КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛИСТ

від 18.04.2018 р. N 002-340

Щодо порядку передачі закладами охорони здоров'я нерухомого майна в орендне користування загальною площею не більше 200,00 кв. м

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) розглянуто <...> звернення <...> щодо порядку передачі закладами охорони здоров'я нерухомого майна в орендне користування загальною площею не більше 200,00 кв. м та повідомляємо.

Загальний порядок передачі комунального майна територіальної громади міста Києва в оренду визначено у рішенні Київської міської ради від 21.04.2015 р. N 415/1280, яким затверджено Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва (Положення N 415/1280) (далі - Положення), Методику розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (Положення N 415/1280) (далі - Методика), Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва (Положення N 415/1280) та Типовий договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду (Положення N 415/1280).

У розділі 2 Положення (Положення N 415/1280) зазначено, що орендодавцями нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Києва є Департамент комунальної власності м. Києва, районні в місті Києві державні адміністрації, а також комунальні підприємства, установи та організації територіальної громади міста Києва - щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.

Згідно з положеннями Методики (Положення N 415/1280) розмір ставки орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади міста Києва визначається відповідно до цільового призначення орендованого приміщення та встановлюється у відсотках від вартості приміщення.

Відповідно до умов договорів оренди за користування об'єктом оренди орендар сплачує орендну плату на рахунок підприємства-балансоутримувача незалежно від наслідків господарської діяльності.

Процеси формування та розподілу грошових ресурсів розкриваються в рішеннях Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік, що приймаються відповідно до Бюджетного кодексу України, який регулює відносини, що виникають у процесі складання, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Розмір відрахувань та розподіл коштів між бюджетом м. Києва та підприємствами, організаціями-балансоутримувачами майна комунальної власності, що є отримувачами орендної плати, затверджуються відповідно до рішень Київської міської ради про бюджет міста Києва на кожний окремий рік.

Після надходження платежу на рахунки або до каси підприємств, організацій - балансоутримувачів за оренду майна територіальної громади міста Києва, в першу чергу, сплачується податок на додану вартість у розмірах по порядку, визначених нормами розділу IV Податкового кодексу України. Після перерахування зазначеного податку балансоутримувачем здійснюється розподіл надходжень від оренди нерухомого майна, а саме: затверджений розмір відсотку суми надходжень від оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади міста Києва зараховується до загального фонду бюджету міста Києва, інші кошти залишаються на рахунках підприємств, організацій-балансоутримувачів.

 

Перший заступник голови

М. Поворозник


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.