ОДЕСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 21.03.2018 р. N 3084-VII

Про затвердження Умов оплати праці працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" в новій редакції

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 98 Кодексу законів про працю України, Закону України "Про оплату праці", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", з метою визначення Умов оплати праці працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" Одеська міська рада вирішила:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" у новій редакції (додаються).

2. Доручити начальнику комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити працівникам посадові оклади, доплати та надбавки, виходячи з розмірів, передбачених Умовами, зазначеними у пункті 1 цього рішення.

3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Одеської міської ради від 05.04.2008 року N 2464-V "Про затвердження умов оплати праці працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

Міський голова

Г. Труханов

 

Додаток
до рішення Одеської міської ради
21.03.2018 N 3084-VII

УМОВИ
оплати праці працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

(далі - Умови)

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" (далі - Установа) встановлюються згідно зі схемою коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів працівників Установи до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого розряду на місяць (додаток 1).

Розміри місячних окладів (тарифних ставок), визначені відповідно до додатку 1 цих Умов, змінюються в установленому порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

2. Розмір заробітної плати працівника Установи за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Якщо розмір заробітної плати у зв'язку з періодичністю виплати її складових є нижчим розміру мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Заробітна плата працівників Установи індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

3. Посадові оклади заступника начальника Установи, заступників керівників структурних підрозділів Установи встановлюються на 5 - 15 відсотків, головного бухгалтера - завідувача сектору - на 10 - 30 відсотків нижче ніж посадовий оклад начальника Установи.

4. Особливості оплати праці працівників Установи, які здійснюють спуски під воду для виконання службових завдань встановлюються згідно із додатком 2 до цих Умов.

5. Начальнику Установи, в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі Установи, надається право встановлювати працівникам Установи конкретні розміри посадових окладів, доплат та набавок до них, а саме:

5.1. Надбавки:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

- за високі досягнення у праці;

- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

- за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: народний - у розмірі 40 відсотків, заслужений - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

г) за клас кваліфікації до встановленої тарифної ставки (посадового окладу) водолаза 3 класу: водолазам - 2 класу - 15 відсотків, водолазам - 1 класу - 25 відсотків.

5.2. Доплати:

а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):

- за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- за суміщення професій (посад);

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються директору Установи, його заступнику, керівникам структурних підрозділів Установи, їх заступникам;

б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час, якщо вищий розмір не визначено законодавством України, за кожну годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку;

в) за використання в роботі дезінфікуючих засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу.

5.3. Водіям автотранспортних засобів:

- надбавки за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час;

- доплати за ненормований робочий день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

6. Начальнику установи надається право у залежності від видів та складності виконуваних аварійно-рятувальних робіт застосовувати працівникам Установи коефіцієнти до годинних тарифних ставок згідно із переліком (додаток 2).

7. Порядок і умови преміювання працівників Установи встановлюються Положенням про преміювання, затвердженим керівником, за погодженням із відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу) згідно з колективним договором.

8. Працівникам Установи надається матеріальна допомога один раз на рік, у тому числі на оздоровлення, у розмірі, що не перевищує розміру посадового окладу відповідного працівника.

9. Преміювання директора Установи, його заступників, встановлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за погодженням з уповноваженим органом Одеської міської ради.

10. Оплата праці працівників Установи здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних виплат, передбачених цими Умовами.

11. Оплата праці працівників Установи, посади яких не передбачені цими Умовами, здійснюється відповідно до Умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей економіки.

 

Секретар ради

О. Потапський

 

Додаток 1
до Умов оплати праці працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

СХЕМА
коефіцієнтів співвідношень місячних посадових окладів працівників Установи до розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого розряду на місяць

Найменування посад

 

Тарифні розряди

Коефіцієнт підвищення окладу

Начальник установи

15

2,58

Начальник відділу

13

2,27

Завідувач сектору

11

1,97

Начальник рятувального поста

8

1,64

Рятувальники (матроси-рятувальники):

 

 

Рятувальник вищої категорії (матрос-рятувальник вищої категорії)

7

1,54

Рятувальник 1-го класу (матрос-рятувальник 1-го класу)

6

1,45

Рятувальник 2-го класу (матрос-рятувальник 2-го класу)

5

1,36

Рятувальник 3-го класу (матрос-рятувальник 3-го класу)

4

1,27

Рятувальник (матрос-рятувальник)

3

1,18

Водолаз 1, 2, 3 класу (III групи спеціалізації робіт)

4

1.27

Бухгалтер

9

1,73

Економіст

9

1,73

Старший інспектор

6

1,45

Інспектор

5

1,36

Лікарі:

 

 

вищої кваліфікаційної категорії

13

2,27

першої кваліфікаційної категорії

12

2,12

Другої кваліфікаційної категорії

11

1,97

без категорії

10

1,82

Старший оперативний черговий

8

1,64

Оперативний черговий

6

1,45

Старший оператор зв'язку

5

1,36

Оператор зв'язку

4

1,27

Старший механік

7

1,54

Механік

6

1,45

Прибиральниця

2

1,09

Комірник

2

1,09

Інші робітники, які виконують кваліфіковані роботи з ремонту, налагодження, обслуговування обладнання (слюсар, електрогазозварник, столяр, токар, та інші)

5

1,36

Примітка: Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначені у гривнях із копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - округлюються до однієї гривні.

 

Додаток 2
до Умов оплати праці працівників комунальної установи "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради"

Особливості умов оплати праці працівників Установи, які здійснюють спуски під воду для виконання службових завдань

1. За час перебування під водою залежно від глибини занурювання працівникам Установи, які здійснюють спуски під воду для виконання службових завдань (далі - працівники), крім тарифної ставки (посадового окладу), встановлюється погодинна оплата (у коефіцієнтах до годинної тарифної ставки водолаза 3 класу):

При глибині занурювання, метрів

Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт

До 6

0,56

Понад 6 до 12

0,64

Понад 12 до 20

0,72

Понад 20 до 30

0,88

Понад 30 до 40

1,04

Понад 40 до 45

1,20

Понад 45 до 50

1,36

Понад 50 до 60

1,69

2. За час спусків під воду, роботи під водою, перебування під заданим робочим тиском у барокамері із застосуванням для дихання штучних газових сумішей методом короткочасних занурень і методом тривалого перебування під підвищеним тиском, крім тарифної ставки (посадового окладу), працівникам установлюється погодинна оплата в коефіцієнтах до годинної тарифної ставки водолаза 3 класу.

За час роботи під водою безпосередньо на ґрунті або на об'єкті, а також за час перебування під найбільшим тиском у водолазному відсіку чи водолазному підводному апараті залежно від глибини занурювання:

При глибині занурювання, метрів

Розмір оплати за одну годину перебування під водою, коефіцієнт

до 60

Годинна тарифна ставка водолаза 3 класу

Понад 60 до 70

6,6

Понад 70 до 80

9,9

Понад 80 до 90

13,1

Понад 90 до 100

16,5

За кожні наступні 10 метрів занурювання погодинна оплата збільшується на коефіцієнт:

- понад 100 до 300 метрів - на 6,6;

- понад 300 метрів - на 9,9.

За одну годину перебування під заданим тиском у барокамері:

- при глибині занурювання до 60 метрів - коефіцієнт 0,66;

- при глибині занурювання понад 60 метрів - коефіцієнт 1,31.

За період декомпресії (залежно від глибини занурювання і незалежно від її тривалості) за глибоководні спуски методом короткочасного занурювання (за метр занурювання):

понад 60 до 100 метрів - коефіцієнт 0,13;

понад 100 до 150 метрів - коефіцієнт 0,32;

понад 150 до 200 метрів - коефіцієнт 0,66 (методом тривалого перебування під підвищеним тиском - коефіцієнт 1,31).

3. Працівникам, які відпрацювали під підвищеним тиском не менше 1200 годин, з яких не менше 100 годин - безпосередньо на глибинах більше 60 метрів, виплачується додаткова щомісячна надбавка до посадового окладу в розмірі 10 відсотків.

4. За наявності чинників, що ускладнюють водолазні роботи, погодинна оплата за перебування під водою збільшується:

1) у разі швидкості течії:

- від 0,5 до 1,0 м/с - на 20 відсотків;

- понад 1,0 до 1,5 м/с - на 40 відсотків;

2) у разі хвилювання моря від 2 до 3 балів - на 40 відсотків;

3) при температурі води нижче 4° C (у разі відсутності зігрівальних костюмів) і вище 37° C - на 25 відсотків;

4) у разі роботи під кригою - на 15 відсотків;

5) у разі роботи з колиски - на 15 відсотків;

6) у разі роботи на засміченому і в'язкому ґрунті - на 15 відсотків;

7) у разі роботи в складних умовах (у відсіках кораблів, колодязях, тунелях, трубопроводах, у середині пальових підвалин, якщо відстані між палями, трубами менше 1,5 метра) - на 30 відсотків;

8) якщо видимість менша ніж 1 метр - на 20 відсотків;

9) якщо відсутня видимість - на 30 відсотків;

10) у разі забруднення води шкідливими та токсичними домішками - на 25 відсотків;

11) у разі підривних робіт і робіт з вибухонебезпечними речовинами - на 35 відсотків;

12) при зварюванні та різанні металу під водою - на 35 відсотків.

За наявності декількох факторів, що ускладнюють водолазні роботи, відсотки збільшення погодинної оплати підсумовуються, при цьому збільшення не повинно перевищувати 100 відсотків погодинної оплати.

5. У разі експериментальних спусків з метою випробування водолазного спорядження, систем життєзабезпечення водолазних комплексів, режимів компресії і декомпресії, дихальних сумішей, методів занурювання та випробування іншої водолазної техніки працівникам оплата проводиться згідно з пунктами 1, 2 у подвійному розмірі.

6. У разі виконання водолазних спусків з використанням автономних засобів для транспортування водолазів, включаючи водолазні підводні апарати, а також використання індивідуальних буксирувальників і групових транспортувальників різних типів за час перебування на них водолазів під водою погодинна оплата збільшується згідно з пунктами 3, 4 цього розділу у півтора рази.

7. За час перебування під підвищеним тиском у барокамері медичного персоналу та інших осіб, які беруть участь у наданні медичної допомоги постраждалому водолазу, здійсненні лікувальної рекомпресії, погодинна оплата проводиться їм згідно з абзацом другим пункту 2.

8. Час перебування під водою для надання допомоги потопаючому незалежно від фактичного часу перебування під водою враховується за 2 години. Час пошуку утопленого враховується за фактичний час пошуку і додатково 2 години - як час піднімання утопленого на поверхню. Оплата зазначених робіт проводиться згідно з пунктом 1.

9. За тренувальні та кваліфікаційні спуски, у тому числі й у декомпресійних камерах, погодинна оплата проводиться згідно з пунктами 1, 2 у розмірі 50 відсотків.

10. Час перебування під водою розраховується з моменту закриття ілюмінатора ного шолома (включення на режим дихання апарата, підвищення тиску в камері до атмосферного) до моменту відкриття на поверхні ілюмінатора (вимикання подиху з апарата).

11. Час перебування під водою під час здійснення водолазних спусків методом тривалого перебування розраховується з моменту закриття внутрішніх люків водолазного дзвона чи водолазного відсіку водолазного підводного апарата після переходу до них водолазів з барокамери перед початком занурювання до моменту відкриття внутрішньої кришки люка апарата для переходу водолазів у барокамеру.

12. Якщо водолазний спуск не відбувся, водолазам та іншим працівникам за час перебування у водолазному дзвоні чи водолазному відсіку водолазного підводного апарата проводиться оплата, як за перебування у барокамері під підвищеним тиском.

13. Працівникам, залежно від кількості годин перебування під водою виплачується одноразова винагорода у таких розмірах:

Загальна тривалість перебування під водою, у тому числі під підвищеним тиском, з початку водолазної практики

Розмір одноразової винагороди (у відсотках до посадового окладу водолаза 3 класу)

500 годин

50

1000 годин

100

За кожні наступні 1000 годин перебування під водою одноразова винагорода виплачується зі збільшенням на один посадовий оклад водолаза 3 класу спеціалізації, при цьому максимальний розмір винагороди за кожні наступні 1000 годин не може перевищувати розміру п'яти посадових окладів водолаза 3 класу.

Години перебування під водою за час навчальної підготовки та перепідготовки для виплати одноразової винагороди не враховуються.


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.