ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.04.2018 р. N 14-08/309-5445

Щодо подання фінансової та бюджетної звітності за I квартал 2018 року через АС "Є-Звітність"

Державна казначейська служба України (далі - Казначейство) повідомляє, що зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 р. N 44 (Порядок N 44) <...> (далі - Порядок N 44), знаходяться на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Зазначеними змінами до Порядку N 44 (Порядок N 44) передбачено, що форми звітності складаються та подаються із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Державної казначейської служби України (далі - АС "Є-Звітність").

Проте:

пунктом 17 чинного Порядку N 44 (Порядок N 44) встановлено, що форми бюджетної звітності подаються також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Казначейства України. У процесі подання бюджетної звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис";

пунктами 13 (Порядок N 307) та 14 Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі (Порядок N 307), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року N 307 <...> (далі - Порядок N 307), встановлено, що фінансова звітність подається органам Казначейства також на електронних носіях згідно з вимогами автоматизованої системи Державної казначейської служби України. При поданні фінансової звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" визначено, що електронний документ - це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, створення якого завершується накладанням електронного підпису. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис".

Електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа (Закон України "Про електронний цифровий підпис").

Станом на 03.04.2018 р. АС "Є-Звітність" знаходиться в дослідно-промисловій експлуатації та в повному обсязі забезпечує виконання вимог вищезазначених законів України і нормативних документів щодо складання звітності.

Враховуючи вищевикладене, розпорядники та одержувачі бюджетних коштів можуть здійснити подачу звітності за I квартал 2018 року в електронному вигляді через АС "Є-Звітність", яка надає можливість візуалізувати оригінал електронної форми звітності на паперових носіях, що відповідає вимогам Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг". Подана в електронному вигляді звітність буде перевірена та завізована органом Казначейства в установленому порядку.

Додатково повідомляємо, що АС "Є-Звітність" буде налаштована на подання звітності за I квартал 2018 року починаючи з 10 квітня поточного року.

З метою накопичення та використання у майбутньому звітних даних пропонуємо розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, які подали звітність за I квартал 2018 року на паперових носіях, здійснити її подання в електронному вигляді через АС "Є-Звітність".

 

Заступник Голови

О. Грубіян


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.