НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 421

Про заяви КП ТЕЛЕКОМПАНІЇ "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 1002-м від 22.01.2003) (ефірне, логотип: "41 - Прилуки")

Розглянувши заяви КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМПАНІЇ "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл. (місцезнаходження: вул. Київська, 192, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17500; директор Ірина Миколаївна Павлютіна), про переоформлення у зв'язку зі зміною місцезнаходження ТРО, керівника, складу редакційної ради та програмної концепції мовлення і щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 1002-м від 22.01.2003 (ефірне місцеве телебачення з використанням 41 ТВК у м. Прилуках Чернігівської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу), керуючись статтями 28, 31, 33, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за N 41/24818, враховуючи уточнення території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 1002-м від 22.01.2003 КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМПАНІЇ "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл., у зв'язку зі зміною місцезнаходження ТРО, керівника, складу редакційної ради та програмної концепції мовлення.

2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 1002-м від 22.01.2003 КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМПАНІЇ "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл., з використанням 41 ТВК у м. Прилуках Чернігівської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, з урахуванням уточнення території розповсюдження програм відповідно до фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зазначивши у ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "41 - Прилуки";

- строк дії ліцензії: 7 років (до прийняття Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні);

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на добу;

- оператор телекомунікацій - Чернігівська філія Концерну РРТ.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати КП ТК "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл.:

3.1. плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження ТРО, керівника, складу редакційної ради - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

3.2. ліцензійний збір за зміну програмної концепції мовлення - провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (41 ТВК у м. Прилуках Чернігівської обл.), врахувати раніше сплачену суму, ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 25 для м. Прилук), потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення;

3.3. ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням 41 ТВК у м. Прилуках Чернігівської обл., обсяг мовлення - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 25 для м. Прилук), потужність передавача - 0,1 кВт, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення та зменшення ліцензійного збору на 80 %.

4. У Державному реєстрі суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити такого кінцевого бенефіціарного власника (контролер): Попенко Ольга Михайлівна.

5. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати ліцензійного збору за переоформлення, за продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 1002-м від 22.01.2003. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія НР N 1002-м від 22.01.2003 вважається недійсною.

6. Зобов'язати КП ТК "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл., забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 421

Програмна концепція мовлення КП ТК "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл.

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;

Частка програм (передач) власного виробництва: 21 година 30 хвилин на добу, 95 %;

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100 %;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

-

-

-

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

-

-

-


* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Формат: розважально-інформаційний;

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

N
з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу (год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту (год., хв./добу)

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

4 години 54 хвилини

-

2

Культурно-мистецькі передачі

20 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

-

-

4

Розважальні передачі

9 годин 24 хвилини

-

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

59 хвилин

-

6

Підбірка музичних творів

-

-

7

Фільмопоказ

-

-

8

Передачі іншого тематичного спрямування

-

-

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 % за частку національного аудіовізуального продукту.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 421

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення КП ТК "ПРИЛУКИ" ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Прилуки Чернігівської обл.

Територіальна категорія мовлення: місцеве

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота / канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

Чернігівська обл., м. Прилуки (с. Горова Білещина), вежа Чернігівської філії КРРТ

41 ТВК

0,1

м. Прилуки та Прилуцький район

 

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.