ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 23.08.2017 р. N 1726/Г/99-99-15-03-02-14/ІПК

Про порядок визначення податкових зобов'язань з ПДВ

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ при здійсненні операцій з постачання лікарських засобів за програмою "Доступні ліки" та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Порядок відшкодування вартості лікарських засобів (Постанова N 152) (далі - Порядок відшкодування), Порядок визначення розміру відшкодування вартості лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню (Постанова N 152), форму звіту про відпущені лікарські засоби (Постанова N 152) затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 березня 2017 року N 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (далі - Постанова N 152), яка набрала чинності 18.03.2017.

Постановою Кабінету міністрів України від 09 листопада 2016 року N 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів" (Постанова N 863) передбачено, що з 01.04.2017 в Україні запроваджується відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом II типу, бронхіальною астмою за переліком міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, визначених у додатку до цієї постанови. Дана програма має назву "Доступні ліки".

Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів здійснюватиметься в межах затвердженого Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ) розміру відшкодування вартості ліків, що будуть включені до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, який також затверджується МОЗ.

Порядком відшкодування, затвердженим Постановою N 152 (Постанова N 152), визначено, що для здійснення відпуску ліків, вартість яких підлягає повному або частковому відшкодуванню, суб'єкти господарюванні повинні звернутися до розпорядників бюджетних коштів із заявою про укладення договору про відшкодування вартості лікарських засобів. Розпорядники бюджетних коштів мають на підставі укладених договорів сформувати перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють відпуск лікарських засобів.

Для отримання коштів суб'єкт господарювання складатиме звіт про відпущені лікарські засоби за формою згідно з додатком до Постанови N 152 (Постанова N 152) та подаватиме його двічі на місяць - 15 числа поточного місяця (або першого робочого дня після 15 числа, якщо 15 число припадає на вихідний) та першого робочого дня наступного місяця, а в грудні - додатково до 24 числа звітного місяця. Відшкодування вартості відпущених ліків суб'єкту господарювання здійснюватиметься за рахунок відповідної цільової субвенції протягом 5 робочих днів з дня надходження зазначеного звіту.

Відносини, що виникають у сфері справлянні податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 розділу V ПКУ податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Підпунктами "а" і "б" пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачанні товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території Україні.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ).

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які піддягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодуванні орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Правила визначення дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ встановлено статтею 187 розділу V ПКУ.

Відповідно до пункту 187.7 статті 187 розділу V ПКУ датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов'язаннями перед бюджетом.

На дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну (Наказ N 1307) в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (пункт 201.1 статті 201 розділу V ПКУ).

Правила складання податкової накладної регулюються статтею 201 розділу V ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (Порядок N 1307), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за N 137/28267 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 N 276 (Наказ N 276)).

Таким чином, кошти, отримані з бюджету як відшкодування вартості відпущених ліків за програмою "Доступні ліки", включаються до бази оподаткування ПДВ у звітному періоді їх отримання з нарахуванням податкових зобов'язань у загальновстановленому порядку.

Разом з цим інформуємо, що відповідь на порушене у зверненні питання розміщено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС у рубриці "запитання - відповіді з бази знань" за адресою: www.sfs.gov.ua.


 
Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.