НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 428

Про заяву ПП "ТРК АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 00528-п від 28.12.2016, м. Білгород-Дністровський, с. Бритівка, с. Випасне, с. Молога, с. Салгани, с. Шабо, с. Прибрежне, смт Затока Одеської області)

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл. (місцезнаходження суб'єкта господарювання: вул. Приморська, буд. 29-а, м. Білгород-Дністровський Одеської обл., 67700; директор Булат Світлана Єфремівна), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00528-п від 28.12.2016 у зв'язку з уточненням назви адміністративно-територіальної одиниці, збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 94 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297, Національна рада вирішила:

1. Переоформити додаток (дата видачі додатка 28.12.2016) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00528-п від 28.12.2016 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., у зв'язку з уточненням назви адміністративно-територіальної одиниці, збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 94 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши:

- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі - м. Білгород-Дністровський, с. Бритівка, с. Випасне, с. Молога, с. Салгани, с. Шабо, с-ще Прибережне, смт Затока Одеської області;

- загальна кількість програм програмної послуги - 94, із них вітчизняних програм - 79.

2. Затвердити ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: уточнення назви адміністративно-територіальної одиниці, збільшення загальної кількості програм програмної послуги, зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., додаток до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00528-п від 28.12.2016.

6. При видачі переоформленого додатка до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00528-п від 28.12.2016 ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., додаток (дата видачі додатка 28.12.2016) вважається недійсним та вилучається.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 428

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) ПП "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС", м. Білгород-Дністровський Одеської обл., у складі програмної послуги в м. Білгород-Дністровському, с. Бритівці, с. Випасному, с. Молозі, с. Салганах, с. Шабо, с-щі Прибережному, смт Затоці Одеської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережі

Перелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N
з/п

Програма

1.

ТОВ "ТРК "Нова Одеса"

2.

ТРК "Одеса Плюс" у вигляді ТОВ

3.

Національна телекомпанія України ("зображення вітрила")

4.

ТОВ "ТРК "Град"

5.

ПАТ "Інформаційне Агентство "Репортер"

6.

ТОВ "ТРК ОНЮА "Академія"

7.

ТОВ "ТЕЛЕКОНЕКТ"

8.

ДП "Парламентський телеканал "Рада"

9.

Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ")

10.

Національна телекомпанія України ("стилізована літера "К")

11.

Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")**

12.

Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")**

13.

Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")**


* - при використанні цифрової та IPTV технологій програми поширюються у відкритому вигляді.

** - для цифрової та IPTV технологій.

Загальна кількість програм програмної послуги - 94, кількість вітчизняних програм - 79.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко

Начальник управління ліцензування

Л. Запорожець


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.