ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 31.07.2017 р. N 5.2-28-1353

Щодо нарахування допомоги у перші дні роботи

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула ваше звернення щодо практичного застосування норм пункту 28 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266 (далі - Порядок), та повідомляє.

Відповідно до пункту 3 Порядку середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (період перебування у трудових відносинах) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.

Згідно із пунктом 28 Порядку, якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності), середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку.

Отже, норми Порядку розрізняють поняття: "перебування у трудових відносинах" та "перший день роботи" і застосовуються в контексті закладеного у норми Порядку змісту.

Враховуючи зазначене вище:

- у прикладі 1 звернення першим днем роботи працівника, прийнятого на роботу 01.06.2017 р., буде день, коли він повинен був відповідно до свого графіка роботи фактично приступити до роботи, а тому обчислення середньої заробітної плати необхідно здійснювати відповідно до норм пункту 28 Порядку;

- у прикладі 2 звернення, враховуючи те, що страховий випадок настав на другий день роботи працівника, розрахунковим періодом будуть календарні дні перебування у трудових відносинах перед настанням страхового випадку (пункт 27 Порядку). Але у зв'язку із тим, що працівник перед настанням страхового випадку перебував у відпустці без збереження заробітної плати, яка є поважною причиною та періоди якої виключаються із розрахункового періоду, обчислення середньої заробітної плати здійснюється відповідно до норм пункту 28 Порядку.

 

Т. в. о. заступника директора

С. Буринський


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.