КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 квітня 2018 р. N 238-р

Київ

Про затвердження типових завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, на 2018 рік

Відповідно до пункту 15 Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. N 640 (Постанова N 640) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 70, ст. 2124; 2018 р., N 26, ст. 937), затвердити типові завдання, ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, на 2018 рік, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 81

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. N 238-р

ТИПОВІ ЗАВДАННЯ,
ключові показники результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади керівників центральних органів виконавчої влади, на 2018 рік

Порядковий номер

Найменування завдання

Ключові показники результативності, ефективності та якості

Строк виконання

1.

Ефективна організація роботи апарату центрального органу виконавчої влади

1) проведено обстеження IT-систем центрального органу виконавчої влади, за результатами якого складено план заходів з розвитку IT-інфраструктури центрального органу виконавчої влади
2) запроваджено систему внутрішнього електронного документообігу центрального органу виконавчої влади та підключено її до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади
3) підвищено рівень прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами в межах компетенції центрального органу виконавчої влади (впровадження елементів стратегічного та середньострокового бюджетного планування, підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності внутрішнього контролю та аудиту (затверджено план заходів, за результатами виконання підготовлено аналітичну записку відповідному члену Уряду) тощо)
4) проведено внутрішнє обстеження за напрямом оцінки якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій (за наявності)

жовтень

2.

Забезпечення управління
персоналом

1) конкурси на зайняття посад державної служби проведено з дотриманням вимог законодавства
2) запроваджено систему оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відповідно до встановленого порядку
3) забезпечено підвищення рівня професійної компетентності щонайменше 25 відсотків державних службовців центрального органу виконавчої влади відповідно до визначених потреб за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів

жовтень

Примітка. Міністр, який спрямовує та координує діяльність центрального органу виконавчої влади, відповідно до плану діяльності зазначеного органу та з урахуванням повноважень керівника такого органу, визначених Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) та Положенням про такий орган, визначає додатково два завдання з ключовими показниками, яким повинен відповідати результат виконання завдання та за якими оцінюватимуться результати його службової діяльності (строк, кількість, відсоток, кількість допустимих відхилень, умови, що свідчать про якість, тощо).


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.