ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.07.2017 р. N 467

Про внесення змін до розпоряджень голови обласної державної адміністрації від 14 липня 2015 року N 413 та від 24 лютого 2016 року N 100

Враховуючи пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції, викладені у листі від 13 червня 2017 року N 30-20/18990/17, відповідно до Законів України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки" (Закон N 1699-VII) та "Про запобігання корупції" (Закон N 1700-VII), постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки" (Постанова N 265), керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 25, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 липня 2015 року N 413 "Про організацію в області роботи з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки" (Розпорядження N 413), а саме:

1.1. У тексті розпорядження слова "заступник голови обласної державної адміністрації Чабан В. І." у всіх відмінках замінити словами "заступник голови обласної державної адміністрації Балонь А. Б." у відповідних відмінках.

1.2. По тексту розпорядження та у заходах з виконання в області Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки слова "головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації" в усіх відмінках замінити словами "сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації" у відповідних відмінках.

2. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року N 100 "Про антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації на 2017 рік", а саме:

2.1. У тексті розпорядження слова "заступник голови обласної державної адміністрації Чабан В. І." у всіх відмінках замінити словами "заступник голови обласної державної адміністрації Балонь А. Б." у відповідних відмінках.

2.2. По тексту розпорядження, антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації на 2017 рік (далі - Програма) та в додатках до неї слова "головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації" у всіх відмінках замінити словами "сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації" у відповідних відмінках.

2.3. Абзаци другий та третій розділу IV Програми "Моніторинг, оцінка виконання, періодичний перегляд Програми та координація і контроль за ходом її реалізації" викласти у новій редакції:

"Програма підлягає перегляду щокварталу з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін і доповнень до чинного антикорупційного законодавства України та у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій стосовно її удосконалення.

Зміни до Програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації.".

2.4. У пункті 6 "Забезпечення конфіденційності викривачів" таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації за 2016 рік додатка 2 до Програми в графі "Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику" слова та цифри "До 01 червня" замінити словами та цифрами "До 02 жовтня".

2.5. У пункті 7 "Управління персоналом" таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації за 2016 рік додатка 2 до Програми в графі "Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику" слова та цифри "До 01 травня" замінити словами та цифрами "До 01 вересня".

3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації забезпечити направлення Програми разом з даним розпорядженням на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Балоня А. Б.

 

Голова обласної
державної адміністрації

А. А. Гордєєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.