МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N 12
засідання Комісії з розподілу дозволів ЄКМТ

від 24 березня 2017 року

Протокол N 12 затвердженонаказом Міністерства інфраструктури України від 6 квітня 2017 року N 135 (Наказ N 135)

На засіданні присутні члени Комісії з розподілу дозволів ЄКМТ (далі Комісія):

1. Лавренюк Ю. Ф

- заступник Міністра інфраструктури України, голова Комісії.

2. Кубальська-Колтунович С. С.

- заступник директора Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень - начальник відділу розвитку та регулювання ринку автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури України, заступник голови Комісії.

3. Бондар О. В.

- провідний інженер лабораторії дослідження використання палив та екології державного підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут", секретар Комісії.

4. Воронов Є. В.

- виконуючий обов'язки начальника відділу організації видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення Управління надання адміністративних послуг на міжнародні автомобільні перевезення Департаменту адміністративних послуг Державної служби України з безпеки на транспорті.

5. Главацький П. В.

- генеральний директор Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

6. Крижанівський Я. В.

- заступник директора департаменту транспортної політики Секретаріату Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

7. Мальчевська В. М.

- директор департаменту транспортної політики Секретаріату Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України

8. Матковський Д. Ю.

- радник Міністра інфраструктури України.

9. Несвітайло В. І.

- начальник відділу роботи з дозвільними системами всеукраїнського громадського об'єднання "Український транспортний союз".

Засідання відкрив голова Комісії Лавренюк Ю. Ф., який проінформував, що у зв'язку із кадровими змінами згідно з наказом Міністерства інфраструктури України від 17.03.2017 N 103, внесено зміни до складу Комісії. Крім того, Лавренюк Ю. Ф. зауважив, що на засіданні Комісії з поважних причин відсутній один член Комісії, тому засідання Комісії є правомочним.

Порядок денний:

1. Про результати оформлення дозволів ЄКМТ згідно розподілу від 22.12.2016.

2. Про перерозподіл залишку нерозподілених та незабраних дозволів ЄКМТ.

3. Про переоформлення дозволів ЄКМТ.

4. Різне.

Присутні члени Комісії одноголосно погодили вищевказаний порядок денний.

1. СЛУХАЛИ:

Воронова Є. В., який повідомив присутніх, що відповідно до результатів оформлення дозволів ЄКМТ, згідно з розподілом, затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 22.12.2016 N 458, залишок нерозподілених та незабраних дозволів ЄКМТ становить:

дозволи ЄКМТ категорії "Євро-4 безпечний" і вище - 10 дозволів;

дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний" і вище - 11 дозволів;

прав роботи по Угорщині - 16 прав;

прав роботи по Греції - 5 прав.

Цю інформацію було надано Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень листом від 26.01.2017 N 677/02/15-17.

Водночас Воронов Є. В. повідомив, що до Державної служби України з безпеки на транспорті звернувся перевізник МПП Трейд (ЄДРПОУ 23953760), який відмовився від двох дозволів ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний" і повернув їх у ПВД "Бориспіль".

Враховуючи зазначену інформацію, на момент проведення Комісії залишок нерозподілених та незабраних дозволів ЄКМТ становить:

дозволи ЄКМТ категорії "Євро-4 безпечний" і вище - 10 дозволів;

дозволи ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний" і вище - 13 дозволів;

прав роботи по Угорщині - 16 прав;

прав роботи по Греції - 5 прав.

ВИСТУПИЛИ:

Кубальська-Колтунович С. С. проінформувала, що дозволи ЄКМТ розподіляються серед перевізників, які подали заяви про виділення додаткової кількості дозволів ЄКМТ та мають найбільші показники виконаних перевезень за попередній період на один транспортний засіб.

ВИРІШИЛИ:

1. Узяти до відома надану інформацію.

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю, Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський С. Г., Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:

Кубальську-Колтунович С. С. про вжиті заходи щодо підготовки перерозподілу дозволів ЄКМТ.

Зокрема Кубальська-Колтунович С. С. повідомила присутніх про про те, що Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень до 10.02.2017 приймав заяви від перевізників про отримання додаткової кількості дозволів ЄКМТ із наявного залишку. За цей час про участь у перерозподілі заявило 330 перевізників (з них 36 перевізників подали заяву до Державної служби України з безпеки на транспорті). З 330 перевізників 7 перевізників не брали участі в основному розподілі та не мають права брати участь у перерозподілі залишку дозволів ЄКМТ.

Також Департамент стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень опрацював інформацію про перетин протягом 2016 року державного кордону українськими транспортними засобами, надану Державною службою України з безпеки на транспорті.

За результатами опрацювання складено рейтинг перевізників, які подали заяви про виділення додаткової кількості дозволів ЄКМТ та мають найбільші показники виконаних перевезень за I - III квартали 2016 року на один транспортний засіб.

ВИСТУПИЛИ:

Главацький П. В, зауважив, що відповідно до раніше прийнятих рішень права Угорщини можуть надаватись лише для дозволів ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний", а права Греції можуть надаватись як для дозволів ЄКМТ категорії "Євро-4 безпечний", так і для дозволів ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний".

Крижанівський Я. В. запропонував розподіляти права Угорщини таким чином: 13 дозволів ЄКМТ категорії "Євро-5 безпечний" будуть забезпечені правами роботи до Угорщини згідно з рейтингом щодо кількості виконаних перевезень до Угорщини за I - III квартали 2016 року, а залишок прав роботи по Угорщині буде надано перевізникам, які мають найбільшу кількість рейсів до Угорщини на один транспортний засіб і мають дозволи ЄКМТ, не забезпечені правами роботи по Угорщині.

За таким самим принципом Крижанівський Я. В. запропонував розподіляти права Греції.

ВИРІШИЛИ:

1. Узяти до відома надану інформацію.

2. Розподіл залишку дозволів ЄКМТ провести відповідно до сформованого рейтингу.

3. Права роботи по Угорщині та Греції надати перевізникам, які мають найбільший рейтинг виконання перевезень по цих країнах і мають дозволи ЄКМТ, не забезпечені правами роботи до них.

4. Затвердити перерозподіл дозволів ЄКМТ, що додається.

5. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті розпочати оформлення дозволів ЄКМТ згідно з таблицею перерозподілу на наступний день після підписання наказу Міністерства інфраструктури України про затвердження цього протоколу.

6. У разі відмови або повернення дозволів ЄКМТ, оформлення проводити перевізникам, які мають наступні за рейтингом показники.

За прийняті рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський С. Г., Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ:

Кубальську-Колтунович С. С. про звернення перевізників, які просили переоформити виділені їм дозволи ЄКМТ у зв'язку із змінами реквізитів.

Так, зокрема, до Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень звернувся перевізник ФОП Фельцан Василь Васильович (ІПН 2974625677) з проханням переоформити дозволи ЄКМТ NN UA03048, UA03049, UA03050, UA03051, видані ФОП Фельцану Василю Івановичу (ІПН 2082403739), у зв'язку із смертю останнього. Підставою для переоформлення є Заповіт Фельцана В. І. щодо успадкування Фельцаном В. В. всіх транспортних засобів, а також фінансових обов'язків та гарантій, пов'язаних із використанням системи МДП та членства в АсМАП України.

Воронов Є. В. повідомив присутніх про звернення ТОВ "Інтерфрахт Ужгород" (ЄДРПОУ 37493281) з проханням переоформити дозволи ЄКМТ, виділені цьому перевізнику, на ТОВ "ТК Інтерфрахт Ужгород" у зв'язку з реорганізацією.

ВИСТУПИЛИ:

Главацький П. В. зауважив, що відповідно до чинного Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, вищезазначених підстав достатньо для проведення переоформлення дозволів.

ВИРІШИЛИ:

1. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті здійснити переоформлення дозволів ЄКМТ з ФОП Фельцан В. І. на ФОП Фельцан В. В. за умови повернення раніше отриманих дозволів ЄКМТ.

2. Рекомендувати Державній службі України з безпеки на транспорті здійснити переоформлення дозволів ЄКМТ з ТОВ "Інтерфрахт Ужгород" на ТОВ "ТК Інтерфрахт Ужгород" за умови повернення раніше отриманих дозволів ЄКМТ.

За прийняті рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський С, Г., Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

4. СЛУХАЛИ:

Кубальську-Колтунович С. С. про проведення наступного засідання Комісії.

ВИСТУПИЛИ:

Главацький П. В. запропонував провести наступне засідання в разі потреби, але після проведення оформлення дозволів ЄКМТ згідно із затвердженим перерозподілом.

ВИРІШИЛИ:

1. Провести наступне засідання Комісії не пізніше ніж 30 квітня 2017 року

За прийняте рішення присутні члени Комісії проголосували таким чином:

"ЗА" - Лавренюк Ю. Ф., Кубальська-Колтунович С. С., Бондар О. В., Воронов Є. В., Главацький П. В., Крижанівський Я. В., Мальчевська В. М., Несвітайло В. І.; Хмарський С. Г, Матковський Д. Ю.;

"ПРОТИ" - 0;

"УТРИМАЛИСЬ" - 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Голова комісії

Ю. Ф. Лавренюк

Заступник голови комісії

С. С. Кубальська-Колтунович

Протокол склав

О. В. Бондар

Члени комісії:

Є В. Воронов

В. М. Мальчевська

П. В. Главацький

Д. Ю. Матковський

Я. В. Крижанівський

В. І. Несвітайло

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України06 квітня 2017 року N 135 (Наказ N 135)

Таблиця розподілу дозволів ЄКМТ

N
п/п

Назва перевізника

код ЄДРПОУ

Пропозиція для оформлення

дозволів

прав по

Євро-4

Євро-5

Греції

Угорщині

1

ФОП Савляк В. В.

2745001959

 

1

 

1

2

ТОВ Тиса - Транс

33166002

 

1

 

1

3

ПФ Авіта

19161817

1

 

 

 

4

ТОВ Торговий дім

20437874

 

1

 

1

5

ТОВ К-авто

32167864

 

1

 

1

6

ТОВ Міко-Транс-1

38113552

1

 

 

 

7

ФОП Химинець М. М.

2657100693

 

1

 

1

8

ФОП Онисько В. В.

3134902116

1

 

 

 

9

ТОВ Авто люкс

30764988

 

1

 

1

10

ФОП Химинець В. М.

2540200970

 

1

 

1

11

ФОП Булезюк В. Д.

2417211896

1

 

1

 

12

ТОВ Тімтранс

32993773

1

 

1

 

13

ТОВ Буковинський ТЦ

22846602

1

 

 

 

14

ТОВ Іва-транс

22094527

 

1

 

1

15

ФОП Іванина Ю. Д.

2338503031

1

 

 

 

16

ФОП Чонка В. С

2568712278

 

1

 

1

17

ФОП Лотут В. В.

3011719690

 

1

 

1

18

ТОВ Інтерфрахт Ужгород

37493281

 

1

 

1

19

ФОП Шелевер Ю. В.

2371208279

1

 

 

 

20

ФОП Караслай М. І.

2320600293

1

 

 

 

21

ФОП Герич В. Ю.

2561311231

 

1

 

1

22

ТОВ ЗакарпатЄвроТранс

30015655

 

1

 

1

23

ФОП Шпак Ю. Ю.

2447200516}

1

 

 

 

24

ТОВ Транспеле

13378964

 

 

 

1

25

ТОВ Рубантранс

31146047

 

 

 

1

26

ФОП Черкез Г. Г.

2638811852

 

 

1

 

27

ПП Паламарюк С. В.

2314000230

 

 

 

1

28

ФОП Ніколаєва І. Г.

2595101260

 

 

1

 

29

ТОВ Сінтез

31801941

 

 

1

 

Назва перевізника

код ЄДРПОУ

Пропозиція для оформлення

дозволів Євро-5

прав по Австрії

прав по Італії

прав по Угорщині

ТОВ ТК Інтерфрахт Ужгород*

40725552

3

1

 

3

ФОП Фельцан В. В.**

2974625677

4

 

3

4


* - за умови повернення раніше отриманих дозволів ЄКМТ ТОВ Інтерфрахт Ужгород
** - за умови повернення раніше отриманих дозволів ЄКМТ ФОП Фельцан В. І.

 

Голова комісії

Ю. Ф. Лавренюк

Заступник голови комісії

С. С. Кубальська-Колтунович

Протокол склав

О. В. Бондар

Члени комісії:

Є В. Воронов

В. М. Мальчевська

П. В. Главацький

Д. Ю. Матковський

Я. В. Крижанівський

В. І. Несвітайло


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.