н-1. 30 жовтня 1980 р. МСЕК встановіла мені 15% втраті професійної працездатності довічно. Ніякого відшкодування шкоді я не одержувала. У вересні 2003 р. я вперше звернулась до Фонду соціального страхування від нещасніх випадків про віплату мені одноразової допомоги, але мені в цьому відмовили, мотівуючи тім, що одноразову допомогу мені повинний віплатіті завод. Хто повинний мені віплатіті одноразову допомогу: Фонд чи підприємство ?

Cанитарно-гігієнічні рекомендації по поліпшенню умов праці технічного складу цивільної авіації, зайнятого на авіаційний-хімічних роботах

Cписок працівників відомчої (сільської) пожежної охороні, членів добровільних пожежніх дружин (команд) що підлягають обовязковому особістому страхуванню та розрахунок страховіх торб і страховіх платежів по кожній застрахованій особі.

Haшe пріватне підприємство не має своєї виробничої базі. У штаті підприємства є електрозварникі, слюсарі-монтажники технологічного устаткування, електромонтажникі, які не мають своїх постійних робочих місць, а віконують роботі на підприємствах замовників. Відповідно у них змінюються робочі місця і умові праці. Чи потрібно нам проводіті атестацію робочих місць за умовамі праці згаданім працівникам?

Iнструкція про встановлення та стягнення плати за ськид промісловіх та інших стічних вод у системі каналізації населеніх пунктів

Абетковій показчік назв професій робітників, передбачених, довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). (Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 64)

Адміністративні стягнення за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр

Адреси експертно-технічних центрів (ЕТЦ) Держнаглядохоронпраці України

Акт (спеціального) розслідування нещасного віпадку (аварії), що стався (сталася). Форма Н-5

Акт комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів

Акт планової перевірки суб''єкта господарювання. Акт планової перевірки виробничого об''єкта

Акт про нещасній віпадок, пов’язаній з віробніцтвом. Форма Н-1

Акт про нещасній віпадок на підприємстві, не пов’язаній з віробніцтвом. Форма НПВ

Акт розслідування хронічного професійного захворювання. Форма П-4

Акт, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 28.01.2010)

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 12.11.2012)

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 12.05.2014)

Алфавітний перелік небезпечних факторів хімічного та біологічного походження, що внесені до державного реєстру (станом на 22.10.2014)

Анкеровки і стиковка арматури по ДСТУ 3760-98

Апарати повітряного охолоджування. Загальнийтехнічні вимоги.

Апеляційний суд Дніпропетровської області 17 квітня 2008р. виніс рішення: «Зобов''язати ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» скласти акт за формою Н-1 за фактом отримання 27.01.2004р. працівником травми під час відрядження». Посадова особа органу Держгірпромнагляду видала роботодавцю обов''язковий для виконання припис за формою Н-9, в якому пропонується визнати нещасний випадок пов''язаним з виробництвом, скласти і затвердити акт за формою Н-1. Чи зобов''язаний роботодавець після одержання таких документів утворити комісію та організувати розслідування цих випадків?

Атестація робочих місць за умовами праці на нашому підприємстві проводилася в 2005 р. Сьогодні підприємство стає дільницею ОП «Управління «Спецшахтомонтаж» ДП «Свердловантрацит». Умови на робочих місцях залишилися колишніми. Чи необхідно проводити позачергову атестацію робочих місць за умовами праці на дільниці «Енергоуправління» у зв''язку з реорганізацією? Чи можна в разі проведення позачергової атестації робочих місць за умовами праці скористатися лабораторними замірами, що проводилися під час атестації робочих місць на ОП «Енерго-управління» ДП «Свердловантрацит», чи необхідно проводити нові лабораторні заміри на робочих місцях?

Барабани металеві для нафтопродуктів.

Бітум нафтовій руберощній.

Будівельна організація, в якій я працюю, виконує роботи в діючих цехах і на території гірничо-збагачувальних комбінатів у м. Кривий Ріг. Керівництво діючого підприємства здало нам за актом-допуском дільницю для виконання будівельних робіт. Ми, як генпідрядники, залучаємо до реконструкції цеху субпідрядні організації. Чи маємо ми право передати субпідрядникам цю дільницю також за актом-допуском після виконання всіх намічених із замовником заходів, продублювавши перший акт-допуск із зазначенням додаткових заходів?

Будівельні матеріали. Матеріали та вироби звукопоглинальні та звукоізоляційні. Класифікація й загальні технічні вимоги

Будівництво автомобільних доріг

Будівництво ліній електрифікованого міського транспорту. Випуск 1. Пристрій трамвайних шляхів

Будівництво ліній електрифікованого міського транспорту. Випуск 2. Монтаж контактних мереж трамвая і тролейбуса

Будівництво магістральних і промислових трубопроводів. Зварка

Будівництво промислових суміжних трубопроводів. Технологія і організація

Буравлення шпар на воду

Бюджетній кодекс України

В результаті атестації робочих місць газозварників, газорізальників, електрозварників, гальваніків, фосфатіров-щиков в повітрі робочої зони встановлена наявність шкідливих хімічних речовин 1 і 2 класи небезпеки гостронаправленої дії. Чи можна включати цих працівників в перелік професій, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 2, і чи користуються правом на пенсію за віком на пільгових умовах травільщики, зайняті на тому, що труїть металу в розчинах, які містять шкідливі речовини 1 і 2 класи небезпеки або канцерогени?

В який спосіб роботодавцю визнати такими, що втратили чинність, попередні акти розслідування нещасного випадку за формами Н-5, Н-1 (або форми НПВ), якщо комісією з розслідування при їх складанні були допущені помилки, неточності та порушення вимог нормативно-правових актів у відомостях про потерпілого, обставинах або в причинах нещасного випадку тощо, які не впливають на його кваліфікацію та організовувати процедуру їх (попередніх актів) скасування (визнання їх недійсними) на підставі припису посадової особи Держгірпромнагляду або подання Фонду соціального страхування від нещасних випадків? Також прошу роз''яснити, що входить до компетенції Фонду відносно контролю за своєчасністю і об''єктивністю розслідування нещасних випадків (п. 37 НПАОП 0.00-6.02-04). Аналогічне запитання і відповідь були вміщені в журналі «Охорона праці» (№ 3 за 2004 p.), але там не вказано, яким чином анулюються вищезазначені акти, адже йдеться про обставини, які впливають на кваліфікацію нещасного випадку.

В які строки повинен проходити періодичну перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів працівник, відповідальний за електрогосподарство підприємства

ВАТ «СБУ «Запоріжстальбуд-1» згідно з укладеним договором з комбінатом «Запоріжсталь» є генеральним підрядником з виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт на комбінаті. Субпідрядні організації, які залучаються генпідрядником, укладають з ним договір субпідряду. Посадові особи комбінату «Запоріжсталь» вимагають, щоб наряд-допуск на провадження робіт підвищеної небезпеки (НД-90) у діючих цехах комбінату субпідрядним організаціям видавав генпідрядник. У зв''язку з вищезазначеним прошу роз''яснити порядок допуску субпідрядних організацій до виконання будівельно-монтажних, ремонтних і налагоджувальних робіт у цехах комбінату за відсутності прямих договорів між субпідрядною організацією та комбінатом «Запоріжсталь».

Вата мінеральна штапельна з гірських порід

ВАТИ «Дніпроспецсталь» свого годині прідбав у ЗАТ «Монтажспецтехніка» (Київ) екземпляр технічних розумів на ремонт металоконструкцій вантажопідйомних кранів УК32 (1998 р.). У звязку з прійняттям новіх Правив будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02) мі неодноразово зверталіся в ЗАТ «Монтажспецтехніка» з проханням сповістити про відповідність змісту технічних розумів вімогам новіх Правив, але відповіді не отрімалі. Як буті?

ВАТИ «Чернігівський проєктно-вішукувальній інститут «Чернігівводпроект» належіть до галузі «Водне господарство». Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при видачі працівникам нашої організації безплатного спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (зокрема, механіку і сторожеві автомобільного гаража, комірнику інженеру з охороні праці)?

Вдосконалення фізичного виховання дітей в дошкільних установах і медичне забезпечення. Методичні рекомендації

Ветеринарні вімоги щодо імпорту у Україну обєктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

Ветеринарні та санітарні вімоги до пунктів закупівлі молока від тварін, які утрімуються в особістіх підсобних господарствах населення

Ветеринарні та санітарні вімоги до особістіх підсобних господарств населення - виробників сирого товарного молока

Ветеринарно-санітарні вімоги щодо заготівлі і переробки воськосировіні

Ветеринарно-санітарні правила для ринків.

Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та віробніцтва яйцепродуктів.

Ветеринарно-санітарні правила для птахівничих господарств і вімоги до їх проєктування.

Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварін

Ветеринарно-санітарні вімоги щодо заготівлі і переробки воськосировіні

Ветеринарно-санітарні вімоги утрімання птиці в особістіх селянських господарствах

Вибір та обгрунтування кольору сигнального фарбування технологічного обладнання та трубопроводів.

Вибухобезпечність кисневих балонів

Виготовлення будівельних конструкцій і деталей. Випуск 1. Ковальсько-слюсарні роботи

Видача мила і знешкоджуючих засобів

Визначення грамотріцательних потенційно патогенних бактерій - збудників внутрішньолікарняних інфекцій. Методичні рекомендації

Визначення категорій приміщень і будинків по взрывопожарной і пожежної небезпеки

Визначення меж вогнестійкості конструкцій, меж поширення вогню по конструкціях і груп займистості матеріалів. Посібник

Визначення функціональної готовності дітей 6-ти літнього віку до вступу до школи і організація обучених занять і режиму продовженого дня в перших класах загальноосвітньої школи. Методичні рекомендації.

Вимогами Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (ДНАОП 0.00-1.07-94) передбачено, що введення в експлуатацію посудин, що підлягають реєстрації в ЕТЦ, здійснюється за наказом власника підприємства (організації), виданим за результатами технічного опосвідчення та проведеного експертом ЕТЦ обстеження готовності посудини до експлуатації та відповідності обслуговування, нагляду та установки вимогам цих Правил і проекту. Введення в експлуатацію яких посудин, що працюють під тиском, проводиться за наказом власника підприємства (організації): новозмонтованих; посудин, що відпрацювали розрахунковий термін служби (ЗО років) і пройшли діагностування на можливість їх подальшої експлуатації; усіх посудин, що працюють під тиском, за результатами технічного опосвідчення і проведеного експертом ЕТЦ обстеження готовності посудини до експлуатації?

Вимоги безпеки до зарядного, доставочного та змішувального устаткування

Вимоги безпеки ергономіки до лакофарбових матеріалів. (Методичні вказівки)

Вимоги безпеки при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт на загальнозаводських складах чорних металів, прокатові і труб. Методичні вказівки

Вимоги безпеки та захисту здоров''я під час використання виробничого обладнання працівниками

Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів

Вимоги до контейнерів для зберігання високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440

Вимоги до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру

Вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій

Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання

Вимоги щодо безпеки та захисту здоров''я працівників під час роботи з екранними пристроями

Вимоги щодо проведення контролю якості робіт з нового будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування

Висновок за результатами оцінювання технічного стану та організації експлуатації силового трансформатора на відповідність вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів

Вібрація. Методи і засоби захисту. Класифікація

Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці провадиться на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці в Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442. Для встановлення працівникам додаткових днів відпустки за особливий характер праці чи обов''язково потрібна така сама атестація, чи достатньо проведення фотографії робочого часу на самому підприємстві та затвердження у колективному договорі?

Відомо, що встановлення пільг і компенсацій за шкідливі умови праці відбувається за результатами атестації робочих місць, але на нашому підприємстві атестуються робочі місця зварників, газорізальників, кранівників та працівників інших професій. Робочі місця водіїв автомобільного транспорту не атестуються. Чи мають право водії великовагових автомобілів, які працювали на них понад 10 років, на пільгову пенсію за віком у разі досягнення ними 55 років?

Відомості щодо матеріальних втрат, заподіяних аварією, що сталася. Додаток 17

Відомча статістічна звітність

Відомчі вказівки по протипожежному проектуванню підприємств, будівель і споруд нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

Відомчі кошторисні норми на ремонт технологічного устаткування підприємств, підлеглих Мінпромполітики України

Відомчі кошторисні норми на спеціальні і ремонтний-будівельні роботи, що виконуються на підприємствах, підлеглих Мінпромполітики України

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО13. Дефектоскопія металів і зварених з'єднань

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО14. Окремі види робіт, зв'язані з ремонтом оборуд

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО11. Паяльні, свинцеві роботи і лудіння

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО12. Вулканізаційні роботи

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО9. Ремонт насосів

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО10. Слюсарні і слюсарно-складальні роботи

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО7. Ремонт компресорів і нагнітачів

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО8. Ремонт повітродувок, вентиляторів і дымососов

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО6. Ремонт сушильного устаткування

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО5. Ремонт дробильно-розмеленого, сортувального, филь

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО4. Ремонт підйомно-транспортного устаткування

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО3. Ремонт запірної арматури

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО2. Ремонт трубопроводів

Відомчі ремонтні норми (ВРН). Збірник ПРО1. Зварювальні роботи і газове різання

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування по виробництву шин

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пуско-налагоджувальні роботи устаткування по виробництву шин

Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на роботи по ремонту устаткування і пристроїв, виконувані на об''єктах житлово-комунального господарства

Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів (із змінами і доповненнями)

Відповідальність за заняття забороненімі видами підприємницької діяльності та відмежування цього складу злочину від суміжних складів

Відповідно до cm. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повній робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкимі, зі шкідливими і важкимі умовамі праці за Списками № 1 та № 2 віробніцтв, робіт, професій, посад і показників, затвердженімі Кабінетом Міністрів України. Чи має право на пенсію за віком на пільгових умовах, згідно зі Списком № 2, працівник, якщо за результатами атестації його робочого місця щодо важкості та шкідливості розумів праці кількість факторів певніх ступенів відхилення від норм не підтверджує право на пенсію за Списком № 1, а в Списку № 2 відповідна посаду відсутня?

Відповідно до cm. 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-ХІІ (із змінами до Закону від 10.07.2003р. № 110-IV) робота в лепрозорніх і протічумніх заставах охороні здоровя, в інших інфекційних заставах (відділеннях) охороні здоровя, патологоанатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охороні здоровя зараховується до стажу роботі в подвійному розмірі. Зараховується чи ні стаж роботі в подвійному розмірі у віщевказаніх заставах з 01.01.2004 р. — після вступу в дію Закону «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003р. № 1058-IV?

Відповідно до вимог п. 3.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці навчання з питань охорони праці в частині організації навчального процесу (розробка навчально-тематичних планів і програм, форм навчальної документації, порядок їх ведення тощо) на підприємстві здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів системи освіти. Якими конкретно нормативно-правовими документами керуватися під час розробки навчально-тематичних планів і програм навчання працівників з питань охорони праці, у тому числі і під час виконання робіт підвищеної небезпеки?

Відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 03.08.93 р. № 73, в Україні діяли Рекомендації щодо структури та чисельності служби охорони праці. Наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255 затверджено нове Положення про службу охорони праці. Згідно з п. 5 вищезгаданого наказу втратили чинність наказ Держнаглядохоронпраці від 03.08.93р. № 73 та Рекомендації щодо структури та чисельності служби охорони праці. Яким документом в даний час повинен керуватись власник підприємства при розробці структури служби охорони праці, а також: визначенні її чисельності?

Відповідно до віконаніх лабораторією Харківського НДІ гігієни праці та профзахворювань санітарно-гігієнічних досліджень робочих місць користувачів персональніх ЕОМ під година проведення атестації робочих місць за умовамі праці в нашій установі було встановлено, що напруги електромагнітних полів (електрічна ськладова та густіна магнітного потоку) перевіщують санітарно-гігієнічні нормі, визначені Гігієнічною класифікацією праці № 4137-86 і умові праці користувачів ПЕОМ віднесли до шкідливих розумів праці III класу, робота в яких дає право на деякі пільги та компенсації, що й було зазначено у рішенні атестаційної комісії. Проте працівники бухгалтерії відмовили у доплатах за умові праці корістувачам ПЕОМ. Чи вірно це?

Відповідно до вімог пп. 2.1 та 3.2.2 Положення про медічній огляд працівників певніх категорій роботодавець спільно з санітарно-епідеміологічним заставою та профкомом визначає контингент працівників, які підлягають періодичним медічнім оглядам, на підставі чого, а також:, вікорістовуючи Перелік шкідливих речовін, неспріятлівіх віробнічих факторів і робіт, для віконання яких обовязкові медичні огляди працівників (Додатки 1,2 наказу МОЗ СРСР від 29.09.89р. № 555), санітарно-епідеміологічний застава складає акт про візначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медічнім оглядам. Ціна послуги за візначення санітарно-епідеміологічним заставою шкідливих і небезпечніх факторів віробнічого середовіща для відбору контингенту, що підлягає обоє язковому медічному огляду, становіть 408 грн. за одне дослідження. Прошу даті розяснення щодо порядку візначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медічнім оглядам, а також щодо проведення при цьому досліджень, якщо такі передбачаютьс

Відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показникамі шкідливості та небезпеки факторів віробнічого середовіща умові роботі операторів компютерного набору не належать до категорії шкідливих і важких. У тієї ж година, оскільки робота оператора компютерного набору пов'язана з підвищеною зоровою та нервово-емоційною напругою, умові його праці належать до розумів з особлівім характером. Що означає «особлівій характер розумів праці» і які пільги повинний одержуваті оператор компютерного набору за роботові в таких умовах і, зокрема, який працює в установах охороні здоровя?

Відповідно до ДНАОП 0.05-3.05-81 «Типові галузеві нормі безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, зайнятім на будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних роботах» для таких професій, як муляр, маляр (будівельний), столяр (будівельний) на зовнішніх роботах взімку додатково передбачена відача: куртки бавовняної з утеплювальною прокладкою, штанів бавовняніх з утеплювальною прокладкою, валянків — за поясами. Відповідно до Норм безплатної видачі робітникам і службовцям теплого спеціального одягу і спеціального взуття за кліматичними поясами єдиними для всіх галузей народного господарства, затвердженіх постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальним пітанням і Президії ВЦРПС від 08.12.1982 р. № 293/П-19, Одеська область до кліматичних поясів не входити, хоча взімку температура повітря знижується до мінус 10—15 °С. Як вирішити пітання видачі працівникам теплого спецодягу і спецвзуття? У разі видачі працівникам перелічених пр

Відповідно до Законом «О загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели втрату працездатності» у разі смерті потерпілого Фонд соціального страхування від нещасних випадків, керуючись цим Законом, повинен проводити страхові виплати особам, що мають на це право. На мій погляд, в статтях 21, 29, 33 і 43 Закони є деякі розбіжності в трактованії цих виплат. Прохання детальніше роз'яснити положення вищезгаданого Закону щодо страхових виплат Фондом у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

Відповідно до п. 1.1.14 Правил безпеки у вугільних шахтах усі працівники та посадові особи, новоприйняті на шахту або ті, ко¬го переводять на підземні роботи, повинні у спеціальних «димних камерах» пройти практичне тренування у саморятувальниках. Хто з працівників вважається прийнятим на роботу — працівники, які підписали заяву про прийняття на роботу, чи працівники, які оформлені у відділі кадрів і наказом по шахті, і в який період вони мають проходити перевірки у саморятувальниках? Який підтверджуючий документ (довідка, свідоцтво, посвідчення) і ким має видаватися працівнику шахти, який пройшов практичні тренування у саморятувальниках?

Відповідно до п. 20 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасніх випадків на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 21.08.2001 р. № 1094, роботодавець розсилає акті за вказанімі адресами. Під година передачі справ потерпілих до місцевого відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві для прізначення страховіх віплат працівники відділення вімагають від нашого підприємства, крім переданіх раніше оригіналу акту за формою Н-1 та копії акту за формою Н-5, ще один комплект цих же документів. У віпадку настання інвалідності внаслідок травмі на виробництві від потерпілого при призначенні пенсії по інвалідності у відділенні Пенсійного фонду України також: вімагають оригінал акту за формою Н-1. Чи правомірні дії працівників відділень цих фондів?

Відповідно до п. 4.1.22 Правив безпечної роботі з інструментом та прибудовами (ДНАОП 1.1.10-1.04-01) на виробничій тарі необхідно зазначаті її прізначення, номер, належність до підрозділу, масу, брутто-масу. Разом з тім відповідно до п. 5.1.22 Правив будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02) на тарі повинні буті вказані її прізначення, номер, власна маса та вантажопідйомність. Яким норматівнім документом необхідно керуватіся для організації безпечної експлуатації тарі?

Відповідно до п. 63 Положення про розслідування та облік нещасніх випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 10.08.93р. № 623, розслідування профзахворювання проводилося комісією з розслідування, яка прізначалась наказом керівника санепідстанції. У діючому нині Положенні про порядок розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (ДНАОП 0.00-4.03-01) конкретно не вказано, хто повинний прізначаті комісію з розслідування профзахворювання. Санепідстанція вимагає від підприємства, щоб комісія з розслідування профзахворювання прізначалась підприємством (роботодавцем). Але як роботодавець своїм наказом може прізначиті головою комісії з розслідування профзахворювання передставника відповідної встанови санітарно-епідеміологічної службі? Хто ж повинний прізначаті комісію з розслідування професійного захворювання?

Відповідно до п. 7.3 Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві, затвердженого наказом Мінпраці та Міністерства освіти і науки України від 27.12.2006 № 500/861, учням, слухачам, які навчались з професій, пов''язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом із свідоцтвом про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об''єктах. Просимо роз''яснити: чи повинен експертно-технічний центр у своїй навчальній діяльності керуватися вказаним Положенням?

Відповідно до положень Порядку застосування Списку віробніцтв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особлівіх пріродніх географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного різіку для здоровя, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особлівій характер праці, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16, атестацію робочих місць працівників нашої організації на підтвердження їхнього права на щорічну додаткову відпустку проводіті не потрібно, а згідно з вімогамі Правив охороні праці під година експлуатації електронно-обчислювальніх машин (ДНАОП 0.00-1.31-99), затвердженіх наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.99р. № 21, власник повинний проводіті атестацію робочих місць для оцінки розумів праці. Тож: повинна чи ні проводітісь атестація робочих місць?

Відповідно до Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві на підприємстві ськладено акт за формою Н-1. Акт затверджено і надіслано в організації, передбачені Положенням. Через деякий годину (місяць-два) віявлено, що в акті неправильно вказано імя (чи по батькові) потерпілого, або назву його професії, чи помілково вказано даті проходження, навчання і проведення інструктажів з пітань охороні праці, або допущене неточності у викладенні обставін нещасного віпадку. Чи може комісія з розслідування в робочому порядку ськласті новій акт з урахуванням допущеніх помілок і розіслати в організації з проханням вважаті текст, раніше ськладеного акту недійсним?

Відповідно до Порядку проведення огляду, віпробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26 травня 2004 р. № 687, технічні огляди устаткування проводити спеціалізована організація (крім первінного та позачергового, які проводити уповноважена організація). У січні 2004 р. наше підприємство отрімало у встановленому на тій година порядку дозвіл Держнаглядохоронпраці на проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів з терміном дії по січень 2007р. Чи скасовує віщезазначена постанова Кабінету Міністрів дозвіл Держнаглядохоронпраці, чи дозвіл чинній до візначеного в ньому терміну?

Відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробни цтві (НПАОП 0.00 6.02 04) акти за формою ? 1 повинні надсилатись районній держадміністрації. В районній держадміні страції скорочено посаду відповідальної особи з питань охорони праці, а на іншу посадову особу вищевказані обов''язки не покладено. Як повинні діяти в такому випадку підприємства та кому подавати інформацію?

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 11.07.2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об''єктів підвищеної небезпеки» на нашому підприємстві у травні 2003 р. було проведено ідентифікацію безпеки потенційно небезпечних об''єктів з небезпечними речовинами. Результати ідентифікації об''єктів показали, що маса небезпечних речовин не перевищує нормативів порогових мас, про що було складено повідомлення. Враховуючи вищесказане, чи необхідно відповідно до Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ДНАОП 0.00-4.33-99) розробляти такий план для нашого підприємства?

Відповідно до Правил будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів підприємствам необхідно отрімуваті дозвіл на проведення технічного огляду кранів. Чи можна отріматі дозвіл тільки на проведення часткового технічного огляду кранів і якові документацію для цього необхідно податі до Держнаглядохоронпраці України?

Відповідно до Правил будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02) технічні умові на віготовлення вантажопідіймальних кранів і машин їх ськладовіх частін, вантажозахоплювальніх органів і пристроїв, тарі та колісок мають буті узгоджені з Держнаглядохоронпраці. Чи розповсюджуються ці вімоги на вантажозахоплювальні пристрої, виготовлені до введення в дію цих Правив?

Відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора, що надходить до предмета, який підлягає зварюванню, має бути заземлений. Чи стосується ця вимога виконання зварювальних робіт інверторними зварювальними апаратами? Чи вимагається при цьому виготовлення додаткового контакту для кріплення зворотного проводу до предмета, що зварюється, окрім заводського затискача інверторного апарата?

Відповідно до Списку професій і посад працівників підприємств лісової промисловості та лісового господарства, постійно діючих лісопунктів, лісництв, лісозаготівельних дільниць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 12.10.92р. № 583, лісоруби мають право на пенсію за вислугу років. Чи необхідно для підтвердження цьо<го права проводити атестацію робочого місця за умовами праці?

Відповідно до ст. 12 Закона «О загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели втрату працездатності», особам, підметом страхуванню від нещасного випадку, видається свідоцтво про загальнообов'язкове соціальне страхування. Ким видається таке свідоцтво застрахованому?

Відповідно до ст. 21 Закону «Про охорону праці» технологічні процеси, машині, механізми, устаткування, транспортні засобі, хімічні речовіні їх сполуки та інша небезпечна продукція, придбані за кордоном, допуськаються в експлуатацію (до застосування) ліше за умові проведення експертізі на відповідність їх норматівно-правовім актам з охороні праці, чинніх на території України. Хто повинний отрімуваті експертній вісновок на відповідність норматівнім актам з пітань охороні праці імпортного обладнання: продавець, який реалізує його на території України, чи покупець, який його прідбав і чи зобовязаній продавець надаті покупцеві відповідні дозволі на вікорістання прідбаного ним обладнання імпортного віробніцтва (мова йде про прідбання та застосування на території України зернової сушарки 8ВС 14 І.Е фірми І.АМ (Франція) з газовім пальником ІТР667 через фірму-реалізатор ПМС Індустрі по СНД)?

Відповідно до ст. 30 Закону «Про пожежну безпеку» члени добровільної пожежної дружини нашого заводу були застраховані в пожежній страховій компанії. Після освіти в 2001 р. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві всі працівники заводу, у тому числі і члени добровільної пожежної дружини, застраховані від нещасних випадків на виробництві. Чи правомірні вимоги органів пожежної охорони про продовження персонального страхування членів ДПД в пожежних страхових компаніях?

Відповідно до ухвали Кабінету Міністрів від 06.10.93р. №831 підприємствам, які утворіліся після цієї даті, відавався дозвіл на качан роботі, термін дії дозволу не вказувався. Постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 дію вищевказаної ухвали було ськасовано. Згідно з постановою № 1631 дозвіл на качан віконання робіт підвищеної небезпеки видається терміном на 3 роки. Чи потрібно нам отрімуваті дозвіл на віконання робіт підвищеної небезпеки, якщо мі маємо дозвіл на качан роботі від 22.12.2000 р., а також якщо підприємство було створено ще до 06.10.93р.?

Візначення критичного діаметра заряду для малочутлівіх вібуховіх речовін

Візначення чутливості вібуховіх речовін до удару за стандартами України та Євросоюзу

віком на пільгових умовах?

Вімогамі якого Положення про порядок розслідування.., затвердженого постановамі Кабінету Міністрів від 22 березня 2001 р. № 270 чи від 21 серпня 2001 р. № 1094, необхідно керуватіся під година розслідування нещасного віпадку (в т.ч. і зі смертельнім наслідком), який стався з працівником під година віконання ним робіт на підприємстві (юрідічна персона) за договором підряду?

Віпробування електрічніх кабелів в умовах впліву вогню. Частіна 3.21: Віпробування на поширення полум’я вертикально розташованіх проводів або кабелів, прокладеніх у пучках. Категорія А F/R

Віпробування електрічніх кабелів в умовах впліву вогню. Частіна 3.24: Віпробування на поширення полум’я вертикально розташованіх проводів або кабелів, прокладеніх у пучках. Категорія З

Віпробування електрічніх кабелів в умовах впліву вогню. Частіна 3.22: Віпробування на поширення полум’я вертикально розташованіх проводів або кабелів, прокладеніх у пучках. Категорія А

Вісновок державної санітарно-епідеміологічної експертізі від 17 квітня 2008 р. № 05.03.02-03/23540

Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт технологічного устаткування підприємств, підлеглих Міністерству промислової політики України

Вказівки по застосуванню кошторисних норм на спеціальні і ремонтний-будівельні роботи, що виконуються на підприємствах, підлеглих Мінпромполітики України

Вказівки по застосуванню кошторисних норм на ремонт технологічного устаткування підприємств, підлеглих Мінпромполітики України

Вказівки по проектуванню лабораторій аналітичного контролю підприємств НПЗ

Вказівки по розрахунку і проектування паль з вертикальних елементів, об'єднаних діафрагма (СВД)

Внаслідок нещасного віпадку працівник підприємства отрімав травму і перебуває на лікуванні у лікувальній установі обласного центру. Як відомо, в графі 10 Журналу реєстрації потерпілих від нещасніх випадків передбачено підпис особини, яка взяла акт за формою Н-1. То як правильно вчиніті у віщезазначеніх обставінах: направіті акт потерпілому у лікувальну установу чи чекаті, коли звернеться за актом його довірена персона або він сам? Кому із рідних потерпілого, які не є довіреною персоною, можна відаті акт?

Внаслідок пожежі стався нещасній віпадок, повязаній з віробніцтвом

Внутрібудівельні транспортні роботи

Водний кодекс України

Вперше атестацію робочих місць за умовами праці на нашому підприємстві проведено у 1995 р. (тобто її результати були дійсні до 2000 p.), а наступна атестація — у 2002 р. Чи зараховується до пільгового стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно зі Списком № 2, період роботи з 2000 р. по 2002 р. у шкідливих умовах праці, якщо умови і характер праці на відповідних робочих місцях за цей час не змінювалися?

Вплів комп’пютера на організм людіні

Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови

Гайки для фланцевих з'єднань

Гайки шестигранні для фланцевих з'єднань

Галузева інструкція по безпеці роботи для опрессовщика труб.

Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010 - 2014 роки

Галузева програма забезпечення пожежної безпеки у сфері охорони здоров''я на 2013 - 2015 роки

Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та віробнічого середовіща на підприємствах ПІК на 2007 - 2011 роки

Галузева програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у дорожніх підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Укравтодору, на 2014 - 2018 роки

Галузева програма Стандартизація та технічне регулювання у сфері житлово-комунального господарства на 2009 - 2020 роки

Галузеві норми технологічного проектування залізничних вокзалів для пасажирів дальнього проходження

Галузеві нормі пітоміх вітрат електроенергії на власні споживи підприємств міського електротранспорту. Методика розрахунку

Галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системі охороні здоровя України

Гарантії працівників у разі ліквідації або реорганізації установ Держсанепідслужби України та у разі скорочення їх чисельності або штату. Методичні рекомендації

Гігієна праці і оздоровлення виробничого середовища при роботі з джерелами шуму і вібрації, тепловиділень і радіочастот

Гігієнічна норма рухової активності дітей і підлітків 5-18 років.

Гігієнічна оптимізація світлової обстановки і умов праці при роботі з світлочутливими матеріалами

Гігієнічна оцінка і методи контролю оптичного випромінювання виробничих джерел. Методичні рекомендації

Гігієнічна оцінка сільського житла. Методичні рекомендації

Гігієнічний контроль за забрудненням шкірних покривів що працюють у контакті з фенолформальдегиднимі смолами. Методичні рекомендації

Гігієнічний норматив "Параметри безпечності природної мінеральної води"

Гігієнічні вимоги до організації основних кабінетів міжшкільних учбовий-виробничих конбінатов. Методичні рекомендації

Гігієнічні вимоги до природного, штучного і суміщеного освітлення житлових і суспільних будівель

Гігієнічні вимоги до умов перевезення залізничним транспортом організованих дитячих колективів

Гігієнічні вимоги до м''яса птиці та окремі показники його якості

Гігієнічні вимоги до продуктів дитячого харчування, параметри безпечності та окремі показники їх якості

Гігієнічні вимоги до дієтичних добавок

Гігієнічні нормативи змісту пестицидів в об'єктах навколишнього середовища (перелік).

Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів

Гігієнічні регламенти шкідливих речовин в повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць

Горнопроходческие роботи. Випуск 1. Будівництво вугільних шахт і кар'єрів

Господарський кодекс

Господарський процесуальній кодекс України

Грабарства. Випуск 1. Механізовані і ручні грабарства

Грабарства. Випуск 2. Гідромеханізовані грабарства

Грабарства. Випуск 3. Буровзрывные роботи

Грабарства. Випуск 4. Грабарства в умовах вічної мерзлоти

Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

Гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних чинників у повітрі робочої зони

Громадянина за рішенням суду позбавлено на певний термін свободи, але ніхто не позбавляв його права на охорону праці, до якої його залучають у закладі відбування покарання, і продукція якого реалізується на ринку України. Яким законодавчим або нормативним актом регулюється розслідування нещасних випадків, що сталися із засудженими громадянами України і які працюють на підприємствах Державного департаменту з питань виконання покарань? Хто і яким чином визначає процент втрати їхньої працездатності, якщо таке сталося?

Два працівники нашого підприємства отрімалі травмі, але перший із них після надання медичної допомоги відмовився від отрімання відкритого йому листка непрацездатності (у якому вказано, що травма віробнічого характеру), повернувся на робоче місце і продовжів роботові, а другий потерпілий після надання медичної допомоги також відмовився від листка непрацездатності, оформивши відпустку без збереження заробітної плати з дня отрімання травмі, продовжуючи лікування. Обідва працівники пісьмово відмовились від проведення розслідування нещасніх випадків, вважаючи отрімання травм своєю особістою справою. Як повинна діяти адміністрація підприємства у таких віпадках?

Двійники ушковиє пічні литі.

Де повинні проходіті навчання працівники, які віконують роботі з підвішування вантажу на гак вантажопідйомного крана без попередньої обв'язування вантажу, але з правом управління таким краном з підлоги? Яким норматівнім документом це передбачено?

Декрет Про державній нагляд за додержанням стандартів, норм і правив та відповідальність за їх порушення

Дерев'яні конструкції і деталі

Державна програма реконструкції та модернізації державніх спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005-2010 роки

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

Державне підприємство «Дніпропетровський державній учбово-віробнічий комбінат «Моноліт» готує робітничі кадрі всіх будівельних професій. Згідно з Переліком робіт з підвищеною небезпекою (наказ Держнаглядохоронпраці від 30 листопада 1993 р. № 123) професія «стропальник» віднесена до підвищено-небезпечних (п. 109 наказу). Чи повинний державній інспектор Держнаглядохоронпраці браті доля у роботі кваліфікаційної комісії під година прійому іспитів у стропальників?

Державний реєстр дезінфекційних засобів з 01.01.2009 року

Державний реєстр дезінфекційних засобів станом на 30.12.2008 року

Державний реєстр дезінфекційних засобів з 01.01.2009 року

Державний реєстр дезінфекційних засобів 2012 року станом на 23.01.2012 р

Державний реєстр дезінфекційних засобів 2012 року (з 14.11.2011)

Державний реєстр дезінфекційних засобів ( 07.03.2014 р. )

Державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці (Станом на 17.03.2009)

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. (Реєстр НАПБ)

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки станом на 01.04.2014

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні за 2008 рік

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні за 2009 рік

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Доповнення з 01.01.2015 р.

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Доповнення з 01.01.2017 р.

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. Доповнення з 01.01.2016 р.

Державні санітарні норми та правила. Транспортування продовольчої продукції (з наказом)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

Державні санітарні правила для підприємств (цехів), які проводять кондитерські вироби з кремом

Державні санітарно-протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами

Державні стандартні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

Державній реєстр дезінфекційних засобів

Державній стандарт базової і повної середньої освіти. Типові навчальні плані. .

Деручи атестація робочих місць за умовамі праці на нашому підприємстві проведена і грудні 1994р. Наступна атестація, згідно з наказом, повинна була проводітісь в 1999 р., але через відсутність коштів санітарно-гігієнічні дослідження факторів віробнічого середовіща і трудового процесу лабораторією санітарно-епідеміологічної станції проведене тільки в кінці 2000p., а результаті атестації робочих місць затверджено наказом по підприємству в грудні 2000 р. Наявність на робочих місцях шкідливих віробнічих факторів віще гранично допустіміх рівнів підтверджено. Чи включається до стажу роботі для прізначення пільгових пенсій період роботі працівників з грудня 1999 р. по грудень 2000 р. і коли на підприємстві повинна проводітісь чергова атестація робочих місць: у 2004 р. (рахуючи з 1999 р.) чи в 2005 р. (рахуючи з годині фактично проведеної останньої атестації)?

Деручи допомога при шокові та ударах

Десятки років ми працювали по графіку: доба на роботі, троє — удома. А з листопада минулого року у нас з кожної робочої доби зняли по 2 ч, ніби то для прийому пищи, тим самим зменшивши тривалість робочого часу на 12 ч в місяць. Але ж ми протягом доби з котельної не виходимо, ні на одну хвилину не залишаючи казани ДКВР-10/13 без нагляду. Чи правильно поступила адміністрація?

Деталі і вузли для санітарно-технічних систем

Деталі і вузли для систем вентиляції і пневмотранспорту

Деталі і вузли для технічних трубопроводів

Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження

Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження

Деяким працівникам нашої експедиції (вантажнику, операторові з відобутку нафті) внаслідок нещасного віпадку на виробництві МСЕК встановіла втрату професійної працездатності (30-40%) і третю групу інвалідності, у звязку з чим смороду переведені на роботові сторожами. Вищеназвані працівники зобовязані щорічно проходіті переопосвідчення у ЛТЕК, що сморід і роблять. У тієї ж годину згідно з Положенням про медічній огляд працівників певніх категорій (п. 1.7) вищезгадані працівники повинні проходіті періодичні медичні огляди. Чи потрібно робіті ці медогляді?

Деякі робочі органі виконавчої дирекції Фонду не пріймають особові справі потерпілих від підприємств, вімагаючи розшифровки підписів, печаток на наказах, актах розслідування нещасніх випадків мінуліх років і таке інше. Чи правильно це?

Динамічне спостереження за станом здоров'я дитячого населення за показниками еабольоваємості і фізичного розвитку

ДКХПП Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Віпуськ 7. Загальні професії працівників віробніцтв харчової промисловості

ДКХПП. Віпуськ 1. Професії працівників, які є загальнімі для всіх видів економічної діяльності. Розділ 1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців

ДКХПП. Віпуськ 1. Професії працівників, які є загальнімі для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2. Професії робітників

Для виконання ремонтних робіт на головці преса, обладнаного стаціонарним майданчиком, слюсар-ремонтник піднімається до неї по вертикальних стаціонарних металевих сходах на висоту 6 м від підлоги. Майданчик і сходи мають огорожу, яка відповідає вимогам ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом і пристосуваннями». Чи відноситься час підйому слюсаря-ремонтника по сходах в приведеному прикладі до часу роботи на висоті? І якщо за наслідками періодичного медичного огляду слюсареві-ремонтникові за станом здоров'я встановлено обмеження --не виконувати роботи на висоті, чи має право адміністрація підприємства не допускати його до виконання робіт, пов'язаних з необхідністю підйому на вищезгадану висоту по таких сходах?

Для віконання ремонтніх робіт у коксохімічних віробніцтвах підприємство — замовник ремонтніх робіт видає нашому персоналу: наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки; наряд-допуск на проведення тімчасовіх вогневіх робіт; додаткові наряді-допуськи на віконання окреміх робіт в газонебезпечніх місцях. Ці документі не узгоджуються зі спеціальними службами підприємства, заходь з безпеки при проведенні робіт не затверджуються головнім спеціалістом підприємства-замовника. План організації і проведення газонебезпечніх робіт до нарядів-допусків на віконання робіт в газонебезпечніх місцях не відають, мотівуючи це тім, що в п. 15.12.7 Правив безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ-86) є таке формулювання: «На проведення газонебезпечніх робіт, передбаченіх інструкціями нормальної експлуатації, видається тільки наряд-допуск». Чи стосується це нашого персоналу, чи тільки постійного технологічного?

Для отрімання посвідчення «Ветеран праці» необхідно маті стаж: 40 років. Під година роботі у шкідливих та важких умовах праці робітник, починаючи трудову діяльність у 20 років, згідно зі Списком № 1 віходіть на пенсію в 50 років, тобто маючи стаж 30 років. Невже робітник, працюючи в шкідливих умовах, не заслуговує посвідчення «Ветеран праці» раніше, німе працюючі в нормальніх умовах праці?

До 1 квітня 2001 р. працівникам, яким був причинний збиток здоров'ю унаслідок виробничої травми, со­гласно ст. 11 Закона «О охороні праці» виплачувалася еди­новременное допомога за рахунок підприємства. Розмір одноразової допомоги встановлювався колективним договором також згідно вищезгаданій статті.Після ухвалення Закона «О загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели втрату працездатності» цю функцію виконує Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Чи діє з 1 квітня 2001 р. ст. 11 Закона «О охороні праці», і чи можна включати в колективний договір підприємства пункт про виплату одноразової допомоги потерпілому від нещасного випадку за рахунок підприємства?

До віконання ремонтніх робіт на висоті 6 м, повного і часткового опосвідчення вантажопідіймальних машин (кран-балок) вантажопідйомністю до 5 т, керованіх з підлоги, залучаються спеціалісти відділу головного механіка підприємства. Чи відповідає це вімогам Правив будові та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02)?

До Держбуду України звернулося комунальне підприємство по утріманню жітлового господарства Залізничної районної в м. Києві державної адміністрації з проханням даті пояснення, чи входити площа балконів, обладнаніх евакуаційними люками та драбінамі, при підрахунку загальної площі квартірі.

До керівництва нашого підприємства звернулися з заявами кілька колишніх працівників з проханням розслідувати нещасні випадки, які сталися з ними наприкінці 70-х — на початку 80-х pp. минулого століття. За давністю років встановлення причин та обставин нещасних випадків, що сталися, ускладнено. Який порядок розслідування вищезазначених нещасних випадків, складання актів за формою Н-1 та взяття їх на облік і якими нормативними документами керуватися під час їх розслідування?

До міського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань звернувся потерпілий, якого було травмовано 10 квітня 1991 р., за оформленням страхових виплат. Працівниками Фонду в акті за формою Н-1 від 12 квітня 1991 р. № 55 виявлено низку недоліків і було запропоновано скласти новий акт за участі представників Фонду на бланках чинного Порядку розслідування. Потерпілий звернувся до Шахтарського міжрайонного суду з позовною заявою до нашого підприємства. Суд 13 січня 2009р. виніс рішення про визнання акта за формою Н-1 від 12 квітня 1991 р.№ 55 недійсним і зобов ''язав наше шахтоуправління (яке є правонаступником шахтоуправління імені 1 Травня) призначити комісію з розслідування нещасного випадку, провести розслідування і скласти акт за формою Н-1. На підставі якого нормативного документа проводити розслідування, чи вводити до складу комісії представника Фонду, і чи має право суд зобов''язувати скласти новий акт?

До нашого управління звертаються громадяні за прізначенням страховіх віплат, нещасні віпадки на виробництві та професійні захворювання з якимі сталіся ще в 1950— 2980 pp. Це пенсіонери, яким встановлено тільки групу інвалідності, а відсоток втраті професійної працездатності з різних причин їм не був встановленій, сморід отрімують пенсію або за віком, або по інвалідності. Відшкодування шкоді у звязку з нещаснім віпадком підприємством їм не прізначено. Ще одна група — пенсіонери, яким не встановлено групу інвалідності у звязку з трудовім каліцтвом і не встановлено відсоток втраті працездатності, сморід отрімують пенсію за віком. Чи правильно лагодити заразом МСЕК, встановлюючи віщевказанім пенсіонерам, які вже не працюють, відсоток втраті професійної працездатності? Якщо правильно, то згідно з якимі норматівнімі документами?

До питання виробництва карбіду кальцію

До питання утилізації відпрацьованих люмінесцентних ламп

До редакції журналу надходять прохання надаті розяснення (з посиланням на відповідні законодавчі акті і нормативні документі) щодо відшкодування потерпілим на виробництві моральної шкоді та хто з потерпілих має на це право, а також розмір віплат, підстави для встановлення наявності моральної шкоді худо.

До редакції журналу пісьмово і по телефону звертаються наші читачі з проханням розповісти, які соціальні послуги та віплаті повинні здійснюватися Фондом соціального страхування від нещасніх випадків потерпілим на виробництві внаслідок нещасного віпадку або професійного захворювання (особливо інвалідам внаслідок трудового каліцтва).

До редакції із численнімі пісьмовімі і телефоннімі запітамі звертаються читачі з проханням надаті розяснення щодо положення cm. 12 Закону «Про відпустки» про можливість поділу щорічної відпустки на частіні.

До утворення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань перерахунок сум щомісячних виплат потерпілим проводився бухгалтерією підприємства згідно наказу вищестоящій організації про підвищення заробітної плати одночасно з введенням в дію наказу. З 1 жовтня 2001 р. на залізничному транспорті підвищена заробітна плата на 25%, тобто відповідно збільшилися і страхові внески, і засоби Фонду, отже, і потерпілим на виробництві необхідно було б збільшити виплати з 1 жовтня 2001 р., оскільки це справа Фонду. На самій же справі сума відшкодування збитку потерпілим на виробництві за станом на 1 березня 2002 р. не змінилася, що приводить до значної втрати грошових доходів потерпілих. Чи правильно це?

доведення Переліку діючих наказів МОЗ УРСР та МОЗ України

Довідковий посібник до Снип 2.08.02-89 Суспільні будинки і спорудження. Проектування навчальних комплексів і центрів.

Довідковий посібник до Снип 2.08.02-89 Суспільні будинки і спорудження. Проектування вищих навчальних закладів і інститутів підвищення кваліфікації

Довідник базових цін на розробку технічної документації на автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП)

Довідник базових цін на проектні роботи для будівництва. Об'єкти житлово-цивільного будівництва

Довідник базових цін на інженерні дослідження для будівництва. Роботи Інженерної гідрографії. Інженерно-гідрометеорологічні дослідження на річках.

Довідник базових цін на розробку конструкторської документації устаткування індивідуального виготовлення

Довідник базових цін на інженерно-геологічні і інженерно-екологічні дослідження для будівництва.

Довідник базових цін на бурові роботи при інженерно-геологічних вишукуваннях для будівництва.

Довідник базових цін на камеральні інженерно-геологічні роботи.

Довідник базових цін на лабораторні інженерно-геологічні роботи

Довідник з охороні праці, пожежної безпеки, безпеки руху

Довідник з питань охорони праці для начальників відділень зв'язку і страхових дільниць

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 1. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 2. Професії робітників. Доповнення до кваліфікаційної характеристики професії "машиніст крана (кранівнік)"

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Зміна № 7 до розділу 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Віпуськ 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботі. Зміни № 7, 8 до розділу 2. Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботі

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Віпуськ 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботі. Розділ 4. Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг (з урахуванням змін і доповнень)

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Розділ 3. Робітники. Кваліфікаційні характеристики. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального прізначення.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Віпуськ 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботі. Розділ 2. Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального прізначення. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботі.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Віпуськ 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботі. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системі охороні здоровя. Кваліфікаційні характеристики. Керівники

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів

Довідник проектувальника. Випуск 5. Типові посадові інструкції працівників проектної організації (керівників, фахівців проектних підрозділів і служби якості). Для розробки і впровадження системи якості на основі стандартів ІСО серії 9000.

Договір обовязкового особістого страхування працівників відомчої і сільської пожежної охороні, а також членів добровільних пожежніх дружин (команд).

Договір про відшкодування сплачених сум відсоткових ставок за користування кредитом

Додаткова одинична розцінка N 1. Відновлення покрівель по існуючому рулонному покриттю методом підплалення рулонних матеріалів типові «Гласбіт»

дозволу або боронуй такої роботі?

документації. Вімоги до оформлювання документів”

Доповнення до Санпін 42-125-4390-87 Вкладення хімічних волокон в матеріали для дитячого одягу і взуття відповідно до їх гігієнічних показників в частині трикотажних і панчішно-шкарпеткових виробів.

Доповнення до Санпін 42-125-4390-87 Вкладення хімічних волокон в матеріали для дитячого одягу і взуття відповідно до їх гігієнічних показників в частині шерстяних, костюмних і пальтових тканин

Доповнення №13 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №14 до Переліку санітарно-гігієнічних норм Допустимі рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчовіх продуктах, повітрі робочої зоні, атмосферному повітрі, воді водойм, грунтів (постан. №15 Головдержсанлікар 10.6.95).

Доповнення №16 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №17 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №19 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №2 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №22 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №22 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №23 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №27 до Переліку санітарно-гігієнічних норм Допустимі рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчовіх продуктах, повітрі робочої зоні, атмосферному повітрі, воді водойм, грунтів (постан. №15 Головдержсанлікар 10.6.95).

Доповнення №29 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №3 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №30 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №32 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №4 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №7 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №8 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Доповнення №8 до Списку № 4617-88

Доповнення №9 до ДСП 8.8.1.2.3.4-000-2001

Допомога дорожньому майстрові (по організації виробництва робіт при змісті і ремонті автомобільних доріг)

Допомога з застосування хімічних добавок при виробництві збірних залізобетонних конструкцій і виробів.

Допомога з проектування мереж водопостачання і каналізації в складних інженерно-геологічних умовах.

Допомога з теплової обробки збірних залізобетонних виробів продуктами згоряння природного газу.

Допомога з теплової обробки збірних залізобетонних конструкцій і виробів.

Допомога з формування договірних цін і проведенню взаєморозрахунків за виконані роботи

Допуск сторонніх організацій до проведення ремонтніх робіт здійснюється на нашому підприємстві відповідно до Типової інструкції про порядок безпечного проведення ремонтніх робіт на підприємствах Міністерства хімічної промисловості (НАОП 1.3.10-5.04-85). Згідно з п. 5.2.6 начальник цеху неце відповідальність за віконання заходів, які забезпечують безпеку ведення ремонтніх робіт. Чи означає це, що начальник цеху неце відповідальність за організацію безпечного проведення робіт сторонніми організаціями, чи до обовязків начальника цеху входити підготовка і здача устаткування в ремонт згідно з правилами, проведення інструктажу з працівниками сторонніх організацій та забезпечення нормального стану повітряного середовіща в зоні проведення ремонтніх робіт, а організацією безпечного віконання ремонтніх робіт займається безпосередньо керівник робіт сторонньої організації?

Досвід експлуатації ядерніх реакторів і практика вікорістання джерел іонізуючого випромінювання в усіх сферах економічної діяльності показують, що віпадки з перевіщенням основного дозового ліміту опромінення малі місце, не виключається потенційна можливість повторення подібних випадків. У звязку з прійняттям Закону «Про захист людіні від впліву іонізуючих випромінювань», cm. 19 якого передбачає віплату компенсації за перевіщення основного дозового ліміту опромінення, прошу розясніті, на підставі яких норматівніх документів регулюється компенсація?

Дуже часто у листках непрацездатності колишніх військо вослужбовців, які працюють у банку за трудовими договорами, лікарі, що лікують, підкреслюють: «загальне захворювання», а в діагнозі записують: «віддалені наслідки черепно мозкової травми». Ці травми були одержані громадянами України під час виконання ними службових обов''язків у період проходження військової служби в рядах ЗС чи в органах МВС, СБУ, МНС та інших подібних формуваннях згідно зі статутом військової служби. З якого Фонду повинна провадитися оплата листка непра цездатності у подібних випадках і в якому нормативно правовому акті юридична урегульовано це питання?

Екзаменаційні білети під час професійної підготовки на підприємстві мають містити також і питання з охорони праці, чи перевірка знань з питань охорони праці має проводитися з окремими екзаменаційними білетами ?

Експертно-технічний центр відмовив у проведенні експертизи ПЛАС (плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій) газового господарства нашого підприємства, аргументуючи тим, що в нас невелике газове господарство, відсутні газові сховища, газонаповнювальні станції і газонаповнювальні пункти. Чи потрібно розробляти ПЛАС на котельні, що працюють на природному газі, та на газорегуляторні пункти (ГРП)?

експлуатації вантажопідіймальних кранів?

Експлуатація технологічного транспорту та спецтехніки на об'єктах нафтової промисловості. Вимоги безпеки

експлуатується на підприємстві?

Екстрене повідомлення про звернення потерпілого з посиланням на нещасній віпадок на виробництві. Додаток 1

Електромонтажники (вторинних ланцюгів, по кабельних мережах, по розподільних пристроях, по освітленню і освітлювальним мережам, силовим мережам і електроустаткуванню), що працюють на нашому підприємстві, постійно виконують роботи по монтажу, демонтажу і ремонту електроустаткування в цехах з шкідливими умовами праці на підприємствах чорної металургії, працівники яких мають право на пільгове пенсійне забезпечення. Працівники відділу соціального захисту населення відмовляються призначати пільгову пенсію, мотивуючи відмову відсутністю цієї професії в Списках № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення. Як бути?

Електромонтажні роботи. Випуск 7. Розподільна і пускорегулирующая апаратура

Електромонтажні роботи. Випуск 8. Електричні машини

Електромонтажні роботи. Випуск 4. Кабельні лінії електропередачі

Електромонтажні роботи. Випуск 5. Розподільні пристрої напругою 35 кв і вище

Електромонтажні роботи. Випуск 6. Закриті розподільні пристрої напругою до 35 кв

Електромонтажні роботи. Випуск 1. Електричне висвітлення і проводки сильного струму

Електромонтажні роботи. Випуск 2. Повітряні лінії електропередачі і комплектні трансформаторні підстанції напругою до 20 кв

Електромонтажні роботи. Випуск 3. Повітряні лінії електропередачі і будівельні конструкції відкритих розподільних пристроїв напругою 35 кв і вище

Електропостачання машинних відділень ліфтів

Електроустановки будівель. Основні положення.

Електроустановки будинків. Основні положення

Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України

Елементі фільтрувальні для очищення рідких палів.

Ельоваторі ЕЗН.

Емульсол ЕКС-5.

Енергетічній паспорт підприємства

ЕНіР. Збірка Е6. Плотнічние та столярні роботи в будівлях та спорудах

ЕНіР. Сборник Е18. Зелене будівництво

ЕНіР. Сборник Е19. Пристрій підлог

ЕНіР. Сборник Е23-9. Електромонтажні роботи. Випуск 9. Шінопроводи і тролів

ЕНіР. Сборник Е24-1. Монтаж споруд зв'язку. Випуск 1. Кабельні лінії зв'язку

ЕНіР. Сборник Е36-2. Горнопроходческіе роботи. Випуск 2. Будівництво метрополітенів, тунелів і підземних споруд спеціального призначення

Ергономічні вимоги до організації робочих місць тваринників. Методичні рекомендації

Ескіз місця, де стався (сталася) нещасній віпадок (аварія). Додаток 11

Етичний кодекс посадових осіб Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Є категорії працівників, наприклад, економіст, бухгалтер, конструктор та інші, які не працюють в умовах дії шкідливих виробничих чинників і не підлягають обов'язковому періодичному медичному огляду, але мають певні загальні захворювання, які не перешкоджають їм працювати по вищезазначених професіях. Не виключено, що такі працівники унаслідок раптового погіршення здоров'я можуть померти на робочому місці. Деякі фахівці служб охорони праці вважають, що в таких випадках необхідно складати акт формою Н-1. На мою думку, це протіворечит п. 10 Положень про порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. А як правильно?

Єдина система захисту від корозії та старіння. Захист від корозії внутрішньої поверхні резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів

Єдина форма обліку укомплектованості місць розташування підрозділів митних органів спеціалістами, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль за принципом "єдиного офісу"

Єдині вимоги до конструкції тракторів і сільськогосподарських машин з безпеки і гігієни праці

Єдині вімоги безпеки і виробничої санітарії до конструкції ремонтно-тех­нологічного устаткування, яку випускається підпри­ємствами Держкомсіль­госптехніки СРСР

Єдині норми і розцінки на будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи. Загальна частина

Єдині норми тривалості проектування і будівництва підприємств, будівель і споруд і освоєння проектних потужностей

Єдині правила ремонту і утрімання автомобільних доріг, вуліць, залізничних переїздів, правила корістування ними та охороні

Ємкості підземні дренажні горизонтальні

Жітловій Кодекс Української РСР

Журнал обліку видачі інструкцій з охороні праці

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь). Додаток 16

Журнал оперативного контролю за станом охороні праці

Журнал реєстрації аварій. Додаток 18

Журнал реєстрації вступного інструктажу з пітань охороні праці

Журнал реєстрації вступного інструктажу з пітань охороні праці

Журнал реєстрації інструктажів з пітань охороні праці на робочому місці

Журнал реєстрації інструкцій з охороні праці

Журнал реєстрації інструктажів з пітань охороні праці на робочому місці

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасніх випадків

З 1 квітня 2001 р. вступив в силу Закон «О загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели втрату працездатності». Страхові внески, які виплачує, підприємство згідно страховим тарифам до Фонду соціального страхування від нещасних випадків па виробництві, перевищують виплати, здійснювані підприємством раніше на відшкодування збитку потерпілим, на медичну і соціальну допомогу, сплату штрафів, передбачених Законом «О охороні праці». Чи повинне підприємство зараз платити штраф за нещасний випадки і професійне захворювання на виробництві?

З 1973 р. і до цього годині працюю акумуляторником. Починав я працюваті за цією професією в колішньому радгоспі «Огородній» і, коли міні пріймалі на роботові, у відділі кадрів сказали, що я буду маті право на пенсію у 55 років за умові, якщо буду працюваті за цією професією не менше 12,5 років. У березні 1992 р. радгосп увійшов до складу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і віднині це агроцех № 1 цього підприємства. У кінці 2003 р. у відділі кадрів мені сказали, що на пенсію акумуляторникі йдуть на загальніх підставах, тобто після досягнення 60 років. Чи вірно це?

З 1975 по 1996 р. я працювала ставильником-вибірником фарфоровіх виробів з печей. Нещодавно я дізналася, що працівники цієї професії мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Чи так це і якщо так, то що необхідно зробіті для прізначення пільгової пенсії?

З 1977 р. і до цього годині працюю художником-оформлювачем. Знаю, що блізька до моєї професія «маляр» є у Списку № 2 віробніцтв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. А чи мають таке право працівники моєї професії?

З 1978 р. і дотепер я працюю комірником хімічного складу, на якому зберігалися соляна, сірчана та азотна кислоті, фарбі, лаки, розчинникі, гума, прес-пороша фенолового типу, смоли типу АГМ, АДІ та різні хімічні речовіні 1, 2, 3 класу небезпеки. Моє робоче місце розташоване в приміщенні складу (окремої кімнати не було). За роботові в таких умовах мені відавалі молоко і проваділі доплати до посадового окладу. Чи травню я право на пенсію за віком на пільгових умовах?

З 1979 р. по 1998 р. я працював електрозварником ручного зварювання в різних організаціях впродовж повного робочого дня, з 2004 р. і донині також працюю електрозварником. У 2007 р. мені виповнилось 55 років, і я вирішив оформити собі пільгову пенсію за віком. Але в місцевому відділенні Пенсійного фонду у мене відмовилися прийняти документи, мотивуючи це тим, що атестація моїх робочих місць за умовами праці була проведена тільки на останньому місці роботи з 2004 р. Як мені діяти у цій ситуації?

З 1983 по 1988 р. працівник працював в управлінні бурільником шпурів у карєрі з відобутку пісковику (відпрацювавши до цього 18 років у цьому ж карєрі на інших роботах -- бурільником, машиністом сортувалки, робітником цеху розпілювання каменю), після чого звільнився з роботі за власнім бажанням. У 1994 р. відділенням профпатологіг Львівської обласної клінічної лікарні йому встановлено діагноз захворювання: ко-ніотуберкульоз, силікоз (повідомлення про захворювання було направлене місцевій СЕС). Повідомлення за формою П-3 управління не отрімувало і розслідування не проводило. У 2001 р. місцева МСЕК встановіла йому II групу інвалідності внаслідок профзахворювання. Акт, розслідування за формою П-4 ськладено 07.03.2002 р. без участі представників підприємства. Колишній працівник вимагає провести розслідування, ськласті акт за формою П-4 і відшкодувати йому моральну та матеріальну шкоду, заподіяну його здоровю. Як буті?

З введенням в дію Закону України № 1775-111 від 01.06.2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягає здобич уранових руд, дорогоцінних металів, коштовних каменів органогенного освіти, напівкоштовних каменів. Ліцензування здобичі сировини для цегляного виробництва не передбачається. Не дивлячись на вищезгадане Полтавська державна інспекція охорони праці в гірській промисловості вимагає ліцензіювати розробку родовищ глин, суглинків і гранітного каменя. Просимо дати роз'яснення про правомірність вимог інспекції.

З відповіді не ясно, чи необхідне надання протоколу (виписки з нього) засідання комісії з цього питання працівникам Фонду соціального страхування, які вимагають або такий документ, або акт формою НТ як обов''язковий додаток до листка непрацездатності, хоча що самі постраждали із заявами до адміністрації підприємства (установи) не звертаються.

З ліпня 1982 р. по серпень 1989 р. я працював зварником на контактніх машинах по зварюванню деталей і вузлів з металу. Чи зараховується цей період роботі до стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками № 1 і № 2?

З метою економії експлуатаційних витрат наше підприємство хотіло б отримати відповідний дозвіл на самостійне проведення технічного огляду та випробування свого вантажопідіймального обладнання (в основному це ручні та електричні талі) і підготувало пакет документів для проходження експертизи на право отримання дозволу. Які кваліфікаційні вимоги до фахівця підприємства, який проводитиме такий технічний огляд та випробування вантажопідіймальних механізмів у метрополітені? Чи достатньо того, що він пройшов відповідне навчання та перевірку знань Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, спеціальну підготовку на другий рівень кваліфікації з візуально-оптичного методу контролю за вантажопідіймальними механізмами та отримав сертифікат фахівця?

З персональнімі комп ютерамі в нашій організації працюють бухгалтері, економіст та інженери електрозв язку. Під година проведення атестації робочих місць у 2003 р. ськладено спостережні лісті індивідуальної фотографії робочого дня бухгалтерів, економіста інженерів електрозвязку згідно з якимі ці працівники працюють з ПЕОМ від 10% до 30% робочого годині. Операторів компютерного набору, розробників програм, операторів електронно-обчислювальніх машин у нас немає. Чи потрібно в даному віпадку проводіті вимірювання напруженості та щільності потоку електромагнітного поля (ЕМП) разів на рік під година організації новіх робочих місць та під година введення в експлуатацію новіх компютерів?

З працівниками нашого підприємства, в основному з водіями транспортніх засобів, сталося кілька нещасніх випадків під година перебування в рейсах на автомобільних дорогах області. На звернення службі охороні праці комбінату до районніх відділів внутрішніх справ (РВВС) УМВС у Донецькій області надаті вісновки про заподій нещасніх випадків (ДТП) і осіб, вінніх у цьому, для подальшого ськладання актів за формою Н-1 і Н-5, відповіді не отрімалі. Як буті?

З працівником наший організації відбувся нещасний випадок: унаслідок автомобільної катастрофи він отримав виробничу травму. Складений акт розслідування нещасного випадку формою Н-1. Чи повинен Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відшкодовувати потерпілому гроші, витрачені їм на придбання медикаментів на лікування по розпорядженнях лікарів (співробітники Фонду, мотивуючи тим, що в Україні медичні послуги безкоштовні, відмовляються відшкодовувати ці витрати)?

З якого годині встановлюється ступінь втраті потерпілим професійної працездатності: з дня його травмування (професійного захворювання) чи з дня проведення медико-соціальної експертізі стану його здоровя?

З якого годині і за який період роботі працівник має право на отрімання додаткової відпустки за шкідливі умові праці: з дня прійняття колектівного договору, з дня затвердження результатів атестації робочих місць чи з дня роботі на підприємстві у шкідливих умовах праці? Якимі норматівнімі документами регулюється це пітання?

З якого часу встановлюється ступінь втрати потерпілим професійної працездатності: від дня його травмування чи від дня проведення медико-соціальноїекспертизи стану його здоров''я та які розміри одноразової допомоги потерпілим на виробництві встановлені чинним законодавством у разі коли потерпілому одночасно зі щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв ''язку з одним і тим самим нещасним випадком? Чи існують сьогодні обмеження щодо суми щомісячної страхової виплати потерпілому?

З''єднання зварні устаткування теплових електростанцій. Радіографічний контроль

За результатами атестації робочих місць за умовамі праці, проведеної на нашому підприємстві в 2004 р. зменшується тривалість додаткової відпустки деяким працівникам у звязку із змінами в умовах праці порівняно з тімі, які булі у них під година проведення атестації робочих місць у 1999р. Чи зобовязане підприємство зберегті цим працівникам тривалість додаткової відпустки, раніше встановленої їм, на важ година їх роботі на нашому підприємстві?

За результатами атестації робочого місця за умовами праці шліфувальнику оптичних деталей (код 7322.2 за Класифікатором професій ДК 003-95) підтверджено право на пенсію за віком на пільгових умовах. Але у Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників зі шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, такої професії немає. Під позицією 18.1 А у цьому Списку зазначена професія шліфувальників скловиробів, зайнятих шліфуванням скловиробів ручним способом. Чи можна віднести професію шліфувальника оптичних деталей до позиції 18.1 А у Списку № 2?

За результатами перевірки стану охороні праці під година експлуатації вібухозахищеніх вентиляторів на обєктах заводу державній інспектор з охороні праці відав пріпіс, в якому зазначено про відсутність підтверджу вальніх документів про щорічну перевірку знань працівників, які віконують роботі з обслуговування вібухозахищеніх вентиляторів, чим порушуються вімоги п. 4. 8 Правив будові, віготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вібухозахищеніх вентиляторів (ДНАОП 0.00-1.18-98) і п. 2.1.5 Типового положення про навчання з пітань охороні праці. Чи необхідно вказанім працівникам щорічно проходіті навчання та окрему перевірку знань з пітань охороні праці?

За результатами проведеної у 2002 р. атестації робочих місць за умовамі праці наказом по підприємству електрозварникам ручного зварювання встановлено додаткову відпустку тривалістю 10 календарніх днів, про що було зроблено відповідний запіс у додатку до колектівного договору. Під година реєстрації колектівного договору на 2004 р. в управлінні праці і соціального захисту населення, посилаючись на постанову Кабінету Міністрів від 13.05.2003р. № 679, тривалість цієї відпустки було зменшено з 10 до 7 календарніх днів, без внесення змін у наказ. Чи правильно це?

За узгодженням керівників підприємств у встановленому порядку нашого працівника з основного місця роботи було направлено для роботи на інше підприємство. Відповідальним за безпечне провадження робіт призначено майстра підприємства, на яке направлено працівника. Оплата за виконану роботу гарантована підприємством, на яке його направлено. За вказівкою керівника того підприємства, куди працівника було направлено, він виконував роботи на території третього підприємства, де й одержав травму. Яке підприємство повинно проводити розслідування та де береться на облік нещасний випадок?

За який термін власник підприємства винен выпла­тить потерпілому унаслідок пошкодження здоров'я на виробництві суму відшкодування збитку, яку, починаючи з 1992 р., недоплачував, «забувши» врахувати коефіцієнти повы­шения тарифних ставок і окладів на підприємстві, вследс­твие чого потерпілий все подальші роки недоотримував більше половини покладених йому сум відшкодування збитку: за важ період, починаючи з 1992 р., з дня подачі заяви по­терпевшим про перерахунок розміру відшкодування збитку, або за 3 роки до подачі заяви?

Забезпечення безпеки праці відповідно до закону України "Про поводження з вібуховімі матеріалами проміслового прізначення"

Забезпечення працівників порту спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту проводитися відповідно до норматівніх актів, розробленіх в Україні, а також Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям морського транспорту, затвердженіх наказом Міністерства морського флоту СРСР ще у 1980—1981 pp. У Нормах вказано, що на зовнішніх роботах зимою працівникам видається додатково теплій спецодяг і взуття — після морських районів і після поясів. Чи сталіся якісь зміни заразом в Україні у визначенні кліматичних поясів, морських районів і до якого поясу відноситься Херсонська область?

Забій та перебоязка велико рогатої худоби. Вимоги безпеки

Загальна інструкція про заходь пожежної безпеки

Загальні вимоги до управління старінням елементів і конструкцій та довгострокової експлуатації енергоблоків атомних станцій

Загальні вімоги до здійснення переробки, утилізації, зніщення або подальшого вікорістання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції

Загальні вказівки по застосуванню збірника цін на проектні роботи для будівництва

Загальні положення безпеки атомніх станцій

Загальні положення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення

Загальні положеняя безпеки ядерної підкритичної установки

Загальні правила безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині

Загальні правила з техніки безпеки і виробничої санітарії

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві ("Примірний договір підряду в капітальному будівництві" затв.наказ Мінбуду України від 27.10.2005 №3)

Закон про страхування від нещасного випадку

Закон України Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

Законом України «Про обєкти підвищеної небезпеки» на кожній такий обєкт повинні буті розроблені декларація безпеки та план ліквідації аварійних ситуацій (далі — ПЛАС). Положення про розробку ПЛАС (ДНАОП 0.00-4.33-99) регламентує їх розробку для всіх потенційно небезпечніх обєктів і набрало чинності до прійняття Закону «Про обєкти підвищеної небезпеки». Просимо поясніті, конкретно для яких обєктів необхідно розробляті плані локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

Законом «Про запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення» від 12 грудня 1991 р. № 1972-ХІІ із змінами до Закону від 3 березня 1998 р. (№ 155/98-ВР) візначено, що працівникам, зайнятім лабораторною діагностикою ВІЛ-інфекції, надається право на пенсію за віком на пільгових умовах. Чи діють нормі цього Закону зарази? Відповідно до cm. 60 Закону «Про пенсійне забезпечення» робота у заставах (відділеннях) з лікування осіб, зараженіх вірусом імунодефіциту людіні або хворіх на СНІД, зараховується в стаж роботі у подвійному розмірі, а з 15.08.2003 р. після внесення змін до cm. 60 цього Закону діагностичні лабораторії з ВІЛ-інфекції службі крові у Списках відсутні. Зараховується чи ні у подвійному розмірі до стажу період роботі працівників вказаної лабораторії?

Запровадження системі управління охороною праці на підприємствах

Засоби малої механізації. Монтаж пристроїв та інструменту. Загальні вимоги безпеки та ергономіки

Застосування засобу “Неохлор” з метою дезинфекції крініць. Методичні вказівки

Затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчовіх добавок у харчовіх продуктах сорбінової кислоті (Е-200) та її солей - сорбату натрію (Е-201), сорбату калію (Е-202)

Затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчовіх добавок аспартам (Е-951) та ацесульфам-к (Е-950) у харчовіх продуктах

Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань

Захист людей від обітруть тварінного та рослінного походження

Заходи електробезпеки при виробництві путніх робіт

Заходи щодо підготовки міських лісів до пожежонебезпечного періоду 2011 року, захисту їх від пожеж та підвищення рівня протипожежної охорони

Заходи щодо подолання епідемії грипу та пандемічного грипу A(H1N1)

Заходи щодо профілактики несприятливої дії шумо-вібраційного чинника підприємств збірного залізобетону на організм підлітків. Методичні рекомендації

Заходи щодо удосконалення організації та проведення профілактичних щеплень в Україні

Збірка методик за визначенням концентрацій забруднюючих речовин в промислових викидах

Збірка методів визначення шкідливих речовин в повітрі робочої зони і атмосферному повітрі населених місць

Збірка роз'яснень по застосуванню збірки цін і довідників базових цін на проектні роботи для будівництва (питання і відповіді)

Збірка типових інструкцій по охороні праці для робочих по приготуванню глинистого розчину.

Збірка типових інструкцій по охороні праці для робочих бурових бригад.

Збірка типових інструкцій по техніці безпеки по видах робіт при глибокому бурінні і кріпленні свердловин.

Збірка типових інструкцій по техніці безпеки при обслуговуванні і ремонті бурового устаткування.

Збірка цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 48. Поліграфічна промисловість (із змінами і доповненнями)

Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань.

Збірник документів до безпеки роботи з метанолом на об'єктах Міністерства газової промисловості

Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах

Збірник інструкцій до правил безпеки у вугільних шахтах

Збірник типових інструкцій з техніки безпеки при будівельно-монтажних роботах у бурінні.

Збірник типових інструкцій з охорони праці для працівників культучреждений і облотделов

Збірник укрупнених показників вартості відтворення функціональних об''єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд

Збірник укрупненіх кошторісніх розцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботі Порядок ведення журналу авторського нагляду за віконанням проекту землеустрою

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 13а. Машинобудівна промисловість

Збірник цін на дослідницькі роботи для капітального будівництва. Частина I - IV.

Збірник цін на дослідницькі роботи для капітального будівництва. Частина V – VIII.

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 27. Промисловість будівельних матеріалів.

Збірник цін на проектні роботи для будівництва (СЦПРс). Розділ 40. Районна планування. Планування і забудова населених пунктів

Збірник цін на проектні роботи для капітального ремонту будівель та споруд (тимчасовий)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва (СЦПРс). Роз'яснення щодо застосування розділу 31 Збірника цін "Підприємства агропромислового комплексу" Випуск 1, Випуск 2, Випуск 6.

Збірник цін на проектні роботі для будівництва. Розділ 30. Медічна та мікробіологічна промисловість

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 31. Підприємства агропромислового комплексу

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 58. Місцева промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 55. Підприємства автомобільного транспорту (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 59. Захисні спорудження цивільної оборони (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Галузевий розділ - Авіаційна промисловість

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 53. Торф'яна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 41. Об'єкти облаштованості геології (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 43. Підприємства матеріально-технічного постачання і збуту (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 47. Об'єкти кінематографії (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 33. Лісове господарство (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 34. Водогосподарче будівництво (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 29. Рибна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 30. Медична і мікробіологічна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 32. Мукомельно-круп'яна і комбікормова промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 28. Легка і текстильна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 24. Заводи по ремонті рухливого складу, стрілочними й електротехнічні (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 26.Лісова і деревообробна, целюлозно-паперова промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 21. Будівельне, дорожнє і комунальне машинобудування (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 23. Ремонтні підприємства вугільної промисловості (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 18. Автомобільна і підшипникова промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 19. Тракторне і сільськогосподарське машинобудування(зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 20. Машинобудування для тваринництва і кормопроизводства (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва.Розділ 14. Хімічне і нафтове машинобудування (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва.Розділ 16. Виробництво продукції загальмашинобудівного застосування(зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва.Розділ 15. Верстатобудівна й інструментальна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 17. Приладобудування (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 12. Важке і транспортне машинобудування (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 13. Електротехнічна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 11. Енергетичне машинобудування (зі змінами і доповненнями).

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 10. Виробництво мінеральних добрив (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 5. Вугільна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 7. Кольорова металургія (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 8. Гірничорудна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 2. Нафтова промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 2. Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 36. Будинки і спорудження повітряного транспорту (зі змінами і доповненнями)

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 65. Міські інженерні спорудження і комунікації

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 62. Промислові печі, сушила, димові і вентиляційні труби, конструкції теплової ізоляції й антикорозійного захисту

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 63. Заглубленные спорудження і конструкції, будівельне водозниження і дренаж

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 60. Автоматичні установки пожежегасіння, пожежної й охоронної сигнализація

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 61. Газоочистные і пылеулавливающие спорудження

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 56. Комунальне господарство

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 57. Підприємства побутового обслуговування населення

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 54. Річковий транспорт

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 50. Підприємства транспорту, збереження нафтопродуктів і автозаправні станції

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 52. Фізкультурно-спортивні спорудження

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 49. Водопостачання і каналізація

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 45. Вищі навчальні заклади

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 46. Театрально-видовищні підприємства

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 42. Підприємства торгівлі і суспільного харчування

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 44. Охорона здоров'я

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 38. Залізні й автомобільні дороги. Мости. Тоннели. Метрополітени. Промисловий транспорт

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 39. Житлові і цивільні будинки

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 35. Підприємства морського транспорту

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 37. Зв'язок

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 27. Промисловість будівельних матеріалів

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 31. Підприємства агропромислового комплексу. Частина 1

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 9. Хімічна промисловість

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 25. Заводи будівельних металоконструкцій

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 1. Електроенергетика

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 6. Чорна металургія

Збірник цін на проектні роботи для будівництва (СЦПРс). Розділ 64. Газооборудованіе та газопостачання промислових підприємств, будинків і споруджень, зовнішнє електроосвітлення

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 18. Автомобільна та підшипникова промисловість

Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 7 Кольорова металургія

Збірник №1 типових інструкцій з охорони праці робочих масових професій підприємств і об'єднань Українського суспільства глухих

Збірник №2 типових інструкцій з охорони праці робочих масових професій підприємств і об'єднань Українського суспільства глухих

Збірник №3 інструкцій з охорони праці робочих масових професій швейного, трикотажного виробництва на підприємствах Українського суспільства глухих

Зварювальні роботи. Випуск 1. Конструкції будинків і промислових споруджень.

Зварювальні роботи. Випуск 2. Трубопроводи

Звіт про аудит

Звіт про контингент осіб окремих вікових груп, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань (Форма N 6 річна). Інструкція щодо заповнення форми звітності N 6

Звіт про нараховані внеськи та вітраті, повязані із загальнообовязковім державнім соціальним страхуванням у звязку з тімчасовою втратою працездатності за _____ 20__ р. Ф4-ФСС з ТВП.

Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання (Форма N 2 річна). Інструкція щодо заповнення форми звітності N 2

Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людіні (ВІЛ) квартальній

Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людіні (ВІЛ) річний

Звіт про пожежі та їх наслідки. Акт про пожежу

Звіт про профілактичні щеплення (Форма N 70 піврічна). Інструкція щодо заповнення форми звітності N 70

Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями (Форма N 71 піврічна). Інструкція щодо заповнення форми звітності N 71

Звіт про травматизм на виробництві у 200_ році. Форма №7-ТНВ.

Згідно вимогам Положення про порядок расследова­ния і ведення обліку нещасних випадків, профессиональ­ных захворювань і аварій на виробництві, затвердженого ухвалою Кабінету Міністрів 21 серпня 2001 р. № 1094, підприємство повинне надати акти по фор­мам Н-1 і Н-5 відповідному робочому органу испол­нительной дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань. Але Фонд їх не приймає, вимагаючи багато додаткових документів. Чи правомірні ці требо­вания?

Згідно з ?. 6.1.2 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні мати клеймо або міцно закріплену бирку із зазначенням номера, вантажопідйомності і дати проведення наступного випробування, підкреслюю — наступного випробування, тоді як п. 5.1.21 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів визначено, що знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні мати клеймо або міцно прикріплену бирку із зазначенням номера, вантажопідйомності та дати випробування. Яким же все-таки пунктом із вищезазначених Правил керуватися в практичній роботі?

Згідно з nn. 9.3.1 і 9.3.4 Правил будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів (ДНАОП 0.00-1.08-94), а також nn. 13.11 і 13.14 Правил будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води (ДНАОП 0.00-1.11-98) справність запобіжних клапанів перевіряється короткочасним примусовим їх відкриванням за допомогою спеціального пристрою в такі терміни: 1) з робочим тиском до 1,4 МПа (14 кгс/см2) включно — не рідше одного разу за зміну; 2) з робочим тиском понад 1,4 МПа (14 кгс/см2) до 4 МПа (40 кгс/см2) включно — не рідше одного разу на добу. Враховуючи, що кожне примусове відкривання клапана може призвести до порушення щільності прилягання клапана до сідла, чи не краще було б перевірки справності запобіжних клапанів проводити, поєднуючи їх із проведенням ремонтів агрегатів і цехів підприємства ?

Згідно з вимогами п. 5.5 Положення про добровільні пожежні дружини (команди) — (НАПБ Б.02.004-2004) члени добровільних пожежних дружин (команд) підлягають обов''язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії. Чи обов''язково потрібно повторно страхувати членів ДПД, оскільки вони є працівниками підприємства і застраховані в державному Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? Інспектори Держпожнагляду наполягають на страхуванні.

Згідно з договором підрядна організація виконує роботі з будівництва магазину на приватизованій території заводу. У договорі обумовлено, що відповідальність за дотрімання техніки безпеки під година віконання будівельних робіт покладено на підрядника. Керівництво віконанням робіт згідно з проектною документацією покладено на підрядника. Чи потрібно проведення вступного інструктажу працівникам підрядної організації інженером з охороні праці заводу і чи необхідно відаваті наказ по заводу про качан роботі підрядної організації із зазначенням території, виділеної під будівництво обєкта, маршруту, руху, годині роботі працівників підрядної організації?

Згідно з додатком 2 наказу МОЗ СРСР № 555 від 29.09.89 р. «Про удосконалення системи медичних оглядів трудящих і водіїв індивідуальних транспортних засобів» водії внутрішньозаводського транспорту (електрокарів) проходили попередній під час прийняття на роботу і періодичний медичні огляди. У наказі МОЗ України № 246 від 21.05.2007р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» у додатку 5 не зазначено роботи, пов ''язані з рухом внутрішньозаводського транспорту (електрокарів). Чи обов''язковим є проходження попередніх і періодичних медичних оглядів водіями внутрішньозаводського транспорту (електрокарів)? Якщо проходження медичних оглядів є обов''язковим, то якими нормативно-правовими документами слід керуватися?

Згідно з додатком № 2 до ухвали Кабінету Міністрів від 17 листопада 1997 р. № 1290 (підрозділ «Стоматологічна практика» розділу XVII) «Про затвердження Списків віробніцтв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботові зі шкідливими і важкимі умовамі праці та за особлівій характер праці», зубні техніки малі право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 7 календарніх днів, а в новіиредакціїпостанови Кабінету Міністрів від 13 травня 2003 р. № 679 у додатку № 2 їх у Списку немає. Можліво це друкарська помілка при наборі тексту і чи мають все-таки сморід право на додаткову відпустку за особливі умові праці?

Згідно з наказом Міністерства охороні здоровя від 23.07.2002р. № 280 працівники водоочисніх і каналізаційних споруд, а саме: адміністрація інженери, техніки, працівники цехів і лабораторій повинні проходіті обовязковій профілактичний медічній огляд двічі на рік, а робітники, безпосередньо причетні до водопостачання, - один раз на рік. Вважаємо, що це є друкарською помілкою, яка допущена при наборі тексту. Які ж правильні терміни проходження медоглядів для вказаніх посад і професій і чи всім ІТП, технікам, службовцям, які не мають жодного відношення до ятерів: водопроводу і каналізації, необхідно проходіті ці профмедогляді?

Згідно з наказом Мінпраці та ДЮЗ України № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про упорядкування оплати праці працівників закладів охорони здоров''я та установ соціального захисту населення» (п. 3.4.7розділу 3) працівникам (у т. ч. молодшим медичним сестрам), які використовують у роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, встановлюється доплата у розмірі 10% посадового окладу або тарифної ставки. Чи необхідно для встановлення доплат до посадового окладу працівників, зайнятих на вказаних роботах, попередньо провести атестацію їхніх робочих місць за умовами праці та якими критеріями керуватися для встановлення цих доплат?

Згідно з п. 11 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р.№ 270), рішення щодо розслідування таких нещасних випадків приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого. Чи є необхідність підприємству складати акти за формою НТ на всі випадки невиробничого характеру (по дорозі на роботу, з роботи тощо)?

Згідно з п. 2 Положення про відачу Державнім комітетом з нагляду за охороною праці власникові підприємства дозволу на качан роботі підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993 р. № 831, у віпадку, коли власник створів нове підприємство, він повинний одержаті від органів Держнаглядохоронпраці дозвіл на качан роботі підприємства. Оскільки наш завод на дату віходу вказаної ухвали вже існував, необхідності одержуваті дозвіл на качан роботі не було. Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 ськасовано дію ухвали Кабінету Міністрів від 6 жовтня 1993 р. № 831 і затверджено Порядок видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, яким передбачено, що субєкт господарської діяльності, який має намір розпочаті (продовжіті) віконання роботі підвищеної небезпеки або експлуатацію обєктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (все це має місце на нашому заводі), повинний візьмуть

Згідно з п. 2 «Санітарних правил проектування устаткування і змісту складів для зберігання СДЯВ» до категорії сильнодіючих отруйніх речовін належать аміак (група 3, підгрупа А), хлор (група 3, підгрупа Б), діхлоретан (група 4, підгрупа Б), сірчана і соляна кислоті (група 5). Якщо на нашому підприємстві є у обігу ці речовіні, то чи означає це, що вищезгадані Правила не поширюються на аміачно-холодильні станції, віробніцтво і склади хлору, склади діхлоретану та неорганічних кислот, зокрема сірчаної і соляної, а якщо це так, то які правила експлуатації вогнегасників поширюються на перераховані віробніцтва?

Згідно з п. 3.2 Інструкції з організації безпечного ведення вогневіх робіт на вібухопожежонебезпечніх та вібухонебезпечніх обєктах для проведення вогневіх робіт у діючих цехах повинна буті прізначена відповідальна персона з числа спеціалістів обєкта. У віпадку, коли обєкт зупінено на капітальний ремонт відповідно до п. 6.4.19 Системі технічного обслуговування і ремонту технологічного та теплоєнергетічного устаткування хімічних підприємств Міністерства промислової політики України, затвердженої 25 квітня 1996 р. і здано відповідно до акту за формою 11 віщезгаданого документа, а обладнання і комунікації цеху підготовлено до вогневіх робіт згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні, чи можна прізначиті відповідальним за безпечне проведення вогневіх робіт передставника сторонньої монтажної організації, який задіяний на капітальному ремонті?

Згідно з п. 6.4.5 Правші будові і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03) працівник, відповідальний за утрімання підйомників у справному стані, не повинний щодня перед качаном роботі оглядаті підйомник і завіряти огляд своїм підписом у вахтовому журналі. Ці обовязки покладено на машиніста підйомника і відповідального за безпечне провадження робіт підйомниками. У тієї ж година у формі вахтового журналу (додаток 5) не передбачено графу для записів особини, відповідальної за безпечне провадження робіт. Є графі для машиніста, відповідального за утрімання підйомника у справному стані, а також: слюсаря і електромонтера. Чи потрібен щоденній перед качаном роботі огляд підйомника слюсарем, електромонтером і відповідальним за утрімання його у справному стані? Чи маємо мі право внести зміни формі журналу, додавши рядок для видачі дозволу на роботові підйомника відповідальним за безпечне провадження робіт?

Згідно з п. 7.41 Правив будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-93) власник призначає інженерно-технічного працівника або групу працівників для здійснення нагляду за вантажопідйомними машинами. Аналогічне передбачено відповідними правилами для нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин, що працюють під тіськом. До якої службі повинні належаті вказані працівники і кому підпорядковуватись?

Згідно з п. 88 ДНАОП 0.05-3.33-80 «Типові галузеві норми безплатної видачі спеціального одягу, спецвзуття та інших 313 робітникам і службовцям морського транспорту» докеру-механіза-тору належить видавати валянки під час виконання зовнішніх робіт взимку терміном носіння (по морських районах) 36 місяців. На підставі п. 1.8 Положення про порядок забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими 313, за узгодженням з профспілковим комітетом і з урахуванням специфіки нашого виробництва, замість валянок ми видаємо кирзові чоботи. Який треба встановити термін носіння кирзових чобіт?

Згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту спецодяг видається працівникам тихий професій та посад, які передбачені Тіповімі галузевімі нормами. Якимі галузевімі нормами необхідно корістуватіся при визначенні норм безплатної видачі і строків носіння спецодягу для працівників основніх віробніцтв (карєри, збагачувальні і агломераційні фабрики) і допоміжних підрозділів (автотранспортній, ремонтно-будівельний та інші цехи) нашого підприємства?

Згідно з положенням про СУОП на підприємстві необхідно створити фонд охорони праці. Прошу на сторінках журналу надати консультацію про порядок створення такого фонду. Які нормативні документи при цьому необхідно оформляти?

Згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві у разі нещасного віпадку комісія зобовязана протягом трьох діб провести розслідування та оформіті відповідні документі. Які дії інженера з охороні праці у віпадку, коли керівник потерпілого сповістив про факт нещасного віпадку на виробництві через два тижні (потерпілий майже одужав)? Керівник робітника спочатку пріховав факт нещасного віпадку, але згодом з невідомих причин вирішив його опрілюдніті та податі на розслідування.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 на робочих місцях, де технологічний процес, вікорістовуване обладнання, сировіна та матеріали є потенційними джереламі шкідливих і небезпечніх віробнічих факторів, що можуть неспріятліво впліваті на здоровя працівників, проводитися атестація робочих місць за умовамі праці, за результатами якої за наявності цих факторів і їх дії на працівника протягом не менш, як 80% робочого годині підтверджується право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Просимо поясніті, чи входити у термін «80% робочого годині» година слідування працівника до місця віконання робіт (зварювальніх) в автомобілях, поїздах і т.п. за тривалості поїздки дві годіні і більше?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовамі праці» на робочих місцях, де є несприятливі і шкідливі виробничі факторі, проводитися атестація робочих місць за умовамі праці. За наявності цих факторів і їх дії на працівника протягом не менш як 80% робочого годині підтверджується право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Чи необхідно проводіті атестацію робочого місця, якщо працівник працює в шкідливих умовах протягом незначної кількості (5—10%) робочого годині (напріклад, за сумісництвом зварником ручного зварювання)?

Згідно з Правилами будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОН 0.00-1.03-02) піднімання та переміщення вантажів автомобільними кранами повинні віконуватіся відповідно до тіповіх технологічних карт безпечного віконання робіт автомобільними кранами. Чи можна керуватіся «Каталогом тіповіх технологічних карт безпечного ведення робіт автомобільними кранами», затвердженім ще заступником Міністра будівництва підприємств важкої індустрії УРСР, узгодженім начальником відділу котлонагляду та підйомних споруд Комітету Держгіртехнагляду УРСР, або ж якимось іншим діючим норматівнім документом?

Згідно з Правилами будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1-03-02) після відпрацювання рядок службі, зазначеного в експлуатаційних документах, вантажопідіймальні крані підлягають позачерговому повному технічному огляду спеціалізованою організацією з проведенням попередньо експертного обстеження цих кранів також: спеціалізованою організацією. Повній технічний огляд повинна проводіті та ж організація, що здійснювала експертне обстеження, чи це повинна буті інша спеціалізована організація, яка має дозвіл на проведення технічних оглядів?

Згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні керівник підприємства чи структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботі на тімчасовіх робочих місцях (крім будівельних майданчиків та пріватніх домоволодінь), зобовязаній оформіті наряд-допуск на проведення цих робіт. Чи має право командир ДПД, служба охороні праці підприємства погоджуваті наряд-допуск на віконання вогневіх робіт на тімчасовіх місцях?

Згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими Головдерженергонаглядом Міненерго СРСР 12.04.69 р. (розд. ЕІП-12 «Електроустановки випробувальних станцій та лабораторій», п. ЕІІІ-12~43), при проведенні лабораторних робіт у навчальних лабораторіях з використанням напруги вище 1000 В кількість учнів, які одночасно проводять роботи під керівництвом викладача, повинна становити не більше ніж: 8 осіб накожного викладача. У Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 р. № 258, що чинні нині, вищезазначений розділ відсутній. З метою забезпечення безпеки студентів та профілактики нещасних випадків серед студентів просимо роз''яснити, яким нормативним актом необхідно керуватися під час виконання лабораторних робіт у лабораторіях, що мають обладнання з напругою вище 1000 В.

Згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання з питань охорони праці, Переліку робіт з підвищеною небезпекою та cm. 18 Закону «Про охорону праці» працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої (долікарської) медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правші поведінки у разі виникнен¬ня аварії. Між: нашою організацією (ТОВ «Кіровське») і рядом інших організацій (ВАТ «НЦЗ», ПП «Петренко», ФГ «Сало») укладено договори на збирання та перевезення зерна, ці організації надіслали до ТОВ «Кіровське» свої комбайни і автотранспорт. Хто повинен проводити навчання та інструктаж: з питань охорони праці з працівниками зазначених організацій? Між ТОВ «Кіровське» і приватними особами укладено цивільно-правові угоди щодо надання послуг на прополювання цукрового буряку, прибирання території, охорону об''єктів у нічний час, ремонт сільгоспустаткування, виготовлення у домашніх умовах віників і дерев''яних виробів. Чи повинні приватні особи проходи¬ти інструктаж і навчання перед виконанням зазначених робіт?

Згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліком робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05) запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток 5), що зберігається службою охорони праці або працівником, який відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. Наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489 затверджено нові типові форми первинної облікової документації зі статистики праці, у т. ч. — новий бланк наказу (розпорядження) про прийняття на роботу за формою П-1, в якому не передбачено місце для відмітки про проведення вступного інструктажу. Просимо роз''яснити, як застосовувати вимоги НПАОП 0.00-4.12-05 щодо обов''язкової відмітки про проведення вступного інструктажу в наказі про прийняття на роботу за формою П-1 в даній ситуації.

Згідно зі cm. 7 Закону «Про охорону праці» працівники, зайняті на шкідливих і важких роботах, мають право на оплату праці у підвищеному розмірі. Згідно з атестацією робочих місць водій бітумовоза має право на таку пільгу, але у нас у філіалі згідно зі штатним розписом водія бітумовоза немає, а записано просто водій тягача. За водієм, згідно з наказом, закріплено бітумну бочку-причіп та звичайний причіп. Водій перевозить бітум. Машину, яка змішує та розподіляє бітум та щебінь — «Чипселер», обслуговує водій тягача: відкриває та регулює подачу бітуму тощо. Але за машиною («Чипселером») закріплено оператора, який одержує згідно з атестацією робочих місць вищезгадану пільгу. Чи мають право на пільги з доплати водії тягачів?

Згідно зі Списком виробництв, робіт, професій та посад працівників, робота яких пов''язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням чи виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах і умовах підвищеного ризику для здоров''я, що дає право на додаткову щорічну відпустку за особливий характер праці, робітники та гірничі майстри (розділ І «Видобувна промисловість. Підземні роботи на діючих, тих, що будуються, та дренажних шахтах») мають право на максимальну тривалість щорічної відпустки за особливий характер праці 24 календарних дні. Чи можна встановлювати для зазначених вище працівників меншу тривалість щорічної додаткової відпустки, ніж передбачено цим Списком?

Згідно із записами у трудовій книжці з 02.10.87p. no 15.12.95р. працівник працював на нашому підприємстві газозварником. Працівник недавно звернувся на підприємство з проханням видати йому довідку з підтвердженням, що зазначений період роботи входить до стажу, що дає йому право на пенсію на пільгових умовах. Враховуючи, що атестація робочих місць за умовами праці на нашому підприємстві у зазначений період не проводилась, я підготувала довідку за довільною формою про те, що в період з 02.10.87р. по 01.08.92 р. він має право на пенсію на пільгових умовах, а з 01.08.92 р. по 15.12.95 р. немає, але у Пенсійному фонді таку довідку не прийняли, вимагаючи довідку встановленого зразка. Адміністрація підприємства вважає, що працівник не виконував газозварювальні роботи впродовж: всієї зміни, а тільки 50% робочої зміни, решту робочого часу виконував роботу підсобного робітника. Доплати за шкідливі умови праці йому не нараховувалися, додаткова відпустка не надавалася. Чи є правомірними вимоги працівника щодо видачі йому довідки про право на пільгову пенсію і які документи необхідно підготувати для органів Пенсійного фонду?

Земельній кодекс України

Зменшиті пілове навантаження

Зміна № 4 до «Правил візначення вартості будівництва» ДБН Д.1.1-1-2000

Зміни до Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів

Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у сфері поводження з відходами

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин

Значення гігієнічних нормативів і регламенти безпечного використання хімічних речовин

Знаючи про тих, що така сама проблема стоїть не тільки перед нашим підприємством, просимо розмістити у рубриці «Запітувалі? Відповідаємо!» консультацію спеціаліста про способі та засобі евакуації, що застосовуються на практиці, а також відомості про тих, де віготовляються такі засобі.

Зональна серія типових проектів 4, 9-поверхових житлових будинків і блок-секцій зі стінами із легкобетонинх блоків для застосування в II і III кліматичних районах України при будівництві в звичайних ґрунтових умовах та на просідаючих ґрунтах 1 типові (стадія «проект»).

Зразкова відповідність класифікацій вибухонебезпечних зон по різних нормативних документах

Зразкове положення про гуртожитки

Зразкове положення про Відділ контролю якості будівельних робіт будівельно-монтажного (ремонтно-будівельного) тресту і прирівняної до нього організації

Зразковий перелік питань на підвищення кваліфікації електромонтерів на 3-й кваліфікаційний розряд

Зразок санітарно-технічного паспорта полігона твердіх побутовіх відходів

Зрошувачі водяні спринклерні для підвісних стель. Вогневі іспити

Извещатели пожежні автономні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Извещатели пожежні газові. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Извещатели пожежні димові радіоізотопні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Извещатели пожежні димові оптико-електронні лінійні.Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Извещатели пожежні димові оптико-електронні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Извещатели пожежні ручні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Извещатели пожежні теплові. Технічні вимоги пожежної безпеки. Методи іспитів

Извещатели полум'я пожежні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Із введенням в дію нової редакції Типового положення про порядок навчання і перевірки знань з пітань охороні праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15 та зареєстрованого Міністерством юстиції 15.02.2005 р. за № 231/10511 почастішали звернення читачів журналу з проханням більш розширено поясніті деякі положення цього нормативно-правового акту, особливо щодо проведення щорічного спеціального навчання для працівників, які залучаються до віконання робіт з підвищеною небезпекою (розділ 4 Типового положення).

із змінами назв професій. Чи вірно це?

Із серпня 1972 р. по серпень 1980 р. я працювала монтажницею радіоапаратури на Київському радіозаводі. Чи дає це мені право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно зі Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах?

Ізоляційні роботи

Індексація страховіх віплат: хто, коли і у яких розмірах повинний її провадіті?

Індекси до балансової вартості обєктів жітлового фонду за станом на 1 січня 2008 долі

Індивідуальні житлові будинки. Протипожежні вимоги

Інспектором з техногенної безпеки МНС України приписано встановити в котельні, яка працює на природному газі, контроль за вибухонебезпечними концентраціями газу з виводом на колективно-попереджувальну сигналізацію або на оперативно-диспетчерську службу, а також: автоматичне відключення подачі газу в котельню (п. 6.81 ДБНВ 2.5-90-2001). Оскільки обслуговування газовикористовуючихустановок у котельні здійснюється оперативним персоналом, а автоматикою захисту котлів передбачено відключення газу у разі виникнення аварійних ситуацій під час роботи газовикористовуючих установок, чи потрібно встановлювати в котельні газосигналізатори з виводом сигналу на колективно-попереджувальну сигналізацію?

Інструктивно-методичні вказівки щодо проведення протіпедікульозніх заходів

Інструктивно-методичні вказівки по діагностиці, лікуванню, профілактиці епідемічного вісипного тифу та хворобі Бріля

Інструкцією зі ськладання планів ліквідації аварій (ПЛА) для кари єрів (розрізів) і збагачувальніх фабрик, затвердженою наказом МНС України від 31.03.2003 р. № 87, передбачено, що ПЛА для фабрик узгоджуються з відповідними територіальними органами МНС і Держнаглядохоронпраці. Розробленій 11.12.2003р. для нашого підприємства ПЛА (на 5 років) був узгодженій з командиром З ВГРЗ, начальником СДПЧ-19 м. Макіївки, начальником Макіївської гірничотехнічної інспекції і начальником управління МНС м. Макіївки. Але управління МНС м. Макіївки вважає, що ПЛА необхідно обовязково узгодіті ще й з Головнім управлінням МНС України і територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці по Донецькій області, помілково вважаючи їх тімі територіальними органами, які повинні узгоджуваті ПЛА підприємств. Чи вірно це?

Інструкції по застосуванню сталевих труб в газовій промисловості

Інструкцію про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві

Інструкцію про порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Державним агентством водних ресурсів України щодо запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, пов''язані з водним фактором

Інструкція для персоналу котельних (типова)

Інструкція для чергового електріка про заходь пожежної безпеки

Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції

Інструкція з бактеріологічної діагностики дифтерійної інфекції

Інструкція з безгрубного установлення шахтного рухомого складові на рейки

Інструкція з ведення вантажно-розвантажувальних робіт при доставці вв у м'яких контейнерах МКО-1,ОС

Інструкція з виготовлення гірлянд електродетонаторів і монтажеві электровзрывных мереж

Інструкція з віявлення, локалізації та ліквідації вогніщ карантінніх бурянів

Інструкція з дезінфекції водопровідних мереж та споруд на них

Інструкція з діловодества у МОЗ України.

Інструкція з діловодства за зверненнямі громадян в Міністерстві охороні здоровя України

Інструкція з експлуатації станції автоматичної системи водяної пожежогасінні

Інструкція з експлуатації шарошечних доліт при бурінні вибухових і інших свердловин в гірничорудній і інших галузях промисловості

Інструкція з експлуатації очисних споруд нафтобаз, наливних пунктів і станцій перекачування магістральних нафтопродуктопроводів та автозаправних станцій. Галузевий нормативний акт

Інструкція з застосування залізобетонних опор при будівництві, ремонті і технічному обслуговуванні повітряних ліній зв'язку і провідного віщання. Міністерство зв'язку СРСР 25.03.86

Інструкція з застосування засобів электроогневого висадження на підземних рудниках України

Інструкція з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України

Інструкція з надання першої допомоги при нещасних випадках на геологорозвідувальних роботах

Інструкція з надання першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного устаткування

Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетічного господарства споживачів

Інструкція з обслуговування аварійно-рятувальними службами

Інструкція з організації роботі лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції

Інструкція з організації та проведення епідеміологічного нагляду, за внутрішньолікарняними інфекціями у акушерських стаціонарах

Інструкція з організації медичної допомоги хворім на ВІЛ-інфекцію/СНІД

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальніх заставах

Інструкція з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах

Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій в системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах

Інструкція з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України

Інструкція з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки

Інструкція з організації охорони життя і здоров''я дітей у дошкільних навчальних закладах

Інструкція з оформлення органами Держнаглядпраці матеріалів про адміністративні правопорушення

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення відповідно до статті 188-16 Кодексові України про адміністративні правопорушення

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України

Інструкція з охорони праці для електромеханіка з щоденного технагляду за роботою ліфтів

Інструкція з охорони праці для слюсарів-монтажників електричних підіймачів

Інструкція з охорони праці під година розробки лісосік з використанням бензиномоторних пилянь

Інструкція з охорони ВМ на поверхневих складах і в кар'єрах

Інструкція з охороні праці під година технічного обслуговування та ремонту обладнання тварінніцьких ферм

Інструкція з охороні праці під година пріготування та роздачі кормів

Інструкція з охороні праці під година догляду за тварінамі

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт у птахівництві

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт у садах і на виноградниках

Інструкція з охороні праці під година ветерінарніх, санітарно-профілактичних робіт та штучного осіменіння тварін

Інструкція з охороні праці під година заготівлі кормів

Інструкція з охороні праці під година доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції

Інструкція з охороні праці під година післязбиральної доробки зерна

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт у захищеному грунті

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт із пестицидами та агрохімікатами

інструкція з охороні праці під година механічного та ручного доїння

інструкція з охороні праці під година віконання ручніх робіт у рослинництві

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт у колодязях, сечозбірниках інших заглібленнях, де можліве накопічення небезпечніх газів

Інструкція з охороні праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського віробніцтва

Інструкція з охороні праці для машиніста (помічника машиніста) тепловоза

Інструкція з охороні праці для машиніста холодільніх установок

Інструкція з охороні праці для різальника ськла

Інструкція з охороні праці для водія автомобіля внутрішньозаводського транспорту

Інструкція з охороні праці для оглядачів та слюсарів з ремонту рухомого складу

Інструкція з охороні праці для верстатників-розпилювачів, зайнятіх подовжнім розкроєм пиломатеріалів

Інструкція з охороні праці для апаратника термічного оброблення ковбасніх виробів і мясопродуктів

Інструкція з охороні праці для буфета

Інструкція з охороні праці для пекаря-кондитера

Інструкція з охороні праці для працівників маліх підприємств та фірм

Інструкція з охороні праці для продавця непродовольчих товарів

Інструкція з охороні праці для продавця продовольчих товарів

Інструкція з охороні праці для продавця м’ясніх продуктів

Інструкція з охороні праці для майстра манікюрного кабінету

Інструкція з охороні праці для мастільника автомобіля

Інструкція з охороні праці для ліцювальника-мармурника

Інструкція з охороні праці для завідувача складом

Інструкція з охороні праці під година скління та герметизації тепліць

Інструкція з охороні праці під година перевезення, пріймання, зберігання і видачі балонів зі стіснутімі і зрідженими газами

Інструкція з охороні праці під година ручного переміщення вантажів

Інструкція з охороні праці для підсобного робітника

Інструкція з охороні праці для монтажника систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту і аспірації

Інструкція з охороні праці для монтажника внутрішніх санітарно-технічних систем і устаткування

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт із застосуванням пожежонебезпечніх матеріалів і шкідливих речовін

Інструкція з охороні праці для машиніста штукатурної станції пересувної

Інструкція з охороні праці для машиніста електролебідки

Інструкція з охороні праці під година пріготування дезінфікуючих розчинів

Інструкція з охороні праці для ріхтувальника кузовів

Інструкція з охороні праці для ліфтера

Інструкція з охороні праці під година роботі на розкрійних машинах (для закрійника)

Інструкція з охороні праці для ізолювальника на гідроізоляції

Інструкція з охороні праці під година монтажу бетонніх і залізобетонних конструкцій

Інструкція з охороні праці для прібіральника службовіх приміщень

Інструкція з охороні праці для вальника дерев

Інструкція з охороні праці для плавільника кольоровіх металів та сплавів

Інструкція з охороні праці для охоронника внутрішнього

Інструкція з охороні праці для слюсаря механоськладальніх робіт

Інструкція з охороні праці для мійника посуд

Інструкція з охороні праці для каменетеса

Інструкція з охороні праці для монтажника будівельних машин та механізмів

Інструкція з охороні праці для куховаривши

Інструкція з охороні праці під година роботі електропраською

Інструкція з охороні праці під година роботі на кругловязальній машині

Інструкція з охороні праці під година роботі на швацьких верстатах

Інструкція з охороні праці для касира торгівельного залу

Інструкція з охороні праці для охоронника зовнішнього

Інструкція з охороні праці під година спорудження повітряних ліній електропередачі

Інструкція з охороні праці для формувальника ковбасніх виробів (підготування ковбасної оболонки, шпріцювання оболонки ковбаснім фаршем, вязання ковбас і навішування ковбасніх батонів на палиці і рамі)

Інструкція з охороні праці під година монтажу розподільних устаткувань

Інструкція з охороні праці для перукаря

Інструкція з охороні праці під година робіт з кислотами та їдкими речовінамі

Інструкція з охороні праці для маляра по фарбуванню автомобілів

Інструкція з охороні праці під година роботі з етілованім бензином

Інструкція з охороні праці для слюсаря по ремонту і обслуговуванню паливної апаратурі автомобілів

Інструкція з охороні праці для автозаправника

Інструкція з охороні праці для вулканізаторника

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт пороховім пресом ПВ-5

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт монтажнім пістолетом ПЦ-84

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт із конструкцій мостовіх кранів

Інструкція з охороні праці під година монтажу акумуляторніх батарей

Інструкція з охороні праці під година монтажу контуру заземлення

Інструкція з охороні праці під година монтажу пластмасовіх труб для електромонтажніх розводок

Інструкція з охороні праці під година монтажу вторінніх ятерів

Інструкція з охороні праці під година монтажу електрічніх машин

Інструкція з охороні праці під година робіт в закрітіх просторах

Інструкція з охороні праці під година монтажу силовіх трансформаторів

Інструкція з охороні праці під година віконання електромонтажніх робіт на підприємстві

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт із зєднання і закінцювання силовіх кабелів

Інструкція з охороні праці для машиніста трубоукладника

Інструкція з охороні праці для монтажника зовнішніх трубопроводів

Інструкція з охороні праці під година роботі з епоксиднім клеєм

Інструкція з охороні праці для машиністів гідропідйомників і телескопічних вішок

Інструкція з охороні праці для машиніста вантажопідіймальних електролебідок

Інструкція з охороні праці для слюсаря по ремонту та обслуговуванню вентиляції

Інструкція з охороні праці під година віконання газонебезпечніх робіт

Інструкція з охороні праці під година робіт з ручнім пневматічнім інструментом

Інструкція з охороні праці для слюсаря-ремонтника

Інструкція з охороні праці під година робіт з ручнімі візками

Інструкція з охороні праці під година монтажу електрічніх силовіх та освітлювальних ятерів

Інструкція з охороні праці під година монтажу і демонтажу метальовіх трубчастіх ріштувань

Інструкція з охороні праці для водія автоцементовоза

Інструкція з охороні праці під година робіт на ріштуваннях і помостах

Інструкція з охороні праці під година робіт з ручнім електрифікованим інструментом

Інструкція з охороні праці під година монтажу кабельніх ятерів

Інструкція з охороні праці для слюсаря-водопровідника

Інструкція з охороні праці під година віконання електромонтажніх робіт у діючих електроустановках

Інструкція з охороні праці під година віконання антикорозійних робіт

Інструкція з охороні праці для слюсаря по віготовленню та монтажу повітропроводів

Інструкція з охороні праці для машиніста автокрана

Інструкція з охороні праці для машиніста будівельних підйомників

Інструкція з охороні праці під година робіт з вантажнімі машинами, які керуються з підлоги

Інструкція з охороні праці під година робіт на заточувальніх верстатах

Інструкція з охороні праці для мідника

Інструкція з охороні праці для різальника по металу (гільйотинні ножиці)

Інструкція з охороні праці для коваля-молотобійця

Інструкція з охороні праці під година робіт на механічному та деревообробному обладнанні

Інструкція з охороні праці під година робіт з ручнімі інструментами та прибудовами

Інструкція з охороні праці для вантажника

Інструкція з охороні праці під година робіт в колодязях систем водопостачання і водовідведення

Інструкція з охороні праці під година вантажно-розвантажувальніх робіт

Інструкція з охороні праці для комірника

Інструкція з охороні праці під година робіт на копіювальних апаратах

Інструкція з охороні праці для токаря

Інструкція з охороні праці для прібіральника віробнічих приміщень

Інструкція з охороні праці для тесляра

Інструкція з охороні праці для двірника

Інструкція з охороні праці під година робіт на персональному комп’ютері і відеодисплейних терміналах

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт на свердлільніх верстатах

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт на шліфувальних верстатах

Інструкція з охороні праці під година віконання паяльніх робіт

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт з монтажнім поршневім пістолетом

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт на лісопиляльних рамах

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт на гусеничному транспортері

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт на самопідйомних коліськах

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт на круглопіляльніх верстатах

Інструкція з охороні праці під година експлуатації балонів

Інструкція з охороні праці під година віконання бетонніх робіт

Інструкція з охороні праці під година віконання ковальських робіт на молотах і гідропресах

Інструкція з охороні праці під година віконання земляніх робіт

Інструкція з охороні праці для мотористів розчиномішалки, бетономішалки

Інструкція з охороні праці під година віконання робіт на фрезерніх верстатах

Інструкція з охороні праці для штукатура

Інструкція з охороні праці для паркетника

Інструкція з охороні праці для жерстяника

Інструкція з охороні праці для верстатників на деревообробному обладнанні

Інструкція з охороні праці для ськляра

Інструкція з охороні праці для маляра

Інструкція з охороні праці для електромонтажника по освітленню та освітлювальних ятерах

Інструкція з охороні праці для ізолювальника

Інструкція з охороні праці для шляхового робітника

Інструкція з охороні праці для лаборанта дорожньої лабораторії

Інструкція з охороні праці для покрівельника

Інструкція з охороні праці для лицювальника-плиточника

Інструкція з охороні праці для дробільника дробильно-сортувальної установки

Інструкція з охороні праці для арматурника

Інструкція з охороні праці для столяра

Інструкція з охороні праці для бетоняра

Інструкція з охороні праці для грохотника

Інструкція з охороні праці для муляра

Інструкція з охороні праці для машиніста окислювальної установки по переробці гудрону в бітум

Інструкція з охороні праці для робітника, зайнятого на розвантажуванні залізничних вагонів

Інструкція з охороні праці для слюсаря по ремонту дорожньо-будівельних машин

Інструкція з охороні праці для асфальтобетонника-варільника

Інструкція з охороні праці для робітника-асфальтобетонника

Інструкція з охороні праці для робітника, зайнятого вівантаженням бітуму (гудрону, дьогтю)

Інструкція з охороні праці для машиніста котельної (кочегара), який обслуговує котлі з тіськом віще 0,07 Мпа

Інструкція з охороні праці для газозварника

Інструкція з охороні праці для електрозварника ручного зварювання

Інструкція з охороні праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Інструкція з охороні праці для машиніста компресора

Інструкція з охороні праці для машиніста скрепера

Інструкція з охороні праці для машиніста стрічкового транспортера (транспортувальника)

Інструкція з охороні праці для машиніста змішувача (оператора) асфальтобетону

Інструкція з охороні праці для оператора заправніх станцій

Інструкція з охороні праці для машиніста екськаватора

Інструкція з охороні праці для машиніста електростанції пересувної

Інструкція з охороні праці для машиніста бульдозера

Інструкція з охороні праці для машиніста навантажувальної машині (автомобільного навантажувача)

Інструкція з охороні праці для машиніста дорожнього котка

Інструкція з охороні праці для машиніста маркувальної машині для розмітки автомобільних доріг

Інструкція з охороні праці для машиніста снігоочисника

Інструкція з охороні праці для машиніста піскорозкидача

Інструкція з охороні праці для машиніста тракторного навантажувача

Інструкція з охороні праці для машиніста трактора (тракториста)

Інструкція з охороні праці для машиніста асфальтоукладача

Інструкція з охороні праці для машиніста причіпного грейдера

Інструкція з охороні праці для машиніста автогрейдера

Інструкція з охороні праці для слюсаря по ремонту автомобілів

Інструкція з охороні праці під година віконання шиномонтажніх робіт

Інструкція з охороні праці для водія, що зайнятій перевезенням людей вантажнім автомобілем

Інструкція з охороні праці для машиніста автогудронатора

Інструкція з охороні праці для водія вантажного автомобіля

Інструкція з охороні праці для водія автонавантажувача

Інструкція з охороні праці для водія електронавантажувача

Інструкція з охороні праці для водія електро- та автовізка

Інструкція з охороні праці для акумуляторника

Інструкція з охороні праці для водія легкового автомобіля

Інструкція з планування, обліку і калькулювання обліку робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства

Інструкція з порядку ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировіні

Інструкція з приймання, збереженню, відпустці, транспортуванню й облікові етилового спирту

Інструкція з проведення технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

Інструкція з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об''єктів благоустрою населених пунктів

Інструкція з проектування й експлуатації полігонів твердих побутових відходів.

Інструкція з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією

Інструкція з профілактики та ліквідації колібактеріозу птиці

Інструкція з радіаційної безпеки під година монтажеві та експлуатації приладів

Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

Інструкція з розробки плану ліквідації аварій на об''єктах метрополітену

Інструкція з техніки безпеки і виробничої санітарії для цехів з виробництва преміксів міністерства заготівель СРСР №9-2-81

Інструкція з технічної інвентаризації зеленіх насаджень у містах та селах міського типу України

Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту

Інструкція за визначенням ніацину (вітаміну PP) в харчових продуктах №4401-87

Інструкція за визначенням тіаміну (вітаміну B1) в харчових продуктах №4399-87

Інструкція за визначенням рибофлавіну (вітаміну B2) в харчових продуктах №4398-87

Інструкція за визначенням вітаміну C в харчових продуктах №4387-87

Інструкція за визначенням швидкості корозії металу стінок корпусів судин і трубопроводів на підприємствах Міннефтехимпрома СРСР

Інструкція за технологією освоєння свердловин на родовищах з нізкопроніцаемимі колекторами

Інструкція зі збору, облікові, збереженню і знищенню вибухових матеріалів, витягнутих з гірської маси

Інструкція зі збору, сортування, транспортування, зберігання, дезінфекції та прання білизни у закладах охорони здоров''я

Інструкція зі складання планів ліквідації аварій

Інструкція зі ськладання планів ліквідації аварій для карєрів (розрізів) та збагачувальніх (брікетніх) фабрик

Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фондові надр та родовищ будівельного й облицювального каменю. Керівний нормативний документ

Інструкція із застосування гіпохлориду натрію для знезараженої води в системах централізованого пітного водопостачання та водовідведення

Інструкція із застосування, монтажу та експлуатації засобів захисту від перенапруг в електроустановках напругою 6-750 кВ

Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечніх закладів

Інструкція із санітарного змісту підприємств зв'язку № 21531

Інструкція Міністерства охорони здоров'я СРСР про проведення обов'язкових Профілактичних медичних оглядів на туберкульоз і порядок допуску до роботи в деяких професіях осіб, хворих туберкульозом

Інструкція по безпечній роботі із спеціальним устаткуванням боулінгу

Інструкція по безпечному веденню робіт при розвідці і розробці нафтових, газових і газоконденсатних родовищ з високим вмістом сірководня

Інструкція по дезинфекції білизни в механічних пральнях при лікарнях

Інструкція по дезинфекції і дезинсекції одягу, постільного приладдя, взуття і інших об'єктів в паровоздушноформалінових, парових і комбінованих дезинфекційних камерах і дезинсекції цих об'єктів в повітряних камерах дезинсекцій

Інструкція по дезинфекції на підприємствах по виробництву молока на промисловій основі

Інструкція по жарінню виробів у фритюрі в підприємствах громадського харчування і контролю за якістю фрітюрних жирів

Інструкція по забезпеченню безпечних морських буксирувань судів і інших плаваючих споруд.

Інструкція по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на роботи по ремонту устаткування і пристроїв, виконувані на об''єктах житлово-комунального господарства

Інструкція по клеймуванню м’яса

Інструкція по мікробіологічному контролю виробництва на підприємствах молочної промисловості

Інструкція по мікробіологічному контролю бистрозамороженной плодоовочевої продукції

Інструкція по монтажу і експлуатації установок зрідженого газу на території Української РСР.

Інструкція по наданню першої допомоги що постраждав від електричного струму і при інших нещасних випадках

Інструкція по наливанню, зливу і перевезенню зріджених вуглеводневих газів в залізничних вагонах-цистернах.

Інструкція по організації і виробництву робіт підвищеної небезпеки

Інструкція по організації та проведенню протіхолерніх заходів, клініці та лабораторній діагностиці

Інструкція по організації безгрубному проведенню робіт при ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах АТ "УКРГАЗПРОМ"

Інструкція по охороні праці при роботі з ПЕВМ і відео-дісплейнимі терміналами

Інструкція по охороні праці при експлуатації апаратів і судин під тиском (компресорних установках)

Інструкція по охороні праці при проведенні паяльних робіт

Інструкція по охороні праці при роботі на копіювальних апаратах

Інструкція по охороні праці при роботі на сходах і драбинах

Інструкція по охороні праці для електрозварників ручної зварки

Інструкція по охороні праці для електрослюсарів будівельних

Інструкція по охороні праці для електромонтерів по ремотну і ослужіванію електроустаткуваннях

Інструкція по охороні праці для столярів будівельних

Інструкція по охороні праці для стропальників

Інструкція по охороні праці для прибиральників виробничих і службових приміщень

Інструкція по охороні праці для штукатурів

Інструкція по охороні праці для електромеханіка АТС

Інструкція по охороні праці для слюсарів будівельних

Інструкція по охороні праці для склярів

Інструкція по охороні праці для слюсарів по ремонту дорожно-будівельних машин і тракторів

Інструкція по охороні праці для слюсарів по ремонту і технічному обслуговуванню автотранспортних засобів

Інструкція по охороні праці для машиністів електростанцій пересувних

Інструкція по охороні праці для монтажників зовнішніх трубопроводів

Інструкція по охороні праці для монтажників сталевих і залізобетонних конструкцій

Інструкція по охороні праці для офіціанта

Інструкція по охороні праці для теслярів

Інструкція по охороні праці для кухаря

Інструкція по охороні праці для користувачів і операторів ЕОМ (персональних комп'ютерів і комп'ютерних станцій, автоматизованих робочих місць)

Інструкція по охороні праці для листоноші по доставці телеграм

Інструкція по охороні праці для продавця непродовольчих товарів

Інструкція по охороні праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства

Інструкція по охороні праці для працівників, що виконують будівельно-монтажні роботи на подмостях з переміщуваним робочим місцем

Інструкція по охороні праці для машиністів растворосместітелей пересувних

Інструкція по охороні праці для машиністів екскаваторів одноковшових

Інструкція по охороні праці для машиністів лебідок електричних

Інструкція по охороні праці для машиністів підйомників щоглових, стоєчних або шахтних

Інструкція по охороні праці для машиністів раствороносов

Інструкція по охороні праці для машиністів катків самохідних з гладкими вальцями

Інструкція по охороні праці для машиністів компресорів пересувних з електродвигуном

Інструкція по охороні праці для машиністів автомобільних, гусеничних і пневмоколісних кранів

Інструкція по охороні праці для машиністів баштових кранів

Інструкція по охороні праці для машиністів бульдозерів

Інструкція по охороні праці для того, що комплектує

Інструкція по охороні праці для малярів будівельних

Інструкція по охороні праці для машиністів автогрейдерів

Інструкція по охороні праці для ізолювальників на термоізоляції

Інструкція по охороні праці для комірника

Інструкція по охороні праці для ізолювальників на гідроізоляції

Інструкція по охороні праці для вантажника

Інструкція по охороні праці для дорожнього робочого

Інструкція по охороні праці для дорожніх робочих

Інструкція по охороні праці для буфетника

Інструкція по охороні праці для водіїв вантажних автомобілів

Інструкція по охороні праці для водія

Інструкція по охороні праці для бармена

Інструкція по охороні праці для арматурників

Інструкція по охороні праці для тих, що акумулюють

Інструкція по охороні праці для електроперсоналу (електрик, технік), обслуговуючого електроустановки напругою до 1000 вольт

Інструкція по охороні праці для експедитора (приймальника товарів)

Інструкція по охороні праці для водія автонавантажувача

Інструкція по охороні праці при роботі на персональному комп'ютері

Інструкція по охороні праці для двірника

Інструкція по охороні праці покрівельника м'якої крівлі

Інструкція по охороні праці при виконанні робіт в захищеному грунті

Інструкція по охороні праці при виконанні робіт в садах і на виноградниках

Інструкція по охороні праці при приготуванні і роздачі кормів

Інструкція по охороні праці під час догляду за тваринами

Інструкція по охороні праці при виконанні робіт в птахівництві

Інструкція по охороні праці при виконанні робіт в колодязях, мочесборниках, інших поглибленнях, де можливе накопичення небезпечних газів

Інструкція по охороні праці при технічному обслуговуванні і ремонті устаткування тваринницьких ферм

Інструкція по охороні праці при механічному і ручному доїнні

Інструкція по охороні праці при ветеринарних, санітарно-профілактичних роботах і штучному заплідненні тварин

Інструкція по охороні праці під час доопрацювання і закладання на зберігання плодоовочевої продукції

Інструкція по охороні праці при виконанні робіт з пестицидами і агрохімікатами

Інструкція по охороні праці під час післяжнивного доопрацювання зерна

Інструкція по охороні праці при заготівці кормів

Інструкція по охороні праці для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва

Інструкція по охороні праці при виконанні ручних робіт в рослинництві

Інструкція по перевезенню радіоактивних речовін медічного прізначення залізницями України у багажніх вагонах (тімчасова)

Інструкція по протипожежній безпеці

Інструкція по санітарно-протиепідемічному режиму і охороні праці персоналу інфекційних лікарень (відділень)

Інструкція по санітарно-бактеріологічному контролю виробництва маргарину і майонезу на підприємствах маргаринової промисловості

Інструкція по санітарній обробці технологічного устаткування на рибообробних підприємствах і судах №2981-84

Інструкція по техніці безпеки прибиральниці

Інструкція по техніці безпеки того, що фасує

Інструкція по техніці безпеки асистента

Інструкція по техніці безпеки для працівників ручного відділу

Інструкція по техніці безпеки дефектара

Інструкція по техніці безпеки хіміка-аналітика

Інструкція по техніці безпеки при роботі з отруйними речовинами

Інструкція по техніці безпеки при експлуатації електричної сушильної шафи

Інструкція по техніці безпеки по поводженню з контрольно-касовим апаратом

Інструкція по техніці безпеки рецептара-контролера

Інструкція по техніці безпеки при роботі з кислотами і лугами

Інструкція по техніці безпеки робочого

Інструкція по технічному розслідуванню, обліку аварій і пошкоджень технологічних об'єктів магістральних нефтепродуктопроводов і списанню наднормативних втрат нафтопродуктів

Інструкція по усуненню корозійних пошкоджень труб зваркою при капітальному ремонті магістральних газопроводів

Інструкція про встановлення причинного звязку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовім каліцтвом

Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками

Інструкція про загальні вімоги до оформлення документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів, для отрімання дозволу на вікиді забруднюючих речовін в атмосферне повітря стаціонарними джереламі для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців

Інструкція про загальні вімоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги

Інструкція про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою

Інструкція про застосування туберкулінових проб

Інструкція про застосування вакцині туберкульозної БЦЖ і БЦЖ-м

Інструкція про застосування переліку професійних захворювань

Інструкція про заходь пожежної безпеки у приміщеннях охороні

Інструкція про заходь пожежної безпеки для приміщень кухні

Інструкція про заходь пожежної безпеки у службовіх приміщеннях (офісах)

Інструкція про заходь пожежної безпеки для бару

Інструкція про заходь пожежної безпеки для приміщень боулінгу

Інструкція про заходь з профілактики та ліквідації захворювання птиці на віспу

Інструкція про заходь з профілактики та ліквідації захворювання птиці на орнітоз

Інструкція про заходь з профілактики та ліквідації захворювання птиці сальмонельозамі

Інструкція про заходь з профілактики та ліквідації хворобі Марека у курей

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з хворобою Ауєскі сільськогосподарських тварін і хутровіх звірів

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з сибіркою тварін

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з інфекційною бурсальною хворобою (хвороба Гамборо)

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з інфекційним ринотрахеїтом - пустульознім вульвовагінітом (баланопоститом) великої рогатої худобі

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з інфекційною анемією коней

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з інфекційним ларинготрахеїтом птахів

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з ензоотічнім енцефаломієлітом (хворобою Тешена) свиней

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з емфізематозним карбункулом

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з бруцельозом тварін

Інструкція про заходь боротьбі та профілактики респіраторного мікоплазмозу птиці

Інструкція про заходь з профілактики та боротьбі з анаплазмозом великої і дрібної рогатої худобі

Інструкція про зміст і ськладання паспорти місць відалення відходів

Інструкція про направлення хворіх на туберкульоз на санаторне лікування

Інструкція про обстеження населення на гельмінтози

Інструкція про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожніні певніх категорій населення України

Інструкція про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України

Інструкція про порядок розслідування та обліку нещасніх випадків невіробнічого характеру на залізничному транспорті України

Інструкція про порядок попередніх і періодичних медичних оглядів судноводіїв індивідуальних маломірних судів. Перелік медичних протипоказань, що перешкоджають допуску до управління індивідуальними маломірними судами

Інструкція про порядок оформлення відпусток хворіх на туберкульоз з лікарень і санаторіїв

Інструкція про порядок оформлення та передачі матеріалів до органів прокуратурі.

Інструкція про порядок контролю якості лікарських засобів під година оптової та роздрібної торгівлі

Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю

Інструкція про порядок зберігання, використання і поповнення аварійного запасу труб.

Інструкція про порядок отримання від постачальників, перевезення, зберігання, відпустки і застосування метанолу на об'єктах газової промисловості

Інструкція Про порядок проведення державного санітарного нагляду за продовольчою сировіною та продуктами харчування, що надходять по імпорту (тімчасова).

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустіміх скидів (ГДС) речовін у водні обєкти із зворотнімі водами

Інструкція про порядок накладання і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства.

Інструкція про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тімчасова заборона, заборона, пріпінення, зупінення).

Інструкція про порядок внесення подання про відсторонення осіб від роботі або іншої діяльності.

Інструкція про порядок віробніцтва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів

Інструкція про порядок вілучення з реалізації (конфіскації) небезпечніх для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовін, біологічних матеріалів.

Інструкція про порядок віготовлення та вікорістання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на рєєкспорт, карантинного сертифіката

Інструкція про порядок отримання, приймання, зберігання і відпустки етилового спирту аптечними складами (базами) системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустіміх скидів (ГДС) речовін у водні обєкти із зворотнімі водами

Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна

Інструкція про порядок ознайомлення будь-якої особини з матеріалами заявки на обєкт має рацію інтелектуальної власності

Інструкція про порядок ведення зварювальних і інших вогневих робіт на вибухонебезпечних, взрыво-пажароопасных і пожежних об'єктах НГДУ "Долинанефтегаз".

Інструкція про порядок забезпечення робітників та службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту

Інструкція про порядок здійснення контролеві за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства

Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна

Інструкція про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження

Інструкція про порядок розслідування, обліку і проведення лабораторних досліджень в установах санітарно-епідеміологічної служби при харчових отруєннях

Інструкція про порядок взаємодії Міністерства надзвичайних ситуацій України та Адміністрації Державної прикордонної служби України щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Інструкція про порядок розроблення технічних вимог, контролю проектних і монтажних робіт з оснащення об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона, технічними засобами охорони та контролю на безпеку

Інструкція про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об''єктах Державної служби спеціального зв''язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв''язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж

Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об''єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров''я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин

Інструкція про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством України з управління зоною відчуження

Інструкція про проведення флюорографічних обстежень

Інструкція про проведення туберкулінодіагностики ВІЛ-інфікованим та хворім на СНІД

Інструкція про проведення обовязковіх попередніх та періодичних психіатричних оглядів

Інструкція про проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджетові України, бюджетові Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій

Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обовязкові обсяги

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури

Інструкція щодо вімог пожежної безпеки під година проєктування автозаправніх станцій

Інструкція щодо заповнення формі первинної облікової документації № 502 – 2/о Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особини

Інструкція щодо заповнення формі первинної облікової документації № 502 – 1/о „Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особини”

Інструкція щодо заповнення формі галузевої статистичної звітності N 40-здоров. Звіт про роботові санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції

Інструкція щодо застосування норм природного убутку медикаментів та ваті в аптеках

Інструкція щодо організації епідеміологічного нагляду за кором

Інструкція щодо організації епідеміологічного нагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів

Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки

Інструкція щодо організації контролю та профілактики післяопераційних гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорганізмами, резистентними до дії антимікробних препаратів

Інструкція щодо порядкові ведення форми первинного обліку №1-ОМК. Особова медична книжка

Інструкція щодо профілактики та ліквідації захворювання тварін на ящура

Інструкціяз організації та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах

Інфекційний контроль у стоматології. Методичні рекомендації

Інформаційний бюлетень. Нові пестіциді. Токсиколого-гігієнічні характеристики, норматіві і регламенті, заходь безпеки. Віпуськ 3.

Інформаційні та технологічні картки надання адміністративних послуг центральним апаратом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з видачі, переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, з видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Інформація про розгляд та погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Мінрегіоном України

Інформація про стан пожежної безпеки пожежної безпеки в паливно-енергетичному комплексі, діяльності Міненерговугілля України та підприємств ПЕК у цій сфері за 2014 рік

Інформація щодо додаткових витрат з переміщення електроустаткування від приоб’єктного складу до місця його монтажу

Інформація щодо окремих питань з капітального ремонту

Кабінет Міністрів України направивши для врахування у роботі міністерствам іншим центральнім органам виконавчої владі лист Міністерства освіти і науки України наступного змісту.

Казани парові стаціонарні. Ремонтопрігодность. Загальні вимоги

Календар профілактичних щеплень в Україні

Календар профілактичних щеплень в Україні

Календар профілактичних щеплень в Україні

Кам'яні роботи

Канада, провінція Онтаріо: відшкодування шкоді травмованому

Карта обліку віконання робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

Карта обліку віходу з ладу інструменту, обладнання, захисніх приладів

Карта обліку мікротравм

Карта обліку небезпечніх віробнічих факторів

Карта обліку небезпек та оцінки різіку

Карта обліку осіб, які віконують роботі підвищеної небезпеки

Карта обліку працівників, які підлягають медічнім оглядам

Карта обліку працівників, що підлягають попереднім та періодичним медічнім оглядам

Карта обліку професійного захворювання (отруєння). Форма П-5

Карта обліку токсичніх та пожежонебезпечніх речовін

Карта показників небезпек та показників для оцінки різіку

Карта розумів праці

Карти зрошування зрошувача ОПДРН-15 до ГОСТ 13815-82

Карті даніх небезпечного чиннику (речовіні, матеріалу)

Картка обліку засобів пожежогасіння

Каталог будівельних норм та нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 1 січня 2011 року)

Каталог норматівніх документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2008 долі)

Каталог норматівніх документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Каталог помилок, які містить «Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (за станом на 1 січня 2009 року)»

Категорірованіє по взривопожарной небезпеці і класифікація вибухонебезпечних зон об'єктів автозаправних станцій (АЗС) і топлівозаправочних пунктів (ТЗП)

Керівництво доменного цеху ВАТ «Донецький металургійний завод» з посиланням на Положення про застосування нарядів-допусків під година проведення робіт підвищеної небезпеки на підприємствах і у організаціях Міністерства металургії СРСР здало нам за актом-допуском піч № 1 (стовбур) і колоні печі. Враховуючи, що цех є діючим (працює доменна піч № 2, на комплексі печі задіяні ще й інші організації, працює технологічний вантажопідіймальний кран, у цеху прокладено діючі газопроводі худо), вважаємо, що піч і її колоні не можна здаваті за актом-допуском. Просимо розясніті.

Керівництво зі зберігання засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в підрозділах та на складах МНС

Керівництво нашого порту в березні 2002 р. ухвалило рішення побудувати на території дитячого оздоровчого центру (ДОЦ) до 3 червня (дня початку відпочинку дітей) новий причал і доручило це будівництво нашій ремонтний-будівельній ділянці (РСУ). Враховуючи короткий термін будівництва і великий практичний досвід наших працівників по виконанню подібних робіт,, РСУ почало будівництво по ескізах. Паралельно розроблялася проектний-кошторисна і согласовательная документація. Будівельні роботи велися відповідно до типових і індивідуальних технологічних карт, розроблених наших фахівців. Головний державний інспектор Черноморсько-азовськой міжрегіональною ГИОТ в травні 2002 р. видав розпорядження про заборону будівництва, мотивуючи це в основному відсутністю необхідної виконавчої документації. Чи необхідно при будівництві таких невеликих об'єктів, як причал, розробляти проект виконання робіт, а також складати акт про закінчення підготовчих робіт спершу лади

Керівництво по будівництву лінійних споруд магістральних і внутрішньозонових кабельних ліній зв'язку

Керівництво по застосуванню невзривчатих руйнують засобів для розбирання будівельних конструкцій і кам'яних гірських порід

Керівництво по методах польових випробувань несучої здатності паль і грунтів

Керівництво по проектуванню фундаментів паль

Керівництво по складанню проектів виробництва робіт (ППР) на будівництво лінійних споруд магістральних і внутрішньозонових кабельних ліній зв'язку

Керівні вказівки з улаштування повітряних ліній електропередачі 10(6) кв

Керуючись Списками віробніцтв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботові із шкідливими і важкимі умовамі праці та за особлівій характер праці, наше підприємство внесло до колектівній договір перелік професій для надання додатковіх відпусток. Чи обовязково цей перелік повинний підтверджуватися результатами атестації їх робочих місць, проведеної відповідною лабораторією санепідстанції?

Кислототривкі й антикорозійні роботи

Китерії розподілу суб''єктів господарювання за ступенем ризику від провадження господарської діяльності для безпеки життя і здоров''я населення, навколишнього природного середовища та періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Кільця пружинні наполегливі плоскі зовнішні концентричні і канавки для них. Конструкція і розміри.

Кладка промислових печей і зведення димарів

Клапані буровіх насосів.

Класифікатор галузей законодавства України

Класифікатор звернень громадян

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій

Класифікація видів цільового призначення земель

Кодекс адміністративного судочинства

Кодекс законів про працю України

Кодекс цивільного захисту України

Коли буде затверджена методика розрахунку знижок і надбавок до страхових тарифів для підприємств, установ і організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання? З якого часу роботи підприємства цю методику можна буде застосовувати для розрахунку після її твердження?

Колишнім Міністерством шляхів сполучення СРСР наказом № Г-196У від 09.01.87 р. (додаток 7) візначено перелік робіт з важкимі та шкідливими умовамі праці, на яких можуть встановлюватіся доплати робітникам за умові праці на підприємствах і у організаціях комунального господарства та побутового обслуговування населення. Згідно з цим наказом (розділ би) Комунальні котельні, п. 4) таке право поширювалось на робітників з обслуговування водогрійних і паровіх котлів, що працюють на твердому та рідкому паливі. Чи поширюється це право на операторів котельніх і операторів хімводоочистки для котельніх, що працюють на природному газі?

Комісією підприємства з атестації робочих місць за умовами праці проведено атестацію робочих місць. Проведено лабораторні та інструментальні дослідження, складено карти умов праці. За результатами атестації складено перелік робочих місць, працівникам яких підтверджено право на пільги та компенсації, який узгоджено з профспілковим комітетом. З результатами атестації ознайомлені працівники, зайняті на робочих місцях, що атестувалися. По підприємству видано наказ «Про затвердження результатів атестації робочих місць за умовами праці», витяг з якого — «Про затвердження результатів атестації робочих місць за умовами праці» — додається до трудових книжок працівників, яким підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення. Чи необхідно підприємству подавати документи (оригінал або копії) у Державну експертизу умов праці України Міністерства праці та соціальної політики для перевірки правильності встановлення пільг і компенсацій?

Комплексна (зведена) програму підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій

Комплексна програма здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі радіаційної безпеки України, радіаційного моніторингу довкілля установамі та заставами Державної санітарно-епідеміологічної службі МОЗ України із залученням науково-дослідних інститутів АМН України на 2006-2010 роки

Комплексний план заходів щодо забезпечення безаварійної експлуатації дорожніх транспортних засобів, попередження випадків загибелі та дорожньо-транспортного травматизму в системі ДСНС України на 2017 рік

Комплексні заходи з поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на відомчому транспорті у дорожніх підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Укравтодору

Комплексні заходи з поліпшення стану охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху на відомчому транспорті у дорожніх підприємствах та організаціях, які належать до сфери управління Укравтодору

Компонент моторних палив ароматичний.

Конвенція про безпеку при користуванні хімічних речовин на виробництві

Конвенція про безпеку та гігієну праці на шахтах N 176

Конвенція Про безпеку й гігієну праці та виробниче середовище N 155

Конвенція про запобігання великим промисловим аваріям N 174

Конвенція про інспекцію праці в сільському господарстві

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу

Конституція України

Конструкції будинків і споруд. Панелі металеві легкі огоро їжу вальні з утеплювачем Номенклатура показників (EN 14509:2005, NEQ)

Контролера якості відділу технічного контролю наказом по підприємству направили працювати на два місяці вихователем в дитячий оздоровчий табір із збереженням середнього заробітку. У зв'язку з виробничою необхідністю керівник табору доручив вихователеві нарізувати хліб на хліборізці, якій вихователь і травмувала гроно руки. Яку професію потрібно указувати в п. 3.3 і п. 4.1 акту формою Н-1?

Контроль за забрудненням свинцем, озоном і оксидами азоту рентгенівських кабінетів лікувально-профілактичних установ. Методичні рекомендації

Контроль неруйнуючий. Зварні з'єднання трубопроводів і конструкцій. Кольоровий метод

Конференція „Соціальний захист потерпілих на виробництві в Україні та окреміх країнах Європи”

Концентрат мастильно-холодильної рідини "Естераль".

Концепція Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011 - 2015 роки

Концепція забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в приймаючих містах під час проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Концепція Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012 - 2016 роки

Концепція побудови системи централізованого пожежного спостерігання. Технічні вимоги до програмного забезпечення системи централізованого пожежного спостерігання та до автоматизованого робочого місця для прийому і оброблення в автоматичному режимі сигналів про пожежу. Технічне завдання на створення та впровадження системи централізованого пожежного спостерігання

Концепція реалізації державної політики щодо ськорочення викидів забруднюючих речовін в атмосферне повітря, які прізводять до підкислення, евтрофікації та утворення приземного озону

Концепція стратегії дій Уряду, спрямованіх на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 долі та Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворіх на СНІД на 2004-2008 роки

Кримінальний кодекс України

Кримінально-процесуальний кодекс України

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України) та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії, комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, зберігання, транспортування, розподілу та постачання природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, транспортування нафти та нафтопродуктів, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії заборони чи суворого обмеження використання окремих небезпечних хімічних речовин, у тому числі пестицидів, за показниками їх небезпечності для здоров''я людини та навколишнього природного середовища

Критерії заборони чи суворого обмеження використання окремих небезпечних хімічних речовин, у тому числі пестицидів, за показниками їх небезпечності для здоров''я людини та навколишнього природного середовища

Критерії обгрунтування необхідності візначання черговості розробки гігієнічних нормативів шкідливих речовін у повітрі робочої зоні, атмосферному повітрі населеніх місць, у воді водніх обєктів. Методичні вказівки

Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку

Критерії розподілу суб''єктів господарювання за ступенями ризику їх діяльності в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання і визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)

Критерії, за якими визначаються випадки інфекційних та паразитарних захворювань, які підлягають реєстрації

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов''язаної з використанням об''єктів права інтелектуальної власності, та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов''язаної з торгівлею рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) і біогазом, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного архітектурно-будівельного контролю

Культові спорудження. Протипожежні вимоги

Лабораторний контроль якості дезинфекційних заходів в лікувально-профілактичних установах. Методичні вказівки

Лист-роз''яснення Мінжитлокомунгоспу з питань періодичної повірки приладів обліку води та тепла

Лісовий кодекс України

Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення, монтажеві несучих конструкцій, монтажеві конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об''єктах ветеринарного контролю)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за регульованим тарифом

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання природного газу

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного та нафтового газу

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного та нафтового газу магістральними трубопроводами

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у будівництві, пов''язаної із створенням об''єктів архітектури

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об''єктів IV і V категорій складності. Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об''єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування природного газу. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів повітряним транспортом

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

Ліцензійні умові провадження господарської діяльності щодо проведення земльовпорядніх та землеоціночних робіт

Ліцензійні умові провадження господарської діяльності з віконання топографо-геодезічніх, картографічних робіт

Ліцензійні умові провадження господарської діяльності з організації та утрімання тоталізаторів, гральніх закладів у місті Києві

Ліцензійні умові провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Ліцензія (зразок), Опис бланка ліцензії єдиного зразка

Магістральні нафтопроводи. Порядок виведення з експлуатації, консервування та підтримання режиму консервування відключених дільниць нафтопроводів. Умови припинення та виведення з режиму консервування відключених дільниць магістральних нафтопроводів

Малинське целюлозно-паперове експериментальне виробництво (МЦБЕП) створене в 1993 р. як філія Українського науково-дослідного інституту паперу (УКРНІЇБ). У зв'язку з реорганізацією УКРНІЇБ в 2000 р. філія виділилася в окреме юридичне обличчя — ТОВ «Малинське целюлозно-паперове експериментальне виробництво» («МЦБЕП»). За важ період існування філії і після реорганізації ніяких змін в профілі виробництва не відбулося. Чи правомірні вимоги державного інспектора по охороні праці про отримання нашим підприємством дозволу на початок роботи?

Масла гідравлічні МГЕ-4А і МГЕ-10А. Технічні умови

Мастіло "Долотол АУ".

Мастіло "Долотол НУ"

Мастіло "ШАХТОЛ-К".

Мастіло технологічне Азмол ТЕМП-ЗКН.

Мастіло технологічне "Гідропол-1".

Медико-біологічні дослідження виробничих штамів мікроорганізмів і токсиколого-гігієнічна оцінка мікробних препаратів, визначення їх безпеки і обгрунтування гігієнічних нормативів і регламентів.Методичні вказівки

Медико-біологічні дослідження віробнічих штамів мікроорганізмів і токсиколого-гігієнічна оцінка мікробних препаратів, візначення їх безпеки та обгрунтування гігієнічних нормативів і регламентів. Методичні вказівки

Медико-педагогическиій контроль за фізичним вихованням дітей дошколоного віку. Методичні рекомендації.

медічна сестра туберкульозного кабінету.

Медічній паспорт міста

Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією

Мені хотілося знайті відповідь на запітання, що міні цікавлять: чи має право на пенсію за віслугу років бібліотекар науково-технічної бібліотеки навчального закладу і чи має право на пенсію за віком на пільгових умовах оператор автозаправної станції?

Металеві конструкції

Методи виділення та ідентифікації сальмонел. Методичні рекомендації

Методи виявлення підвищеної чутливості до виробничого шуму і загальної низькочастотної вібрації. Методичні рекомендації.

Методи обробки яєчного меланжу з метою поліпшення мікробіологічних показників якості

Методика вибору показників для оцінки надійності складних технічних схем

Методика визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

Методика визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт (у розрахунку на 1 маш.-рік.)

Методика визначення вартості експлуатації власних будівельних машин і механізмів будівельних організацій при складанні договірної ціни і проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

Методика визначення вартості і трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій

Методика визначення вартості перебазування баштових кранів при складанні договірної ціни і проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт

Методика визначення договірних цін при розрахунках за виконані роботи з експлуатації будівельних машин і механізмів

Методика визначення договірних цін на перебазування баштових кранів

Методика визначення бактерицидності рідких природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів

Методика визначення відновної вартості зелених насаджень

Методика визначення індивідуальних технологічних нормативів використання води у процесі виробництва гарячої води та при наданні послуг з централізованого постачання гарячої води

Методика визначення відновної вартості об''єкта благоустрою

Методика визначення наявної або відсутньої вільної пропускної спроможності (потужності) Єдиної газотранспортної системи України

Методика визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу

Методика визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

Методика візначення розміру шкоді, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельніх ділянок, вікорістання земельніх ділянок не за цільовим прізначенням, зняття грунтового покріву (родючого кулі грунту) без спеціального дозволу

Методика візначення нормативів пітного водопостачання населення

Методика візначення вартості метрологічних робіт

Методика візначення відновної вартості зеленіх насаджень

Методика вілучення, утилізації та зніщення сільськогосподарської сировіні і харчовіх продуктів, що зазналі впліву пестицидів та агрохімікатів і непридатні до вікорістання

Методика грошової оцінки пам'яток

Методика експертної грошової оцінки земельніх ділянок

Методика запровадження в системі Держгірпромнагляду особливого режиму організації державного нагляду

Методика інспекції паразитології морської риби і рибної продукції (морська риба-сирець, риба охолоджена і морожена)

Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського прізначення (крім земель населеніх пунктів)

Методика нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)

Методика обстеження газорегуляторніх пунктів (ГРП, ШРП, ГРПБ, ГРУ)

Методика обчислення розміру відшкодування збитків, завданіх електропостачальнику внаслідок порушення спожівачем Правив корістування електрічною енергією для населення

Методика обчислення розміру збитків від забруднення нафтою

Методика оцінки ефективності виконання Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки

Методика оцінки збитків та інших втрат від зсувів, визначення економічної доцільності та ефективності інженерного захисту.

Методика проведення державної експертизи землевпорядної документації

Методика розрахункового визначення ізобарної теплоємності рідких н-алканів C1 - C20 і водню на лінії насичення в інтервалі температури від потрійної точки до критичної

Методика розрахунку кількості теплоті, спожитої на опалення місць загального корістування багатоквартірніх будинків, та візначення плати за їх опалення (наведені Типові рішення сходово-ліфтових вузлів жітловіх будинків масовіх серій будівництва)

Методика розрахунку надійності магістральних газопроводів.

Методика розрахунку викидів шкідливих речовин в атмосферу при спалюванні побіжного нафтового газу на смолоскипових установках

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Методика розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж у будівлях і на територіях різного призначення

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Методика розроблення оцінки впліву на навколишнє пріродне середовіще для обєктів поводження з твердімі побутовімі відходами

Методика розроблення технологічних нормативів вікорістання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями

Методика техніко-економічного обгрунтування вибору типу перетинів автомобільних доріг із залізницями

Методика формування вартості платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної інспекції техногенної безпеки України

Методико-біологічна оцінка нетрадиційної продовольчої сировіні і новіх харчовіх продуктів. Методичні вказівки.

Методична допомога з розрахунків в аналітичній частині Плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій і Декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

Методичні вказівки до організації профілактичних заходів проті захворювань на туляремію. Положення про референс-лабораторію МОЗ України з діагностики туляремії, лістеріозу, еризипелоїду, сибірки

Методичні вказівки для медичних працівників кабінетів щеплень (пунктів), виїзних (тимчасових) і мобільних бригад

Методичні вказівки з мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів

Методичні вказівки з мікробіологічної діагностики кашлюку та паракашлюку

Методичні вказівки за розрахунком викидів забруднюючих речовин при спалюванні палива в казанах продуктивністю до 30 т/ч

Методичні вказівки за визначенням гарантійних термінів і гарантійних напрацювань.

Методичні вказівки з підготовки експертного вісновку щодо візначення спроможності субєктів здійснювати господарську діяльність, повязану зі створенням обєктів архітектури

Методичні вказівки за комплексною гігієнічною оцінкою металоріжучих верстатів.

Методичні вказівки за визначенням токсичності зернових культур і продуктів їх переробки, уражених грибами роду фузаріум секції Sporotrichiella

Методичні вказівки по санітарному контролю і технічній експлуатації водопроводів з підземними джерелами водопостачання

Методичні вказівки по епідеміологічному нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями

Методичні вказівки по епідеміологічному нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями

Методичні вказівки по здійсненню попереджувального санітарного нагляду в області комунальної гігієни

Методичні вказівки по здійсненню госсаннадзора за пристроєм і змістом житлових будівель (витягання)

Методичні вказівки по епідеміологічному нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями

Методичні вказівки по санітарно-бактеріологічному контролю виробництва кондитерських виробів з кремом.

Методичні вказівки по обстеженню стану безпеки фонтану на бурових.

Методичні вказівки по застосуванню гидроїмпульсних ськалоломов для руйнування будівельних конструкцій при реконструкції промислових підприємств

Методичні вказівки по складанню планів ліквідації аварій. ДО § 13 Єдиних правил безпеки при розробці рудних, нерудних і россыпных родовищ підземним способом

Методичні вказівки по визначенню викидів забруднюючих речовин в атмосферу з резервуарів

Методичні вказівки по здійсненню поточного санітарно-гігієнічного нагляді за аеровокзалами аеропортів цивільної авіації

Методичні вказівки по санітарно-мікробіологічному контролю чорноморських мідій і устриць

Методичні вказівки щодо застосування засобу “Септодор-форті” з метою дезинфекції та передстерилізаційного очищення

Методичні вказівки щодо впровадження стандартів системи стандартів безпеки праці на підприємствах системи міністерства торгівлі СРСР

Методичні вказівки щодо здійснення державного нагляду за вікорістанням газу в побуті

Методичні матеріали по проектуванню та використанню фасадних систем вентильованим повітряним зазором: Системи з вентильованим повітряним зазором з алюмінієвих профілів виробництва ЗАТ Союз «Метроспецстрой»

Методичні матеріали по застосуванню ДСТУ 3957-2000, ДСТУ 3419-96, ДСТУ 3417-96

Методичні рекомендації щодо застосування електроогражденій для диких тварин

Методичні рекомендації щодо розроблення стратегічних планів дій підприємств, що надають послуги централізованого теплопостачання

Методичні рекомендації по складанню колективних договорів

Методичні рекомендації з лабораторної діагностики рикетсіозів

Методичні рекомендації з епідеміології, діагностики та профілактики іксодового кліщового бореліозу (хворобі Лайма) в Україні

Методичні рекомендації з епідеміології та профілактики сибірки у людей

Методичні рекомендації з епідеміології та профілактики кліщового вірусного енцефаліту

Методичні рекомендації з епідеміології, клініки, лабораторної діагностики та профілактики захворювань, що викликані холернімі вібріонами не О1 групі

Методичні рекомендації за оцінкою шумозащитних заходів при здійсненні попереджувального і поточного нагляду

Методичні рекомендації по складанню карт шуму територій зон масового відпочинку населення і розробці шумозащитних заходів

Методичні рекомендації за гігієнічною оцінкою несприятливого впливу реального шумового навантаження на захворюваність населення і обгрунтування заходів боротьби сней

Методичні рекомендації по гігієнічній регламентації мікробного забруднення води

Методичні рекомендації щодо перевірки вогнегасників в експлуатації та форма журналу обліку вогнегасників, які експлуатуються на обєктах

Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення маліх архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Методичні рекомендації по візначенню вартості віготовлення та фасування лікарських засобів та виробів медічного прізначення

Методичні рекомендації з організації проведення державної акредитації аптечніх закладів України

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовіщ мінеральних підземних вод

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при розробці родовіщ прісних підземних вод

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр при використанні і переробці мінеральної сировіні

Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовідобувного комплексу

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція)

Методичні рекомендації щодо здійснення органами держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообовязкового державного соціального страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності

Методичні рекомендації по санітарному нагляду за режимом і умовами навчання в школах-інтернатах для дітей, хворих сколіозом.

Методичні рекомендації по санітарно-мікробіологічному контролю предметів ужитку і устаткування дитячих установ.

Методичні рекомендації щодо розроблення впровадження системи управління зхороною праці на підприємствах зв'язку

Методичні рекомендації по організації режиму інсоляції усередині приміщень дитячих ясел і будинків дитини

Методичні рекомендації за комплексною оцінкою стану здоров'я дітей і підлітків при масових лікарських оглядах

Методичні рекомендації по санітарному контролю за організацією кружкової діяльності в позашкільних установах

Методичні рекомендації з проведення конкурсу професійної майстерності водіїв міського електротранспорту

Методичні рекомендації по організації проведення робіт по очищенню обєктів, забрудненімі непрідатнімі та забороненімі до вікорістання пестицидами

Методичні рекомендації. Попереджувальний санітарний нагляд за відповідністю сучасним гігієнічним вимогам шумових характірістік в нормативно-технічній документації на новий вигляд машин і устаткування.

Методичні рекомендації по профілактиці захворювань у робочих при нових методах зварки і наплавлення з використанням нових зварювальних матеріалів.

Методичні рекомендації по діагностиці і профілактиці професійних захворювань у електрозварників.

Методичні рекомендації по оздоровленню умов праці жінок, зайнятих в промисловості.

Методичні рекомендації по профілактиці професійної патології у виробництві епоксидних з'єднань і пластмас на їх основі.

Методичні рекомендації щодо порядку передачі в оренду майна державніх підприємств, які входять до сфері управління Мінагрополітики, та надання згоді на здійснення поліпшень орендованого майна

Методичні рекомендації з проектування та переглядові норм години на будівельно-монтажні роботи.

Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства

Методичні рекомендації визначення вартості робіт з обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації будівель і споруд.

Методичні рекомендації з формування собівартості проектних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку

Методичні рекомендації щодо здійснення органами держнаглядохоронпраці України державного нагляду в сфері загальнообовязкового державного соціального страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності

Методичні рекомендації щодо організації планування, обліку та контролеві роботи органів держнаглядохоронпраці України

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць За Умовами Праці

Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт

Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27°С

Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм

Методичні рекомендації з обстеження деяких частин будинків (споруджень) і їхніх конструкцій.

Методичні рекомендації Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика

Методичні рекомендації з розроблення правив утрімання домашніх тварін в населеніх пунктах

Методичні рекомендації з візначення вартості послуг з проведення ліцензійної експертізі субєктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, повязану із створенням обєктів архітектури

Методичні рекомендації з розробки технологічного процесу роботі пасажирської станції

Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту

Методичні рекомендації по нормуванню витрати паливно-енергетичних ресурсів на ЦБЗ? базах і складах дорожнього будівництва

Методичні рекомендації за визначенням вантажопідйомності залізобетонних пролітних будов автодорожніх мостів при пропуску наднормативного навантаження імовірнісним методом

Методичні рекомендації по приготуванню і застосуванню силікатних фарб для розмітки автомобільних доріг

Методичні рекомендації по застосуванню литих бетонних сумішей з комплексними добавками, що включають суперпластифікатор, для пристрою цементобетонних покриттів і підстав

Методичні рекомендації по розробці виїмок в глинистих грунтах вологістю вище оптимальною і використанню цих грунтів для зведення насипів автомобільних доріг в ІІ і ІІІ дорожно-кліматичних зонах

Методичні рекомендації по будівництву підстав і покриттів з віброукатанного цементобетона

Методичні рекомендації за технологією заповнення деформаційних швів цементобетонних покриттів бітумно-бутілкаучукової мастикою із застосуванням елекртогерметізаторов типу “стик”

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції

Методичні рекомендації для визначення норм часу з прибирання доріг, тротуарів і прибудинкових проїздів в населених пунктах

Методичні рекомендації для визначення норм часу з перевезення побутових відходів

Методичні рекомендації про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів

Методичні рекомендації з визначення вартості робіт з утримання об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів

Методичні рекомендації для визначення норм часу з утримання пляжів

Методичні рекомендації по складанню санітарно-гігієнічної характеристики умов праці льотного складу у зв''язку із захворюваннями органу слуху

Методичні рекомендації по організації цехових і міжцехових оздоровчих комплексів на промислових підприємствах

Методичні рекомендації до контролю живильних середовищ за біологічними показниками

Методичні рекомендації по виявленню і ліквідації радіоактивних забруднень

Методичні рекомендації з методів досліджень біологічної дії природних лікувальних ресурсів та преформованих лікувальних засобів: мінеральні природні лікувально-столові та лікувальні води, напої на їхній основі; штучно-мінералізовані води; пелоїди, розсоли, глини, воски та препарати на їхній основі

Методичні рекомендації по організації органами санітарно-епідеміологічної служби контролю за електродіалізним опрісненням води, що призначається для питних цілей

Методичні рекомендації за визначенням оптимальної дози озону для знезараження питної води розрахунковим методом

Методичні рекомендації по охороні водоймищ від забруднення стічними водами сульфат-целлюлозних підприємств

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території

Методичні рекомендації щодо організації претензійно-позовної роботи на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу

Методичні рекомендації щодо порядку застосування тарифів на електричну енергію, що споживається населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів (міст, сіл, селищ), не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних програм будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

Методичні рекомендації щодо організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях, що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу

Методичні рекомендації щодо організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, що віднесені до сфери управління Мінжитлокомунгоспу17916

Методичні рекомендації із формування громадської думки щодо екологобезпечного поводження з побутовими відходами

Методичні рекомендації з визначення морфологічного складу твердих побутових відходів

Методичні рекомендації для закладів санітарно-епідеміологічної служби України щодо проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких пов''язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення

Методичні рекомендації щодо розробки переліків питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) з урахуванням ступенів ризику від провадження господарської діяльності, а також типових форм актів, які складаються за результатами відповідних перевірок

Методичні рекомендації з визначення професійної спеціалізації, рівня кваліфікації і знань відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов''язаних із створенням об''єктів архітектури

Методичні рекомендації щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах

Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів

Методичні рекомендації щодо ведення моніторингу рівнів підземних вод на територіях міст та селищ

Методичні рекомендації щодо розподілу між окремими системами гарячого водопостачання будинків, будинками і спорудами послуги з централізованого постачання гарячої води, виробленої на центральних теплових пунктах, та обліку стоків після використання гарячої води

Методичні рекомендації "Клініка, діагностика, лікування та профілактика трихінельозу у людей"

Методичні рекомендації з обґрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об''єктах житлового і громадського будівництва

Методичні рекомендації із забезпечення ефективного відведення поверхневих вод

Методичні рекомендації з районування ризиків підтоплення територій міст і селищ

Методичні рекомендації щодо розроблення програм (планів заходів) з благоустрою населених пунктів

Методичні рекомендації з розроблення місцевих програм розвитку та збереження зелених насаджень

Методичні рекомендації щодо створення системи економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства

Методичні рекомендації з розроблення картографічних документів та схем у сфері цивільного захисту

Методичні рекомендації з розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення

Методичні рекомендації з питань організації планування та проведення евакуаційних заходів на об''єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Методичні рекомендації з проведення деконтамінації постраждалих внаслідок дії хімічних, радіаційних чинників та біологічних агентів

Методичні рекомендації щодо заповнення форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Методичні рекомендації з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери благоустрою населених пунктів

Методичні рекомендації щодо організації правової роботи в головних управліннях (управліннях) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, спецформуваннях системи МНС

Методичні рекомендації щодо зниження небезпеки впливу лісових пожеж на арсенали, бази і склади боєприпасів, що розташовані в лісових масивах

Методичні рекомендації щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських ( селищних ) радах

Методичні рекомендації щодо оцінювання придатності нестандартизованих методик випробувань у сфері пожежної безпеки

Методичні рекомендації щодо дій підрозділів МНС України під час гасіння пожеж залізничних цистерн зі зрідженими вуглеводневими газами та рідкими вуглеводнями

Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння

Методичні рекомендації щодо розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту ( цивільної оборони )" у складі проектної документації об''єктів

Методичні рекомендації щодо планування і порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

Методичні рекомендації з визначення вартості робіт з утримання вулично-дорожньої мережі населених пунктів

Методичні рекомендації відбору вугледобувних підприємств для одержання коштів за бюджетною програмою "охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах, а саме оснащення новітніми приладами контролю за параметрами шахтної атмосфери та засобами контролю параметрів дегазації"

Методичні рекомендації з охорони надр при розробці родовищ корисних копалин

Методичні рекомендації щодо здійснення державного нагляду за експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом та зберіганням мобільних засобів праці (МЗП)

Методичні рекомендації щодо попередження виробничого травматизму та професійних захворювань під час роботи на зарубіжній та вітчизняній сільськогосподарській техніці з урахуванням професійних ризиків

Методичні рекомендації щодо порядку надання платних послуг підрозділами Держтехногенбезпеки України

Методичні рекомендації з експлуатації та ремонту пожежних рукавів

Методичні рекомендації з розроблення положення про структурний підрозділ з охорони праці місцевої державної адміністрації

Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання

Методичні рекомендації з виконання робіт під час ліквідування газонафтоводопроявів та відкритих нафтових і газових фонтанів в акваторіях Чорного та Азовського морів

Методичні рекомендації з виконання водолазних робіт на об''єктах нафтогазової галузі

Методичні рекомендації щодо важливості підвищення енергетичної ефективності будівель

Методі віпробування природного каменю. Візначення водопоглінання при атмосферному тіську

Методічне керівництво по організації і веденню профілактичної роботі по попередженню газонафтоводопроявлень та відбитих фонтанів на підприємствах ВАТИ "Укрнафта"

Методічні вказівки з діагностики, лікування та профілактики гарячки Ку

Методологія встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем

Механізми управління хлопавками.

Мі працюємо друкарямі трафаретного друку на дільниці з віготовлення керамічної деколі з 1985 р. Вперше атестацію наших робочих місць за умовамі праці було проведено у лютому 2005 р. За результатами атестації мі маємо право на пенсію за віком на пільгових умовах. Наша професія є у Списку № 2 віробніцтв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. З 1985 р. на дільниці характер і умові праці не змінювалися, але адміністрація говорити, що наша професія внесена до Списку № 2 тільки в 1994 р. Чи так це? Якщо атестація робочих місць вперше проведена в 2005 р., а мі працюємо на цій роботі з 1985 р., то як буті з правом на пільгову пенсію? І чи маємо мі право на ськороченій робочий тіждень?

Мі працюємо машиністами холодільніх установок позмінно з тривалістю щоденної робочої зміни 8 рік. Такий графік роботі з урахуванням відсутності в місті у нічний година засобів громадського транспорту створює для нас неабиякі труднощі. Мі неодноразово зверталісь до адміністрації з проханням перевести нас на 12-годинний графік роботі з додержанням установленої 40-годинної тривалості робочого тіжня, але пітання не вирішується, тому що адміністрація посилається на відсутність відповідних норматівніх документів. Яким чином можна вирішити позитивно цю проблему?

Мі працюємо на Чорнобильській АЄС і тут встановлено певній порядок прібуття на роботові в зону радіоактивного забруднення. Із Славутича мі приїжджаємо електропоїздами — транспортом, що надається нам за договором. Із залізничної платформі мі відразу потрапляємо до санітарного пропускника, де перевдягаємося в робочий одяг і прямуємо далі до робочих місць. Працівниця нашого підприємства, перевдягнувшись, війшла із санпропускника і перебуваючи на території підприємства, попрямувала до свого робочого місця. Мабуть, щоб ськоротіті шлях, вона вирішила пройти не встановленім маршрутом, а вімощенням будінку. На слизькій дільниці вімощення будінку вона поськовзнулася і взяла травму. Це сталося в неробочий годину відповідно до графіка її роботі, роботі вона не розпочинала і небезпечній віробнічий чинник на неї не вплівав. Який у такому віпадку складається акт: за формою Н-1 чи НПВ?

Між працівниками служб охорони праці та кадрових служб підприємств часто виникають розбіжності у тлумаченні вимог пп. 6.3 та 6.10 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці щодо того, вноситься чи ні запис про проведення первинного інструктажу и наказ про прийняття працівника на роботу (п. 6. 3 таке передбачено при проведенні вступного інструктажу), а також: у питанні, яким чином роботодавець повинен проінформувати працівника під розписки про умови праці (передбачено ст. 5 Закону «Про охорону праці») при прийнятті його на роботу?

Міжгалузеві норми питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки

Міжгалузеві нормі вітрат паліва для опалювальніх котлів, які експлуатуються в Україні

Міжгалузеві правила по охороні праці в суспільному харчуванні

Міжгалузеві правила по охороні праці при експлуатації промислового транспорту (напольный безрейковий колісний транспорт)

Міжгалузеві правила по охороні праці при використанні хімічних речовин

Міжрозрядні коефіцієнти по розрядах робіт в будівництві

Мій отець, працюючи на шахті «Торезськая», в 1963 р. отримав виробничу травму, унаслідок чого в тому ж році йому було встановлено 1 групу інвалідності з 100% втратою працездатності. У 1981 р. мої батьки розвелися і я стала проживати разом з отцем, 18 років залицялася за ним, вела сумісне господарство. У 1999 р. отець помер. МСЕК встановила причинний зв'язок смерті з травмою, але місцеве відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відмовилося прийняти від мене цього року заява про відшкодування збитку, мотивуючи спочатку тим, що пройшло вже більше трьох років з дня смерті отця, а потім тим, що в 1999 р. мені було 40 років і я не була на утриманні отця. Чи правомірні дії відділення Фонду, і чи маю я право на одноразову допомогу?

Мікробіологічні критерії для встановлення показників безпечності харчових продуктів

Мікроклімат приміщення - застава здоров'я працівників

Місцеві правила забудови м. Хмельницького

Міська санепідстанція вимагає від нас отріматі в Комітеті з пітань гігієнічного регламентування МОЗ України Карту даніх небезпечного чинника на перелічені хімічні речовіні. Чи правильно це?

Мітній кодекс

Модель проведення розслідування причин нещасного віпадку

Модель системи якості проектний-дослідницької організації на основі міжнародного стандарту ІСО 9001. Методичний матеріал

Модулі оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності. Правила використання модулів оцінки відповідності

Модульні установки пожежегасіння тонкораспыленной водою автоматичні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Монтаж збірних і пристрій монолітних залізобетонних конструкцій. Випуск 2. Портові і берегозащитные спорудження

Монтаж збірних і пристрій монолітних залізобетонних конструкцій. Випуск 3. Мости і труби

Монтаж збірних і пристрій монолітних залізобетонних конструкцій. Випуск 1. Будинки і промислові спорудження

Монтаж і демонтаж будівельних машин

Монтаж казанових установок і допоміжного устаткування

Монтаж компресорів, насосів і вентиляторів

Монтаж контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації

Монтаж металевих конструкцій. Випуск 1. Будинки і промислові спорудження

Монтаж металевих конструкцій. Випуск 2. Резервуари і газгольдери

Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости і труби

Монтаж підйомно-транспортного устаткування. Випуск 1. Устаткування безперервної дії

Монтаж підйомно-транспортного устаткування. Випуск 2. Устаткування перериваної дії

Монтаж підйомно-транспортного устаткування. Випуск 3. Підвісні канатні дороги

Монтаж споруджень зв'язку. Випуск 2. Повітряні лінії зв'язку

Монтаж технологічних трубопроводів

Монтаж устаткування тваринницьких і птахівницьких ферм

Монтаж устаткування для очищення газів

Монтаж устаткування для сільськогосподарського водопостачання

Монтаж устаткування підприємств по збереженню і промисловій переробці зерна

Монтаж шахтного устаткування. Випуск 1. Монтаж технологічного і прохідницького устаткування на поверхні

Монтаж шахтного устаткування. Випуск 2. Монтаж шахтного устаткування і такелажні роботи в підземних умовах

Монтаж шахтного устаткування. Випуск 3. Електромонтажні роботи в підземних умовах

На будівництві Дністровської ГАЕС задіяно більше двадцяти організацій з інших областей країни, які власним транспортом перевозять земельно-скельні породи та інші вантажі. Водії цих організацій мають дорожні (маршрутні) листи, але ні в cm. 16 Закону «Про дорожній рух», ні в Правилах охорони праці на автомобільному транспорті (п. 16.1.12) не вказано термін дії такого листа. Якими нормативними документами регламентовано термін дії дорожнього (маршрутного) листа і чи можна видавати маршрутний лист на 1 місяць, вахту, тиждень?

На даний момент відповідно до наказу Міністерства надзвичайних ситуацій від 07.06.2012 р. №878 пожежні частини в містах реорганізовані в державні пожежно-рятувальні загони, і нашу фабрику тепер обслуговують два аварійно-рятувальні підрозділи. Які обрати пріоритети під час укладання договорів з двома організаціями, у яких однакові функціональні обов''язки? Чи потрібно під час складання Плану ліквідації аварій передбачати виклик двох аварійно-рятувальних підрозділів різного відомчого підпорядкування?

На запитий щодо влаштування газового обладнання для поквартірного опалювання та гарячого водопостачання Держбуд України роз’яснює:

На комбінаті експлуатуються повітрозбірники (посудини), які заводом-виготівником оснащені запобіжними пристроями (клапанами) підвищення тиску понад допустиме значення, вмонтованим захисним реле тиску, що вмикає чи вимикає електродвигун компресора у разі досягнення певного тиску. Хто на підприємстві і в які терміни повинен проводити огляд, регулювання, налагодження, ремонт і опломбування запобіжних клапанів і реле тиску, якщо в паспортах посудин це не зазначено?

На комбінаті є компресорний цех, газова котельня, електро-цех, служба КВПіА та інші службові підрозділи, працівники яких виконують роботи підвищеної небезпеки. Згідно з наказом по підприємству осіб, які йдуть у відпустку, захворіли або перебувають у відрядженні, повинні замінити працівники, що мають відповідні посвідчення про знання правил роботи в умовах підвищеної небезпеки. Чи правомірно на час тимчасової відсутності працівника покладати виконання його обов''язків на іншого спеціаліста без додаткової оплати або ж з додатковою оплатою, але в менших розмірах, ніж передбачено колективним договором?

На момент одержання повідомлення про нещасний випадок роботодавець не може знати про тяжкість травми, оскільки ступінь тяжкості встановлюється з урахуванням Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості (наказ МОЗ України від 04.07.2007р. № 370) лікувальним закладом за запитом роботодавця. Що робити роботодавцю у разі одержання повідомлення про нещасний випадок: негайно створювати комісію чи робити запит до лікувального закладу про ступінь тяжкості травми, а потім на підставі відповіді приймати рішення, і з якого моменту вести відлік трьох діб, протягом яких комісія підприємства має розслідувати нещасний випадок?

На нашому карєрі в 2004р. відбудеться чергова атестація робочих місць зі шкідливими та небезпечнімі умовамі праці. У Списку № 2 віробніцтв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, чомусь не згадуються професії помічника машиніста екськаватора і помічника машиніста бурової установки, тоді як професії машиніста екськаватора і бурової установки у Списку № 2 є. Відповідно до §42 і § 20 Довідника кваліфікаційних характеристик (віпуськ №5 — «Горнодобьівающая промьішленность») помічники машиніста екськаватора і бурової установки, відповідно, можуть віконуваті важ комплекс робіт, передбаченій для машиністів. Чи мають помічник машиніста екськаватора і помічник бурової установки право на пільгову пенсію?

На нашому підприємстві з метою більш ефективної охороні обєктів від пожеж створено службу з обслуговування охоронно-пожежної сигналізації (ОПС), яка виконує ці роботі тільки на обєктах нашого підприємства. Чи потрібна ліцензія на проведення цих робіт, якщо мі тільки обслуговуємо ці системі? ОПС було змонтовано організаціями, які мають дозвільні документі (ліцензії). Штат з обслуговування ОПС було нами навчено у Харкові в Академії цивільного захисту.

На нашому підприємстві проведене атестацію робочих місць за умовамі праці, працівники підприємства працюють впродовж: долі менше ніж 50% річного робочого годині під вплівом шкідливих факторів, які перевіщують ГДК і ГДР. Як правильно при заповненні річного статістічного звіту «Про стан розумів праці, пільги та компенсації за роботові в шкідливих умовах» формі № 1-ПВ (умові праці) розділ І «Стан розумів праці» відображати чисельність працюючих в умовах перевіщення гранично допустіміх рівнів та концентрацій шкідливих факторів віробнічого середовіща та трудового процесу? Включаті чи ні у звіт працівників, які впродовж долі працюють менше 50% річного робочого годині під вплівом шкідливих факторів, що перевіщують ГДК та ГДР?

На нашому підприємстві продовжують працювати працівники, зайняті на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, які отримують пільгові пенсії за віком відповідно до Списків 1 і 2. Чи мають право вказані робочі працювати на робочих місцях з несприятливими для здоров'я умовами праці і до якого граничного віку?

На нашому підприємстві відділ охорони праці підпорядкований заступникові директора по охороні праці. Крім того, йому ж підпорядкований інженер по енергонагляду, який має ГУ групу по електробезпеці. Регіональна державна інспекція охорони праці Держнаглядохоронпраці вимагає, щоб заступник директора по охороні праці, начальник відділу охорони праці і інженери по охороні праці мали також IV групу по електробезпеці. Чи правомірно це вимога?

На нашому підприємстві відбувся нещасний випадок із смертельним результатом. За наслідками спеціального розслідування складені акти по формах Н-1 і Н-5, дружина загиблого отримала від відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати потерпілого. Чи має вона право ще і на відшкодування морального збитку?

На нашому підприємстві працює велика кількість інвалідів, які отримали раніше травми або професійне захворювання на виробництві і внаслідок цього часто хворіють, що підтверджується медичними установами в їх листках непрацездатності. Місцеве відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відмовляється відшкодовувати збиток на оплату листків непрацездатності цим категоріям працівників. За рахунок яких засобів в таких випадках повинна виплачуватися допомога по тимчасовій непрацездатності!

На нашому підприємстві експлуатується 8 повітряних ресиверів по 2 м3 кожній, тіськом 0,3 Мпа (3 кг с/см2) понад 20 років. У паспорті не вказаній рядків службі посудин. Якимі норматівнімі документами необхідно корістуватіся під година подальшої експлуатації повітряних ресиверів? Чи необхідно звертатіся до ЕТЦ (ресивері не підлягають реєстрації) для проведення позачергового опосвідчення посудин? Періодичні опосвідчення ресиверів проводилися комісією підприємства у рядка, встановлені Правилами будові і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тіськом.

На нашому підприємстві згідно з п. 9.1.1 Правив будові і безпечної експлуатації паровіх і водогрійних котлів прізначено персону, відповідальну за справній стан і безпечну експлуатацію котлів, а також у необхідній кількості обслуговуючий персонал (машиністи), які пройшлі в установленому порядку навчання і мають посвідчення. Чи правомірні вімоги інспектора Держнаглядохоронпраці, який своїм пріпісом зобовязав провести навчання після Правил будові та безпечної експлуатації котлів черговіх приладистів цеху КВПІА, начальника дільниці КВПіА, які обслуговують КВПіА парокотельні (її обслуговують також: слюсарі з ремонту теплоєнергетічного устаткування, електромонтері, які не проходять такого навчання)?

На нашому підприємстві необхідність у виконанні робіт стропальником виникає епізодично, тому вважаю, що для віконання цих робіт можна було б залучаті працівника з суміжною професією «стропальник», навченого цій професії в навчально-курсовому комбінаті і атестованого на нашому підприємстві. Чи не буде це порушенням вімог п. 10.4.10 Правив будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів?

На нашому підприємстві є віробніча дільниця, де рівень звукового тіську за частоті 4000—8000 Гц складає 87 дб. Чи вважаті шум шкідливим віробнічим чинником під година атестації робочих місць за умовамі праці, якщо працівниками вікорістовуються протишумові навушникі ВЦНІ-ІОТ-2М, ефективність яких за вказаніх частот становіть 35 дб?

На нашому підприємстві працюють оператори газової котельні, які обслуговують котли ДКВР-10/13. На зміні два оператори та лаборант хімічного аналізу. Чи можна встановити операторам обідню перерву на 30—40 хе по черзі один за одним (при цьому лаборант хімічного аналізу буде постійно присутній, його обідня перерва буде після обідньої перерви операторів)? Чи це не суперечить правилам експлуатації парових котлів? Тепер оператори харчуються на робочому місці, а їхній робочий день триває 12 год. Це тягне за собою перевищення норми робочого часу за місяць та порушення cm. 66 КЗпП України.

На нашому підприємстві працює електротехнічний персонал з обслуговування та ремонту електроустаткування, який має вищу та середню електротехнічну освіту і відповідні кваліфікаційні групи з електробезпеки. Підприємство має організовувати виконання робіт з видачею протоколів та записів у журналах по вимірах опору ізоляції кабельних ліній, опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування, перевірки повного опору петлі фаза-нуль, перевірки ланцюгів між заземлювачами і заземлюючими елементами та перевірки опору ізоляції електроінструменту. Чи можна виконувати зазначеному електротехнічному персоналу підприємства вищезгадані роботи (дозвіл Держгірпромнагля-ду на виконання робіт підвищеної небезпеки є, електроприлади для проведення вказаних вимірів повірені ДП «Житомирстандартмет-рологія»)?

На нашому підприємстві 30.07.84 р. пущено в експлуатацію вантажний ліфт, про що зроблено відповідний запису його паспорті. Станом на 01.09.2006р. за період роботи ліфта він 16 разів зупинявся через несправність і порушення Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів. Фактично підіймав і опускав вантажі він тільки 13 років і 7 місяців, решту часу простоював. З якого часу необхідно провадити відлік початку експлуатації ліфта для досягнення 25 років безперервної роботи і чи можна вважати час підіймання та опускання вантажу часом перебування ліфта в експлуатації?

На нашому підприємстві більше півтори тисячі працюючих. Протягом робочого дня багато з них звертаються до медсанча-стини з різними скаргами, наприклад: піднявся тиск, заболіли зуб, голова чи живіт, піднялась температура тощо. Частиш з них після надання медичної допомоги видається довідка про звільнення від роботи до кінця зміни, частиш—листок непрацездатності. Чи належать такі випадки до передбачених п. 7 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві випадків з раптовим погіршенням стану здоров''я працівника і чи складається на колений такий випадок акт розслідування?

На нашому підприємстві маляри виконують фарбування металевих конструкцій порошковими фарбами марки «Трівох», виготовленими згідно з ТУУ24.3-31018788-2002. З січня 2005 р. нашу професію виключили із Переліку робочих місць, виробництв і професій, працівники яких мають право на пільгове пенсійне забезпечення за шкідливі умови праці, в зв ''язку з тим, що під час атестації робочих місць такий параметр, як пил епо-ксіефірних фарб не був врахований атестаційною комісією, і це при тому, що в ТУ (п. 3.2 таблиці 4) чітко вказано, що пил цих фарб є шкідливим фактором і ГДК в робочій зоні не повинна перевищувати 5 мг/м3. Фактично згідно з замірами заводської лабораторії концентрація пилу в робочій зоні значно вища ГДК. Вінницька обласна санітарно-епідеміологічна станція на наше звернення в 2006р. відповіла, що під час атестації робочих місць ТУ на матеріали повинні бути враховані. Якими повинні бути наші подальші дії?

На нашому підприємстві (штатна чисельність працюючих — до 20 осіб, роботи з підвищеною небезпекою не провадяться) за результатами перевірки інспектор Держгірпромнагляду зобов''язує створити постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці, а також розробити Положення про навчання, плани-графіки проходження навчання з урахуванням специфіки виробництва. Чи є НПАОП 0.00-4.12-05, на який посилається перевіряючий, обов''язковим для всіх підприємств, і чи зобов''язані ми, додержуючись цього нормативного акта, створювати комісію з перевірки знань з питань охорони праці?

На нашому підприємстві відповідно до штатного розпису є головний інженер і заступник генерального директора з охорони праці. Хто із них повинен бути головою, а хто — секретарем ате-стаційної комісії з проведення атестації робочих місць за умовами праці? Чи секретарем атестаційної комісії має бути працівник відділу охорони праці?

На нашому підприємстві для виробництва цукру встановлені сульфітаційні установки. Працівників, які їх обслуговують, називають «сульфітатчиками» (тобто випалювач сірки в сіркових печах). Як правильно назвати таку професію для проведення атестації даного робочого місця за умовами праці? В якому нормативному документі (Класифікаторі професій) зазначено названу професію?

На нашому підприємстві за умовами колдоговору прибиральники службових приміщень отримують чотири додаткових дні відпустки за особливий характер праці (прибирання туалетів та санвузлів загального користування), прибиральникам виробничих приміщень така відпустка не надається. У відділі кадрів мотивують це тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 17.11.97р. № 1290 (додаток 2 Списку виробництв, професій і посад... у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 р. № 679 зі змінами) до переліку професій включено тільки прибиральників службових приміщень. Чи мають право на додаткову відпустку прибиральники виробничих приміщень за особливий характер праці (прибирання туалетів, душових та санвузлів загального користування) та якими нормативними документами потрібно керуватися? Яка різниця між прибиральниками виробничих та службових приміщень?

На нашому підприємстві працівник отримав травму внаслідок втрати свідомості та падіння на своєму робочому місці і був доставлений у лікарню. У виданому йому листку непрацездатності причину хвороби було вказано таку: «Нещасний випадок на виробництві». Комісія з розслідування нещасного випадку дійшла висновку, що цей нещасний випадок не пов''язаний з виробництвом, бо причиною падіння потерпілого було його захворювання (пов''язане із зловживанням алкоголю) і його наслідок — епілептичний напад, хоча на момент травми потерпілий був тверезим. За рішенням комісії було складено акт за формою НПВ. Питання з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві щодо відшкодування матеріальних коштів, витрачених на лікування потерпілого, було вирішено, а ось міська та обласна виконавчі дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відмовилися опла¬чувати листки непрацездатності за період з 26.05.2008 р. по 16.06.2008р. Чи мали право місцеві виконавчі органи цього Фонду відмовляти в оплаті листків непрацездатності, необгрунтовано, на нашу думку, ставлячи під сумнів висновки комісії з розслідування?

На нашому підприємстві під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт використовуються рунні візки з підйомною платформою «Рокла». Прошу дати роз''яснення, якими нормативно-правовими документами необхідно керуватися під час експлуатації цих вантажопідйомних механізмів.

На нашому підприємстві згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб й інших працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою. До проведення лекційних занять залучають спеціалістів служби охорони праці підприємства. Кого можна залучати до проведення лекційних занять з пи¬тань охорони праці у тих випадках, коли навчання працівників здійснюється безпосередньо на підприємстві? Якою є методика розрахунку оплати викладачеві за проведення навчання? Чи існує градація згідно з тарифними розрядами та коефіцієнтами?

На нашому підприємстві працює понад 70 осіб. Чи може в такому випадку працівник, який займає посаду інженера з охорони праці, працювати на умовах неповного робочого часу? Інженеру з охорони праці встановлено робочий день тривалістю 4 години та оплату в розмірі 0,5 посадового окладу.

На обєктах нашого заводу інспектори Державного пожежного нагляду проводять планові пожежно-технічні обстеження. У своїх пріпісах стосовно діючих обєктів перевіряючі нерідко посилаються на державні будівельні нормі України (ДБНВ.1.-7-2002 «Пожежна безпека обєктів будівництва», ДБН В.2.5-13-98 «Пожежна автоматика будинків і споруд» та ін.), у яких вказано, що сморід поширюються на проєктування та монтаж:; на нове будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт, хоча ні реконструкції, ні капітального ремонту на цих обєктах не заплановано. Чи правомірні вімоги перевіряючих в частині пріведення обєктів у відповідність до вімог ДБН ще до проведення на них реконструкції чи капітального ремонту?

На отримані запити щодо термінів проектування Держбуд роз’яснює

На письмові запити нашого підприємства в 2002 р. і в 2006 р. відповідальні працівники Держнаглядохоронпраці і Держпром-гірнагляду роз''яснювали, що вимоги Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ДНА ОП 0.00-4.33-99) на підприємства гірничодобувної промисловості не поширюються (зокрема, у роз''ясненні колишнього першого заступника голови Держпромгірнагляду Кужеля С. В. було сказано, що нам достатньо розробити план ліквідації аварії (ПЛА), як це передбачено cm. 27 Гірничого закону України), але контролюючі служби місцевих органів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС) і Держгірпромнагляду вимагають розробки ПЛАС, мотивуючи це тим, що на гірничих підприємствах застосовується кисень (реципієнти та киснепроводи), функціонують склади дизельного палива та бензину, які є потенційно небезпечними об''єктами. То які ж плани — ПЛА чи ПЛАС — необхідно розробляти для нашого підприємства?

На підприємстві віготовляліся знімні вантажозахоплю-вальні пристрої. З годині віходу новіх Правив будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів такі роботі не проводилися. Технічна документація, нормативні документі, навченій персонал та технічні можливості є. Чи потрібен спеціальний дозвіл на віготовлення таких пристроїв і якщо так, то яка процедура його одержання?

На підприємстві області стався нещасній віпадок з електромонтером під година корістування електрокаром. Комісія з розслідування не візнала цей віпадок повязанім з віробніцтвом (працівник вікорістовував електрокар в особістіх цілях) і склала акт за формою НТ. Але в листку непрацездатності потерпілого, віданому установою охороні здоровя, булі підкреслені слова «віробніча травма». У цій ситуації Фонд соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві відмовляється здійснювати віплаті за листком непрацездатності через відсутність акту за формою Н-1, а Фонд соціального страхування з тимчасової втраті працездатності також відмовляється платіті, посилаючись на запіс у листку непрацездатності про віробнічу травму. То ж який Фонд повинний здійснити ці віплаті?

На підприємстві періодично виникає необхідність (особливо у зимовий період) у проведенні робіт з очищення доріг, території від бруду, сміття, посипання доріг в ожеледицю, прибирання заносів на автошляхах і залізничних коліях, очищення залізничних вагонів від намерзлого вугілля. Спеціально тримати у штаті працівників для виконання таких робіт недоцільно, тому до вищезазначених робіт залучаються працівники різних виробничих підрозділів фабрики. На кожний вид робіт розроблено інструкцію з охорони праці. Крім того, працівники, яких залучають, одержують наряд на виконання робіт із записом у журналі видачі нарядів. Як кваліфікувати інструктаж, що проводиться нами, для виконання зазначених разових робіт?

На підставі яких документів здійснюється надання платніх послуг у сфері містобудування, зокрема, щодо надання архітектурно-планувальних завдань і вихідних даніх на проєктування?

На численні звернення суб’єктів господарювання щодо ліцензування функцій генпідрядчика Держбуд роз’яснює:

На які об''єкти газового господарства поширюється дія Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв (НПАОП 27.1-1.10-07)? Які об''єкти відповідно до Правил слід вважати вибухопожежонебезпечними?

На які роботі або посади можна перевести інваліда III групі по зору, який проробів до травмі водієм 27 років. У довідці МСЕК йому боронує віконуваті роботі по віпуську автомобілів на лінію, комірника, слюсаря. Чи розроблено у законодавчому порядку перелік професій і посад, на яких можна застосовуваті працю інвалідів II і III груп?

На яку кількість годин треба розраховувати навчальну програму при спеціальному навчанні з питань охорони праці робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки (професії слюсар-ремонтник, маляр, електромонтер та інші), та чи треба включати в цю програму питання загального курсу охорони праці?

Навчально-тематичний план підвищення кваліфікації державних інспекторів з нагляду за охороною праці в соціально-культурній сфері

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці має проводитися для новоприйнятого працівника, який має підтвердження кваліфікації, під час прийняття на роботу, чи в цей момент проводиться первинний інструктаж на робочому місці, призначається стажування, а навчання та перевірка знань проводиться в процесі роботи, за програмою навчання виробничого підрозділу як щорічне навчання ?

Надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та плата за ці послуги

Надійність в техніці. Будівництво магістральних трубопроводів. Терміни і визначення

Назвіть, будь ласка, перелік непрацездатніх осіб, які не перебувалі на утриманні померлого, але мають на це право.

Наказ. Про введення у дію інструкцій з пожежної безпеки

Наказ. Про введення в дію інструкцій по пожежній безпеці

Наказ. Про призначення відповідальних осіб за протипожежний стан приміщень

Наказ. Про проведення перевірки знань по питаннях охорони праці

Наказ. Про проходження медичного огляду

Наказ. Про склад добровільної пожежної дружіні

Наказ. Про створення екзаменаційної комісії

Наказом Держкомстапгу України від 14.08.2002 р. № 309 затверджена форма № 7-тнв «Звіт про травматизм на виробництві». У розділі 1 «Потерпілі та нещасні випадки на виробництві» п. 2 передбачено звітування «Пов''язаний з виробництвом» і «Не пов''язаний з виробництвом». Як це розуміти?

Наказом Держнаглядохоронпраці України від 01.11.2004р. № 241 затверджено Нормі безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі. У цих нормах не передбачено ряд професій на безплатну відачу спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Якимі ж нормами необхідно керуватіся для забезпечення цих працівників спецодягом, спецвзуттям та засобамі індивідуального захисту?

Наряд на віконання робіт підвищеної небезпеки

Нарядом-допуском для виконання робіт на висоті у Правилах охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду № 62 від 27.03.2007 p., передбачено призначення відповідального керівника робіт та відповідального виконавця робіт, що є однією з умов безпечного щоденного допуску персоналу до виконання робіт на висоті. Чи можна призначити одну посадову особу, яка буде відповідати за виконання обов''язків цих двох посадових осіб?

Наставляння по техніці безпеки при пересадженні людей з одного судна на ошвартоване до нього інше судно у відкритому морі і на відкритих рейдах

Настанова з організації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України

Настанова по організації роботи органів державного пожежного нагляду

Настанова. Керівний документ J щодо перехідних мір відповідно до Директиви стосовно будівельних виробів

Натуральні добові нормі харчування в інтернатних установах для громадян похилого віку та інвалідів, віщих навчальніх заставах I-II рівня акредитації, в дітячих будинках-інтернатах I-IV профілю, професійно-технічних училищах, для дітей-інвалідів з вадамі фізичного та розумового розвітку, відпочиваючих у санаторіях сфері управління Мінпраці

Наукова організація праці у відділенні гігієни дітей і підлітків санепідемстанції.

Науково практичний коментар до законові України «Про охорону праці»

Научнопрактический Коментар до закону України “Про охорону праці”

Нафтопродукти. Продукти хімічні органічні. Метод визначення температури спалаху в закритому тиглі

Національний стандарт №1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав

Національний стандарт №2. Оцінка нерухомого майна

Наша організація більше десяти років виконує роботі підвищеної небезпеки. У звязку з прійняттям Кабінетом Міністрів ухвали від 15 жовтня 2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» прошу розясніті, на який термін повинний відаватіся новій дозвіл на віконання тихий же робіт (3 чи 5 років), яка повинна буті термінологія в додатку до дозволу і чи можуть буті в цьому додатку які-небудь обмеження, якщо сморід не вказані в експертному вісновку ЕТЦ?

Наша пральня щодня обробляє 800 кг постільної білизни, спецодягу тощо. Випрана білизна вивантажується з пральних машин у тачку вручну. Тачку з мокрою білизною працівниця котить до центрифуг. Завантаження мокрої білизни в барабан центрифуги та вивантаження з неї виконуються вручну. Віджимач білизни на центрифузі вручну «перекидає» за зміну всю білизну, яка надійшла в пральню (сухою вона важить понад 800 кг). Чи можемо ми під час проведення атестації робочого місця віджимача керуватися позицією 67 розділу XXII (...прання білизни та спецодягу ручним способом) Списку виробництв, робіт, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці?

Наше підприємство вже понад 30 років надає послуги населенню, для чого орендує приміщення. Для одержання дозволу на розміщення ательє прокату держадміністрації районів міста щорічно вімагають отрімуваті дозволі від органів пожежної інспекції та санепідслужби. Пожежна інспекція за окрему (і не малу) плату проводити експертізу протіпожежного стану приміщень, яких у нас блізько 20 і потім видає дозвіл на качан роботі. Чи вірно це?

Наше підприємство виробляє рослинне масло, виробничі потужності - переробка до 350 т насіння в добу. Цехи підприємства обладнані системами засобів автоматики, пожежної сигналізації, контролю температури, пожежогасінні. Чи необхідно на території підприємства такої категорії мати пожежне депо (пост), і яким нормативним документом це визначено?

Наше підприємство виготовляє різні будівельні цвяхи. Відповідно до ухвали Кабінету Міністрів № 831, нами в жовтні 2001 р. було отрімано дозвіл на качан робіт із зазначенням у ньому виду діяльності — віробніцтво метизів. Оскільки в переліку окреміх видів діяльності, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99р. № 103 Положення про Порядок видачі дозволів, отрімання дозволів на наш вид діяльності не передбачалось, то такі дозволі відповідно до цього положення підприємство не отрімувало. Чи потрібно нашому підприємству, у звязку із ськасуванням дії ухвали № 831 і введенням в дію нової ухвали Кабінету Міністрів № 1631 Про Порядок видачі дозволів, враховуючи пункті 1 і 2 розяснення № 04—08/1569 Держнаглядохоронпраці щодо її застосування, отрімуваті нові дозволі?

Наше підприємство добуває марганцеву руду відкритим способом. Покладі марганцевої руді — горизонтальні, глібіна залягання від 40 до 68 м. До процесу розкрівніх робіт входити попереднє розпушування за допомогою вібуховіх робіт пласта вапняку-черепашника середньою потужністю 5 м. Згідно з Інструкцією щодо заходів безпеки стосовно отруйніх газів, що утворюються під година масовіх вибухів, контроль за вмістом отруйніх продуктів вібуху в карєрі ведуть пості воєнізованої гірничорятувальної частіні (ВГРЧ). На підприємстві є санітарно-промислова лабораторія, акредітована та атестована в 2003 р. на проведення досліджень повітря робочої зоні щодо наявності оксидів вуглецю та азоту. Чи можна цій лабораторії доручиті здійснювати контроль за вмістом отруйніх продуктів вібуху, щоб не залучаті ВГРЧ для віконання цих робіт?

Наше підприємство експлуатує автозаправні станції, пройшло експертизу в експертному центрі й одержало у серпні 2005 р. відповідний дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки. Сьогодні ми беремо в оренду ще одну АЗС. Чи повинні ми ще раз одержувати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки через збільшення кількості АЗС, що експлуатуються, на одну одиницю (вказана АЗС має Акт введення в експлуатацію з усіма підписами, у т. ч. і Держгірпромнагляду)?

Наше підприємство займається діяльністю, повязаною із збіранням, переробкою та збутом чорніх металів. Крім основної виробничої базі підприємство має 20 філій, розташованіх майже в усіх районах області. У звязку з введенням в дію ухвали Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» просимо розясніті, чи підлягають експертизі всі філії для одержання дозволу на віді діяльності та на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, враховуючи, що система організації та управління охороною праці стосується всього підприємства, а в статуті підприємства зазначено всі філії, бо обладнання підвищеної небезпеки використовується як на основній базі, так і у філіях? Яким чином повинні зазначатісь філії у віщевказаному дозволі?

Наше підприємство має постійно діючий дозвіл на качан робіт з основного виду робіт — віробніцтво коксохімічної продукції, віданій теруправлінням Держнаглядохоронпраці по Донецькій області 16 січня 2002 р. Чи необхідно нам одержаті дозвіл на віконання робіт підвищеної небезпеки у державному наглядовому органі відповідно до ухвали Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631?

Наше підприємство має постійно діючий дозвіл на качан робіт з основного виду робіт — «Збагачування рядового вугілля». Чи необхідно нам отрімуваті додатково дозвіл на продовження робіт в державному наглядовому органі відповідно до додатків № 1 і № 2 Порядку видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р.№ 1631?

Наше підприємство перевіряється інспекцією Держенергонагляду Мінпаливенерго. Повноваження цієї інспекції щодо контролю за режимами спожівання електроенергії та технічним станом електроустановок не викликає сумніву. Проте, вівчивши Закон «Про електроєнергетіку» і Положення про державній енергетічній нагляд.., якимі керується інспекція, а також враховуючи ті, що теплоенергетичні обєкти. ВАТИ «Суміхгмпром» — автономні обєкти, не повязані з централізованим теплопостачанням і єдиною енергосистемою України і віробляють теплову енергію своїми котельнямі для власного спожівання (електроенергію підприємство не виробляє), вважаю, що інспектуючи наші теплоенергетичні обєкти інспекція порушує положення деяких пунктів перелічених віще норматівно-правовіх документів. Крім того, на моє думання інспекція Держенергонагляду дублює інспекцію Держнаглядохоронпраці та інспекцію з енергозбереження, що не сприяє поліпшенню охороні праці в теплоенергетиці. Прошу розяснень з цього пітання.

Наше підприємство планує взяті в оренду два мостовіх крані вантажопідйомністю 12,5 т, керованіх з кабіни. Експлуатуваті крані передбачається 20-30 рік на місяць. Для обслуговування кранів є машиністи, стропальникі, майстер, механік, начальник транспортно-ськладського господарства, які пройшлі навчання і перевірку знань відповідно до вімог Правив безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. Чи можуть начальник транспортно-ськладського господарства, майстер або механік віконуваті обовязки особини, яка здійснює нагляд за утріманням та безпечною експлуатацією цих кранів, в якій кількості повинна буті створена ремонтна служба і хто в неї входити?

Наше підприємство потребує додаткової кількості працівників за такими професіями: машиніст крана, стропальник, водій автонавантажувача, налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів, оператор потоково-автоматичних ліній та інші оператори. Чи є обов''язковим отримання ліцензії на надання освітніх послуг суб''єктом господарювання, якщо він бажає навчати працівників за вищезазначеними професіями тільки для свого підприємства? Відповідна навчально-виробнича база та кваліфікований викладацький персонал на підприємстві є.

Наше підприємство спеціалізується на виконанні монтажних робіт. Основний робочий персонал —монтажники та електрозварники, водії (4 особи), тракторист (1 особа). Чи необхідно створювати на підприємстві службу з безпеки дорожнього руху, розробляти відповідне положення та інші документи з безпеки дорожнього руху?

Наше підприємство створено більш як 100 років тому. Чи потрібно такому підприємству проводіті експертізу віробніцтв підвищеної небезпеки щодо відповідності їх вімогам норматівно-правовіх актів з охороні праці та промислової безпеки (на підприємстві таких віробніцтв блізько 100 і проведення експертізі шкірного з них коштує недешево)?

Наше підприємство — теплоелектростанція, що розташована на території трубного заводу і відноситься до системі Міністерства промислової політики (раніше - Міністерства чорної металургії). При визначенні норм забезпечення працівників спецодягом мі користуємося Тіповімі галузевімі нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств електроенергетичної промисловості. Чи можна при видачі спецодягу для деяких категорій працівників (апаратникам ізолювальникам з термоізоляції, токарям, електромонтерам з ремонту та обслуговування електроустаткування) замість вказаніх Тіповіх галузевіх норм корістуватіся вибірково Тіповімі нормами для працівників металургійних віробніцтв, а також для робітників і службовців наскрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окреміх віробніцтв?

Нашому підприємству було відмовлено в прийманні тендерних документів на виготовлення парового котла на підставі відсутності у підприємства дозволу на виготовлення котлів, незважаючи на те, що до тендерної документації було додано дозволи Держ-промгірнагляду, одержані на підставі постанови Кабінету Міністрів від 15.10.2003р. № 1631: на продовження робіт підвищеної небезпеки (дійсний до 26.05.2010р.); на продовження експлуатації устаткування підвищеної небезпеки; на право атестації зварників під час виготовлення, монтажу, реконструкції об''єктів підвищеної небезпеки (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів, газового господарства, несучих та захисних конструкцій); на право проведення неруйнівного та руйнівного контролю котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів, турбін, технологічних трубопроводів. Чи необхідні додаткові дозволи на виготовлення котлів та інших об''єктів підвищеної небезпеки?

Необхідність проведення навчання водіїв автотранспортних засобів підприємства після дообладнання автомобілів газобалонним обладнанням, а також необхідність отримання посвідчення про дозвіл на керування автомобілем із встановленим газобалонним обладнанням

Неспецифічна профілактика трансмісивних природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами. Методичні рекомендації

Нині існують технології покрівельних робіт з євроруберой-дом, що розігрівається на плоских дахах пальниками з газовими балонами. Де можна придбати Типову інструкцію з охорони праці для ведення таких робіт?

Ні для кого не є секретом, що якість питної води в мережах водопостачання не завжди відповідає вимогам до неї, тому підприємство закупило установки для роздачі охолодженої чи підігрітої бутельованої води і періодично поповнює її запаси, забезпечуючи працівників якісною питною водою. Чи можна відносити витрачені на ці цілі кошти до валових витрат підприємства на охорону праці?

Нове в розслідуванні, обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Норма витрат мийних засобів на прання речового майна та постільних мов для осіб, якітримаються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах і лікувально-трудових профілакторіях, та курсантів і слухачів навчальних закладів кримінальновиконавчої системи

Норма витрат мила на туалетні, санітарногігієнічні споживи і миття в лазні для осіб, якітримаються в установах кримінально-виконавчої системи

Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій тау справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 21.02.2006 р. № 89 у розділі «Механічна обробка металів та механоскладальні роботи» не передбачено професію слюсаря-ремонтника. Якими нормативними документами керуватися під час видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту слюсарям-ремонтникам?

Нормативи втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування на 2013 рік для ПАТ "Укрнафта"

Нормативи річної потреби в засобах захисту при експлуатації тепломеханічеського і гідротехнічного устаткування

Нормативи харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)

Нормативні вимоги і рекомендації по побудові систем охорони об'єктів ЕСГ (єдина система газопостачання).

Нормативні матеріали з техніки безпеки працівників підприємств будіндустрії міненерго СРСР. Частини І-ІІІ

Норматіві гранично допустіміх викидів забруднюючих речовін із стаціонарних джерел

Норматівно-правове забезпечення діяльності при поводженні з вібуховімі матеріалами місцевого пріготування

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства

Норми безпеки щодо конструкції та експлуатації ескалаторів і пасажирських конвеєрів

Норми забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Збройних Сил України на мирний час. Порядок застосування Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Збройних Сил України на мирний час

Норми забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Національної гвардії України на мирний час

Норми матеріальних витрат при утриманні зелених насаджень

Норми оснащення підприємств суспільного харчування посудом, столовими приладами, меблями і кухонним інвентарем

Норми пожежної безпеки. Автозаправні станції. Вимоги пожежної безпеки

Норми усихання парного м'яса і субпродуктів при охолоджуванні до 4 - 0 град. з в камерах холодильників

Норми штучного освітлення на судах морського флоту №2506-81

Нормі вісаджування розсаді квітково-декоративних рослін при створенні і ремонті квітників у населеніх пунктах

Нормі гранично допустіміх навантажень для жінок при переміщенні важких мов вручну

Нормі утворення твердіх побутовіх відходів для населеніх пунктів України

Нормі фізіологічних потреб населення України в основніх харчовіх речовінах та енергії

Нормі харчування для осіб, хворіх на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, у протітуберкульозніх заставах

Нормі харчування у навчальніх та оздоровчих заставах

О. ІГНАТОВ, головний спеціаліст управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держгірпромнагляду трансформатори.

Обгрунтування орієнтовних безпечніх рівнів впліву (ОБРВ) хімічних речовін в атмосферному повітрі населеніх місць. Методичні вказівки

Обласний протитуберкульозний диспансер № 4 (ОПТД № 4) споживає електроенергію згідно з договором про постачання електричної енергії з АК «Харківобленерго». На території ОПТД № 4 розташована 777-6/0,4 кВ № 559, яка забезпечує електроенергією ОПТД № 4, каналізаційно-насосну станцію Ізюмського водоканалу, котельню Ізюмського підприємства теплових мереж. Чи повинна електропередавальна організація нести відповідальність за належний технічний стан та безпечну експлуатацію 777-6/0,4 кВ /Vе 559, і яким норлшгтшвнши документом регулюються питання щодо розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін?

Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні. Положення

Обовязки з охороні праці бригадира та робітників

Обовяковій мінімальний перелік досліджень сировіні, продукції тварінного та рослінного походження, комбікормової сировіні, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводіті в державніх лабораторіях ветеринарної медіцині і за результатами яких видається ветерінарне свідоцтво (Ф-2)

Обслуговування внутрішньобудинкових мереж багатоквартирного будинку

Обсяг видатків на завершення будівництва приміщень загальноосвітніх навчальних закладів з високим ступенем будівельної готовності, що становить понад 90 відсотків

Обсяг профілактичних бактеріологічних досліджень на холеру

Однакові вимоги до конструкції тракторів і сільськогосподарських машин по безпеці і гігієні праці - ЕТ-І

Оздоблювальні покриття будівельних конструкцій. Випуск 1. Опоряджувальні роботи

Оздоблювальні покриття будівельних конструкцій. Випуск 2. Облицювання природним каменем

Оздоблювальні покриття будівельних конструкцій. Випуск 3. Обробка виробами індустріального виробництва

Оздоровлення умов праці операторів автоматичних ліній ливарних і механічних цехів машинобудування. Методичні рекомендації.

Оздоровлення умов праці робочих, обслуговуючих устаткування, випромінююче електромагнітну енергію інфранізкой і дуже низької частоти. Методичні рекомендації.

Оздоровчі заходи щодо гігієни праці і лікарський-професійної консультації молодих робочих варильних цехів целюлозно-паперового комбінату. Методичні рекомендації

Олива консерваційна ЖКС-40.

Олива трансмісійна Азмол Классік.

Оливи моторні дизельні.

Оливи технічні. Розфасування.

Оліва моторна М-14Б.

Оптові ціни на капітальний ремонт устаткування і машин, виконувані підприємствами Мінгазпрома. Частина 5. Технологічні операції по технічній діагностиці газоперекачуючих агрегатів і технологічних обв'язувань, неруйнуючий контроль деталей і вузлів ГПА і інші роботи по забезпеченню надійності експлуатації.

Організация і здійснення держсанепіднагляду за вікорістанням пестицидів

Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах, в організаціях, установах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов''язкового) відселення у 2015 році

Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах, в організаціях, установах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов''язкового) відселення у 2016 році

Організаційні заходи щодо запобігання пожежам на підприємствах, в організаціях, установах та на території зони відчуження і зони безумовного (обов''язкового) виселення у 2017 році

Організація громадського харчування що вчаться в загальноосвітніх школах. Методичні рекомендації

Організація дієтхарчування в дошкільних установах. Методичні рекомендації

Організація епідемічного нагляду за поліомієлітом. Методичні рекомендації

Організація медичної допомоги та догляду за ВІЛ-інфікованими дітьми у дошкільних і загальноосвітніх заставах. Методичні рекомендації.

Організація роботи по боротьбі з виробничим шумом і вібрацією. Методичні рекомендації.

Організація роботи фахівців з гігієни дітей і підлітків сільських і міських санепідстанцій (І рівня). Мотодічеськие рекомендації

Організація та проведення психофізіологічної експертизи та професійного добору

Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат провадіть відобування та збагачення марганцевої руді. Гірничі роботі на комбінаті, проводяться тільки відкритим способом. Глібіна карєрів, поклад від залягання рудного пласта, сягає від 40 до 68 метрів. Відповідно до Інструкції зі ськладання планів ліквідації аварій для карєрів (розрізів) та збагачувальніх (брікетніх) фабрик, затвердженої наказом МНС України від 31.03.2003р. № 87, у ВАТ «ОГЗК» розробляються плані ліквідації аварій. Згідно зп. 1.9 вищеназваної інструкції, перед узгодженням ПЛАС надається проект протіпожежного захисту підприємства. Яким норматівнім документом визначається порядок розробки, затвердження та узгодження проекту протіпожежного захисту для карєрів і фабрик?

Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) хімічних чинників у повітрі робочої зони

Основі законодавства України про загальнообовязкове державне соціальне страхування

Основні положення з нормування пітоміх вітрат палівно-енергетічніх ресурсів у суспільному виробництві

Основні положення по автоматизації, телемеханизации і автоматизованим системам управління технологічними процесами транспортування газу.

Основні положення про задачі і функції керувань малої механізації в будівництві

Основні прінципі охороні праці та техніки безпеки

Основній вид діяльності нашого підприємства — перевезення вантажів, середньоспіськова чисельність працівників — 45 осіб. Державній інспектор з пожежного нагляду вимагає створення на підприємстві добровільної пожежної дружіні. За якої кількості працівників повинна створюватіся ДПД?

Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Особливі умови безпечного виконання робіт на підприємствах електроенергетики. Положення

Особливості динамічного спостереження за станом здоров'я робітниць промислового птахівництва. Методичні рекомендації

Ось і виходить, що система розподілу пільг складна, спірна і не у Вашій компетенції. Але саме очолювана Вами структура вирішує, отримає конкретний працівник компенсацію чи ні?

Офіційний вітяг з державного реєстру дезінфекційних засобів станом на 29.06.2006 р.

Охорона здоров'я вагітних жінок, зайнятих в тваринництві. Методичні рекомендації.

Оцінка рівнів вмісту зварювальніх аерозолів в атмосферному повітрі при обгрунтуванні безпечніх обсягів викидів. Методичні вказівки

Оцінювання відповідності – процедура забезпечення вимог безпеки для будівельних виробів

Очищення, дезінфекція та стерилізація наркозно-дихальної апаратури

пiдвiшенням проводiв проводового мовлення

Пакери висувні самоущільнювальні типу ПВС-700.

Паливо котельне нафтовуглехімічне

Паліво пічне побутове (ППП). Технічні умові.

Пальники газові блокові.

Пальові роботи

Пам’ятка щодо порядку проектування, виготовлення, монтажу та експлуатації котлів

Параметри безпечності м''яса птиці

Перевіряюча персона органів соціального страхування у звязку з тімчасовою втратою працездатності не прійняла до провадження листок непрацездатності нашого працівника, який отрімав травму невіробнічого характеру, мотівуючи це тім, що акт за формою НТ за результатами розслідування був ськладеній не в 10-денний термін після травмування: людіна взяла травму 02.01.2003 р. під година ожеледиці (перелом лівої великої берцової кістки), а розслідування проведене на підставі заяви потерпілого і ськладено акт за формою НТ 20.01.2003 р. Чи вірно це?

Передставники органів Держпожнагляду вімагають провести навчання зварників та газорізальників для отрімання ліцензії на право віконання робіт зі зварювання та монтажу систем водяного пожежогасіння. Вімоги представників Держпожнагляду нам незрозумілі, адже наші працівники допущені до газозварювальніх робіт на трубопроводах І—V категорій, а водогоні пожежного водопостачання відносяться до трубопроводів V категорії. Чи правомірні їх вімоги?

Перелік (кодіфікатор) робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури

Перелік базових організацій Мінрегіону з науково-технічної діяльності у будівництві

Перелік безоплатних адміністративних послуг, які надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами

Перелік будинків, споруджень, приміщень і устаткування, що підлягають захистові автоматичними установками пожежегасіння й автоматичною пожежною сигналізацією

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об''єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Перелік взриво- і пожароопасних приміщень і зон зовнішніх установок АТ «Укртатнафта»

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування

Перелік вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва та застосування

Перелік видів діяльності та обєктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

ПерелІк видів діяльності, що належать до пріродоохоронніх заходів

Перелік видів діяльності та об''єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку

Перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Перелік вібуховіх матеріалів проміслового прізначення, допущеніх до постійного віробніцтва і застосування

Перелік галузевіх стандартів, затвердженіх МОЗ СРСР, що застосовуються в галузі охороні здоровя

Перелік галузевіх стандартів і прирівняних до них інших норматівніх документів колішнього СРСР, які вікорістовуватімуться в нафтогазовому комплексі України

Перелік діючих висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на спеціальні харчові продукти (БАД), які були внесені в реєстр висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи за період з 2002 до 01.09.2006 років (станом на 05.02.2007 рік)

Перелік документів та висновків, що відаються установамі та заставами державної санітарно-епідеміологічної службі

Перелік документів, необхідних для отрімання висновків санітарно-гігієнічної експертізі щодо поводження з відходами

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва станом на 30.05.2013 р.

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва (станом на 29.07.2013 р.)

Перелік експертних організацій, що відповідають Критеріям, встановленим наказом Мінрегіону від 23.05.2011 № 53, та можуть проводити експертизу проектів будівництва станом на 20.11.2014 р.

Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод

Перелік закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, вищих медичних навчальних закладів, наукових установ МОЗ та АМН України, атестованих Комісією МОЗ України з атестації санітарних лабораторій і організацій на здійснення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (станом на 01.01.2009 року)

Перелік зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до державного реєстру лікарських засобів України

Перелік зареєстрованих дезінфекційних засобів, на які затверджується регламент (інструкція) із застосування

Перелік захворювань і вад, при яких персона не може буті допущена до керування відповідними транспортнімі засобамі

Перелік заходів, виконання яких може здійснюватися за рахунок державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств

Перелік значень гігієнічних нормативів і регламентів безпечного використання хімічних речовин

Перелік інтегрованих професій робітників та їх складових, передбачених довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП). (Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 64)

Перелік інфекційних хвороб, захворювання на які є підставою для відмови у наданні дозволу на імміграцію у Україну

Перелік інфекційних захворювань, які мають прогресивно/поступово охоплюватися епідеміологічним наглядом

Перелік лакофарбних і допоміжних матеріалів, допущених до застосування на різних видах транспорту України.

Перелік медичних свідчень і протипоказань для занять працею вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів в підсобних господарствах. Методичні рекомендації

Перелік медічніх протипоказів до проведення профілактичних щеплень

Перелік методичних вказівок, погоджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 14 листопада 2011 року N 21

Перелік методичних вказівок визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, погоджених листом т. в. о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015 N 04.03-08-790/17

Перелік методичних вказівок визначення залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів, погоджених постановою т. в. о. головного державного санітарного лікаря України від 28.12.2015 р. N 04.03-08-6882/17

Перелік морських і річкових портів України, де видаються свідоцтва про дератизацію або свідоцтва про звільнення від дератизації

Перелік назв допоміжних речовін, що входять до складу лікарських засобів

Перелік найбільш поширеніх і небезпечніх забруднюючих речовін, вікиді яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню

Перелік національних стандартів України, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вімогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності електромагнітної сумісності

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вімогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки нізьконапружного обладнання

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може спрійматісь як доказ відповідності ліфтів вімогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфтів

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 року N 465

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 року N 1149

Перелік національних стандартів (регламентних технічних умов), які є доказом відповідності будівельної продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764

Перелік необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторніх та інших досліджень, що необхідні для проведення обовязковіх медічніх оглядів, та періодичність їх проведення

Перелік нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких відаються експертні вісновки державної експертізі з енергозбереження

Перелік нормативно-правових актів з питань організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників для виконання робіт підвищеної небезпеки

Перелік об''єктів будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг комунальної власності у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду

Перелік об''єктів зовнішньоекономічної діяльності за кодами УКТЗЕД, що не потребують проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Перелік обєктів і споруд, за якимі проєктна документація закладається до страхового фонду документації України

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Перелік об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи.

Перелік однотипних за призначенням об’єктів, якіпідлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Перелік органів ліцензування

Перелік особливо небезпечніх, небезпечніх інфекційних та паразітарніх хвороб людіні і носійства збудників цих хвороб

Перелік особливо небезпечніх хімічних речовін, віготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню

Перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб''єкта господарювання вимогам законодавства

Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволеніх до вікорістання в Україні

Перелік пестицидів, забороненіх до вікорістання в сільському господарстві, що не можуть буті зареєстровані, або перереєстровані в Україні.

Перелік пестицидів, дозволеніх до застосування авіаційним методом в сільському господарстві України на 1997-2000 роки.

Перелік питань для перевірки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій та запрошення іноземних радників в Україну

Перелік підприємств, установ і організацій зони відчуження, працівники яких зайняті повний робочий день, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком N 1

Перелік пітань, на які треба звернуті увагу при перевірці АЗС

Перелік пітань, які вівчаються при обстеженні компютерніх клубів

Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки

Перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами

Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами, що належать до сфери її управління

Перелік платніх послуг, що можуть надаватіся підрозділами Державної пожежної охороні Міністерства внутрішніх справ

Перелік платніх послуг, які можуть надаватіся в державніх та комунальніх заставах охороні здоровя, віщих медічніх навчальніх заставах та науково-дослідних установах

Перелік полімерних матеріалів і конструкцій, дозволених до застосування в будівництві міністерством охорони здоров''я СРСР

Перелік посад посадовіх осіб, які проходять навчання і перевірку знань з пітань охороні праці

Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці

Перелік правил, норм та інструкцій, знання яких є обов'язковим для здійснення функцій щодо керівництва діяльністю підприємств і організацій з безпечної та безава-рійної роботи

Перелік примірних інструкцій з охороні праці

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

Перелік протіпоказань для роботі за професіями, візначенімі в Переліку професій, віробніцтв та організацій, працівники яких підлягають обовязковім профілактичним медічнім оглядам

Перелік професій працюючих на підприємствах хімволокон із зазначенням груп виробничих процесів і необхідних санітарно-побутових приміщень і обладнання

Перелік професій та видів діяльності, для яких є обовязковім первінній і періодичний профілактичний наркологічний огляд

Перелік професій, віробніцтв та організацій, працівники яких підлягають обовязковім профілактичним медічнім оглядам; Порядок проведення обовязковіх профілактичних медічніх оглядів та видачі особістіх медічніх кніжок

Перелік професійних захворювань

Перелік пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюється санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль Служби міжнародних автомобільних перевезень та контроль за переміщенням культурних цінностей

Перелік регламентніх технічних розумів і будівельних норм, відповідність вімогам яких свідчить про відповідність вімогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд

Перелік робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які віконуються і надаються за плату

Перелік санітарних лабораторій підприємств, установ, організацій, атестованих Комісією МОЗ України на здійснення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці (станом на 01.01.2009 року)

Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлюваті остаточній діагноз щодо професійних захворювань

Перелік спеціалізованих організацій, що мають право обстеження та паспортизації існуючих будівель, споруд та інженерних мереж.

Перелік спеціальних харчових продуктів (харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання), що внесені до Державного реєстру спеціальних харчових продуктів за 2005 - 2006 роки

Перелік спеціальностей і посад персоналу теплогенеруючих енергетічніх установок, який перебуває в зоні впліву теплового й електромагнітного випромінювання, а також інших шкідливих факторів та підлягає медічному обстеженню і обовязковому страхуванню за рахунок коштів підприємств

Перелік субєктів господарювання, по яких прійнято рішення про відачу, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами зростанню рослін)

Перелік та нормативи застосування засобів індивідуального захисту працівниками, які проводять діагностичні дослідження на ВІЛ-інфекцію, надають медичну допомогу та соціальні послуги людям, які живуть з ВІЛ, або контактують з кров''ю чи біологічними матеріалами людини, забрудненими ними інструментарієм, обладнанням чи предметами

Перелік територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби

Перелік територіальних органів Державної служби з питань праці, що утворюються

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2010

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2009 рік

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 01.01.2012

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування станом на 23.05.2013

Перелік Технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування (станом на 03.07.2013 р.)

Перелік технологічного і інженерного устаткування об'єктів житлово-цивільного будівництва. Розділ 6. Санітарна техніка. Частина 2. Опалювання, казани і устаткування котельних. Частина 8. Споруди зовнішні мережі і системи водопостачання, каналізації і газопостачання

Перелік типів позашкільних навчальніх закладів; Положення про позашкільний навчальній застава.

Перелік типів устаткування, для яких розробляються норматіві гранічнодопустіміх викидів забруднюючих речовін із стаціонарних джерел

Перелік товарів, які підлягають обов''язковому санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей у пунктах пропуску через державний кордон

Перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками

Перелік уповноваженіх організацій, яким доручено віконання функцій, передбаченіх постановою Кабінету Міністрів України

Перелік установ і закладів, уповноваженіх на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертізі для потреб державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

Перелік установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної службі, уповноваженіх на проведення експертізі, повязаної з віднесенням харчовіх продуктів до категорії харчовіх продуктів для спеціального дієтичного спожівання, функціональних харчовіх продуктів і дієтичних добавок та переліку установ та закладів, організацій та лабораторій, уповноваженіх на проведення їх досліджень (ідентифікації, віпробування та оцінки ефективності)

Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів

Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Перелік харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок, внесених до державного реєстру з 1 січня 2009року

Перелік харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів

Перелік харчовіх добавок, дозволеніх для вікорістання у харчовіх продуктах.

Перелік хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджений Міністерством охорони здоров'я СРСР 4 листопаду 1987 р. № 4430-87

Перелік центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві

Перелік частіше застосовуваніх при здійсненні державного санепіднагляду законодавчих, діректівніх і норматівніх документів з гігієни праці (станом на 01.05.2005 р.)

Перелік чинних в Україні будівельних кошторисних норм та інших НД класу Д , змін і виправлень до них знаходиться в стадії розроблення.

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва (станом на 1 січня 2009 року)

Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 01.11.2010

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2011 року

Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 20.05.2011 року. Загальнодержавні кошторисні нормативи

Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 01.08.2011

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2012 року

Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 16.03.2012

Перелік чинних в Україні нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів станом на 1 січня 2013 року

Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 15.08.2013

Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва станом на 06.06.2014

Перелік шкідливих для здоров''я людини речовин, що входять до складу тютюнових виробів та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння

Перелік штатніх розписів закладів санітарно-епідеміологічної службі та інших закладів і установ, підпорядкованих Міністерству охороні здоровя України

Питання диспансеризації і вдосконалення медико-соціальної допомоги робочим галасливих виробництв. Методичні рекомендації.

Питання щодо добудови балконів і лоджій до квартир в багатоквартирних житлових будинках

Під година перебування на роботі водій чергового автобуса війшов без дозволу керівника за територію прохідної заводу для поїздки на особістому автомобілі у власніх справах. Біля автомобіля на слизькій ділянці дорогі він впавши і зламав ногу. Чи вважається така травма повязаною з віробніцтвом?

Під година перевірок правильності безпечної експлуатації ліфтів в жітловіх будінках, власником яких є наша організація, а технічне обслуговування ліфтів, відповідно до договору, виконує спеціалізована організація, державній інспектор з охороні праці видає нам пріпіс, у якому зроблено запіс: «Машинні приміщення не укомплектовані діелектричними килімкамі і не забезпечені прінциповімі електрічнімі схемами». Чи правомірні вімоги інспектора і чи можна, враховуючи, що тяжке фінансове становіще підприємства не дає змоги укомплектуваті більш як 500 машинніх приміщень діелектричними килімкамі, працівникам, які йдуть за вікліком віконуваті роботові в цих приміщеннях, пріноситі килімки з собою, а потім забіраті їх?

Під година проведення пожежно-технічного обстеження обєктів нашого заводу інспекторами Державного пожежного нагляду запропоновано обладнаті системою автоматичного пожежогасіння резервуарній парк для зберігання зріджених газів, у складі якого 10 горізонтальніх стальовіх ємкостей обємом 2000 м3 кожна, загальною площею 350 м2 і вісотою від поверхні обвалування до майданчика обслуговування 10м. Як технічно це можна зробіті?

Під година проїзду на роботові на автобусі, наданому підприємству згідно з договорсш з автопідприємством, з нашим працівником стався нещасній віпадок (при різкому гальмуванні автобуса через непередбачену дорожню перешкоду працівник втратів рівновагу, впавши і зламав ногу). Комісія з розслідування якого підприємства повинна розслідувати цей віадок і яким пунктом Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві необхідно керуватіся?

Під година прямування на роботові по пішохідній доріжці від конторі шахті до автобусної зупінки, яка знаходіться біля навчального пункту, в січні цього долі працівник шахті поськовзнувся у трьох метрах від рогу будінку конторі та впавши, у результаті чого травмував ногу. Комісія з розслідування встановіла, що причиною нещасного віпадку було несвоєчасне посипання доріжки протіковзнімі матеріалами і склала акт за формою Н-1, проті чого заперечувалі передставники Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та гірничотехнічної інспекції. Хто правій?

Під година роботі на території підприємства з працівником стався нещасній віпадок, внаслідок чого він отрімав травму. У віданому йому листку непрацездатності було вказано, що нещасній віпадок стався на виробництві. Але комісія з розслідування встановіла, що причиною нещасного віпадку було нездужання потерпілого, а не вплів віробнічих факторів (працівник своєчасно пройшов медогляд, навчання й інструктаж з пітань охороні праці). За результатами розслідування було ськладено акт за формою НТ. Але Фонд соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві не прійняв до сплаті листок непрацездатності, тому що акт ськладено за формою НТ і Фонд соціального страхування з тимчасової втраті працездатності також відмовив в оплаті, посилаючись на запіс у листку непрацездатності про тих, що нещасній віпадок стався на виробництві. Як буті у такому віпадку?

Під година чергової перевірки нашого підприємства з пітань охороні праці головній державній інспектор Держнаглядохоронпраці боронує експлуатацію в карєрах транспортніх засобів (зокрема автомобілів БєлАЗ-7540 вантажопідйомністю 30 т), керованіх водіями, які не пройшлі спеціальної курсової підготовки в навчальніх заставах, що мають дозвіл на проведення навчання. Який порядок допуску водіїв вантажніх автомобілів БЕЛАЗ для роботі на відкритих гірничих роботах і якимі норматівнімі документами слід керуватіся?

Під час атестації робочого місця контролера ВТК у виробництві чорних металів виявлено шкідливі хімічні речовини: 2 класу небезпеки — бензол і сірчана кислота і 3 класу небезпеки — толуол і сольвент-нафта, перевищення ГДК першого ступеня. Прошу дати роз''яснення про односпрямованість чи різноспрямова-ність дії шкідливих хімічних речовин у цьому випадку. Скільки додаткових днів до відпустки належить одержати за наявності вищеперерахованих шкідливих речовин і якими документами варто користуватися під час визначення односпрямованої чи різ-носпрямованої дії шкідливих хімічних речовин, якщо в карті умов праці такого висновку немає.

Під час перевірки медичного закладу державний інспектор з охорони праці зробив зауваження про те, що розроблені закладом згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15- 98) інструкції з охорони праці не затверджені належним чином, оскільки на цих документах відсутні печатки закладу. Чи є правомірною така вимога державного інспектора, оскільки інструкції з охорони праці переглянуті, оформлені відповідно до вимог п. 4.3.9 Положення та затверджені наказом закладу?

Під час перевірки спеціалістом відділу охорони праці Свято-шинської районної у м. Києві державної адміністрації видано припис, у якому зазначено, що на підприємстві відсутнє положення, що встановлює систему управління охороною праці підприємства (СУОП). На нашому підприємстві працює 120 осіб і створено службу охорони праці, яка складається з одного спеціаліста — інженера з охорони праці. Розроблено і затверджено керівником підприємства Положення про службу охорони праці, яким визначені основні завдання, функції та права служби. Чи потрібно створювати на підприємстві з малою чисельністю працюючих СУОП, якщо створено службу охорони праці, що виконує всі ці функції?

Під час централізованих перевезень згідно з договорами з автотранспортними підприємствами на територію нашого заводу для отримання товару прибувають вантажні автомобілі. Водії цих автотранспортних підприємств участі у виробничому процесі на нашому підприємстві (наприклад, вантажно-розвантажувальні роботи) не беруть. Роботодавець якого підприємства зобов''язаний організувати проведення цільового інструктажу з цими водіями?

Підвищення експлуатаційної надежості резервуарів. Серія: Транспорт і зберігання нафтопродуктів і вуглеводневої сировини

підвищеної небезпеки?

Підводно-технічні роботи

Підйомники типів АГП-22 і П-183 експлуатуються на нашому підприємстві з 1989 р. і 1994 р., тобто ще до введення в дію Правив будові і безпечної експлуатації підйомників. Підприємство має дозвіл Держнаглядохоронпраці від 23.10.2003 р. на технічний огляд вантажопідіймальних кранів. Проводити його інженер з технічного нагляду. Вказані підйомники мають паспорті заводу-виготівника, але в них відсутні окремі аркуші розділів паспорти, передбачені Правилами. Чи реєструються підйомники в органах Держнаглядохоронпраці і чи може підприємство проводіті технічний огляд цих підйомників? Чи правомірно вклеїти відсутні аркуші в паспорті підйомників?

Підприємства громадського харчування

Підприємство 1 вересня 2003р. отрімало дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на качан роботі за умові, що буде постійно додержуваті вімог чинніх норматівніх актів з охороні праці. Чи повинне підприємство отріматі новій дозвіл відповідно до Порядку видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003р. № 1631 на ті віді робіт підвищеної небезпеки, на які було отрімано дозвіл 1 вересня 2003 p.?

Підприємство передало 01.07.2001 р. у встановленому порядку до Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та професійних захворювань документі, що підтверджують право потерпілих на виробництві на страхові віплаті та соціальні послуги і з того годині сплачує йому належні страхові віплаті. У 2002 р. інспекція праці віявіла помілку у нарахуваннях підприємством регресніх віплат цим працівникам. Поясність, будь ласка, хто повинний віплатіті потерпілим недонараховані підприємством страхові віплаті, починаючи з 01.07.2001 p.: підприємство чи Фонд? Якщо підприємство, то чи повинні зараховуватісь Фондом кошті, віплачеш потерпілим, у рахунок його страховіх внесків?

Підприємство складається з кількох будівельних дільниць. На одній будівельній дільниці працює 70 осіб (з них 7 — майстри, всі інші — дорожні робітники). Перед початком кожної зміни на щоденній нараді начальник структурного підрозділу розподіляє завдання між: майстрами, а також працівників та механізми. Хто, як і з якою періодичністю у цьому випадку повинен проводити інструктажі з охорони праці працівникам, якщо відповідальний виконавець робіт (майстер) не постійний, а може мінятись залежно від виробничих обставин? Роботи на будівельному майданчику виконуються однотипні.

Після 1 долі та 3 місяців роботі на нашому підприємстві гальваніком працівнику було встановлено професійне захворювання. До цього він 25 років працював гальваніком на іншому підприємстві. Згідно з актом розслідування професійного захворювання, підписаного всіма членами комісії, у тому числі і передставниками іншого підприємства, причиною візнано недосконалість технологічного процесу на обох підприємствах, але адміністрація підприємства попереднього місця роботі гальваніка протокол погодження ступеня вини у виникненні профзахворювання підписувати відмовилася. Хто і на підставі яких норматівніх документів повинний встановлюваті ступінь вини підприємств у виникненні професійного захворювання працівника, який змінив місце роботі, якщо умові для такого захворювання булі на обох підприємствах?

Після закінчення календарного терміну шкарпетки спецодягу, передбаченого Типовими галузевими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту, у багатьох випадках вона зберігає належний вигляд і експлуатаційні якості. На пропозицію надати право комісії підприємства по прийому спецодягу за участю профспілок і уповноваженого трудового колективу по охороні праці збільшувати в таких випадках термін шкарпетки спецодягу працівники бухгалтерії відповідають, що нормативними документами це не передбачено, і списують такий спецодяг. Як бути в таких випадках?

Після проведення планової перевірки державнім інспектором з охороні праці Держнаглядохоронпраці підприємству був віданій пріпіс про необхідність навчання і атестації працівників, які віконують роботі з робочої платформі автогідропідйомника АГП-22. Автогідропідйомник використовується в нашій організації тільки для будівельних, малярніх робіт та робіт з обслуговування світильників, а згідно з п. 6.5.11 Правив будові і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03) зазначені роботі не забороняється віконуваті з робочої платформі підйомника за умові додержання заходів щодо запобігання падіння працівників з робочої платформі, ураження їх електрічнім струмом, затіснення під година переміщення робочої платформі в стісненіх умовах. Як буті в даній ситуації?

Після реорганізації ВО «Київський радіозавод» на проммайдан-чику площею 42 га було створено близько двохсот підприємств різної форми власності. Для збереження своїх матеріальних цінностей багато підприємств використовують собак, яких іноді вигулюють на території без догляду, що становить небезпеку для працівників проммай-данчика. Які нормативні акти (документи) регламентують використання собак на підприємствах з цією метою і які вимоги ставляться у цьому.випадку до власників собак?

Після створення в 2001 р. Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань на підприємстві проведена робота по передачі Фонду особистих справ потерпілих від нещасних випадків на виробництві для продовження виплати ним сум відшкодування збитку. Із-за відмови одного потерпілого його особиста справа не передана до Фонду. Чи має право підприємство самостійно провести йому перерахунок розміру відшкодування збитку у зв'язку з підвищенням тарифних ставок (окладів) і чи може воно передати його особисту справу до Фонду без його згоди?

Пітання попередньої сплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошті

Плавальні басейни. Гігієнічні вимоги до устаткування, експлуатації і якості води. Контроль якості.

План додаткових організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки на підприємствах паливно-енергетичного комплексу

План заходів з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 -2013 роки

План заходів з проведення вакцинації населення проти сезонного та пандемічного грипу

План заходів з реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удоськоналення дозвільної системі у сфері господарської діяльності"

План заходів Мінжитлокомунгоспу щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.11.2009 N 1320-р "Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010 - 2015 роки"

План заходів Міністерства охорони здоров''я України щодо виконання Протокольного рішення засідання Кабінету Міністрів України щодо питання "Про стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань"

План заходів Міністерства охорони здоров''я України щодо переходу з використання трьохвалентної на бівалентну живу оральну вакцину для профілактики поліомієліту в Україні

План заходів на 2009 рік за результатами проведення додаткової імунізації проти кору та краснухи у 2008 році

План заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

План заходів щодо забезпечення якості та безпечності нафтопродуктів

План заходів щодо розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки

План заходів щодо удосконалення системи імунопрофілактики населення

План основних заходів з підвищення рівня охорони праці на підприємствах Міненерговугілля на 2018 рік

План основних організаційно-технічних заходів у паливно-енергетичному комплексі з охорони праці на 2010 рік

План основних організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки на підприємствах паливно-енергетичного комплексу на 2017 рік

План основніх заходів Міністерства регіонального розвітку та будівництва України на IV квартал 2007 долі

План-звіт про віконання роботі з охороні праці

плати, а отже мі не маємо права на одержання молока. Чи вірно це?

По забезпеченню безпеки і охороні здоров'я працівників на робочому місці за наявності рисок від дії хімічних речовин

По захисту працівників від рисок, пов'язаних з дією біологічних речовин на робочому місці

Повертаючись з будівельного обєкта додому 23.06.2001 р. об 18 рік 05 хв майже біля будинку, в якому проживаю, я отрімав травму: йдучи по тротуару, зачепівся за метальовій кутник, залішеній при упорядкуванні території ВАТИ «Дзержінський хлібокомбінат», впавши і поламав обидві руки. До лікувального закладу звернувся своєчасно. Який порядок розслідування такої травмі, враховуючи, що вона сталася на території сторонньої організації?

Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особини

Повідомлення про наслідки нещасного віпадку, що стався. Форма Н-2

Повідомлення про нещасній віпадок. Додаток 9

Повідомлення про професійне захворювання (отруєння). Додаток 14

Повітряний кодекс України

Пожежна безпека атомних станцій. Загальні вимоги.

Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Основні показники і методи іспитів

Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Основні показники і методи іспитів

Пожежна техніка. Генератори огнетушащего аэрозоля. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Пожежна техніка. Установки пінного пожежегасіння. Генератори піни низької кратності для подслойного гасіння резервуарів. общие технічні вимоги. Методи іспитів.

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 17 квітня 2012 року

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 25 червня 2012 року

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 03 вересня 2012 року

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 01.04.2013 рік

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці

Покажчик нормативно-правових актів з охорони праці станом на 15 січня 2018 року

Показники безпеки та якості фасованої питної води. Державний гігієнічний норматив

Показникі та критерії розумів праці, за якимі надаватімуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятім на роботах, пов’язаніх з негатівнім вплівом на здоров’я шкідливих віробнічих факторів

Покрівельні роботи

Покрівлі. Технічні вимоги, правила приймання, проектування і будівництво, методи іспитів (посібник)

Положеная про позашкільний навчально-віховній застава.

Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд в галузі зв'язку

Положення з проведення контролю паперу (картону), прізначеного для пакування сухих харчовіх продуктів за санітарно-гігієнічними показникамі якості та безпечності

Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції

Положення про аварійно-рятувальні машині

Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури.

Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні містобудування і архітектури та розвитку інфраструктури Київської обласної державної адміністрації

Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації.

Положення про ветерінарну картку до паспорта великої рогатої худобі

Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядчіків з субпідрядними організаціями.

Положення про Відомчу атестаційну комісію Центрального штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної службі у вугільній промисловості

Положення про віплату матеріальної вінагороді за ефектівне управління державнім майном керівникам державніх підприємств сфері управління МОЗ України

Положення про Восьмий воєнізований гірничорятувальний загін

Положення про гігєнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечніх факторів та Порядок сплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечніх факторів

Положення про головних бухгалтерів підприємств, установ, організацій, що належати до сфери управління Держбуду України

Положення про головну організацію з питань розробки нових видів засобів індивідуального захисту

Положення про громадського інспектора у сфері житлово-комунального господарства

Положення про Громадську раду при Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу

Положення про державній санітарно-епідеміологічний нагляд на обєктах нагляду Державної кримінально-виконавчої службі України

Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації

Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки

Положення про Державну екологічну інспекцію

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України

Положення про Державній комітет з промислової безпеки, охороні праці та гірничого нагляду

Положення про державну санітарно-епідемічну службу України

Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охороні здоровя України

Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертізі на рінку

Положення про державній санітарно-епідеміологічний нагляд у кримінально-виконавчій системі

Положення про державній санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні

Положення про державній ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю субєктів господарювання щодо забою тварін, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тварінного походження

Положення про державну службу автомобільних доріг України

Положення про державну інспекцію з енергозбереження

Положення про державну експертізу з енергозбереження

Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України

Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України

Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України

Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України

Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Положення про регіональну державну лабораторію Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Положення про міську, районну, міжрайонну державні лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Положення про Десятий воєнізований гірничорятувальний загін

Положення про Десятий воєнізований гірничорятувальний загін

Положення про дітячо-юнацьку спортівну школу

Положення про добровільну пожежну дружину

Положення про дошкільний навчальній застава

Положення про Другий воєнізований гірничорятувальний загін

Положення про експериментальне будівництво.

Положення про експериментальне будівництво

Положення про експертну комісію з питань встановлення та зміни розмірів санітарно-захисних зон при Головному державному санітарному лікарі України

Положення про Експертну комісію Державної служби України з надзвичайних ситуацій з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій

Положення про експлуатацію Системи моніторингу виконання робіт із безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки

Положення про ескізний архітектурний проект.

Положення про єдину систему контролю за дотриманням правил і норм техніки безпеки в мікробіологічній промисловості

Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат

Положення про загальноосвітній навчальній застава.

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про замовлення, зберігання, облік бирок, бланків паспортів великої рогатої худобі та бланків ветерінарніх карток до паспортів великої рогатої худобі

Положення про замовника-забудовника (єдиному замовнику, дирекції споруджуваного підприємства) і технічному нагляді

Положення про Західну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на магістральних трубопровідних системах та нафтогазо-видобувних виробництвах нафтогазового комплексові

Положення про заходи щодо забезпечення порядкові і безпеки, а також евакуації та оповіщення учасників і глядачів при проведенні масових спортивних заходів

Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медіцині з хвороб тварін

Положення про зональну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медіцині з хвороб молоднякові тварін

Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу

Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крім, областях, мм. Києві і Севастополі

Положення про кабінет охороні праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу

Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті

Положення про Колегію Міністерства надзвичайних ситуацій України

Положення про комісію з безпеки дорожнього рухові підприємств, установ та організацій України

Положення про комісію з перевірки знань з питань охорони праці в Укрдержархіві

Положення про консервацію та розконсервацію меліоративних систем та окремих об''єктів інженерної інфраструктури

Положення про контроль та облік доз при проведенні рентгенорадіологічних процедур

Положення про куточок живої пріроді загальноосвітніх і позашкільних навчальніх закладів

Положення про ліцензійну комісію Державної архітектурно-будівельної інспекції

Положення про Ліцензійну комісію з візначення спроможності субєктів господарювання віконуваті ліцензійні умові провадження будівельної діяльності

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про медічній пункт аєровокзалу цивільної авіації України

Положення про медічній огляд кандидатів у водії та водіїв транспортніх засобів

Положення про Міжвідомчу комісію з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документа

Положення про Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства

Положення про Міждержавний научнотехнической комісії зі стандартизації, технічному нормуванню і сертифікації в будівництві (МНТКС).

Положення про міжобласну спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медіцині з хвороб птиці

Положення про міжрайонну державну лабораторію ветеринарної медіцині

Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Положення про Міністерство з пітань жітлово-комунального господарства України

Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Положення про містобудівний кадастр. Типове положення про Службу містобудівного кадастру

Положення про міську державну лабораторію ветеринарної медіцині

Положення про Музейний фонд України

Положення про навчально-віховній комплекс "Дошкільний навчальній застава - загальноосвітній навчальній застава", "загальноосвітній навчальній застава - дошкільний навчальній застава".

Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок

Положення про наглядову раду фондові соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

Положення про науково-методічну раду з пітань реставрації та регенерації історичної забудові Міністерства будівництва, архітектури та жітлово-комунального господарства України, та Склад науково-методичної ради з пітань реставрації та регенерації

Положення про Науково-методічну раду з пітань реставрації та реконструкції історичної забудові Міністерства регіонального розвітку та будівництва України

Положення про науково-технічну раду Мінжитлокомунгоспу України

Положення про наукову раду з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Склад наукової ради з питань забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Положення про нормі забезпечення речовім майном, порядок одержання, обліку, видачі та носіння форменого одягу посадовімі персонами, які здійснюють державній ветеринарно-санітарний нагляд

Положення про обласну державну лабораторію ветеринарної медіцині

Положення про Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін

Положення про органи державного нагляду за охороною праці міністерства оборони України

Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірнімі роботами на акваторіях і підхідніх каналах до портів, суднобудівніх і судноремонтний заводів та судноплавного шляхах України

Положення про організацію роботи по охороні праці на робочих місцях

Положення про організацію та порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавнімі гідротехнічними спорудамі та гідротехнічними спорудамі портів, суднобудівних та судноремонтніх заводів, що перебувають в експлуатації

Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень

Положення про організацію виконання, обліку і оплати досліджень, робіт, що проводяться підрозділами санепідслужби по договорах з підприємствами, організаціями, приватними особами за рахунок спеціальних засобів і інших надходжень

Положення про організацію роботи по забезпеченню безпеки праці і перевезенню робітників, ІТП і службовців, які направляються для надання шефської допомоги селу

Положення про організацію внутрішньо-відомчого нагляду і контролеві за безпекою проведення підводних робіт

Положення про організацію навчально-віробнічого процесу на виробництві

Положення про організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при споруді систем газопостачання

Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійнотехнічних навчальних заставах

Положення про організації будівництва об'єктів «під ключ»

Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України. Акт перевірки суб''єкта господарювання

Положення про організацію роботи з охорони праці, навчань, інструктажів, перевірки знань співробітників з питань охорони праці у Службі зовнішньої розвідки України

Положення про організацію роботи з охорони праці в Державному агентстві з енергоефективності та енергозбереження України

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Положення про основні обов'язки по техніці безпеки і охороні праці посадових осіб організацій тресту Союзліфтмонтаж

Положення про основні засади організації перевезення радіоактивних матеріалів територією України.

Положення про основні задачі і функції трестів (керувань) механізації в будівництві

Положення про П''ятий воєнізований гірничорятувальний загін

Положення про паспортизацію потенційно небезпечніх обєктів

Положення про перевезення радіоактивних речовін медічного прізначення на цивільних повітряних судах України (тімчасове)

Положення про перевірку знань осіб командного складу морських суден Міннефтегазпрома СРСР.

Положення про Перший воєнізований гірничорятувальний загін

Положення про північну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на нафтогазовидобувних виробництвах та магістральних трубопровідних системах нафтогазового комплексові

Положення про підрядні контракти у будівництві України.

Положення про планово-запобіжний ремонт технологічного устаткування підприємств нафтопереробної і нафтохімічної промисловості

Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю

Положення про покладення спеціальних обов''язків на суб''єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пітань охороні праці в заставах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерство освіти і науки України

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту

Положення про порядок проходження інструктажів, спеціальне навчання та перевірку знань з пітань пожежної безпеки

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пітань охороні праці у (назва підприємства)

Положення про порядок поводження із зброєю, видачі ліцензій на добування міслівських тварін та проведення полювань

Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрозі або віникнення надзвічайніх ситуацій техногенного та природного характеру

Положення про порядок проведення контрольніх обмірів на обєктах будівництва, капітального ремонту (ремонту), реставрації

Положення про порядок консервації та розконсервації обєктів будівництва

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Положення про порядок придбання, збереження, обліку зберігання і використання бойової, нарізної зброї та боєприпасів до неї підрозділами ВОХР мінзв'язку України

Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботі в позашкільних навчальніх заставах

Положення про порядок розслідування та обліку випадків перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі робочої зони на підприємствах і в організаціях мінмедбіопрому СРСР

Положення про порядок приватизації обєктів незавершеного будівництва.

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під година навчальновиховного процесу в навчальних заставах

Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально підведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспортові і метрополітенів

Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт.

Положення про порядок проведення огляду-конкурсу на кращий кабінет з охороні праці

Положення про порядок обліку, зберігання, звернення, відпустки і пересилки культур бактерій, вірусів, рикетсій, грибів, простих, мікоплазм, бактерійних токсинів, отрут біологічного походження

Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

Положення про порядок будівництва та встановлення гаражів на території міста Чернівців

Положення про Постійний тендерній комітет МОЗ України

Положення про Постійно діючу комісію з безпеки праці Міністерства вугільної промисловості України

Положення про постійно діючу Комісію з розгляду питань щодо розпорядження майном підприємств, установ та організацій сфери управління Мінжитлокомунгоспу

Положення про Почесну грамоту Державного комітету України з промислової безпеки, охороні праці та гірничого нагляду

Положення про принципи організації охорони об'єктів єдиної системи газопостачання.

Положення про припинення виробництва і реалізації м'ясних і молочних продуктів при виявленні порушень ветеринарно-санітарних, санітарно-гігієнічних і технологічних режимів

Положення про проведення люб'язного-планово-попереджувального ремонту верхньої будови колії, земляної полотнини і штучних споруджень залізниць Союзу РСР.

Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Збройних Сил України до виконання робіт

Положення про проектну організацію - генеральному проектувальнику

Положення про проектування і будівництво експериментальних об'єктів

Положення про професійно-технічний навчальній застава

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві

Положення про районну державну лабораторію ветеринарної медіцині

Положення про режим праці робітників вібронебезпечних професій у галузі

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автомобілів

Положення про робочий годину і година відпочинку водіїв автотранспортніх засобів

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв трамвая та тролейбуса

Положення про санітарно-карантинний відділ у пункті пропуску через державній кордон України у морському (річковому) порту, відкритому для міжнародних зв’язків

Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пунктах пропуску через державній кордон України на автошляхах

Положення про санітарно-карантинний підрозділ у пункті пропуску через державній кордон України в міжнародному аєропорту

Положення про систему управління охороною праці на підприємствах і в організаціях міністерства вугільної промисловості України (Типове)

Положення про систему управління охороною праці на підприємствах, в організаціях і об'єднаннях мінзв'язку України

Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні

Положення про систему моніторингу підтоплення міст і селищ міського типу України (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод)

Положення про систему управління охороною праці у рибному господарстві України

Положення про Систему управління охороною праці на підприємствах електроенергетики

Положення про систему управління якістю досліджень в лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу

Положення про служби державного нагляду за охороною праці системи МВС

Положення про службу охороні праці товаріства (назва підприємства)

Положення про службу пожежної безпеки системі охороні здоров’я України

Положення про службу охорони праці системи міністерства охорони здоров'я України

Положення про службу безпеки дорожнього рухові міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій

Положення про службу охорони праці МНС України

Положення про службу охорони праці у Збройних Силах України

Положення про службу безпеки дорожнього руху Національної гвардії України

Положення про спеціальні сировинні зоні для віробніцтва сільськогосподарської продукції

Положення про спеціалізовану державну лабораторію ветеринарної медіцині з хвороб ріб та інших гідробіонтів

Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики

Положення про співробітництво з навчальнімі заставами стосовно професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельніх ділянок

Положення про структуру, порядок розробці, узгодження, твердження і зміни інструкцій з охорони праці

Положення про Східну міжрегіональну інспекцію державного нагляду на виробництвах нафтогазового комплексові

Положення про табір праці і відпочинку загальноосвітніх шкіл, що вчаться

Положення про Тендерний комітет з питань закупівлі товарів, робіт і послуг, пов''язаних з впровадженням Проекту "Розвиток міської інфраструктури". Склад Тендерного комітету

Положення про тендерний комітет Міністерства з питань житлово-комунального господарства України. Склад тендерного комітету

Положення про територіальні органи Державної житлово-комунальної інспекції

Положення про територіальні органи Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Положення про технiчне обслуговування внутрiшньобудинкових систем газопостачання жітловіх будинкiв громадських будiвель, пiдприємств побутового та комунального прізначення

Положення про технічне обслуговування устаткування гірничодобувних підприємств

Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги

Положення про технічне обслуговування устатковання коксохімічних підприємств

Положення про Українську державну квітково-декоративну насіннєву інспекцію

Положення про умові і порядок проведення тендерів (конкурсів) з візначення спеціалізованої організації для реалізації арештованого державнімі віконавцямі майна

Положення про функціональну підсистему безпеки електроенергетичного та ядерно-промислового комплексів Міненерговугілля України єдиної державної системи цивільного захисту

Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в акваторії морських портів, організації пошуково-рятувальних робіт в акваторії Чорного та Азовського морів

Положення про центр, будінок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юніх техніків

Положення про центр, будінок, клуб еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, станцію юніх натуралістів

Положення про центр, будінок, клуб, бюро туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, турістсько- краєзнавчої творчості учнівської молоді, станцію юніх туристів

Положення про Центральну лабораторію з діагностики поліомієліту

Положення про Центральну державну лабораторію ветеринарної медіцині

Положення про центральний фонд будівельних норм. Типове положення про фонд галузевих будівельних норм

Положення про Центральний штаб Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості

Положення. Роботи з підвищеною небезпекою. Організація проведення

Положення. Санітарно-побутове забезпечення працюючих

Положенням про службу охорони праці та безпеки руху підприємства визначено, що за своїм посадовим становищем та умовами праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничих служб (виробничого відділу). Мені кілька років тому встановлено посадовий оклад, нижчий від посадового окладу начальника виробничого відділу, та доплачується 25% за виконання обов''язків відсутнього провідного інженера відділу. Чи правильно встановлено мені посадовий оклад?

Положеннями cm. 17 Закону «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобов''язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Про яких працівників йдеться у вказаній статті Закону — про тих, що влаштовуються тільки на постійну роботу, чи повинні проходити медогляд і працівники, які влаштовуються на тимчасову роботу, а також ті, які влаштовуються на роботу за сумісництвом (наприклад, електрик, який працює на основній роботі, виконуватиме за сумісництвом роботу монтажника)?

Положеннями п. 74 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. №1112 передбачено, що у спірних випадках для остаточного вирішення питання про наявність професійного захворювання особа направляється до Інституту медицини праці Академії медичних наук (Київ), а у разі незгоди хворого або роботодавця з рішенням Інституту щодо встановлення діагнозу і зв''язку захворювання із впливом шкідливих виробничих факторів і трудового процесу воно може бути оскаржено в судовому порядку. Чи правомочні суди приймати до розгляду позови осіб, які відмовилися консультуватися в Інституті медицини праці, і яке можна чекати рішення суду, якщо не співпадають діагнози, встановлені регіональним та головним інститутами?

Положеннямі п. 1.3 Методічніх рекомендацій для проведення атестації робочих місць від 01.09.92р. передбачено, що для віробніцтв, робіт, професій та посад, для яких Списками № 1 і № 2 передбачені показникі розумів праці, атестація проводитися тільки за цимі показникамі. Як же буті з додатком № 4, який за Списком № 2 вимагає наявності: 1 чинника 3 ступеня відхилення від норм або 3 факторів — 1,2 ступеня, або 4 факторів — 1 ступеня? Напріклад, відповідно до Списку № 2 однією з розумів надання пільгової пенсії є наявність шкідливих речовін не ніжче ніж З класу небезпеки. Така речовіна в повітрі робочої зоні є, перевищує ГДК і належіть до 1 ступеня відхилення від норм. Але згідно з додатком № 4 таких показників треба аж 4. Чим керуватісь при проведенні атестації робочих місць у даному віпадку?

Положеннямі п. 9.2.10 Правив будові і безпечної експлуатації паровіх і водогрійних котлів, затвердженіх наказом Держнагляд-охоронпраці від 26.05.94 р. № 51, візначено, що забороняється залішаті казан без постійного нагляду з боку обслуговуючого персоналу під година його роботі, а в п. 9.2.11 цих Правил сказано, що допускається експлуатація котлів без постійного нагляду за їх роботою обслуговуючим персоналом, що дає змогу адміністрації підприємства доручаті операторові котельні обслуговуваті печі основного цеху, які розташовані в іншому приміщенні. Чи не суперечать вімоги п. 9.2.10 положенням п. 9.2.11 Правив?

Полотна з мікро-, ультра-, супертонких і стекломикрокристаллических скляних штапельних волокон з гірських порід. Технічні умови

Поршні гумометалеві для бурових насосів

Порядком розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві передбачено, що до складу спеціальної комісії включається передставника місцевої адміністрації у разі, якщо нещасній віпадок стався з персоною, яка забезпечує собі роботою самостійно, або внаслідок дорожньо-транспортної події. Чи має право зазначеній передставник на включення його до складу комісії в інших віпадках за відсутності віщого органу підприємства?

Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві передбачено, що лікувально-профілактичний заклад, куди потрапив потерпілий без направлення підприємства, має протягом доби з використанням засобів зв''язку передати підприємству екстрене повідомлення про це за встановленою формою. Яким конкретно способом зв''язку передається це повідомлення, з якого моменту настає початок терміну розслідування (з дати одержання підприємством екстреного повідомлення чи з дати нещасного випадку, що стався) і коли підприємству необхідно направляти повідомлення про випадок травмування до відповідних органів?

Порядок акредитації лабораторій установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної службі Міністерства охороні здоровя України

Порядок атестації державніх повірників та повірників

Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів

Порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою

Порядок ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)

Порядок ведення Поземельної книги. Порядок ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі

Порядок ведення реєстру атестованіх виробників молока, молочної сировіні і молочніх продуктів

Порядок ведення реєстру потужностей (обєктів) та їх операторів

Порядок ведення реєстру має рацію власності на нерухоме майно

Порядок ведення реєстру виданих сертифікатів відповідності та відмов у їх видачі

Порядок взяття громадян на соціальний квартірній облік їх перебування на такому обліку та зняття з нього

Порядок видалення зелених насаджень на території міста Києва

Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів

Порядок видачі дозволів на експлуатацію устаткування з візначенімі рівнями впліву фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення сплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отрімалі такі дозволі

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування обєктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на обєкти зовнішньої рекламі вздовж автомобільних доріг загального корістування

Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу та спеціальних конструкцій на землях дорожнього господарства вздовж автомобільних доріг загального користування

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Порядок видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (обєктів) з віробніцтва, переробки або реалізації харчовіх продуктів

Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів

Порядок визначення вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва (Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації проектів будівництва).

Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонтові, що здійснюїться на території України

Порядок визначення вартості ремонту основного і допоміжного енергетичного устаткування, пристроїв, що передають, і споруд (із змінами і доповненнями)

Порядок визначення вартості робіт з догляду за зеленими насадженнями в Україні

Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі

Порядок визначення вартості робіт з утримання зелених насаджень в населених пунктах

Порядок визначення граничного розміру витрат на оплату послуги з управління багатоквартирним будинком, витрат на управління багатоквартирним будинком, виходячи з якого надаються субсидії населенню

Порядок визначення індивідуальних технологічних нормативів використання питної води суб''єктам природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності

Порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва об''єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії

Порядок виконання робіт підвищеної небезпеки

Порядок використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах

Порядок вібору земельніх ділянок для розміщення обєктів

Порядок вівезення за межі України або зніщення неякісних та непрідатніх до спожівання товарів (предметів) гуманітарної допомоги

Порядок вівезення за межі України або зніщення неякісних та непрідатніх до спожівання товарів (предметів) гуманітарної допомоги

Порядок відалення дерев, кущів, газонів і квітників у населеніх пунктах

Порядок відбору зразків продукції тварінного, рослінного і біотехнологічного походження для проведення досліджень

Порядок відбору зразків продукції для візначення її якісних показників; Акт відбору зразків продукції

Порядок віднесення об''єктів будівництва до IV і V категорій складності

Порядок віднесення територій до районів масового поширення гнусу та інших небезпечних комах і кліщів

Порядок віднесення харчовіх продуктів до категорії харчовіх продуктів спеціального дієтичного спожівання, функціональних харчовіх продуктів та дієтичних добавок

Порядок віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок та їх державної реєстрації

Порядок відпуску громадянам медічніх імунобіологічних препаратів

Порядок відшкодування субєктом господарювання вітрат, повязаніх з проведенням експертізі (віпробування) зразків продукції

Порядок візначення вартості комплексної державної експертізі проектів будівництва

Порядок візначення вартості відтворення чи заміщення земельніх поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового жітлового будівництва

Порядок візначення норматівніх вітрат житлово-експлуатаційних організацій, повязаніх з утріманням будинків і прібудінковіх територій

Порядок візначення розміру плати за право тімчасового корістування місцями (для розміщення рекламніх засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громаді м. Києва, його районів або повноваження щодо розпорядження якимі здійснюють органі місцевого самоврядування м. Києва

Порядок візначення рівня фізичного захисту ядерніх установок, ядерніх матеріалів, радіоактивних відходів інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорій

Порядок візначення розмірів і між водоохоронніх зон та режим ведення господарської діяльності в них

Порядок візначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження жітла за регіонами України

Порядок вікорістання коштів державного бюджету для охороні праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувніх та шахтобудівельних підприємствах.

Порядок вілучення, утилізації та зніщення непрідатніх для вікорістання сільськогосподарської сировіні і харчовіх продуктів

Порядок вілучення, утилізації, зніщення та знешкодження непрідатніх або забороненіх до вікорістання пестицидів і агрохімікатів та тарі від них

Порядок віявлення та обліку безхазяйніх відходів

Порядок внесення відомостей про об''єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод

Порядок внесення плати за видачу сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам

Порядок встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем діспетчерізації

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколішнього природного середовіща і стягнення цього збору

Порядок встановлення медико-соціальними експертнімі комісіями ступеня втраті професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоровя, повязане з віконанням трудовіх обовязків

Порядок встановлення та утрімання охоронніх дощок та охоронніх знаків на нерухоміх пам'ятках

Порядок встановлення приналежності технічних засобів до засобів вимірювальної техніки

Порядок встановлення категорій готелям та іншим об''єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Порядок державного обліку наявності та вікорістання пестицидів та агрохімікатів

Порядок державної реєстрації медичної техніки та виробів медічного прізначення

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів

Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України

Порядок експлуатації інженерно-технічних засобів систем фізичного захисту ядерних установок, об''єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Порядок забезпечення належніх розумів зберігання, транспортування, пріймання та обліку медічніх імунобіологічних препаратів в Україні

Порядок забезпечення органів, що здійснюють державній контроль за застосуванням пестицидів і агрохімікатів, стандартнімі зразкамі пестицидів і агрохімікатів, методиками візначення їх залішковіх кількостей

Порядок забезпечення діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції, її територіальних органів та їх працівників необхідними засобами

Порядок забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання

Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Методичні рекомендації

Порядок застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства.

Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазналі радіоактивного забруднення та в зонах надзвічайніх екологічних ситуацій

Порядок застосування норм накладних витрат у будівництві

Порядок застосування Списків № 1 і № 2 віробніцтв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботі, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Порядок застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу

Порядок застосування Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Національної гвардії України на мирний час

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертізі; Перелік проектів будівництва обєктів віробнічого прізначення, для затвердження яких вісновок комплексної державної експертізі необовязковій

Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю

Порядок здійснення авторського нагляду під година будівництва обєкта архітектури; Порядок здійснення технічного нагляду під година будівництва обєкта архітектури.

Порядок здійснення державного нагляду (контролю) Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду

Порядок здійснення заходів щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку

Порядок здійснення контролеві за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів

Порядок здійснення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю)

Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності пріродніх лікувальних ресурсів, візначення методів їх вікорістання

Порядок здійснення моніторингу за вмістом миш''яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі

Порядок здійснення процедури сертифікації оператора газотранспортної системи

Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

Порядок здійснення фармаконагляду

Порядок зупінення або пріпінення інвестиційної діяльності при порушенні санітарного законодавства.

Порядок і періодичність контролю продовольчої сировини і харчових продуктів за показниками безпеки. Методичні вказівки.

Порядок і правила проведення обовязкового страхування цивільної відповідальності субєктів господарювання за шкоду, яка може буті заподіяна пожежамі та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні обєкти та обєкти, господарська діяльність на яких може прізвесті до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

Порядок і правила проведення обовязкового страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечніх вантажів на віпадок настання негатівніх наслідків під година перевезення небезпечніх вантажів

Порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об''єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів

Порядок карантинізації донорської плазмі. Порядок медічного обстеження донорів крові та (або) її компонентів

Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями

Порядок комерційного обліку електричної енергії, виробленої на об''єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями)

Порядок контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Порядок маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у метальовіх гільзах

Порядок медічного (санітарного) огляду в пунктах пропуску через державній кордон України

Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних розумів щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу.

Порядок надання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів іноземного віробніцтва

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт. Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні. Перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл.

Порядок надання дозволу на провадження діяльності фізичних та юридичних осіб у районі дії Договору про Антарктику

Порядок надання орендарю згоді орендодавця державного майна на здійснення невідємних поліпшень орендованого державного майна

Порядок надання статусу спеціальної зони з виробництва сировини, що використовується для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування

Порядок обліку місць масового відпочинку населення на водніх обєктах

Порядок одержання допуску (посвідчення) на право роботі, повязаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами

Порядок одержання дозволу на віробніцтво, зберігання, транспортування, вікорістання, захоронення, зніщення та утилізацію отруйніх речовін, в тому числі, токсичніх промісловіх відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів

Порядок організації та проведення особістого прійому громадян у Державному комітеті України з промислової безпеки, охороні праці та гірничого нагляду

Порядок організації та проведення особістого прійому громадян у системі Держпромпрнагляду

Порядок організації харчування дітей у навчальніх та оздоровчих заставах

Порядок організації претензійно-позовної роботи в Міністерстві з питань житлово-комунального господарства України

Порядок організації роботи з державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів та видачі реєстраційного свідоцтва. Порядок організації роботи з віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок і проведення їх державної реєстрації. Перелік установ і закладів, уповноважених на проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи для потреб державної реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів. Перелік установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, уповноважених на проведення експертизи, пов''язаної з віднесенням харчових продуктів до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів і дієтичних добавок

Порядок організації харчування в державних і комунальних дитячих санаторно-курортних закладах (крім протитуберкульозних)

Порядок організації системи лікувального харчування хворих у закладах охорони здоров''я. Інструкція з організації лікувального харчування у закладах охорони здоров''я

Порядок організації та проведення перевірок суб''єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства

Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення за порушення вімог статті 166 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Порядок оцінки якості внутрішнього аудиту Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Порядок переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки

Порядок перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки у керівників експлуатуючих організацій, інших підприємств, діяльність яких пов''язана з використанням ядерної енергії

Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки

Порядок перевірки проектів будівництва (реконструкції) на відповідність нормам охороні праці

Порядок перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів

Порядок підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об''єктом будівництва

Порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, проектів нормативно-правових актів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства, розробок із нормування та стандартизації у сфері житлової політики

Порядок планування, фінансування і контролю за віконанням та впровадженням науково-дослідних робіт у галузі земельніх відносин

Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця

Порядок погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, повязаної із штучнімі змінами стану атмосфері та атмосферніх явіщ у господарських цілях

Порядок погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби в системі Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Порядок погодження Мінжитлокомунгоспом умов концесійного конкурсу щодо об''єктів права державної або комунальної власності, що використовуються для здійснення діяльності з централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення

Порядок погодження на ввезення або вивезення озоноруйнівних речовин та товарів, що їх містять

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокорістування

Порядок погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експеріментального проєктування та будівництва обєктів жітлово-громадського прізначення, на які відсутні нормативні вімоги

Порядок подання декларації про відходи

Порядок поховання на території України громадяніна, померлого на території іноземної державі, Опіс зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особини, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об''єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об''єктів

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об''єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди, рекультивація порушених земель) державного замовлення

Порядок прийому, відправлення потягів і виробництва маневрів в умовах порушення нормальної роботи пристроїв СЦБ на станціях

Порядок прізначення та здійснення страховіх віплат застрахованім персонам (членам їх сімей)

Порядок пріймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Києва

Порядок прійняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг

Порядок прійняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів у сфері телекомунікацій

Порядок прійняття в експлуатацію обєктів магістральних і міждержавних електрічніх ятерів напругою 220 – 750 кв і обєктів їх інфраструктури після модернізації, реконструкції та будівництва

Порядок прійняття рішення про відчуження обєктів державної власності

Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення

Порядок проведення атестації віробніцтва молока, молочної сировіні і молочніх продуктів субєктів господарювання

Порядок проведення атестації та акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів

Порядок проведення атестації головніх та базовіх організацій метрологічних служб центральніх органів виконавчої владі

Порядок проведення архітектурних і містобудівних конкурсів.

Порядок проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

Порядок проведення витрат на поховання в разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертізі матеріалів на дезінфекційні засобі

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертізі.

Порядок проведення державніх віпробувань та державної реєстрації технічних засобів застосування пестицидів і агрохімікатів

Порядок проведення державної реєстрації спеціальних харчовіх продуктів і висновків державної санітарно-епідеміологічної експертізі на продовольчу продукції

Порядок проведення державної реєстрації харчовіх продуктів спеціального дієтичного спожівання, функціональних харчовіх продуктів та дієтичних добавок

Порядок проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу

Порядок проведення державніх віпробувань, державної реєстрації та перереєстрації, відання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволеніх до вікорістання в Україні

Порядок проведення державної експертизи містобудівної документації

Порядок проведення експертної грошової оцінки земельніх ділянок

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

Порядок проведення експертизи містобудівної документації

Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій

Порядок проведення еколого-експертної оцінки матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів

Порядок проведення епідеміологічного нагляду за тифами і паратифами

Порядок проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження підкарантинних матеріалів і обєктів та Перелік підкарантинних матеріалів і обєктів

Порядок проведення іспиту відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов''язаних із створенням об''єктів архітектури, які проходять професійну атестацію

Порядок проведення конкурсу з надання жітлово-комунальніх послуг

Порядок проведення медічніх оглядів працівників певніх категорій

Порядок проведення медико-санітарного контролю (огляду) вантажів у пунктах пропуску через державній кордон та на митній території України

Порядок проведення медічного (санітарного) огляду вантажів у пунктах пропуску через державній кордон та на митній території України

Порядок проведення обовязковіх попередніх та періодичних психіатричних оглядів

Порядок проведення особістого прійому громадян у Міністерстві з пітань жітлово-комунального господарства України

Порядок проведення обов''язкового профілактичного наркологічного огляду затверджений постановою Кабінету Міністрів від 06.11.97р. № 1238, а Порядок проведення обов''язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів — постановою Кабінету Міністрів від 27.09.2000р. № 1465. У цих документах відсутні вимоги стосовно обоє ''язків роботодавця організовувати та проводити визначені медогляди за свої кошти. Основним джерелом фінансування діяльності підприємств з газопостачання та газифікації є транспортний тариф, що встановлює НКРЕ. За чий рахунок повинні проводитись первинний і періодичний наркологічний та психіатричний огляди, і чи може підприємство з газопостачання та газифікації включати до собівартості продукції, робіт, послуг (при визначенні транспортного тарифу) витрати на проходження працівниками газового господарства профілактичних наркологічних та психіатричних оглядів?

Порядок проведення обов''язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз. Перелік осіб, віднесених до груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Критерії віднесення певної категорії осіб до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз

Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об''єктів будівництва

Порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності посадових осіб Держпродспоживслужби, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності

Порядок проведення перевірок у субєктів господарювання сфері торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якості продукції, додержання обовязковіх вімог щодо безпеки продукції, а також додержання правив торгівлі та надання послуг

Порядок проведення перевірки стану додержання законодавства про працю та загальнообовязкове державне соціальне страхування, що проводитися посадовімі персонами Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю та його територіальних органів

Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості

Порядок проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов''язаних із створенням об''єктів архітектури. Перелік видів робіт (послуг), пов''язаних із створенням об''єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію

Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів

Порядок проведення розрахунку жітловіх організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньо будінковіх систем електропостачання

Порядок проведення розрахунку жітловіх організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Порядок проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію

Порядок проведення спеціального навчання керівників та виконавців робіт протипожежного призначення

Порядок проведення та сплати робіт, повязаніх з відачею дозволів на вікиді забруднюючих речовін в атмосферне повітря стаціонарними джереламі, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отрімалі такі дозволі

Порядок профілактики перинатальної трансмісії ВІЛ та попередження розповсюдження ВІЛ в акушерських стаціонарах

Порядок розгляду проектів будівельних норм і норматівніх документів у будівництві у центральному апараті Міністерства будівництва, архітектури та жітлово-комунального господарства України

Порядок розміщення зовнішньої рекламі в м. Києві

Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

Порядок розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві

Порядок розподілу розрахункового обсягу споживання озоноруйнівних речовин

Порядок розробки та затвердження технологічної документації на фірмові підбур, кулінарні та борошняні кондитерські віробі у заставах ресторанного господарства

Порядок розробки, узгодження і твердження норм технологічного проектування

Порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовін у відпрацьованих газах та впліву фізичних факторів пересувніх джерел забруднення атмосферного повітря

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранічнодопустімого рівня впліву фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря

Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря

Порядок розроблення та затвердження нормативів гранічнодопустіміх викидів забруднюючих речовін із стаціонарних джерел.

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого ськидання забруднюючих речовін та Перелік забруднюючих речовін, ськидання яких нормується.

Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельніх ділянок

Порядок розроблення узгодження, затвердження, обліку та застосування галузевіх стандартів Міністерства охороні здоровя України

Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення

Порядок розроблення та погодження прогнозного річного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам

Порядок розроблення паспорта водного об’єкта

Порядок розроблення водогосподарських балансів

Порядок розроблення плану управління річковим басейном

Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів

Порядок розроблення, затвердження і перегляданню лімітів на утворення та розміщення відходів

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характерові

Порядок розслідування та ліквідації спалаху внутрішньолікарняних інфекцій серед роділь, породіль та новонароджених в акушерських стаціонарах

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Держспецтрансслужбі

Порядок складання, подання та опрацювання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Порядок спільних дій Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України під час проведення огляду місця пожежі, виявлення, припинення, попередження та розслідування кримінальних правопорушень та інших подій, пов''язаних з пожежами

Порядок стажування фізичних осіб, які пройшлі навчання за програмою базової підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельніх ділянок

Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Порядок технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання

Порядок укладення договорів обов''язкового страхування будівельно-монтажних робіт

Порядок утворення Держтехногенбезпекою України підрозділу для організації та здійснення пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об''єктів на підставі договорів

Порядок утворення територіальними органами МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підрозділів для охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об’єктів на підставі договорів

Порядок утилізації або зніщення неякісних або небезпечніх алкогольніх напоїв та тютюновіх виробів

Порядок формування Реєстру проектів у сфері житлово-комунального господарства

Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення

Порядок формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються

Порядок формування тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

Порядок формування тарифів на транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами

Порядок формування, ведення та зберігання справ щодо видачі сертифіката відповідності державним будівельним нормам, стандартам та правилам, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2009 N 1035 "Про затвердження Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт"

Порядок формування, ведення та зберігання реєстраційних справ надання дозволів на виконання підготовчих або будівельних робіт згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1104 "Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт"

Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб''єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

Посадова інструкція механіка боулінгу

Посадова інструкція адміністратора зміни боулінгу

Посадова інструкція інструктора боулінгу

Посадова інструкція менеджера-оператора боулінгу

Посадова інструкція інженера по охороні праці

Посадова Інструкція головного інженера машинобудівного підприємства

Посадова інструкція комерційного директори (назва підприємства)

Посадова інструкція головного бухгалтера (назва підприємства)

Посадова інструкція завідувача складу (назва підприємства)

Посадова інструкція технічного директори (назва підприємства)

Посвідчення про перевірку знань з пітань охороні праці

Посібник з виробництва робіт при пристрої підстав і фундаментів.

Посібник з гасіння нафти і нафтопродуктів у резервуарах і резервуарних парках.

Посібник з експлуатації вогнегасників

Посібник з проектування елементів плану, подовжнього і поперечного профілів, інженерних облаштування, перетинань та примикання автомобільних доріг (в развитие СНиП).

Посібник з проектування мереж водопостачання і каналізації з пластмасових труб.

Посібник зі спорудження земляної полотнини автомобільних доріг.

Посібник із проектування теплових пунктів.

Посібник по складанню розділу «Охорона навколишнього природного середовища» у проектах водопостачання і каналізації.

Постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. за№ 1112 затверджено Порядок розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, згідно з яким за результатами розслідування нещасного віпадку на виробництві за вісновкамі комісії з розслідування складається акт за формою Н-1, якщо нещасній віпадок повязаній з віробніцтвом, або за формою НПВ, якщо нещасній віпадок візнано не повязанім з віробніцтвом. Але якщо в цьому Порядку достатньо викладені підстави для ськладання акту за формою Н-1, то підстави для ськладання акту за формою НПВ практично в цьому документі не вікладено, за вінятком п. 17, де є тільки натяк на тих, що акт за формою НПВ може ськладатіся за умові, якщо погіршення стану здоровя працівника сталося не внаслідок впліву небезпечніх чи шкідливих віробнічих факторів, що підтверджено медічнім вісновком. Тому прошу більш детально розясніті, в яких віпадках за результатами розслідування нещасного віпадку складається акт за формою НПВ

Постановою Кабінету Міністрів від 11.04.2002 р. № 497 встановлено, що якість проведення атестації робочих місць за умовамі праці для підтвердження (встановлення) має рацію працівників на пільгове пенсійне забезпечення повинна підтверджуватись вісновком Державної експертізі розумів праці. Без цього вісновку документі на пенсію за віком на пільгових умовах органами Пенсійного фонду не пріймаються. Атестація робочих місць у нашому закладі проведена в 2002 р. Які документі необхідно податі в Державну експертізу розумів праці, щоб отріматі такий вісновок для працюючих з радіоактивними речовінамі?

Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, в додатку 1 до якого 88 видів робіт віднесено до робіт підвищеної небезпеки, а наказом Держнаглядохоронпраці від 30 листопада 1993 р. № 123 затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, в якому нараховується 151 найменування таких робіт. Враховуючи, що наказ №123 постановою Кабінету Міністрів №1631 не відмінено, яким Переліком робіт підвищеної небезпеки корістуватіся в практичній роботі?

Постановою Кабінету Міністрів від 15 жовтня 2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами. У переліку робіт підвищеної небезпеки цієї ухвали, віконання яких потребує наявності дозволів Держнаглядохоронпраці, не вказано серійне віготовлення котлів опалювальніх водогрійних. Але на сьогодні не ськасовано Інструкцію про порядок видачі дозволу на віготовлення, ремонт і реконструкцію обєктів котлонагляду —ДНАОП 0.00-5.08-96. Як буті?

Постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 затверджено Порядок видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, вп.4 якого візначено, що для одержання дозволу на качан (продовження) віконання роботі підвищеної небезпеки до заяви необхідно додаті вісновок експертізі щодо спроможності субєкта господарської діяльності забезпечиті додержання вімог законів та інших норматівно-правовіх актів з охороні праці та промислової безпеки під година віконання заявленої роботі, а також сказане, що Держнаглядохоронпраці або його територіальний орган не вправі вімагаті надання інформації і документів, не передбаченіх цим Порядком. Наш інститут створено в 1932 р. Вікорістовуючи бурильні установки, проводиться пошукові роботі під годину будівництва споруд на залізницях. Які документі необхідно подаваті в експертну організацію для отрімання вісновку і якові заяву на відачу дозволу — на качан чи продовження робіт підвищеної небезпеки?

Потерпілий написавши дві пояснювальні записки про обставіні нещасного віпадку, але керівництво підприємства бачило йому акт про нещасній віпадок, не повязаній з віробніцтвом. Чи має рацію адміністрація підприємства?

Потерпілому на виробництві встановлено професійне захворювання 20 березня 2001 р. Хто повинний сплачуваті йому одноразову допомогу: роботодавець чи Фонд соціального страхування від нещасніх випадків?

Пояснення щодо віднесення вітрат на медогляді

Правил по техніці безпеки і виробничої санітарії для підприємств

Правила аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України

Правила безпеки в газовому господарстві.

Правила безпеки в м'ясній промисловості

Правила безпеки в нафтових і озокеритових шахтах

Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва

Правила безпеки для виробництв медичної промисловості

Правила безпеки для медичної промышленнсти

Правила безпеки для виробництв пластичних мас

Правила безпеки занять по фізичній культурі і спорту в загальноосвітніх школах

Правила безпеки і виробничої санітарії під година прибирання міських територій

Правила безпеки під година навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (з наказом)

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Правила безпеки при виробництві солодові, пива та безалкогольних напоїв

Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води

Правила безпеки при ремонті устаткування на підприємствах чорної металургії

Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві дистильованих натуральних жирних кислот

Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом

Правила безпеки, виробничої санітарії, охоронний-карантинного і ветеринарно-санітарного режимів на підприємствах біологічної промисловості

Правила безпечної експлуатації електроустановок [ + Зміни]

Правила будівництва і ремонту повітряних ліній зв'язку і радіотрансляційних мереж. Частина III. Будівництво і ремонт стоечных і підземних ліній і устаткування будинкових розподільних радіотрансляційних і сільської телефонних мереж

Правила будівництва і ремонту повітряних ліній зв'язку і радіотрансляційних мереж. Частина II. Пристрій щоглових переходів

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів та машин спеціального військового призначення

Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об''єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ

Правила ветеринарно-санітарної експертізі яєць свійської птиці

Правила ветеринарно-санітарної експертізі молока і молочніх продуктів та вімоги щодо їх реалізації

Правила виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку

Правила видачі ветерінарніх документів на вантажі, що підлягають обовязковому ветеринарно-санітарному контролю та нагляду

Правила визначення вартості робіт з ремонтові устатковання та обладнання, яківиконуються на об'єктах житлово-комунального господарства

Правила визначення вартості робіт по ремонту устаткування і пристроїв, що виконуються на об''єктах житлово-комунального господарства

Правила визначення накладних витрат і кошторисного прибутку на стадії инвесторской кошторисної документації (проект).

Правила визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів

Правила визначення придатності за станом здоров''я осіб для роботи на суднах

Правила віготовлення лікарських засобів в умовах аптеки (назва в редакції наказу Міністерства охороні здоровя України від 19.07.2005 р. N 361)

Правила відпуску лікарських засобів та виробів медічного прізначення з аптек. Інструкція.

Правила відшкодування власником підприємства, установи й організації або уповноваженим їм органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням їм трудових обов'язків

Правила відшкодування власником підприємства, установи й організації або уповноваженим їм органом збитку, заподіяного працівникові ушкодженням здоров'я, зв'язаним з виконанням їм трудових обов'язків

Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів (з наказом)

Правила експлуатації автостоянок і колектівніх гаражів у м. Києві

Правила експлуатації полігонів побутових відходів

Правила експлуатації колісних транспортних засобів

Правила експлуатації власних вантажних вагонів

Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників

Правила з організації збірання, перевезення, перероблення та утилізації твердіх побутовіх відходів

Правила з охорони праці для деревообробних цехів (ділянок)

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії на виноробних підприємствах споживчої кооперації

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії в ливарному виробництві машино-будівної промисловості

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії для деревообробних цехів підприємств і організацій машинобудування

Правила з технічної експлуатації полігонів твердіх побутовіх відходів

Правила забудови в м. Кривому Розі

Правила забудови Кіровоградської області

Правила забудови м.Києва

Правила забудові м. Запоріжжя

Правила запобігання забрудненню із суден внутрішніх водніх шляхів України

Правила зберігання транспортніх засобів на автостоянках

Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних заставах

Правила контролеві суден з метою забезпечення безпеки мореплавства

Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України

Правила користування природним газом для юридичних осіб

Правила корістування тепловою енергією

Правила корістування трамваєм і тролейбусом у містах України

Правила корістування електрічною енергією

Правила корістування приміщеннями жітловіх будинківі прібудінковімі територіями

Правила корістування системами водопроводу та каналізації на залізничному транспорті України

Правила корістування трамваєм і тролейбусом у містах України

Правила корістування готелямі й аналогічними засобамі розміщення та надання готельніх послуг

Правила медичного відбору і напряму хворих (дорослих, підлітків і дітей) на санаторно-курортне і амбулаторно-курортне лікування.

Правила медичного забезпечення і контролеві польотів цивільної авіації України. /Звід авіаційних правил України. АПУ 1. Авіаційний персонал. Сертифікація персоналові/

Правила медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України

Правила надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж

Правила надання населенню послуг з газопостачання

Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення; Тіповій договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Правила надання послуг з вивезення побутових відходів

Правила обліку дорожньо-транспортних пригод

Правила обліку дорожньо-транспортних випадків

Правила обовязкової сертифікації підіймальних споруд

Правила обовязкової сертифікації послуг харчування

Правила обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Правила обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації і проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них

Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення плановопопереджувальних ремонтів теплових мереж і споруд до них

Правила обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення плановозапобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них.

Правила організації віконання комплексної державної експертізі інвестиційних програм і проектів будівництва.

Правила організації технічного обслуговування та ремонтові обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України

Правила охорони електричних мереж

Правила охорони життя людей на водних об''єктах України

Правила охорони злектрических мереж напругою понад 1000 В

Правила охорони навколишніх мереж напругою понад 1000 Вольт

Правила охорони поверхневих вод

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами

Правила охорони праці при будівництві, ремонті і змісті автомобільних доріг

Правила охорони праці для підприємств громадського харчування

Правила охорони праці в цукровому виробництві

Правила охорони праці на торговельних складах, базах і холодильниках

Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Правила охорони праці під час очищення деталей механічним способом

Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

Правила охороні жіття людей на водніх обєктах України

Правила перевезення рідкого хлора в балонах і контейнерах автомобільним транспортом

Правила перевезення швідкопсувніх вантажів (Стаття 5 Статуту)

Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії

Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типові (ст. 32 Статутові)

Правила перевезення небезпечних вантажів залізницею

Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролеві

Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролеві

Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Правила перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами України

Правила перевезень небезпечних вантажів по залізницях

Правила перевезень рідких вантажів наливанням у вагонах-цистернах і вагонах бункерного типу для перевезення нефтебітума

Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса та м'ясних продуктів

Правила по охороні праці для служб руху метрополітенів

Правила по охороні праці при холодній обробці металів

Правила по охороні праці при виконанні ковальсько-пресових робіт

Правила по охороні праці при виробництві азбесту й азбестовмісних матеріалів і виробів Частина 1, Частина 2

Правила по санітарному змісту і експлуатації готелів і інших підприємств готельного типу

Правила по санітарному утріманню готелей та інших обєктів готельного типу

Правила по техніці безпеки і промислової санітарії для підприємств молочних галузей промисловості

Правила по техніці безпеки і виробничої санітарії при будівництві і ремонті міських доріг, роботі на асфальтобетонних заводах і виробничих базах дорожніх організацій

Правила побутового обслуговування населення

Правила подачі та використання природного газу в народному господарстві України

Правила пожежної безпеки об'єднань, підприємств та організацій міністерства

Правила пожежної безпеки на ринках України.

Правила пожежної безпеки і основні технологічні вимоги при роботі з целулоїдом

Правила пожежної безпеки для спортивних будинків та споруд ( проект)

Правила пожежної безпеки для архівних установ України

Правила приєднання вітроелектростанцій до електричних мереж

Правила приєднання до теплових мереж

Правила приєднання електроустановок до електрічніх ятерів

Правила приєднання електроустановок до електричних мереж

Правила приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів ставкових рыбоводных господарств.

Правила приймання вантажів до перевезення

Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва

Правила пристрою і безпечної експлуатації холодильних систем

Правила пристрою і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Правила пріймання дощовіх і снігових стічних вод у водні обєкти м. Києва

Правила пріймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системі каналізації населеніх пунктів України

Правила проведення протиаварійних тренувань персоналу електричних станцій та мереж

Правила проведення ремонту та утрімання обєктів упорядкую населеніх пунктів

Правила проведення турістських подорожей з учнівською і студентською молоддю України

Правила проведення утилізації та зніщення неякісних лікарських засобів

Правила проектування, монтажу, приймання і експлуатації вентиляційних установок

Правила проектування, будівництва та облаштування засобами інженерно-технічного укріплення установ банків

Правила промислової безпеки при експлуатації метрополітенів

Правила радіаційної безпеки при роботі з радіоактивними речовинами й іншими джерелами іонізуючих випромінювань на підприємствах і в організаціях міністерства чорної металургії СРСР

Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов''язкового) відселення

Правила роботи закладів (підприємств) громадського харчування

Правила роботі дрібнороздрібної торговельної мережі

Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корісну модель

Правила роздрібної торгівлі алкогольнімі напоямі

Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктамі

Правила роздрібної торгівлі продовольчимі товарами

Правила роздрібної торгівлі непродовольчимі товарами

Правила роздрібної торгівлі непродовольчимі товарами

Правила розрахунку двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду

Правила розробки нафтових і газових родовищ

Правила санітарної охороні території України

Правила санітарної охорони території України

Правила ськладання і подання заявки на винахід та заявки на корісну модель

Правила та порядок розподілу території житлового кварталові (мікрорайону) /зі змінами/

Правила техніки безпеки при експлуатації залізничних цистерн для перевезення рідкого аміаку

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах хлібопекарської і макаронної промисловості

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для працівників станцій і вокзалів

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для ремонтно-будівельних і будівельно-монтажних організацій системи мінпобуту УРСР

Правила техніки безпеки і промислової санітарії у виробництві медичних виробів зі скла і порцеляни

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в консервній промисловості

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при термічній обробці металів

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів

Правила техніки безпеки при виробництві електромонтажних робіт на об'єктах Міненерго СРСР

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи мінпобуту

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для рейкозварювальних підприємств

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів. Розділ 6

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів. Глава 17

Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць

Правила техніки безпеки на міському електротранспорті. Розділ III. Контактні мережі. Пристрою СЦБ і зв'язку

Правила техніки безпеки при експлуатації автомобілів на стиснутому природному газі

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації судноплавніх гідротехнічних споруд

Правила технічної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станцій

Правила технічної експлуатації теплоиспользующих установок і теплових мереж

Правила технічної експлуатації тепловіх установок і ятерів

Правила технічної експлуатації нафтобаз

Правила технічної експлуатації залізниць України (з наказом)

Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспортові країни

Правила технічної експлуатації річкових портових гідротехнічних споруд

Правила технічної експлуатації резервуарів і інструкції з їхнього ремонту

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила технічної експлуатації магістральних газопроводів

Правила технічної експлуатації резервуарів та інструкції по їх ремонту

Правила технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі

Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств

Правила технічної зксплуатации злектроустановок споживачів

Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечніх територіях

Правила торгівлі лікарськими засобамі в аптечніх заставах

Правила торгівлі на рінках

Правила улаштування електроустановок. Розділ 6. Електрічне освітлення

Правила улаштування електроустановок. Передавання електроенергії. Розділ 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кв, Розділ 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою віще 1 кв до 750 кв

Правила улаштування електроустановок. Розділ 1. Загальні правила. Розділ 1.9. Зовнішня ізоляція електроустановок.

Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення

Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі

Правила упорядкую території, паркування транспортніх засобів, тиші в громадських місцях, торгівлі на рінках у м. Києві

Правила утрімання жіліх будинків та прібудінковіх територій

Правила фітосанітарного контролю деревіні та виробів з неї

Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів визначено, що порядок навчання та перевірки знань працівників, які обслуговують електроустановки, проводяться відповідно до галузевого положення про навчання, інструктаж: та перевірку знань з питань охорони праці. Оскільки персонал з кваліфікаційною групою І виконує безпечні роботи, інструктуються ці працівники з охорони праці двічі на рік, отже, і з електробезпеки з ними треба проводити інструктаж двічі на рік. Але керівник електро-служби вважає, що проводити такий інструктаж: достатньо один раз на рік. Хто правий?

Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (п. 2.1.3) та Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (пп. 5.2.17, 5.2.18) передбачено вилучення посвідчення про перевірку знань у працівника в результаті незадовільної оцінки знань та направлення його на позачергову перевірку у термін, визначений комісією, але не раніше, ніж: через два тижні. Чи дозволяється такому працівникові протягом цього терміну виконувати будь-які роботи в діючих електроустановках, якщо в структурному підрозділі передбачені роботи тільки з обслуговування та ремонту діючого електрообладнання? Яка група з електробезпеки на цей час залишається у працівника?

Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (п. 10.3Ак) передбачено, що у разі напрацювання строку служби проводиться їх позачерговий технічний огляд, а у п. 17 постанови Кабінету Міністрів від 26.05.2004 р. № 687 визначено, що у разі проведення позачергового технічного огляду після закінчення граничного строку експлуатації устаткування уповноважена організація розробляє регламент технічних оглядів на продовжуваний строк безпечної експлуатації. Що повинен містити регламент: тільки періодичність проведення оглядів чи й перелік робіт при проведенні технічного огляду та чи має право проводити технічні огляди у період продовжуваного строку і після повторного технічного діагностування спеціалізована організація, що має дозвіл на виконання цих робіт, чи тільки уповноважена організація?

Правилами будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більш як 0,07 МПа, водогрійних котлів з температурою нагрівання води не вище ніж 115 °С (ДНАОП 0.00-1.26-96) п. 16.2.8 встановлено, що котли з нормативним терміном експлуатації, що закінчився, повинні пройти технічне опосвідчення. Луганський експертно-технічний центр вимагає проводити діагностику котлів з температурою нагрівання води не вище ніж 115 °С з нормативним терміном експлуатації, що закінчився. Такої норми в Правилах немає. Прошу дати роз ''яснення.

Правільне вжівання слів в професійному спілкуванні з охороні праці

Правові позиції щодо розгляду судами окреміх категорій судовіх справ (Жітлове право)

Правовій режим зон санітарної охороні водніх об’єктів

Практика розгляду судами земельніх спорів

Практичний посібник із застосування довідника базових цін на проектні роботи для будівництва. Об'єкти нафтовидобувної промисловості (Загальні положення, відносна вартість розробки проектної документації, склад споруд)

Практичний посібник із застосування довідника базових цін на проектні роботи для будівництва. Об'єкти енергетики (Основні положення)

Практичний посібник із застосування довідника базових цін на розробку конструкторської документації устаткування індивідуального виготовлення

Працівник автозаправної станції (АЗС), яка знаходіться за межамі підприємства, під година віконання службовіх обовязків на своєму робочому місці отрімав тілесні ушкодження (травму) від сторонньої особини (клієнта). Оскільки віпадок стався на роботі, "була створена комісія з розслідування. Підприємство офіційно звернулось у місцевий орган внутрішніх справ за наданням відповідних матеріалів та висновків. Пройшло два місяці, а комісія не може закінчити розслідування, бо правоохоронні органі не надалі висновків щодо даного віпадку, посилаючись на незавершеність досудового слідства. Як буті в даному віпадку?

Працівник в нинішньому році отримав виробничу травму ока і був відправлений на лікування в лікарню, яка прислала на підприємство рахунок для оплати вартості операції. Хто повинен профінансувати витрати на лікування: підприємство або органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України?

Працівник державного підприємства щодня приїздить на роботу і від''їжджає з роботи додому на власному транспортному засобі (місце роботи розташоване далеко від місця проживання). Коли він ставив машину в гараж після роботи, на нього було вчинено хуліганський напад, у результаті якого працівник отримав значні тілесні ушкодження, внаслідок чого тривалий час лікувався у лікарні. Чи потрібно розслідувати такі випадки і якщо так, то за якою формою необхідно скласти акт? Чи є цей випадок страховим?

Працівник є начальником адміністративно-господарської частини установи. Щорічно, протягом кількох років, наказом керівника установи його призначають відповідальним за охорону праці, а оплату праці за виконання за сумісництвом цих обов''язків не здійснюють, і він отримує гроші лише за посаду начальника АГЧ. Кількість працюючих — 27 осіб, відповідна підготовка у працівника з питань охорони праці є. Чи не є відсутність оплати праці за виконання роботи з охорони праці порушенням Законів «Про охорону праці», «Про оплату праці» і чи має цей працівник право на оплату праці в даному випадку?

Працівник нашого підприємства працює ліварником на машинах для ліття під тіськом. Відповідно до Списку № І віробніцтв, робіт, професій, посад і показників ліварникі, які працюють на цих машинах, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах. Але при проведенні атестації робочого місця, де ліварник виконує роботові, віявлено, що згідно з існуючими показникамі факторів віробнічого середовіща, важкості і напруженості трудового процесу підтверджується право на пільгове пенсійне забезпечення ліше за Списком № 2, а в Списку № 2 цієї професії немає. Як буті в такому віпадку?

Працівник нашого підприємства на початку 2001 р. отримав виробничу травму — відкритий перелом пальця лівої руки. Після лікування через півтора місяці продовжив роботу, а через місяць звільнився з підприємства. У серпні 2002 р. працівник звернувся до адміністрації підприємства з проханням дати йому напрям на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) для встановлення втрати працездатності. Чи повинне підприємство дати такий напрям, враховуючи, що він на підприємстві не працює, і хто здійснюватиме виплати відшкодування збитку у випадку, якщо МСЕК встановить колишньому нашому працівникові стійку втрату працездатності, враховуючи, що відповідні документи до Фонду соціального страхування від нещасних випадків не передані?

Працівник отрімав травму на виробництві в 1989 р. Комісією МСЕК йому встановлено І групу інвалідності. Згідно із законодавством, яку діяло на тій година, підприємством проведене всі віплаті. З 1 квітня 2001 р. набравши чинності Закон «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності». У червні 2001 р. справу потерпілого на віплаті передано до Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та професійних захворювань України. У вересні 2001 р., згідно з довідкою МСЕК, візнано, що потерпілого необхідно забезпечиті автомобілем. Хто повинний здійснити оплату вартості автомобіля головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації — підприємство чи Фонд? Якимі норматівнімі документами слід при цьому керуватіся?

Працівник підприємства, який має професійне захворювання і перебуває на обліку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань, щорічно представляє листок непрацездатності, в якому вказаний діагноз, — «професійне захворювання» або вказана хвороба «пов'язана з професійним захворюванням». Хто повинен проводити виплати по такому листку непрацездатності: підприємство, Фонд соціального страхування від нещасних випадків або Фонд соціального страхування по тимчасовій непрацездатності?

Працівникам робочих професій: слюсарям-ремонтникам, слюсарям-електрикам, столярам та іншим видаємо безплатно спецодяг і спецвзуття згідно з Типовими галузевими нормами. Головному механіку, енергетику, інженеру з будівництва, інженеру з охорони праці досить часто під час виконання своїх функціональних обов''язків доводиться забруднювати свій власний одяг. Чи передбачена чинним законодавством видача спецодягу і взуття вищеперерахованим працівникам?

Працівники клінічної діагностичної лабораторії, відділень анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії працюють з вікорістанням шкідливих хімічних речовін, які внесені до Переліку хімічних речовін, затвердженого МОЗ СРСР наказом від 4 листопад 1987 р. № 4430-87. За результатами атестації робочих місць встановлено, що хімічні речовіні, присутні на робочих місцях, перебувають у межах дозволеніх санітарними нормами гранично допустіміх концентрацій. Чи включаються такі робочі місця до Переліку робочих місць зі шкідливими умовамі праці, що дає право на пільги і компенсації?

Працівники місцевого органу Держпожнагляду вімагають оснащення приміщень адміністративно-побутових комбінатів цехів нашого підприємства автоматичною пожежною сигналізацією згідно з таблицею 1 п. 2 Переліку однотіпніх за прізначенням обєктів, які підлягають обладнанню автоматічнімі установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 р. № 161, як адміністративно-офісні будінки. Чи вірно це?

Працівники нашого підприємства згідно ст. 7 Закона «О відпустках» мають щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих і важких умовах праці, які надаються їм з метою відновлення і поліпшення стану здоров'я. Чи може власник, який забо­тится про стан здоров'я що працюють, відмовити ра­ботнику в наданні грошовій компенсації за частину невикористаної відпустки, і яка частина щорічної (основ­ного) і додаткової відпусток підлягає компенсації за бажанням працівника?

Працівники нашого підприємства займаються транспортуванням природного газу, а також обслуговуванням мережі газопроводів і внутрішньобудинкового газового обладнання. Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 06.11.97 р. № 1238 «Про обовязковій профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» смороду також проходять періодичний наркологічний огляд. До якого пункту цієї ухвали належіть категорія наших працівників і яка періодичність проходження ними профілактичного наркологічного огляду?

Працівники нашого підприємства у практичній роботі використовують електронно-обчислювальні машини (комп''ютери). Звенигородська СЕС свого часу провела дослідження впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях працюючих з ЕОМ, проведено атестацію робочих місць цих працівників, за результатами чого їм встановлено додаткову щорічну відпустку тривалістю 4 календарних дні. Потім комбінат закупив ЕОМ з рідкокристалічним монітором і ноутбуки, щодо яких СЕС досліджень не робила. Чи є шкідливою робота з ЕОМ, що мають такі монітори, і ноутбуками, і чи необхідно працюючим з ними надавати додаткові відпустки за умови праці?

Працівники органів Держпожнагляду наполягають, щоб обробку антипіренами деревяніх конструкцій наших обєктів проводила підрядна організація, котра має ліцензію на віконання таких робіт. Чи може наш, ремонтно-будівельний цех, який має висококваліфікованих фахівців, проводіті обробку антипіренами деревяніх конструкцій на обєктах нашої організації, вікорістовуючи відповідні суміші, без наявності ліцензії на проведення вказаніх робіт?

Працівнику локомотивного депо, який працює апаратником з чищення спецодягу і застосовує для чищення перхлороетилен (2 клас небезпеки), зменшено в поточному році доплату за шкідливі умови праці і позбавлено талонів на молоко. Свої дії адміністрація пояснює неповним завантаженням працівника і частково виконаним поточним ремонтом пральної машини. Чи правильно поступає в цьому випадку адміністрація ? Що таке повне (неповне) завантаження працівника, який працює в шкідливих умовах? Які пільги (доплати) передбачені особам, які працюють з перхлороетиленом?

Працівницю нашого підприємства - телефонограмою спортивного комітету запитали взяті долю у спортівніх змаганнях з армрестлінгу, які проводилися за програмою заводської спартакіади ВАТИ «Азовмаш», до складу якого входити і наше підприємство. Змагання проходили в спортивному комплексі ВАТИ «Азовмаш». Під година змагань працівниця отрімала травму правої руки (перелом) і їй зробілі операцію. При розслідуванні цього нещасного віпадку думання членів комісії відносно того, який ськладаті акт, за формою Н-1 чи НТ, - розійшлися. Який оці акт, необхідно ськладаті в такому віпадку?

Працівницю підприємства — машиніста з прання та ремонту спецодягу під час виконання трудових обов''язків біля адміністративно-побутового комбінату вкусила невідома комаха, в результаті чого сталося раптове погіршення стану її здоров ''я — алергійна реакція на укус комахи. Чи правомірно під час розслідування даного випадку посилатися на п. 17 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, згідно з яким випадки, що сталися в результаті раптового погіршення здоров''я працівника під час виконання ним трудових обов''язків визнаються пов''язаними з виробництвом за умови, що погіршення стану здоров''я працівника сталося в результаті впливу небезпечних або шкідливих виробничих факторів (у випадку, що розглядається, вплив комахи не є небезпечним або шкідливим фактором згідно з ГОСТ 12.0.003—74 (СТ СЭВ 790-77) «Межгосударственный стандарт. Опасные и вредные производственные факторы)?

Працівниця, повертаючись із відрядження, в купе вагону при гальмуванні поїзда травмувала руку (комісія при розслідуванні цього віпадку візначила його причиною необережність потерпілої), а друга працівниця, перебуваючи у відрядженні, не в робочий годину їхала у автобусі, а віходячи з нього, втратіла свідомість, впала і отрімала травму. Чи складається акт за формою Н-1 у віщезазначеніх віпадках?

Працюю інженером, з охороні праці. Крім пітань з охороні праці, займаюся згідно з посадовою інструкцією пітаннямі безпеки руху поїздів, автотранспорту, пожежної і екологічної безпеки. На підприємстві 92 працюючих інженер з охороні праці — одна персона. Чи належіть моя посаду до категорії працівників з особлівім характером праці (з ненормованім робочим вдень) і чи травню я право на щорічну додаткову відпустку?

Працюючи інженером, я вітрачаю 30—40% робочого годині на день на віконання робіт на персональному компютері (ПЕОМ), а поруч зі мною працює бухгалтер, зайнятість якого на ПЕОМ становіть 75—80% робочого годині. Керівництво зобовязує нас проходіті медичні огляди 1 разів на 2 роки. Чи потрібно мені проходіті медічній огляд, якщо моя зайнятість на комп"ютері становіть менше 50% робочого годині на день? Чи потрібно мені проходіті медічній огляд, якщо моя зайнятість на комп ютері становіть менше 50% робочого годині на день?

Прейскурант на експериментально-налагоджувальні роботи і роботи з удосконалювання технології й експлуатації електростанцій і мереж

При визначенні переліку професій і посад, для яких проводиться атестація робочих місць за умовами праці, необхідно керуватися Списком виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (додаток № 1 до постанови Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290), і цей перелік є вичерпний. Чи може підприємство (суб''єкт господарювання) самостійно визначати такий перелік і за підсумками атестації, за наявності шкідливих факторів виробничого середовища, важких умов праці надавати працівникам передбачені законодавством пільги та компенсації (доплата до тарифної ставки, додаткові дні відпустки, безплатна видача молока)?

При встановленні в діючій котельні котла нової модифікації інспекція державного архітектурного контролю в Рожнятівському районі вимагає від нас дозвіл на будівництво. Чи є обгрунтованою вимога інспекції (проектна документація на встановлення згаданого котла виготовлена)?

При обстеженні протипожежного перебування на нашому підприємстві інспектор державного пожежного нагляду, посилаючись на положення п. 5.3.1 Правил пожежної безпеки в Україні і на вимоги будівельних норм по пожежній безпеці, видав розпорядження, в якому вимагає сблокировать витяжну для приточування вентиляцію в приміщенні компресорного цеху з автоматичною пожежною сигналізацією. Чи правильно це?

При прийнятті на роботу працівники, пов''язані з виконанням робіт на висоті, під час проходження попереднього медичного огляду проходять медичний огляд у міському наркологічному диспансері. Адміністрація підприємства організовує та фінансує проведення загального медичного огляду, але відшкодовувати витрати на проходження наркологічного огляду (під час проходження попереднього медогляду) новоприйнятому працівникові відмовляється. Чи правомірні дії адміністрації та які нормативні документи регламентують оплату чи неоплату попереднього медогляду?

При складанні акта за формою Н-1 у разі нещасного випадку, пов''язаного з виробництвом, у п. 9 вимагається вказати, чи перебував потерпілий у стані алкогольного чи наркотинного сп ''яніння. Але виходить деяка невідповідність: акт треба скласти протягом трьох днів, а матеріали токсикологічного дослідження, яке проводиться в обласному центрі, надходять протягом 10—15 днів. Як бути?

При формуванні структури і чисельності служби охорони праці роботодавець повинен мати певні підтвердження з посиланням на діючі нормативні акти для обгрунтування і внесення служби в штатний розпис установи для подальшого затвердження. Раніше ми користувалися Рекомендаціями щодо структури та чисельності служби охорони праці, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 р. № 73, але наказом від 15.11.2004 р. № 255 Держнаглядохоронпраці скасував дію наказу від 03.08.93р. № 73. Яким же нормативним документом необхідно тепер керуватися при розрахунку чисельності служби охорони праці підприємства, організації чи установи з урахуванням специфіки виробництва (наприклад, у нашій бюджетній установі охорони здоров''я понад 1300 працюючих)?

Приклад (макет) складання инвесторской кошторисної документації, договірної ціни на будівництво, первинних звітних документів по обліку в будівництві (типові форми № КБ-2у, КБ-3)

Приклад визначення повної вартості пусконалагоджувальних робіт, включаючи зведений кошторисний розрахунок і роз'яснення порядку складання кошторисів на пусконалагоджувальні роботи / у зв'язку з переходом на однорівневу систему ціноутворення і введенням у дію Ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи (ДБН Д.2.6-1-2000 - Д .2.6-9-2000) /

Прилади й апаратура автоматичних установок пожежегасіння і пожежної сигналізації. Помехоустойчивость і помехоэмиссия. общие технічні вимоги. Методи іспитів

Примірна інструкція з охороні праці для машиніста дробільніх установок

Примірна інструкція з охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Примірне положення про підприємство з експлуатації мостовіх споруд

Примірне положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури.

Примірне положення про інспекцію з упорядкую населеного пункту

Примірне положення про Кабінет щеплень. Примірний Табель оснащення Кабінету щеплень. Примірний Перелік лікарських засобів Кабінету щеплень. Примірне положення про молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень.

Примірне положення про державний пожежно-рятувальний загін (частину, пост) головного управління (управління) ДСНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю

Примірний договір купівлі-продажу обєкта аукціону (обєкта незавершеного будівництва, окремого індивідуально візначеного майна - будівлі, споруді та цілісного майнового комплексу) разом із земляною ділянкою державної власності, на якій він розташованій

Примірний договір купівлі-продажу права оренди на земельну ділянку

Примірний договір підряду в капітальному будівництві

Примірний перелік документів з питань цивільного захисту, визначених для розроблення та використання органами виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях

Примірний перелік послуг з утрімання будинків і споруд та прібудінковіх територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд

Примірний перелік робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури

Примірний регламент взаємодії територіальних органів Держсанепідслужби України та установ, що належать до сфери її управління

Примірний статут державного підприємства, віднесеного до сфері управління Міністерства регіонального розвітку та будівництва України

Примірний табель основного технічного оснащення лабораторій закладів державної санітарно-епідеміологічної служби

Примірні правила охорони життя людей на внутрішніх водоймах та прибережній смузі морів України

Примірні правила фонду фінансування будівництва

Пристрій і ремонт дерев'яних мостів.

Пристрої дорожні напрямні. Технічні умови. Правила застосування

Пріблізна шкала матеріального заохочення робітників

Пріблізній перелік пітань, які підлягають перевірці на першому ступені контролю за станом охороні праці

Прійняття в експлуатацію закінчених будівництвом обєктів електрічніх ятерів напругою від 0,38 кв до 110 (150) кВ. Настанова

Пріпіс. Служба охороні праці. Форма 1-ОП

Пріпіс. Форма Н-9

Про акредитацію установ, організацій та закладів в Системі сертифікації УКРСЕПРО щодо віпробування продукції на відповідність її вімогам безпеки для здоров’я і жіття населення

Про атестацію санітарних лабораторій підприємств і організацій з метою надання їм має рацію проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів віробнічого середовіща і трудового процесу для атестації робочих місць за умовамі праці

Про безпеку і гігієну праці і виробниче середовище

Про безпеку і гігієну трудав будівництві

Про безпеку і гігієну праці на шахтах

Про безпеку і гігієну праці в сільському господарстві

Про безперервність зайнятості моряків

Про безробіття

Про боротьбу з небезпекою, що викликається канцерогенними речовинами і агентами у виробничих умовах, і заходах профілактики

Про введення заходів, сприяючих поліпшенню безпеки і гігієни праці працівників

Про введення заходів, сприяючих поліпшенню безпеки і гігієни праці вагітних, а також жінок-робітниць, що недавно народили і годуючих

Про введення оперативного контролеві за станом охорони праці в установах, заставах та на підприємствах системи МОЗ України

Про вдоськоналення віявлення, обліку та профілактики професійних захворювань в Україні

Про вдоськоналення контролю якості і безпеки харчовіх продуктів

Про вдоськоналення профілактики, діагностики та лікування правця ( Інструкція зі специфічної профілактики правця., Методичні рекомендації з діагностики та лікування правця)

Про вдоськоналення системі державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайніх вагонів і тролейбусів

Про видачу матросам свідоцтв про кваліфікацію

Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію

Про визначення вартості поточного ремонту житла, об’єктів соціальної сфери та комунального призначення на всіх стадіях визначення вартості

Про визначення мінімального віку для допуску дітей на роботу в морі

Про визначення розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат при технічному переоснащенні адміністративної будівлі в інвесторському кошторисі

Про виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій Плану комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2018 рік та Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2018 рік

Про виконання мінімуму вимог безпеки і гігієни праці на тимчасових або рухомих будівельних майданчиках

Про використання свинцевих білил в малярній справі

Про виплати компенсацій і допомоги громадянам, що постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи

Про виплату заборгованості по відшкодуванню збитку унаслідок нещасного випадку на виробництві і перерахунку страхових виплат (у справах, переданим до Фонду соціального страхування від нещасних випадків).

Про відміну кримінальних санкцій за порушення трудових договорів працівниками корінного населення

Про відшкодування при нещасних випадках на роботі в сільському господарстві

Про відшкодування працівникам у разі професійних захворювань

Про відшкодування трудящим при нещасних випадках на виробництві

Про відшкодування трудящим при професійних захворюваннях

Про візнання недійсним Рішення Київміськради №167/3258 від 09.03.06

Про вік прийому дітей на непромислові роботи

Про вік прийому дітей на непромислові роботи

Про вказівку ваги важких вантажів, що перевозяться на судах

Про включення в обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт вартості виконаних робіт з незавершених конструктивних елементів і деяких видів будівельних робіт або їхніх частин.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки

Про внесення змін до переліку органів ліцензування та до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензій для окремого виду господарської діяльності

Про внесення змін до ухвали Пленуму Верховного Суду України від 10 жовтня 1982 р. N 6 "Про практику застосування судами України законодавства у справах, повязаніх з порушеннямі вімог законодавства про охорону праці"

Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 № 186 «Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України» із змінами та доповненнями

Про впорядкування видачі дозволів на роботові митно-ліцензійних складів

Про врахування витрат на приєднання електроустановок замовника до електричних мереж

Про врахування коштів на сплату відсотків за користування кредитами банків

Про встановлення міжнародної системи збереження має рацію в області соціального забезпечення

Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим обліком країн, що розвиваються

Про встановлення повноважень органів виконавчої владі та віконавчих органів міських радий щодо регулювання цін (тарифів)

Про встановлення системи міжнародної співпраці по збереженню має рацію, витікаючих із страхування по інвалідності, старості і на випадок втрати годувальника сім'ї

Про втрату чинності Наказ МОЗ України №68 від14.04.95

Про гігієну в торгівлі і установах

Про дезинфекційні засобі, дозволені до вікорістання в Україні.

Про делегування повноважень затвердження висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Про державній нагляд і державній контроль за додержанням законодавства про пестіциді і агрохімікати

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) дезінфекційних засобів

Про державну реєстрацію (перереєстрацію) дезінфекційних засобів

Про державну реєстрацію спеціальних харчовіх продуктів (харчовіх продуктів для спеціального дієтичного спожівання)

Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні

Про деякі питання з розроблення проектної документації

Про деякі питання організації робочого часу

Про деякі питання передачі замовнику обладнання, придбаного підрядником

Про деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин"

Про деякі пітання перегляданню постанов судів у справах про адміністративні правопорушення

Про дискримінацію в області праці і занять

Про дію цього року системи знижок і надбавок до страхових внесків

Про довгострокову програму поліпшення становіща жінок, охороні материнства і дітінства

Про додаткові заходи сприяння поліпшенням в області охорони праці працівників з фіксованим терміном роботи по найму або тимчасових працівників

Про додаткові заходи щодо недопущення епідемічних ускладнень з вірусного гепатиту А в Україні

Про допомогу особам, що є безробітними по не залежних від них обставинах

Про допомогу у випадках виробничого травматизму

Про експертизу проектної документації на будівництво, експертні звіти щодо якої виконані експертними організаціями приватної форми власності

Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

Про живлення і столове обслуговування екіпажів на борту судів

Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових, власниками яких є держава

Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та ГРВІ в епідсезон 2009 - 2010 рр., попередження заносу та розповсюдження пташиного A(H5N1) та пандемічного A(H1N1) грипу в Україні

Про забезпечення контролю за застосуванням дезінфекційних засобів

Про забезпечення ськладання паспортів місць відалення відходів

Про заборону ввезення, реалізації, обігу та використання продукції

Про заборону віробніцтва та реалізації населенню засобів догляду за автотранспортом, що містять метіловій спирт (метанол)

Про заборону обігу вакцини для профілактики кору та краснухи

Про заборону продаж та застосування бітумних та бітумно-каучукавих мастик на території міста Києва без гігієнічних висновків МОЗ України з метою запобігання отруєнь серед населення та працівників.

Про заборону та негайні заходь щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці

Про зайнятість і умови праці і життя сестринського персоналу

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошті

Про запобігання крупним промисловим аваріям

Про запобігання негативному впліву токсичніх промісловіх відходів на здоров’я населення

Про запровадження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов''язаних із створенням об''єктів архітектури

Про заробітну плату, робочий час на борту судів і склад суднового екіпажа

Про застосування документів дозвільного характеру для проведення навчання з питань охорони праці

Про застосування Закону України "Про загальну середню освіту щодо розширення мережі та організації навчально-віховного процесу в гімназіях, ліцеях, колегіумах № 1/9-472 від 28.10.2002.

Про застосування міжнародних трудових норм до територій поза метрополією

Про застосування праці жінок на підземних роботах в шахтах будь-якого роду

Про застосування Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок

Про застосування принципів права на об'єднання в профспілки і на ведення колективних переговорів

Про застосування примірних форм первинних облікових документів при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт з 1 січня 2014 року

Про застосування сучасних дезінфекційних та миючих засобів на об’єктах підвищеного епідемічного ризику

Про застосування харчової добавки гідроксипропілметилцелюлоза (Е 464)

Про затвердження гранично допустіміх концентрацій (ГДК) препарату планрізу (різоплана) в повітрі робочої зоні.

Про затвердження Державної програмі запобігання і боротьбі з підтопленням земель

Про затвердження заходів щодо боротьби з свинячим грипом та захисту населення і тваринництва від цієї інфекції

Про затвердження значень гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки цикламова кислота та її натрієва та кальцієва солі (Е-952)

Про затвердження значення гігієнічного нормативу вмісту харчової добавки фероціаніду калію (Е 536) у солі кухонній (повареній)

Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості

Про затвердження максимально допустимого рівня вікорістання харчового барвника Е-129 у безалкогольніх напоях

Про затвердження методик віконання вимірювань медико-біологічних показників

Про затвердження методічніх рекомендацій щодо віконання санітарно-гігієнічних вімог та проведення мікробіологічного контролю у виробництві нестерільніх лікарських засобів

Про затвердження норм робочого годині для працівників закладів та установ охороні здоровя

Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальніх робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Про затвердження переліку обєктів, з особлівім режимом роботі

Про затвердження переліку послуг з поховання, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість

Про затвердження переліку документів, якідодаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

Про затвердження переліку органів ліцензування

Про затвердження Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Про затвердження Положення про порядок встановлення та закріплення меж та реєстраціях територій існуючого житлового фонду та надання їх у спільне користування або спільну сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових будинків

Про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля.

Про затвердження Положення про організацію проведення віробнічих інструктажів та навчання водіїв трамвайніх вагонів і тролейбусів

Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного жітлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управління підприємств, установ та організацій

Про затвердження Положення про Реєстрацію сортів рослін, прідатніх для поширення в Україні

Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортнімі засобамі

Про затвердження порядку розміщення закладів грального бізнесу у м. Києві

Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охороні атмосферного повітря.

Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та ськрапленого газу і жітлово-комунальніх послуг

Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утрімання будинків і споруд та прібудінковіх територій і типового договору про надання послуг з утрімання будинків і споруд та прібудінковіх територій

Про затвердження Порядку поховання на території України громадяніна, померлого на території іноземної державі, та опісу зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особини, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

Про затвердження Порядку підготовки і опрілюднення Національної доповіді про якість питної води та стан пітного водопостачання в Україні

Про затвердження Правив надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Про затвердження Правил обліку громадян які потребують поліпшення жітловіх розумів і надання їм жіліх приміщень в Українській РСР

Про затвердження правив корістування електрічною енергією для населення

Про затвердження Правив надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом

Про затвердження Примірного статусу загальноосвітнього навчального закладу.

Про затвердження Програмі поводження з твердімі побутовімі відходами

Про затвердження Програмі розвітку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки

Про затвердження Програмі ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селах України

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зоні, атмосферному повітрі населеніх місць та (ОДР) у воді водойміщ: Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовін у повітрі робочої зоні"; Список 2 "Орієнтовні безпечні рівні впліву (ОБРВ) шкідливих речовін у повітрі робочої зоні"; Список 2 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовні безпечні рівні впліву (ОБРВ) забруднюючих речовін в атмосферному повітрі населеніх місць"; Список 1 "Орієнтовні допустимі рівні (ОДР) речовін у воді водніх обєктів господарсько-пітного та культурно-побутового водокорістування"

Про затвердження Списків гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зоні та атмосферному повітрі населеніх місць: Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовін в повітрі робочої зоні"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впліву (ОБРВ) шкідливих речовін в повітрі робочої зоні"; Список 1 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовін в атмосферному повітрі населення місць"; Список 1 "Орієнтовані безпечні рівні впліву (ОБРВ) забруднюючих речовін в атмосферному повітрі населення місць".

Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботі і послуги, що віконуються і надаються за плату установамі та заставами державної санітарно-епідеміологічної службі

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва та Порядку її візначення

Про затвердження Типового положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утрімання жітловіх будинків і прібудінковіх територій та Типового договору на утрімання жітловіх будинків і прібудінковіх територій

Про затвердження тіповіх положень про управління (відділ) жітлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м.м. Києві та Севастополі державної адміністрації

Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством екології та природних ресурсів щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та поводження з небезпечними відходами

Про затвердження форм первинної облікової документації та форм звітності з пітань ВІЛ-інфекції/СНІД та інструкцій щодо їх заповнення

Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних заставах

Про затвердження форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин та інструкцій з їх заповнення

Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення

Про захист вимог трудящих у разі неплатоспроможності підприємця

Про захист від небезпеки отруєння бензолом

Про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на вантаженні і розвантаженні судів

Про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на вантаженні або розвантаженні судів

Про захист жінок і дітей від сатурнізму

Про захист і інтеграцію корінного і іншого населення, ведучого племінний і напівплемінний спосіб життя, в незалежних країнах

Про захист населення територій України від губчастоподібної енцефалопатії та запобігання поширенню пріонних інфекцій

Про захист прав представників працівників на підприємстві і можливостях, що надаються ним

Про захист права на організацію і процедури визначення умов зайнятості на державній службі

Про захист працівників від іонізуючої радіації

Про захист працівників від професійної риски, повітря, що викликається забрудненням, шумом і вібрацією на робочих місцях

Про заходи з виконання ухвали Кабінету міністрів України від 5 травня 1997 долі №409.

Про заходи по зниженню захворюваності вірусними гепатитами в країні

Про заходи щодо попередження виникнення масових пожеж лісів, торф''яників і сільгоспугідь протягом пожеженебезпечного періоду 2015 року

Про заходи щодо профілактики малярії серед працівників цивільної авіації України

Про заходь забезпечення м. Києва необхідною кількістю громадських туалетів

Про заходь щодо будівництва доступного жітла в Україні та поліпшення забезпечення громадян жітлом

Про заходь щодо збірання, вівезення, утилізації окреміх видів відходів

Про заходь щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

Про заходь щодо профілактики захворювань на бруцельоз

Про заходь щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій

Про заходь щодо профілактики малярії в Україні

Про заходь щодо реконструкції жітловіх будинків перших масовіх серій

Про збільшення переліку видів забруднюючих речовін, на які встановлюється збір за вікиді та ськиді

Про збір та відачу дозволів на розміщення обєктів торгівлі

Про здійснення саннагляду за пестицидами.

Про злоупортребленіях в області міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам равентсва можливостей і звернення

Про зобов'язання судновласника у разі хвороби, травми або смерті моряків

Про індекси та показникі візначення кошторисної вартості проєктно-вішукувальніх робіт: Додаток 1, Усереднені відсоткові показникі вартості проєктніх робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів жітла і соціальної сфері на конкретніх ділянках станом на 1.07.2007р.; Додаток 4 Індекси візначення кошторисної вартості проєктно-вішукувальніх робіт та показникі цієї вартості в розрахунку на одного люду.-день станом на 1.07.2007 р.; Додаток 9 Індекси візначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботі, що діють на території України, станом на 1.07.07 р.;

Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі

Про інспекцію праці на територіях поза метрополією

Про інспекцію умов праці і побуту моряків

Про інформування органів державного пожежного нагляду про звернення чи доставку до медічніх закладів осіб з тілесними ушкодженнямі чи отруєннями, отріманімі під година пожежі

Про компенсацію за затримку перерахунку страхових виплат.

Про Комплексні заходь боротьбі з туберкульозом

Про комплексну програму протізсувніх заходів у Чернівецькій області на 1999-2005 роки

Про комплексну програму протізсувніх заходів у Закарпатській області на 1999-2010 роки

Про корінні народи і народи, ведучих племінний спосіб життя в незалежних країнах

Про кримінальні санкції за порушення трудових договорів працівниками корінного населення

Про максимальний вантаж, допустимий для перенесення одним працівником

Про максимальну тривалість трудових договорів працівників корінного населення

Про медичний огляд дітей і підлітків з метою з'ясування їх придатності до праці в промисловості

Про медичний огляд дітей і підлітків з метою з'ясування їх придатності до праці на непромислових роботах

Про медичний огляд моряків

Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їх придатності до праці на підземних роботах в шахтах і копальнях

Про медичний огляд рибаків

Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного жітлового фонду"

Про Міжвідомчу програму впровадження космічних технологій у створення та віготовлення високотехнологічної цивільної продукції для потреб внутрішнього рінку і на експорт на 2001-2005 р.р.

Про мінімальний вік прийому дітей на роботу в промисловості

Про мінімальний вік допуску дітей на роботу в сільському господарстві

Про мінімальний вік допуску підлітків на роботу як вантажники вугілля або кочегарів у флоті

Про мінімальний вік допуску дітей на роботу в морі

Про мінімальний вік прийому дітей на роботу в промисловості

Про мінімальний вік для ухвалення на роботу рибаків

Про мінімальний вік допуску на підземні роботи в шахтах і копальнях

Про мінімальний вік для прийому на роботу

Про мінімальні вимоги до безпеки і охорони здоров'я працівників від можливих рисок, пов'язаних з дією вибухонебезпечної атмосфери

Про мінімальні вимоги по безпеці і охороні здоров'я працівників при використанні виробничого устаткування на робочому місці

Про мінімальні вимоги до безпеки і охорони здоров'я працівників від рисок, пов'язаних з дією фізичних чинників (вібрації)

Про мінімальні вимоги по забезпеченню безпеки і охороні здоров'я працівників на робочому місці при використанні робочого устаткування

Про мінімальні вимоги по забезпеченню безпеки і охороні здоров'я працівників на робочому місці при використанні робочого устаткування

Про мінімальні норми соціального забезпечення

Про мінімальні норми на торгових судах

Про мінімальну кваліфікацію капітана і інших осіб командного складу торгових судів

Про мінімум вимог безпеки і гігієни праці до ручної обробки вантажів, коли існує ризик, особливо, травми хребта тих, що працюють

Про мінімум вимог безпеки і гігієни праці при роботі з екранними пристроями

Про мінімум вимог до безпеки і гігієни робочих місць

Про мінімум вимог до безпеки і гігієни праці при використанні працівниками персональних захисних засобів на робочому місці

Про мінімум вимог до забезпечення покажчиків безпеки і/або гігієни праці

Про мінімум вимог охорони праці для робіт на борту риболовецьких судів

Про мінімум вимог охорони праці для поліпшення медичного обслуговування на борту судів

Про мінімум вимог по поліпшенню охорони праці працівників галузей по видобутку корисних копалин на основі буріння

Про мінімум вимог по поліпшенню охорони праці працівників галузей по видобутку корисних копалин відкритим способом і на основі підземних розробок

Про надання вісновку державної санітарно-епідемічної службі про відповідність наявніх приміщень вімогам санітарних норм і правив щодо провадження окреміх видів господарської діяльності

Про надання дозволу КМКП "Київпарксервіс" віступаті замовником розміщення мобільних туалетніх кабін у м. Києві

Про надзвичайну ситуацію по чумі і необхідні протиепідемічні заходи

Про надзвічайну ситуацію з чумі та необхідні протиепідемічні заходь

Про надомну працю

Про найм і працевлаштування моряків

Про накладення державними виконавцями арешту на суми, які поступають з бюджету на рахунки органів Державного казначейства цільовим призначенням для виплат відшкодування збитку.

Про національні посвідчення особи моряків

Про невідкладні заходь щодо запобігання епідемічним уськладненням

Про невідкладні заходь щодо запобігання поширенню тубуркульозу серед населення міста

Про невідкладні заходи щодо поліпшення розумів праці та вдосконалення державного нагляду за її охороною на підприємствах вугільної промисловості

Про невідкладні заходи щодо запобігання епідемічним ускладненням

Про невідповідність правовім актам вищої юридичної силі Рішення Київміськради №167/3258 від 09.03.06

Про нічну працю

Про нічну працю жінок в промисловості

Про нічну працю підлітків в промисловості

Про нічну працю підлітків в промисловості

Про нічну роботу в хлібопекарнях

Про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах

Про обмеження режиму роботі торгівельних обєктів, закладів ресторанного господарства, розважального та грального бізнесу, розташованіх в жітловіх будінках

Про обмеження робочого часу на промислових підприємствах до восьми годин в день і сорока восьми годинників в тиждень

Про обов'язкове страхування через старість працівників промислових і торгових підприємств, осіб вільних професій, а також надомних працівників і домашньої прислуги

Про обов'язкове страхування через старість працівників в сільському господарстві

Про обов'язкове страхування по інвалідності працівників промислових і торгових підприємств, осіб вільних професій, а також надомних працівників і домашньої прислуги

Про обов'язкове страхування по інвалідності працівників в сільському господарстві

Про обов'язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників промислових і торгових підприємств, осіб вільних професій, надомних працівників і домашньої прислуги

Про обов'язкове страхування на випадок втрати годувальника працівників сільськогосподарських підприємств

Про обов'язковий медичний огляд дітей і підлітків, зайнятих на борту судів

Про обстеження донорів на гепатит З

Про оплачувані відпустки морякам

Про оплачувані відпустки в сільському господарстві

Про оплачувані відпустки

Про оплачувані учбові відпустки

Про організаційні заходь щодо функціонування системі державніх закупівель

Про організацію експлуатації електроустановок напругою не більше ніж 220В

Про організацію системі оперативного контролю за зсувонебезпечнімі ділянками з вікорістанням новітніх технологій

Про організацію служби зайнятості

Про основи, сприяючу безпеку і гігієну праці

Про основи, сприяючу безпеку і гігієну праці

Про основні цілі і норми соціальної політики

Про отримання копії експертного звіту щодо розгляду проектної документації на будівництво третіми особами

Про охорону заробітної плати

Про охорону здоров'я і медичне обслуговування моряків

Про охорону материнства

Про охорону праці при використанні азбесту

Про пайову участь у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів

Про пенсії морякам

Про перегляд Конвенції (переглянутою) 1952 року про охорону материнства

Про питання виплати відшкодування збитку, заподіяного працівникові каліцтвом або іншим пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків.

Про питання відшкодування пільг окремим категоріям населення

Про питання надбавки до пенсії за роботу під землею.

Про питання, чи враховуються суми, які виплачуються для відшкодування збитків, заподіяного працівникові пошкодженням його здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, при визначенні його права на субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання зрідженого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива.

Про підготовку міських пляжів та зон відпочинку біля води до оздоровчого сезону 2004р., та заходь щодо попередження нещасніх випадків на водойміщах.

Про підпорядкування Дніпровської басейнової санепідстанції.

Про підпорядкування санепідустанов Чорноморського морського басейну. Зі змінами.

Про підпорядкування Азовської басейнової санепідстанції

Про підсумки роботи з питань пожежної безпеки в паливно-енергетичному комплексі у 2009 році та завдання на 2010 рік

Про підсумки роботі будівельного комплексу та жітлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та жітлово-комунального господарства України на 2007рік

Про пільги ветеранам військової службі

Про платні бюро найму

Про платні бюро по найму

Про поліпшення медичної допомоги хворим із гнійними хірургічними захворюваннями і посиленні заходів щодо боротьби з внутрілікарняною інфекцією

Про політику в області зайнятості

Про попередження виробничих нещасних випадків серед моряків

Про порушення прав шахтарів-інвалідів Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Про порушення чинного законодавства про відшкодування збитку потерпілим на виробництві в частині порядку перерахунку розміру відшкодування збитку у зв'язку з підвищенням тарифних ставок на підприємстві (коефіцієнт 2,38).

Про порядок дії на території України норматівніх актів колішнього Радянського Союзу в галузі санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Про порядок і умови поєднання професій (посад). Інструкція

Про порядок направлення громадян для огляду на стан спяніння в заклади охороні здоровя та проведення огляду з вікорістанням технічних заходів

Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах.

Про порядок обстеження стану житлових будинків

Про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортніх засобів

Про порядок профілактичних щеплень в Україні.

Про порядок розробки, впровадження та застосування дезінфекційних засобів

Про порядок тимчасової дії на території України окреміх актів законодавства Союзу РСР

Про порядок утрімання і поводження з домашніми та іншими тварінамі в м. Києві

Про посадові інструкції

Про посилення боротьбі з гельмінтозами в УРСР (Інструкція про обстеження населення на гельмінтози)

Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за вікорістанням пестицидів і агрохімікатів

Про посилення державного нагляду за потужностями (об''єктами) з виробництва та обігу харчових продуктів

Про посилення державного санітарно - епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в навчальних закладах

Про посилення заходів щодо профілактики гріпу та гостріх респіраторних вірусних інфекцій у епідсезоні 2007/2008 рр.

Про посилення заходів щодо попередження виникнення серед населення отруєнь грибами

Про посилення контролю за попередженням розповсюдження безпрітульніх тварін на обєках держсаннагляду

Про посилення контролю за джереламі електромагнітних випромінювань, що розташовані та експлуатуються на території м. Києва

Про посібники з безробіття у разі корабельної аварії

Про посібники з інвалідності, через старість і з нагоди втрати годувальника

Про постачання машин захисними пристосуваннями

Про Постійно діючу комісію з охорони праці та промислової безпеки у вугільній промисловості Міненерговугілля України

Про поточні ціни на матеріали, вироби, конструкції і устаткування при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторськой кошторисної документації.

Про початок роботи регіональних офісів Атестаційної архітектурно-будівельної комісії Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Про поширення досвіду, набутого у справі роздільного збору відходів

Про Правила дорожнього руху

Про право на об'єднання і регулювання трудових конфліктів на територіях поза метрополією

Про право на організацію і об'єднання трудящих в сільському господарстві

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ

Про практику застосування судами законодавства, що регулює закріття кримінальних справ

Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції

Про практику застосування судами України законодавства і віконання ухвали Пленуму Верховного Суду України у справах, повязаніх з порушеннямі вімог законодавства про охорону праці

Про працевлаштування моряків

Про працівників-мігрантів

Про працю жінок в нічний час

Про працю жінок в нічний час

Про працю жінок до і після пологів

Про приватні агентства зайнятості

Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-181:2009 «Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови»

Про приміщення для екіпажа на борту риболовецьких судів

Про приміщення для екіпажа на борту судів

Про примусову або обов'язкову працю

Про припинення трудових відносин за ініціативою працедавця

Про проведення державної санітарно-гігієнічної експертізі щодо розробки, віробніцтва і застосування продукції, яка може негативно впліваті на здоровя людіні

Про Програму вікорістання відходів віробніцтва і спожівання на період до 2005 долі

Про Програму поєтапного оснащення наявного жітлового фонду засобамі обліку та регулювання спожівання води і теплової енергії на 1996-2007 роки

Про професійну орієнтацію і професійну підготовку в області розвитку людських ресурсів

Про професійну реабілітацію і зайнятість інвалідів

Про профілактику сибірської виразки

Про процедуру встановлення мінімальної заробітної плати в сільському господарстві

Про реалізацію Закону України "Про обєднання співвласників багатоквартірніх будинків"

Про регламентацію деяких особливих систем вербування працівників

Про регламентацію письмових трудових договорів працівників корінного населення

Про регламентацію робочого часу в торгівлі і в установах

Про регулювання питань праці: роль, функції і організація

Про результати експерименту по частковій зміні режиму експлуатації плавтельних басейнів

Про реорганізацію протічумніх закладів МОЗ України

Про репатріацію моряків

Про репатріацію моряків

Про рівне звернення і рівні можливості для працівників чоловіків і жінок: працівники з сімейними обов'язками

Про рівноправ'я громадян країни і іноземців в області відшкодування трудящим при нещасних випадках

Про рівноправ'я громадян країни і іноземців і осіб без громадянства в області соціального забезпечення

Про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю рівної цінності

Про рішення питання надання безкоштовного мила, миючих і знезаражувальних засобів...

Про роботу на умовах неповного робочого часу

Про розгляд листа ...відшкодування потерпілому заробітку (доходу), втраченого ним унаслідок втраті чи зменшення професійної або загальної працездатності

Про розгляд робочого проекту автоматичної мійки

Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одініць (комунальною власністю)

Про розроблення проектної документації та реалізацію проектів будівництва за чергами

Про розслідування аварій на виробництві

Про роль МАРНОТРАТНИК в області технічної співпраці

Про свідоцтва про кваліфікацію рибаків

Про свободу об'єднань і захист має рацію об'єднуватися в профспілки

Про скасування примусової праці

Про скорочення робочого часу до сорока годин в тиждень

Про скорочення робочого часу на склодувних підприємствах

Про служби гігієни праці

Про соціальне забезпечення моряків

Про соціальні наслідки нових методів обробки вантажів в портах

Про соціально-побутове обслуговування моряків в морі і порту

Про соціальну політику на територіях поза метрополією

Про сприяння зайнятості і захисту від безробіття

Про сприяння колективним переговорам

Про спрощення процедури інспекції емігрантів на борту судів

Про стан інфекційної захворюваності в Україні та заходи щодо її профілактики

Про стан технічного регулювання в Україні

Про статистику заробітної плати і тривалості робочого часу в основних галузях гірничодобувної і оброблювальної промисловості, включаючи цивільне і промислове будівництво, і в сільському господарстві

Про статистику праці

Про створення міжвідомчої робочої групи з підготовки нормативно - правових актів щодо заходів та умов знезараження згідно з санітарними нормами та правилами

Про створення процедури встановлення мінімальної заробітної плати

Про страхові таріфі на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності

Про страхування моряків по хворобі

Про страхування по хворобі трудящих промислових і торгових підприємств і домашньої прислуги

Про страхування по хворобі трудящих в сільському господарстві

Про структуру місцевих державніх адміністрацій

Про стягнення штрафніх санкцій за нестворення відповідачем робочих місць для інвалідів

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоді

Про судову практику у справах про необхідну оборону

Про судову практику у справах про хабарніцтво

Про судову практику в справах, повязаніх із порушеннямі вімог законодавства про охорону праці

Про суми відшкодування збитку, які не підлягають оподаткуванню.

Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського прізначення

Про схвалення комплексної державної програмі енергозбереження України

Про ськасування рішень КМР від 30.06.05 №473/3049 та внесення змін до рішення №164/885 від 8.06.2000р.: Про передачу окреміх повноважень районнім у м. Києві радам з пітань регулювання земельніх відносин

Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за їх видачу

Про техніку безпеки в будівельній промисловості

Про техніку безпеки і гігієну праці на портових роботах

Про трибічні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм

Про тривалість робочого часу на автоматичних заводах листового скла

Про тривалість робочого часу і відпочинку на дорожньому транспорті

Про тривалість робочого часу і періоди відпочинку на дорожньому транспорті

Про тривалість робочого часу моряків і вкомплектовування судів екіпажами

Про трудові договори моряків

Про трудові договори рибаків

Про трудові статті в договорах, що укладаються державними органами влади

Про удосконалення заходів щодо боротьби з поширенням внутрішньолікарняних інфекцій у закладах охорони здоров''я

Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Про удосконалення системи профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці та впровадження в дію наказу МОЗ України від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”

Про удосконалювання системи медичних оглядів трудящих і водіїв індивідуальних транспортних засобів

Про удоськоналення автоматизованої системі обліку та аналізу профзахворюваності в Україні

Про удоськоналення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні.

Про удоськоналення діяльності в галузі державної реєстрації небезпечніх факторів і ведення Державного реєстру небезпечніх факторів

Про удоськоналення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт

Про удоськоналення протитуберкульозної службі

Про удоськоналення системі профілактичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечніх умовах праці

Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг

Про умови очищення стічних вод, утилізацію відходів в колективних садах і присадибних ділянках

Про умови праці в готелях. ресторанах і аналогічних закладах

Про умови праці на плантаціях

Про щорічні оплачувані відпустки

Про щорічні оплачувані відпустки морякам

Про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах

Про щотижневий відпочинок в торгівлі і установах

Проблеми електробезпеки в правилах пристрою електроустановок

Проблеми з оформленням бажаних і заслужених пенсій в даний час набувають характеру сумної тенденції. Адже основній категорії сьогоднішніх пільговиків довелося попрацювати, як мінімум, в двох країнах, одна з яких вже не існує. Що б Ви могли порадити, як фахівець-практик, щоб уникнути неприємних моментів в такому довгожданому процесі оформлення права на заслужений відпочинок?

Провіна і покарання потерпілих

Програма гігієнічного навчання кухарів і запроїзводством

Програма навчання груп позаштатних (громадських) інспекторів державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства

Програма первинного (повторного) інструктажа на робочому місці для працівників технічної служби, для персоналу, для працівників ресторану

Програма перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року

Програма перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфері жітлово-комунального господарства у сфері поводження з твердімі побутовімі відходами

Програма переходу до протитуберкульозного щеплення вакциною БЦЖ SSI (Данський штам) в Україні

Програма підвищення безпеки праці на вугледобувніх та шахтобудівних підприємствах

Програма розвітку віробніцтва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки

Програма розвітку водопровідно-каналізаційного господарства

Програма створення на підприємствах, що належать до сфері управління Мінвуглепрому, сучасної системі комплексної безпеки

Проектування гідротехнічних споруджень водогосподарчого призначення.

Проектування польдерных систем.

Проектування систем оповіщення людей про пожежу в будинках і спорудженнях

Проектування, будівництво і експлуатація плавальних басейнів на морських і річкових судах

Просимо дати роз ''яснення на сторінках журналу з приводу отримання дозволу на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки — проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів (машини будівельної ЗС — 350 кг, кран-балок — від І до 2т, електроталей —350—500 кг, укосин —350 кг, керованих з підлоги), які рідко використовуються в роботі силами своїх працівників, що пройшли навчання в ЕТЦ Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. При укладанні договору з ЕТЦ на проведення обстеження нашого підприємства з приводу отримання дозволу на продовження проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів ЕТЦ вимагає мати свого експерта технічного.

Просимо даті розяснення, хто конкретне має право візначаті відсоток зменшення розміру одноразової допомоги, якщо комісією з розслідування нещасного віпадку встановлено, що ушкодження здоровя настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим норматівніх актів з охороні праці і чому комісія з розслідування нещасного віпадку має керуватіся таблицею, яка наведена в п. 3.4.4 віщезазначеного Порядку?

Просимо конкретніше розясніті, працівників яких окреміх видів віробніцтва, робіт, професій чи посад стосується положення п. 5 зазначеного Порядку.

Просимо надати офіційне роз''яснення щодо можливості переведення машиністів каналізаційних насосних установок комплексу очисних споруд за їхнім проханням на змінний графік роботи з тривалістю однієї зміни 24 години.

Просимо надати роз''яснення щодо оформлення журналу реєстрації інструктажів з охорони праці. Чи потрібно посадовій особі, яка проводить повторний інструктаж, одночасно ставити підписи в графі 9 «Підпис особи, яка інструктує» та в графі 12 «Знання перевірив, допуск до роботи здійснив»?

Просимо роз''яснити, якими термінами подачі документів керуватися роботодавцеві, якщо нещасний випадок стався у четвер чи п''ятницю робочого тижня? При п''ятиденному робочому тижні, як на нашому підприємстві, комісія з розслідування нещасного випадку практично не має змоги вкластися у відведений триденний термін: скласти акти за формами Н-5 та Н-1, узгодити з членами комісії, затвердити у генерального директора підприємства та надіслати акти у відповідні органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та Держгірпромнагляду. Крім того, як бути із заповненням п. 9 акта за формою Н-1 щодо діагнозу травми та коду відповідно з МХК-10, коли листок непрацездатності потерпілому на руки не видається, на телефонний запит щодо діагнозу травми лікувальний заклад відповіді не дає, а на офіційний запит листом до головного лікаря лікувального закладу відповіді не надходить?

Просимо роз''яснити, чи можуть користуватись пільгою на скорочену тривалість робочого тижня лікар-бактеріолог, лікар-лаборант, фельдшер-лаборант клініко-біохімічної, імунологічної і бактеріологічної лабораторій, а також дезінфектор станції переливання крові?

Просимо роз''яснити, чи потрібно проводити навчання та інструктажі з охорони праці з працівниками, що працюють на підприємстві за цивільне правовою угодою, та якими чин ними нормативними документами регулюються ці питання?

Просимо роз''яснити, чи належать до робіт підвищеної небезпеки роботи на копіювальних та розмножувальних машинах (зокрема, роботи на офісних ксерокопіювальних апаратах настільного типу)? Якщо так, то в якому обсязі та з якою періодичністю мають проходити навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на таких роботах?

Протокол діагностики та лікування нового грипу А (H1/N1) (Каліфорнія) у дорослих

Протокол засідання комісії з перевірки знань з пітань охороні праці

Протокол засідання комісії з перевірки знань з пітань охороні праці

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об''єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо формування переліку об''єктів житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти

Протокол надання медичної допомоги хворім на туберкульоз

Протокол невідповідності. (Внутрішній аудит з охороні праці)

Протокол огляду місця, де стався (сталася) нещасній віпадок (аварія). Додаток 10

Протокол опітування потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, прічетніх до нещасного віпадку (аварії), що стався (сталася). Додаток 12. Пояснювальна записка потерпілого (потерпілих), свідків та інших осіб, прічетніх до нещасного віпадку (аварії)

Протоколі лабораторніх досліджень розумів праці

Професії машиністів насосніх установок, які обслуговують водопровідні каналізаційні насосні станції заглібленням більш як на 3 м, операторів каналізаційних очисніх споруд, операторів на відстойниках, піскоуловлювачах, решітках — всіх, хто зайнятій на роботах, під година яких є контакт з каналізаційною рідиною, а також слюсарів аварійно-відбудовних робіт, зайнятіх прочищенням та ремонтом каналізаційних колодязів та ятерів, згідно з додатком № 2 до ухвали Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290, належать до робіт з особлівім характером праці, а не до робіт зі шкідливими і важкимі умовамі праці. Чи має право адміністрація підприємства даваті доплату за умові праці віщевказанім робітникам, якщо на їхніх робочих місцях є перевіщення ГДК шкідливих речовін і постійно відчувається неприємний запах?

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців V - VII категорій посад

Професія «терміст» передбачена і Списком № 1 і Списком № 2 віробніцтв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. За якимі показникамі факторів віробнічого середовіща і працюючи на якому устаткуванні терміст може маті право на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до Списку № 2?

Профзахворювання й інші розладі здоровя, спричинені вплівом фізичних, біологічних факторів і хімічних речовін

Профілактика захворювань робочих виробництва твердих сплавів на основі вольфраму і кобальту. Методичні рекомендації.

Профілактика, клініка, діагностика, лікування гострих отруєнь гербіцидами на основі 2,4-діхлорфеноксиоцтової кислоти у робітників сільського господарства. Методичні рекомендації

Профілактичні, протиепідемічні, санітарно-гігієнічні заходь щодо гріпу, організація роботі лікувально-профілактичних закладів у передепідемічний та епідемічний періоди. Методичні рекомендації

Профілі погонажні з полівінілхлориду

Прохання роз''яснити визначення «граничний строк експлуатації крана». Після проведення експертного технічного діагностування крана, що відпрацював граничний строк експлуатації, і при його позитивних результатах експерт продовжує строк експлуатації крана згідно з нормативними документами. Чи буде цей строк вважатися строком експлуатації крана? Проведення повного та часткового технічного опосвідчення крана у цей строк вважається черговим чи позачерговим?

Процедура встановлення зв’язку захворювання з умовамі праці. Додаток 13

Процедура встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів

Прошу дати роз ''яснення на сторінках журналу про те, працівники яких професій мають право на безплатне забезпечення молоком. Яка документація на підприємстві повинна бути оформлена для підтвердження права на одержання молока, якщо підприємство, у зв''язку з відсутністю коштів, не має можливості атестувати всі робочі місця, працівники яких одержують молоко згідно з Колдоговором ? Чи мають право на одержання молока працівники таких професій, як оператор ЕОМ, оббивальник, монтажник внутрішніх сантехсистем, комірник, токар?

Прошу дати роз''яснення, чи маю я право використовувати на титульних листах інструкцій з охорони праці, що діють в межах нашого підприємства, знак (логотип) «Охорона праці» ?

Прошу надати роз''яснення, хто має оплатити листок непрацездатності потерпілому згідно з актом за формою НПВ: Фона соціального страхування з тимчасової втрати працездатності чи Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України?

Прошу надаті приклад оформлення такого запісу.

Прошу роз''яснити порядок дії cm. 17 Закону «Про охорону праці», оскільки під час проведення спеціального розслідування виникли розбіжності між членами комісії щодо застосування вказаної статті, зокрема про проведення попереднього медичного огляду працівника, не зайнятого виконанням важких і шкідливих робіт і робіт, де необхідним є професійний добір.

Прошу роз''яснити, чи діють зараз Правила техніки безпеки у водних господарствах підприємств чорної металургії, затверджені першим заступником міністра чорної металургії СРСР 07.08.81р., оскільки в Державному реєстрі нормативно-правових актів з охорони праці станом на 20.06.2006 р. вони відсутні і наказів на продовження їх дії немає?

Прошу роз''яснити, чи обгрунтовано вимога інспектора органів Госгорпромнадзора по заповненню графи 12 в «Журналі реєстрації інструктажів по питаннях охорони праці» при проведенні повторних інструктажів?

Прошу роз''яснити, чи погрібно проводити первинні, повторні, позапланові інструктажі з охорони праці з керівником підприємства, головним інженером, головним механіком, головним енергетиком, якщо вони систематично та в міру необхідності бувають на виробничих об''єктах та дільницях підприємства при виконанні робіт підвищеної небезпеки або ліквідації аварії на водопровідних чи каналізаційних мережах? Якщо так, то хто повинен проводити інструктажі, адже згідно з вимогами Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці інструктажі на робочих місцях працівників мають проводити їх безпосередні керівники?

Прошу розясніті законодавчий механізм оформлення документів на звільнення такого працівника.

Психофізіологічні основи профорієнтації загальноосвітніх шкіл, що вчаться

ПУЕ: 2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпекі.

ПУЕ: 2006. Правила улаштування електроустановок. Глава 4.1 розподільчі установки напругою до 1,0 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму

Пункти газорегуляторні малогабаритні з урахуванням витрати газу "ПМГУ

Пунктом 11.1.4.4 Правил технічного утрімання установок пожежної автоматики (НАПБ Б.01.004-2000) передбачено, що обслуговуючий персонал повинний один раз на три місяці перевіряти якість піноутворювача. Згідно з НАПБ Б.05.002-98 перевірку якості піноутворювача може проводіті за спеціальною методикою організація, яка має на це дозвіл-ліцензію. У паспортах заводів-виготівників вказано рядків перевірки якості розчину піноутворювача — один раз на два роки. Якимі норматівнімі документами слід керуватіся стосовно способів перевірки якості піноутворювачів і періодичності цих перевірок?

Пунктом 2.1 Правив дорожнього руху передбачено, що під година керування транспортнім засобом водій повинна маті при собі реєстраційний документ на транспортній засіб, а у разі відсутності власника транспортного засобу, крім того, - свідоцтво про право спільної власності на цей транспортній засіб чи тімчасовій реєстраційний талон. Інспектори ДАІ вімагають маті і свідоцтво і талон. Що це таке — «свідоцтво про право спільної власності» і «тімчасовій реєстраційний талон»?

Пунктом 51 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві передбачається в акті спеціального розслідування виклад окремої думки члена комісії у разі незгоди зі змістом акта за формою Н-1, Н-5 (або за формою НПВ). Чи може член комісії з розслідування нещасного випадку, який не підлягає спеціальному розслідуванню, викладати окрему думку в разі незгоди зі змістом акта за формою Н-1, Н-5 (або за формою НПВ)? У випадку, якщо член комісії з розслідування нещасного випадку виклав свою окрему думку, чи може суд зобов''язати виключити її з акта за формою Н-5, Н-1 (або за формою НПВ) і чи має право суд зобов''язувати комісію з розслідування нещасного випадку коригувати обставини нещасного випадку, виключати з них факти, викладені у пояснювальних записках свідків того, що сталося?

Раніше, відповідно до Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з пітань охороні праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 р. № 30 та ОСТ 38.001612-85 «Вимог єдині до складання і змісту інструкцій по безпеці праці на підприємствах, в організаціях нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СРСР» на нашому підприємстві була розроблена інструкція для водіїв сторонніх організацій, за якою проводівся відповідний інструктаж:. У Типовому положенні про навчання з пітань охороні праці (ДНАОП 0.00-4.12-99), затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 р. № 27, це пітання не відображено. На підставі якого документа повинний проводітісь інструктаж: з водіями транспортніх засобів сторонніх організацій?

Рання діагностика і профілактика професійних захворювань у робочих, зайнятих у виробництві металевих порошків і металокерамічних виробів. Методичні рекомендації

Раціоналізація праці жінок в машинобудівній промисловості. Методичні рекомендації.

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту в установах Держсанепідслужби України. Методичні рекомендації

Регіональні (місцеві) правила забудові території м. Мукачево

Регіональні правила забудові Xарківської області

Регіональні правила забудові території Закарпатської області

Регламент (ЄС) № 305/2011 Європейського парламенту та Ради від 9 березня 2012 року, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС

Регламент Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Регламент експлуатації системи зберігання аерофотогеодезичних та картографічних даних

Регламент погодження Мінприроди надання надр у користування

Регламент проведення спортівно-масовіх та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальніх заставах

Регламент технічних оглядів машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на продовжуваний строк безпечної експлуатації, після закінчення граничного строку експлуатації

Реєстр інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 19.05.2010 )

Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особини

Рекомендації з влаштування тонкошарових покриттів при поточному середньому ремонті дорожніх покриттів

Рекомендації з монтажу гипсокартонных перегородок

Рекомендації з організації будівництва житло-цивільних об'єктів методом «під ключ» в умовах розвитку ринкових відносин у будівництві.

Рекомендації з підготовки документів для отрімання ліцнезії в галузі будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботі для будівництва, зведення несучих та огороджувальніх конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортніх ятерів).

Рекомендації з пітань діловодства в первинній профспілковій організації (профспілковому комітеті)

Рекомендації з проектування монолітних залізобетонних перекриттів зі сталевим профільованим настилом

Рекомендації з розрахунку систем противодымнои захисту будинків різного призначення

Рекомендації з розробки інструкцій про заходь пожежної безпеки в будінках і приміщеннях на рінках України

Рекомендації зі змісту і ремонту металевих пролітних будівель автодорожніх мостів

Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві

Рекомендації органам виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівникам закладів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо попередження гострих кишкових інфекційних хвороб серед населення, пов''язаних з водним фактором, передачі збудника інфекції на потерпілих внаслідок повені територіях

Рекомендації по експлуатації і ремонту кровель з рулонних матеріалів

Рекомендації по застосуванню арматурного прокату по ДСТУ 3760-98 при проектуванні залізобетонних конструкцій без попередньої напруги арматури

Рекомендації по застосуванню методу віброзондірованія при інженерно-геологічних дослідженнях

Рекомендації по застосуванню вогнезахисних покриттів для метал­лических конструкцій.

Рекомендації по пристрою кровель з матеріалів, що наплавляються, способом електроконтакта

Рекомендації по проектуванню музеїв

Рекомендації по проектуванню і пристрою фундаментів паль на пучиністих грунтах

Рекомендації по проектуванню навколишнього середовища, будівель і споруд з урахуванням потреб інвалідів і інших маломобільних груп населення. Випуск 14

Рекомендації по проектуванню сталевих заставних деталей для залізобетонних конструкцій.

Рекомендації по раціональній області застосування в будівництві паль різних видів.

Рекомендації стосовно організації відносин між ОСББ та підприємствами - виконавцями послуг з централізованого постачання холодної, гарячої води, централізованого водовідведення та централізованого опалення

Рекомендації щодо вживання термінів та визначень із безпеки руху поїздів

Рекомендації щодо віробніцтва і реалізації молока від корів, які утрімуються у господарствах населення, відповідно до вімог ДСТУ 3662-97

Рекомендації щодо впровадження системі управління охороною праці на підприємстві відповідно до вімог стандарту серії OHSAS 18001 “Система менеджменту охороні здоров’я та безпеки персоналу”

Рекомендації щодо гасіння пожеж у висотних будівлях

Рекомендації щодо запровадження в Україні проектів будинків з мінімальним енергоспоживанням («пасивних будинків»)

Рекомендації щодо ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

Рекомендації щодо організації контролеві за роботою з охорони праці на підприємствах і в організаціях системи міністерства торгівлі СРСР

Рекомендації щодо організації гасіння пожеж підрозділами МНС на промислових об''єктах підвищеної небезпеки з наявністю небезпечних хімічних речовин

Рекомендації щодо побудові системі управління охороною праці на виробництві

Рекомендації № 100-1566/17 до регламентів хіміко-технологічному захисту від корозії установок первинної переробки нафти НПЗ галузі

Рекомендація про безпеку при використанні хімічних речовин на виробництві

Рекомендація №11 Європейської економічної комісії ООН. Питання документації при міжнародних перевезеннях небезпечних вантажів.

Рекомендовані граничні рівні індивідуальних ефектівніх доз опромінення пацієнтів при проведенні рентгено- та радіонуклідної діагностики.

Рекомендовані норми технічного оснащення закладів громадського харчування

Ремонтно-будівельні роботи. Випуск 1. Будинки і промислові спорудження

Ремонтно-будівельні роботи. Випуск 2. Автомобільні дороги і штучні спорудження

Ресурсні елементні кошторисні нормі на будівельні роботі. Збірник 61. Магістральні трубопроводі

Ресурсні елементні кошторисні нормі на будівельні роботі при відновленні захисного кулі бетону залізобетонних конструкцій транспортніх споруд (РЕКНБР)

Ресурсні кошторисні нормі експлуатації будівельних машин, що вікорістовуються при відновленні захисного кулі бетону залізобетонних конструкцій транспортніх споруд (РЕКНБМ)

Річний план державних закупівель 2010 року

Рішення шостої Всеукраїнської науково-технічної конференції "Будівництво в сейсмічних районах України"

Робітник став начальником цеху, але протягом 20 років кожного робочого дня особисто виконує електрозварювальні роботи. Атестація робочих місць проводилася вперше в 2005 р. і підтвердила наявність шкідливих речовин у робочій зоні. Чи має право цей працівник на пільгову пенсію як такий, що працює в умовах, передбачених Списком № 2 ?

Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг

Робітниця нашого підприємства працювала у цеху з віробніцтва електронної техніки оператором дифузійних процесів з 19.02.83 р. по 12.05.85 р. і травільніцею прецизійного травлення з 12.05.85 р. по 05.03.90 р. Для оформлення пільгової пенсії підприємство повинне надаті довідку про тих, на якій підставі підтверджується її право на пільгове пенсійне забезпечення, тобто вказаті номер розділу Списку № 1 чи № 2, в якому вказані віробніцтва і професії, зайнятість в яких дає право на пільгову пенсію за віком. Якимі норматівнімі документами вказані професії віробніцтва електронної техніки вперше булі введені в Списки віробніцтв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах?

Робітниця підприємства, повертаючись з обідньої перерви (ходила у магазин за хлібом), не дійшовши до адміністративно-побутового корпусу, впала і взяла травму. Земельна ділянка перед цим корпусом, де стався нещасній віпадок, показана на кадастровому плані як територія підприємства. Чи визнається такий нещасній віпадок повязаній з віробніцтвом і який складається акт: за формою Н-1 чи НПВ?

Робота на підприємстві пов ''язана з переїздами по м. Києву, для чого підприємство надає службовий транспорт. Працівник не захотів переїжджати від опорного пункту до основного місця роботи на транспорті підприємства, а використав власний автомобіль (договір на використання власного транспорту з підприємством не укладався, дозволу або доручення керівництва не було). Під час проїзду сталася дорожньо-транспортна пригода з автомобілем, яким керував працівник, а сам працівник отримав травми. Комісія підприємства провела розслідування і склала акт за формою НПВ. Представник Фонду соціального страхування під час перевірки зазначив у акті, що розслідування цього нещасного випадку проведено невірно і необхідно було скласти акт за формою Н-1. Чи має право представник Фонду визначати правильність проведення розслідування нещасного випадку і чи вірно було зроблено висновок комісією щодо цього нещасного випадку?

Робота частини робітників нашого підприємства пов''язана із шкідливими умовами праці, а також із забрудненням. Усі працівники щорічно забезпечуються засобами індивідуального захисту. Типовими нормами передбачено термін використання спецодягу та спецвзуття протягом 12 місяців. Специфіка роботи не дає змоги використовувати спецодяг у встановлений нормами термін (робота з металом, промисловим пилом, мастилом тощо), і робітники в такому випадку використовують домашній одяг і взуття — светри, джемпери, кросівки. Чи мають право працівники підприємства у разі зношення З/З використовувати домашній одяг, і чи вважається це порушенням вимог охорони праці?

Роботи в замкнутих і важкодоступних приміщеннях на підприємствах галузі. Інструкція для спостережника

Роботи на висоті і верхолазні роботи належать до робіт підвищеної небезпеки. Яку професійну підготовку повинні пройти працівники, щоб мати право на виконання верхолазних робіт і робіт на висоті, та за яких умов їм оформляється допуск для виконання вищезазначених робіт?

Роз''яснення вимог державних будівельних норм в частині влаштування евакуаційних виходів із торгівельних залів

Роз'яснення по застосуванню збірки цін і довідників базових цін на проектні роботи для будівництва

Розгляд та погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення Мінрегіонбудом України

Розділом XXXIII «Загальні професії (у всіх галузях господарства)» Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, передбачено, що таким правом користуються робітники та фахівці, зайняті з джерелами випромінювань електромагнітного поля ультрависоких і надвисоких частот. Для проведення атестації робочих місць просимо роз''яснити, чи належать до таких медичні працівники поліклінічного відділення нашої лікарні, які впродовж робочої зміни надають лікувальні процедури на високочастотних апаратах. Працюючим на яких апаратах медичного призначення обоє ''язкове застосування засобів індивідуального захисту?

Розкажіть, будь ласка, про встановлені чиннім законодавством розміри одноразової допомоги потерпілим на виробництві. І чи існують сьогодні обмеження сумі щомісячної страхової віплаті потерпілому?

Розмір і порядок справляння плати за видачу кваліфікаційного сертифіката архітектора (його дубліката)

Розміри плати за надання послуг органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ

Розподіл функцій щодо затвердження та видачі вісновку державної санітарно-гігієнічної експертізі НД та гігієнічних висновків державної санітарно-гігієнічної експертізі на вітчизняну та імпортовану продукцію

Розподіл функціональних обовязків та повноважень між першимі заступниками і заступниками Міністра будівництва, архітектури та жітлово-комунального господарства України

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страховіх внесків до Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на віпадок безробіття за _____ 200_ долі. Додаток 5

Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страховіх внесків та вітрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та професійних захворювань України за ______200_ долі. Додаток 2

Розрахунок зобовязання зі сплаті збору на обовязкове державне пенсійне страхування. Додаток 4

Розрахунок необхідного часу евакуації людей з приміщень при пожежі. Рекомендації

Розрахунок ступеня професійного різіку віробніцтва

Розробка та впровадження заходів щодо реалізації Закону України “Про пестіциді і агрохімікати” .

Розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

Розроблення, викладання та оформлення технічних умов. Методичний посібник

Розслідування й облік технологічних порушень у роботі електростанцій, мереж та енергосистем міненерго України. Інструкція

Розчищення траси лінійних споруджень від лісу

Розширювачі шарошкові

Розяснення щодо набуття права на перерву у звязку з роботою за компютером

Роз’яснення до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 року № 67

Роз’яснення окремих питань при проведенні експертизи проектів будівництва

Роз’яснення щодо сертифікації виконавців деталізованих креслень марки КМД

Рядків попередньої атестації робочих місць за умовамі праці на нашому підприємстві закінчився в серпні 2005 р., а наступна атестація була проведена в січні 2006 р., при цьому за результатами проведеної в січні атестації працівникам було підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 2. Чи зараховується до стажу роботі, що дає право на прізначення пенсії за віком на пільгових умовах, період роботі з серпня 2005 р. по січень 2006 p.?

Санітарний контроль за організацією учбових занять в дитячих садах (у середніх, старших і підготовчих групах). Методичні вказівки

Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів

Санітарні вимоги до проектування і змісту позашкільних дитячих установ. Методичні вказівки

Санітарні вимоги при переробці морепродуктів на судах №4393-87. Доповнення до санітарних правил для морських судів промислового флоту СРСР

Санітарні норми гранично допустимих рівнів напруженості електромагнітного поля НЧ, СЧ, ВЧ і ОВЧ діапазонів, випромінюваного радіозв''язними засобами аеропортів цивільної авіації

Санітарні правила в лісах України

Санітарні правила для підприємств по виробництву бистрозамороженних готових блюд

Санітарні правила для підприємств спиртної промисловості

Санітарні правила для виробництва виробів з берилію, його сполук та елементів, що містять берилій

Санітарні правила для підприємств виноробницької промисловості

Санітарні правила для підприємств желатинової промисловості

Санітарні правила по догляду за доїльними установками і молочним посудом, контролю їх санітарного стану і санітарної якості молока.

Санітарні правила роботи при проведенні медичних рентгенологічних досліджень

Санітарні правила улаштую та обладнання кабін машиністів кранів №1204-74

Санітарно-гігієнічні вимоги до організації режиму і умов навчання школярів в міжшкільних учбовий-виробничих конбінатах і в цехах базових підприємств.

Санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання систем променевого опалення в виробничих приміщеннях. Методичні рекомендації

Санітарно-епідеміологічні встанови України

Санітарно-мікологічні дослідження питної води. Методичні рекомендації

Сергій Федорович, Ви весь час підкреслюєте необхідність офіційної атестації...

Сергій Федорович, чи існує справедливість в порядку надання пільг за важкі і шкідливі умови праці?

Сертифікат Здоров''я на імпортовану до Європейського Співтовариства соняшникову олію, що виробляється або відправляється із України

Сертифікат здоров''я для харчових продуктів нетваринного походження

Сєвєродонецьке державне віробніче підприємство «Обєднання «Азот» 24 грудня 2004 р. реорганізовано у закріте акціонерне товаріство «Сєвєродонецьке обєднання «Азот». Згідно з п. 2.2 статуту ЗAT «Сєвєродонецьке обєднання «Азот» товаріство з моменту його державної реєстрації є правонаступником має рацію та обовязків реорганізованого Сєвєродонецького державного віробнічого підприємства «Обєднання «Азот». Підприємство зареєструвало в органах Держнаглядохоронпраці блізько 2,5 тис. обєктів підвищеної небезпеки (посудіні, що працюють під тіськом, котлі, вантажопідіймальні крані, трубопроводі парі та гарячої води, ліфти, підйомники худе). Чи необхідно проводіті перереєстрацію вищеперелічених обєктів?

Система керування охороною праці у вугільній промисловості України .Типове положення

Система керування охороною праці у вугільній промисловості України. Типове положення.

Система оцінки ефективності державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будинків і споруд Cerezit

Система стандартизації в міністерстві. Зміст і порядок узгодження розділу "Вимоги безпеки в стандартах на технологічні процеси"

Система углекислотного пожежегасіння високого тиску. Правила і норми проектування.

Система управління охороною праці (зразок)

Система управління охороною праці в лісовому господарстві

Система якості на основі стандартів ІСО 9000. Навчально-методичні матеріали для підвищення кваліфікації працівників проектних (знаходженнях) організацій

Системи пожежної сигналізації адресні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Системи та засоби автоматизації і телемеханізації. Приймальні випробування та впровадження в експлуатацію

Склад колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України

Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування

Склади газові огнетушащие. Загальні технічні вимоги пожежної безпеки. Методи іспитів.

Скорочений сортамент металлопроката для застосування в будівельних сталевих конструкціях

Служба шляху і тунельних споруд, на балансі якої знаходяться всі будівлі і споруди метрополітену, повинна виконувати забарвлення стін в приміщенні спільно-тягової підстанції, що діє (СТП). Електроустаткування СТП знаходиться на балансі служби електропостачання, яка структурно відокремлена від служби шляху і тунельних споруд і має свій штатний розклад. Хто повинен видавати наряд-допуск на виконання робіт на СТП бригаді будівельних робочих служби шляху і тунельних споруді і яка група по електробезпеці повинна бути у керівника робіт цієї бригади?

Спектрометричне визначення миш'яку в бензині

Специфіка роботи на судноплавному шлюзі в основному полягає у нагляді, обслуговуванні та ремонті споруд і обладнання шлюзу. Робітники шлюзу працюють у комплексній бригаді та виконують різні роботи, часто не пов''язані з їхньою професією. Як провести атестацію їхніх робочих місць за умовами праці і чи потрібно це робити взагалі, тому що це пов''язано зі значними матеріальними затратами, а пільги, передбачені у Списках та колективному договорі, навряд чи будуть підтверджені результатами атестації (згідно з обліком фактично відпрацьованого часу у несприятливих умовах окремі працівники — електрогазозварник, верстатник широкого профілю, машиніст-кранівник, тракторист, маляр та інші працюють за професією тільки 10—30% робочого часу на рік)? При проведенні досліджень повітря робочої зони на зварювальному посту у 2003 р. на робочому місці електрогазозварника концентрації марганцю, оксиду заліза, оксиду вуглецю, двооксиду азоту, озону не перевищують ГДК. За цей час умови праці не змінились.

Спеціаліст з охорони праці підприємства працює за сумісництвом (чисельність працюючих на підприємстві менша 20 осіб). Як повинна оплачуватись його праця?

Спеціальність «стропальник» не передбачена Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (віп. 64, розділ 2. «Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботі»), в тій же година віконання цих робіт, передбачено в професії монтажника з монтажу стальовіх і залізобетонних конструкцій, починаючи з 4-го розряду. Державні інспектори з охороні праці вімагають від працівників, які віконують роботі з підвішування вантажу на гак вантажопідйомної машині, наявність посвідчення стропальника. Чи правильно це?

Списки віробніцтв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботові із шкідливими і важкимі умовамі праці та за особлівій характер праці

Списки віробніцтв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.( Cписок 1,2 )

Списком віробніцтв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкимі умовамі праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, передбачено, що слюсарям з ремонту устаткування котелень та пилопідготовчих цехів, зайнятіх ремонтом паровіх котлів тепловіх електростанцій, надається додаткова відпустка тривалістю 14 календарніх днів, а електрогазозварнику, зайнятому на тихий же роботах, - 7 календарніх днів, незважаючи на тих, що фактичні значення гранично допустіміх концентрацій шкідливих речовін перевіщують ті, які є на робочому місці слюсаря. То яка ж додаткова відпустка повинна надаватіся електрогазозварнику?

Списком № 2 віробніцтв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкимі умовамі праці, зайнятість в яких повній робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, передбачено професії слюсарів, зайнятіх обслуговуванням, ремонтом котельного устаткування (позиція 13а—3б), та посади начальників змін котелень (позиція 13б) і начальників котелень цехів (позиція 13б). У цьому ж Списку є професії машиністів котлів, але немає професій операторів котельні. Цікава ситуація: слюсарі, начальники змін котелень і начальники котелень, що працюють на газоподібному паливі, мають право на пільгову пенсію, а операторі, які безпосередньою працюють всю зміну біля таких котлів, ні. Чи правильно це?

Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії (станом на 10.03.10)

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії (станом на 11.04.10)

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії станом на 08.07.2010 року

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 20.02.2011 рік)

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 01.05.2011 рік)

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 01.07.2011 р.)

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 20.07.2011 )

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 01.09.2011 р. )

Список осіб, включених до Реєстру інженерів технічного нагляду, що пройшли атестацію з присвоєнням відповідної категорії ( станом на 15.09.2011 )

Список хімічних і біологічних засобів боротьби з шкідниками, хворобами рослин, бур'янами, паразитами домашніх тварин і бджіл, а також засобів по догляду за рослинами, дозволених для роздрібного продажу населенню в 1988-1992гг.

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Список № 4 Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовін в атмосферному повітрі населеніх місць.

Спільні заходи по недопущенню занесення і розповсюдження на території України свинячого грипу

Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)

Спільні рекомендації державних органів і професійних союзів про зміст роздягнула "Охорона праці " у колективному договорі (угоді, трудовому договорі)

СПКП. Пакери для будівництва свердловин. Номенклатура показників

Споруда об'єктів нафтової і газової промисловості.

Спорудження верхньої будівлі залізничних колій широкої колії

Спорудження систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації

Спорудження систем теплопостачання, водопостачання, газопостачання і каналізації. Випуск 1. Санітарно-технічне устаткування будинків і споруджень

Спорудження систем теплопостачання, водопостачання, газопостачання і каналізації. Випуск 2. Зовнішні мережі і спорудження

ССБТ. Взрывобезопасность.Загальні вимоги

ССБТ. Методи і засоби вібраційного захисту. Класифікація

ССБТ. Методи і засоби вібраційного захисту. Класифікація

ССБТ. Трактори і машини самохідні сільськогосподарські. Метод визначення характеристик систем обігріву і мікроклімату на робочому місці оператора в холодний період року

Стандарт адміністративної послуги щодо видачі Держгірпромнаглядом ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення

Стандарт інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз

Стандарт надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії і видачі дубліката ліцензії

Стандарт надання адміністративної послуги Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ з проведення державної реєстрації (перереєстрації) небезпечних факторів

Стандарт надання адміністративної послуги Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ з проведення державної реєстрації (перереєстрації) небезпечних факторів. Стандарт надання адміністративної послуги Комітетом з питань гігієнічного регламентування МОЗ з проведення державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів - джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров''я України з віднесення харчових продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок та їх державної реєстрації

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров''я України з атестації професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров''я

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров''я України з проведення державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров''я України з атестації лікарів

Стандарт надання адміністративної послуги Міністерством охорони здоров''я України з державної акредитації закладів охорони здоров''я

Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі Свідоцтва про реєстрацію об''єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечних об''єктів

стандартам якості (ІСО 9000). Практична допомога

Статтею 17 Закону «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець зобовязаній за свої кошті забезпечиті фінансування та організувати проведення попереднього (під година прійняття на роботові) і періодичних (протягом трудової діяльності) медічніх оглядів працівників, зайнятіх на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечнімі умовамі праці або таких, де є потреба у професійному доборі. Чи допускається прійматі на роботові на підприємство водіїв транспортніх засобів без попереднього медічного огляду на підставі медичної довідки щодо придатності до керування транспортнім засобом (форма № 083/о), якщо термін її дії не закінчився?

Статтею 32 Кодексу законів про працю України (далі - Кзпп) передбачено, що переведення працівника на іншу роботові допускається тільки за його згодою. Практика свідчить, що таку згоду працівники дають нечасто, побоюючись втратіті у зарплаті. Бувають віпадки, коли під годину чергового медогляду у працівника віявляють профзахворювання, але він намагається пріховаті цей факт, щоб не втратіті роботові і допрацюваті до пільгової пенсії. При цьому відбувається порушення власником діючого законодавства про працю, яку забороняє вікорістання праці працівників за наявності медічніх протіпоказань. Чи має право власник у віпадку віявлення профзахворювань, відсутності можливості працевлаштування таких працівників на інших робочих місцях або за їхньої відмови вгд переведення на іншу роботові розірвати з ними трудовій договір за своєю ініціативою (згідно з п. 2 cm. 40 Кзпп)?

Статтею 7 Закону «Про охорону праці» передбачено, що працівники, зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в порядку, визначеному законодавством. Якими нормативними актами слід керуватися під час визначення права працівників на лікувально-профілактичне харчування?

Стаття 4 Закону про страхові таріфі на соціальне страхування від нещасного віпадку передбачає, що «для бюджетніх установ та організацій, які фінансуються або дотуються з бюджету, страхові таріфі встановлюються в розмірі 0,2 відсотка від торб фактічніх вітрат на оплату праці найманіх працівників...». Чи поширюється дія цієї статті на підприємство будь-якої галузі, якщо воно одержує фінансову підтримку з державного або місцевого бюджету?

Статут служби на морських судах Міністерства газової промисловості СРСР.

Стережіться ангіни влітку

Сторож підприємства 16.11.2000 р. отрімав віробнічу травму. 23.03.2001 р. МСЕК встановіла йому 40% втраті працездатності. Заяву про відшкодування шкоді потерпілий написавши 10.04.2001 р. і у тій же день наказом по підприємству йому прізначено одноразову допомогу в розмірі 4720 грн. і щомісячні віплаті по 47 грн. 20 коп. Але через ськрутній фінансовий стан нараховані сумі не віплачувалісь. 05.07.2001 р. підприємство всі справі щодо відшкодування •шкоди передало у Фонд соціального страхування від нещасніх випадків Київського району м. Одеси, але Фонд відмовився віплатіті вартую торбу одноразової допомоги. Чи правильно це?

Стосовно введення в експлуатацію новобудов жітловіх будинків, будинків та споруд соціальної сфері без приєднання їх до мережі державного проводового мовлення

Стосовно видів житлово-комунальних послуг, які належать до повноважень органів місцевого самоврядування

Стосовно визначення меж житлової забудови

Стосовно віднесення стояків холодного водопостачання та водовідведення до внутрішньобудинкових мереж та фінансування робіт із їх ремонту

Стосовно дозволу на розміщення рекламних конструкцій безпосередньо біля існуючих інженерних мереж або на них

Стосовно допустіміх відстаней між сусідніми будінкамі

Стосовно можливості перепланування квартири на першому поверсі існуючого житлового будинку під офіс чи магазин без згоди сусідів.

Стосовно можливості надання госпрозрахунковим архітектурним бюро платних послуг із розроблення проектної документації на переобладнання житлового приміщення у нежитлове

Стосовно набуття права власності на землю

Стосовно переобладнання житлових приміщень першого поверху існуючого багатоквартирного житлового будинку під приміщення громадського призначення

Стосовно підрахунку загальної площі приміщень громадського призначення, вбудованих у житлові будинки

Стосовно поділу квартири

Стосовно порядку визначення прибудинкової території

Стосовно порядку встановлення приймальної супутникової антени на даху багатоквартирного будинку та проведення телевізійного кабелю до житлової квартири

Стосовно поширення вимог п.1.36 СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" на ресторанний комплекс, який знаходиться в їх будинку.

Стосовно правил розміщення та прийняття в експлуатацію малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Стосовно приватизації наданого за рішенням суду житлового приміщення будинку

Стосовно проходження експертизи проектно-кошторисної документації на будівництво об’єктів.

Стосовно розміщення будівництва гаражів для індивідуальних легкових автомобілів

Стосовно роз’яснення законодавства та державних норм при вирішенні питання будівництва бази відпочинку

Стосовно роз’яснень адміністративно-територіального устрою України при вирішенні питання об’єднання громадян для ведення особистого селянського господарства

Стосовно того, чи є обов’язковим проектування лоджій і балконів у багатоквартирних житлових будинках

Стосовно умов розірвання договору найму житла

Стосовно утрімання прибудинкової території

Стояки залізобетонні попередньо напружені марок СВ 75

Стратегія забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, та ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2020 року

Стратегія удосконалення системи консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, стандартизованої лабораторної діагностики на 2009 - 2013 роки

Страховий експерт з охорони праці виконавчої дирекції Фон¬ду соціального страхування від нещасних випадків на виробниц¬тві та профзахворювань під час чергової перевірки підприємства вказав на відсутність протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці після проходження стажування машиніста екскаватора, посилаючись на п. 7.9???? 0.00-4.12-05. Але у названому пункті не зазначається, що перевірку знань після стажування має проводити комісія підприємства. У журналі реєстрації інструктажів, який згадується в зазначеному пункті (додаток 6), у графі 12 визначено: «Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)», тобто це робить керівник робіт, а не комісія підприємства із зазначенням номера протоколу і дати перевірки. Прошу роз''яснити, що робити в подібних випадках.

Страховій поліс (страхування згідно Договору обовязкового особістого страхування працівників відомчої і сільської пожежної охороні, а також членів добровільних пожежніх дружин)

Стропи вантажні. Ланки:. Типи. Конструкція і розміри

Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд.

Ступені захисту, що забезпечуються оболонками (Код IP). Міждержавний стандарт

Сумісними рекомендаціями державних органів і профспілок за змістом розділу «Охорона праці» в колективному договорі (угоді, трудовому договорі) рекомендовано включати в колективний договір своєрідну шкалу розмірів одноразової допомоги потерпілим на виробництві від нещасних випадків у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Чи є обов'язковою нормою ця шкала і чи не вступають сумісні рекомендації в суперечність з положеннями ст. 21 Закона «О загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві...», якими передбачені виплати одноразової допомоги лише у разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого?

Сурми чавунні каналізаційні і фасонні частини до них. Технічні умови.

Схема обстеження автотранспортного підприємства

Схема повідомлення про спалах інфекційних хвороб. Щотіжнева схема подачі інформації з гріпу та ГРІ на період епідемії в Україні. Схема повідомлення про віпадок отруєння грибами. Форма повідомлення про віпадок захворювання на ботулізм. Схема повідомлення про спалах харчового отруєння.

Ськладовою частіною колектівного договору є комплексні заходь щодо досягнення встановленіх нормативів та підвищення існуючого рівня охороні праці. Чи потрібно комплексні заходь підприємства, крім як у органах Держнаглядохоронпраці, погоджуваті ще й з органами Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та професійних захворювань?

Табель оснащення аварійними засобами захисту та інструментами технологічного персоналові виробництва рідкого хлорові (цех, склад рідкого хлорові та зливо-наливні станції)

Табель оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка

Такелажні роботи

Такса для обчислення розміру шкоді, заподіяної зеленимо насадженням у межах міст та інших населеніх пунктів

Таріфі на віконання робіт, повязаніх із державнім технічним оглядом трамвайніх вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тяговіх підстанцій та реєстрацію (перереєстрацію) трамвайніх вагонів і тролейбусів

Таріфі на електроенергiю, що вiдпускається населенню i населенім пунктам

Теплові мережі

Теплові мережі. Інструкція з експлуатації

Територіальні управління Держнаглядохоронпраці України

Тесті з фізичного віховання для школярів 6-17 років.

Техніка пожежна. Клапани пожежних кранів. Технічні вимоги пожежної безпеки. Методи іспитів

Технічне обслуговування пристроїв СЦБ і зв'язки

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруді)

Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки нізьконапружного обладнання

Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки простіх посудин вісокого тіську

Технічний регламент з підтвердження відповідності ліфтів

Технічний регламент з підтвердження відповідності щодо безпеки іграшок

Технічний регламент підприємства з безгрубного виконання робіт щодо усунення дефектів на роз'єднувачах у розподільних мережах ВАТ «ЕК «Хмепьницькобленерго»

Технічний регламент підприємства з безгрубного виконання робіт у колодязях, камерах, колекторах, інших підземних спорудах та замкнутих просторах у МКП «Кам'янець-Подільськтеплокомуненерго»

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров''я працівників

Технічний регламент засобів індивідуального захисту

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент безпеки машин та устаткування

Технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів

Технічний регламент безпеки машин

Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання

Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Технічний регламент засобів вимірювальної техніки

Технічний регламент безпечності іграшок

Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Технічний регламент простих посудин високого тиску

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

Технічний регламент безпечності іграшок

Технічні вимоги до установки сигналізаторів і газоаналізаторів контролю довзривоопасних і гранично допустимих концентрацій хімічних речовин в повітрі виробничих приміщень і відкритих установок хімічних виробництв.

Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів довибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікроконцентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд.

Технічні комітети стандартизації у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 30.03.2012)

Технічні правила корістування крематоріями

Технічні правила утрімання обєктів зовнішнього освітлення населеніх пунктів

Технічні свідоцтва з підтвердження придатності нових будівельних виробів до застосування станом на 01.01.2015

Технологічна інструкція для працівників пралень

Технологічна інструкція по зниженню змісту нітратів в напівфабрикатах з ранніх овочів - редиски, капусти белокачанной, огірків, кабачків, лука зеленого, зелени петркшки

Технологічна інструкція з ведення підривних робіт при розробці рудних і нерудних родовищ корисних копалин відкритим способом

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва вапна в обертових випалювальних печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день, або в інших печах, виробнича потужність яких перевищує 50 тонн на день

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), продуктивністю, яка перевищує 2,5 тонни на годину (установки газокисневого рафінування сталі)

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин з устаткування (установки) для виробництва сталі (первинна та вторинна плавка), включаючи безперервний розлив, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину (кисневих конвертерів)

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин від коксових печей

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для виробництва чавуну, продуктивність якого перевищує 2,5 тонни на годину

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшнику

Технологія будівництва збірних асфальтополимербетонных облицювань зрошувальних каналів.

Технологія і устаткування зварювального виробництва. Оглядова інформація. Випуск 1.

Тимчасова інструкція щодо безгрубного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазовиявами

Тимчасова інструкція по розслідуванню і обліку аварій при бурінні свердловин на нафту і газ.

Тимчасова інструкція зі знищення взрвчатых матеріалів

Тимчасова інструкція з визначення границь небезпечних зон при підготовці масових вибухів у підземних умовах

Тимчасова інструкція про порядок і терміни проведення профілактичних оглядів і ремонтів зарядних пристроїв і трубопроводів для підземних гірських робіт

Тимчасова інструкція про порядок проведення оцінки впливу на навколишнє середовище господарської діяльності підприємств важкого машинобудування при розробці техніко-економічних обґрунтувань (розрахунків) і проектів будівництва (реконструкції, розширення і технічного переозброєння)

Тимчасова інструкція по пуску, експлуатації і зупинці типових трубчастих печей

Тимчасова технологічна картка адміністративної послуги

Тимчасове положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно Затв. Наказ Мінюст України 28.01.2003 N 6/5, Зареєстр. у Мінюсті України 28.01.2003 р. за № 66/7387

Тимчасове положення про оцінку технічного рівня і якості проектів на будівництво, розширення і реконструкцію підприємств

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по ремонті основних фондів підприємств, підпорядкованих Державному комітету промислової політики України

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт з пуску і налагодження технологічного устаткування підприємств чорної металургії

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по технічному обслуговуванню, ремонту і наладці технічних засобів пожежогасінні, охоронній, пожежній і охоронний-пожежній сигналізації

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по монтажу, пуску і наладці радіаційної техніки, засобів дозиметричного контролю і захисного устаткування

Тимчасовий порядок визначення вартості робіт по пуску і наладці технологічного устаткування підприємств чорної металургії

Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт

Тимчасові критерії безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі

Тимчасові максимально допустимі рівні (МДР) вмісту смоли (конденсату) та нікотину в сигаретах.

Тимчасові методичні рекомендації щодо візначення вартості ремонту і модернізації пасажірських та вантажніх ліфтів, які вікорістовуються в будінках жітлового та цивільного прізначення

Тимчасові методичні рекомендації по контролю забруднення грунтів. Частина I.

Тимчасові методичні рекомендації по контролю забруднення грунтів. Частина II.

Тимчасові методичні рекомендації для установ міського територіального медічного обєднання "Санепідслужба" по здійсненню днржавного санітарного нагляду за умовамі зберігання, транспортування та застосування пестицидів у місті Києві

Тимчасові методичні рекомендації за визначенням вартості ремонтних і налагоджувальних робіт на об''єктах житлового і комунального господарства України

Тимчасові методичні рекомендації щодо запровадження інфекційного контролю у лікувально-профілактичних установах для запобігання ураження пандемічним вірусом грипу А (H1N1 2009)

Тимчасові Правила благоустрою м. Чернівців

Тимчасові правила визначення вартості робіт по ремонту і наладці енергетичного, електричного і електротехнічного устаткування підприємств Мінпромполітики України

Тимчасові правила обігу в Україні побутовіх піротехнічних виробів

Тимчасові рекомендації з розробки планів локалізації аварійних ситуацій на хіміко-технологічних об'єктах

Тимчасові рекомендації з забезпечення пожежної безпеки будинків і приміщень автосалонів (виставок) із продажу автомобілів

Тимчасові санітарно-гігієнічні вімоги по проєктуванню та режиму експлуатації Інтернет-клубів та компютерніх залів, які роозташовуються в існуючих жітловіх будінках на території м. Києва

Типова галузева інструкція з безпеки праці при керуванні радіоелектронним обладнанням (РЕО), що містить газові лазери

Типова інструкція для осіб, відповідальних за справний стан вантажопідйомних машин

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне виробництво робіт по переміщенню вантажів вантажопідйомними машинами

Типова інструкція для кранівників (машиністів) по безпечній експлуатації баштових кранів

Типова інструкція для кранівників (машиністів) по безпечній експлуатації стріловидних самохідних кранів (автомобільних, пневмоколісних, на спеціальному шасі автомобільного типу, гусеничних, тракторних)

Типова інструкція для працівників польових підрозділів по орієнтуванню на місцевості

Типова інструкція з безпечної експлуатації котельних, що працюють на моторному паливі ДТ і ДМ (галузева). Для персоналу котельних.

Типова інструкція з безпечної експлуатації сушуаров в перукарень

Типова інструкція з техніки безпеки та промислової санітарії при поводженні з вогнепальною зброєю і проведенні досліджень у лабораторіях судово-балістичної експертизи

Типова інструкція з техніки безпеки для робітників заводів шампанських вин

Типова інструкція з безпеки при металообробці з використанням енергії вибуху

Типова інструкція з маркірування обтискними пристроями електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах

Типова інструкція з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і взрывопожароопасных об'єктах

Типова інструкція зі змісту і застосування первинних засобів пожежегасіння на підприємствах Міненерго СРСР

Типова інструкція начальникові потягу (механікові-бригадирові)

Типова інструкція по охороні праці для дорожніх робочих

Типова інструкція по охороні праці для водіїв вантажних автомобілів

Типова інструкція по охороні праці для стропальників

Типова інструкція по охороні праці для теслярів

Типова інструкція по охороні праці для машиністів підйомників щоглових, стоєчних або шахтних

Типова інструкція по охороні праці для машиністів бульдозерів

Типова інструкція по охороні праці для машиністів автомобільних, гусеничних і пневмоколісних кранів

Типова інструкція по охороні праці для машиністів-кранівників кранів всіх типів

Типова інструкція по охороні праці для працівників, зайнятих на вантаженні і вивантаженні різних вантажів за допомогою кранів

Типова інструкція по охороні праці для стропальника

Типова інструкція по охороні праці для машиністів растворосмесителей пересувних

Типова інструкція по охороні праці для машиністів скреперів

Типова інструкція по охороні праці для машиністів трубоукладачів

Типова інструкція по охороні праці для машиністів укладальників асфальтобетону

Типова інструкція по охороні праці для машиністів штукатурних станцій пересувних

Типова інструкція по охороні праці для машиністів малярних станцій пересувних

Типова інструкція по охороні праці для машиністів екскаваторів роторних

Типова інструкція по охороні праці для електромонтажників

Типова інструкція по охороні праці для машиністів навантажувачів автомобільних

Типова інструкція по охороні праці для обліцовщиков

Типова інструкція по охороні праці для того, що комплектує автоматизованого складу

Типова інструкція по охороні праці для машиністів (кранівників) електричних мостових кранів

Типова інструкція по охороні праці для водіїв автомобілів

Типова інструкція по охороні праці для осіб, що користуються вантажопідйомними машинами, керованими з підлоги

Типова інструкція по охороні праці для водіїв автонавантажувачів

Типова інструкція по охороні праці для водіїв електронавантажувачів

Типова інструкція по охороні праці для тих, що акумулюють

Типова інструкція по охороні праці для завідувача складом

Типова інструкція по охороні праці для операторів кранів-штабелеров

Типова інструкція по охороні праці для слюсарів по ремонту і обслуговуванню вантажопідйомних машин

Типова інструкція по охороні праці для електромонтерів по ремонту і обслуговуванню електроустаткування вантажопідйомних машин

Типова інструкція по охороні праці для стропальників

Типова інструкція по охороні праці для робочих, що виконують вантажний -разгрузочные і складські роботи

Типова інструкція по охороні праці при вантаженні і розвантаженні кам'яного вугілля, цементу і інших сипких матеріалів

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при роботі на лісопильній рамі

Типова інструкція по охороні праці для робочих, що виконують роботи з мінеральними добривами і пестицидами

Типова інструкція по охороні праці для робочих, що виконують навантажувально-розвантажувальні і складські роботи з легкозаймистими, вибухонебезпечними і небезпечними в обігу вантажами

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при роботі на деревообробних верстатах

Типова інструкція по санітарному змісту приміщень і устаткування виробничих цехів і території

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при експлуатації, ремонті і технічному обслуговуванні садово-паркових машин, тракторів, причіпних і навісних знарядь

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при догляді за зеленими насадженнями

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при виробництві навантажувально-розвантажувальних робіт

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при роботі з отрутохімікатами

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при роботах в оранжереях і парниках

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії для робочих при механізованому прибиранні снігу

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при роботі з бензомоторними пилами

Типова інструкція по техніці безпеки і виробничої санітарії при виробництві малярних робіт

Типова інструкція по охороні праці для станочников-распіловщиков і верстатників інших деревообробних верстатів (однопільниє, многопільниє верстати, рейсмусовиє і чотиристоронні строгальниє верстати, фугування, фрезерні, свердлувальні і сверлільно-пазов

Типова інструкція по охороні праці для операторів, зайнятих обслуговуванням електровакуумних установок алюмініювання плоских дзеркал

Типова інструкція по охороні праці для операторів лінії обробки кромок листів скла

Типова інструкція по охороні праці для різьбярів скла

Типова інструкція по охороні праці для складальників виробів з деревини

Типова інструкція по охороні праці для автоматників холодновисадочних автоматів, зайнятих виготовленням скоб для пневмопістолетов

Типова інструкція по охороні праці для автоматників холодновисадочних автоматів, зайнятих виготовленням скоб для збірки рамки пружинного блоку

Типова інструкція по охороні праці для шпалерників меблів, зайнятих підготовкою настильних матеріалів

Типова інструкція по охороні праці для подготовщиков набівочних і настильних матеріалів, зайнятих розкроем меблевих тканин

Типова інструкція по охороні праці для подготовщиков набівочних і настильних матеріалів, зайнятих склеюванням поліуретанового поропласту

Типова інструкція по охороні праці для подготовщиков набівочних і настильних матеріалів, зайнятих розкроем поліуретанового поропласту

Типова інструкція по охороні праці для обліцовщиков деталей меблів, зайнятих пресуванням в багатоповерхових пресах

Типова інструкція по охороні праці для операторів автоматичних і напівавтоматичних ліній в деревообробці, зайнятих операціями шліфування і полірування

Типова інструкція по охороні праці для обробників виробів з деревини, зайнятих обробкою щитів на барабанних полірувальних верстатах

Типова інструкція по охороні праці для обробників виробів з деревини, зайнятих нанесенням лакофарбних матеріалів на лаконалівних машинах

Типова інструкція по охороні праці для верстатників деревообробних верстатів, зайнятих обробкою заготовок на фрезерних копіювальних верстатах

Типова інструкція по охороні праці для верстатників деревообробних верстатів, зайнятих обробкою заготовок на фрезерних і фрезерних карусельних верстатах

Типова інструкція по охороні праці для різьбярів шпони і облицювальних матеріалів на ножицях

Типова інструкція по охороні праці для операторів на автоматичних і напівавтоматичних лініях в деревообробці, зайнятих обробкою брусків

Типова інструкція по охороні праці для верстатників деревообробних верстатів, зайнятих обробкою заготовок на верстатах фугувань

Типова інструкція по охороні праці газозварників (газорізальників)

Типова інструкція по охороні праці для бетонщиків

Типова інструкція по охороні праці для бляхарів

Типова інструкція по охороні праці для верстатників деревообробних верстатів, зайнятих розкроем заготовок по розмітці і обрізанням деталей криволінійної форми

Типова інструкція по охороні праці для станочников-распіловщиков, зайнятих подовжнім розкроем пиломатеріалів

Типова інструкція по охороні праці для станочников-распіловщиков, зайнятих поперечним розкроем пиломатеріалів і обробкою деталей в розмір

Типова інструкція по охороні праці того, що фасує, що здійснює розфасовку лікарських засобів

Типова інструкція по охороні праці санітарки-мийника, що здійснює миття аптечного посуду

Типова інструкція по охороні праці провізора-аналітика і провізора-технолога, що здійснюють контроль якості лікарських засобів

Типова інструкція по охороні праці провізора-технолога, що здійснює прийом рецептів і відпустку лікарських засобів по рецептах лікарів

Типова інструкція по охороні праці фармацевта і молодшого фармацевта, що здійснюють безрецептурний відпустку готових лікарських засобів, предметів санітарії і гігієни, догляду за хворими, лікарських трав і інших медичних виробів

Типова інструкція по охороні праці для машиніста рубітельной машини

Типова інструкція по охороні праці для оператора фрезерно-брусующего верстата

Типова інструкція по охороні праці для проведення ввідного інструктажа

Типова інструкція по охороні праці для рамника

Типова інструкція по охороні праці для станочников-распіловщиков деревообробних верстатів (подовжньо-розпилювальні, торцювання, фрезерні верстати)

Типова інструкція по охороні праці для електрозварника

Типова інструкція по охороні праці для водія, що перевозить бензин і інші легкозаймисті рідини і речовини

Типова інструкція по охороні праці для водіїв вантажного автомобіля

Типова інструкція по охороні праці для машиніста локомотива і його помічника

Типова інструкція по охороні праці для кондуктора

Типова інструкція по охороні праці для машиністів-кранівників кранів всіх типів

Типова інструкція по охороні праці при роботі на дроворазделочном вузлі

Типова інструкція по охороні праці для робочих, зайнятих на лесоськладських роботах

Типова інструкція по охороні праці для бригади (ланки) по приземленню небезпечних дерев

Типова інструкція по охороні праці. Загальні вимоги безпеки по охороні праці для робочих, зайнятих на лісосічних і лесокультурних роботах

Типова інструкція по охороні праці для того, що акумулює

Типова інструкція по охороні праці для газозварників (газорізальників)

Типова інструкція по охороні праці для електрозварників

Типова інструкція по охороні праці для машиністів, зайнятих на будівництві і змісті доріг лісовозів

Типова інструкція по охороні праці для стропальника

Типова інструкція по охороні праці для машиністів-кранівників кранів всіх типів

Типова інструкція по охороні праці для працівників, зайнятих на вантаженні і вивантаженні різних вантажів за допомогою кранів

Типова інструкція по охороні праці при зачистці резервуарів на підприємствах нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по охороні праці для машиністів насосних установок підприємств нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по охороні праці для лаборантів хімічного аналізу на підприємствах нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по загальних правилах охорони праці і пожежної безпеки для тих, що працюють на підприємствах нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по загальних правилах безпеки при проведенні вогняних робіт на підприємствах нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по охороні праці при слівоналівних операціях в резервуарних парках, на залізничних і автоналивних естакадах

Типова інструкція по охороні праці для електрослюсаря автозаправних станцій

Типова інструкція по охороні праці при роботі з етілірованним бензином

Типова інструкція по охороні праці при експлуатації резервуарних парків підприємств нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по заходах безпеки при експлуатації парових і водогрейних казанів з тиском не понад 0,07 Мпа на підприємствах нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по охороні праці при обслуговуванні технологічних колодязів, лотків і трубопроводів на підприємствах нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по охороні праці для оператора автозаправних станцій

Типова інструкція по безпеці праці в насосних станціях підприємств нефтепродуктообеспеченія

Типова інструкція по охороні праці для тесляра

Типова інструкція по охороні праці для пресувальників і ливарників пластмас

Типова інструкція по охороні праці для монтерів шляху

Типова інструкція по охороні праці для тих, що промывальщиков-пропарюють цистерн і слюсарів по ремонту рухомого складу (по заправці і ремонту клапанів зливних приладів цистерн)

Типова інструкція по охороні праці для газозварників

Типова інструкція по обслуговуванню систем пилепріготовленія з кульовими барабанними млинами і промбункером

Типова інструкція по обслуговуванню систем пилепріготовленія з молоткастими млинами і прямим вдуванням

Типова інструкція по охороні праці для каменяря

Типова інструкція по безпечному веденню геологорозвідувальних робіт в лавинонебезпечних районах

Типова інструкція по охороні праці для маляра

Типова інструкція по охороні праці для гірника, зайнятого на маркшейдерських роботах

Типове положення про преміювання працівників підприємств і організацій комунального господарства за основні результати господарської діяльності

Типове положення про організацію роботи з охорони праці в об'єднаннях, підприємствах і організаціях мінсудпрому СРСР. Методичні вказівки

Типове положення про газорятувальну службу підгіриємств галузі

Типове положення про методичний кабінет охорони праці підприємства

Типове положення про розслідування й облік некатегорийных аварій, не повлекших за собою нещасних випадків на хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних об'єктах, підконтрольних Госпроматомнадзору СРСР

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці

Типове положення про комісію з охорони праці виборного органові первинної профспілкової організації

Типове положення про представників профспілок з питань охорони

Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці

Типове положення про геодезичну службу в будівництві

Типове положення про будівельні лабораторії

Типове положення про архітектурно-містобудівні заради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури.

Типове положення проведення конкурсного проектування в будівництві

Типове положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Типове положення про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару

Типове положення про комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах

Типове положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Типове положення про басейнові ради

Типовий договір на господарське відання складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

Типовий договір на експлуатацію складових Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

Типовий договір на користування складовими Єдиної газотранспортної системи України (між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами)

Типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом

Типовий договір на розподіл природного газу

Типовий договір на розподіл природного газу

Типовий договір оренди газорозподільних систем або їх складових. Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових

Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання

Типовий договір про участь у фонді фінансування будівництва

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за спожиту електричну енергію

Типовий договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ

Типовий паспорт санітарно-технічного стану умов праці в цеху і на підприємстві

Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) затверджено форму Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 6 до Типового положення). Просимо дати роз''яснення, в яких випадках заповнюється колонка 12, оскільки під час про¬ведення перевірок інспектори вимагають заповнювати вказану колонку постійно, після кожного інструктажу.

Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям лісозаготівельних, лісосплавних, лісоперевалочних, лісогосподарських підприємств та хімлісгоспів [ + Зміни]

Типові навчально-тематичний план і програму курсу спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів для керівного складу, фахівців та робітників суб''єктів перевезення небезпечних вантажів

Типові норматіві оснащення центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді та харчування осіб, які перебувають у ньому

Типові правила пожежної безпеки для лікарень, клінік, поліклінік, пологових будинків, диспансерів, дитячих ясел, будинків дитини, санаторіїв, будинків відпочинку, аптек, аптечних складів, галенових виробництв і інших установ охорони здоров'я

Типові правила проведення зайняти в плавальних басейнах

Типові правила проведення зайняти в плавальних басейнах

Типові правила розміщення зовнішньої рекламі

Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

Типові регіональні правила забудови

Типові регіональні правила забудови.

Типові тематічній план і програма навчання з пітань охороні праці посадовіх осіб

Типові технологічні карті на капітальний ремонт та технічне обслуговування електрічніх ятерів напругою 0,4-20 кВ. Кабельні лінії.

Тімчасова інструкція з проведення дезинфекції та промівки локальніх водопровідних ятерів м. Києві

Тімчасова інструкція про дотрімання санітарно-гігієнічних норм і правив при експлуатації водопровідних ятерів, водозабірних колонок та пунктів роздачі води в м. Києві

Тімчасова інструкція з очищення та дезинфекції резервуарів для питної води в м. Києві

Тімчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошті

Тімчасовій порядок візначення уповноваженіх установ, організацій на проведення експертізі субєктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, повязану зі створенням обєктів архітектури

Тімчасовій регламент роботі Держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури

Тіпова інструкція по організації роботі з документами в профспілкових комітетах первінніх профспілкових організацій

Тіпове положення про Пункт мікроскопії з діагностики туберкульозу лікувально-профілактичного закладу (I рівень діагностики туберкульозу)

Тіпове положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до обєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Тіпове положення про дітячий оздоровчий застава.

Тіпове положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Тіпове положення про структуру управління у сфері поводження з твердімі побутовімі відходами

Тіпове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноваженіх місцевих органах містобудування та архітектури.

Тіпове положення про державній історико-культурний заповідник

Тіпове положення про метрологічні службі центральніх органів виконавчої владі, органів управління обєднань підприємств, підприємств та організацій

Тіповій договір оренді землі

Тіповій договір оренді індивідуально візначеного (нерухомого або іншого) майна, що належіть до державної власності

Тобто факт неякісної атестації може бути виявлений через якийсь проміжок часу, і хтось нежданно-негаданно, мирно займаючись розведенням бджіл на дачі, раптом дізнається, що пільгова пенсія йому зовсім не покладена, і з бджолами, він, м'яко кажучи, років на п'ять поквапився?

ТОВ АП «Донецькметрошахтобуд» має, згідно з ліцензією, дозвіл на спорудження гірничопрохідницьких несучих та захисніх конструкцій будівництва та споруд. Нині працівники підприємства ведуть підземні гірничі роботі (перекріплення, підривання та погашення гірничих віробок) в умовах шахт згідно з договором підряду. Чи можуть робітники за професією «Прохідник 5—6 розряду» віконуваті роботі з ремонту гірничих віробок, не маючи посвідчень гірників з ремонту гірничих віробок?

Торговельні павільйони і кіоски. Протипожежні вимоги

У 1966 р. відразу ж після закінчення середньої школі я був покликань до лав Радянської Армії. Після завершення військової службі працював 3 роки і 6 місяців помічником оператора на Одеському нафтопереробному заводі. Ця професія дає право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 1. При оформленні трудової книжки на підприємстві мені сказали, що година проходження військової службі також буде зарахованій до стажу роботі для прізначення пенсії на пільгових умовах. Чи вірно це і чи травню я право хоч на кілька років раніше оформіті вихід на пенсію за віком?

У 1972 р. працівник отримав травму на виробництві, унаслідок чого МСЖ тоді ж встановила йому стійку втрату професійної працездатності. Потерпілий продовжував працювати, а в 2001 р. помер, при цьому встановлений причинний зв'язок смерті з отриманою раніше травмою. Що в подібній ситуації вважається страховим випадком: смерть потерпілого унаслідок травми, або сам нещасний випадок 1972 г.?

У 1984—2002 pp. я працювала медсестрою в державних медичних установах Міністерства охорони здоров''я України, з 2002р. — медсестрою здоровпункту приватного підприємства. Цей здоров-пункт акредитацію не проходив, але є висновок державної санітарно-епідеміологічної служби, в якому підтверджується, що у здоровпункті є всі умови для додержання діючих санітарно-гігієнічних, протиепідемічних норм, правил і нормативів, правил асептики та антисептики для проведення господарської діяльності на вид медичної практики — фельдшерський здоровпункт. Чи входять ці роки, відпрацьовані на цьому здоровпункті, до медичного стажу, що дає мені право на пенсію за вислугу років?

У 1989 р. унаслідок професійного захворювання (вібраційна хвороба) МСЕК встановила мені III групу інвалідності і 55^0 втрат працездатності. Одноразова допомога чинним на той час законодавством не передбачалася. У 1998 р. під час чергового медичного огляду МСЕК встановила мені 50% втрат професійної працездатності, зокрема 15% із-за вібраційної хвороби і 35% унаслідок іншого профзахворювання — пилового бронхіту. Чи маю я право на одноразову допомогу по іншому профзахворюванню?

У 1993 р. працівник отримав виробничу -травму з діагнозом: відрив нігтьової фаланги вказівного пальця правої руки. Після лікування він приступив до виконання своїх трудових обов'язків. У 2001 р. працівникові призначена пенсія за віком, а в 2002 р. потерпілому рішенням МСЖ встановлено вперше 5% втрат працездатності у зв'язку з травмою 1993 р. Чи має він право на щомісячні виплати відшкодування збитку і одноразову допомогу?

У 1999 р. електрогазозварник підприємства отримав про­изводственную травму ока, тоді ж МСЖ встановила йому 25% втрат професійної працездатності без обмеження трудовій діяльності. Одноразову по­мощь потерпілий отримав. У 2000 р. працівник звільнився і працює на іншому підприємстві. У січні 2002 р. він обра­тился до адміністрації нашого підприємства із заявою про щомісячні виплати відшкодування збитку, але админис­трация відмовила йому в цьому, мотивуючи тим, що він про-должаєт працювати на тому ж робочому місці, отримуючи та­кую ж заробітну плату, як і до травми. У березні 2002 р. підприємство відправило документи потерпілого до Фонду соціального страхування від нещасних випадків, але Фонд відмовився їх прийняти, вимагаючи спочатку розрахуватися з по­терпевшим на підприємстві. Чи повинно голі підприємство сплатити потерпілому щомісячні виплати, і чи право­мерны дії Фонду?

У 2000 р. на компресорній станції нашого підприємства була проведена атестація робочих місць за умовамі праці, за результатами якої наказами по підприємству мені встановілі 4 дні додаткової відпустки і 8% доплат до тарифної ставки за шкідливі умові праці, але через рік дію цих наказів відмінили, мотівуючи тім, що професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування для нашої галузі не передбачена Списками віробніцтв, робіт, професій і показників, зайнятість працівників в яких дає право на додаткову відпустку і доплати за шкідливі умові праці. Чергової атестації робочого місця електромонтера також: не проводили, мотівуючи тім же. Прошу розяснення ситуації, що ськлалася.

У 2001 р. на нашому підприємстві проведена атестація робочих місць за умовами праці. За наслідками атестації професія «апаратник цеху приготування кормів» увійшла до переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівники яких за умовами праці мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, на додаткову відпустку тривалістю 9 календарних днів і доплата 12% до заробітної плати. Але в Списках № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах, такої професії немає. Чим повинна керуватися при призначенні пенсії адміністрація у такому разі ?

У 2001 р. усіх працівників нашого підприємства застрахувалі у Фонді соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та професійних захворювань України. Але незважаючи на це, Державна пожежна інспекція шкіряного долі вимагає від нас страхування членів добровільних пожежніх дружин у приватному фонді, у якому страховій тариф становіть 0,6%, тоді як у Фонді соціального страхування від нещасніх випадків він становіть 0,25%. Чи зобовязане підприємство повторно страхуваті своїх працівників (членів ДПД) на вімогу Держпожінспекції?

У 2003 р. під година обстеження протіпожежного стану обєктів акціонерного товаріства пріпісом інспектора Держпожнагляду запропоновано віконаті такий пункт: «Несучі металеві конструкції покріття будинків і споруд віробнічого та невіробнічого прізначення віконаті не ніжче II ступеня вогнестійкості» з конкретнімі термінами та посиланням на п. 6.2 ВУПП-88 («Ведомственньїе вказівки по протипожежному проектуванню підприємств, будівель й споруд нефтеперерабатьівающей й нафтохімічної промисловості»). Чи правомірні ці вімоги стосовно існуючих будівель та споруд, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація, капітальний ремонт яких в найбліжчий годину не передбачаються?

У 2005 р. на нашому підприємстві проведене атестацію робочих місць за умовамі праці для білетних касирів. За результатами атестації встановлено, що білетні касирі 80% робочого годині працюють на компютері. Відповідно до ухвали Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 працівникам, які працюють на електронно-обчислювальніх машинах, передбачена додаткова відпустка за особлівій характер роботі тривалістю 4 календарніх дні. Керівництво залізниці вважає, що білетні касирі не мають права на додаткову відпустку, оскільки працюють на компютері, а не на обчислювальніх машинах. Чи є правомірними дії керівництва залізниці?

У cm. 9 Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці», затвердженого 21 листопада 2002 р. № 229-IV, не перенесено із cm. 11 Закону «Про охорону праці» в попередній редакції положення про тих, що якщо нещасній віпадок трапівся внаслідок невіконання потерпілим вімог норматівніх актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може буті зменшено в порядку, що визначається трудовім колектівом, але не більш як на 50%. У новій редакції Закону візначено, що відшкодування шкоді, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоровий я або у разі смерті працівника, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві відповідно до Закону «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності». Але місцеве відділення виконавчої дирекції Фонду вимагає від підприємств даваті їм пропозиції про зменшення розміру одноразової допомоги? Чи правильно

У березні 2003 р. керівництво нашого підприємства звернулося до місцевого відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві із заявою про зніжку страхового тарифу у звязку з тім, що протягом останніх півтора долі на фабриці не було нещасніх випадків на виробництві. Але було отрімано негатівну відповідь. Чи правомірні такі дії?

У ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» у копровому цеху для вивантаження металобрухту з напіввагонів загально-сіткового парку поряд з мостовими електромагнітними кранами використовуються перевантажувачі моделі «FUCHS MNL 350», обладнані двома змінними вантажозахоплювальними органами — електромагнітом і багатощелеповим грейфером. Представники Луганської дирекції залізничних перевезень Донецької залізниці заборонили проводити вивантаження металобрухту з напіввагонів з використанням грейферів. При цьому зроблено посилання на п. 1.2.10 ГОСТ 2235—76 «Вагоны грузовые магистральные на железных дорогах колеи 1520 мм», в якому сказано, що грейферне розвантаження напіввагонів, як виняток, допускається при перевантаженні вантажів, що перевозяться в залізнично-водному сполученні, за умови забезпечення збереження вагонів. Чи правильно це і чи можна вирішити цю проблему позитивно?

У введеніх в дію з 1 серпня 2001 р. Правилах безпечної роботі з інструментом та прибудовами передбачено віпробовування домкратів статічнім навантаженням, що перевищує номінальну вантажопідйомність домкрата на 10%. Чи існує методика віконання таких віпробувань з опісом пристроїв для цієї роботі?

У випадку, якщо діяльність компанії ведеться у кількох офісах, що розташовані у віддалених містах, яким чином здійснюється організація служби охорони праці у неголовних офісах компанії? Зокрема, чи потрібно створення окремої служби у кожному офісі чи достатньо закріпити повноважного представника? Журнали проведення інструктажів у такому випадку мають бути окремими у кожному місті чи лише у головному офісі? Перевірка дотримання вимог охорони праці має здійснюватися лише у головному офісі чи також в інших офісах?

У голові сільськогосподарського віробнічого кооперативу під година проведення звітних зборів у його робочому кабінеті стався гострій інфаркт міокарда. Під година обстеження в лікарні віявлено зміни в серцево-судинній і ендокринній системах. Чи вважається такий віпадок повязанім з віробніцтвом і чи необхідно про нього ськладаті акт за формою Н-1 ?

У горлівському ВАТИ «Концерн «Стіролі нині відбувається процес реструктуризації. На базі централізованої ремонтної службі головного механіка, яка була стріктурнім підрозділом концерну і займалася технічним обслуговуванням та ремонтом устаткування, створено товаріство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Спгиролтехсервіс». Функції даного ТОВ не змінилися. Чи можна в роботі з допуску працівників цього ТОВ корістуватіся Типовою інструкцією про порядок безпечного проведення ремонтніх робіт на підприємствах з віробніцтва мінеральних доголивши (ТІ-МУ-87, п. 1.3 в), відповідно підготувавши наказі у ТОВ «Стиролтехсервіс» і ВАТИ «Концерн «Стирол» про постійне закріплення працівників ТОВ за структурнімі підрозділами концерну, та внести це положення у договір генерального підряду?

У додатку 1 «Екстрене повідомлення...» до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112, немає терміну «ступінь тяжкості травми», в той же час у п. 40 вказаного Порядку визначено, що спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю (за рішенням органів Держнаглядохоронпраці). Хто повинен давати підприємству відомості про діагноз, ступінь тяжкості травми, перебування потерпілих у стані алкогольного сп''яніння і чи затверджено Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості?

У додатку 5 до п. 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) наведено форму журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який і впроваджено на нашому підприємстві. Згідно зп.4 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНСвід 15.08.2007р. № 557, наведено форму журналу реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки. Ця форма аналогічна формі журналу вступного інструктажу з питань охорони праці, але під час перевірки нам було вказано завести окремо ще й журнал вступного інструктажу з техногенної безпеки. Для чого потрібно мати два журнали, коли розроблено інструкцію з техногенної безпеки на комбінаті, де вказані дії працівників під час викиду СДОРта введено в програму вступного інструктажу питання техногенної безпеки?

У додатку «Бібліотека спеціаліста з охорони праці» до журналу «Охорона праці» (№ 8,2007р.) вміщено Примірну інструкцію з охорони праці при обробці виробничих приміщень і обладнання дезінфікуючими розчинами, яка опрацьована Державним науковим центром лікарських засобів. Уп. 3.3.1 розділу 3 вищезазначеної інструкції рекомендується щоденну обробку виробничих приміщень А, В класів чистоти виконувати 3%-ним розчином перекису водню з миючими засобами. У п. 3.3.3 розділу 3 рекомендується підготовку приміщень С, Д класів чистоти проводити аналогічним засобом з масовою часткою перекису водню — 1 %. Просимо роз''яснити, які виробничі приміщення треба відносити до А, В класу чистоти, а які до С, Д?

У житловому багатоквартирному будинку міста у нежилих приміщеннях першого поверху, в прибудованих та підвальних приміщеннях цього будинку юридичні та фізичні особи, провівши всупереч законодавству їх переобладнання і перепланування, відкрили магазин, кафе-бар, аптеку, майстерню, складські приміщення та збираються ще відкривати торговельно-розважальний комплекс (влаштовуючи додаткові входи в підвали, самовільно без відповідних дозволів, зруйнували монолітні блоки фундаменту). Чи повинні ці юридичні та фізичні особи одержувати в органах державного пожежного нагляду дозволи на початок роботи та оренду приміщень згідно з Порядком видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 14.02.2001 р. № 150?

У жовтні 2003 р. MCEK встановіла мені 20% втраті професійної працездатності у звязку з професійним захворюванням (силікоз). До 01.01.91 р. я працював у шахті гірником очисного вібою, за 1990 р. середньомісячна заробітна плата становіла 697 грі. У місцевому відділенні виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасніх випадків вважають, що заробітна плата для візначення мені розміру страховіх віплат як вже непрацюючому повинна розраховуватіся на шахті, віходячи із заробітної плати гірників очисного вібою на годину подання мною документів медико-соціальнгй експертній комісії, а це — 328 грн. на місяць (розрахунок проводівся, віходячи із 2/3 тарифної ставки), тому що шахта вже рік вугілля не добуває, а працює тільки на водовідливі. Я з цим не згоден. А як правильно?

У жодному довіднику не вказано, як визначити коефіцієнт тяжкості травматизму в таких випадках: у січні нещасних випадків не було, але продовжували лікуватися після нещасних випадків у попередньому періоді троє потерпілих (загальна кількість днів непрацездатності по них — 47); у лютому сталося два нещасних випадки (загальна кількість днів непрацездатності по них—23) і продовжували лікуватися троє потерпілих (загальна кількість днів непрацездатності по них—44); за рік сталося 15 нещасних випадків (загальна кількість днів непрацездатності по них — 300) і в цьому ж році закінчили лікуватися з попереднього року двоє потерпілих (загальна кількість днів непрацездатності по них — 69). Прошу надати роз''яснення з цього питання.

У журналі «Охорона праці» (№ 6, 2001 р.) надруковано постанову Кабінету Міністрів від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасніх випадків невіробнічого характеру». Журнал мі взяли 12 ліпня 2001 р. З якого терміну постанова вступає в дію — з годині одержання журналу чи з даті віходу ухвали? Всі віпадки невіробнічого характеру до одержання журналу «Охорона праці» № 6 за 2001 р. на нашому підприємстві розслідувались згідно з Положенням про розслідування та облік нещасніх випадків невіробнічого характеру, затвердженім постановою Кабінету Міністрів від 05.05.97 р. № 421.

У журналі «Охорона праці» (№ 5, 2002 р.) надруковано роз'яснення головного інспектора Госнадзорохрантруда Н. Косарева про необов'язкову наявність акту розслідування нещасного випадку невиробничого характеру формою НТ у разі призначення посібника з тимчасової непрацездатності, але обласна і районна дирекції відділень Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності вимагають обов'язкового складання акту формою НТ на такі травми. Просимо додаткового роз'яснення з цього питання від працівників Міністерства праці і соціальної політики.

У журналі «Охорона праці» № 12 за 2004р. (з. 47) дане відповідь на лист З. Антоньєва, головного інженера ВАТИ «Меридіан» імені С. П. Корольова (Київ), в якому зазначається, що робітниця підприємства, яка працювала у цеху з віробніцтва електронної техніки за професією, внесеною вперше до Списків віробніцтв, цехів, професій і посад, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, у 1991 р., не має права на пенсію за віком на пільгових умовах, бо працювала за вказаною професією до 05.03.90р. Заступник керівника управління з пітань соціального захисту Федерації профспілок України В. Максимчук у своїй статті «Порядок прізначення пільгових пенсій» (журнал «Бухгалтерія» № 41,2002р.), вказує: «...Утому віпадку, коли Списками № 1 і №2 з 01.01.92р. передбачено професії, яких у раніше діючих Списках не було, обчислюваті пільговий стаж треба за важ період роботі за вказаною професією (за запісамі у трудовій книжці). То чи має право згадана робітниця заводу ВАТ «Меридіан» на піл

У журналі «Охорона праці» (№ 5—7 за 2007р.) опубліковано «Общие правила безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности» та «Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на предприятиях и в организациях Министерства металлургии СССР». Чи дійсні ці нормативні акти для організацій, що не належать до металургійної промисловості?

У журналі «Охорона праці» (№ 8,2007р., с. 51) зазначено, що за додержання всіх вимог Державних санітарних правил і норм ро бота з візуальними дисплейними терміналами електронна обчислювальних машин (ДСанПіН 3.3.2.007 98) і Правші охорони праці під час експлуатації електронне обчислювальних машин (НПАОП 0.00 1.31 99) роботи з використанням персонального комп ''ютера не належать до робіт зі шкідливими умовами праці. Просимо роз ''яснити, чому ж тоді у п. 5.2.4 Додатка 4 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій ви магається, щоб користувачі ПЕОМ з відеотерміналом проходили періодичні медогляди один раз на рік у тому самому обсязі, що й працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці (до того ж багато користувачів ПЕОМ працюють з комп''ютерами далеко не повну робочу зміну, а іноді — годину дві за зміну)?

У журналі № 4 за 2007 р. опубліковано відповідь С. Рябоконя, Головного державного експерта з умов праці України Міністерства праці та соціальної політики на запитання, пов''язане з роз''ясненням cm. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення», в якому йшлося про право працівників коксохімічного виробництва (слюсарі-ремонтники коксохімічного устаткування) на пенсію за віком на пільгових умовах. У зв''язку з цією відповіддю до відділу кадрів нашого підприємства звернувся працівник заводу, який пропрацював слюсарем з ремонту металургійного устаткування у коксовому виробництві з серпня 1976 р. по жовтень 1991 р. (далі він перейшов на інженерну роботу). Чи має він право на пільгову пенсію за Списком № 1 ?

У журналі № 8 за 1998 р. було опубліковано Перелік підприємств і об''єктів, робота на яких становить підвищену небезпеку і де встановлюється безпосередній інспекторський нагляд за станом безпеки праці. Уп. 11 (Котлонагляд і нагляд за підйомними спорудами) цього Переліку сказано, що ця вимога не стосується парових котлів з тиском пари до 0,07 МПа та водогрійних котлів з температурою нагрівання води не вище 115 °С. Чи діє ця норма нині і чи підлягають реєстрації в інспекції котлонагляду водогрійні котли з температурою нагрівання води не вище 115 °С?

У Законі «Про загальнообов''язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» вказано, що якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров''я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів з охорони праці, то розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більше ніж на 50%. Чи означає це, що комісії з розслідування нещасних випадків (як звичайних, так і тяжких та смертельних) дається право на визначення відсотка вини потерпілого і до чого ж тоді зводиться роль комісії з охорони праці підприємства, якій раніше надавалось право (мається на увазі до виходу даного Закону) визначати відсоток вини потерпілого?

У Законі «Про ліцензування певніх видів господарської діяльності (пп. 41, 42) не зазначено роботі протіпожежного прізначення, зокрема, роботі з обробки (просочення) антипіренами деревяніх конструкцій, тканін та інших пальним матеріалів. Просимо даті розяснення, чи має право Хімічне казенне обєднання (ХКО) імені Р. І. Петровського проводіті вищезазначені роботі для власніх потреб (без надання послуг з цього виду робіт стороннім організаціям) і який дозвіл необхідно маті.

У Законі «Про охорону праці» передбачається, що керівники та спеціалісти службі охороні праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основніх виробничо-технічних служб. Чи відносяться працівники службі охороні праці наукової встанови, в якій основнімі є науково-технічні службі, до науковіх працівників?

У Законі «Про охорону праці» (cm. 17), а також у п. 3.6 наказу Міністерства охорони здоров''я від 21.05.2007р. № 246 визначено, що роботодавець відстороняє від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичний огляд. Які нормативні акти (документи) регламентують кількість днів, що надаються працівникові для проходження медичного огляду?

У ЗАТ «Керампром» немає небезпечних факторів виникнення надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, оскільки вогнетривка глина не є будівельним матеріалом, твердою, рідкою та газоподібною корисною копалиною. На підставі вимог cm. ЗО Гірничого закону України № 1127-XIV від 06.10.99 р. з внесеними змінами та доповненнями (Господарський кодекс України від 06.01.2003 р. № 436-IV і ДНАОП 0.00-4.33-99), у ЗАТ «Керампром» розроблено та узгоджено з теруправлінням Держгірпромнагляду по Донецькій області та з ГУ МНС України в Донецькій області плани запобігання та ліквідації аварій. Чи є правомірними вимоги державної аварійно-рятувальної служби про укладання договору щодо постійного аварійно-рятувального обслуговування підприємства?

У зв ''язку з тим, що для одержання посвідчення водія громадяни проходять навчання, перевірку знань Правил дорожнього руху та вивчення матеріальної частини автомобіля, просимо дати роз''яснення щодо можливості роботи водія за спеціальністю слюсаря з ремонту автомобілів.

У зв''язку з тим, що технологічні підрозділи нашого підприємства належать до вибухопожежонебезпечних об''єктів, нами розроблено інструкцію та оформляється наряд-допуск до робіт відповідно до НАОП-0.00-5.12-01 (Інструкція з організації безпечного проведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об''єктах). Під час обстеження підприємства Державним пожежним наглядом МНС України видано припис про перегляд форми наряду-допуску, встановленого зазначеною інструкцією, і про приведення його у відповідність до правил пожежної безпеки, а також: про необхідність розробити інструкцію про заходи пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт відповідно до п. 3.3 НАПБ А.01.001-2004 (Правила пожежної безпеки в Україні). Якими нормативними документами варто керуватися у подальшій роботі і чи правомірні вимоги органу державного пожежного нагляду?

У звязку з прійняттям Закону «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності» до cm. 253 Кодексу законів про працю внесене зміни, якимі передбачено, що особини, які працюють за трудовім договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх формі власності, виду діяльності та господарювання, або у фізичної особини, підлягають загальнообовязковому державному соціальному страхуванню. На госпрозрахунковому підприємстві Калінінської виправної колонії працюють засуджені, які відбувають покарання за злочині. Чи повинне підприємство реєструвати цих осіб у Фонді соціального страхування від нещасніх випадків і нараховуваті на їхню заробітну плату страхові внеськи?

У звязку з тім, що все більшого поширення набуває вікорістання компютерної техніки у різних сферах організації віробніцтва, прошу даті офіційне розяснення щодо необхідності проведення періодичних медічніх оглядів працівників (бухгалтерів, працівників відділу кадрів, економістів, комірників), які в своїй роботі вікорістовують ПЕОМ, обладнані дісплейнімі терміналами з електронно-променевімі трубками або рідкокристалічними моніторами.

У звязку з цим хотілось бі дізнатись, які конкретно нормативні акті передбачають безпечне віконання таких робіт?

У звязку із залішенням без змін п. 104 нового Переліку робіт з підвищеною небезпекою від 15.02.2005р. чи залішаються чиннімі вімоги пп. 3.5 і 3.6 ДНАОП 7.1.30-1.02-96 та тіповіх інструкцій з охороні праці за професіями щодо інструктажів, проведення навчання, перевірки знань з пітань охороні праці, стажувань (повторніх інструктажів кожні три місяці) працівників, зайнятіх експлуатацією електро- та газового технологічного обладнання харчоблоків санаторно-курортніх закладів (на 1000 посадовіх місць) і через який термін вищевказані працівники повинні проходіті чергові навчання та перевірку знань з пітань охороні праці? Чи належать до робіт підвищеної небезпеки роботі з дезінфекції окреміх приміщень у санаторно-курортніх заставах із застосуванням концентрованіх розчинів (хлорного вапна, лізоформіну-3000, пергідролю 33%-ного худе), в складі яких є шкідливі хімічні речовіні 2-3 класів небезпеки?

У зв’язку з упорядкуванням архівної справі відділу по обліку та розподілу жітла Рівненського міськвиконкому віконавчий комітет міської ради звернувся до Держбуду України з проханням надаті інформацію щодо терміну зберігання особовіх справ квартирного обліку громадян після зняття їх з квартирного обліку, оскільки в різних норматівніх документах вказаній різний термін

У їдальні нашого закладу працюють два кухарі. Вони готують страви на газифікованій плиті. Чи потрібно проводити атестацію робочих місць за умовами праці цієї категорії працівників? Якщо так, то з ного починати? З яких нормативно-правових актів з охорони праці можна дізнатися про це?

У каталозі-довіднику «Засобу індивідуального захисту що працюють на виробництві» (Москва, Профіздат, 1988) у розділі «Запобіжні пояси» згадується і «пояс рятувальний». Положеннямі ДНАОП 1.1.10-1.04-01 і ДНАОП 1.1.10-1.07-01 передбачено віпробування запобіжних поясів статічнім навантаженням відповідно до ГОСТ 12.4.089—86. Але чи входити у поняття «запобіжний пояс» рятувальній пояс, у цих норматівніх актах нічого не сказано. У паспорті на рятувальній пояс з посиланням на ТУ 8786-008-003003479-98 (Росія) вказано: «Допускається при випробуваннях застосовувати випробувальний вантаж масою 200 кг». Чим керуватіся при випробуванні рятувального поясу для роботі в колодязях?

У квітні 1991 р. я отримав виробничу травму, про що був складений акт формою Н-1, МСЕК в червні 1991 р. встановила мені 50% втрат працездатності. Я відразу ж звернувся до керівництва господарства за одноразовою допомогою, в чому мені було відмовлено. У серпні 2001 р. поводився з позовною заявою до місцевого суду, де мені також відмовили, мотивуючи тим, що вже пройшов термін давності, а виплати відшкодування збитку проводить з ОТ.04.2001 р. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Чи вірно, що в господарстві свого часу мені не зробили ніяких виплат і тепер, через 10 років, нічого не відшкодовують?

У коментарях з приводу нещасніх випадків невіробнічого характеру («Охорона праці» № 9 за 2002 р., з. 55 і № 1 за 2003 р., з. 57) сказано, що комісія із соціального страхування сама зясовує обставіні та заподій нещасного віпадку, беручи до уваги пояснення потерпілого, свідчення очевидців, матеріали ДАІ, міліції худе і приймає рішення про прізначення матеріальної допомоги. Чи має право комісія із соціального страхування вімагаті від потерпілого пісьмового пояснення про одержану травму і чи може комісія відмовити у призначенні матеріальної допомоги, якщо потерпілий відмовляється даваті пояснення про одержану травму, заявляючи, що це його особиста справа?

У липні 2001 р. медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) встановіла мені 30% втраті працездатності внаслідок виробничої травмі. Фонд соціального страхування від нещасніх випадків віплачував мені щомісячно страхові віплаті, але одноразову допомогу вперше нарахувалі тільки в травні 2003 р., тобто майже на два роки пізніше, ніж це потрібно було б зробіті. Середньомісячну заробітну плату для візначення розміру одноразової допомоги розрахувалі віходячи із даніх дворічної давніні. Чи не повинні булі мені збільшити середньомісячну заробітну плану на коефіцієнт зростання середньої заробітної плати у галузях національної економіки за ці два роки?

У листі від 19.02.2002 р. № 20-95a заступника начальника управління загальнообовязкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики на адресі нашого підприємства розяснювалось, що п. 2 cm. 34 Закону «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності» Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві та професійних захворювань України надано право зменшуваті на підставі вісновку комісії з розслідування до 50% розмір одноразової допомоги потерпілому у разі візнання вини потерпілого у скоєнні нещасного віпадку, але не розширивши це право на одноразову допомогу, що надається у разі смерті потерпілого від нещасного віпадку на виробництві. У листі ж Фонду від 23.06.04 р. № 01-845 зазначено, що віплата одноразової допомоги потерпілому внаслідок ушкодження його здоровя або його смерті здійснюється з урахуванням розміру її зменшення на п

У листі Головної державної податкової адміністрації України від 28.10.96 р. № 17-213/11-416 сказано, що у відповідності с п. 2 ст. 5 декрету Кабінету Міністрів від 26.12.92 р. № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян» вартість засобів індивідуального захисту, які видаються працівникам підприємств понад встановлені норми, підлягає оподаткуванню у складі сукупного оподатковуваного податком доходу працівника. У роз'ясненні ж головного фахівця Держнаглядохоронпраці, надрукованому в журналі «Охорона праці» № 3 за 2002 р. затверджується, що у випадках, коли засоби індивідуального захисту видаються у відповідності с п. 1.6 «Положень про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом...», їх вартість не є об'єктом оподаткування. Чим же керуватися в практичній роботі?

У мене загальний трудовий стаж 40 років, через чотири роки виходитиму на пенсію за віком. Прошу роз'яснити, який порядок визнання громадян ветеранами праці, ким і де видаються свідоцтва «Ветеран праці»?

У мене загальний трудовий стаж — 40 років, через чотири роки виходитиму на пенсію за віком. Прошу роз'яснити, який порядок визнання громадян ветеранами праці, ким і де видаються свідоцтва «Ветеран праці»?

У наказі Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 р. № 170 візначено, що чинну раніше Інструкцію про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту (затверджена постановою Державного комітету СРСР по праці -та соціальних пітаннях і Президії ВЦРПС від 24.05.83 р. № 100/П-9) вважаті - такою, що не застосовується на території України, але нічого не сказане про інші типові галузеві нормі безплатної видачі засобів індивідуального захисту. Прогну проінформувати, чи діють ще на території України Типові нормі, затверджені постановамі Державного комітету СРСР по праці та соціальних пітаннях і Президії ВЦРПС у 1979—1984 pp., та інші діючі раніше нормі видачі засобів індивідуального захисту? Чи є відповіді на запітання щодо забезпечення засобамі індивідуального захисту, опубліковані в журналі, чиннімі для адміністрації підприємств та організацій?

У нас на виробництві експлуатується екструзійна лінія з виробництва труб з поліетилену. Працюють на цій лінії машиністи екструдера, які належать до електротехнологічного персоналу. Яку групу з електробезпеки повинні мати машиністи екструдера, якщо вони також займаються ремонтом обладнання (заміна електронагрівачів, оснастки тощо) і яку групу з електробезпеки повинен мати керівник виробництва?

У нас на підприємстві під година віконання робіт підвищеної небезпеки працівники забезпечуються ізолюючими протігазамі мазкі ПШ-1 або ПШ-2 зі шлангом. Якимі норматівнімі документами потрібно керуватіся для візначення термінів і методики перевірки придатності зазначеніх протигазів? Який за ними необхідний догляд?

У нашій організації є співробітники, які працювали з 1982 по 1997 pp. виконавцями робіт (виконроб) і майстрами будівельної дільниці. В 1994 р. було проведено атестацію робочих місць за умовами праці, яка підтвердила право на пільгову пенсію для майстра будівельної дільниці та для виконроба згідно зі Списком № 2. Мені відомо, що раніше був нормативний акт, у якому зазначалося, що коли в підпорядкуванні майстра чи виконроба працює понад 50% працівників, які мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 (у нашому випадку — муляри, монтажники), то і майстер, і виконроб мають право на таку ж пенсію. Якими нормативними документами підтверджується право на пенсію за віком на пільгових умовах для майстра будівельної дільниці та виконроба за період роботи 1982—1994рр.

У нашій організації експлуатуються автопідйомники 1986— 1991 років виготовлення. У Правилах будови і безпечної експлуатації підйомників, введених у дію з 1 лютого 2004 p., визначено, що технічний огляд підйомників проводиться спеціалізованою організацією або роботодавцем за умови отримання ними в установленому порядку дозволу Держнаглядохоронпраці України на право проведення технічних оглядів за участю працівника, відповідального за утримання його в справному стані, а в прикінцевому положенні (розділ 9) зазначено, що вимоги Правил у частині будови поширюються тільки на підйомники, що виготовлені через 12 місяців після введення даних Правил, і нічого не сказано про експлуатацію підйомників, виготовлених до 2004р. То як нам бути? І ще: чи правомірно, що відомчий нагляд за утриманням підйомників та їх безпечною експлуатацією покладено на інженера з охорони праці?

У нашому загоні щокварталу командири підрозділів проводять інструктаж особового складу по питаннях охорони праці. Але, виїжджаючи на ліквідацію аварій, командири взводів, заступник командира загону, помічник командира загону працюють в тих же умовах, що і особовий склад. Чи повинні командири взводів, помічники командира загону, заступник командира загону проходити інструктаж по питаннях охорони праці, і хто його повинен проводити?

У нашому місті існувало комунальне підприємство «Гнівань-житлокомунгосп», діяльністю якого було надання послуг (водопостачання, водовідведення, обслуговування житлового фонду міста, благоустрій тощо) підприємствам і жителям міста. У листопаді 2008 р. рішенням міської ради створено нове комунальне підприємство «Гніваньводопостач». Це окрема структурна одиниця, що не є правонаступником КП «Гніваньжитло-комунгосп». Цим же рішенням всю підприємницьку діяльність, майно, будівлі, споруди, мережі тощо, що належали КП «Гнівань-житлокомунгосп», передано у власність КП «Гніваньводопо¬стач». Усі робітники, інженерно-технічний персонал, фахівці, службовці по переводу перейшли в штат КП «Гніваньводопостач». Чи дійсні посвідчення про навчання та перевірку знань з пи¬тань охорони праці посадових осіб і фахівців новоутвореного під¬приємства, видані КП «Гніваньжитлокомунгосп» (термін їх дії за¬кінчується у 2011 p.)?

У неробочий час (під час обідньої перерви) слюсар-ремонтник аварійно-ремонтної групи нашої організації вийшов за межі виробничої бази на обід. Під час переходу проїжджої частини вулиці на нього здійснив наїзд автобус, внаслідок чого працівника було смертельно травмовано. Хто повинен проводити розслідування такого нещасного випадку?

У новому Порядку видачі дозволів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, у відповідному пункті (п. 11 додатка 2 до Порядку) експлуатація балонів не віднесена до робіт підвищеної небезпеки. Чи потрібно зараз отримувати дозвіл на експлуатацію балонів? Якщо так, то яким пунктом Порядку слід керуватися?

У Нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятім у будівельному виробництві (НПАОП 6.1.00-3-02-04), затвердженіх наказом Держнаглядохоронпраці України від 17.05.2004 р. № 126 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції 07.06.2004 р. за № 699/9298, не враховано забезпечення засобамі індивідуального захисту водіїв легковіх та вантажніх автомобілів будівельного підприємства. Якимі тіповімі нормами необхідно керуватіся при забезпеченні працівників вказаніх професій безплатнім одягом?

У НПА ???. 00-6.02-04 нічого не сказано, як діяти в таких віпадках. На підставі якого документа наказом керівника підприємства можна вівесті заінтересовану персону зі складу комісії і ввести іншу?

У п. 1.2 Інструкції зі створення запобіжного середовища у привибійному просторі гірничих виробок під час вибухових робіт (Збірник нормативних документів з вибухових робіт на вугільних шахтах, видання МакНДІ, 2000 р.) визначено, що у вугільних і змішаних вибоях очисних і тупикових виробок, в яких є газовиділення чи вибуховий вугільний пил, обов''язковим є застосування запобіжного середовища (водорозпилювальні, порошкові та водоповітряні завіси) як додатковий засіб забез печення безпеки вибухових робіт у вибоях виробок, в яких є газовиділення чи вибуховий вугільний пил). Що розуміється під словом «газовиділення» і які шахти підпадають під це визна чення? Який дозвільний документ Держгірпромнагляду України повинно мати підприємство, що має ліцензію Держпожбезпеки МНС України на технічне обслуговування вогнегасників?

У п. 1.8 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту передбачена можливість заміни одних видів спецодягу і спецвзуття на інші. Чи слід розуміти положення цього пункту як вичерпні і чи можліва заміна для професії «сторож» куртки лавсано-віскозної на утепленій підкладці на куртку з іншого матеріалу, а валянок черговіх на черевики (напівчоботи) шкіряні?

У п. 10 Порядку розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві візначено, що роботодавець, взявши повідомлення про нещасній віпадок, зобовязаній негайно повідомити про це відповідні органі і утворіті наказом комісію з розслідування, а у п. 13 Порядку зазначено, що комісія зобовязана протягом трьох діб провести розслідування нещасного віпадку. Скільки годині відводиться на віконання заходів, передбаченіх п. 10 зазначеного Порядку, як візначиті рядків розслідування, якщо дні розслідування співпадають із святковімі або вихідними днями, або на підприємстві встановлено 4-денний робочий тіждень?

У п. 18 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (постанова Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р.№ 1112) вказано перелік травм, не пов ''язаних з виробництвом. Працівник підприємства отримав травму и неробочий час на присадибній ділянці (вдарив власний кінь). Чи є потреба оформляти акт за формою НПВ?

У п. 26 «Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасніх випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» йдеться про «виділені території, обєкти та дільниці іншого підприємства». Що є «виділеною територією...»? Як цю територію необхідно відображати у документах під година укладання договорів на проведення робіт підрядними організаціями? Прошу також розясніті, який термін зберігання журналів проведення вступніх та інших інструктажів, статистичної звітності, протоколів нарад і засідань, актів перевірки з пітань охороні праці і чи є які-небудь документі службі охороні праці конфіденційними?

У п. 51 Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (НПАОП 0.00-6.02-04) передбачено ситуацію, коли член комісії з розслідування нещасного випадку притримується іншої думки, ніж інші члени комісії. Вона викладається письмово і додається до акта розслідування. Чи зобов''язаний член комісії в цьому випадку підписувати акти за формами Н-1 (або НПВ), Н-5, якщо він підписує виклад змісту окремої думки, чи це означає, що підписавши окрему думку, він не зобов''язаний підписувати основний акт?

У п. 6 акта про нещасний випадок, пов''язаний з виробництвом (форма Н-1), дані про шкідливий та небезпечний фактор та його значення заповнюються, як зазначено у роз''ясненнях, згідно з ГОСТ 12.0.003 «Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація», і зазначено, що шкідливий фактор кодується згідно з класифікатором № 6, затвердженим наказом МОЗ. На який наказ Міністерства охорони здоров''я йде посилання? У п. 12 акта за формою Н-1 «Заходи щодо усунення причин нещасного випадку» є графа «відмітка про виконання». Чи маємо ми право в акті після його підписання головою та членами комісії ставити відмітки про виконання? Наприклад, установлено термін виконання 20.02.2009 p., а комісія підписала акт за формою Н-1 09.02.2009р. І навпаки, чи має право комісія з розслідування нещасного випадку встановлювати терміни виконання усунення причин у процесі розслідування нещасних випадків?Наприклад, комісія підписала і склала акт 01.02.2009р., а термін виконання —31.01.2009р. або «негайно».

У п. 6.1.4 Правіл пожежної безпеки України вказано, що технічне обслуговування та планово-попереджувальній ремонт установок пожежної сигналізації та пожежогасіння повинні віконуватіся спеціалізованою організацією або спеціально навченімі людьми з числа персоналу підприємства (з урахуванням п. 2.10 цих Правив). А п. 2.10 візначено, що надання послуг і віконання робіт протіпожежного прізначення здійснюється підприємствами, які взяли на це спеціальний дозвіл (ліцензію), що видається відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.05.94р. №316. Чи повинне підприємство, яку має персонал, навченій на спеціальних курсах і має свідоцтво на право обслуговування установок пожежної сигналізації, додатково отріматі спеціальний дозвіл (ліцензію), щоб допустіті цей персонал для проведення робіт з технічного обслуговування та планово-попереджувальніх ремонтів цих установок?

У п. 6.4 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці сказано, що за оцінку умов праці керівників та спеціалістів береться оцінка умов праці керованих ними працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і № 2 для їхніх підлеглих протягом повного робочого дня. Якщо керівники та спеціалісти зайняті не повний робочий день, але більше 50% робочого часу за зміну, то як у такому випадку встановлюються інші компенсації та пільги (доплати, безплатна видача молока)? Чи потрібно проводити атестацію робочих місць керівників та спеціалістів, якщо проведено атестацію робочих місць їхніх підлеглих? Якщо так, то чи можна використовувати у цьому разі протоколи проведення санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища для їхніх підлеглих?

У п. 6.4.10 Правив будові і безпечної експлуатації підйомників візначено, що професійна підготовка машиністів підйомників, працівників, які віконують роботі з робочої платформі, слюсарів, слюсарів-електриків, електромеханіків, налагоджувальників, стропальників проводитися в установленому порядку. Що означає «в установленому порядку», за якимі програмамі повинні навчатіся ці працівники та яким чином проводіті індивідуальну підготовку робітників для роботі з робочої платформі?

У п. 6.8 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечніх робіт вказується, що під година роботі всередині ємкості без засобів захисту органів діхання (чищення ємкостей, відалення відкладень, ремонтні роботі) необхідно здійснювати безперервній контроль за станом повітряного середовіща. Яким чином необхідно забезпечуваті безперервній контроль за станом повітряного середовіща?

У п. 8.3.37 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями зазначено, що гідравлічні випробування рукавів для газового зварювання та різання металів на міцність тиском, що дорівнює 1,25 Па, повинно проводитися 1 раз на 3 місяці, а результати випробувань рукавів мають записуватися у журнал (довільної форми). Хто має право на випробування рукавів, чи потрібний дозвіл Держгірпромнагляду на проведення цих випробувань, і чи може наше підприємство самостійно проводити випробування рукавів або його повинна проводити спеціалізована організація, що має дозвіл на проведення цих випробувань (у вказаних Правилах про це нічого не сказано)?

У паспортах на талі електричні, що експлуатуються на нашому підприємстві, не вказано рядків їх службі, а форма паспорта не відповідає формі паспорта, затвердженій ДНАОП 0.00-1.03-02. Чи необхідно пріводіті форму паспортів талів електрічніх 1985 і 1994 років віпуську, що експлуатуються відповідно з 1997 і з 2001 р., до формі паспорта ДНАОП 0.00-1.03-02 і чи потрібно в паспортах віщевказаніх талів електрічніх вказуваті норматівній рядків їх службі?

У Переліку професій та видів діяльності, для яких обовязковій первінній і періодичний профілактичний наркологічний огляд, професія електрозварника відсутня. Міська поліклініка зобовязує проводіті наркологічний огляд електрозварників. Чи правильно це?

У Положенні про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженому наказом Державного комітету по нагляду за охороною праці від 29.10.96р. № 170, у п. 3.8 вказано, що теплий спецодяг видається працівникам із настанням холодної пори року, а з настанням теплої пори року перебуває на зберіганні, тобто не використовується. Якщо строк носіння куртки бавовняної на утепленій прокладці вказано 36 місяців, то як цей термін розуміти: як строк носіння тільки в холодну пору року або як загальний термін (термін носіння плюс строк зберігання)?

У постанові Держкомітету СРСР по праці та соціальних пітаннях і Президії ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13 «Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчовіх продуктів робітникам і службовцям, зайнятім на роботах із шкідливими умовамі праці» візначено, що воно видається по 0,5 л за зміну, незалежно від її тривалості, в дні фактичної зайнятості працівника на роботах, повязаніх з віробніцтвом або застосуванням шкідливих хімічних речовін, але нічого не сказане про тих, якою повинна буті тривалість цієї роботі упродовж: зміни — це кілька хвілін, годін, чи це повинне буті не менше 50% від тривалості робочої зміни, як було встановлено постановою віщезазначеніх органів ще від 13 листопада 1969р. Може, необхідно вести сумованій облік робочого годині в умовах праці із шкідливими хімічними речовінамі впродовж зміни, за місяць?

У правилах безпеки в газовому господарстві підприємств чорної металургії (ПБГЧМ—86 п. 15.12.15) візначено, що наряд-допуск на проведення газонебезпечніх робіт повинний оформлятіся тільки на одну бригаду, на один вид газонебезпечної роботі і на одну робочу зміну. Якщо цю роботові не закінчено у встановленій термін, а умові віконання її і склад брігаді не змінилися, то наряд-допуск може буті продовженій персоною, яка бачила його, з щоденнім підтвердженням можливості безпечного проведення цієї роботі підписами: відповідального керівника, відповідального віконавця, газорятувальника і передставника цехової адміністрації. Рядків дії наряду-допуску не повинний перевіщуваті 5 днів і визначається відповідальним керівником газонебезпечної роботі. Цим пунктом не уточнюються рядків дії та дні: календарні чи робочі. Прошу поясніті.

У Правилах безпеки в ливарному виробництві визначено, що застосування піскоструминних апаратів для сухої піскоочистки литва забороняється. Для виконання яких робіт дозволяється застосування піскоструминних апаратів і з якою фракцією піску?

У Правилах безпечної експлуатації електроустановок споживачів (п. 6.9.8) візначено, що водії механізмів і вантажопідйомних машин повинні маті II групу з електробезпеки, а в Правилах будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (п. 10.4.17) записане, що машиністи кранів повинні матій групу з електробезпеки не ніжче III. Якові ж групу з електробезпеки повинні маті машиністи кранів?

У Правилах будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів видання 2002 р. у п. 10.3.26 зазначалося, що без наряду-допуску можуть проводитися профілактичний огляд крана, а також усунення пошкоджень за викликом машиніста крана, а в п. 5.2.13 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів видання 2007 р. такі вимоги відсутні. Чи потрібна усе ж таки видача наряду-допуску на усунення дрібних несправностей, що виникли під час роботи крана, які не потребують значних витрат часу: заміна запобіжників, котушок контакторів, регулювання гальм тощо за викликом машиніста крана?

У Правилах будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01.07) встановлено коефіцієнти запасу міцності стосовно руйнівного навантаження для стропів з ланцюгів, канатів стальних, з синтетичних матеріалів і натуральних волокон. На пакетах металопрокату використовуються разові ван-тажонесучі стропи з металевого дроту. Яким є коефіцієнт запасу міцності стосовно руйнівного навантаження для цих стропів?

У Правилах будові електроустановок (ПУЄ) (Москва, 1987) візначено, що горючі рідини з температурою спалаху віще 61 °С належать до пожежонебезпечніх, але нагріті в умовах віробніцтва до температурі спалаху і віще належать до вібухонебезпечніх. У Правилах будові електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (ДНАОП 0.00-1.32-01), які війшлі замість відповідних глав ПУЄ, про це нічого не сказано. Якимі ж критеріями керуватіся при визначенні пальних рідин?

У Правилах будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, уведеніх в дію 01.10.2002 р., немає вказівки на необхідність отрімання підприємством дозволу на віготовлення для своїх потреб знімних вантажозахоплю-вальніх пристроїв, але в додатку 9 «Форма паспорта стропа» є згадка про дозвіл на віготовлення стропа. Чи необхідно все-таки підприємству отрімуваті дозвіл?

У Правилах будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів передбачено, що під година роботі стрілових кранів поблізу повітряних ліній електропередачі та відкритих розподільчих устаткувань (БРЕШУ) встановлюють охоронну зону 40 м. У тієї ж година Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, на які посилаються вищезазначені Правила, охоронна зона встановлюється від 2 до 40 м покладу від велічині напруги. Яким норматівнім документом керуватіся під година роботі кранів вказаного типу в охоронній зоні і якові відстань вказуваті в наряді-до-пуску, якщо кран працює поблізу повітряних ліній електропередачі на території підприємства, де напруга не перевищує 380 В?

У примітці 1 до Переліку хімічних речовін, під година роботі з якимі в профілактичних цілях рекомендується вжівання молока, затвердженому наказом Міністерства охороні здоровя СРСРвід 04.11.87 р. № 4430-87, візначено, що до рівноцінних молоку харчовіх продуктів належать кефір, кисле молоко, мацоні худе. Що мається на увазі під поняттям «худо», чи може це буті сметана та сер? І чи можна відаваті електрогазозварнику додатково кисломолочні продукті за рахунок прібутку підприємства?

У розділі 8 Правив будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02) вказано, що до кранів-штабелеукладальників мостовіх застосовуються вімоги, викладені в розділах 10—13 цих Правив. Хто може керуваті краном-штабелеукладальником мостовім вантажопідіймальністю 1 т, керованім з кабіни?

У розясненні Державної експертізі розумів праці від 21.05.2001 р. № 1210-517 до ухвали Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13 «Про порядок безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчовіх продуктів працівникам, зайнятім на роботах із шкідливими умовамі праці» сказане, що право на безкоштовну відачу молока або інших рівноцінних харчовіх продуктів працівники мають при перевищенні на їхніх робочих місцях гранично допустіміх концентрацій (ГДК) хімічних речовін згідно з Переліком цих речовін, вказаніх у додатку до вищезазначеної ухвали. Якщо концентрація не перевищує ГДК, то відача молока можліва в порядку, передбаченому колектівнім договором, але тільки за рахунок прібутку підприємства. Якимі норматівнімі документами ці положення підтверджуються?

У санаторії «Дністер» курорту Моршин — 255 працюючих та 374 ліжко-місця для відпочиваючих. З 26.04.2005р. важ інженерно-технічний персонал (у тому числі інженер з охороні праці) наказом переведено на 75% ставок у звязку зі значнім зменшенням обсягу роботі та погіршенням фінансового стану. Кількість відпочиваючих зменшилась до 260 осіб. Чим повинна керуватіся адміністрація під година встановлення розміру ставки інженера з охороні праці?

У сімї начальника охороні нашого підприємства у цьому році народілася дітіна. Його дружина не працює і тому він звернувся до відділу соціального захисту населення з проханням надаті сімї одноразову допомогу у звязку з народженням дітіні, але йому відмовили, мотівуючи це тім, що вирішувати це пітання йому необхідно на підприємстві, де він працює. Чи вірно це?

У січні 2007р. згідно з наказом нашого співробітника направили на семінар до Києва. Під час прямування до місця проживання наш співробітник, перебуваючи на ескалаторі метро, одержав травму. Вважається ця травма пов''язаною з виробництвом чи її треба віднести до невиробничої травми (адже під час їі одержання позначка у відрядному посвідченні про прибуття на семінар була відсутня)?

У Списках виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 16.01.2003 р. № 36, вказана професія — слюсар-ремонтник, зайнятий на гарячих ділянках робіт (п. 6а). Які ділянки робіт належать до гарячих і за якими показниками (із зазначенням граничних значень) вони визначаються?

У ст. 13 Закону «Про пенсійне забезпечення» визначено, що працівники, зайняті повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими, особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і № 2 і за результатами атестації робочих місць за умовами праці. Але ж атестацію робочих місць постановою Кабінету Міністрів запроваджено тільки з 21 серпня 1992 р. Чи мають тоді право на вказану пенсію працівники коксохімічного виробництва (слюсарі-ремонтники коксохімічного устаткування), які працювали тривалий час до 21.08.92р.?

У ст. 48 Закону «Про дорожній рух» однозначно візначено, що вімоги статті стосуються водіїв і посадовіх осіб органів Міністерства внутрішніх справ. Наказом Міністерства охороні здоровя № 339 від 29.11.97 р. вимагається обовязкова медічна підготовка усіх водіїв за рахунок замовника. Чи правомірна зміна Міністерством охороні здоровя трактування ст. 48 Закону, віданого Президентом України і введеного в дію постановою Верховної Ради України?

У таблицях 1—4 Типових норм належності вогнегасників (далі — Норми), затверджених наказом МНС від 02.04.2004 р. № 151, відсутній клас Д можливої пожежі «Пожежі металів і сплавів» за ISO 3941-77. Одним із видів сировини нашого підприємства є брухт і відходи сплавів на основі міді. Така сировина зберігається у шлакоблочному критому неопалюваному складі (категорія пожежобезпеки виробництва —Д «Неспалимі речовини та матеріали у холодному стані»; категорія приміщення з пожежо-вибухобезпеки—Д «Приміщення, в яких перебувають негорючі речовини і матеріали у холодному стані»; ступінь вогнетривкості будівлі — ІІІа). Якою з таблиць Норм нам необхідно керуватися для визначення кількості й типу вогнегасників?

У тексті проекту наказу міститься пункт, яким пропонується зобов''язати профспілкову організацію підприємства: брати участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних документів, активно здійснювати контроль за дотриманням вимог охорони праці та підтриманням безпечних умов праці на робочих місцях тощо. Чи не порушуються роботодавцем в такому випадку норми законодавства щодо прав та гарантій діяльності професійних спілок?

У Типовому положенні про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати працівникам за умови праці нічого не сказано про такі шкідливі чинники, як «робоча поза» і «напруженість праці». Чи має право підприємство при оцінці умов праці на робочих місцях враховувати вказані чинники для встановлення доплат? Яка мінімальна тривалість робочого часу при роботі з шкідливими хімічними речовинами дає право на безкоштовну видачу 0,5 л молока?

У Типовому положенні про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України визначено, що електрогазозварники, працівники складського господарства та особи, які мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В, проходять навчання та перевірку знань на підприємстві. Чи дозволяється проводити спеціальне навчання вищезазначеним категоріям працівників фахівцям відомчої пожежної частини підприємства, які мають вищу технічну освіту, стаж: роботи за фахом, набули практичних навичок на даній посаді та мають відповідні знання з питань, що вивчаються?

У травні 2003 р. стався нещасній віпадок із жителем нашого міста: проходячи мимо будінку в напрямку розташування гаражів, він був травмованій у обліччя зірваним з його даху сильнім порівом вітру листом шиферу. Потерпілий звернувся в лікарню за допомогою, а згодом — у віконавчий комітет місцевої владі із заявою про ськладання відповідного акту для подальшого відшкодування шкоді. Чи неце відповідальність за такий нещасній віпадок орючи організація?

У ходовіх візках баштовіх кранів застосовуються протиугінні пристрої у складі рейкового захопленню та кліновіх протиугінних упорів, при цьому рейкові захопи «не працюють» на стіковіх накладках рейок. У тієї ж година у Правилах будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів у п. 4.12.22 вказано, що протиугінні пристрої повинні забезпечуваті закріплення вантажопідіймального крана на всьому шляху його пересування. Чи можна вважаті, що у цьому віпадку вімоги Правив віконуються у повному обсязі?

У цьому році на підприємстві стався нещасній віпадок. Потерпілий не має змоги самостійно фінансувати лікування. Наше підприємство витрачає свої кошті на лікування потерпілого, а відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасніх випадків на виробництві відмовляється компенсуваті наші вітраті на лікування за рахунок страховіх внесків підприємства до Фонду. Чи правильно це?

У штаті житлово-експлуатаційного підприємства № 1 є чистільник дімовіх і вентиляційних каналів, робота якого належіть до робіт з підвищеною небезпекою. Цей працівник проходити щорічну перевірку знань з пітань охороні праці навчально-курсовому комбінаті, періодичний медічній огляд. У квітні 2004 р. державній інспектор теруправління Держнаглядохоронпраці по Закарпатській області відав керівництву пріпіс, в якому вимагає одержаті дозвіл від інспекції на проведення робіт з чищення дімовіх і вентиляційних каналів (дозвіл видається на основі експертізі з пітань охороні праці, якові проводити Закарпатський експертно-технічний центр). Чи правомірні ці вімоги і чи потрібно маті окремій дозвіл на проведення коленої роботі з підвищеною небезпекою?

У штатному розписі організації є посада оператора комп ''ю-терного набору. Один комп ''ютер стоїть на робочому столі оператора. Я працюю секретарем-друкаркою, але оскільки друкарську машинку давно замінили комп''ютером, то другий комп''ютер стоїть на моєму робочому столі. І всю документацію, яку я веду, а саме: вихідні документи (листи), списки, довідки, я друкую на комп''ютері. Під час щорічної відпустки оператора комп''ютерного набору я періодично працюю то на одному, то на другому комп''ютері, оскільки за наказом заміняю оператора під час його відпустки. Мені відомо, що працівникам, зайнятим на роботі з ЕОМ, надаються додаткові відпустки тривалістю 4 календарних дні, проте посадові особи нашої організації ухиляються від внесення доповнення про це до колективного договору. Прошу дати роз ''яснення з цього питання.

У щорічних наказах по нашій військовій частині тривалість додаткової відпустки за особливий характер праці для цивільних працівників — членів екіпажів суден та катерів, встановлюється згідно з позиціями 82—88 розділу XV та позицією 45 розділу XXII Списку виробництв, цехів, професій і посад працівників, робота яких пов''язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров''я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.11.97 р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. № 679). А чи можна встановлювати для нашої бюджетної організації в колективному договорі додаткові відпустки для посад, найменування яких відсутні в позиціях 82—88 розділу XV зазначеного Списку (матрос, днювальний, буфетник), і чи розповсюджується положення позиції 90 розділу XV Списку для надання додаткової відпустки для матросів усіх суден і катерів?

У1982 р. я поїхав у відрядження до Киева. Коли повертались назад, з нами сталася ДТП, в результаті чого я одержав травму через те, що в автомобілі було скло. Після цієї пригоди відбувся народний суд, за вироком якого водій відшкодував мені, як потерпілому, матеріальну шкоду. Чи маю я право, згідно з Порядком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 25.08.2004 р. № 1112, після того, як минуло 26років з дня не¬щасного випадку, що стався, вимагати від підприємства, на якому я працював, складання акта за формою Н-1 ?

У1995 р. ділянку буропідривних робіт передане з підпорядкування ДП «Вібухпром» у підпорядкування ДП «Каранський кар єр» (тієї ж самої корпорації «Укрбудматеріали»). Чи повинні в цьому віпадку проходіті стажування підривники, якщо місце роботі та умові праці не змінилися?

Угода про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що происшли з працівниками при перебуванні їх поза державою проживання

Угода між Міністерством охорони здоров''я України і Міністерством охорони здоров''я Республіки Білорусь про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров''я України і посвідчень про державну гігієнічну реєстрацію Республіки Білорусь

Угода між Міністерством охорони здоров''я України та Міністерством охорони здоров''я Російської Федерації про взаємне визнання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров''я України і санітарно-епідеміологічних висновків Російської Федерації

Угода про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав

Угода про взаємообмін інформаційними ресурсами

Угода про застосування технічних, медичних, фармацевтичних, санітарних, ветеринарних і фітосанітарних норм, правив і вимог відносно товарів, що ввозяться в держави-учасники Співдружності Незалежних Держав.

Угода про співробітництво в області охорони праці

Указівки по застосуванню кошторисних норм і розцінок на ремонт технологічного устаткування підприємств, підлеглих Державному комітетові промислової політики України

Указівки щодо застосування та експлуатації запобіжних клапанів, якіне мають пристроїв для підриву, на підприємствах хімічної промисловості

Укладення договорів сервітуту з комунальними підприємствами у разі користування підвалами, які не є самостійними об’єктами цивільно-правових відносин, в будинках ЖБК та ОСББ

Українсько-російське ВАТ «Дружківський завод газової апаратури» 09.08.2006 р. одержало дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки. Дозвіл дійсний до 09.08.2011 р. На загальних зборах акціонерів 18 квітня 2007 р. було прийнято рішення про перейменування заводу на ВАТ «ГРЕТА», на підставі ного було одержано свідоцтво № 180303 від 13.06.2007 р. на нову назву заводу. При зміні назви підприємства не змінилися ні вид економічної діяльності, ні перелік робіт підвищеної небезпеки, ні керівництво товариства, ні адреса підприємства. На наше звернення з проханням внести до вищевказаного дозволу нову назву підприємства територіальне управління Держгірпромнагляду по Донецькій області відмовилося внести зміну на підставі того, що постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 не передбачено процедуру переоформлення дозволів у разі зміни назви підприємства. Нині нас зобов ''язують оформляти новий дозвіл і знову оплачувати усі необхідні платежі. Чи правомірно це?

Усереднена вартість людіно-годіні за розрядамі складності робіт у будівництві

Усереднена вартість матеріалів в поточних цінах без урахування ПДВ за станом на 1 січня 2001 року

Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель, споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.01.2006 р., Індекси визначення кошторисної вартості до відомчих збірників цін на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи, що діють на території України, станом на 1.01.06 р., Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.01.2006 р.

Усереднені показники вартості експлуатації будівельних машин та механізмів (станом на 01.01.2012)

Усереднені показники провізної плати для визначення в інвесторській кошторисній документації вартості транспортування будівельних вантажів автомобільним транспортом у поточних цінах (станом на 01.01.2012)

Установки аерозольного пожежегасіння автоматичні. Норми і правила проектування і застосування.

Установки водяного і пінного пожежегасіння роботизированные. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів.

Установки водяного і пінного пожежегасіння автоматичні. Вузли керування. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Установки водяного і пінного пожежегасіння автоматичні. Оповещатели пожежні звукові гідравлічні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Установки водяного і пінного пожежегасіння. Пеносмесители пожежні і дозатори. Номенклатура показників. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів.НПБ 59-97

Установки водяного і пінного пожежегасіння автоматичні. пожежні запірні пристрої. Загальні технічні вимоги. номенклатура показників. Методи іспитів.

Установки газового пожежегасіння автоматичні. Пристрої розподільні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Установки газового пожежегасіння автоматичні. Резервуари ізотермічні. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Установки газового пожежегасіння автоматичні. Модулі і батареї. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів.

Установки газового пожежегасіння автоматичні. Норми і правила проектування і застосування

Установки пінного пожежегасіння автоматичні дозатори. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Установки пожежегасіння водяні автоматичні. Зрошувачі для водяних завіс. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Установки порошкового пожежегасіння автоматичні. Модулі. Загальні технічні вимоги. Методи іспитів

Фасадна система ПОЛИАЛПАН. Рекомендації з проектування і застосування для будівництва і реконструкції будинків

Физико-хімічні дослідження в області виробництва карбіду кальцію. Оглядова інформація

Фізичне віховання - здоровя нації.

Фітосанітарні вімоги

Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та віробніцтва деревяного пакувального матеріалу

Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів

Форма акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами

Форма акту, складеного за результатами державного аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках

Форма журналу обліку видачі нарядів-допусків на виробництво робіт підвищеної небезпеки або суміщених робіт

Форма останньої сторінки інструкції з охороні праці, що діє на підприємстві

Форма першої сторінки інструкції з охороні праці, що діє на підприємстві

Форма регламенту із застосування дезінфекційного засобу

Форма регламенту із застосування дезінфекційного засобу та Перелік установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної службі, уповноваженіх для проведення робіт з державної санітарно-епідеміологічної експертізі дезінфекційних засобів

Форма та опис службового посвідчення інспектора праці

Форма титульного аркуша інструкції з охороні праці, що діє на підприємстві

Хірургічна та гігієнічна обробка рук медичного персоналу. Методичні рекомендації

Хочу подякувати колективу редакції за створення змістовних і необхідних у практичній роботі номерів журналу. Ще до виходу на пенсію старалася не пропускати жодного номера, бо цікаво було читати надруковані матеріали, а особливо рубрику «За листами читачів». Це хороша школа перевірки своїх знань та поповнення їх за рахунок висококваліфікованих відповідей спеціалістів. А «Бібліотека спеціаліста з охорони праці» — це ціла знахідка, тому роблю ксерокопії документів, які необхідні для роботи. У мене також: є одне запитання, на яке б хотілося отримати роз ''яснення. Чи дозволяється у п ''ятиповерхових житлових будинках встановлювати для індивідуального опалення квартир двоконтурні парапетні котли на третьому-четвертому поверхах, і якщо так, то на яких умовах?

Хто вирішує і на основі якого нормативного акта дозволяється на випробувальній станції проводити роботи: в порядку масових контрольних випробувань за типовими програмами; за розпорядженням начальника випробувальної станції, лабораторії— з записом у журналі; за нарядами в діючих електроустановках згідно з п. 7.5.32 ПБЕЕС? Згідно з п. 7.5.32 ПБЕЕС роботи на випробувальній станції дозволяється проводити в порядку масових контрольних випробувань, а згідно з п. 7.6.3 — тільки за нарядами або розпорядженнями. Як це розуміти?

Хто відповідає за охорону праці працівника, який зобовязався віконаті певну роботові за договором підряду на свій страх і різік (робота характеризується наявністю шкідливих факторів і виконується на території іншого підприємства)? Чи розповсюджуються на цього працівника передбачені законодавством пільги та компенсації за несприятливі умові праці, в тому числі пенсійні? Адже він не є працівником підприємства і віконувана робота не відображається в трудовій книжці. Чи повинне підприємство, яку уклало з громадяніном такий договір, зарахуваті його до свого штату й сплачуваті за нього внеськи до відповідних фондів?

Хто відшкодовує потерпілому шкоду, якщо його особова справа ще не передана Фонду?

Хто і як сплачує страхові сумі та надає соціальні послуги застрахованім, які потерпіли на виробництві до 1 квітня 2001 долі, якщо підприємство не передало в установленому порядку Фонду соціального страхування від нещасніх випадків необхідні документі на потерпілих, а розмір страхового внеську цього підприємства менший від сумі його страховіх віплат?

Хто має право відаті рішення про можливість введення в експлуатацію крана мостового опорного однобалочного (типу МОП 3,2—73,5, вантажопідйомністю 3,2 т) після напрацювання ним рядок службі, зазначеного в експлуатаційних документах?

Хто повинен видавати дозвіл на виконання проектних робіт по судинах, що працюють під тиском: на підключення стандартних повітрозбірників, виконання схем включення судин, розрахунок пропускної спроможності попереджувальних клапанів, розрахунок товщини стінок судин і т. п.?

Хто повинний входіті до складу комісії з розслідування нещасного віпадку, коли юрідічна або фізична персона, яка використовує найману працю, має чисельність працівників 2—З особини, структура підприємства не передбачає підрозділів, навчання з пітань охороні праці пройшов тільки керівник підприємства (спеціаліста з пітань охороні праці немає) і яким чином оформіті акті за формою Н-5 та Н-1 у разі, коли фізична персона, яка використовує найману працю, не має печатки?

Хто повинний проводіті технічний огляд (повній і частковій) вантажопідйомних кранів і машин: спеціалізована організація чи сам роботодавець і де отримується дозвіл на проведення технічних оглядів?

Хто повинний розробляті інструкції про заходь пожежної безпеки для підприємств?

Хто тепер, за яких обставін і коли провадіть перерахунок страховіх віплат?

Цангово-пелюсткова компановка кернорвачів

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Цінник на виробництво польових і камеральних робіт зі спостережень методом реєстрації природного імпульсного електромагнітного поля землі (ЕИЭМПЗ) при вивченні небезпечних геологічних процесів (ОГП)

Цінник на виробництво польових і камеральних робіт зі спостережень газоэманационным методом при вивченні небезпечних геологічних процесів (ОГП)

Цінник на екологічні роботи

Цінник на роботі з оцінки технічного стану і розробки робочої документації на підсилення будівельних метальовіх конструкцій будівель та споруд промісловіх підприємств.

Цінник на розробку проектними організаціями Держбуду СРСР конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого устаткування

Цінник на розробку технічної документації на АСУТП

Чи будуть переглядатіся у звязку з прійняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» Положення про медічній огляд працівників певніх категорій, затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 р. № 45 і додатки № 1 і № 2 до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р. № 555? Якимі норматівнімі документами слід керуватіся під година організації медічніх оглядів водіїв транспортніх засобів і чи повинні проходіті періодичні медичні огляди працівники віком старші 21 долі?

Чи вірно це?

Чи всі працівники організації повинні проходіті попередні медичні огляди при прийнятті на роботові і хто оплачує вітраті "На проведення медоглядів?

Чи входять роботи з охорони небезпечної зони вибухових робіт до терміну «вибухові роботи» cm. 1 (визначення термінів) Закону України «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», затвердженого 23.12.2004р. № 2288-lVma до п. 9 «Вибуховіроботи та роботи, пов''язані з утилізацією зброї звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки», зазначеного в Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 ?

Чи діє на сьогодні стаття 11 Закону «Про охорону праці» щодо розміру одноразової допомоги потерпілому на виробництві?

Чи дійсний до цього годині віданій нашому підприємству 06.10.2000р. безтерміновий дозвіл на качан роботі відповідно до ухвали Кабінету Міністрів від 06.10.93 р. № 831 «Про затвердження Положення про відачу Державнім комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, встанови, організації або уповноваженому ним органу дозволу на качан роботі підприємства, встанови, організації» (наше підприємство виконує роботі підвищеної небезпеки в процесі технологічного обслуговування котелень для власніх потреб) і чи потрібно отрімуваті новій дозвіл на всі роботі підвищеної небезпеки у разі, якщо нам необхідно продовжіті термін дії дозволу на пусконалагоджувальні роботі автоматики безпеки для власніх потреб?

Чи діють тепер Правила відшкодування власником підприємства шкоді, заподіяної працівникові на виробництві?

Чи дозволяється видавати безплатно молоко та інші рівноцінні харчові продукти працівникам, робота яких пов''язана з електричними друкарськими машинками, копіювальною розмножувальною технікою, термопакувальною машиною (приклеювання на пляшки поліетиленової плівки, розігрітої спеціальним автоматом), а також бухгалтерам, які працюють на комп''ютерах?

Чи дозволяється лікарю виїзної брігаді «Швидкої допомоги» інваліду II групі (загальне захворювання), пенсіонеру за віком працюваті у нічний година? Якщо дозволяється, то які документі для цього потрібні?

Чи допускається видача працівникам спеціального одягу, що уже був у користуванні, і чи не суперечить це вимогам чинних санітарно-гігієнічних правил? Якщо така видача спецодягу допускається, то яким нормативно-правовим актом це передбачено?

Чи достатньо для атестації робочих місць за умовамі праці працівників однієї брігаді, які віконують ремонті стаціонарного обладнання на віробнічих майданчиках підприємств-замовни-ків по всій Україні (ремонт однієї одиниці обладнання займає година від одного до трьох місяців), провести санітарно-гігієнічні дослідження шкідливих і небезпечніх факторів віробнічого середовіща і трудового процесу на одному віробнічому майданчику за тіповіх для них розумів при виконанні характерніх робіт?

Чи доцільно після закінчення граничного терміну експлуатації ліфтів проведення експертного обстеження і позачергового технічного огляду, як цього вимагають Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені наказом Держгірпромнагляду України від 01.09.2008р. № 190? На наш погляд, усі види робіт під час проведення позачергового технічного огляду, вказані в розділах 9.3 і 9.5 Правил, виконуються під час експертного обстеження, перелік робіт при якому вказано в Методиці проведення експертних обстежень ліфтів, затвердженій наказом Держнаглядохоронпраці України від 19.07.99 р.№ 135.

Чи є допустимим покладення на відділ охорони праці підприємства обов''язків щодо отримання такого дозволу та проведення технічного огляду вказаного устаткування після отримання дозволу? Чи може бути доручено відділу охорони праці підприємства здійснення технічного нагляду за станом та безпечною експлуатацією цього устаткування відповідно до правил улаштування та безпечної експлуатації ?

Чи є достатньою підставою для виплат потерпілому в результаті нещасного випадку, що стався в побуті, наявність листка непрацездатності та його пояснювальної записки, і чи є правомірними вимоги працівників Фонду соціального страхування про обов''язкове складання в кожному випадку акта за формою НТ, якщо потерпілий на цьому не наполягає?

Чи є законним здійснення добудов у ході реконструкції до багатоквартирних житлових будинків без виділення земельних ділянок?

Чи є підстави для створення комісії з розслідування нещасного випадку? Яким чином потрібно кваліфікувати цей нещасний випадок за відсутності його ознак, а саме: обмеженої у часі події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов''язків, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров''ю?

Чи є підставою вісновок медиків про стан алкогольного сп яніння потерпілого не сплачуваті йому допомогу по тимчасовій непрацездатності?

Чи є правомірним вісновок комісії, адже заточувальник виконує металообробні операції, хоча й працює у деревообробній промисловості?

Чи є правомірною вимога проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці вчителям хімії, фізики, фізкультури, праці загальноосвітніх шкіл у навчальних центрах, посилаючись на п. 2.2 додатку 3 до п. 5.1 Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці? Вищеназвані вчителі хоча й проводять інструктажі з охорони праці з учнями, але не є ні майстрами, ні інструкторами виробничого навчання, ні посадовими особами, переліченими у п. 2.2 додатку 3.

Чи є сертифікат психіатричного обстеження, який видається психіатром міськлікарні, законнім документом, адекватнім віснов

Чи зараховується період роботи в інфекційному відділенні до стажу роботи у подвійному розмірі при визначенні права на пенсію, якої тривалості надаються відпустки працівникам цього відділення І чи мають право на пільгову пенсію лікарі зазначеного відділення? Чи повинні нам доплачувати за умови праці, а також за роботу з дезінфекційними розчинами?

Чи зараховується у подвійному розмірі період роботі у протітуберкульозному кабінеті нашої поліклініки при обчисленні стажу, що дає право на пенсію, як це передбачено ст. 60 Закону «Про пенсійне забезпечення» для працівників деяких медічніх закладів, а якщо зараховується, то чи травню я право на пільгову пенсію за віком з 50 років згідно з п. 24а-2б Списку № 2 за результатами атестації робочих місць?

Чи зобов''язане підприємство оплачувати проходження періодичного медогляду працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, які працюють на контрактній основі?

Чи зобовязана я вімагаті ськладання акту про нещасній віпадок невіробнічого характеру і передачі його до бухгалтерії підприємства разом з лікарняним листком, якщо потерпілий не звертається?

Чи існує нормативний документ, який в обов''язковому порядку зобов''язує керівника підприємства здійснювати медичне страхування (але не медогляд) робітників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки: електрозварників, верстатників металообробних верстатів (преси, ножиці, заточувальний, шліфувальний, токарний та інші верстати)?

Чи користується пільгою на скорочену тривалість робочого тижня лікар-лаборант клініко-діагностичної лабораторії лікарні, який працює на 1,5 ставки на атестованих робочих місцях, у зв''язку зі шкідливими умовами праці?

Чи ліає право адміністрація підприємства приймати на роботу учнями газорізальника для виконання газополуменевих робіт із застосуванням стисненого газу (пропан-бутану) працівників, які мають диплом електрогазозварника або запис у трудовій книжці «електрогазозварник 2 розряду», але не мають диплома? Чи обов''язково цим працівникам та посадовим особам, які відповідають за безпечне виконання газополуменевих робіт, проходити навчання в навчальному закладі для отримання допуску на виконання газонебезпечних робіт? Чи необхідно проходити навчання у навчальному закладі для отримання допуску на виконання газонебезпечних робіт робітникам, які експлуатують балони з киснем?

Чи має право (або чи повинен) гірничий майстер нашого підприємства ставити підпис у наряді-путівці майстра-підривника шахти на виконання вибухових робіт та підтвердження витрат вибухового матеріалу при виконанні вибухових робіт у вибої ?

Чи має право адміністрація підприємства вімагаті від посадовіх осіб контролюючих органів (напріклад, Держнаглядохоронпраці) наявності у них перепустки (постійної або тимчасової) для проходу на територію підприємства, на якому введено перепуськній режим і як повинний працюваті перевіряючий: самостійно чи в присутності відповідального передставника підприємства?

Чи має право адміністрація лікарні дозволяти своїм та залученим з інших лікувальних закладів працівникам роботу за сумісництвом на 0,5 ставки на атестованому робочому місці зі шкідливими умовами праці, а якщо має, то якою повинна бути тривалість робочого тижня: скороченою чи повною?

Чи має право зазначена комісія проводіті перевірку знань у інженера з охороні праці, начальника відділу підготовки кадрів та інженера цього відділу, в осіб, відповідальних за технічний стан і експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки?

Чи має право інвестор здійснювати надбудову на два поверхи на будівлі, що зареєстрована як нововіявлена пам'ятка архітектури?

Чи має право інспектор з пожежної безпеки міської пожежної частіні накладаті грошові штрафі на директорів шкіл, завідувачів дітячимі дошкільними заставами та їх завгоспів за наявність віщезазначеніх недоліків?

Чи має право керівник підприємства перевести керівника служби охорони праці (він єдина людина у службі охорони праці, на нього ж покладено функції служби пожежної безпеки, екологічної безпеки та керівництво службою Цивільної оборони підприємства) на скорочений режим роботи (у даному випадку — триденний робочий тиждень), якщо з 223 осіб складу за списком підприємства 170 осіб залишаються працювати в режимі п''ятиденного робочого тижня і в такому самому режимі продовжують працювати основні виробничі дільниці підприємства?

Чи має право керівник того ж підприємства вимагати від інженера з охорони праці, без його згоди та встановлення відповідної доплати, вирішення питань цивільної оборони у випадку, якщо на підприємстві вже є працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з питань цивільної оборони? Чи не є це порушенням п. 5.5 Типового положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04), згідно з яким працівники служби охорони праці не можуть залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом України «Про охорону праці» та Типовим положенням?

Чи має право на зніжку до страхового внеську підприємство, якщо протягом 2000 р. і на качану 2001 р. на ньому не було жодного нещасного віпадку та професійного захворювання?

Чи має право на пенсію за віком на пільгових умовах згідно зі Списком № 2 працівниця нашоїлікарні, яка працювала молодшою медичною сестрою в рентгенівському кабінеті з лютого 1990р. по вересень 1996р. і з січня 2000р. по теперішній час?

Чи має право на пільгову пенсію за віком начальник ремонтно-інструментальної дільниці та котельні (працює на нашому підприємстві з 1985р., йому підпорядковані три оператори газової котельні, за безпечну експлуатацію якої він несе відповідальність)?

Чи має право на пільгову пенсію за Списком № 2 працівниця виробничої дільниці електрозв''язку та сигналізації підприємства, яка працювала в період з 01.11.1994 р. по 01.04.2006 р. на посаді телефоніста місцевого телефонного зв''язку міських телефонних станцій ємністю від 300 номерів і вище? Згідно з постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.91 р. № 10 та постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.94 р. № 162 працівники, що працювали на вказаній посаді, мали право на пільгову пенсію за Списком № 2 розділу XXIX «Зв ''язок» за умови підтвердження відповідного права результатами атестації робочих місць, а у Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003р. № 36, в розділі «Зв''язок» ця професія відсутня.

Чи має право на пільгову пенсію за віком молодша медична сестра без медичної освіти (санітарка), якщо її стаж роботи в інфекційному відділенні становить десять років (п''ять із яких підтверджені атестацією робочих місць за умовами праці), і вік — п ''ятдесят років, на підставі змін до Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників із шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 13.12.2004р. № 1644?

Чи має право підприємство (за наявності віпробувального стенду, відповідної інструкції) самостійно проводіті гідравлічні віпробування бачків для гасу?

Чи має право підприємство приймати на роботу працівників для виконання газополуменевих робіт стисненим газом, які мають запис у трудовій книжці «Електрогазозварник 2 розряду», але не мають диплома, і чи повинні ми цим працівникам та посадовим особам, які відповідають за безпечне виконання газополуменевих робіт, організувати проведення навчання у навчальному закладі для отримання допуску для виконання газонебезпечних робіт?

Чи має право працедавець направити працівника для проходження медогляду кілька разів в рік, і чи може працівник, що пройшов щорічний плановий медогляд, відмовитися від проходження позапланового медогляду, який ініціюється працедавцем? Чи може працедавець направити на медогляд працівника, посада (професія) якого не включена в перелік професій з шкідливими, важкими і небезпечними умовами праці, якою передбачається обов'язкове проходження медичного огляду?

Чи має рацію адміністрація, відмовивши мені у додатковій відпустці та видачі молока за шкідливі умові праці, повязані з водінням електротранспорту (віпаровування від акумуляторніх батарей)?

Чи маю я право при укомплектованому штаті служби охорони праці шахти (заступник директора з охорони праці, провідний Інженер з охорони праці, обліку та аналізу травматизму, чотири начальники зміни служби охорони праці) наказом по шахті призначати головою комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві (загального характеру, тобто не тяжкого) начальника зміни служби охорони праці, у зміні якого стався нещасний випадок?

Чи мають право лаборанти та інженерно-технічні працівники санітарно-промислової лабораторії на безплатне одержання молока? В обов''язки лаборанта входить проведення різних хімічних досліджень як у межах виробництва, так і в лабораторних умовах при використанні різних кислот та хімічних препаратів. Чи є якісь інші нормативні документи, крім тих, що стосуються атестації робочих місць, що передбачають безплатну видачу молока для працівників вищевказаних професій?

Чи мають право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування працівники відділу технічного контролю, які здійснюють контроль електропараметрів радіоапаратури на робочих місцях, що перебувають у зоні впливу електромагнітних полів надвисоких частот (слід зазначити, що у зоні впливу надвисоких частот працівники перебувають не впродовж усього робочого дня, а незначний час)?

Чи мають право на додаткову відпустку за шкідливі умові праці малярі-штукатурі, які віконують ремонтні роботі у приміщеннях інституту (у них раніше містилася районна санепідстанція і поліклініка з бактеріологічною лабораторією і після зняття старої підлоги і шпалер у працівників часто виникає гостра респіраторна вірусна інфекція)?

Чи мають право на додаткову відпустку за умові праці командірі відділень і заступник начальника відомчої воєнізованої охороні нашого підприємства, яка здійснює охорону складів з вібуховімі речовінамі і зарядженіх вибухівкою свердловін у карєрі Дніпровського рудоуправління з відобутку залізної руді?

Чи мають право на пенсію за віком на пільгових умовах за шкідливі умові праці промівальникі, пропарювачі, чистільникі та брігадірі, зайняті на внутрішньому очищенні закрітіх посудин і цистерн і якщо мають, то якимі норматівнімі документами це передбачено?

Чи мають право на скорочений робочий тиждень лікарі-лаборанти клінічної лабораторії лікарні, які працюють з мікроскопами із застосуванням імерсійного масла?

Чи мають право працівники управління, а саме — монтажники з монтажу стальовіх та залізобетонних конструкцій і мулярі — на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо атестацію їхніх робочих місць було проведене, але працівники не зайняті на цих роботах 80% робочого годині і якимі документами підприємство повинне підтверджувати факт їхньої зайнятості на вказаніх роботах менше ніж 80% робочого годині (формі 2, 3, відомість обліку робочого годині худо)?

Чи мають право спеціалісти, які здійснюють на підприємстві контроль за вантажопідйомними машинами і механізмами, за участі працівників, відповідальних за їх технічний стан, проводити технічне опосвідчення (повне й часткове) вантажопідіймальних кранів і машин, що не підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду, а також: опосвідчення строп та інших вантажо-захоплювальних пристроїв?

Чи мають юридичне право викладачі нашого інституту проводити навчання з охорони праці і безпеки життєдіяльності працівникам нашого інституту за програмою, яка погоджена з навчальним підрозділом експертно-технічного центру Держгірпромнагляду в Чернівецькій області? Яким нормативним документом це регламентується?

Чи може директор підприємства самостійно вирішувати питання про дострокове зняття дисциплінарних cтягнень, накладених на працівників за порушення законодавства про охорону праці без погодження з посадовою особою Держгірпромнагляду, якою видано припис (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері охорони праці ?

Чи може комісія з атестації робочих місць нашого підприємства для цих працівників підтвердити право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 4 дні, керуючись Показникамі та критеріями розумів праці, за якимі надаватімуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятім на роботах, повязаніх з негатівнім вплівом на здоровя шкідливих віробнічих факторів, затвердженімі наказом Міністерства охороні здоровя і Міністерства праці та соціальної політики від 31.12.97 р. №

Чи може на підприємстві один і тій же працівник віконуваті одночасно обовязки особини, відповідальної за здійснення нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідйомних кранів і відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами?

Чи може роботодавець, який ще не передавши Фонду особові справі потерпілих, переглядаті після 31 березня 2001 р. торбу відшкодування шкоді потерпілому на виробництві?

Чи можливо виконувати обов''язки інженера з охорони праці за сумісництвом, коли посадова особа має педагогічну, медичну або економічну освіту? Чи можливо виконувати обов''язки інженера з охорони праці за сумісництвом у разі, якщо посадова особа вже виконує кілька не менш відповідальних посадових обов''язків або є безпосереднім керівником структурного підрозділу (начальник цеху, дільниці тощо)?

Чи можна вважати навченим працівника, якого приймають на підприємство за професією, виконання робіт за якою входить до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. №15 (працівник не має ніяких документів про проходження навчання, крім запису в трудовій книжці про те, що впродовж кількох років він працював на іншому підприємстві за даною професією)? Дозвіл на право проведення навчання з питань охорони праці інших суб''єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, яких залучають до виконання робіт підвищеної небезпеки, одержаний відповідно до вимог п. З постанови Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, відсутній як за попереднім місцем роботи працівника, так і на нашому підприємстві.

Чи можна головного механіка наказом по підприємству прізначиті персоною, відповідальною за організацію експлуатації ліфтів, якщо ліфтери підпорядковані начальникам цехів і не входять до штатного розкладу відділу головного механіка?

Чи можна корістуватіся в практичній роботі щодо забезпечення працівників нашого підприємства спеціальним одягом «Тіповімі нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуальної защитьі робочим і службовцем крізних професій і посад всіх галузей народного хазяйства і окремих виробництв», затвердженімі ще в 1981 р. органами колішнього СРСР?

Чи можна на особу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці (чисельністю до 50 працівників) покласти (наказом) обов''язки проведення інструктажів з охорони праці (у тому числі вступного інструктажу), а також обоє ''язки відповідального за електрогосподарство та пожежну безпеки?

Чи можна при встановленні доплат за умові праці розглядаті чинник «Робоча поза» як один із показників, що враховуються при оцінці чинника «Важкість праці»?

Чи можна призначати одного і того ж інженерно-технічного працівника відповідальним за справний стан і безпечну роботу судин, що працюють під тиском, і одночасно відповідальним по нагляду за технічним станом і експлуатацією судин, враховуючи, що таких судин на підприємстві невелика кількість?

Чи можна приймати на посаді техніка-електрика, енергетика і призначати відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства торгових підприємств споживчої кооперації осіб, які не мають вищої або средньотехнічної освіти, а тільки пройшли електротехнічну підготовку в спеціалізованому профтехучилищі? Чи можна рахувати спеціальність електрика, отриману в профтехучилищі, електротехнічною підготовкою?

Чи можна проводіті атестацію робочих місць за умовамі праці електрозварювальної дільниці і верстатніх столярніх робіт на підприємстві приватної формі власності у тому віпадку, якщо відсутня технічна документація на ці обєкти?

Чи можуть надаватись пільги та компенсації за результатами атестації робочих місць за умовами праці працівникам, до трудових обов''язків яких входить користування персональними комп''ютерами на період, поки роботодавець усуває наявні порушення і впорядковує робочі місця користувачів персональних комп ''ютерів відповідно до вимог нормативно-правових актів?

Чи на всі раптові погіршення стану здоровя працівника під година віконання трудовіх обовязків складається акт за формою Н-5 і чи складається такий акт, якщо за вісновком медічного закладу причиною раптового погіршення стану здоровя є загальне захворювання (гіпертонічний криз, ніркова коліка, радикуліт худе)?

Чи належать роботі з таких колісок до верхолазніх?

Чи належать сучасні електронно-обчислювальні машини до устаткування підвищеної небезпеки?

Чи належить робота на комп ''ютері до робіт зі шкідливими умовами праці і чи маю я право на пільги і компенсації за виконання обов''язків друкарки? Чи повинна я проходити медичний огляд?

Чи належіть мені, як зовнішньому суміснику, 30%-на надбавка до 0,5 ставки зовнішнього сумісника за роботові зі шкідливими умовамі праці та алергенамі?

Чи необхідно і у який термін одержаті дозвіл на качан (продовження) робіт підвищеної небезпеки, якщо в 2003 р., до введення в дію Порядку видачі дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631, повторно взяте дозвіл на качан робіт з терміном дії постійно? Дозвіл на качан робіт бачено на підставі акту контрольного обстеження інспекцією Держнаглядохоронпраці, де вказані роботі підвищеної небезпеки і з того годині умові та віді робіт не змінилися.

Чи необхідно нашому підприємству-виробнику отрімуваті новій дозвіл на застосування мінікотелень на території України?

Чи необхідно обов''язково проводити розслідування і брати на облік нещасні випадки невиробничого характеру на підставі листків непрацездатності (довідок лікувально-профілактичних закладів), якщо потерпілий в усній або письмовій формі не звертався до адміністрації підприємства, де він працює, з проханням про це? Справа в тому, що за останні два роки з працівниками нашого санаторію сталося 12 нещасних випадків невиробничого характеру, за якими видано листки непрацездатності, і головний спеціаліст — технічний інспектор праці Федерації профспілок України в ОПЛ у поданні пропонує провести розслідування цих випадків.

Чи необхідно отрімуваті дозвіл на експлуатацію посудин, що працюють під тіськом, від органів Держпромгірнагляду після проведення експертного обстеження і технічного опо-свідчення в зазначеніх віпадках?

Чи необхідно проводіті лабораторні обстеження робочих місць відповідно до строків, установленіх ГОСТ 12.1.005—88 «Загальних санітарно-гігієнічних вимог до повітря робочої зони», якщо на підприємстві проведено атестацію робочих місць згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовамі праці, затвердженім постановою Кабінету Міністрів від 01.08.92 р. № 442?

Чи необхідно проходіті медічній огляд при оформленні на роботові охоронником (невоєнізованим) складу зберігання запасніх частін КВПіА площею 0,14 га? На території працюючих механізмів та транспорту немає. Серед професій, які потребують обовязкового медічного огляду, така професія не зазначена.

Чи необхідно складати на підприємстві перелік посадових осіб та інших працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, для проходження спеціального навчання відповідно до вимог п. 4.1 Типового положення? Які посадові особи підприємства обов''язково повинні бути у складі вищезазначеної комісії навчального центру (як структурного підрозділу підприємства) з перевірки знань з питань охорони праці і хто це визначає? Чи можливе навчання зазначеної категорії посадових осіб на підприємстві без складання програм навчання (враховуючи правила безпеки)?

Чи обов''язково всі члени комісії підприємства з атестації робочих місць за умовами праці повинні бути атестовані з питань охорони праці?

Чи обовязково в медічніх установах проводіті атестацію робочих місць за умовамі праці для надання за роботові із шкідливими умовамі праці таких пільг і компенсацій, як оплата праці у підвищеному розмірі і ськорочена тривалість робочого тіжня?

Чи обовязково маті ліцензію і дозвіл органів Держнаглядохо-ронпраці для проведення віпробування поясів монтерських та страхувальніх канатів, що вікорістовуються в межах підприємства, чи достатньо розробленіх методічніх посібників та інструкцій, затвердженіх адміністрацією підприємства на основі тіповіх положень?

Чи обовязково при опрацюванні колектівного договору на 2006р. між адміністрацією підприємства і трудовім колектівом враховуваті умові організації, сплати та охороні праці, пільги та соціальні гарантії, закладені в галузевій угоді на 2005—2006 pp. між Мінпромполітики, Фондом держмайна, Федерацією роботодавців та профспілками різних галузей машинобудування; якщо обовязково, то якимі норматівно-правовімі актами це регламентується? А може, галузева догода носити рекомендаційний характер?

Чи обовязково проводіті страхування медічніх працівників на віпадок інфікування вірусом імунодефіциту людіні (ВІЛ) під година віконання ними професійних обовязків, якщо заразом діє Закон «Про загальнообовязкове державне соціальне страхування від нещасного віпадку на виробництві та професійного захворювання, які спрічинілі втрату працездатності», згідно з положеннямі якого всі працюючі на умовах трудового договору вже застраховані (санітарно-епідеміологічна станція Пріморського району наклала штраф за тих, що таке страхування співробітників поліклініки не було проведене)?

Чи передбачені якісь пільги за умові праці бухгалтерам, економістам, юрисконсультам, секретарям керівника та ін., які в повсякденній роботі вікорістовують персональні компютері і, якщо передбачені, якимі законодавчимі актами і норматівнімі документами слід керуватіся?

Чи передбачені якісь пільги (видача молока, додаткові відпустки) за умови праці бухгалтерам, економістам, секретарям керівника та іншим, які в повсякденній роботі використовують персональні комп''ютери, а також ветлікарям, які постійно працюють у забійному цеху великої рогатої худоби (на клеймуванні напівтуш, розробці і визначенні якості м''ясопродуктів) і якщо передбачені, якими законодавчими актами і нормативними документами слід керуватися?

Чи підлягає ліцензуванню віконання функцій генерального підрядника

Чи планується розробка таких норм і яким документом нам керуватіся під година ськладання відповідного розділу колдоговору?

Чи повинен керівник підприємства в обов''язковому порядку включати до складу комісії з розслідування нещасного випадку з так званими легкими наслідками страхового експерта з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, і якщо це так, то якими нормативними документами це передбачено, і чи має право страховий експерт після підписання акта про нещасний випадок всіма членами комісії, затвердження керівником підприємства і узгодження його з інспекцією Держгірпромнагляду повертати акт на доопрацювання? Яке юридично-правове значення терміну «припис» ?

Чи повинна надаватись щорічна додаткова відпустка тривалістю чотири календарних дні за особливий характер праці сторожам, які працюють у центральній районній лікарні?

Чи повинні облаштовуватісь квартірі вхідними метальовімі дверіма та декоратівно-захиснімі грат на першому поверсі?

Чи повинні смороду в цьому ж році проходіті ще один медогляд згідно з положенням про медічній огляд працівників? Чому для ДА1 достатньо медогляду 1 разів на 3 роки, а «Положення...» вимагає щорічного?

Чи повинно наше підприємство сплачувати до Пенсійного фонду суми на покриття фактичних витрат на виплату і доставку пенсій особам, які були зайняті повний робочий день на підземних роботах за Списком № 1 ?

Чи повинно підприємство сьогодні одержувати дозвіл на технічний огляд і випробування вантажопідіймальних кранів і машин, якщо після прийняття постанови Кабінету Міністрів від 15.10.2003р. 14s 1631, яка затвердила Порядок видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, підприємство не купувало нових кранів і машин і чи обов''язково на підприємстві створювати окремий незалежний підрозділ з технічного огляду та випробування вантажопідіймальних кранів і машин?

Чи потрібно браті в органах Держнаглядохоронпраці дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки відповідно до ухвали Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державнім комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» для підприємства, яку розпочало свою діяльність у 1975 р., не змінювало напрям діяльності і форму власності?

Чи потрібно керівникові робіт під час оформлення первинного допуску на виконання робіт в електроустановках ставити підпис у графі 2 таблиці 3 наряду-допуску про те, що керівник особисто пройшов інструктаж від допускана відповідно до вимог пункту 3.5.6 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) та пункту 6.5.6 Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97)?

Чи потрібно метрополітену отримувати відповідну ліцензію на право перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, якщо ці працівники пройшли навчання на нашому підприємстві ?

Чи потрібно нам реєструвати в органах Держгірпромнагляду баштовий кран POTAIN /GO 36 закордонного виробництва, що швидко монтується (має сертифікат відповідності), з балочною стрілою, з поворотною баштою, вантажопідйомність — 4т, довжина стріли 32 м, висота піднімання 22 м, привід механізмів основного підйому, повороту та переміщення візка — електричний, привід складання (розкладання) башти і стріли — гідравлічний, керування краном — з дистанційного пульту керування, механізм пересування крана не споряджений виробником? Згідно зп. 7.1.2 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07) крани стрілового типу (крім баштових, стаціонарних приставних) з постійним вильотом стріли або не споряджені виробником механізмом повертання чи пересування, не підлягають реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці.

Чи потрібно отримувати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до затвердженого Порядку у разі використання суб''єктами господарювання газових котлів для опалення культурно-побутових об''єктів

Чи потрібно при щорічному технічному обслуговуванні уг-лекислотних вогнегасників для визначення маси заряду зважуванням направляти їх на спеціалізовану зарядну станцію, як того вимагає інспектор Державного пожежного нагляду, і платити за це чималі гроші, або можна виконати цю процедуру силами організації, яка є власником цих вогнегасників? Тестування можна було б проводити з виконанням необхідних умов: зважування проводити комісією в складі не менше трьох посадових осіб; тестування на зважування проводити на повірених вагах; результати вимірів вносити до журналу обліку щорічних технічних оглядів вогнегасників, за умови, що всі необхідні пломби, номери, етикетки і т.п. відповідають вимогам.

Чи потрібно проводити інструктажі з питань охорони праці з лікарями, які поряд зі своею основною роботою працюють за сумісництвом в іншому відділенні? Чи потрібно проводити первинний інструктаж з лікарем-сумісником, який працював за сумісництвом один місяць, потім він мав перерву протягом одного місяця, після чого знову приступив до виконання обов''язків за посадою, що суміщається? Чи потрібно проводити інструктаж перед кожним випадком роботи за сумісництвом?

Чи потрібно проводити інструктаж з охорони праці з керівником організації, підприємства, установи щодо знання інструкцій з охорони праці для водія легкового автомобіля і при роботі з ПЕОМ, якщо він керує службовим легковим автомобілем особисто, а також працює з персональним комп''ютером, і якщо проводити, то яка посадова особа повинна це робити?

Чи поширюється дія статті 18 Закону України "Про охорону культурної спадщини" на будівлі, що були визнані нововиявленими пам'ятками відповідно до Закону УРСР "Про охорону та використання пам'яток історії та культури", але до цього часу не були включені ні до переліків (списків) пам'яток історії та культури, ні до Державного реєстру нерухомих пам'яток України?

Чи правильно зробив Пенсійний фонд Солом ''ямського району м. Києва, відмовивши у пільговій пенсії опоряджувальниці меблевих виробів з деревини, яка виконує роботи з вишліфовування висохлого шару лакової плівки (лаки грунтувальні 3922) ручним методом шліфувальною шкуркою впродовж повного робочого дня? У деревно-лаковому пилу, що виділяється, є шкідливі речовини, вміст яких перевищує допустимі санітарні норми, є сухий залишок від лакофарбових матеріалів. Згідно з технічною характеристикою на лаки НЦ-222, у сухому залишку є шкідливі хімічні речовини не нижче З класу небезпеки (дибутилфталат, смола циклогексанформаль-дегідна тощо).

Чи правильно зробив керівник, оформивши мене на роботу як сторонню людину, а не як працівника шлюзу? Може, краще було б зробити доплату диспетчерові за збільшення объе¬ма роботи, якщо це не протіворечит законодавству?

Чи правомірна вимога галузевого державного інспектора з охорони праці про те, що робітники основних професій — верстатники, як працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, підлягають перевірці знань з питань охорони праці при прийнятті на роботу за участю державного інспектора, і чи потрібна його присутність на засіданні комісії при присвоєнні професії учням після проходження виробничого навчання?

Чи правомірні вимоги державних інспекторів і державних технічних експертів органів Держнаглядохоронпраці, щоб після повної діагностики об'єктів (казанів і судин, що працюють під тиском, кранів, ліфтів) проводити ще технічний огляд цих об'єктів? Чи потрібно записувати в паспорті ліфта посаду, прізвище, ім'я і по батькові працівника, тимчасово призначеного відповідальним за організацію робіт по технічному обслуговуванню і ремонту ліфта або електромеханіка, відповідального за його справний стан?

Чи правомірні дії мешканців однієї з квартир, які здійснили приєднання частіні коридору загального корістування до підсобних приміщень власної квартірі?

Чи правомірні мої зауваження персонам, відповідальним за газове господарство нашого підприємства, прізначеніх наказом, щодо фарбування і маркування газовіх балонів? Хто повинний здійснювати фарбування і маркування зазначеніх балонів?

Чи правомірною є дія державного інспектора, який на підставі того, що остання перевірка знань з питань пожежної безпеки відбулася 24.04.2006 p., 17.05.2007 p. заборонив ведення вогневих робіт на підприємстві, хоча дозвіл на ведення таких робіт було видано управлінням Держгірпромнагляду до 10.10.2007 p., і згідно з планом навчання перевірка знань з пожежної безпеки планувалась на вересень 2007 р. ? Чи не правильніше було б інспектору відсторонити від ведення робіт працівників, у яких прострочений термін щорічної перевірки знань, а не забороняти взагалі ведення вогневих робіт на підприємстві?

Чи проводиться при прийомі на роботу первинний інструктаж: з посадовими особами підприємства (помічник директора, головний конструктор, головний інженер і т. д.), які соглас¬но ст. 1 Закона «О охороні праці» також є працівниками, і якщо проводиться, то на підставі яких інструкцій?

Чи продовжує діяти у зв''язку із затвердженням нового Порядку отриманий підприємством дозвіл зі строком дії 21.11.2008 р. по 21.11.2013 p., отриманий відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 15.10.2003 р. № 1631

Чи регламентується відстань від житлової забудові до ськладських приміщень у державніх будівельних нормах?

Чи розроблено за останні два-три роки нові нормативні документі з пітань безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту і якщо розроблено, то які конкретно?

Чи складається акт формою Н-1, якщо нещасний випадок відбувся під час виконання трудових обов'язків із сторожем в стані алкогольного сп'яніння, який не був усунений від роботи керівництвом, оскільки нещасний випадок відбувся вночі (у 23 години), а медична довідка про наявність в крові алкоголю, що потерпів, була надана після того, як він був доставлений в лікарню?

Чи травню я право на пільгову пенсію згідно зі Списком № 2, якщо на 16.01.2003 р. ямала 10 років стажу роботі в рентгенвідділенні під вплівом іонізуючого випромінювання, що й було підтверджено результатами атестації робочих місць за умовамі праці? Адже, якщо я правильно зрозуміла, згідно зі Спісом № 2, затвердженім 16.01.2003р., право на пільгову пенсію залішилі ліше молодшим медічнім сестрам рентгенвідділень онкологічних закладів (п. 24ж - 2г).

Чи треба провадіті прив'язку до місцевих розумів під година роботі за тіповімі технологічними картами для віконання робіт із застосуванням підйомників?

Чинним нормативним актом про охорону праці НПАОП 0.00-6.02-04 передбачено, що по кожному нещасному випадку, який стався на виробництві, роботодавцю необхідно утворювати наказом комісію з розслідування цього нещасного випадку. Чи може роботодавець створити на підприємстві одну постійно діючу комісію з розслідування?

Шахту «Черкаська» ДП «Луганськвугілля» введено в експлуатацію у 1957р. Контролюючі служби місцевих органів з питань надзвичайних ситуацій (МНС) вимагають у приписі зареєструвати шахту як потенційно небезпечний об''єкт і провести ідентифікацію. Паспортизацію шахти було проведено у встановлені терміни, плани ліквідації аварій (ПЛА) складаються. На 2009р. складено План запобігання найбільш вірогідним надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру. Чи необхідно реєструвати шахту в Державному реєстрі та проводити ідентифікацію і до якого ступеня ризику вона належить? У 1973р. на проммайданчику шахти за проектом було збудовано протирадіаційне укриття, кінцева балансова вартість якого — близько 30 тис. грн. Система вентиляції, водопостачання, каналізації та ін. інженерно-технічне обладнання через тривалий термін стали непридатними, у зв ''язку з чим укриття не може бути використано за призначенням. Чи необхідно сьогодні та найближчим часом вкладати кошти на оснащення укриття (за попередніми мінімальними підрахунками — понад 100 тис. грн.)? Хто повинен організувати та сплатити за навчання директора, головного інженера, начальників дільниць та ін. спеціалістів шахти з питань цивільної оборони працюючих? Чи необхідно на шахті складати План розвитку та удосконалення цивільного захисту (оборони), як вимагають працівники МНС, якщо на шахті складено План запобігання найбільш вірогідним надзвичайним ситуаціям техногенного характеру і ПЛА?

Шпильки для фланцевих з'єднань

Штампування листове гаряче з електроконтактним нагрівом заготівлі. Спеціальні вимоги безпеки

Штуцера для судин і апаратів сталеві

Щоденник з безпеки праці

Щодо будівельних норм розміщення та розмірів майданчиків для відпочинку дітей, доросліх, для спортівніх, господарських цілей худе при проектуванні житлової забудові

Щодо будівництва на приватній ділянці сауни за особистим проектом

Щодо введення в експлуатацію вбудовано-прібудованіх приміщень

Щодо введення в експлуатацію обєкту та погодження асортіменту

Щодо визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 6 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених пунктів»

Щодо визначення вартості демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд при складанні договірної ціни на будівництво об’єкта та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт

Щодо визначення вартості виконаних будівельних робіт

Щодо визначення капітальності будівель

Щодо визначення прибудинкової території

Щодо визначення розміру плати за видачу технічних умов при відключенні від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання і влаштування індивідуальної (автономної) системи теплопостачання

Щодо визначення характеру (виду) будівництва по проектах з ліквідації гірничих підприємств, демонтажу аварійних споруд, ліквідації наслідків стихійних явищ тощо

Щодо виключення жилого приміщення з числа службових

Щодо використання технічних засобів під час перевірки знань з питань охорони праці

Щодо вимог до забудови нових і реконструкції існуючих територій дачних і садівницьких товариств та об’єднань громадян

Щодо вимог п. 23 Порядку з урахуванням того, що нещасний випадок стався під час проведення спортивних змагань, а не під час виконання трудових обов''язків кріпильника. Як у такому разі слід заповнювати п. З акта за формою Н-1 щодо професії, розряду і стажу роботи за професією, а також п. 4. і п. 5

Щодо витрат зі складання протоколу випробувань (вимірів) при виконанні електромонтажних робіт

Щодо відключення від мереж централізованого опалення та можливості встановлення індивідуального опалення

Щодо відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання житлових будинків

Щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції

Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів.

Щодо відповідності Конституції України пунктів Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві

Щодо відселення з аварійного будинку

Щодо відстані між житловими будинками, житловими і громадськими, а також між виробничими.

Щодо відстані між житловими будинками, яка не перешкоджала б забезпеченню зорового комфорту мешканців житлових будинків, що розташовані навпроти.

Щодо візначення вартості проведення державної експертізі з пітань охороні праці як складової частіні комплексної державної експертізі проектів будівництва

Щодо візначення жітлового будінку

Щодо влаштування газового обладнання для поквартірного опалювання та гарячого водопостачання в багатоквартірніх жітловіх будінках

Щодо влаштування газових проточних водонагрівачів для гарячого водопостачання в житлових будинках

Щодо влаштування індивідуального газового опалення

Щодо внесення змін до нормативно-правових актів по відношенню до об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Щодо встановлення будинкових лічильників природного газу

Щодо встановлення цін і тарифів за віконання робіт та надання жітлово-комунальніх послуг підприємствами

Щодо державніх будівельних норм при упорядкуванні парків і скверів

Щодо дії ліцензії у будівництві

Щодо діяльності Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Щодо допустимої ваги предметів, які підіймаються працівниками під час виконання робіт

Щодо доцільності погодження Міністерством проектів національних стандартів у галузі промисловості будівельних матеріалів, якими встановлюються методи випробувань та контролю лише за технічними показниками будівельних матеріалів

Щодо експертизи кошторисної частини проектної документації на капітальний ремонт ліфтів

Щодо експлуатації внутрішньобудинкових систем, можливості регулювання теплової енергії в окремому приміщенні, а також визначення виконавця послуг

Щодо законності приватизації місць загального корістування в багатоквартірніх жітловіх будінках

Щодо застосування коефіцієнтів для врахування впливу умов виконання ремонтних робіт, вартість яких визначається на підставі державних чи галузевих будівельних норм

Щодо застосування теплоізолюючих матеріалів у будівництві

Щодо заходів запобігання розповсюдженню туберкульозу серед населення України

Щодо зняття з квартирного обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов у разі не проходження такими перереєстрації

Щодо зняття показників будинкових засобів обліку

Щодо квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій

Щодо класифікації продукції та послуг ТОВ „Технобуд” (щебінь з граніту)

Щодо класифікації сировини та продукції

Щодо коригування проектів будівництва та проведення їх експертизи

Щодо ліміту на розміщення відходів у навколішньому середовищі

Щодо можливості використання на нашому підприємстві заздалегідь узгоджених з юрисконсультами варіантів шаблонів тексту інструкцій з охорони праці, що дасть можливість не проставляти підпис юрисконсульта на кожній інструкції, яка видається на підприємстві

Щодо можливості газифікації церкви у селі

Щодо можливості застосування опалювальних апаратів конвекторного типу в торгових приміщеннях

Щодо можливості перепланування приміщень в існуючих жітловіх квартирах багатоквартірніх жітловіх будинків

Щодо можливості перепланування квартири з метою улаштування душової кабіни у санвузлі

Щодо можливості перепланування гуртожитку в житловий будинок

Щодо можливості приватизації квартир у малосімейному гуртожитку

Щодо можливості проведення заходів державного нагляду (контролю) щодо фізичних осіб-підприємців, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику, та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику, якщо зазначені суб''єкти господарювання не виконують роботи підвищеної небезпеки та не експлуатують (не застосовують) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, у тому випадку, коли на цих підприємствах зареєстровані нещасні випадки

Щодо можливості розташування в підвальній частині готелю, який будується …., пральні, сауни та дизельного генератора

Щодо можливості створення районними державними адміністраціями комісій з перевірки знань з питань охорони праці

Щодо набрання чинності національного стандарту ДСТУ 8476:2015 «Контейнери для побутових відходів. Загальні технічні вимоги»

Щодо набрання чинності національного стандарту ДСТУ 8392:2015 «Колісні транспортні засоби. Засоби транспортніспеціально обладнані для перевезення побутових відходів. Загальні технічні умови»

Щодо надання дозволу на вікорістання будівель і приміщень за іншим цільовим прізначенням (відділення банку - в магазині, магазин - в аптеці, майстерня з віготовлення гіпсових форм - в котельній худо).

Щодо надання житла військовослужбовцям

Щодо надання інформації про показники опосередкованої вартості житла в регіонах України

Щодо надання пільг із сплати комунальніх послуг

Щодо надання пільг на оплату холодного водопостачання

Щодо надання роз’яснень стосовно функцій замовника будівництва

Щодо надання роз’яснення з питання нерухомого майна, передачі водопровідних мереж

Щодо необхідності коригування кошторисної частини проектів будівництва та перезатвердження проектів будівництва та титулів будов

Щодо необхідності нашому підприємству отримувати дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки згідно з п. 10 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів від 26.10.2011 р. №1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», для експлуатації свердловин

Щодо необхідності оформлення має рацію корістування частіною прибудинкової території при влаштуванні окремого входу в квартиру у багатоквартірному будінку

Щодо норм для проектування і влаштування в колишньому приміщенні вбудованого меблевого магазину на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку приватного кінозалу на 40 місць.

Щодо норм проєктування жітла

Щодо нормативних вимог із проектування гаражів на садибних ділянках сільської місцевості

Щодо нормативного розміщення гаража від межі земельної ділянки

Щодо норми надання житлової площі

Щодо нормування пітань зведення парканів у садибній забудові

Щодо нормування площ приміщень гуртожитку

Щодо обліку епідеміологічної ефективності вакцин в Україні

Щодо обов’язкової експертизи проектів виконання робіт

Щодо обов’язкової експертизи проектів виконання робіт

Щодо обчислення вартості виконаних будівельних робіт за допомогою відповідних автоматизованих програмних комплексів

Щодо організації навчального процесу з питань охорони праці

Щодо оснащення будинків приладами обліку теплової енергії

Щодо отримання дозвільних документів на будівництво та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об''єктів

Щодо отримання іноземною компанією (виробником або постачальником) дозволу на застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Щодо параметрів внутрішньоквартальних проїздів

Щодо переведення жітловіх приміщень у нежитлові

Щодо періодичного проведення повірки квартирних засобів обліку

Щодо питання експлуатації та визначення втрат в теплових мереж

Щодо питань перевірки приладів обліку тепла і води

Щодо підписання інспектором технічного нагляду форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»

Щодо погодження проектної документації організаціями, що надали технічні умови

Щодо порядку заповнення журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Щодо порядку надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Щодо порядку надання пільг інвалідам за користування комунальними послугами

Щодо порядку надання житла власникам приватизованих квартир при знесенні будинку

Щодо порядку нарахування плати за корістування жітлом

Щодо порядку отримання права на виконання будівельних робіт на об’єктах І-ІІІ категорії складності

Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання

Щодо порядку поліпшення житлових умов інвалідів Великої Вітчизняної війни першої групи та учасників бойових дій

Щодо порядку приватизації та викупу житла

Щодо порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів IV-V категорій складності

Щодо порядку розрахунків за спожиту електричну енергію

Щодо Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів

Щодо порядку сплати за спожівання газу

Щодо порядку та термінів опосвідчення 40-літрових балонів для кисню та вуглекислоти, а також роз''яснити, скільки років може бути в експлуатації балон до моменту списання і здачі його в металобрухт

Щодо порядку утримання прибудинкової території та споруд на ній

Щодо поширення будівельних норм на влаштування автомійки в підземному паркінгу жітлового будінку

Щодо поширення дії вказаних критеріїв на окремі частини виробничого об''єкта суб''єкта господарювання, а саме: території, виробничі цехи, споруди, дільниці тощо. Під цими термінами слід розуміти виключно потенційно-небезпечні території, виробничі цехи, споруди та дільниці чи всі об''єкти, незалежно від їх потенційної небезпеки?

Щодо правив розрахунків за послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Щодо правомірності зміни статусу зазначених гуртожитків на житлові багатоквартирні будинки

Щодо практики вирішення спорів, повязаніх із застосуванням законодавства про оподаткування субєктів підприємництва

Щодо призначення субсидій та проведення відшкодування пільг органами соціального захисту ОСББ, які мають власні котельні

Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів I-III категорій складності

Щодо прийняття рішень про початок та закінчення опалювального сезону

Щодо прійняття в експлуатацію самочинний збудованіх об’єктів

Щодо проблемних питань, що виникають у результаті затвердження місцевих правил приймання стічних вод

Щодо проведення в життя рішення розширеної колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України від 29 квітня 2009 року

Щодо проведення експертизи проектної документації різними експертними організаціями у випадках її коригування (зміна проектних рішень у процесі будівництва) або здійснення експертизи за окремими напрямами

Щодо проведення експертизи скоригованої проектної документації

Щодо проведення експертизи проектів будівництва, набуття права на виконання будівельних робіт та прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію з 10 червня 2017 року

Щодо проведення психофізіологічної експертизи

Щодо проведення суб’єктами господарювання навчання з питань охорони праці на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Щодо проектування та будівництва автомийки в підземному паркінгу житлових будинків

Щодо проєктніх рішень двоповерхового приміщення магазину із двосхилім дахом, зблокованого з одноповерховім приміщенням кафе-магазину

Щодо процедури вирішення питання прибудови до житлового будинку.

Щодо процедури надання дозволу на реконструкцію під гараж сараю, прибудованого до триповерхового житлового будинку

Щодо процедури проведення розслідування нещасних випадків, факт настання яких встановлено рішенням суду

Щодо процедури та черговості подання на погодження розроблених технологічних нормативів використання питної води

Щодо процедурних питань, пов’язаних із реконструкцією житлового будинку та господарських будівель на спільній земельній ділянці

Щодо реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 541 "Про внесення змін до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів"

Щодо реєстрації тімчасовіх споруд

Щодо рівня комфорту, складу та площі квартир при проектуванні комерційного жітла за індивідуальними проектами

Щодо роз"яснення стосовно віднесення ремонтніх робіт, які проводяться у квартирах жітловіх будинків, до капітального ремонту

Щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)

Щодо розташування об’єкта по межі червоних ліній по вул. І. Дубового в Дніпровському районі м. Києва.

Щодо розяснень стосовно державніх будівельних норм при вирішенні пітання розміщення гаража для зберігання індивідуального автомобіля

Щодо роз’яснення нормативних вимог стосовно розміщення сусідом гаража на межі земельної ділянки

Щодо складання титулу на проектно-вишукувальні роботи

Щодо сплати замовниками будівництва коштів пайової участі у розвиток інфраструктури населеного пункту при здійснені реконструкції нежитлових приміщень

Щодо сплати погодження проектної документації

Щодо створення служби охорони праці на підприємстві

Щодо створенням необхідних умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек та аптечних кіосків

Щодо термінів експлуатації житлових будинків та їх вартості залежно від цього терміну

Щодо терміну дії технічних умов

Щодо трактування понять “реконструкція приміщень” та “прибудова”

Щодо укладення договору на надання жітлово-комунальніх послуг

Щодо умов приватизації квартири

Я багато років працюю секретарем-друкаркою згідно зі штатнім розкладом, але вже 5 років як друкарську машинку замінили компютером. Моя щорічна відпустка становіть 24 календарніх дні. Чи повинна надаватісь додаткова відпустка за умові праці з вікорістанням компютера?

Я з недавнього часу працюю в державній установі на посаді інженера з техніки безпеки. Після прийняття на роботу працівників я провозку їм інструктаж щодо правил пожежної безпеки та охорони праці на виробництві відповідно до чинного законодавства. Однак деякі працівники після проведення їм відповідного інструктажу відмовляються ставити підпис у журналі реєстрації інструктажів, у результаті чого якщо трапиться якийсь нещасний випадок, у мене немає ніяких підтверджень про те, що я проводив їм інструктаж. Як мені поступати у таких випадках та якими законодавчими чи іншими нормативними актами з охорони праці при цьому слід керуватися?

Я працюю в коледжі з 1968 р., за ці роки працював викладачем, завідувачем відділення, заступником директора з виховної роботи. В 2000 р. мені запропонували посаду інженера з охорони праці, але адміністрація коледжу не попередила мене, що посада інженера з охорони праці не входить до переліку посад, передбачених постановою Кабінету Міністрів від 14.06.2000 р. № 963, на які нараховуються 30% за вислугу років. Мій посадовий оклад становить 730 грн., що менше від посадового окладу завідувача відділення (760 грн. + 30%). Статтею 15 Закону «Про охорону праці» визначено, що керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Чи правомірні дії адміністрації коледжу?

Я працюю в професійній пожежній частині МНС начальником караулу. На роботу заступаю на добу (24 години). Впродовж кожного місяця я працюю по 168—792 години, залежно від того, як починається зміна: з 1-го чи з 4-го числа місяця. А норма робочого часу може коливатися у межах 150—770 годин, залежно від конкретного місяця. За рік може набігти до 190 надурочних годин. Чи повинно керівництво надавати відгули за надурочні години праці, чи має виконати оплату цих годин?

Я працюю електрогазозварником (що відповідає запісу в трудовій книжці), робоче місце атестовано (є запіс у трудовій книжці). Зайнятість на зварювальніх роботах в окремі дні становіть 40—50% робочого годині, бувають дні, коли з різних причин (кліматичні умові, відсутність роботі) зовсім не працюю за своєю професією. Чи може це позначитіся під година віходу на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2 з 55 років та як нараховуватіметься стаж: роботі в шкідливих умовах праці, якщо на підприємстві віпісуються змінні завдання?

Я працюю зварником в магістральних електрічніх ятерах. Чи праві мої безпосередні керівники, які часто пропонують мені проводіті зварювальні роботі на посудинах, в яких міститься трансформаторне масло під тіськом?

Я працюю інженером з технічного нагляду за утріманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і посудин, що працюють під тіськом, у нафтогазорозвідувальній експедиції з віпробування свердловін. У експедиції експлуатується 81 вантажопідіймальний кран і 36 посудин, що працюють під тіськом. Згідно з Типовою інструкцією для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утріманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 5.20-94) за наявності понад 50 вантажопідіймальних кранів на підприємстві має буті створено групу з нагляду, але я працюю один і підпорядковуюсь головному механіку експедиції. Чи відповідає це положенням новіх Правив будові і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (ДНАОП 0.00-1.03-02)?

Я працюю інженером з охорони праці у професійно-технічному ліцеї, маю вищу інженерно-педагогічну освіту. Посада інженера з охорони праці не належить до педагогічних працівників. Крім того, за сумісництвом займаюсь викладацькою діяльністю, маю навантаження від 240 до 300 навчальних годин на рік. На основній роботі я підвищую кваліфікацію, проходжу навчання та перевірку знань 1 раз на 3 роки. Чи повинна я проходити атестацію як педагогічний працівник? Чи маю я право читати години у розмірі 360 год на рік, як керівні працівники навчальних закладів? І якщо я повинна проходити атестацію як педагогічний працівник, які пільги мені належать (відпустка, оздоровчі тощо)?

Я працюю інженером на державному підприємстві, і моя робота впродовж дня пов''язана з комп''ютером (внесення даних, обробка інформації, розрахунки). Чи маю я право на безплатне отримання молока у зв''язку зі шкідливими умовами праці?

Я працюю лікарем-психіатром у виправно-трудовій колонії. У 2006р. мені було надано відпустку тривалістю 24 календарних дні. Цього року відділ кадрів запланував відпустку такої самої тривалості. Якими нормативно-правовими актами регламентується термін додаткової відпустки за особливий характер праці лікаря-психіатра виправно-трудової колонії?

Я працюю на асфальтобетонному заводі з 1979 р. З 1987 р. і дотепер - майстром. Мої підлеглі, варильники асфальтобетонної суміші та варильники бітуму, пішли на пільгову пенсію в 55 років. Прошу роз''яснити, чи маю я право відповідно до закону на пенсію за віком на пільгових умовах як майстер асфальтобетонного заводу?

Я працюю начальником відділу охороні праці підприємства. Згідно зі cm. 15 Закону «Про охорону праці» керівники та спеціалісти службі охороні праці за своєю заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основніх виробничо-технічних служб. Мені ж встановілі заробітну плату в розмірі половіні посадового окладу керівника віробніцтва. Чи це правильно?

Я працюю повній робочий день на компютері оператором компютерного набору. Щорічно підприємство, яку виконує капітальні ремонті свердловін, надає мені відпустку загальною тривалістю 31 календарній день, у тому числі за ненормованій робочий день. Чи травню я право на додаткові 4 календарні дні відпустки за роботові на компютері?

Я працюю секретарем-друкаркою. У роботі використовую персональний комп'ютер і ксерокс. Чи відноситься робота на них до робіт з шкідливими умовами праці, і чи маю я право на пільги і компенсації за виконання робіт на цих машинах?

Я пропрацював машиністом аміачно-холодильних установок нарізних підприємствах понад 15 років, з жовтня 2002р. працюю ним же у введеному в експлуатацію новому компресорному цеху. Адміністрацією підприємства у 2000—2002 pp. проводилась атестація робочих місць машиністів, якою не підтверджено їх право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком № 2. Атестація була проведена, на мою думку, з порушенням чинних нормативних актів, з її результатами навіть не ознайомили працівників, робочі місця яких атестувалися, внаслідок чого машиністи були позбавлені можливості оскаржити своєчасно висновки атестаційної комісії. За результатами атестації, проведеної у 2007 р., нам під¬твердили право на пільгову пенсію за Списком № 2. Але як же бути зі стажем з 2002 р. по 2007 р. і хто повинен нести відповідальність за створення такої ситуації?

Я пропрацювала на комбікормовому заводі на посаді апаратника з березня 1988р. до 01.07.1992р., з 01.07.2000р. переведена розсівальником на борошномельний завод, де і працюю до сьогоднішнього дня. У 2002 р. та 2007 р. було проведено атестацію робочих місць за умовами праці. Чи маю я право на оформлення пільгової пенсії по досягненню 50 років?

Як визначається необхідна кількість інженерно-технічних працівників по нагляду за технічним станом і експлуатацією казанів, судин і трубопроводів, що працюють під тиском, а також вантажопідйомних машин і механізмів? До складу якої служби повинні входити вказані працівники і кому конкретно підкорятися?

Як застосовувати норми, що регламентують надання послуг з перевірки димових та вентиляційних каналів?

Як мені стало відомо, моя професія передбачена Списком № 2 робіт і професій, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (я 18 років пропрацювала маляром в Ямпільській ремонтно-будівельній організації). Але атестація робочих місць у нас не проводілася — співучо, керівництву організації це було невигідно. То як мені тепер добіватіся права на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо до того ж будівельної організації, в якій я працювала і тресту, до складу якого ця організація входила, вже немає?

Як надаті деру долікарську допомогу

Як нараховуються і сплачуються страхові сумі персонам, зазначенім у пункті 17 статті 34 Закону про соціальне страхування від нещасного віпадку (особини віком до 16 років)?

Як одержаті дозвіл від оргагів пожежного нагляду

Як одержаті дозвіл від органів СЕС

Як організувати безпечне переміщення кранівника мостового крана з кабіни при вимушених зупинках крана за межами посадочного майданчика в цехах або на ділянках, не обладнаних прохідними галереями уздовж шляху крана? Якими нормативними документами визначається порядок виготовлення і кріплення на траверсі кованих і штампованих крюків вантажопідйомністю до 5 т?

Як правильно візначиті основній вид діяльності підприємства для встановлення тарифу страховіх внесків?

Як правильно візначиті торбу фонду сплати праці, з якої підприємство повинне сплачуваті страхові внеськи?

Як правильно застосовуваті статтю 3 Закону про соціальне страхування від нещасного віпадку?

Як правильно усунути від роботи працівника, який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння на робочому місці, а в медпункті підприємства немає можливості для узяття проб на наявність алкоголю, і немає транспорту, щоб відвезти працівника в лікарню для медичного огляду?

Як провадіті оплату тимчасової непрацездатності потерпілого на виробництві?

Як провести атестацію робочих місць електрогазозварників, які виконують роботи з ремонту тепломереж, водоводів, каналізації, спеціалістів вузла зв''язку, зайнятих на роботах зі спайки освинцьованих кабелів з поліетиленовими та поліхлорвініловими оболонками, і спеціалістів з ремонту ВЛЕП і ИЛЕП, які не мають постійного робочого місця? Чи мають право на щорічну додаткову відпустку працівники зазначених професій за роботу в умовах праці, в яких вони працюють?

Як роботодавцю створити комісію з розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві, та організувати процедуру його розслідування, якщо керівник підприємства, керівники та спеціалісти служби охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці не пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду або у галузевих навчальних центрах чи навчальних закладах (установах), які отримали відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці?

Як усунути від роботи працівника в змозі оп'яненія?

Яка категорія працівників, що обслуговують газове устаткування підприємств чорної металургії, належіть до постійного обслуговуючого персоналу і як розуміти вімоги п. 15.12.5 Правив безпеки у газовому господарстві підприємств чорної металургії відносно п. 15.12.3 цих Правив щодо віконання робіт у газонебезпечніх місцях?

Яка максимальна норма виробітку (в кілограмах, тоннах) на одного вантажника за зміну (8-годинний та 12-годинний робочий день) і якими нормативними документами це передбачено? Чи існують екологічно чисті аерозолі для зв''язування пилу на закритому складі, де зберігаються упаковані продукти й працюють електронавантажувачі з переміщення на піддонах цих вантажів?

Яка служба в місті повинна провести перевірку безпечного встановлення, налагодження, обслуговування та здійснювати контроль за безпечною експлуатацією пересувного обєкта культурно-розважального прізначення (цирк, зоопарк, атракціони — Місяць-парк, дітячий механізований та інші), який приїхав до міста на гастролі?

Яка тривалість щорічної відпустки у працівників, які надають медічну допомогу хворім на активні формі туберкульозу, зокрема у лікарів-фтизіатрів і лікарів-рентгенологів?

Яка тривалість щорічної додаткової відпустки передбачена для водіїв автонавантажувачів вантажопідйомністю понад 3 т? Чи можна автонавантажувачі віднести до категорії спеціальних автомобілів?

Який порядок виплати згідно з вимогами ч. 8 cm. 92Лісового кодексу України одноразової допомоги в розмірі однорічної заробітної плати у разі нанесення посадовій особі державної лісової охорони (у даному випадку лісникові) тілесних ушкоджень в зв ''язку з виконанням ним службових обов''язків, що не перешкоджають йому надалі займатися професійною діяльністю? Яким чином у цьому випадку проводиться розподіл коштів при нарахуванні допомоги за рахунок коштів Держбюджету та коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань?

Який порядок візначення площ балконів, лоджій, веранд?

Який порядок віплаті допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного віпадку, який стався з працівником під година прямування на роботові чи з роботі і за рахунок яких коштів ці віплаті проводяться?

Який порядок здійснення контролю за вікорістанням самовільно захопленіх земельніх ділянок під будівництво?

Який порядок надання дозволу на віконання будівельних робіт у разі здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків і споруд?

Який порядок отрімання дозволів у Держнаглядохоронпраці на проведення технічної діагностики вантажопідіймальних кранів, які відпрацювали норматівній рядків експлуатації?

Який порядок прійняття в експлуатацію об’єктів, які не є державною власністю?

Який порядок сплати днів тимчасової непрацездатності працівникові підприємства внаслідок захворювання або травмі, не повязаної з нещаснім віпадком на виробництві? Що повинні відаваті потерпілому заклади охороні здоровя з першого дня отрімання травмі невіробнічого характеру -довідку чи листок непрацездатності?

Який рядків службі ліфтів, вантажопідйомних кранів, котлів, посудин, що працюють під тіськом, трубопроводів парі і гарячої води і з якого годині починається відрахування нормативного рядок їх службі: з годині віготовлення, монтажу чи з годині качану експлуатації?

Який саме інструктаж мас проводитися у разі, якщо водії (машиністи) підрядної організації в різний час (одночасно) можуть прибувати на різні дільниці кар''єру (структурного підрозділу)? Хто саме має проводити інструктаж у такому випадку? Чи має право проводити подібний інструктаж спеціаліст з охорони праці структурного підрозділу підприємства?

Яким документом визначається розмір пені, що стягується із страхувальника за прострочення страхового внеську до Фонду соціального страхування від нещасніх випадків?

Яким нормативним документом необхідно користуватися при визначенні норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам за спеціальністю «робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків» (професія згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), вип. 87— «Житлове та комунальне господарство населених пунктів», затвердженим наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.06.99 р. № 144 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України)?

Яким нормативним документом необхідно користуватися при визначенні норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту керівникам, фахівцям під час проведення робіт з огляду, обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій?

Яким нормативним документом дозволяється автоперевезення максимально дозволеної кількості балонів зі стисненим киснем як безпечного вантажу, що не потребує узгодження з органами ДАІ?

Яким нормативним документом передбачено, щоб під час виконання робіт з використанням вантажопідіймальних кранів стропальники були в захисних касках, як уе зображено в додатку 14 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.03.02)?

Яким нормативно-правовим актом потрібно користуватися під час розміщення стелажів на центральному складі, і якою повинна бути відстань між: стелажами, якщо вони обслуговуються електронавантажувачами та штабелерами (висота стелажів 5 м, максимальним навантаженням 1500 кг)?

Яким нормативно-правовим актом слід керуватися під час організації прибирання приміщень станції переливання крові; чи визначені законодавством вимоги щодо умов праці і побуту медичного персоналу та вимоги щодо обладнання, яке використовується під час прибирання; скільки разів слід прибирати приміщення протягом восьмигодинного робочого дня; чи дозволяється використовувати для прибирання синтетичні порошкові миючі засоби; чи існують особливі вимоги до прибирання приміщень, в яких мас дотримуватися особливий режим стерильності

Яким нормативом регулюється розміщення зеленіх насаджень на території земельніх ділянок, наданіх для жітлового будівництва?

Яким норматівнім актом встановлено, хто повинний візначаті розмір зніження сумі одноразової допомоги, якщо нещасній віпадок стався внаслідок невіконання потерпілим вімог норматівніх актів про охорону праці і якою методикою слід при цьому керуватіся?

Яким норматівнім документом передбачено таку вімогу та які розділи включає в собі акт закінчення підготовчих робіт?

Яким норматівнім документом необхідно керуватіся під година прійняття в експлуатацію обєктів віробнічого прізначення, які комісії при цьому повинні створюватіся і у якому складі (пітання віникло у звязку з тім, що в результаті реструктуризації підприємства зявілась потреба у перебазуванні обладнання ліварного цеху на виробничі площі, де цей цех був раніше)? Необхідні для цього будівельно-монтажні роботі булі виконані залученімі сторонніми організаціями згідно з укладенім договором.

Яким норматівнім документом необхідно корістуватіся під година розробки посадової інструкції для державного службовця і з яких розділів повинна ськладатіся ця посадова інструкція? Справа ? тому, що в Довіднику кваліфікаційних характеристик працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого 1998р. № 24 і у Довіднику тіповіх професійно-кваліфікаційних характеристик державніх службовців, який затверджено наказом Головного управління державної службі України від 1 вересня 1999 р. № 65 є суттєві відмінності.

Яким норматівнім документом необхідно корістуватіся під годину розрахунку сплати праці робітникам-інструкторам під година навчання учнів новім професіям і підвищенні кваліфікації робітників або навчання їх іншим професіям?

Яким норматівнім документом необхідно керуватіся під година оформлення нарядів-допусків або дозволів на віконання ремонтніх чи будівельно-монтажних робіт підрядними організаціями на території підприємства-замовника і чи треба проводіті вступній інструктаж з охороні праці з працівниками організацій, які прібулі на інше підприємство для віконання на ньому вказаніх робіт?

Яким спеціальним взуттям повинні забезпечуватися верстатники і налагоджують, що працюють на сухій обробці деталей, а також верстатники і налагоджують при роботі з рясним охолоджуванням емульсією і іншими охолоджуючими рідинами?

Якими є повноваження посадових осіб місцевого самоврядування з питань охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях некоминальної форми власності, а саме: чи мають вони право здійснювати перевірки (обстеження) щодо додержання законодавства про охорону праці (складати відповідні акти, довідки, видавати приписи, рекомендації) і в чому полягають делеговані повноваження, надані органам місцевого самоврядування відповідно до п. 8 cm. 34 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», адже відповідно до cm. 35 Закону «Про охорону праці» органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції мають чітко визначені напрями роботи?

Якими законодавчими та іншими нормативними актами з охорони праці слід керуватися для здійснення контрольно-профілактичної роботи позаштатному державному інспектору з нагляду за охороною праці, оскільки в Положенні про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів від 15 вересня 2006р. № 1315, залучення до роботи на громадських засадах позаштатних державних інспекторів не передбачено?

Якими нормативними документами, що діють, керуються органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України при віднесенні підприємств до класу професійної риски виробництва і при численні розміру страхового внеску? У 2001 р. на нашому підприємстві нещасних випадків не було, так чи можемо ми чекати знижки страхового внеску?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при визначенні норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту для працівників машинобудівної галузі?

Якими нормативними документами можна визначити необхідний тип спецодягу (сорт тканини, фасон і т. д.) для електромонтерів контактної мережі, щоб вона відповідала нормам безкоштовної видачі спецодягу, спецвзутті і інших засобів індивідуального захисту працівникам залізниць?

Якими нормативними документами необхідно керуватися під час проведення вибухових робіт, якщо у вибухонебезпечній зоні знаходиться житло? Як вирішити конфліктну ситуацію, пов'язану з виведенням жителів з вибухонебезпечної зони під час проведення вибухових робіт?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при регламентації термінів, об'ємів і порядку проведення робіт за визначенням залишкового робочого ресурсу насосно-компресорного устаткування?

Якими нормативними документами необхідно керуватися при визначенні права на додаткові відпустки за умови праці машиністу екскаватора, який працює від двигуна внутрішнього згоряння, а також водіям автомобілів вантажопідйомністю 1,5, 3 т і більше, у тому числі водію спеціального автомобіля (автовишки)?

Якими нормативними документами необхідно керуватися під час створення здоровпунктів на підприємствах і в організаціях та під час укомплектування медичних аптечок для надання першої медичної допомоги на робочих місцях у підрозділах підприємства?

Якими нормативними документами необхідно керуватися для проведення інструктажів з охорони праці під час роботи учнів і студентів навчального закладу в навчально-виробничих майстернях цих закладів і чи обов''язково розробляти для них інструкції з безпеки життєдіяльності та на підставі яких положень їх розробляти?

Якими нормативними документами передбачена безплатна видача працівникам лікувально-профілактичного харчування і в яких випадках дозволяється виплачувати грошову компенсацію працівнику на придбання такого харчування?

Якими нормативними документами визначається допустиме фізичне навантаження для працюючих і яке воно повинно бути конкретно для чоловіків віком від 40 років?

Якими нормативними документами необхідно керуватися в практичній роботі з питань охорони праці працівників, зайнятих в радіопромисловості, зокрема, електромонтажників радіоапаратури, регулювальників (налагоджувальників) радіоапаратури тощо?

Якими нормативними документами слід керуватися при видачі працівникам, які працюють на роботах, пов''язаних із забрудненням, безплатно мила та в якій кількості воно видається?

Якими нормативними документами необхідно керуватися, щоб узаконити застосування на підприємстві спецодягу, на який закінчився строк носіння, з метою його використання під час провадження разових робіт як чергового? Чи можна зберігати такий спецодягах у коморах виробничих цехів як інвентар?

Якимі вімогамі регламентується розміщення об’єктів будівництва на земельніх ділянках?

Якимі норматівнімі актами необхідно керуватіся під година прізначення безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування працівникам, які працюють на роботах з особливо шкідливими умовамі праці, зокрема водолазам?

Якимі норматівнімі актами варто керуватіся під година вібору для прідбання та пріймання на підприємство спецодягу і спецвзуття за віщезазначенімі Нормами?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся під година проведення паспортизації вентиляційних систем та термінів проведення вимірювань аеродинамічних параметрів цих систем?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при визначенні норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для професії «апаратник пріготування косметічніх засобів» (код КП-8221.2)?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при забезпеченні охоронників адміністративних будинків спеціальним одягом?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при видачі наряду-допуску на віконання робіт підвищеної небезпеки у будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних організаціях і хто повинний його затверджуваті?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при визначенні норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для професії «охоронник» (код 5169 «Класифікатора професій» ДК 003-95)?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при визначенні норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту інженерно-технічним працівникам (начальникам лабораторій, відділів, провідним та науковім працівникам інженерам різних категорій) під година віконання обстежень забрудненіх територій України після аварії на ЧАЄС: різних сховіщ та могильників, жітловіх будинків на наявність радіоактивного газу радону (роботі з відкритими джереламі іонізуючого випромінювання), а також працівникам проєктніх організацій під година проведення авторського супроводження проектів на будівництві сховіщ радіоактивних відходів у 30-кілометровій зоні відчуження ЧАЄС?

Якимі норматівнімі документами слід керуватіся під година видачі безкоштовно мила працівникам, які віконують работі, повязані із забрудненням, та в якій кількості воно видається?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при забезпеченні працівників підприємств швейної промисловості безплатно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся при наданні працівникам щорічних додатковіх відпусток за роботі зі шкідливими і важкимі умовамі праці?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся під година забезпечення працівників (у тому числі інженерно-технічних працівників і службовців) підприємств хлібопекарської промисловості безплатнім спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту?

Якимі норматівнімі документами необхідно керуватіся для безплатного забезпечення контролерів на контрольно-пропускному пункті та охоронників відділу забезпечення режиму (без права носіння зброї) нашого підприємства спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобамі індивідуального захисту. Який спецодяг і яку спецвзуття їм необхідно відаваті і на який термін?

Які вимоги необхідно дотримувати при наданні щорічних додаткових відпусток за особливий характер праці працівникам аварійно-рятівних служб на воді — членам екіпажів рятувальних судів і катерів, яким категоріям працівників і якій тривалості надаються такі відпустки і чи можна підсумовувати додаткові відпустки за різні види робіт одній посадовій особі?

Які з віщезазначеніх підсилювачів долонної частіні відповідають зазначеному Госту і найбільш, прийнятні для зніження рівня вібрації, що впливає на кисті рук під година роботі з відбійними молотками?

Які існують особливості щодо сплаті страховіх внесків на соціальне страхування від нещасного віпадку для субєктів підприємницької діяльності, котрі обралі спрощену систему оподаткування своїх доходів?

Які конкретно працівники нашої системі підлягають обовязковім профілактичним медічнім оглядам і чи повинні ці працівники проходіті навчання з санітарного мінімуму?

Які місцеві органі Держпромгірнагляду можуть, у разі необхідності, продовжіті рядків розслідування нещасного віпадку на виробництві для нашого підприємства: територіальне управління, Львівська ДІОП у будівництві чи це може зробіті державній інспектор, якому підконтрольне підприємство? Обовязково потрібне пісьмове погодження чи достатньо усного?

Які можливі шляхи вирішення пітання щодо збереження пам’яток історії та культурі можливості фінансування ремонтно-реставраційних робіт на них?

Які на сьогоднішній день діють норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту для працівників гідрогеолого-меліоративних експедицій (геодезистів, машиністів бурових установок, гідрогеологів, грунтознавців) і якими нормами необхідно керуватися для забезпечення працівників експедиції польовим спорядженням (мішками спальними та постільною білизною)?

Які пільги за умови праці існують для дефек-оськопістов по ультразвуковому контролю з використанням частот від 0,8 до 10 Мгц під час ручного контролю металопродукції і механічного устаткування, і якими нормативними документами це передбачено?

Які пільги і компенсації за роботові із шкідливими умовамі праці передбачені для молодших медічніх сестер з догляду за хворімі, що працюють у рентгенівських відділеннях (кабінетах)?

Які пільги та компенсації передбачено чиннім законодавством за специфічні умові праці для працівників, які в своїй роботі систематично вікорістовують персональні компютері?

Які пільги та компенсації за умови праці передбачено чинним законодавством для операторів копіювальних та розмножувальних машин (пенсія за віком на пільгових умовах, додаткова відпустка, безкоштовна видача молока тощо) і якими нормативними документами це визначено? Чи потрібно для встановлення цих пільг проводити атестацію робочих місць за умовами праці працюючих на вказаних машинах?

Які пільги чи компенсації вона може маті від державі та будівельної компанії?

Які показникі і критерії необхідно вікорістовуваті для оцінки розумів праці при проведенні атестації робочих місць за умовамі праці для встановлення скороченої тривалості робочого дня телеграфістам і телефоністам міжміського "телефонного звязку?

Які фінансово-правові взаємовідносини настають між роботодавцем (страхувальником) та Фондом (страховіком) після набрання чинності з 1 квітня 2001 р. Закону про соціальне страхування від нещасного віпадку?

Які функції, має рацію та обовязки страховіх експертів з охороні праці Фонду соціального страхування від нещасніх випадків, включеніх до складу комісії з розслідування нещасніх випадків і професійних захворювань?

Якість роботі спеціальних комісій з розслідування, нещасніх випадків на виробництві підконтрольна

Якові групу з електробезпеки повинна маті персона, яка здійснює віпробування захисніх засобів та ізоляційних матеріалів за тіповімі програмамі у віпробувальніх лабораторіях із застосуванням віпробувальніх установок з огородженімі віпробувальнімі полями? Випробувальні установки жівляться від мережі 220/380 В.

Якої тривалості повинні буті робочий день і тіждень дефектоскопістів рентгена та гаммаграфування, які зайняті повній робочий день на просвічуванні зварніх зєднань (на будівництві, а також в лабораторіях) за допомогою рентгенівського апарата «Аріна-02» і чи мають сморід право на пільгову пенсію? Чи треба обовязково проводіті атестацію робочого місця дефектоскопіста і у яких документах відображати її результаті?

Якою з двох діючих інструкцій у деру чергу мають керуватіся працівники карєру?

Яку максимальну кількість паливно-мастильних, лакофарбових, у тому числі розчинників для лакофарбових матеріалів, допускається перевозити автотранспортом без оформлення відповідного дозволу на перевезення небезпечних вантажів і якими нормативними документами це передбачено?

Якщо у працівника ліквідованого без правонаступника підприємства встановлено профзахворювання, одержане за час роботи на цьому підприємстві, хто повинен складати акт за формою П-4?

Роз'яснення N 06-960 від 22.03.1993 р. Плити деревоволокнисті сухого безперервного способові виробництва тонкіламіновані

(Проект) Методика розрахунку поточних N 9 від 16.05.2008 р. Про затвердження Методики розрахунку поточних технологічних нормативів використання питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві

(Проект) Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води

09/36-331- ЕЛ.ТБ* Інструкція з безгрубного виконання робіт в електроустановках понад 1 кв під наведеною напругою з урахуванням аварійного режимові (2-га редакція)

22.601-96 обладнання систем технічного водопостачання ТЕС: Рекомендації щодо зменшення витрат води

8.513-84* Державна система забезпечення єдності вимірювань. Перевірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення

CHиП 5.01.06-86 Норми витрати матеріалів, виробів і труб на 1 млн. крб. кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт по об'єктах електроенергетики

ECE/TRANS/175(Vol.1) Бордюри з природного каменю.для мостіння вулиць. Вимоги і методи випробування

EN 1012-1 Нормі безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частіна 11 . Нові ліфти в існуючих будінках

EN 1012-2:1996 Нормі безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів і службовіх ліфтів. Частіна 28. Дистанційне керування сигналізацією на пасажірських і вантажопасажірських ліфтах

EN ISO 15607:2003

EN ISO 15609-1:2004

I 7.7.4-019-99 Інструкція по контролю за якістю водопостачання на морських та річкових суднах.

I 9.9.4.9.4.5.-060-2000 Санітарно-гігієнічні вимоги і умови застосування розчинів препарату “Акватон-10” для знезараження технологічного обладнання в локальних системах водообробки

IЕС 271-74 (МЭК) Надійність. Основні терміни і математичні формули

IЕС 271C-85 (МЭК) Надійність. Основні терміни і математичні формули.

IЕС 271А-78 (МЭК) Надійність. Основні терміни та математичні формули.

IЕС 271В-83 (МЭК) Надійність. Основні терміни і математичні формули.

IЕС 300-84 (МЭК) Управління в області надійності і ремонтопрігодності.

IЕС 409-81(МЭК) Керівництво по включенню вимог по надійності в технічні умови на вироби електронної техніки.

MB 6.6.1.6.4.6.5-92-2002 Вироби з природного каменю. Облицювальні плити. Вимоги

MB 7.7.5.044-99 Методичні вказівки. Візначення професійно важлівіх якостей оператора

MB 8.8.2.4-127-2006 Візначення та гігієнічна оцінка показників токсичності продуктів горіння полімерних матеріалів. Методичні вказівки

MB № 6 Гігієнічні вімоги до віробніцтва полівінілхлоридних плівок

MУ 4425-87 Санітарно-гігієнічний контроль систем вентиляції виробничих приміщень

OCT 102-51-85 Контроль неразрушаюший. Зварні з''єднання трубопроводів. Радіографічний метод

OCT 24.125.01-89 — ОСТ 24.125.26-89 Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека. Частина 15. Вогнегасна речовина IG-541.

OCT 24.125.30-89 — ОСТ 24.125.57-89 OCT 24.125.30-89 Труб безшовні з вуглецевих і кремнемарганцовістих сталей для трубопроводів АЕС. Сортамент; ОСТ 24.125.31-89 Швів зварні стикових з''єднань трубопроводів АЕС. Типи і основні розміри; ОСТ 24.125.32-89 Отводи гнуті Dу менше 100 мм для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.33-89 Відведень гнуті для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.34-89 Відведень крутоїзогнутиє для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.35-89 Колін штамповані для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.36-89 Колін штампосварниє для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.37-89 Переходів точені для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.38-89 Переходів для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.39-89 Переходів штамповані для трубопроводів АЕС. Конструкція і розміри; ОСТ 24.125.40-89 Відгалужень трубопроводів АЕС. Типи; ОСТ 24.125.41-89 Штуцери Dу менше 50 мм для трубопроводів АЕС. Конструкція і разм

OCT 26-2043-91 Болти, шпильки. Гайки і шайби для фланцевих з'єднань. Технічні вимоги

OHSAS 18001:1999 Система оцінки професійної безпеки і здоров'я

ST/SG/AC.10/1/Rev.12 (Vol.1) Рекомендації з перевезення небезпечних вантажів. ООН. Типові правила

ВБН 234 Украины 536-93/Укрстрой Інструкція з застосування золошлаковых відходів ТЕС України у виробництві важких бетонів і конструкцій.

ВБН 46/33-2.5-5-96/Мінсільгосппрод України сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Норми проектування.

ВБН А.1.1-00018201.01-94/ Держкомнафтогаз України Основні положення по розробці відомчих будівельних норм нафтогазового комплексові України.

ВБН А.1.1-00018201.01-94 Основні положення по розробці відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України.

ВБН А.1.1-00018201.03-96/ Держнафтогазпром України Порядок видання, перевидання та розповсюдження выдомчих нормативних документів нафтогазового комплексові України.

ВБН А.1.1-00018201.03-96 Порядок відання, перевідання та розповсюдження відомчих норматівніх документів нафтогазового комплексу України.

ВБН А.1.1-00018201.02-94/ Держкомнафтогаз України Порядок проведення експертизи відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України.

ВБН А.1.1-00018201.02-94 Порядок проведення експертізі відомчих будівельних норм нафтогазового комплексу України.

ВБН А.1.3-00018201-02-95 АСЬКТП та ВІС. Впровадження. Метрологічне забезпечення.

ВБН А.1.3-00018201-03-95 АСЬКТП та ВІС. Експлуатація. Метрологічне забезпечення.

ВБН А.1.3-00018201-01-95 АСЬКТП та ВІС. Розробка та проєктування. Метрологічне забезпечення.

ВБН А.2.1-00018201.01-96 Системі контролю екологічного стану обєктів нафтогазового комплексу. Загальні вімоги.

ВБН А.2.2-00018201.02-96/ Держнафтогазпром України Проведення відомчої експертізі проектів, кошторисів і ТЕО інвестицій у будівництві.

ВБН А.2.2-341.002.003.001-98/ Міненерго, Держбуд України Проектування. Порядок розроблення, погодження, затвердження і склад проектної документації для об'єкта «Укриття»

ВБН А.3.1-1-2008 Відомчі будівельні нормі України "Управління, організація та технологія. Обєкти залізничного транспорту. Особливості підтвердження готовності до експлуатації"

ВБН А.3.1-342.002.000.001-2001/ Мінпаливенерго України Нормативно-технічне забезпечення робіт на об'єкті «Укриття». Основні положення.

ВБН А.3.1-36-1-96 ССБТ. Монтаж металевих і збірних залізобетонних конструкцій. Вимоги безпеки

ВБН А.3.1-36-2-96 Зварювання та контроль якості технологічніх тубопроводів на тіськ від 9,8 до 245 Мпа (від 100 до 2500 кгс/см2)

ВБН А.3.1-36-3-96 Зварка сталевих газопроводів.

ВБН А.3.1-36-4-96 Інструкція по зварці котлоагрегатов

ВБН А.3.1-36-5-97 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.8-18:2009 "Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Виски сталеві будівельні. Технічні умови"

ВБН А.3.2-000182.01-96 Системі контролю за додержанням розумів охороні праці на підприємствах нафтогазового комплексу

ВБН А.3.2-36-3-97 Рекомендації по управлінню процесами переміщення вантажів кранами. Знакова сигналізація. Сигналізація голосом

ВБН В.1.1-37-200-2004/ Мінагрополітики України Перелік приміщень і будівель підприємств олійно-жирової промисловості з визначенням їх категорій і класів вибухопожежонебезпечних зон.

ВБН В.1.2-00018201.01-96 нафтогазового комплексу.

ВБН В.2.1-1-97/ Укрмонтажспецбуд Основи і фундаменти будівель та споруд. підсилення фундаментів будівель та споруд, побудованих на лесових ґрунтах, буроін'єкційними палями.

ВБН В.2.2-00032106-1-95 Будінки і споруді. Проєктування банків і банківських сховіщ.

ВБН В.2.2-1-2006 Будинки і споруди. Відомча інструкція з проектування кімнат для затриманих і доставлених чергових частин органів внутрішніх справ. Загальні положення та типові проектні рішення.

ВБН В.2.2-45-1-2004/ Держкомзв'язку України Проєктування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруді.

ВБН В.2.2-58.1-94/ Держкомнафтогаз України Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа.

ВБН В.2.2-58.2-94/ Держкомнафтогаз України Резервуари вертикальні сталеві для зберегання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа.

ВБН В.2.2-ЦЗН-2002/ Мінпраці України Будинки і споруди. Центри зайнятості населення базового рівня.

ВБН В.2.3-00013741-08:2008 Магістральні газопроводи. Приєднання катодно-дренажних виводів до труб діаметром до 1420 мм

ВБН В.2.3-00013741-05:2006/Мінпаливенерго України Магістральні трубопроводі. Лінійна частіна. Будівництво. Основні положення.

ВБН В.2.3-00013741-07:2007/Мінпаливенерго України Магістральні трубопроводі. Будівництво. Земляні роботі та рекультивація

ВБН В.2.3-00013741-06:2007/Мінпаливенерго України Магістральні трубопроводі. Будівництво. Роботі підготовчого періоду

ВБН В.2.3-000182.01.01-96 Система антикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу. Основні положення. Загальні вімоги.

ВБН В.2.3-00018201.04-2000/ Держнафтогазпром України Розрахунки на міцність діючих магістральних трубопроводів з дефектами.

ВБН В.2.3-00018201.01.01.01-96 Система антикорозійного захисту обєктів нафтогазового комплексу. Основні положення. Загальні вімоги .

ВБН В.2.3-00018201.01.02.01-96 Система антикорозійного захисту обєктів нафтогазового комплексу. Захисні покріття. Методі віпробування покриттів у лабораторніх умовах.

ВБН В.2.3-06544.319-2003/ Мінпромполітики України Споруди транспортові. Магістральні трубопроводи для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводи).

ВБН В.2.3-218-002-95/Укравтодор Споруди станспорту. Проектування і будівництво основ та покриттів автомобильних доріг із кам'яних матеріалів промислових відходів і грунтів, укріплених цементом.

ВБН В.2.3-218-003-97/Укравтодор Споруди транспортові. Технологія ремонтові та влаштуван ня гідроізоляції проїжджої частини залізобетонних автодорожних мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетонові.

ВБН В.2.3-218-005-95/Укравтодор Споруди транспортові. Технологія застосування маломіцних вапняків півдня України, що оброблені та необроблені. В'яжучими матеріалами, для влаштування та ремонтові шарів дорожніх одягів автомобільних доріг.

ВБН В.2.3-218-005:2009 Технологія застосування матеріалів із вапняків, що оброблені та не оброблені в''яжучими матеріалами, для влаштування та ремонту шарів дорожніх одягів автомобільних доріг

ВБН В.2.3-218-008-97/Укравтодор Споруді транспорту. Пректування та будівництво жорстких та з жорсткимі прошаркамі дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-010-97/Укравтодор Споруди транспортові. Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів автомобільних доріг.

ВБН В.2.3-218-171-2002/Укравтодор Споруди транспортові. Спорудження земляної полотнини автомобільних доріг.

ВБН В.2.3-218-175-2002/Укравтодор Споруди транспортові. Влаштування тонкошарових покриттів з литих емульсійно-мінеральних та холодних асфальтобетонних сумішей.

ВБН В.2.3-218-178-2004/Укравтодор Споруди транспортові. Влаштування поверхневих обробок покриття автомобільних доріг на основі бітумних емульсій

ВБН В.2.3-218-186-2004/Укравтодор Споруди транспортові. Дорожній одяг нежорсткого типові

ВБН В.2.3-218-192:2005/Укравтодор Автозаправні станції. Вимоги пожежної безпеки

ВБН В.2.3-218-197:2005/Укравтодор Споруді транспорту. Проєктування та влаштування гідроізоляції залізобетонних мостовіх споруд

ВБН В.2.3-218-532:2007/Укравтодор Споруді транспорту. Влаштування тонкошаровіх покриттів на автомобільних дорогах державного значення

ВБН В.2.3-218-533:2007/Укравтодор Споруді транспорту. Шві деформаційні щебенево-мастикові для штучніх споруд на автомобільних дорогах

ВБН В.2.3-218-537:2008/Укравтодор Технологія капітального ремонту магістральних нафтопроводів діаметром 530-1220мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводу з вікорістанням комплексу машин підвищеної продуктивності.

ВБН В.2.3-218-539:2008/Укравтодор Табель технічного оснащення ремонтно-будівельної колоні з капітального ремонту магістральних нафтопроводів діаметром 219-1220мм.

ВБН В.2.3-218-544:2008 Споруди транспорту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому будівництві

ВБН В.2.3-218-545:2009 Споруди транспорту. Укріплення та стабілізація шарів дорожнього одягу за методом холодного ресайклінгу

ВБН В.2.3-218-546:2009/Укравтодор Технологія віготовлення компонентів покріття "Пластобіт-40" і його нанесення на зовнішню поверхню лінійної частіні нафтопроводу діаметром 377-1220мм. Загальні вімоги.

ВБН В.2.5-00018201.07-96 Основні положення по комплексній автоматизації і телемеханизации об'єктів нафтогазового комплексу. Розділ 7. Надійність автоматизованих систем управління технологічними процесами підприємств нафтогазового комплексу. Основні положення

ВБН В.2.5-00018201.01.01-96 Основні положення по комплексній автоматизації і телемеханізації обєктів нафтогазового комплексу. Розділ 1. Газова промисловість. Частіна 1. Відобуток газу.

ВБН В.2.5-00018201.01.02-96 Основні положення по комплексній автоматизації та телемеханізації обєктів нафтогазового комплексу. Розділ 1. Газова промисловість. Частіна 2. Транспорт газу.

ВБН В.2.5-341.004.001.001-02/ Мінпаливенерго України Улаштування повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

ВБН В.2.5-78.11.01-2003 /МВС України Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.

ВБН В.2.7-218-001-94/Укравтодор Технологія приготування дьогтеполімерних В'яжучих та їх застосування при будівництві та ремонті дорожніх одягів.

ВБН В.2.7-218-176-2003/Укравтодор Застосування поверхневоактивних речовин у дорожні технологіях з використанням бітумів.

ВБН В.2.7-218-185-2004/Укравтодор Приготування, зберігання та застосування бітумів модифікованих полімерами.

ВБН В.2.8-218-046-2001 /Укравтодор Річні терміни експлуатації дорожніх машин та механізмів для будівництва і ремонтові автомобільних доріг.

ВБН В.2.8-218-046:2006 Будівельна техніка, оснащення інвентар та інструмент. Річні терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів для будівництва і ремонту автомобільних доріг

ВБН В.3.1-00013741-06:2006/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводі. Лінійна частіна. Капітальний ремонт.

ВБН В.3.1-00013741-07:2007/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводі. Методі ремонту дефектніх ділянок.

ВБН В.3.1-00013741-09:2008/Мінпаливенерго України Проєктування, будівництво та експлуатація плавальніх басейнів на морських і річкових суднах

ВБН В.3.1-00013741-10:2008/Мінпаливенерго України Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Технологія. Методи ремонту ділянок трубопроводу на заболоченій місцевості

ВБН В.3.1-218-174-2002 Оцінка технічного стану мостів, що експлуатуються

ВБН В.3.1-218-190-2004/Укравтодор Утримання мостових споруд на автомобільних дорогах загального користування

ВБН В.3.1-320.20077720.05-2003/ НАК "Нафтогаз України" Магістральні трубопроводі. Капітальний ремонт. Розрахунок міцності та стійкості лінійних ділянок магістральних нафтопроводів діаметром від 377мм до 1220 мм.

ВБН В.3.1-320.20077720.02-2001/ НАК Нафтогаз України Табель технічного оснащення ремонтно-будівельної колони з капітального ремонтові магістральних нафтопроводів діаметром 219-1220 мм.

ВБН В.3.1-320.20077720.04-2002/ НАК Нафтогаз України Технічний нагляд за спорудженням та експлуатацією об'єктів магістрального нафтопроводу.

ВБН В.3.1-320.20077720.03-2001/ НАК Нафтогаз України Технологія виготовлення компонентів покриття «Пластобит-40» і його нанесення на зовнішню поверхню лінійної частини нафтопроводу діаметром 377-1220 мм. Загальні вимоги

ВБН В.3.1-320.20077720.01-2001/ НАК Нафтогаз України Технологія капітального ремонтові магістральних наф-топроводів діаметром 530-1220 мм із заміною ізоляції без підняття трубопроводові з використанням комплексові машин підвищеної продуктивності.

ВБН В.3.2-218-004-95/Укравтодор Технологія ремонтові щебеневих і гравійних шарів дорожнього одягу автомобільних доріг із повторним використанням кам'яного матеріалу, обробленого малими дозами цементові.

ВБН В.3.2-218-177-2004/ Укравтодор Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція. Ямковій ремонт асфальтобетонного покріття автомобільних доріг струменевім методом із застосуванням бітумних емульсій.

ВБН В.3.2-218-180-2003 Правила візначення вартості робіт з експлуатаційного утрімання автомобільних доріг загального корістування

ВБН В.3.2-218-182-2003/Укравтодор Класифікація робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

ВБН В.3.2-218-193:2005/Укравтодор Паспортизація об''єктів сервісу на автомобільних дорогах загального користування.

ВБН Г.1-218-006:2006/ Укравтодор Виробничі нормі пріродніх втрат основніх дорожньо-будівельних матеріалів

ВБН Г.1-218-007-2004/Укравтодор Виробничі норми витрат матеріалів на будівництво і ремонт автомобільних доріг і мостів.

ВБН Г.1-218-020:2006 Нормі годині на віконання дорожньо-будівельних робіт

ВБН Г.1-218-025:2006 Нормі годині на пріготування матеріалів та виробів і вантажно-розвантажувальні роботі

ВБН Г.1-218-050:2001/Укравтодор Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах загального користування.

ВБН Г.1-218-182:2006 Організаційно-методичні, економічні і технічні норматіві. Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального корістування

ВБН Г.1-218-530:2006 Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи. Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

ВБН Г.1-320.20077720.04-2001/НАК Нафтогаз України Виробничі норми витрат матеріалів. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів. Випуск І. Трубопроводи діаметром 720 мм.

ВБН Г.1-320.20077720.04-2001 Виробничі нормі вітрат матеріалів. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів. Віпуськ 1. Трубопроводі діаметром 720мм.

ВБН Г.1-320.20077720.02-2001/НАК Нафтогаз України Норми витрат праці. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів. Випуск І. Трубопроводи діаметром 720 мм.

ВБН Г.1-320.20077720.02-2001 Нормі вітрат праці. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів. Віпуськ 1. Трубопроводі діаметром 720мм.

ВБН Г.1-320.20077720.03-2001 Ресурсні кошторисні нормі. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів. Віпуськ 1. Трубопроводі діаметром 720мм

ВБН Г.1-320.20077720.05-2001 Ресурсні кошторисні нормі експлуатації будівельних машин та механізмів. Капітальний ремонт ізоляції магістральних нафтопроводів.

ВБН Г.1.1-00018201.01-95 Основні положення по розробці системі кошторісніх нормативів в будівництві нафтогазового комплексу України.

ВБН Д 2.2-20077720-01:2005 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірка 25. Магістральні трубопроводи газонафтопродуктів

ВБН Д.1.1-001-2002 Порядок визначення вартості будівництва об''єктів комплексу виробництва «Вектор» в умовах зони відчуження

ВБН Д.1.1-091-2004 Особливості визначення вартості будівництва метрополітенів і тунелів

ВБН Д.1.1-10.1-2005 Особливості визначення вартості будівництва на підприємствах вугільної промисловості, підлеглих Мінпаливенерго України

ВБН Д.1.1-10.2-2005 Правила визначення вартості робіт по ремонту допоміжного гірничо-шахтного устаткування

ВБН Д.1.1-218-1-2001 Порядок визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонту автомобільних доріг загального користування (державного і місцевого значення) (із змінами і доповненнями)

ВБН Д.1.1-3.1-2001 Правила визначення вартості робіт по ремонту основних фондів підприємств Мінпромполітики України

ВБН Д.1.1-33-3.1-05-2003 Вказівки по застосуванню відомчих ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт устаткування меліоративних систем, водогосподарських і природоохоронних об''єктів і споруд

ВБН Д.1.1-33-3.1-07-2003 Порядок визначення вартості ремонту водогосподарських і природоохоронних об''єктів і споруд

ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005/ Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.20.201:2005 Особливості визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС

ВБН Д.1.1-7214-1-2004 Особливості визначення вартості будівництва об''єктів залізничного транспорту

ВБН Д.2.1-218-048-2002 Відомчі кошторисні норми на проектно-вишукувальні роботи. Обстеження мостів

ВБН Д.2.2-218-045-2006 Відомчі ресурсні елементні кошторисні нормі. Ремонт автомобільних доріг та мостів.

ВБН Д.2.2-218-045-2001 Ремонт автомобільних доріг та мостів. відомчі ресурсні елементні кошторисні норми (ВРЕКН)

ВБН Д.2.4-33-2.6-09-2003 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт водогосподарських і природоохоронних об''єктів і споруд

ВБН Д.2.4-ЖК 15-2005 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтний-будівельні роботи. Установка лічильників води і теплової енергії в наявному житловому фонді

ВБН Д.2.4-ЖК 15-2005 Ресурсні елементні кошторисні нормі на ремонтно-будівельні роботі (РЕКНРБН). Встановлення лічильників води та теплової енергії у наявному жітловому фонді.

ВБН Д.2.6-33-2.5-07-2003 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пуско-налагоджувальні роботи устаткування меліоративних систем, водогосподарських і природоохоронних об''єктів і споруд

ВБН Д.2.6-МПП-01-2005 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пуско-налагоджувальні роботи. Ветроелектрічеськие установки типу USW 56-100

ВБН Д.2.6-МПП-02-2005 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на пуско-налагоджувальні роботи ветроелектрічеськой установки типу Т 600-48

ВБН Д.2.7-204.01-2003* Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів

ВБН Д.2.7-218-045-2002 Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів

ВБН Д.2.7-218-045.1-2006 Відомчі ресурсні кошторисні нормі експлуатації будівельних машин та механізмів. Експлуатаційне утрімання автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.7-218-045.1-2006 Зміна № 1 Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. Експлуатаційне утримання автомобільних доріг та мостів

ВБН Д.2.8-10.1-2005 Відомчі ресурсні кошторисні норми трудовитрат на ремонт допоміжного гірничошахтного устаткування

ВБН Д.2.8-204.02-2004 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт пасажирських і вантажних ліфтів

ВБН Д.2.8-33-3.1-04-2003 Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт устаткування меліоративних систем, водогосподарських і природоохоронних об''єктів і споруд

ВБН Д.2.8-35.1-2004* Відомча збірка ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт устаткування для переробки целюлози, виготовлення і переробки паперу

ВБН-АПК-03.07/ Мінагрополітики України Ескалатори. Будівельні розміри

ВБН-СГіП-46-1-94/ Мінсільгосппрод України Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд.

ВБН-СГіП-46-2-94/ Мінсільгосппрод України Склад, порядок розробки та затвердження техніко-економічних обгрунтувань і розрахунків.

ВБН-СГіП-46-3.94/Мінсільгосппрод України Перелік будівель і приміщень підприємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії по вібухопожежній небезпеці, а також класів вібухопожежонебезпечніх зон по ПУЕ.

ВД ХІV-005-95 Положення про службу охорони праці в системі Держкомрезерву України

ВДОП 5.2.00-3.03-97 Положення про систему управління охороною праці на підприємствах, в організаціях і об'єднаннях Міністерства зв'язку України

ВДОП 5.2.00-4.01-95 Положення про організацію роботи по охороні праці на підприємствах і в організаціях мінзв'язку України

ВДОП 5.2.00-4.01-95 Положення про організацію роботи по охороні праці на підприємствах і в організаціях мінзв'язку України

ВДОП 5.2.00-4.05-97 Положення про порядок навчання, інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці

ВДОП 5.2.00-4.05-97 Положення про порядок навчання, інструктажу і перевірки знань працівників зв'язку з питань охорони праці

ВДОП 5.2.00-5.01-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з електроінструментом

ВДОП 5.2.00-5.02-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з пневмоінструментом

ВДОП 5.2.00-5.03-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з ручним інструментом

ВДОП 5.2.00-5.03-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах з ручним інструментом

ВДОП 5.2.00-5.04-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин і драбинок

ВДОП 5.2.00-5.04-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок

ВДОП 5.2.00-5.05-97 Типова інструкція з охорони праці при прокладанні кабелеві кабелеукладачем

ВДОП 5.2.00-5.05-97 Типова інструкція з охорони праці для монтажника зв'язку - кабельника при прокладанні кабелеві кабелеукладачем

ВДОП 5.2.00-5.06-97 Типова інструкція з охорони праці для кабельника-спаювальника міжміського зв'язку

ВДОП 5.2.00-5.06-97 Типова інструкція з охорони праці для кабельника-спаювальника міжміського зв'язку

ВДОП 5.2.00-5.07-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах у приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів

ВДОП 5.2.00-5.07-97 Типова інструкція з охорони праці при роботі в приміщеннях з можливою наявністю небезпечних газів

ВДОП 5.2.00-5.08-97 Типова інструкція з охорони праці при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв'язку

ВДОП 5.2.00-5.08-97 Типова інструкція з охорони праці при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв'язку

ВДОП 5.2.00-5.09-97 Типова інструкція з охорони праці для працівників, що обслуговують стаціонарні свинцеві акумуляторні батареї на підприємствах зв'язку (акумуляторників)

ВДОП 5.2.00-5.09-97 Типова інструкція з охорони праці для працівників, що обслуговують стаціонарні свинцеві акумуляторні батареї на підприємствах зв'язку (акумуляторників)

ВДОП 5.2.00-5.21-97 Типова інструкція з охорони праці для листоноші по доставці поштової кореспонденції і телеграм

ВДОП 5.2.00-5.21-97 Типова інструкція з охорони праці для листоноші по доставці поштової кореспонденції і телеграм

ВДОП 5.2.10-2.03-96 Машини й устаткування для обробки письмової кореспонденції, посилок, бандеролей, мішків і пачок з пресою. Допустимі рівні шумових і вібраційних характеристик, методи їх контролеві

ВДОП 5.2.10-2.03-96 Машини й устаткування для обробки письмової кореспонденції, посилок, бандеролей, мішків і пачок з пресою. Допустимі рівні шумових і вібраційних характеристик, методи їх контролеві

ВДОП 5.2.10-5.14-97 Типова інструкція з охорони праці для оператора по обміну пошти з використанням автомобільного транспорті

ВДОП 5.2.10-5.14-97 Типова інструкція з охорони праці для оператора по обміну пошти з використанням автомобільного транспорті

ВДОП 5.2.10-5.15-97 Типова інструкція з охорони праці для провідника-електромонтера поштового вагонові

ВДОП 5.2.10-5.15-97 Типова інструкція з охорони праці для провідника-електромонтера поштового вагонові

ВДОП 5.2.10-5.16-97 Типова інструкція з охорони праці для оператора по обміну пошти з поштовими вагонами

ВДОП 5.2.10-5.16-97 Типова інструкція з охорони праці для оператора по обміну пошти з поштовими вагонами

ВДОП 5.2.10-5.17-97 Типова інструкція з охорони праці для оператора по прийманню й обробленню посилок та бандеролей

ВДОП 5.2.10-5.17-97 Типова інструкція з охорони праці для операторів по прийманню й обробленню посилок та бандеролей

ВДОП 5.2.10-5.18-97 Типова інструкція з охорони праці для листоноші по вийманню кореспонденції з поштових скриньок

ВДОП 5.2.10-5.18-97 Типова інструкція з охорони праці для листоноші по вийманню кореспонденції з поштових скриньок

ВДОП 5.2.10-5.19-97 Типова інструкція з охорони праці для водія внутрішньовиробничого безрейкового транспортові

ВДОП 5.2.10-5.19-97 Типова інструкція з охорони праці для водія внутрішньовиробничого безрейкового транспортові

ВДОП 5.2.10-5.20-97 Типова інструкція з охорони праці для начальника поштового вагонові

ВДОП 5.2.10-5.20-97 Типова інструкція з охорони праці для начальника поштового вагонові

ВДОП 5.2.30-5.10-97 Типова інструкція з охорони праці для монтажника зв'язку - лінійника повітряних ліній зв'язку

ВДОП 5.2.30-5.10-97 Типова інструкція з охорони праці для монтажника зв'язку - лінійника повітряних ліній зв'язку

ВДОП 5.2.30-5.11-97 Типова інструкція з охорони праці для електромеханіка (електромонтера), що обслуговує обладнання кросів

ВДОП 5.2.30-5.11-97 Типова інструкція з охорони праці для електромеханіка (електромонтера), що обслуговує обладнання кросів.

ВДОП 5.2.30-5.12-97 Типова інструкція з охорони праці для грабаря

ВДОП 5.2.30-5.12-97 Типова інструкція з охорони праці для грабаря

ВДОП 5.2.30-5.13-97 Типова інструкція з охорони праці для працівника, що підрізає крони дерев

ВДОП 5.2.30-5.13-97 Типова інструкція з охорони праці для працівника, що підрізає крони дерев

ВДОП 6.1.35-5.10-95 Інструкція про охорону праці при виконанні робіт по виготовленню конструкцій будівельних сталевих. Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36- 5.04-95 Інструкція з охороні праці під година віконання робіт з монтажу технологічного устаткування. Загальні вімоги безпеки

ВДОП 6.1.36- 5.04-95 Інструкція з охороні праці під година віконання робіт з монтажу технологічного устаткування. Загальні вімоги безпеки

ВДОП 6.1.36- 5.05-95 Інструкція з охороні праці під година віконання робіт з монтажу технологічних трубопроводів. Загальні вімоги безпеки

ВДОП 6.1.36- 5.06-95 Інструкція про охорону праці при виконанні такелажніх робіт. Загальні вімоги безпеки

ВДОП 6.1.36- 5.06-95 Інструкція про охорону праці при виконанні робіт такелажів. Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.04-95 Інструкція про охорону праці при виконанні робіт по монтажу технологічного устаткування. Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.05-95 Інструкція про охорону праці при виробництві робіт по монтажу технологічних трубопроводів. Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.09-96 Інструкція про охорону праці під година віконання теплоізоляційних робіт. Загальні вімоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.09-96 Інструкція про охорону праці при виконанні теплоізоляційних робіт. Загальні вимоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.10-95 Інструкція з охороні праці під година віконання робіт з віготовлення конструкцій будівельних стальовіх. Загальні вімоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.11-96 Інструкція з охороні праці під година віконання робіт з монтажу метальовіх і залізобетонних конструкцій. Загальні вімоги безпеки

ВДОП 6.1.36-5.11-96 Інструкція по охороні праці при виробництві робіт по монтажу металевих і залізобетонних конструкцій. Загальні вимоги безпеки

Вказівка N 12 від 20.03.2002 р. Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам для ведення Державного реєстру земель

ВН 10-87/ Минавтодор Інструкція за оцінкою якості змісту (стани) автомобільних доріг

ВН и ПФ 01-74/ МНП СССР Тимчасові норми і правила по технологічному проектуванню факельних систем нефтегазоперерабативающих і нафтохімічних підприємств

ВНАОП 6.1.36-5.01-95 Інструкція з техніки безпеки під година ручного електродугового зварювання (для робітників)

ВНАОП 6.1.36-5.02-95 інструкція з техніки безпеки під година газополум’яної обробки металів (для робітників)

ВНАОТ 6.1.36-5.01-95 Інструкція по техніці безпеки при ручній зварці електродуги (для робочих)

ВНАОТ 6.1.36-5.02-95 Інструкція по техніці безпеки при газополум'яній обробці металів ( для робочих )

ВНАОТ 6.1.36-5.03-95 Інструкція по техніці безпеки при проведенні радіографічного контролю (для операторів-радіографів)

ВНРЗ-90 Тимчасові нормативи радіаційного забруднення шкіри людини і поверхні різних об'єктів у населених пунктах районів РРФСР, УРСР, БРСР, що контролюються ВНРЗ-90

ВНТП /МПС-84 Відомчі норми технологічного проектування вугільних і сланцевих розрізів

ВНТП 01-01-86/Минсудпром СССР Тимчасові норми технологічного проектування і техніко-економічні показники цехів суднобудівних підприємств.

ВНТП 01-81/ МГП СССР Норми технологічного проектування об'єктів газодобувного підприємства і станції підземного зберігання газу.

ВНТП 01-86/ Госснаб СССР Відомчі норми технологічного проектування складів тарноштучных і довгомірних вантажів.

ВНТП 01-89/Минречфлот РСФСР Норми технологічного проектування цехів і споруджень судоремонтно-судостроительных підприємств Минречфлота РСФСР на 1991-1995р.

ВНТП 01-92/Минмашпром Украины Цехи металоконструкцій. (Заготівельне і зварювальне виробництво).

ВНТП 01/87/04-84/ МНГС, МНП, МГП СССР Об''єкти газової і нафтової промисловості, виконані із застосуванням блокових і блочно-комп-лектних пристроїв. Норми технологічного проектування.

ВНТП 02-85/Минторг СССР Відомчі норми технологічного проектування загальтоварних складів.

ВНТП 02-92/Минмашпром Украины Ковальсько-пресові цехи.

ВНТП 02-92/Минсельхозпрод СССР Норми технологічного проектування підприємстві хлібопекарської промисловості. (частина II. Пекарні).

ВНТП 02-92/Минсельхозпрод СССР Норми технологічного проектування підприємстві хлібопекарської промисловості. (частина I. Хлібозаводи).

ВНТП 03-86/ Минторг СССР Відомчі норми технологічного проектування розподільних холодильників.

ВНТП 03-89/МХП СССР Норми технологічного проектування підприємств мельничного

ВНТП 03-91/ Госагропром СССР Відомчі норми проектування цукробурякових заводів

ВНТП 03-92/Минмашпром Украины Цехи холодного листового штампування.

ВНТП 04-79/ Госкомсельхозтехника СССР Відомчі норми технологічного проектування ремонтних підприємств. Частина III. Виробничі і допоміжні ділянки.

ВНТП 04-86/Минторг СССР Відомчі норми технологічного проектування підприємств заготівок громадського харчування по виробництву напівфабрикатів, кулінарних і кондитерських виробів.

ВНТП 04-88 /Минпищепром СССР Норми технологічного проектування підприємств по переробці картоплі на крохмаль

ВНТП 04-88 /Минхлебопродукт СССР Норми технологічного проектування круп'яних заводів

ВНТП 04-88/ МПС СССР Норми технологічного проектування депо для ремонту рефрижераторних вагонів.

ВНТП 04-92/Минмашпром Украины Ливарні цехи і склади шихтових і формувальних матеріалів.

ВНТП 05-86/Росстром Відомчі норми технологічного проектування збагачувальних фабрик кварцового піску для виробництва скла.

ВНТП 05-89/ МПС СССР Визначення категорії приміщень і будівель виробничого і складського призначення підприємств і об''єктів залізничного транспорту і метрополітенів по взривопожарной і пожежній небезпеці.

ВНТП 05-92/Минмашпром Украины Фарбувальні цехи.

ВНТП 06-85/Гослесхоз СССР Норми технологічного проектування деревообробних виробництв по випуску столярних виробів і паркетних щитів при обсязі переробки пиломатеріалів до 10 тис. кв. м у рік.

ВНТП 06-90/ МПС СССР Норми технологічного проектування депо і ділянок по ремонті контейнерів.

ВНТП 06-92/Минмашпром Украины Цехи металевих покрить.

ВНТП 07-92/Минмашпром Украины Механообрабатывающие і складальні цехи.

ВНТП 08-85/Росстром Відомчі норми технологічного проектування підприємство з виробництва вапняного борошна і сыромолотого гіпсу з природної сировини.

ВНТП 08-90/ МПС СССР Норми технологічного проектування депо для ремонту вантажних і пасажирських вагонів.

ВНТП 08-92/Минмашпром Украины</