МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N 4
засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ

від 1 листопада 2017 року

Протокол N 4 затвердженонаказом Міністерства інфраструктури Українивід 30 листопада 2017 року N 414

На засіданні присутні члени Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - Комісія):

1. Лавренюк Ю. Ф.

- заступник Міністра інфраструктури України, голова Комісії.

2. Галас В. П.

- начальник Управління транспортних перевезень українського державного підприємства "Укрінтеравтосервіс".

3. Гора В. Д.

- інженер 2 категорії лабораторії досліджень використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут".

4. Главацький П. В.

- учасник громадського об'єднання "Український транспортний союз".

5. Крижанівський Я. В.

- учасник громадського об'єднання "Український транспортний союз".

6. Мальчевська В. М.

- учасник громадського об'єднання "Український транспортний союз".

7. Небораківський Я. С.

- інженер 1 категорії лабораторії досліджень використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут".

8. Петраківський В. О.

- головний фахівець відділу організаційного забезпечення Управління транспортних перевезень українського державного підприємства "Укрінтеравтосервіс".

9. Сасін В. В.

- директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень.

Засідання відкрив голова Комісії Лавренюк Ю. Ф., який проінформував, що на засіданні Комісії відсутні лише 3 члени Комісії, тому засідання Комісії є правомочним.

Голова Комісії доручив вести протокол засідання Комісії Крижанівському Я. В.

Голова Комісії запропонував такий порядок денний.

Порядок денний:

1. Про прийом електронних анкет для участі у розподілі на 2018 рік.

2. Про інші питання.

Присутні члени Комісії одноголосно погодили вищевказаний порядок денний.

1. СЛУХАЛИ:

Сасіна В. В., який проінформував, що згідно рішень Протоколу N 3 засідання Комісії, яке відбулося 17.10.2017 на сайті Міністерства інфраструктури України було розміщено інформацію для перевізників про необхідність дотримання строків подання електронних анкет для участі у розподілі дозволів ЄКМТ на 2018 рік і прискорення подання зазначених анкет на електронну адресу Міністерства інфраструктури України (ekmt2018@mtu.gov.ua).

ВИСТУПИЛИ:

Сасін В. В. повідомив, що 24 - 26.10.2017 через технічні проблеми з серверами Міністерства інфраструктури України було неможливо приймання електронних анкет від перевізників. Тому було б доцільно продовжити термін приймання зазначених анкет ще на 3 дні.

Сасін В. В. проінформував, що до Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень надійшли звернення від перевізників - учасників конкурсу про зміну електронних адрес для подання електронної анкети, тому необхідно вирішити питання щодо впровадження таких змін, оскільки це дозволяється згідно пункту 4 розділу III Порядку проведення Конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 N 757 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675.

Галас В. В. проінформував, що станом на 01.11.2017 було прийнято електронні анкети від 1058 перевізників (з 1109, які подали листи-повідомлення), серед зазначеної кількості 15 анкет мають зауваження.

Лавренюк Ю. Ф. проінформував, що у зв'язку із загрозою кібернетичних атак на сервери Міністерства інфраструктури України, втому числі і поштовий сервер, зовнішній доступ до електронних ресурсів міністерства був відсутній протягом 3 діб, тому доцільно було б поновити загальну кількість днів прийому електронних анкет від перевізників - учасників конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ на 2018 рік.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги зазначену інформацію.

2. Доручити Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень внести зміни у таблицю електронних адресів згідно звернень перевізників.

3. Не допускати до участі у конкурсі перевізників, які надіслали електронні анкети до участі у конкурсі на визначену електронну адресу після 00:00 04.11.2017.

За рішення по пунктах 1 та 2 присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Галас П. В., Главацький П. В., Гора В. Д., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Небораківський Я. С., Петраківський В. О., Сасін В. В.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

За рішення по пункту 3 присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Галас П. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Петраківський В. О., Сасін В. В.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - Гора В. Д., Небораківський Я. С.

Рішення прийнято більшістю голосів.

2. СЛУХАЛИ:

Крижанівського Я. В., який проінформував про допущену технічну помилку в Таблиці 1 до Протоколу N 2 засідання Комісії, яке відбулося 22.09.2017. Згідно пункту 3 порядку денного було розглянуто питання про переоформлення 2 дозволів ЄКМТ (N 01411 та 01412) з ФОП Яцюк Вадим Олександрович (ІПН 2550903499) ПП "ЯВА-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39776298) у зв'язку із реорганізацією. (2 дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями). За переоформлення цих дозволів було одноголосно проголосовано всіма присутніми членами Комісії. Проте в таблиці 1 зазначено про переоформлення лише 1 дозволу категорії Євро-5 з усіма обмеженнями.

Сасіна В. В. про проведення наступного засідання Комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Сасін В. В. запропонував дозволити переоформлення 1 дозволу ЄКМТ категорії Євро-5 з усіма обмеженнями на ПП "ЯВА-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39776298).

Лавренюк Ю. Ф. запропонував провести наступне засідання 15 листопада 2017 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті здійснити переоформлення дозволу ЄКМТ категорії Євро-5 з усіма обмеженнями на ПП "ЯВА-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 39776298).

2. Провести наступне засідання Комісії не пізніше 15 листопада 2017 року.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Галас П. В., Главацький П. В., Гора В. Д., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Небораківський Я. С., Петраківський В. О., Сасін В. В.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова Комісії

Ю. Ф. Лавренюк

Протокол склав

Я. В. Крижанівський

Члени Комісії:

 

В. П. Галас

Я. С. Небораківський

П. В. Главацький

В. О. Петраківський

В. Д. Гора

В. В. Сасін

В. М. Мальчевська

 

 


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.