МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.05.2018 р. N 3621-06/19656-03

Міністерству соціальної політики України

Щодо змін до законодавства

Мінекономрозвитку опрацьовано лист Мінсоцполітики від 27.02.2018 N 3688/0/2-18/28 щодо надання пропозиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107" (далі - проект постанови) та у межах компетенції повідомляється.

Пунктом 1 проекту Змін, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107 (Постанова N 1107) (далі - проект Змін), які передбачається затвердити проектом постанови, пропонується пункт 21 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107) (далі - Порядок N 1107), викласти у новій редакції, передбачивши, що виконання робіт підвищеної небезпеки, зазначених в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та зазначених в додатку 7, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, до якої додається:

• на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання задекларованих робіт;

• на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації задекларованих машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

• на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, якщо інша форма оцінки його відповідності, яка є обов'язковою вимогою до нього, не встановлена технічними регламентами.

Розробником у пояснювальній записці зазначено, що проект змін розроблено на виконання завдань, визначених, зокрема, пунктом 7 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 N 615-р "Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України" (План N 615-р), яким передбачено скорочення переліку документів, які суб'єкт господарювання повинен подати для одержання документа дозвільного характеру. Натомість запропонована ініціатива замість скорочення переліку документів навпаки передбачає їх збільшення, поширюючи обов'язок додавання висновків експертиз до декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Встановлений обов'язок подання висновків експертиз не несе в собі ознак "дерегуляційного характеру", оскільки замість спрощення умов ведення бізнесу передбачає збільшення адміністративного, часового та фінансового навантаження на бізнес, що ускладнить діяльність суб'єктів господарювання.

Відповідно до частини дев'ятої статті 21 Закону України "Про охорону праці" (далі - Закон про охорону праці) набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу восьмого статті 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про дозвільну систему) декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства (далі - декларація) - це документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності без отримання документа дозвільного характеру.

Згідно з частиною п'ятою статті 4 Закону про дозвільну систему суб'єкт господарювання має право на здійснення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі подання декларації без отримання документа дозвільного характеру, за винятком тих видів господарської діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Реєстрацію декларацій здійснює дозвільний орган на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня отримання декларації шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відмова у реєстрації декларації не допускається.

Суттю декларації є подання суб'єктом господарювання до відповідного державного органу інформації, фактом засвідчення якої відповідний суб'єкт господарювання підтверджує відповідність своєї матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, на підставі яких він виконує певні роботи або дії щодо здійснення господарської діяльності.

Таким чином, додавання будь-яких документів до декларації не відповідає законам про охорону праці, про дозвільну систему та суперечить декларативному принципу, а отже пункт 1 проекту Змін потребує приведення у відповідність до вимог зазначених законів.

Належного обґрунтування потребує питання виключення окремих видів робіт підвищеної небезпеки (експлуатація водозбірних споруд, зварювальні роботи тощо) та окремих машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (технологічне обладнання з переробки каменю, технологічні транспортні засоби тощо), запропонованих пунктом 2 проекту Змін, з відповідних переліків.

Крім цього, викладення у новій редакції пункту 7 додатка 2 до проекту Змін, "обслуговування магістральних газопроводів, нафтопроводів і продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та зрідженим газом" потребує належного вивчення, оскільки відповідно до Правил безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 23.05.2007 N 110 (зареєстровано в Мін'юсті 19.12.2007 за N 1389/14656), застосовується поняття технічного обслуговування магістрального нафтопроводу.

При розширенні/звуженні переліків окремих видів робіт підвищеної небезпеки та окремих машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки пропонуємо брати до уваги серед іншого норми Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки". <...>

Одночасно звертаємо увагу на таке.

Щодо Закону про охорону праці

Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджено Законом України від 19.05.2011 N 3392 (Перелік N 3392-VI).

Переліком (Перелік N 3392-VI), зокрема, передбачено дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (пункт 48 (Перелік N 3392-VI)).

При цьому частиною третьої статті 21 Закону про охорону праці встановлено, зокрема, що роботодавець повинен здержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Проте, статтею 33 Закону про охорону праці передбачено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, зокрема, видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) (далі - Закон про Перелік документів дозвільного характеру) забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку (Перелік N 3392-VI), затвердженого цим Законом (Перелік N 3392-VI).

Також повідомляємо, що відповідно до частини шостої статті 21 Закону про охорону праці підставою для переоформлення документа дозвільного характеру є:

• зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;

• зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

При цьому зміна найменування та місцезнаходження юридичної особи або прізвища, імені, по батькові та місця проживання фізичної особи - підприємця не є підставами для переоформлення документа дозвільного характеру (абзац другий частини восьмої 41 Закону про дозвільну систему).

Крім того, статтею 21 Закону про охорону праці передбачено норми щодо видачі дубліката дозволу.

При цьому Законом про дозвільну систему не передбачено видачу дублікатів документів дозвільного характеру.

З огляду на наведене, Закон про охорону праці потребує внесення змін з метою узгодження відповідних норм із Законами про Перелік документів дозвільного характеру (Перелік N 3392-VI) та про дозвільну систему.

Щодо Порядку N 1107 (Постанова N 1107)

Пунктом 3 Порядку N 1107 (Постанова N 1107) визначено, зокрема, що "експертні організації" - це експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Проте положеннями частини третьої статті 21 Закону про охорону праці передбачено, зокрема, що експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання проводиться експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Ураховуючи викладене, пункт 3 Порядку N 1107 (Постанова N 1107) потребує приведення до норм Закону про охорону праці в частині виключення положень щодо підтвердження компетенції інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Крім цього, зазначаємо, пунктом 21 Порядку N 1107 (Постанова N 1107) встановлено, що декларація за формою згідно з додатком 8 (Постанова N 1107) подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою): в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, оформлена згідно з вимогами законів у сфері електронних документів, - дозвільному органу за своїм місцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності чи місцезнаходженням об'єкта не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки відповідно до Закону про дозвільну систему.

Законом, який визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг, є Закон України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) (далі - Закон про адміністративні послуги).

Відповідно до Закону про адміністративні послуги (Закон N 5203-VI) суб'єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб'єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги. <...>

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 922 "Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом" затверджений Порядок повідомлення адміністратора або відповідного дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (Постанова N 922) та форма декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (Постанова N 922) (Порядок N 922).

Ураховуючи викладене, положення Порядку N 1107 (Постанова N 1107) щодо процедури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з охорони праці потребують приведення у відповідність до вимог частини першої статті 9 Закону про адміністративні послуги (Закон N 5203-VI) щодо подання декларації відповідності вимогам законодавства з охорони праці через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування з обов'язковим урахуванням зокрема положень Порядку N 922 (Постанова N 922).

Також звертаємо увагу на таке.

Частиною третьою статті 18 Закону про охорону праці встановлено, що Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці.

Водночас частиною четвертою статті 21 Закону про охорону праці, зокрема, встановлено, що переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Частиною дев'ятою статті 21 Закону про охорону праці передбачено, що набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація (застосування) яких може здійснюватися на підставі такої декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 232/10512).

Перелік видів робіт, машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 N 1107 (Постанова N 1107).

При цьому зазначені вище переліки робіт з підвищеною небезпекою не узгоджуються між собою.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

Ю. Бровченко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.