НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2017 року N 257

Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр"

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порушення ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації, з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) вирішила:

1. Зупинити з 20.04.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" (ідентифікаційний код юридичної особи 05489170), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" (ідентифікаційний код юридичної особи 05489170) у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" (ідентифікаційний код юридичної особи 05489170) за виключенням операцій, пов'язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.

3. Зобов'язати ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" (ідентифікаційний код юридичної особи 05489170) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" (ідентифікаційний код юридичної особи 05489170) протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Центральний територіальний департамент Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Центральному територіальному департаменту Комісії за результатом аналізу отриманих документів надати до департаменту контрольно-правової роботи інформацію про усунення порушення ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" (ідентифікаційний код юридичної особи 05489170) з доданням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр" (ідентифікаційний код юридичної особи 05489170), Центральному територіальному департаменту Комісії та ПАТ "Національний депозитарій України" (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

9. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію "Українські фондові торговці" (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

10. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

11. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Центральний територіальний департамент Комісії.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 19 квітня 2017 р. N 29


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.