МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.07.2017

м. Київ

N 564

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2017 р. за N 920/30788

Про затвердження Порядку підготовки документів для призначення на посади та звільнення з посад у Міністерстві внутрішніх справ України

Відповідно до статей 6, 22 - 30 Закону України "Про державну службу", статей 8 - 13 (Закон N 3166-VI), 18 (Закон N 3166-VI), 19 (Закон N 3166-VI), 21 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року N 878 (Постанова N 878), та з метою належної організації управління персоналом структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, органу військового управління, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки документів для призначення на посади та звільнення з посад у Міністерстві внутрішніх справ України, що додається.

2. Національній гвардії України, Національній поліції України, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній міграційній службі України після набрання чинності цим наказом подати до Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС у паперовій та електронній формах інформацію про керівників, перших заступників та заступників керівників структурних підрозділів апарату та територіальних органів разом з їх біографічними довідками, надалі подавати таку інформацію щодо новопризначених керівників щомісяця до 05 числа.

3. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України (Слівінський В. Р.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О. В.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
міграційної служби України

М. Ю. Соколюк

Голова Національної поліції України
генерал поліції третього рангу

С. М. Князєв

Голова Державної прикордонної
служби України

В. Назаренко

Голова Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

М. Чечоткін

Голова СПО об'єднань
профспілок

Г. В. Осовий

Голова Об'єднаної профспілкової
організації МВС України

Л. А. Кирилюк

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
04 липня 2017 року N 564

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2017 р. за N 920/30788

ПОРЯДОК
підготовки документів для призначення на посади та звільнення з посад у Міністерстві внутрішніх справ України

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки матеріалів для розгляду питань щодо призначення на посади, звільнення з посад заступників Міністра внутрішніх справ України, керівного складу центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром внутрішніх справ України (далі - ЦОВВ), Національної гвардії України, керівників та працівників структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МВС, а саме:

1) керівників структурних підрозділів головного органу військового управління Національної гвардії України; органів військового управління оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України; Національної академії Національної гвардії України, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Міністром внутрішніх справ України за погодженням з Президентом України;

2) першого заступника, заступників Міністра внутрішніх справ України, Голови Національної поліції України, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України;

3) першого заступника, заступників Голови Національної поліції України, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Міністром внутрішніх справ України за поданням Голови Національної поліції України;

4) командирів військових частин (підрозділів) Національної гвардії України, які призначаються на посади за погодженням з Міністром внутрішніх справ України та звільняються з посад командувачем Національної гвардії України;

5) керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів ЦОВВ, які призначаються на посади та звільняються з посад керівниками ЦОВВ за погодженням з Міністром внутрішніх справ України;

6) керівників та заступників керівників територіальних органів ЦОВВ, які призначаються на посади та звільняються з посад керівниками ЦОВВ за погодженням з Міністром внутрішніх справ України (крім заступників керівників територіальних органів Національної поліції України);

7) державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України; директора, першого заступника та заступників директора Головного сервісного центру МВС як міжрегіонального територіального органу з надання сервісних послуг; директорів, заступників директорів регіональних сервісних центрів МВС; керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України; працівників патронатної служби Міністра внутрішніх справ України (за поданням Міністра), які призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України у порядку, передбаченому Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI);

8) ректорів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, які призначаються державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України відповідно до вимог підпункту 12 пункту 3 статті 10 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI).

2. Для ознайомлення та опрацювання Міністрові внутрішніх справ України надаються матеріали стосовно кандидатів, які призначаються на посади або звільняються з посад Президентом України або за погодженням з Президентом України, Кабінетом Міністрів України або за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

3. Підготовка матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад здійснюється:

Департаментом персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України за дорученням Міністра внутрішніх справ України або державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України - стосовно першого заступника та заступників Міністра внутрішніх справ України, Голови Національної поліції України, командувача Національної гвардії України, керівників структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, ректорів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, директорів Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

службами управління персоналом Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, інших підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, - стосовно заступників керівника ЦОВВ, керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату ЦОВВ, керівників (заступників керівників) територіальних органів ЦОВВ, підрозділів, закладів, установ, підприємств;

службою управління персоналом Національної гвардії України - стосовно керівників структурних підрозділів головного органу військового управління Національної гвардії України; органів військового управління оперативно-територіальних об'єднань Національної гвардії України, Національної академії Національної гвардії України, командирів військових частин (підрозділів) Національної гвардії України.

4. Матеріали стосовно кандидатів на посади керівників ЦОВВ, Національної гвардії України, їх перших заступників та заступників готуються з урахуванням вимог Указу Президента України від 04 червня 2008 року N 516 "Про деякі питання здійснення керівництва у сферах національної безпеки і оборони" та постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року N 298 "Деякі питання, пов'язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Верховною Радою України, Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується Кабінетом Міністрів України".

5. Підбір претендентів, погодження призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ здійснюються відповідно до Законів України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), "Про державну службу", "Про Національну гвардію України" (Закон N 876-VII).

6. Подання про призначення або звільнення, у якому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, громадянство, найменування займаної особою посади (або посади, з якої особа звільняється), посади, на яку рекомендується, її функціональний напрям, рівень фахової і професійної підготовки, ділові та моральні якості (у разі звільнення - причини та підстави такого рішення), попередньо погоджується із заступником Міністра внутрішніх справ України, який згідно з функціональними обов'язками координує та контролює діяльність підрозділу.

При призначенні, переведенні, переміщенні, просуванні по службі до подання додаються такі документи:

заява кандидата;

біографічна довідка;

письмове погодження призначення кандидата на посаду та звільнення з посади з відповідним міністерством, іншим ЦОВВ, головами відповідної місцевої державної адміністрації (за необхідності);

довідка про результати проведення спеціальної перевірки (у разі її проведення) відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) або копія відповідної довідки;

довідка про результати проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII) або її завірена в установленому порядку копія.

При призначенні на посади згідно з вимогами Закону України "Про державну службу" до подання додається витяг з протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Працівники патронатної служби Міністра внутрішніх справ України призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI).

Керівник Департаменту з питань режиму та службової діяльності Міністерства внутрішніх справ України і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади за погодженням зі Службою безпеки України в установленому законодавством порядку.

Керівник Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України на підставі висновку Національного агентства України з питань державної служби в установленому законодавством порядку.

Керівник Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду на підставі висновку Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

8. Керівниками ЦОВВ та Національної гвардії України надсилаються матеріали про призначення кандидатів на посади та звільнення з посад до апарату Міністерства внутрішніх справ України на поштову адресу Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Указані матеріали після попереднього вивчення на відповідність вимогам законодавства подаються на погодження до Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України для їх подальшого опрацювання в межах компетенції.

9. Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України готує для погодження Департаментом формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України, Управлінням запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України та першим заступником, заступниками Міністра внутрішніх справ України - відповідно до визначених Міністром внутрішніх справ України обов'язків - матеріали для доповіді Міністрові внутрішніх справ України щодо призначення/звільнення, погодження призначення/звільнення чи подання документів Президентові України або Кабінету Міністрів України стосовно керівного складу ЦОВВ та Національної гвардії України, а також та/або за погодженням із першим заступником (заступником) Міністра внутрішніх справ України державному секретареві Міністерства внутрішніх справ України - стосовно працівників, визначених підпунктами 7, 8 пункту 1 цього Порядку.

За результатами розгляду Департамент персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України готує проекти довідки-висновку про погодження призначення на посаду (додаток 1) та довідки-висновку про погодження звільнення з посади (додаток 2).

Опрацьовані документи щодо призначення на посаду або звільнення з посади стосовно працівників, визначених підпунктами 7, 8 пункту 1 цього Порядку (крім державних службовців та працівників апарату Міністерства внутрішніх справ України), та погодження призначення на посаду чи звільнення з посади претендента (підпункти 1 - 6 пункту 1 цього Порядку) разом із довідкою-висновком, затвердженою державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України, проектами аркуша погодження (додаток 3) та відповідного листа подаються на розгляд Міністрові внутрішніх справ України.

10. У разі непогодження призначення на відповідні посади матеріали повертаються ініціаторові клопотання не пізніше місячного терміну з дня надходження.

11. Матеріали щодо призначення на посаду або звільнення (крім випадків звільнення відповідно до вимог Закону України "Про очищення влади" (Закон N 1682-VII), статті 86, пункту 4 частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу", статей 36, 38 Кодексу законів про працю України) з посади розглядаються в строк до десяти робочих днів, у разі потреби додаткового їх вивчення загальний строк розгляду не може перевищувати одного місяця.

Погоджені матеріали надсилаються до ЦОВВ, Національної гвардії України.

12. Призначення керівників після погодження оформлюється в тижневий строк наказом керівника ЦОВВ, копія якого протягом п'яти робочих днів після його видання надсилається до Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

 

Директор Департаменту персоналу,
організації освітньої та наукової
діяльності Міністерства внутрішніх
справ України

В. Р. Слівінський

 

Додаток 1
до Порядку підготовки документів для призначення на посади та звільнення з посад у Міністерстві внутрішніх справ України
(пункт 9)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України

___ 20__ року

ДОВІДКА-ВИСНОВОК
про погодження призначення на посаду

Пропозицію щодо погодження призначення ___________
                                                                                                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
____ на посаду
_
                                                                      (назва посади, на яку рекомендується претендент)
внесено ______
                                              (прізвище та ініціали керівника, найменування посади та найменування органу)
_
_
                                               (місце роботи та посада, яку займає кандидат на цей час (з якого року),
_
                                                                                   його коротка характеристика)
_

Висновки за результатами вивчення матеріалів стосовно кандидата

Директор Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС
ПРИЗНАЧЕННЯ __________
                                                                                                       (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС
ПРИЗНАЧЕННЯ __________
                                                                                                     (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС
ПРИЗНАЧЕННЯ __________
                                                                                                   (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Перший заступник / Заступник Міністра внутрішніх справ України
                      (потрібне підкреслити)
ПРИЗНАЧЕННЯ __________
                                                                                                      (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 2
до Порядку підготовки документів для призначення на посади та звільнення з посад у Міністерстві внутрішніх справ України
(пункт 9)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Державний секретар Міністерства внутрішніх справ України

___ 20__ року

ДОВІДКА-ВИСНОВОК
про погодження звільнення з посади

Пропозицію щодо погодження звільнення _
                                                                                                                                      (прізвище, ім'я та по батькові)
_____ з посади
_
                                                                                        (назва посади, на якій перебуває)
внесено ______
                                                (прізвище та ініціали керівника, найменування посади та найменування органу)
_

Причини та підстави звільнення _________
_
_

Висновки за результатами вивчення матеріалів

Директор Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС
ЗВІЛЬНЕННЯ
                                                                                               (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС
ЗВІЛЬНЕННЯ
                                                                                                (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління запобігання корупції та проведення люстрації МВС
ЗВІЛЬНЕННЯ
                                                                                                 (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

Перший заступник / Заступник Міністра внутрішніх справ України
                            (потрібне підкреслити)
ЗВІЛЬНЕННЯ
                                                                                                  (ініціали та прізвище претендента)

_________
(погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))


(підпис)

__
(ініціали та прізвище)

 

Додаток 3
до Порядку підготовки документів для призначення на посади та звільнення з посад у Міністерстві внутрішніх справ України
(пункт 9)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Призначення _
                                                               (військове (спеціальне) звання, ранг державного службовця, прізвище,
_
                                                                                        ім'я та по батькові кандидата)
на посаду ____
                                                                    (назва посади, на яку планується призначення кандидата)
_
_
                                                                 (погоджую / не погоджую (пишеться власноручно))

Міністр
внутрішніх справ України

 

________
(прізвище, ім'я, по батькові)

___ 20__ року

 

 


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.