НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 418

Про заяву ПП ФІРМИ "ЛЯМІН", м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 00643-м від 26.03.2010) (ефірне, позивні: "Радіо РОКС - Україна")

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМИ "ЛЯМІН", м. Київ (місцезнаходження: вул. Сім'ї Хохлових, 15, к. 1, м. Київ, 04119, директор Оксана Володимирівна Шавель), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 00643-м від 26.03.2010 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Києві, потужність передавача - 1,0 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу), керуючись статтями 28, 33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за N 41/24818, враховуючи уточнення території розповсюдження програм, складу пов'язаних осіб, Національна рада вирішила:

1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 00643-м від 26.03.2010 ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ФІРМИ "ЛЯМІН", м. Київ, з використанням частоти 103,6 МГц у м. Києві, потужність передавача - 1,0 кВт, з урахуванням уточнення території розповсюдження програм, складу пов'язаних осіб, зазначивши у ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (радіомовлення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "Радіо РОКС - Україна";

- строк дії ліцензії: 7 років;

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на добу;

- оператор телекомунікацій - ПП ФІРМА "ЛЯМІН", м. Київ.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ПП ФІРМІ "ЛЯМІН", м. Київ, ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Києві, обсяг мовлення - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 400 для м. Києва), потужність передавача - 1,0 кВт, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.

3. У Державному реєстрі суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролери): Волосюк Віктор Михайлович; Анна Нудіггер; Ханшиам Харрі; Даніела Стракадаіні; Дерек Вебер; Пінчук Віктор Михайлович; Куц Яна Віталіївна; Кравчук Людмила Миколаївна; Ар'єн Де Жонж; Анґело де Різ; Лучмірпракаш Сіпірсанд; Асмара Біссесур.

4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати ліцензійного збору за продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 00643-м від 26.03.2010. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія НР N 00643-м від 26.03.2010 вважається недійсною.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 418

Програмна концепція мовлення ПП ФІРМИ "ЛЯМІН", м. Київ

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;

Частка програм (передач) власного виробництва: 24 години на добу, 100 %;

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100 %;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

не менше 25 %

не менше 25 %

не менше 25 %

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

не менше 60 %

не менше 60 %

не менше 60 %


* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Формат: розважально-інформаційний;

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

N
з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

15 хвилин

-

2

Культурно-мистецькі передачі

15 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

15 хвилин

-

4

Розважальні передачі

16 годин 50 хвилин

-

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

-

-

6

Підбірка музичних творів

-

-

7

Фільмопоказ

-

-

8

Передачі іншого тематичного спрямування

-

-

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 % за частку національного аудіовізуального продукту.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 418

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення ПП ФІРМИ "ЛЯМІН", м. Київ

Територіальна категорія мовлення: регіональне

N
з/п

Місцезнаходження передавача

Частота / канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

м. Київ, вул. Олегівська, 24-б

103,6 МГц

1,0

м. Київ, м. Ірпінь (міськрада), м. Буча, м. Бориспіль, м. Васильків, м. Бровари, м. Обухів (міськрада) та райони: Баришівський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Фастівський, Обухівський

 

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.