АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

15.02.2017 р.

Справа N 573/18/17

 

Провадження N 33/788/54/17

Суддя апеляційного суду Сумської області - Матус В. В., за участю - ОСОБА_3, прокурорів - К. Л. В., А. А. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми справу про адміністративне правопорушення за апеляційною скаргою прокурора - А. А. С. на постанову Білопільського районного суду Сумської області від 16 січня 2017 року, якою провадження у справі про вчинення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця м. Білопілля, Сумської області, адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1727, ч. 2 ст. 1727 КУпАП, закрито у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, встановив:

Згідно протоколів про адміністративне правопорушення пов'язане з корупцією, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді Білопільського міського голови не повідомив наступного робочого дня з моменту коли дізнався, про наявність у нього реального конфлікту інтересів, а саме під час прийняття рішення Білопільською міською радою "Про преміювання міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та секретаря виконкому, встановлення їм надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги" від 25.12.2015 року та вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів.

Постановою судді від 16 січня 2015 року провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно ОСОБА_3, закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого частинами першою та другою статті 1727 КУпАП.

Відповідно поданої апеляційної скарги, прокурор вважає постанову суду такою, що не відповідає нормам Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а тому підлягає скасуванню з накладенням адміністративного стягнення у межах визначених частинами статті санкцій, з урахуванням положень ст. 36 КУпАП. Відповідно до ч. 1 ст. 591 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" ОСОБА_3 мав майновий інтерес при вирішенні питання про його преміювання, а тому це очевидно впливало на об'єктивність та неупередженість прийняття рішення. Відповідно до листа Білопільської міської ради на адресу Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 14.12.2016 року N 1072/02-16 жодного повідомлення з приводу наявності конфлікту інтересів та вжиття дій у відповідних умовах, від посадових осіб міської ради упродовж 2015 - 2016 років не надходило, особисто підписаний Білопільським міським головою ОСОБА_3 Письмове повідомлення ОСОБА_3 від 25.12.2015 року на адресу депутатського корпусу третьої сесії сьомого скликання Білопільської міської ради, про те, що він не буде брати участь у голосуванні питання про преміювання, з метою уникнення прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів, усупереч загальноприйнятих вимог діловодства, належним чином не зареєстровано у канцелярії міської ради, будь які письмові відмітки, що підтверджували факт ознайомлення з ними депутатського корпусу зазначеної місцевої влади відсутні.

Заслухавши пояснення прокурорів, які підтримали апеляційну скаргу, ОСОБА_3, який вважає постанову суду обґрунтованою та просить залишити в силі, дослідивши матеріали справи та піддавши аналізу доводи апеляційної скарги, вважаю, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 245 КУпАП завданням провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом.

Згідно з ст. 280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Судом першої інстанції, вимоги закону були виконані.

Рішенням Білопільської міської ради Сумської області "Про Білопільського міського голову ОСОБА_3." від 17.11.2015 року, визначено, що з 17 листопада 2015 року ОСОБА_3 приступив до виконання повноважень Білопільського міського голови.

30 червня 2016 року ОСОБА_3, міському голові, присвоєно 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах четвертої категорії посад, з виплатою доплат за присвоєний ранг, що підтверджується копією рішення Білопільської міської ради від 30.06.2016 року.

Відповідно протоколу першого пленарного засідання третьої сесії сьомого скликання Білопільської міської ради Сумської області від 25 грудня 2015 року, депутатами було затверджено порядок денний в якому зазначено пункт 5 про преміювання міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та секретаря виконкому, встановлення їм надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги, доповідач: Усик В. А.

Згідно згаданого протоколу головував на сесії міський голова ОСОБА_3.

За прийняття рішення проголосували: "за" - 20, "проти" -, утримались.

Таким чином, суд дійшов вірного висновку про те, що ОСОБА_3 особисто не приймав рішення про виплату собі премії, а приймав участь в голосуванні колегіального органу - міської ради щодо преміювання всіх посадових осіб апарату міської ради.

Згідно до п. 2 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" при встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Статтями 1, 2 Закону України "Про оплату праці" передбачено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Додаткова заробітна плата це - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

Відповідно до ст. 1727 КУпАП та ст. 1 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), під реальним конфліктом інтересів слід вважати суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Даючи оцінку зібраним у справі доказам, приходжу до висновку, що рішення про преміювання, ОСОБА_3 приймав не самостійно, та не всупереч інтересам служби і закону, відповідно в його діях відсутній реальний конфлікт інтересів, так як в даному випадку було реалізовано право голови міської ради на встановлені законами та Конституцією України гарантії щодо оплати праці, та право на голосування ним особисто, а відтак суперечностей в даному випадку у його особистих та службових інтересах не вбачається. При цьому зазначаю, що чинним законодавством інший порядок розгляду питання щодо преміювання посадових осіб апарату міської ради не встановлений.

Крім того, корупційні правопорушення характеризуються умисною формою вини.

Об'єктивна сторона даного правопорушення полягає в бездіяльності особи, яка знала про наявність особистих інтересів чи обставин, які можуть вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, привести до невиконання або неналежного виконання своїх посадових обов'язків, тому зобов'язана була повідомити про це своєму керівникові, однак не зробила цього.

Суб'єктивна сторона корупційного правопорушення характеризується прямим умислом.

Відповідно до ст. 10 КУпАП адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дій чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або свідомо допускала настання них наслідків.

Так п. 2 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII) чітко вказує на обов'язок повідомляти не пізніше наступного робочого дня, коли особа дізналась чи повинна була дізнатись про наявність конфлікту інтересів безпосереднього керівника.

Тобто з вище вказаного вбачається, що Законом не передбачено, в якій саме формі необхідно особі повідомляти про наявність конфлікту інтересів. Крім того матеріали справи про адміністративні правопорушення містять копію листа міського голови ОСОБА_3, адресоване депутатам третьої сесії сьомого скликання Білопільської міської ради, зі змісту якої вбачається, що останній повідомляє про виникнення конфлікту інтересів, під час розгляду на порядку денному сесії міської ради питання про преміювання міського голови, секретаря ради, заступників міського голови та секретаря виконкому, встановлення їм надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги.

Твердження прокурора про обов'язкову реєстрацію вказаної заяви в канцелярії міської ради, вважаю необґрунтованою. Крім того всі питання порядку денного першого пленарного засідання третьої сесії сьомого скликання Білопільської міської ради Сумської області обговорювалися депутатами, які відповідно розуміли про існування конфлікту інтересів.

Відсутність на законодавчому рівні конкретних та чітких правил поведінки по розв'язанню конфлікту інтересів унеможливлює притягнення особи до відповідальності.

У рішенні Європейського суду з прав людини по справі "Вєренцов проти України" від 11 квітня 2013 року (Рішення) суд зазначив, що відповідальність за порушення встановленого порядку не може наступати, якщо зазначений порядок не було достатньо чітко встановлено внутрішнім законодавством.

Відповідно до вимог ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", національні суди при розгляді справ зобов'язанні застосовувати Конвенцію та практику Суду, які є джерелом національного права.

За таких обставин, не знайшли підтвердження дані протоколу про адміністративне правопорушення, в якому зазначено, що ОСОБА_3 не повідомив про наявний реальний конфлікт інтересів міського голови та сесії Білопільської міської ради про розгляд питання щодо преміювання міського голови.

Висновок суду першої інстанції про відсутність в діях ОСОБА_3 складу адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1727, ч. 2 ст. 1727 КУпАП є вірним, та відповідає фактичним обставинам справи, ґрунтується на всебічному, повному та об'єктивному з'ясуванні всіх обставин справи. Тому доводи апелянта щодо незаконності постанови суду є безпідставними.

Керуючись ст. 294 КУпАП, суддя постановив:

Апеляційну скаргу прокурора А. А. С. залишити без задоволення.

Постанову Білопільського районного суду Сумської області від 16 січня 2017 року, якою провадження у справі про вчинення ОСОБА_3 адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1727, ч. 2 ст. 1727 КУпАП, закрито у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, залишити без змін.

Постанова набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.

 

Суддя апеляційного
суду Сумської області

В. В. Матус


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.