ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

28.05.2014 р.

Справа N 805/3477/14

Донецький апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді - Геращенка І. В. суддів апеляційного суду: Арабей Т. Г., Сіваченка І. В. за участю представників сторін: від позивача - не з'явились; від відповідача - не з'явились, розглянувши в порядку письмового провадження апеляційну скаргу Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості на ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 15 квітня 2014 року у справі N 805/3477/14-а за позовом Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості до Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції про визнання протиправним та скасування повторних вимог, встановив:

Позивач звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції про визнання протиправним та скасування пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повторних вимог Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції N 28-11/181 від 20.02.2014 року.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 21 березня 2014 року позовна заява залишена без руху та встановлено термін для усунення виявлених недоліків позовної заяви, а саме: надати документи, які підтверджують повноваження в. о. директора Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості ОСОБА_1 на підписання позовної заяви від імені Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості і наказ про призначення ОСОБА_1 виконуючим обов'язків Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості, надати до суду документ про сплату судового збору за подання позову майнового характеру.

На виконання ухвали Донецького окружного адміністративного суду від 21 березня 2014 року позивачем надано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2013 року N 212-п про звільнення ОСОБА_1 та призначення його виконуючим обов'язки директора.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 15 квітня 2014 року у справі N 805/3477/14-а (суддя - Аканов О. О.) позовну заяву повернуто позивачеві, у зв'язку з не наданням документу про сплату судового збору за подання позову майнового характеру.

Позивачем подана апеляційна скарга, в якій просить скасувати ухвалу суду та направити справу для продовження розгляду.

Апеляційна скарга обґрунтована невірним застосуванням норм процесуального права.

Наголошує на тому, що предметом позову даної справи є визнання протиправним та скасування рішення суб'єкта владних повноважень, вартісну оцінку якого, виходячи з правової природи цього рішення, неможливо здійснити. До того ж, безпосереднім наслідком спірних повторних вимог не є зміна складу майна УкрНДІсіль, у зв'язку з чим розмір судового збору повинен визначатися виходячи із ставки, встановленої за подання адміністративного позову немайнового характеру.

Сторони, які брали участь у справі, у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, клопотання про участь у розгляді справи не заявлялось, у зв'язку з чим, колегія суддів розглядає апеляційну скаргу в порядку письмового провадження.

Перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали справи, колегія суддів встановила наступне.

Позивач звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції про визнання протиправним та скасування пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повторних вимог Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції N 28-11/181 від 20.02.2014 року.

Згідно платіжного доручення N 100 від 12.03.2014 позивачем був сплачений судовий збір в сумі 73,08 грн.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 21 березня 2014 року позовна заява залишена без руху та встановлено термін для усунення виявлених недоліків позовної заяви, а саме: надати документи, які підтверджують повноваження в. о. директора Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості ОСОБА_1 на підписання позовної заяви від імені Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості і наказ про призначення ОСОБА_1 виконуючим обов'язків Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості, надати до суду документ про сплату судового збору за подання позову майнового характеру.

На виконання ухвали Донецького окружного адміністративного суду від 21 березня 2014 року позивачем надано наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.11.2013 року N 212-п про звільнення ОСОБА_1 та призначення його виконуючим обов'язки директора.

Ухвалою Донецького окружного адміністративного суду від 15 квітня 2014 року позовну заяву повернуто позивачеві, у зв'язку з не наданням документу про сплату судового збору за подання позову майнового характеру.

Між сторонами немає розбіжностей щодо обставин справи, встановлених судом першої та апеляційної інстанції, в апеляційній скарзі вказується на порушення норм процесуального права.

Колегія суддів вважає такий висновок правомірним, а апеляційну скаргу такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Згідно ст. 9 Кодексу адміністративного судочинства України суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого:

1) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

2) суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 1 ст. 108 Кодексу адміністративного судочинства України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, у якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Копія ухвали про залишення позовної заяви без руху невідкладно надсилається особі, що звернулася із позовною заявою.

За приписами п. 1 ч. 3 ст. 108 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху.

Відповідно до ч. 3 ст. 106 КАС України до позовної заяви додаються її копії та копії всіх документів, що приєднуються до неї, відповідно до кількості відповідачів і третіх осіб, крім випадків подання адміністративного позову суб'єктом владних повноважень. Суб'єкт владних повноважень при поданні адміністративного позову зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу і третім особам копії позовної заяви та доданих до неї документів. До позовної заяви додається також документ про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати.

Судовий збір відповідно до Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) може сплачуватися як у безготівковій, так і в готівковій формі виключно через установи банків чи відділення зв'язку та справляється за місцем розгляду справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Судовий збір обраховується у гривнях та копійках.

Відповідно до пункту 3.1 при подані позову майнового характеру повинно бути сплачено судовий збір із ставки 2 % розміру майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 4 розмірів мінімальних заробітних плат, при подані позову немайнового характеру повинно бути сплачено судовий збір 0,06 розміру мінімальної заробітної плати.

За приписами ч. 3 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) під час подання адміністративного позову майнового характеру сплачується 10 відсотків розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимоги.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України.

Вищий адміністративний суд у листі N 165/11/13-13 від 18.01.2012 року надав роз'яснення з питань застосування статті 4 Закону N 3674-VI (Закон N 3674-VI), згідно яких адміністративними позовами майнового характеру є вимоги щодо протиправності рішень про визначення грошових зобов'язань платників податків, про зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, про стягнення адміністративно-господарських та інших штрафних санкцій тощо.

Станом на 1 січня 2014 року розмір мінімальної заробітної плати складав 1218,00 грн., тобто позивачем при поданні позовної заяви немайнового характеру повинний бути сплачений судовий збір в сумі 73,08 грн.

Таким чином, колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції, оскільки позивач звернувся до суду з вимогою до відповідача про визнання протиправним та скасування пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повторних вимог Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції N 28-11/181 від 20.02.2014 року, тобто зазначений адміністративний позов є немайнового характеру, з огляду на що, позивачем правильно було сплачено судовий збір при поданні адміністративного позову в розмірі 73,08 грн., як немайнового.

Враховуючи наведене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції в порушення процесуальних норм дійшов невірного висновку про повернення позовної заяви, ухвала суду прийнята при невірному застосуванні норм процесуального права, тому підлягає скасуванню з ухваленням рішення про направлення справи до суду першої інстанції для вирішення питання про відкриття провадження у справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст. 2, ст. 160, ст. 167, ст. 195, ст. 197, п. 3 ч. 1 ст. 199, п. 6 ч. 1 ст. 205, ст. 206, ст. 212, ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд ухвалив:

Апеляційну скаргу Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості на ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 15 квітня 2014 року у справі N 805/3477/14-а - задовольнити.

Ухвалу Донецького окружного адміністративного суду від 15 квітня 2014 року у справі N 805/3477/14-а за позовом Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості до Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції про визнання протиправним та скасування пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повторних вимог Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції N 28-11/181 від 20.02.2014 року - скасувати.

Справу N 805/3477/14-а за позовом Українського науково-дослідного інституту соляної промисловості до Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції про визнання протиправним та скасування пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 повторних вимог Слов'янської об'єднаної державної фінансової інспекції N 28-11/181 від 20.02.2014 року - направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Ухвала суду апеляційної інстанції за наслідками перегляду набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

 

Головуючий, суддя

І. В. Геращенко

Судді:

Т. Г. Арабей

 

І. В. Сіваченко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.