ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

22.12.2014 р.

Справа N 806/1331/14

Житомирський апеляційний адміністративний суд у складі колегії: головуючого, судді - Франовської К. С., суддів: Бондарчука І. Ф., Хаюка С. М., при секретарі - Лялевич С. С., за участю представників сторін, розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецгортехніка" на ухвалу Житомирського окружного адміністративного суду від 12 травня 2014 р. у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецгортехніка" до Коростенської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області про визнання протиправним податкового повідомлення-рішення, встановив:

Ухвалолою Житомирського окружного адміністративного суду від 12 травня 2014 року залишена без розгляду позовна заява ТОВ "Спецгортехніка" до Коростенської ОДПІ про визнання протиправним податкового повідомлення-рішення.

Ухвала суду мотивована тим, що позивач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, повторно, 12 травня 2014 року не прибув до суду, причини неявки не повідомив та клопотання про розгляд справи у його відсутності не подав, а тому суд, відповідно до ч. 3 ст. 128 КАС України, залишив позовну заяву без розгляду.

Не погоджуючись з ухвалою суду першої інстанції, позивач оскаржив її, подавши до Житомирського апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу суду першої інстанції та справу направити для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що суд першої інстанції прийняв оскаржувану ухвалу неналежно їх повідомивши про розгляд даної справи, оскільки повідомлення про розгляд справи ними отримано не було.

Заслухавши суддю-доповідача у справі, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги у їх сукупності, колегія суддів приходить до переконання, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 204 Кодексу адміністративного судочинства підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є: 1) неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими; 3) невідповідність висновків суду обставинам справи; 4) порушення норм матеріального та процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.

Як вбачається із оскаржуваної ухвали, суд першої інстанції залишаючи позов без розгляду прийшов до переконання, що позивач будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи 16 квітня та 12 травня 2014 року, повторно не з'явився в судове засідання, причини неявки не повідомив та клопотання про розгляд справи у його відсутності не подав, а тому суд, відповідно до ч. 3 ст. 128 КАС України, залишив позовну заяву без розгляду.

Проте, з таким висновком суду першої інстанції не можна погодитись виходячи з наступного.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 49 КАС України передбачено право осіб, які беруть участь у справі, знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів.

Суд встановлено та матеріалами справи підтверджується наступне. Справа призначалась до розгляду на 16 квітня 2014 року на 11 годину.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 128 КАС України суд відкладає розгляд справи у разі неприбуття у судове засідання сторони (сторін) або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у справі, про яких немає відомостей, що їм вручені повістки.

Як свідчить довідка, складена секретарем судового засідання, 16 квітня 2014 року розгляд справи було відкладено на 12 травня 2014 року на 16 годину 30 хвилин у зв'язку з неявкою представника позивача та відсутністю даних про вручення йому судової повістки. (а. с. 74).

18 квітня 2014 року до суду повернулось невручене позивачу поштове відправлення з повісткою з відміткою поштового відділення "за закінченням терміну зберігання" (а. с. 76)

В наступне судове засідання 12 травня 2014 року представник позивача не з'явився, поштове відправлення з судовою повісткою повернуто до суду неврученим з відміткою "за закінченням терміну".

Виходячи з правил, встановлених ч. 3 ст. 128 КАС України у разі повторного неприбуття в судове засідання позивача, належним чином повідомленого про дату, час і місце судового розгляду, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, суд залишає позовну заяву без розгляду.

Аналогічне положення закріплено також у п. 4 ст. 155 КАС України, яким передбачено, що позов підлягає залишенню без розгляду, якщо позивач повторно не прибув у попереднє судове засідання чи у судове засідання без поважних причин, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності.

Отже, істотною умовою для ухвалення процесуального рішення про залишення позовної заяви без розгляду є повторне неприбуття, належним чином повідомленого позивача у судове засідання.

Виходячи з правил, встановлених ст. 128 КАС України, при вирішенні питання про те, чи була особа, яка бере участь у справі, належно повідомлена про судовий розгляд, суд повинен ретельно перевірити відомості про судові виклики та повідомлення осіб, зокрема, чи є розписки про одержання повісток.

Строки та процедуру вручення повісток врегульовано ст. 35 КАС України (в редакції чинній на момент постановлення судом першої інстанції оскаржуваної ухвали), у ч. 1 якої зокрема зазначено, що повістка вручається під розписку.

Згідно ч. 3 ст. 33 КАС України судовий виклик або судове повідомлення осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів здійснюється рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою), кур'єром із зворотною розпискою за адресами, вказаними цими особами, або шляхом надсилання тексту повістки, складеного відповідно до статті 34 цього Кодексу факсимільним повідомленням (факсом, телефаксом), електронною поштою, телефонограмою, опублікування у друкованому засобі масової інформації.

Відповідно до ч. 8 ст. 35 КАС України вважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Відповідно до ч. 11 ст. 35 КАС України у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Аналізуючи наведені норми, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що повістка супроводжується зворотною розпискою, що підтверджує факт і дату одержання повістки адресатом або причини неодержання. Розписка після її заповнення повертається до суду у такий же спосіб, що й надіслана повістка. Розписка має значення при визначенні, чи був відповідний учасник адміністративного процесу належним чином повідомлений про судове засідання, а тому суд зобов'язаний приєднати таку до матеріалів справи.

Отже, враховуючи, що в судове засідання, призначене на 16 квітня 2014 року позивач не прибув, проте на цей час до суду не повернулось поштове відправлення з судовою повісткою, неявка в судове засідання 12 травня 2014 року є першою, а не повторною, що свідчить про відсутність підстав передбачених ч. 3 ст. 128 КАС України для залишення позовної заяви без розгляду.

Крім того, колегія суддів звертає увагу на те, що при надісланні судової повістки позивачу про виклик в судове засідання на 12 травня 2014 року, при зазначенні адреси ТОВ "Спецгортехніка" допущена технічна помилка (в рекомендованому повідомленні вказано адресу: с. Бехи, вул. Бригадна, 5-а, а на конверті - с. Бехи, вул. Бригадна, 5).

З огляду на те, що оскаржувана ухвала судом першої інстанції постановлена з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи та з порушенням норм процесуального права, що призвело до безпідставного залишення позовної заяви без розгляду, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про необхідність її скасування з направленням справи на продовження розгляду до суду першої інстанції.

Керуючись ст. ст. 195 - 196, 199, 204 - 206 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецгортехніка" задовольнити.

Ухвалу Житомирського окружного адміністративного суду від 12 травня 2014 р. скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення виготовлено 22 грудня 2014 р.

 

Головуючий, суддя

К. С. Франовська

Судді:

І. Ф. Бондарчук

 

С. М. Хаюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.