МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N 13
засідання Комісії з розподілу дозволів ЄКМТ

від 4 серпня 2017 року

Протокол N 13 затвердженонаказом Міністерства інфраструктури України від 11 серпня 2017 року N 274 (Наказ N 274)

На засіданні присутні члени Комісії з розподілу дозволів ЄКМТ (далі Комісія):

1. Лавренюк Ю. Ф.

- заступник Міністра інфраструктури України, голова Комісії.

2. Кубальська-Колтунович С. С.

- заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень, начальник відділу розвитку та регулювання ринку автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України, заступник голови Комісії.

3. Бондар О. В.

провідний інженер лабораторії дослідження використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут", секретар Комісії.

4. Воронов Є. В.

виконуючий обов'язки начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг Державної служби України з безпеки на транспорті.

5. Главацький П. В.

- генеральний директор Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

6. Крижанівський Я. В.

- заступник директора департаменту транспортної політики Секретаріату Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

7. Мальчевська В. М.

- директор департаменту транспортної політики Секретаріату Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

8. Матковський Д. Ю.

- радник Міністра інфраструктури України.

9. Несвітайло В. І.

- начальник відділу роботи з дозвільними системами всеукраїнського громадського об'єднання "Український транспортний союз".

10. Хмарський С. Г.

головний технічний інспектор праці ЦК Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

Засідання відкрив голова Комісії Лавренюк Ю. Ф., який зауважив, що на засіданні Комісії присутні всі члени Комісії, тому засідання Комісії є правомочним. Голова Комісії запропонував такий порядок денний:

1. Про результати оформлення дозволів ЄКМТ згідно розподілу від 22.12.2016 та перерозподілу від 06.04.2017.

2. Про перерозподіл залишку нерозподілених та незабраних дозволів ЄКМТ.

3. Про переоформлення дозволів ЄКМТ.

4. Різне.

Присутні члени Комісії одноголосно погодили вищевказаний порядок денний.

1. СЛУХАЛИ:

Воронова Є. В., який повідомив присутніх, що відповідно до результатів оформлення дозволів ЄКМТ, згідно з розподілом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 22.12.2016 N 458, та перерозподілом, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 06.04.2017 N 135, залишок нерозподілених та незабраних дозволів ЄКМТ складає:

дозволи ЄКМТ категорії "Євро-4 безпечний" і вище - 26 шт.;

дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний" і вище - 88 шт.;

прав роботи по Угорщині - 17 шт.;

прав роботи по Греції - 1 шт;

прав роботи по Росії - 1 шт;

прав роботи по Італії - 11 шт.

ВИСТУПИЛИ:

Лавренюк Ю. Ф. проінформував, що деякі підприємства добровільно відмовились від вже отриманих дозволів ЄКМТ і повернули їх до Державної служби України з безпеки на транспорті.

Крім того, Лавренюк Ю. Ф. висловив думку, що Державна служба України з безпеки на транспорті повинна узагальнити таку інформацію і надати її всім членам Комісії не пізніше ніж за два дні до наступного засідання Комісії.

ВИРІШИЛИ:

1. Узяти до відома надану інформацію.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський С. Г., Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Кубальську-Колтунович С. С., яка проінформувала, що перерозподіл дозволів ЄКМТ серед українських перевізників повинен відбуватись відповідно до пункту 10 розділу IV Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 N 757 (із змінами) зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 N 1076/9675.

ВИСТУПИЛИ:

Главацький П. В. запропонував скласти рейтинг виконаних перевезень за I - III квартали 2017 року в розрізі транспортних засобів, які здійснили найбільшу кількість перевезень вантажів за зазначений період. Права роботи по країнах, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, надавати тим перевізникам, які отримали додаткові дозволи ЄКМТ і мають найбільші показники виконаних перевезень до цих країн своїми транспортними засобами.

ВИРІШИЛИ:

1. Узяти до відома надану інформацію.

2. Розподіл залишку дозволів ЄКМТ провести згідно сформованого рейтингу.

3. Права роботи по країнах, що встановили обмеження щодо в'їзду на свою територію за дозволами ЄКМТ, надавати тим перевізникам, які отримали додаткові дозволи ЄКМТ і мають найбільші показники виконаних перевезень до цих країн своїми транспортними засобами.

4. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті сформувати рейтинг виконаних перевезень за I - III квартали 2017 року в розрізі транспортних засобів, які здійснили найбільшу кількість перевезень вантажів за зазначений період на підставі інформації Державної фіскальної служби та Державної служби України з безпеки на транспорті.

5. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті надати інформацію по рейтингу всім членам Комісії не пізніше ніж за два дні до наступного засідання Комісії.

За прийняті рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський Г. Г., Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Кубальську-Колтунович С. С. про звернення перевізників, які просили переоформити виділені їм дозволи ЄКМТ, у зв'язку із змінами реквізитів.

1. ТОВ "Автоспецтранс ККПК" (код ЄДРПОУ 34161733) просить переоформити дозволи ЄКМТ (NN 03127, 03128, 03129, 03130) у зв'язку із зміною юридичної адреси. (4 дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями).

2. ПрАТ "ІЗТ-Авто" (код ЄДРПОУ 30258639) просить переоформити дозволи ЄКМТ (NN 01891, 01892, 01893) на ПАТ "Іллічівськзовніштранс" (код ЄДРПОУ 01860124) у зв'язку із реорганізацією. (1 дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-4" з усіма обмеженнями та 2 дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями).

3. ТОВ "Овертранс" (код ЄДРПОУ 33744110) просить переоформити дозволи ЄКМТ (NN 00429 - 00446) у зв'язку із зміною юридичної адреси. (18 дозволів ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями).

4. ТОВ "Бемант" (код ЄДРПОУ 37672972) просить переоформити дозволи ЄКМТ (NN 03318, 03319) у зв'язку із зміною юридичної адреси. (2 дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями).

5. ФОП Ворона Т. О. (ІПН 2972303289) просить переоформити дозвіл ЄКМТ (N 03242) на ТОВ "АТП Ворона" (код ЄДРПОУ 40903862) у зв'язку із реорганізацією. (1 дозвіл ЄКМТ категорії "(Євро-5" з усіма обмеженнями).

Крім того, в Департаменті стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень наявні звернення перевізників з проханням оформити дозволи ЄКМТ з числа резервних у зв'язку із втратою (знищенням).

1. ТОВ "Експрес-Транс" (код ЄДРПОУ 33739797) просить оформити дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-4" з усіма обмеженнями замість втраченого N 01761.

2. ТОВ "Шум-Транс" (код ЄДРПОУ 36092363) просить оформити дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями замість втраченого N 03237.

3. ТОВ "Фаворит Автотранс" (код ЄДРПОУ 40592468) просить оформити дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями замість втраченого N 02548.

4. ФОП Блищак Ю. Ю. (ІПН 3132101672) просить оформити дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-5" з правом роботи по Угорщині замість втраченого N 01740.

5. ПрАТ "Західукртранс" (код ЄДРПОУ 13825481) просить оформити дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-5" з правом роботи по Угорщині замість N 00849, знищеного під час пожежі автомобіля.

6. ФОП Лешковят М. І. (ІПН 2982412011) просить оформити дозвіл ЄКМТ категорії "Євро-5" з усіма обмеженнями замість викраденого N 03294.

ВИСТУПИЛИ:

Главацький П. В. зауважив, що відповідно діючої редакції Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, вищезазначених підстав достатньо для проведення переоформлення дозволів та оформлення резервних дозволів.

ВИРІШИЛИ:

1. Задовільнити прохання перевізників, які звернулися із проханням про переоформлення дозволів ЄКМТ та оформленням резервних дозволів ЄКМТ.

2. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті здійснити переоформлення дозволів ЄКМТ згідно таблиці 1, що додається, за умови повернення перевізниками раніше отриманих дозволів.

3. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті здійснити переоформлення дозволів ЄКМТ згідно таблиці 2, що додається, перевізникам, які втратили дозволи ЄКМТ.

За прийняті рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський С. Г., Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

Кубальську-Колтунович С. С. про проведення наступного засідання Комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Главацький П. В. запропонував провести наступне засідання 11 серпня 2017 року.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести наступне засідання Комісії не пізніше 11 серпня 2017 року.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський С. Г., Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Голова Комісії

Ю. Ф. Лавренюк

Заступник голови Комісії

С. С. Кубальська-Колтунович

Протокол склав

О. В. Бондар

Члени Комісії:

 

_____

Є. В. Воронов

_____

Д. Ю. Матковський

_____

П. В. Главацький

_____

В. І. Несвітайло

_____

Я. В. Крижанівский

_____

С. Г. Хмарський

_____

В. М. Мальчевська

 

 

 

Додаток

Таблиця 1

Таблиця переоформлення дозволів ЄКМТ українським перевізникам (реорганізація, зміна назви або юридичної адреси)

N
п/п

Назва перевізника

код ЄДРПОУ

Пропозиція для оформлення дозволів ЄКМТ з усіма обстеженнями

дозволів Євро-4

дозволів Євро-5

1

ТОВ "Автоспецтранс ККПК"

34161733

 

4

2

ПАТ "Іллічівськзовніштранс"

01860124

1

2

3

ТОВ "Овертранс"

33744110

 

18

4

ТОВ "Бемант"

37672972

 

7

5

ТОВ "АТП Ворона"

40903862

 

1

Всього:

1

27

Таблиця 2

Таблиця переоформлення дозволів ЄКМТ українським перевізникам (втрата, знищення, пошкодження)

N
п/п

Назва перевізника

код ЄДРПОУ

Пропозиція для оформлення

дозволів Євро-4

дозволів Євро-5

Прав роботи по Угорщині

1

ТОВ "Експрес-Транс"

33739797

1

 

 

2

ТОВ "Шум-Транс"

36092363

 

1

 

3

ТОВ "Фаворит Автотранс"

40592468

 

1

 

4

ФОП Блищак Ю. Ю.

3132101672

 

1

1

5

ПрАТ "Західукртранс"

13825481

 

1

1

6

ФОП Лешковят М. І.

2982412011

 

1

 

Всього:

1

5

2


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.