НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 211

Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України"

Відповідно до пунктів 1, 6 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини першої статті 37 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з метою удосконалення вимог щодо допуску до обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України" (далі - Проект), що додається*.


* Не наводиться.

2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Проекту на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування повідомлення про оприлюднення Проекту в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів забезпечити направлення Проекту на погодження до Державної регуляторної служби України.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.