ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 02.02.2016 р. N 3/17

Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2015 N 80/12 "Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки"

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а також з метою забезпечення реалізації прав на безоплатний проїзд електротранспортом в м. Луцьку пільгових категорій громадян міська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28.10.2015 N 80/12 "Про затвердження Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки" (Програма N 80/12), виклавши розділ 8 Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки у новій редакції та доповнити розділ 9 Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки пунктом 32 згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Григоренка С. А. та постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови (Надточій А. В.).

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
02.02.2016 N 3/17

Зміни до Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки (Програма N 80/12)

8. Ресурсне забезпечення Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.

I

II

III

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн., у тому числі:
міський бюджет

29125,3

10603,7

12011,1

13439,2

14871,7

80051,0

кошти не бюджетних джерел

-

-

-

-

-

-

Інші кошти

-

-

-

-

-

-

9. Напрями діяльності та заходи Програми соціального захисту населення міста на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Перелік заходів

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

I етап:

II етап:

III етап:

2016 р.

2017 р.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

32

Забезпечити відшкодування коштів Луцькому підприємству електротранспорту, відповідно до поданих розрахунків з надання послуг за перевезення пільгових категорій громадян

2016 рік

Департамент соціальної політики

Міський бюджет

20000,0

-

-

-

-

Забезпечення безоплатного перевезення пільгових категорій громадян

 

Секретар міської ради

Ю. Вусенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.