ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

01.12.2014 р.

Справа N 822/4134/14

Вінницький апеляційний адміністративний суд у складі колегії: головуючого судді - Біла Л. М. суддів: Гонтарук В. М., Матохнюк Д. Б., розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 на ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 30 вересня 2014 року у справі за адміністративним позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 до Виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про скасування рішення, встановив:

Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 звернулася до суду з позовом до виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про скасування рішення.

Ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду від 30 вересня 2014 року позовну заяву фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 повернуто на підставі п. 4 ч. 3 ст. 108 КАС України.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, представник ФОП ОСОБА_2 - ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить суд апеляційної інстанції скасувати ухвалу суду першої інстанції та постановити нову, якою справу направити для продовження розгляду. Свої вимоги апелянт аргументує тим, що судом першої інстанції були неповно з'ясовані всі обставини, що мали суттєве значення для вирішення справи та допущені порушення норм процесуального права.

Враховуючи неприбуття жодної з осіб, які беруть участь у справі, у судове засідання, хоча вони були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання та положення ст. 197 КАС України, колегія суддів приходить до висновку про можливість розгляду справи у порядку письмового провадження.

Дослідивши матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Повертаючи позовну заяву фізичної особи - підприємця ОСОБА_2, суд першої інстанції дійшов висновку про те, що позовна заява підписана особою, яка не має повноважень на ведення даної справи.

Колегія суддів не погоджується з даним висновком суду першої інстанції та вважає його передчасним, з огляду на наступне.

Вимоги до позовної заяви встановлено ст. 106 КАС України.

Відповідно до ч. 5 ст. 106 КАС України якщо позовна заява подається представником, то у ній зазначаються ім'я представника, його поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є. Одночасно з позовною заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, зокрема, чи має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником) та чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим ст. 106 цього Кодексу.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 108 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі, що звернулася із позовною заявою.

Колегія суддів вважає, що у разі виникнення сумнівів щодо наявності у довіреної особи - ОСОБА_3 повноважень на подання та підписання позовної заяви від імені позивача, суд першої інстанції, в порядку ч. 1 ст. 108 КАС України, повинен був залишити позовну заяву без руху та надати строк для долучення до матеріалів справи належних доказів, які б підтверджували повноваження представника позивача на підписання та подання позовної заяви до суду. Натомість суд першої інстанції помилково дійшов передчасного висновку, що позов подано особою, яка не має повноважень на ведення справи.

На думку апеляційного суду повернення позовної заяви з підстав п. 4 ч. 3 ст. 108 КАС України можливе лише за умови, якщо з наданого до суду адміністративного позову та доданих до нього матеріалів можна зробити однозначний і беззаперечний висновок про відсутність у особи яка його подала повноважень на ведення справи.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов передчасного висновку щодо наявності підстав про повернення позивачеві адміністративного позову на підставі п. 4 ч. 3 ст. 108 КАС.

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 199 КАС України, за наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду.

Підстави для такого скасування наведені ч. 1 ст. 204 КАС України, до них відноситься: 1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; 3) невідповідність висновків суду обставинам справи; 4) порушення норм матеріального чи процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що судом першої інстанції порушено норми процесуального права, що призвело до неправильного вирішення процесуального питання, а відтак вказану ухвалу слід скасувати, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 195, 196, 199, 204, 205, 206, 212, 254 КАС України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 задовольнити.

Ухвалу Хмельницького окружного адміністративного суду від 30 вересня 2014 року у справі за адміністративним позовом фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 до Виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про скасування рішення скасувати.

Справу направити до Хмельницького окружного адміністративного суду для продовження розгляду.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту постановлення та оскарженню не підлягає.

 

Головуючий

Л. М. Біла

Судді:

В. М. Гонтарук

 

Д. Б. Матохнюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.