ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 17.07.2017 р. N 809

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 лютого 2017 року N 118

Враховуючи фактичний стан виконання заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року N 1171 "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами), розділу 5.1 "Охорона навколишнього природного середовища" Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року N 172 (із змінами):

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 лютого 2017 року N 118 "Про затвердження Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік" (Розпорядження N 118) (із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 травня 2017 року N 515 (Розпорядження N 515)):

1) пункт 2 викласти у новій редакції такого змісту:

"2. Головним розпорядникам коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, виконавчим комітетам Бахмутської, Краматорської міських рад, Добропільській райдержадміністрації, Мар'їнській та Ясинуватській райдержадміністраціям, районним військово-цивільним адміністраціям, одержувачам коштів обласного бюджету - КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами", ДП "Лиманське лісове господарство" та виконавцю окремих заходів з охорони навколишнього природнього середовища - Сіверсько-Донецькому басейновому управлінню водних ресурсів забезпечити ефективне і цільове використання коштів відповідно до чинного законодавства.";

2) до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік, що додаються.

 

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної
військово-цивільної адміністрації

П. І. Жебрівський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
17 липня 2017 року N 809

Зміни до Програмних заходів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік (Розпорядження N 118)

N
заходу

Найменування заходу

Обсяг фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, тис. грн.

Коди за КПКВК

Очікуваний результат

Усього

за рахунок поточних надходжень у 2017 році для здійснення видатків по заходах, що виконуються у поточному році

за рахунок залишків коштів станом на 01.01.2017 для здійснення видатків по заходах, що виконуються у поточному році

1

2

3

4

5

6

7

I. У розділ 1. Департамент капітального будівництва облдержадміністрації - головний розпорядник коштів обласного бюджету внести такі зміни

I.I. У підрозділі 1.1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів виключити пункти 9, 13, 20, 27, 28, 33, пункт 29 та строки "Всього за напрямом" і "Разом по департаменту капітального будівництва облдержадміністрації" викласти у новій редакції такого змісту:

29

Реконструкція очисних споруд м. Слов'янськ (коригування)

18000,0

0,0

18000,0

4719130

Підвищення ефективності очистки до нормативної. Запобігання скиду забруднюючих речовин в водойми в кількості 15 тис. м3/доб

Всього за напрямом:

136554,3

5000,0

131554,3

 

 

Разом по департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

137554,3

5000,0

132554,3

 

 

II. У розділ 2. Департамент фінансів облдержадміністрації - головний розпорядник коштів обласного бюджету внести такі зміни

II.I. Розділ 2. Департамент фінансів облдержадміністрації - головний розпорядник коштів обласного бюджету доповнити новими підрозділами 2.4 та 2.5

2.4. Мар'їнська райдержадміністрація, районна військово-цивільна адміністрація (субвенція з обласного бюджету до місцевого бюджету)

2.4.1. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

90.4

Придбання машин для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: сміттєвозу (одна одиниця)

1450,0

0,0

1450,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування побутових та інших відходів

90.5

Придбання машин для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: самоскиду (одна одиниця)

1050,0

0,0

1050,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування побутових та інших відходів

90.6

Придбання машин для збору та складування побутових та інших відходів, а саме: екскаватору-навантажувача (одна одиниця)

1900,0

0,0

1900,0

7618800

Удосконалення системи збору та складування побутових та інших відходів, ліквідація стихійних звалищ

90.7

Придбання машин для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: автомобіля типу мультиліфт з системою змінних кузовів (одна одиниця)

3500,0

0,0

3500,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування відходів

90.8

Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: змінного кузову для автомобілів типу мультиліфт (шість одиниць)

750,0

0,0

750,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування відходів

90.9

Придбання машин для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: самоскиду (одна одиниця)

1800,0

0,0

1800,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування побутових та інших відходів

90.10

Придбання машин для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: автомобіля типу мультиліфт з системою змінних кузовів (одна одиниця)

3500,0

0,0

3500,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування відходів

90.11

Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: змінного кузову для автомобілів типу мультиліфт (шість одиниць)

750,0

0,0

750,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування відходів

Разом по субвенції Мар'їнській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації

14700,0

0,0

14700,0

 

 

2.5. Ясинуватська райдержадміністрація, районна військово-цивільна адміністрація (субвенція з обласного бюджету до місцевого бюджету)

2.5.1. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

90.12

Придбання машин для збору, транспортування побутових та інших відходів, а саме: самоскиду (одна одиниця)

1800,0

0,0

1800,0

7618800

Удосконалення системи збору та транспортування побутових та інших відходів

90.13

Придбання машин для збору, складування побутових та інших відходів, а саме: екскаватору навантажувача (одна одиниця)

1900,0

0,0

1900,0

7618800

Удосконалення системи збору та складування побутових та інших відходів, ліквідація стихійних звалищ

Разом по субвенції Ясинуватській райдержадміністрації, районній військово-цивільній адміністрації

3700,0

0,0

3700,0

 

 

II.II. Строку "Разом по Департаменту фінансів облдержадміністрації" викласти у новій редакції такого змісту

Разом по Департаменту фінансів облдержадміністрації

115721,9

12278,9

103443,0

 

 

III. У розділ 5. Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації - головний розпорядник коштів обласного бюджету внести такі зміни

III.I. У підрозділі 5.2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду виключити пункт 57, доповнити новими пунктами 71.4, 71.5, 71.6 та строку "Всього за напрямом" викласти у новій редакції такого змісту:

71.4

Реконструкція парку ім. Кизима м. Лиман (коригування)

6242,2

6242,2

0,0

6019140

Поліпшення екологічного стану об'єкту зеленого господарства міста

71.5

Заходи з озеленення, а саме: реконструкція набережної в Лівобережному районі м. Маріуполь, в тому числі, розробка проектно-кошторисної документації

15000,0

15000,0

0,0

6019140

Поліпшення екологічного стану об'єкту зеленого господарства міста

71.6

Реконструкція парку "Ювілейний" м. Красноармійськ Донецької області (I етап I черга)

44996,6

44996,6

0,0

6019140

Поліпшення екологічного стану об'єкту зеленого господарства міста

Всього за напрямом:

184032,9

129898,9

54134,0

 

 

III.II. У підрозділі 5.3. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів пункт 75 викласти у новій редакції такого змісту:

75

Придбання обладнання для збирання побутових, промислових та інших відходів - придбання контейнерів для збору ТПВ

18602,3

0,0

18602,3

6019140

Упорядкування процесу збору ТПВ в населених пунктах Донецької області, придбання 4530 од. контейнерів, в тому числі 3100 од. для роздільного збору ТПВ об'ємом 1,1 м3 за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

III.III. Підрозділ 5.4. Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища доповнити новими пунктами 134.3, 134.4, 134.5, 134.6 та строку "Всього за напрямом" викласти у новій редакції такого змісту:

134.3

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Часів Яр"

1000,0

0,0

1000,0

6019140

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

134.4

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Лиман"

1300,0

0,0

1300,0

6019140

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

134.5

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція об'єднаних очисних споруд м. Мирноград"

2000,0

0,0

2000,0

6019140

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

134.6

Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Торецьк"

1800,0

0,0

1800,0

6019140

Поліпшення стану навколишнього природного середовища

Всього за напрямом:

86603,0

25010,0

61593,0

 

 

III.IV. У підпідрозділі 5.5.2. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів пункт 86 та строку "Всього за напрямом" викласти у новій редакції такого змісту:

86

Будівництво регіональних полігонів ТПВ у Донецькій області - регіонального полігону в м. Краматорськ. II черга будівництва

97462,7

0,0

97462,7

6019140

Забезпечення екологічно безпечного захоронення побутових відходів

Всього за напрямом:

291221,9

104609,2

186612,7

 

 

III.V. Підпідрозділ 5.5.3. Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища доповнити новими пунктами 91, 126, 130, пункти 115, 117 та строки "Всього за напрямом" і "Разом по КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами" викласти у новій редакції такого змісту:

115

Впровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища: придбання атомно-емісійного спектрометру з індуктивно-зв'язаною плазмою

5700,0

4300,0

1400,0

6019140

Визначення вмісту важких металів та мікроелементів в ґрунтах; з атомізацією в полум'ї та дейтерівою корекцією фона

117

Запровадження та обслуговування функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища

2000,0

0,0

2000,0

6019140

Забезпечення функціонування системи моніторингу навколишнього природного середовища на регіональному рівні

91

Розробка проекту "Організація автоматизованого посту контролю на ділянці р. Бахмутка у межах м. Бахмут"

350,0

350,0

0,0

6019140

Встановлення автоматизованого посту контролю з визначенням в реальному часі рівнів води та якісних показників (мінералізації, групи азоту, pH, температури та ін.)

126

Розробка проекту "Організація автоматизованого посту контролю на ділянці р. Кривий Торець у гирлі"

350,0

350,0

0,0

6019140

Встановлення автоматизованого посту контролю з визначенням в реальному часі рівнів води та якісних показників (мінералізації, групи азоту, pH, температури та ін.)

130

Розробка проекту "Організація автоматизованого посту контролю на ділянці р. Казенний Торець у межах м. Слов'янськ

350,0

350,0

0,0

6019140

Встановлення автоматизованого посту контролю з визначенням в реальному часі рівнів води та якісних показників (мінералізації, групи азоту, pH, температури та ін.)

Всього за напрямом:

28786,0

7840,0

20946,0

 

 

Разом по КП "Донецький регіональний центр поводження з відходами"

324314,0

112449,2

211864,8

 

 

III.VI. Підрозділ 5.6. викласти у новій редакції такого змісту:

5.6. ДП "Лиманське лісове господарство" - одержувач коштів обласного бюджету

5.6.1. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду

51

Ліквідація негативних наслідків техногенного впливу на лісові насадження та проведення заходів щодо їх охорони і відтворення

2900,0

0,0

2900,0

6019140

Стале ведення лісового господарства. Придбання лісогосподарської техніки для охорони лісу від пожеж та самовільних рубок на площі 27,1 тис. га

Всього за напрямом:

2900,0

0,0

2900,0

 

 

Разом по ДП "Лиманське лісове господарство"

2900,0

0,0

2900,0

 

 

III.VII. У підпідрозділі 5.7.1. Наука, інформація, освіта та моніторинг охорони навколишнього природного середовища виключити пункти 91, 126, 130, строки "Всього за напрямом" та "Разом по Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів" викласти у новій редакції такого змісту:

Всього за напрямом:

178,4

178,4

0,0

 

 

Разом по Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів

178,4

178,4

0,0

 

 

III.VIII. Строки "Резерв", "Разом по департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації" та "Разом по розпорядженню" викласти у новій редакції такого змісту:

Резерв

77728,7

47205,1

30523,6

6019140

 

Разом по департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації

739657,0

314741,6

424915,4

 

 

РАЗОМ ПО РОЗПОРЯДЖЕННЮ

998133,2

337020,5

661112,7

 

 

 

Заступник керівника апарату
облдержадміністрації

Ю. О. Костюніна


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.