МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.03.2018 р. N 8/13-60-18

Щодо роз'яснення порядку надання відпустки та матеріальної допомоги міському голові

Департамент з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в межах компетенції розглянув <...> звернення <...> щодо <...> роз'яснення порядку надання відпустки та матеріальної допомоги міському голові та повідомляє.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (далі - Закон) сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста, який обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

На сільського, селищного, міського голову поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (далі - Закон N 2493-III). Посада сільського, селищного, міського голови належить до виборних посад, на які особи обираються на місцевих виборах. Статтею 21 Закону N 2493-III визначено питання щодо оплати праці, відпустки та пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.

Також умови та порядок надання відпусток громадянам України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, визначені в Законі України "Про відпустки".

Надання відпустки посадовим особам місцевого самоврядування, в тому числі голові, здійснюється шляхом видання розпорядження сільського, селищного, міського голови про надання відпустки.

Чинні нормативно-правові акти не зобов'язують голову звертатись до відповідної ради чи виконавчого комітету із заявою про надання відпустки або в якийсь спосіб погоджувати свою відпустку.

Відповідно до абзацу другого пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (далі - Постанова) умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів згідно з додатками 48 - 54 і 57.

Згідно з абзацом другим пункту 6 Постанови преміювання голів обласних, районних і районних у містах рад, їх заступників, сільських, селищних і міських голів, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається відповідною радою.

Додатково повідомляємо, що листи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не встановлюють норм права і мають лише інформаційний характер.

 

Начальник відділу з питань
адміністративно-територіального
устрою Департаменту з питань
місцевого самоврядування та
територіальної організації влади

М. Рубчак


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.