КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 квітня 2018 р. N 269

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2018 р. N 269

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених Держкомтелерадіо у державному бюджеті на відповідний рік за програмою "Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем програми є Держкомтелерадіо.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері, зокрема на:

1) здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній, розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у засобах масової інформації, Інтернеті та на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних продуктів, у тому числі аудіо-, відеопродукції, телепрограм, цифрової, друкованої, сувенірної продукції, інформаційних матеріалів графічного та навчально-методичного характеру, створення та підтримки веб-сайту, оплату послуг з програмування;

2) забезпечення проведення брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги, забезпечення учасників та гостей необхідними матеріалами та іншими супутніми послугами, безпосередньо пов'язаними з проведенням заходів);

3) оплату послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингу, вивчення громадської думки.

4. Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється згідно з планами заходів щодо виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017 р. N 43 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки" (Указ N 43/2017) та розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. N 779 "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 - 2021 роки" (Розпорядження N 779-р) (Офіційний вісник України, 2017 р., N 88, ст. 2703).

Для проведення кожного заходу Держкомтелерадіо видає наказ, у якому зазначаються найменування заходу, виконавець, дата і місце його проведення, сума витрат на підготовку та проведення.

До наказу додається кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням заходу, з відповідними розрахунками та обґрунтуванням.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі видаткових накладних та/або актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг з наданням виконавцями документів, які підтверджують фактичний обсяг поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

6. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. N 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Постанова N 710) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 83, ст. 2739).

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання звітів про виконання паспорта бюджетної програми, фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.