МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2017

м. Київ

N 564

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2017 р. за N 940/30808

Про затвердження Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України

Відповідно до вимог Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (Постанова N 375), Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236 (Постанова N 236), та з метою належного виконання комплексу режимних заходів із гарантування безпеки і підтримки необхідного режиму функціонування на об'єктах Державної фіскальної служби України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України, що додаються.

2. Визначити відповідальними за:

технічний стан та обслуговування систем відеоспостереження, периметральної сигналізації, системи контролю доступу та обладнання контрольно-пропускних пунктів - Департамент матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби України;

фізичну охорону об'єктів майнових комплексів Державної фіскальної служби України, організацію несення служби - Головне оперативне управління Державної фіскальної служби України.

3. Мобілізаційному відділу Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Продана М. В.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби

М. В. Продан

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 7 червня 2017 року N 564

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2017 р. за N 940/30808

ПРАВИЛА
організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблені з метою визначення порядку доступу до службових і режимних приміщень (зон, територій) та адміністративних будівель апарату Державної фіскальної служби України.

2. Дія цих Правил поширюється на службові і режимні приміщення, зони, території, об'єкти, що розташовані за адресами у місті Київ: Львівська площа, 6 (далі - об'єкт N 1), Львівська площа, 8, провулок Киянівський, 2а, вул. Дегтярівська, 11-Г, вул. Саксаганського, 66, просп. Степана Бандери, 8, корп. 8, та Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, урочище Туровча, 1 (далі - об'єкти).

3. Ці Правила встановлюють загальний порядок пропускного режиму до майнових комплексів ДФС працівників ДФС, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (далі - посадові і службові особи), громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

4. Пропускний режим на територію майнових комплексів ДФС запроваджується з метою:

здійснення пропуску працівників ДФС та відвідувачів;

запобігання проникненню сторонніх осіб на територію майнових комплексів ДФС;

запобігання несанкціонованому доступу сторонніх осіб до матеріальних носіїв секретної інформації та приміщень, де проводяться секретні роботи;

запобігання несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі майнових комплексів ДФС, а також унесенню (увезенню) до них матеріальних носіїв секретної інформації;

запобігання викраденню технічних засобів, обладнання, службових документів та матеріальних цінностей;

запобігання внесенню (ввезенню) на територію майнових комплексів ДФС кіно-, відео-, фото-, звукозаписуючої, звукопідсилювальної апаратури та інших технічних засобів без відповідного дозволу.

5. Координацію та контроль за діяльністю підрозділів, що беруть участь у забезпеченні пропускного режиму, а також дотримання вимог пропускного режиму покладено на Департамент охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації. Підрозділ охорони, що забезпечує дотримання вимог пропускного режиму, підпорядковується начальнику Головного оперативного управління, у разі його відсутності - першому заступнику начальника Головного оперативного управління або особам, які виконують їх обов'язки. Перевірку та контроль за несенням служби добового наряду підрозділу охорони здійснює начальник Головного оперативного управління, у разі його відсутності - перший заступник начальника Головного оперативного управління або особи, які виконують їх обов'язки.

Втручання у діяльність добового наряду підрозділу охорони з питань здійснення пропускного режиму інших посадових осіб, крім зазначених в абзаці першому цього пункту, заборонено.

6. Терміни, що використовуються у цих Правилах, мають такі значення:

бюро перепусток - приміщення для обліку, зберігання, оформлення і видачі працівникам ДФС, особам, які прибули у відрядження, а також відвідувачам усіх видів перепусток;

камери зберігання речей - приміщення для зберігання особистих речей, валіз, господарських сумок, пакунків тощо працівників ДФС, осіб, які прибули у відрядження, а також відвідувачів на період перебування на території майнових комплексів ДФС;

контрольно-пропускний пункт - зона допуску на територію майнових комплексів ДФС автотранспорту (далі - КПП);

пропускний пункт - зона допуску на територію майнових комплексів ДФС співробітників та відвідувачів;

система відеоспостереження - система отримання відео в режимі реального часу з місць контрольованого доступу, а також з місць події в разі несанкціонованого проникнення;

технічні засоби системи контролю доступу - система попередження проникнення сторонніх осіб на територію майнових комплексів ДФС.

7. Для організації і здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів ДФС залучаються сили та засоби згідно з табелем постів охорони території майнових комплексів ДФС, наведеним у додатку 1 до цих Правил.

8. В умовах надзвичайних ситуацій запроваджується комплекс заходів, які здійснюються силами особового складу підрозділу охорони та додатково співробітниками управління активних заходів, оперативними співробітниками Головного оперативного управління, співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки та слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

У разі настання надзвичайних подій старший добового наряду підрозділу охорони негайно повідомляє старшого інспектора з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління для сповіщення начальника Головного оперативного управління та начальника Головного управління внутрішньої безпеки або осіб, які виконують їх обов'язки.

Начальник Головного оперативного управління про виникнення надзвичайних подій повідомляє керівництво ДФС.

Вхід/вихід та заїзд/виїзд до майнових комплексів ДФС призупиняються, одноразові та тимчасові перепустки не замовляються, прибуття співробітників на об'єкти ДФС фіксується добовим нарядом підрозділу охорони в журналі відвідування при виникненні у разі настання надзвичайних подій чи введення надзвичайного стану, допуск до об'єктів обмежується і визначається Головою ДФС, у разі відсутності Голови - його першим заступником або особами, які виконують їх обов'язки. Пропускні пункти додатково забезпечуються спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони (щити, бронежилети, шоломи, гумові кийки, БРС (наручники)) та в разі потреби озброюються табельною та автоматичною вогнепальною зброєю.

Оперативне управління силами та засобами у разі виникнення надзвичайних подій на території майнових комплексів та об'єктів ДФС до прибуття працівників оперативного штабу ДФС покладається на старшого інспектора з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління.

9. Пропускний пункт забезпечується засобами зв'язку, зразками діючих службових посвідчень, перепусток, списками автотранспорту, витягами з цих Правил та іншою службовою документацією.

10. Головне управління внутрішньої безпеки та Головне оперативне управління здійснюють визначення рівнів доступу до об'єктів на території майнових комплексів ДФС у системі контролю за доступом.

11. Основним завданням пропускного режиму є встановлення такого порядку, який виключає будь-яку можливість безконтрольного входу/виходу до/з майнових комплексів ДФС сторонніх осіб та несанкціонованого винесення/внесення та вивезення/ввезення матеріальних цінностей.

II. Порядок пропускного режиму на територію та об'єкти майнових комплексів ДФС

1. Пропускний режим передбачає функціонування контрольно-пропускних пунктів, пропускних пунктів, бюро перепусток, камери зберігання речей, системи відеоспостереження, технічних засобів системи контролю доступу.

2. Вхід на територію та об'єкти майнових комплексів ДФС працівникам апарату ДФС, співробітникам ДФС, які прибули у відрядження, а також сторонніх установ та організацій, розташованих на об'єктах, у робочі дні дозволяється з 07 год. 30 хв. до 21 год. 00 хв. Вхід працівників на об'єкти після 21 год. 00 хв. дозволяється як виняток для виконання термінових завдань, пов'язаних із службовою діяльністю, з відома керівників (їх заступників) структурних підрозділів ДФС або керівників структурних підрозділів сторонніх установ і організацій, розташованих на території майнових комплексів ДФС. Вхід на територію здійснюється виключно через обладнані пропускні пункти майнових комплексів ДФС (за допомогою магнітних перепусток).

Вхід відвідувачів дозволяється у робочі дні:

з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. - за одноразовими магнітними перепустками;

після 18 год. 00 хв. - з дозволу Голови ДФС, його заступників або осіб, які виконують їх обов'язки, у супроводі представника структурного підрозділу ДФС, до компетенції якого належить питання, з яким прибув відвідувач, або у супроводі співробітника підрозділу охорони (за необхідності).

Вхід відвідувачів Центру обслуговування платників Державної фіскальної служби "Центр партнерства" (далі - Центр Партнерства) дозволяється безперешкодно з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. до 17 год. 15 хв., у суботу - з 9 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.

Перелік осіб, яким надано право замовляти магнітні перепустки на територію майнових комплексів ДФС, наведено в додатку 2 до цих Правил.

3. Пропуск на територію майнових комплексів ДФС здійснюється:

1) працівників апарату ДФС - за службовими посвідченнями з магнітним носієм;

2) працівників сторонніх організацій, розташованих на об'єктах, за тимчасовими магнітними перепустками, за попереднім погодженням з керівництвом ДФС;

3) працівників територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, які прибули у відрядження до ДФС, - при пред'явленні ними службового посвідчення та витягу з наказу про відрядження. У разі перебування в довгостроковому відрядженні - за тимчасовою магнітною перепусткою, яка видається на термін виконання робіт;

4) працівників територіальних органів ДФС, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, у яких відсутній витяг з наказу про відрядження, - за одноразовою магнітною перепусткою;

5) інших відвідувачів - за одноразовою магнітною перепусткою;

6) осіб, запрошених для участі у семінарах, нарадах, Колегії ДФС, за списком, затвердженим Головою ДФС чи його заступниками або особами, які виконують їх обов'язки, - у супроводі представника структурного підрозділу, який проводить захід.

4. Керівник структурного підрозділу ДФС, до якого прибув відвідувач або який є ініціатором зустрічі, відповідальний працівник приймальні Голови ДФС та заступників Голови ДФС відповідають за залишення відвідувачем території майнових комплексів ДФС.

5. Одноразові магнітні перепустки відвідувачам видає бюро перепусток на підставі заявок керівників структурних підрозділів ДФС на видачу: одноразових перепусток - за формою, наведеною у додатку 3 до цих Правил, одноразових перепусток для іноземних делегацій (іноземних громадян) - за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил. Замовляти одноразові магнітні перепустки відвідувачам до об'єкта N 1 мають право особи, яким надано право замовляти магнітні перепустки на територію майнових комплексів ДФС.

6. Зйомка або запис інформації дозволяється з письмового дозволу Голови ДФС, його заступників або осіб, які виконують їх обов'язки.

7. У разі неможливості входу (виходу) особи на територію (з території) майнових комплексів ДФС за допомогою постійної магнітної перепустки з технічних причин пропуск осіб здійснюється за службовим посвідченням.

8. Безперешкодний доступ на територію майнових комплексів ДФС мають:

Президент України;

Голова Верховної Ради України;

Прем'єр-міністр України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Генеральний прокурор України;

Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Перший віце-прем'єр-міністр України;

віце-прем'єр-міністри України, міністри;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Право вільного входу за службовими посвідченнями на територію майнових комплексів ДФС мають:

народні депутати України діючого скликання (відповідно до частини третьої статті 17 Закону України "Про статус народного депутата України" при пред'явленні посвідчення народного депутата України) та їхні помічники-консультанти;

перший заступник Міністра фінансів України, заступники Міністра фінансів України, державний секретар Міністерства фінансів України;

керівний склад Апарату Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;

керівний склад Адміністрації Президента України, а також штатні радники та помічники Президента і Прем'єр-міністра України;

начальники головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, митниць ДФС;

начальник Офісу великих платників податків ДФС;

керівний склад Ради національної безпеки і оборони України;

Голова Рахункової палати, члени Рахункової палати;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства.

Безперешкодний доступ за службовими посвідченнями на територію майнових комплексів ДФС, крім того, мають працівники Рахункової палати - за наявності доручення на перевірку, працівники Державної аудиторської служби України - за наявності направлення на перевірку, працівники Головного управління державної фельд'єгерської служби та Державного підприємства спеціального зв'язку, які прибувають на територію майнових комплексів ДФС під час виконання службових обов'язків, за списками, що затверджуються начальником Головного оперативного управління.

9. Вхід на територію та об'єкти майнових комплексів ДФС посадових осіб органів державної влади здійснюється у присутності представника ДФС за наявності відповідного дозволу.

10. У разі виявлення неправильно оформленого документа або підозри щодо його підроблення, а також невідповідності фотографії на магнітній перепустці співробітник добового наряду підрозділу охорони зобов'язаний її вилучити, негайно доповісти керівництву підрозділу охорони і діяти за його наказом.

11. Допуск на територію майнових комплексів ДФС працівників сторонніх організацій, які беруть участь у виконанні робіт з обслуговування адмінбудинків, обладнання тощо, здійснюється за попередніми заявками, затвердженими директором Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури, з визначенням відповідальної особи від ДФС за супровід та знаходження на території майнових комплексів ДФС.

12. Допуск членів іноземних делегацій, представників іноземних засобів масової інформації, іноземних громадян на територію майнових комплексів ДФС здійснюється за спеціальною тимчасовою магнітною перепусткою для іноземців у супроводі сторони, що зустрічає. Замовляти спеціальну тимчасову магнітну перепустку для іноземців мають право директори департаментів, їх заступники або особи, які виконують їх обов'язки, відповідно до програм прийому іноземців, затверджених Головою ДФС, його заступниками або особами, які виконують їх обов'язки.

Використання представниками іноземних делегацій, іноземних засобів масової інформації, іноземних громадян відео-, кіно-, фотоапаратури та інших технічних засобів спеціального призначення на зустрічах погоджується з Департаментом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації.

13. Допуск на територію майнових комплексів ДФС та до адміністративних будинків за адресою: Львівська площа, 6 і 8, представників вітчизняних засобів масової інформації для проведення зйомок, збору матеріалів щодо діяльності ДФС здійснюється згідно із списком, затвердженим Головою ДФС, його заступниками або особами, які виконують їх обов'язки, та посвідченням, яке засвідчує особу.

14. Допуск на об'єкти майнових комплексів ДФС працівників швидкої медичної допомоги, аварійних служб, підрозділів пожежної охорони Державної служби надзвичайних ситуацій України у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється у супроводі співробітників підрозділу охорони та працівників Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури з відома старшого інспектора з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління, який зобов'язаний негайно доповісти начальнику Головного оперативного управління, начальнику Головного управління внутрішньої безпеки, начальнику Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

Допуск на об'єкти майнових комплексів ДФС працівників сторонніх організацій у разі аварійної ситуації, пов'язаної з роботою Центральної бази даних, здійснюється у супроводі співробітників Департаменту інформаційних технологій з відома старшого інспектора з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління, який зобов'язаний негайно доповісти начальнику Головного оперативного управління, начальнику Головного управління внутрішньої безпеки, начальнику Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

15. Категорично забороняється вхід на територію майнових комплексів ДФС осіб зі зброєю, спеціальними засобами захисту та активної оборони, легкозаймистими та вибуховими речовинами, наркотичними, хімічними та отруйними речовинами, радіоактивними матеріалами. Вхід відвідувачів та відряджених працівників з підпорядкованих органів ДФС на територію майнових комплексів та вихід з неї з валізами та об'ємними господарськими сумками заборонено. Об'ємні особисті речі, які перевищують розміри 100 х 50 х 30 см або мають вагу понад 20 кг, предмети, довші за 150 см, діаметром понад 30 см здаються до камери зберігання речей.

16. З табельною вогнепальною зброєю, боєприпасами та спеціальними засобами захисту та активної оборони на територію майнових комплексів ДФС допускаються:

особовий склад підрозділу охорони;

оперативний та начальницький склад Головного оперативного управління ДФС, Головного управління внутрішньої безпеки та слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС, яким дозволено носити та зберігати зброю в установленому порядку;

співробітники управління Державної охорони України, які виконують свої функції на території майнових комплексів ДФС;

співробітники чергових нарядів Державної служби охорони МВС України, які прибувають на територію майнових комплексів ДФС для виконання безпосередніх функцій (спрацювання сигналізації у кімнаті для зберігання зброї, інкасація банкоматів), з дозволу старшого інспектора з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління, який зобов'язаний негайно доповісти начальнику Головного оперативного управління, начальнику головного управління внутрішньої безпеки, начальнику Головного слідчого управління фінансових розслідувань;

працівники фельд'єгерської служби та Державного підприємства спеціального зв'язку, які прибувають на територію майнових комплексів ДФС під час виконання службових обов'язків, за списками, що затверджуються начальником Головного оперативного управління та начальника Головного управління внутрішньої безпеки або особами, які виконують їх обов'язки.

Оперативні та слідчі співробітники територіальних органів ДФС, що прибули у відрядження до ДФС, за наявності відповідного запису у витягу із наказу про відрядження, здають табельну вогнепальну зброю на тимчасове зберігання у відділ оперативного реагування штабу Головного оперативного управління.

17. Допуск відвідувачів до об'єкта N 1 здійснюється:

до структурних підрозділів ДФС - у супроводі працівника структурного підрозділу ДФС, до якого вони прибули. Керівник структурного підрозділу ДФС, до якого прибув відвідувач відповідає за залишення відвідувачем території майнових комплексів ДФС;

до Голови ДФС та його заступників - у супроводі співробітника підрозділу охорони (за потреби). Керівник структурного підрозділу ДФС, який є ініціатором зустрічі, відповідальний працівник приймальні Голови ДФС та заступників Голови ДФС, відповідають за залишення відвідувачем території майнових комплексів ДФС.

18. Відвідувачі, крім вказаних у підпунктах 1, 3, 4, пункту 3, пункті 4 цього розділу, при вході до об'єкта N 1 проходять перевірку за допомогою рамки-металошукача та сканера для перевірки валіз тощо, залишають на пропускних пунктах мобільні телефони, кіно-, відео-, фото-, звукозаписувальну та звукопідсилювальну апаратуру, громіздкі речі здають до камери зберігання речей, верхній одяг - до гардероба.

19. У вихідні та святкові дні вхід на територію та об'єкти майнових комплексів ДФС дозволяється:

керівництву ДФС, керівництву структурних підрозділів ДФС;

працівникам Головного управління внутрішньої безпеки;

оперативному складу Головного оперативного управління;

особовому складу Головного слідчого управління фінансових розслідувань;

особам, викликаним слідчими Головного слідчого управління фінансових розслідувань для проведення відповідних процесуальних дій, виключно з дозволу начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань або його заступників або осіб, що виконують їх обов'язки у супроводі слідчого, який здійснив виклик цієї особи, з обов'язковим внесенням даних щодо її процесуального статусу до відповідного журналу, який ведеться черговими підрозділу охорони майнових комплексів;

працівникам ДФС, які беруть участь у виконанні службових обов'язків, згідно зі списками, затвердженими керівниками структурних підрозділів ДФС і наданими до відділу охорони майнових комплексів.

20. Працівники сторонніх організацій, які розміщуються на об'єктах, у вихідні та святкові дні допускаються на територію майнових комплексів ДФС за списками, наданими керівниками структурних підрозділів цих організації та погодженими з директором Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури або особою, яка виконує його обов'язки.

III. Порядок проїзду автомобільного транспорту на територію майнових комплексів ДФС

1. Пропуск службового автотранспорту, який забезпечує діяльність ДФС, функціональних підрозділів ДФС та сторонніх організацій, на територію майнових комплексів ДФС здійснюється на підставі транспортної заявки за формою наведеною у додатку 5 до цих Правил або списків, затверджених директором Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури або особою, яка виконує його обов'язки.

Пропуск автотранспорту, який забезпечує діяльність Головного слідчого управління ДФС, а саме здійснює перевезення вилученого майна, речових доказів та матеріалів кримінальних проваджень, у тому числі не віднесений до складу службового автотранспорту, на територію майнових комплексів ДФС здійснюється на підставі транспортної заявки, за підписом начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань або його заступників, або осіб, що виконують їх обов'язки.

2. Пропуск автотранспорту інших організацій, на який відсутні транспортні заявки або який не включений до списків, здійснюється з дозволу директора Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури або особи, яка виконує його обов'язки.

3. Водій та пасажири, які знаходяться в автомобільному транспорті, допускаються на територію майнових комплексів ДФС за наявності службових посвідчень, які засвідчують особу, та дозволу на в'їзд автотранспорту.

4. В'їзд/виїзд, розміщення транспортних засобів на території майнових комплексів ДФС контролюються працівниками підрозділу охорони.

5. Вивезення/винесення з території майнових комплексів ДФС обладнання та інших матеріальних цінностей здійснюється згідно із службовою запискою за погодженням директора Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури або особи, яка виконує його обов'язки.

Вивезення/винесення з території майнових комплексів ДФС комп'ютерної та оргтехніки здійснюється згідно із службовою запискою (з найменуванням одиниці товару, інвентарним та серійним номером) за погодженням з директором Департаменту інформаційних технологій.

Співробітники Головного слідчого управління фінансових розслідувань, а також співробітники підпорядкованих слідчих управлінь фінансових розслідувань ГУ ДФС в областях, місті Києві та Офісу великих платників податків ДФС мають право заносити (виносити) на територію (з території) майнових комплексів ДФС (адмінбудинок за адресою: Львівська площа, 8) вилучене майно, речові докази та матеріали кримінальних проваджень за наявності службової записки з визначенням переліку, обсягів та ідентифікувальних ознак майна, що заноситься чи виноситься на територію (з території) майнових комплексів ДФС (адмінбудинок за адресою: Львівська площа, 8), підписаної начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань або його заступниками, або особами, що виконують їх обов'язки.

Схоронність і зберігання речових доказів на території майнових комплексів (адмінбудинок за адресою: Львівська площа, 8) здійснюються з урахуванням вимог Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року N 1104 "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України" (Порядок N 1104).

6. Через КПП на територію об'єкта N 1 з вулиці Велика Житомирська дозволяється в'їзд/виїзд автомобілів, що обслуговують:

Голову ДФС та його заступників;

начальника Головного оперативного управління;

начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань;

начальника Головного управління внутрішньої безпеки;

директорів департаментів ДФС;

керівників (заступників керівників) Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівництва Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади та народних депутатів України.

Крім того, дозволяється в'їзд інших автомобілів за заявкою відповідальних працівників приймалень Голови ДФС та його заступників.

7. Через КПП з провулку Киянівський, з Вознесенського узвозу, з вулиці Дегтярівська, 11-Г, Саксаганського, 66, з проспекту Степана Бандери, 8, корп. 8, з урочища Туровча, село Лютіж Вишгородського р-ну Київської області, на територію майнових комплексів ДФС дозволяється в'їзд/виїзд автомобілів, що обслуговують:

Голову ДФС та його заступників;

начальника Головного оперативного управління;

начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань;

начальника Головного управління внутрішньої безпеки;

директорів департаментів ДФС;

керівників (заступників керівників) Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівництва Верховної Ради України, центральних органів виконавчої влади та народних депутатів України;

структурні підрозділи ДФС,

та чергових автомобілів ДФС.

Також дозволяється в'їзд:

автомобілів за заявкою відповідальних працівників приймалень Голови ДФС, його заступників та директорів департаментів;

особистого транспорту працівників ДФС за затвердженим списком;

автомобілів сторонніх організацій та автомобілів, що обслуговують об'єкти майнових комплексів ДФС, за списком (транспортною заявкою), погодженим з директором (заступниками директора) Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури;

автомобілів сторонніх організацій для забезпечення виконання умов укладених з ДФС договорів (поставка товарів, комп'ютерної та оргтехніки, витратних матеріалів, гарантійне обслуговування тощо) - у супроводі співробітників структурних підрозділів, відповідальних за організацію виконання договорів.

8. Список особистих транспортних засобів працівників ДФС, яким дозволено в'їзд/виїзд на/з території майнових комплексів ДФС, складається директором Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури за поданням керівників структурних підрозділів, погоджується начальником Головного управління внутрішньої безпеки та затверджується начальником Головного оперативного управління.

Список особистих транспортних засобів працівників ДФС, яким дозволено в'їзд (виїзд) на/з території майнового комплексу ДФС, з просп. Степана Бандери, 8, корп. 8, складається директором Департаменту податкових та митних експертиз Державної фіскальної служби України за поданням керівників структурних підрозділів, погоджується начальником Головного управління внутрішньої безпеки та затверджується начальником Головного оперативного управління.

Список особистих транспортних засобів працівників ДФС, яким дозволено в'їзд/виїзд на/з територію(ї) майнових комплексів ДФС, оновлюється Департаментом матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури щокварталу.

9. Вхід/вихід будь-яким особам через КПП, якими переміщуються виключно транспортні засоби, забороняється (за винятком випадків евакуації, блокування входу до майнових комплексів ДФС).

IV. Права співробітників підрозділу охорони

Для належного виконання зазначених завдань працівникам відділу охорони надається право:

вимагати від осіб, що перебувають на території майнових комплексів ДФС, дотримання встановлених вимог щодо пропускного режиму;

вилучати службові посвідчення працівників ДФС, в яких закінчився строк дії, у звільнених співробітників ДФС та негайно повідомляти старшого інспектора з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління для сповіщення начальника Головного управління внутрішньої безпеки або особи, що виконує його обов'язки;

вимагати у відвідувачів повернення на пост охорони використаних одноразових перепусток;

затримувати на території майнових комплексів ДФС осіб, які порушили вимоги цих Правил щодо проходження на територію майнових комплексів ДФС, і передавати їх правоохоронним органам для подальшого реагування. При спробах відвідувачів проникнути на територію майнових комплексів та об'єкти ДФС на незаконних підставах доповідати:

у робочий час - начальнику підрозділу охорони майнових комплексів ДФС;

у неробочий час - старшому інспектору з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління;

застосовувати заходи впливу, спеціальні засоби захисту та активної оборони і табельну зброю відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Начальник Мобілізаційного відділу

В. П. Бевзюк

 

Додаток 1
до Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України
(пункт 7 розділу I)

ТАБЕЛЬ
постів охорони території майнових комплексів Державної фіскальної служби України

N з/п

Склад наряду, кількість постів

Кількість працівників

Об'єкт N 1

1

Відповідальний, Львівська площа, 6

1

2

Старший зміни, Львівська площа, 6

1

3

Помічник старшого зміни, Львівська площа, 6

1

4

Пост N 1 - КПП (з пропуску автотранспорту з вул. Велика Житомирська)

2

5

Пост N 2 - КПП (з пропуску автотранспорту з провулку Киянівський)

2

6

Пост N 3 - КПП (з пропуску автотранспорту з Вознесенського узвозу)

2

7

Пропускний пункт N 4 - центральний вхід

3

8

Пропускний пункт N 5 - центральний вхід (вхід до Центру партнерства)

1

9

Пропускний пункт N 6 - вхід до адмінбудинку на Львівській площі, 6

2

10

Пропускний пункт N 7 - вхід до адмінбудинку у провулку Киянівський, 2а

2

Об'єкт N 2

1

Відповідальний

1

2

Старший зміни

1

3

Помічник старшого зміни

1

4

Пост N 1 - КПП (з пропуску автотранспорту з вулиці Дегтярівська)

1

5

Пропускний пункт N 2 - вхід до адмінбудинку на вулиці Дегтярівська, 11-Г

1

Об'єкт N 3

1

Пост N 1 - КПП (з пропуску автотранспорту з вулиці Саксаганського)

1

2

Пропускний пункт N 2 - вхід до адмінбудинку на вулиці Саксаганського, 66

1

Об'єкт N 4

1

Пост N 1 - КПП (з пропуску автотранспорту з просп. Степана Бандери)

1

2

Пропускний пункт N 2 - вхід до адмінбудинку на просп. Степана Бандери, 8

1

Об'єкт N 5

1

Пост N 1 - КПП (з пропуску автотранспорту в урочище Туровча, с. Лютіж Вишгородського р-ну Київської обл.)

2

2

Пропускний пункт N 2 - вхід до адмінбудинку в урочищі Туровча 1, с. Лютіж Вишгородського р-ну Київської обл.

2

 

Додаток 2
до Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України
(пункт 2 розділу II)

Перелік
осіб, яким надано право замовляти магнітні перепустки на територію майнових комплексів ДФС

Адмінбудинки за адресою: м. Київ, Львівська пл., 6

1. Голова ДФС.

2. Перший заступник Голови ДФС.

3. Директори департаментів ДФС.

4. Начальник Головного оперативного управління.

5. Начальник Головного управління внутрішньої безпеки.

6. Начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

7. Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління - до керівного складу Головного оперативного управління та керівного складу Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

Адмінбудинок за адресою: м. Київ, Львівська пл., 8

1. Голова ДФС.

2. Перший заступник Голови ДФС.

3. Директори департаментів ДФС.

4. Начальник Головного оперативного управління.

5. Начальник Головного управління внутрішньої безпеки.

6. Начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

7. Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування штабу Головного оперативного управління - до керівного складу Головного оперативного управління та керівного складу Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

8. Заступники начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань.

9. Заступники начальника Головного управління внутрішньої безпеки.

Адмінбудинки за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г

1. Голова ДФС та його заступники.

2. Директори департаментів та їх заступники, начальники управлінь або особи, які виконують їх обов'язки.

Адмінбудинок за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 66

1. Директори департаментів та їх заступники, начальники управлінь або особи, які виконують їх обов'язки.

2. Керівники структурних підрозділів організацій і установ, розташованих в адмінбудинку.

Адмінбудинок за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 8, корп. 8

1. Голова ДФС та його заступники.

2. Директори департаментів та їх заступники, начальники управлінь або особи, які виконують їх обов'язки.

Адмінбудинки за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н,

с. Лютіж, урочище Туровча, 1

1. Голова ДФС та його заступники.

2. Директори департаментів та їх заступники, начальники управлінь або особи, які виконують їх обов'язки.

 

Додаток 3
до Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України
(пункт 5 розділу II)

Зразок

Дозволяю
___________
__________
"___" 20__ р.

ЗАЯВКА
на видачу одноразових перепусток для входу на територію майнових комплексів ДФС за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8, провулок Киянівський, 2а, вул. Дегтярівська, 11-Г, вул. Саксаганського, 66, просп. Степана Бандери, 8, корп. 8, та Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, урочище Туровча, 1,
на "___" 20__ р.

Прізвище, ім'я, по батькові

Кого відвідує, N кімнати

З якого і по який час

Відмітка про видачу перепустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____
(підпис)


(П. І. Б.)

 

Додаток 4
до Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України
(підпункт 6 пункту 3 розділу II)

Зразок

Дозволяю
___________
__________
"___" 20__ р.

ЗАЯВКА
на видачу одноразових перепусток для іноземних делегацій (іноземних громадян) для входу на територію майнових комплексів ДФС за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8, провулок Киянівський, 2а, вул. Дегтярівська, 11-Г, вул. Саксаганського, 66, просп. Степана Бандери, 8, корп. 8, та Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, урочище Туровча, 1,
на "___" 20__ р.

Прізвище, ім'я, громадянство

Кого відвідує, N кімнати

Час відвідання

Супроводжуюча особа

Відмітка про видачу перепустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____
(підпис)


(П. І. Б.)

 

Додаток 5
до Правил організації та здійснення пропускного режиму на території майнових комплексів Державної фіскальної служби України
(пункт 1 розділу III)

Зразок

Дозволяю
___________
__________
"___" 20__ р.

ЗАЯВКА (транспортна)
на видачу одноразової перепустки для в'їзду на територію майнових комплексів ДФС за адресами: м. Київ, Львівська площа, 6, Львівська площа, 8, провулок Киянівський, 2а, вул. Дегтярівська, 11-Г, вул. Саксаганського, 66, просп. Степана Бандери, 8, корп. 8, та Київська обл., Вишгородський р-н, с. Лютіж, урочище Туровча, 1,
на "___" 20__ р.

Номер, марка авто та прізвище, ім'я, по батькові відвідувача

Кого відвідує

З якого і по який час

Відмітка про видачу перепустки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

____
(підпис)


(П. І. Б.)


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.