МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 липня 2017 року N 251

Про залишення без розгляду заяв про розширення ліцензії

Керуючись вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32 (Постанова N 32) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446), наказую:

1. Відповідно до пункту 1 (Закон N 222-VIII) та 2 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII) залишити без розгляду заяву про розширення ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами суб'єктам господарювання: ТОВ "ЮРЛИЦО" згідно з переліком та описом підстав для прийняття цього рішення та пропозицій щодо усунення відповідних недоліків, що додається.

2. Відділу захисту інформації та захисту електронних сервісів (Булика Д. Б.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Мінприроди в день його реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

В. М. Вакараш

 

Додаток
до наказу Мінприроди
05.07.2017 N 251

Перелік та опис підстав і пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб'єктам господарювання, щодо яких прийнято рішення про залишення без розгляду заяв про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

N
з/п

Дата надходження та номер заяви

Назва суб'єкта господарювання,
Ідентифікаційний код

Місце знаходження та місце провадження господарської діяльності

Вид господарської діяльності

Підстава залишення заяви без розгляду

Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків

1

2

3

4

5

6

7

1.

04.07.2017
N 16804/10-17

ТОВ "ЮРЛИЦО"
38234176

Місце знаходження: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 37, оф. 26
Місце провадження господарської діяльності:
1) Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Набарежна, 1;
2) 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9.

Збирання, Зберігання, Оброблення, Утилізація, Знешкодження.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 12 Закону (Закон N 222-VIII) залишено без розгляду заяву про отримання ліцензії з підстав:
1. Копії підтвердних документів, засвідчених печаткою (за наявності) та підписом керівника суб'єкта господарювання, що дають можливість ідентифікувати матеріально-технічну базу, подані не у повному обсязі;
2. Відсутній результат ідентифікації об'єкта підвищеної небезпеки.

Для прийняття рішення щодо видачі ліцензії необхідно після усунення вищезазначених причин, що стали підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, повторно подати до Мінприроди заяву про отримання ліцензії в порядку, встановленому Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами" (Постанова N 446).

 

Директор Департаменту

С. І. Лук'янчук


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.