НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 397

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської обл.

З урахуванням рішення від 22.12.2016 N 2681 "Про затвердження конкурсних умов" (Умови N 2681) Національна рада рішенням від 22.12.2016 N 2682 (Рішення N 2682) оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Оголошення про конкурс опубліковано 29.12.2016 у газеті "ГОЛОС УКРАЇНИ" N 249 (6503) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської обл. було подано 1 заяву від ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие").

Національною радою встановлено, що статутні документи ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие"), відповідають ст. 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", конкурсну гарантію, як обов'язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.

На підставі пункту а) ч. 14 ст. 25 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие"), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, зокрема висвітлення достовірної та повної інформації, наявність якісного національного музичного продукту.

Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської обл. ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие").

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 N 1684 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015 N 212), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за N 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:

1. Визнати ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие"), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Кремінна та Кремінський район, місце встановлення передавача - м Кремінна, вул. Гагаріна, 11, вежа РТС, обсяг мовлення - 24 години на добу.

2. Видати ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие"), ліцензію на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Кремінна та Кремінський район, місце встановлення передавача - м. Кремінна, вул. Гагаріна, 11, вежа РТС, обсяг мовлення - 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення, конкурсних умов, строком дії ліцензії 7 років.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие"), ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,6 МГц у м. Кремінній Луганської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, територія розповсюдження програм - м. Кремінна та Кремінський район, обсяг мовлення - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення N = 5 (для м. Кремінної), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення та сплату грошового внеску під конкурсну гарантію.

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 397

Програмна концепція мовлення ТОВ "СОРОК ДЕВ'ЯТА ПАРАЛЕЛЬ", м. Київ ("Музичний твір (мелодія) з накладеним текстом "Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие")

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;

Частка програм (передач) власного виробництва: 6 годин на добу, 25 %;

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 14 годин на добу, 59,6 %;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

не менше 25 %

не менше 25 %

не менше 25 %

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

не менше 60 %

не менше 60 %

не менше 60 %


* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 10 годин на добу, 40,4 %;

Формат: музично-інформаційний;

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

N з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

30 хвилин

-

2

Культурно-мистецькі передачі

-

-

3

Науково-просвітницькі передачі

-

-

4

Розважальні передачі

20 хвилин

-

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

30 хвилин

-

6

Підбірка музичних творів

18 годин

-

7

Фільмопоказ

-

-

8

Передачі іншого тематичного спрямування

-

-

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 % за частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва.

Вимоги до програмної концепції:

- рекомендовано розміщення інформаційних передач з регіональною та місцевою тематикою;

- рекомендовано здійснювати мовлення з використанням мови національних меншин, на території їх компактного проживання;

- рекомендовано розміщення дитячих передач;

- здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, використання позивних інших мовників.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.