МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 25 листопада 2016 року N 1289

Про утворення та затвердження складу комісії щодо надання медичного висновку суддям у разі неспроможності здійснювати повноваження за станом здоров'я

Відповідно до статті 113 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Закон N 1402-VIII), підпункту 3 пункту 6 (Постанова N 267) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Постанова N 267) наказую:

1. Утворити та затвердити склад комісії щодо надання медичного висновку суддям у разі неспроможності здійснювати повноваження за станом здоров'я (далі - Комісія), що додається.

2. Голові Комісії:

1) засідання Комісії проводити за письмовим зверненням Вищої ради правосуддя;

2) у разі необхідності залучати спеціалістів та представників інших установ та громадських організацій (за згодою) у встановленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О. В.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
25 листопада 2016 року N 1289

Склад комісії щодо надання медичного висновку суддям у разі неспроможності здійснювати повноваження за станом здоров'я

Черняк
Сергій Іванович

заступник начальника управління - начальник відділу експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності управління медико-соціальної допомоги населенню Медичного департаменту МОЗ України, голова Комісії;

Нетяженко
Василь Захарович

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб N 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Терапія", заступник голови Комісії;

Сисак Олег
Миколайович

головний спеціаліст відділу організації первинної медичної допомоги управління медичної допомоги дорослим Медичного департаменту МОЗ України, секретар Комісії;

Пінчук
Ірина Яківна

директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Наркологія, психіатрія", член Комісії;

Міщенко
Тамара Сергіївна

завідувач відділення судинної патології головного мозку Державної установи "Інститут клінічної та експериментальної неврології і психіатрії НАМН України", головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Неврологія", член Комісії;

Страфун
Сергій Семенович

заступник директора Державної установи "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Ортопедія і травматологія", член Комісії;

Вітовська
Оксана Петрівна

завідувач кафедри офтальмології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Офтальмологія", член Комісії;

Усенко
Олександр Юрійович

директор Державної установи "Національний інститут хірургії і трансплантології їм. О. О. Шалімова НАМН України", головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Хірургія", член Комісії;

Камінський
В'ячеслав Володимирович

завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Акушерство і гінекологія", член Комісії;

Матюха
Лариса Федорівна

завідувач кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина";

Басанець
Анжела Володимирівна

завідувач відділу профпатології Державної установи "Інститут медицини праці НАМН України", головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Професійна патологія", член Комісії;

Голубовська
Ольга Анатоліївна

завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Інфекційні хвороби", член Комісії;

Ковальов
Олексій Олексійович

завідувач кафедри онкології Державного закладу "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України", головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Онкологія", член Комісії.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.