НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 426

Про заяву ТОВ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 00277-п від 18.08.2011)

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ (місцезнаходження суб'єкта господарювання: вул. Ентузіастів, буд. 11, м. Київ, 02154; директор Сивоглаз Андрій Михайлович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00277-п від 18.08.2011 у зв'язку зі збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 122 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297, Національна рада вирішила:

1. Переоформити додаток (дата видачі додатка 17.11.2016) до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00277-п від 18.08.2011 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, у зв'язку зі збільшенням загальної кількості програм програмної послуги до 122 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши:

- загальна кількість програм програмної послуги - 122, із них вітчизняних програм - 88.

2. Затвердити ТОВ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ТОВ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ТОВ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: збільшення загальної кількості програм програмної послуги, зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.

5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, додаток до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00277-п від 18.08.2011.

6. При видачі переоформленого додатка до ліцензії провайдера програмної послуги НР N 00277-п від 18.08.2011 ТОВ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, додаток (дата видачі додатка 17.11.2016) вважається недійсним та вилучається.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 426

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) ТОВ "УЛЬТРАЛІНК", м. Київ, у складі програмної послуги в м. Києві у межах території розташування багатоканальної телемережі

Перелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм - у відкритому вигляді):

N
з/п

Програма

1.

ТОВ "ТРК "Купол"

2.

ТРК "Сатурн" у формі ТОВ / ТОВ "ТРК "Академія"

3.

ТОВ "Медіамережі"

4.

КП КМР "ТК "Київ"

5.

Національна телекомпанія України ("ЦК")

6.

Національна телекомпанія України ("UA: ПЕРШИЙ")

7.

Національна телекомпанія України ("К")

8.

ДП "Парламентський телеканал "Рада"

9.

Національна телекомпанія України ("Перший канал Українського радіо")**

10.

Національна телекомпанія України (Другий канал - "Промінь")**

11.

Національна телекомпанія України (Третій канал - "Радіо "Культура")**


* - при використанні цифрової та IPTV технологій програми поширюються у кодованому вигляді.

** - для цифрової та IPTV технологій.

Загальна кількість програм програмної послуги - 122, кількість вітчизняних програм - 88.

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко

Начальник управління ліцензування

Л. Запорожець


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.