МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N 3
засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ

від 17 жовтня 2017 року

Протокол N 3 затвердженонаказом Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2017 року N 414

На засіданні присутні члени Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ (далі - Комісія):

1. Лавренюк Ю. Ф.

- заступник Міністра інфраструктури України, голова Комісії.

2. Басараба П. Д.

- заступник начальника управління - начальник відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг Державної служби України з безпеки на транспорті.

3. Воронов Є. В.

- головний спеціаліст відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг Державної служби України з безпеки на транспорті.

4. Галас В. П.

- начальник Управління транспортних перевезень українського державного підприємства "Укрінтеравтосервіс".

5. Гора В. Д.

- інженер 2 категорії лабораторії досліджень використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут".

6. Главацький П. В.

- учасник громадського об'єднання "Український транспортний союз".

7. Небораківський Я. С.

- інженер 1 категорії лабораторії досліджень використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут".

8. Петраківський В. О.

- головний фахівець відділу організаційного забезпечення Управління транспортних перевезень українського державного підприємства "Укрінтеравтосервіс".

9. Сасін В. В.

- директор Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень.

10. Хмарський С. Г.

- головний технічний інспектор праці ЦК Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

Засідання відкрив голова Комісії Лавренюк Ю. Ф., який проінформував, що на засіданні Комісії з поважних причин відсутні три члени Комісії, тому засідання Комісії є правомочним.

Голова Комісії доручив вести протокол засідання Комісії Сасіну В. В.

Голова Комісії запропонував такий порядок денний.

Порядок денний:

1. Про результати оформлення дозволів ЄКМТ згідно перерозподілу від 04.08.2017.

2. Про прийом листів-повідомлень для участі у розподілі на 2018 рік.

3. Про прийом електронних анкет для участі у розподілі на 2018 рік.

4. Про інші питання.

Присутні члени Комісії одноголосно погодили вищевказаний порядок денний.

1. СЛУХАЛИ:

Воронова Є. В., який проінформував про результаті оформлення дозволів ЄКМТ згідно перерозподілу від 15.08.2017, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.08.2017 N 276.

За інформацією Державної служби України з безпеки на транспорті залишок незабраних дозволів ЄКМТ склав 3 дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний" і вище.

Перевізники, котрі не забрали розподілені згідно перерозподілу від 15.08.2017, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.08.2017 N 276, дозволи:

N п/п

Код ЄДРПОУ

Назва перевезника

1

20446778

МПП ІДЕЯ

2

3150603150

ФОП ЗАН ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

3

35095054

ТзОВ ІВА-ТРАНС ПЛЮС

ВИСТУПИЛИ:

Воронов Є. В. повідомив, що вищезазначені перевізники не будуть оформлювати дозволи згідно перерозподілу від 15.08.2017, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.08.2017 N 276.

Лавренюк Ю. Ф. запропонував у разі надходження до Міністерства інфраструктури України листа, підтверджуючого, що зазначені перевізники не будуть забирати дозволи згідно перерозподілу, розподілити нерозподілений залишок 3-м наступним перевізникам згідно сформованого рейтингу виконаних перевезень за I - III квартали 2017 року в розрізі транспортних засобів, які здійснили найбільшу кількість перевезень вантажів за зазначений період,

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги зазначену інформацію.

2. У разі надходження письмового повідомлення від перевізників МПП "Ідея", ФОП Зан Юрій Васильович та ТзОВ "Іва-транс плюс" про відмову від дозволів ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний" і вище, котрі було розподілено згідно перерозподілу від 15.08.2017, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15.08.2017 N 276, рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті оформити та видати дозволи ЄКМТ згідно раніше сформованого рейтингу.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Басараба П. Д., Воронов Є. В., Галас П. В., Главацький П. В., Гора В. Д., Небораківський Я. С., Петраківський В. О., Сасін В. В., Хмарський С. Г.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Сасіна В. В., який проінформував щодо здійснених заходів щодо організації прийому документів від учасників конкурсу.

Сасін В. В. проінформував присутніх, що у відповідності з розділом II Порядку у період з 01 вересня до 15 вересня (включно) здійснювався прийом листів-повідомлень від перевізників - учасників конкурсу. На даний час Департаментом стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень опрацьовані листи-повідомлення від перевізників - учасників конкурсу.

ВИСТУПИЛИ:

Сасін В. В. зауважив, що на сайті Міністерства інфраструктури розміщений перелік перевізників, які своєчасно надіслали листи-повідомлення і допущені до другого етапу прийому документів для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ. В той же час до Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень ще надійшли листи-повідомлення від перевізників із датою відправки (згідно поштового штемпеля) до 15.09.2017 включно та після встановленого порядком терміну. Перелік перевізників, які надіслали відповідні листи-повідомлення до 15 вересня та після, додаються.

Главацький П. В. повідомив, що немає законних підстав відмовити перевізникам прийняти участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ на 2018 рік, котрі надіслали листи-повідомлення до 15.09.2017.

Лавренюк Ю. Ф. проінформував, що з моменту закінчення терміну прийому листів-повідомлень пройшло більше місяця, тому запропонував більше не приймати до розгляду листи-повідомлення на участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги зазначену інформацію.

2. З 17.10.2017 зупинити прийом листів-повідомлень та допустити до участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ на 2018 рік, а саме до другого етапу - подання електронних анкет, перевізників згідно додатку.

3. Доручити Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень доповнити список перевізників, які надіслали листи-повідомлення на участь у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ до 15.09.2017 включно і мають підтвердження про дату відправлення документа вчасно до загальної таблиці учасників конкурсу, яка розміщена на сайті Міністерства інфраструктури України.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Басараба П. Д., Воронов Є. В., Галас П. В., Главацький П. В., Гора В. Д., Небораківський Я. С., Петраківський В. О., Сасін В. В., Хмарський С. Г.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Галас В. П. представив презентацію про прийом електронних анкет для участі у розподілі на 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ:

Сасін В. В. повідомив, що 28.09.2017 на сайті Міністерства інфраструктури України розміщено роз'яснення для учасників конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ про подання електронних анкет та даних, які необхідно внести до зазначеного документу.

Главацький П. В. проінформував, що на сайтах громадського об'єднання "Український транспортний союз" та АсМАП України також оприлюднена відповідна інформація.

Галас В. П. зазначив, що станом на 17.10.2017 в зведеній таблиці, котра розміщена на сайті Міністерства інфраструктури України розміщено 414 електронні анкети з 1102 перевізника, котрі подали листи-повідомлення.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до уваги зазначену інформацію.

2. Доручити Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних переведень розмістити на сайті Міністерства інфраструктури України інформацію для перевізників, що станом на 17.10.2017 подано менше половини електронних анкет для участі у розподілі на 2018 рік, та про необхідність активізації процесу заповнення електронної анкети, адже термін прийому анкети до 31.10.2017 включно.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Басараба П. Д., Воронов Є. В., Галас П. В., Главацький П. В., Гора В. Д., Небораківський Я. С., Петраківський В. О., Сасін В. В., Хмарський С. Г.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

Сасіна В. В. про необхідність завчасної підготовки даних для розподілу та про проведення наступного засідання Комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Сасін В. В. поінформував, що з метою підготовки даних для розподілу дозволів ЄКМТ з правами роботи по країнам, що встановили обмеження, необхідно заповнити таблицю згідно додатку.

Главацький П. В. повідомив, що з метою об'єктивного розподілу дозволів ЄКМТ з правами роботи по країнах, що встановили обмеження, необхідно враховувати додаткові параметри під час обчислення ефективності перевізників до/з Російської Федерації.

Лавренюк Ю. Ф. запропонував провести наступне засідання 25 жовтня 2017 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті надати до Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень інформацію по країнам, що встановили обмеження, до 10.11.2017 згідно таблиці, що додається.

2. Доручити Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень за участі учасників Комісії розробити пропозиції щодо питання врахування додаткових параметрів під час обчислення ефективності перевізників до/з Російської Федерації та надати їх на розгляд Комісії на наступному засіданні.

3. Провести наступне засідання Комісії не пізніше 25 жовтня 2017 року.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Басараба П. Д., Воронов Є. В., Галас П. В., Главацький П, В., Гора В. Д., Небораківський Я. С., Петраківський В. О., Сасін В. В., Хмарський С. Г.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова Комісії

Ю. Ф. Лавренюк

Протокол склав

В. В. Сасін

Члени Комісії:

 

П. Д. Басараба

Є. В. Воронов

В. П. Галас

П. В. Главацький

В. Д. Гора

Я. С. Небораківський

В. О. Петраківський

С. Г. Хмарський

 

Додаток

Таблиця
перевізників, які надіслали листи-повідомлення до Міністерства інфраструктури України після 15.09.2017, але мають підтвердження відправлення до 15.09.2017

N п/п

Реєстр. номер

Дата реєстрації вх. листа

Найменування автомобільного перевізника

Код ЄДРПОУ

E-mail

Номер вхідого листа

Українською мовою

Англійською мовою

1102

1128

02.10.2017

ФОН ГЛАДКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

PE HLADKYI YURII

2646312197

atp0207@gmail.com

34221/0/7-17

1103

1129

28.09.2017

ТОВ "АТЗТ ТРАНССЕРВІС"

LLC "ATZT IRANSSERVICE"

20583021

prishchepko@tsu.kiev.ua

33757/0/7-17
33811/0/7-17

1104

1130

28.09.2017

ТОВ "ГЛОБАЛ СМАРТ ЛОГІСТИКС"

LLC "GLOBAL SMART LOGISTICS"

37318583

ozhegova.i@email.com

33812/0/7-17

1105

1131

27.09.2017

ФОП ЗАЙЦЕВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

FLP ZAISEV OLEKSANDR

2402011154

ojenches@gmail.corn

33565/0/7-17

1106

1132

22.09.2017

ФОП СЕМЕНОВ ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ

PE SEMENOV YEVHENII

2512001394

rusya.i.i@i.ua

33148/0/7-17

1107

1133

05.10.2017

ТОВ "КАІР-1"

LLC "KAIR-l"

31360128

kairservis@ukr.net

34779/0/7-17

1108

1134

12.10.2017

ФОП ЗОВДУН МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ

FOP ZOVDUN MYKHAYLO

2589207036

Trishko2015@gmail.com

35838/0/7-17

1109

1135

06.10.2017

ТОВ ТК МАГНАТ

LLC TC MAGNAT

38997731

vs@magnat.dp.ua

34981/0/7-17

 

Додаток

Інформація про оформлені, видані та повернені дозволи станом на 15.10.2017

Тип

Вид дозволу

Перевізник

Країна

Рік

N дозволу

N ТЗ

Дата видачі

ПВД видачі

Дата повернення

ПВД повернення

вантаж.

 

 

Австрія

2017

 

 

 

 

 

 

вантаж.

 

 

Греція

2017

 

 

 

 

 

 

вантаж.

 

 

Італія

2017

 

 

 

 

 

 

вантаж.

 

 

Угорщина

2017

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.