НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 16 лютого 2017 року N 173

Про заяву ДП "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР", м. Одеса, щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги (DVB-T2 (MPEG-4))

19 січня 2017 року за вх. N 4/53 у Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення зареєстрована заява ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР", м. Одеса (місцезнаходження суб'єкта господарювання: Фонтанська дорога, буд. 3, м. Одеса, 65063; директор Волков Валерій Васильович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з використанням цифрової багатоканальної телемережі (DVB-T2 (MPEG-4)) у м. Одесі та Одеській області.

Відповідно до вимог статті 24 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів державної політики у сфері телебачення і радіомовлення" (Закон N 674-VIII) суб'єкт інформаційної діяльності надає інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) телерадіоорганізації, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник є юридичною особою, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), відомості відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, також інформацію про структуру власності заявника, його афілійованих та пов'язаних осіб. Подані документи повинні відповідати вимогам щодо прозорості структури власності заявника.

ДП "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР", м. Одеса, не надало до заяви про видачу ліцензії провайдера програмної послуги інформацію про структуру власності.

Згідно з п. 2 ст. 39 та п. 1 ст. 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" для розповсюдження телерадіопрограм та передач у багатоканальній телемережі суб'єкти господарювання повинні отримати відповідну ліцензію Національної ради.

Відповідно до п. 6 ст. 39 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" оператор багатоканальної телемережі може сам надавати програмну послугу за умови отримання ліцензії провайдера програмної послуги.

Ліцензування діяльності суб'єкта господарювання, який має на меті отримати ліцензію провайдера програмної послуги з використанням цифрової багатоканальної телемережі (DVB-T2 (MPEG-4)), здійснюється відповідно до статей 24, 39, 40, 42 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979).

Ліцензування провайдера програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж здійснюється за наявності виданого на замовлення Національної ради висновку, передбаченого ч. 3 ст. 50 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" та відповідного рішення Національної ради щодо створення багатоканальної ефірної телемережі. Ліцензія провайдера програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж видається строком на 10 років.

Оскільки в Національній раді відсутні висновки УДЦР щодо частотних присвоєнь для організації наземного телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2 у м. Одесі та Одеській області, Національна рада не приймала рішення та не оголошувала прийом пропозицій (заяв) суб'єктів господарювання про розбудову цієї мережі, керуючись Законами України "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги (Положення N 2979) у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 N 1187 (Рішення N 1187), що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за N 1520/26297, Національна рада вирішила:

1. Залишити заяву ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ ЦЕНТР", м. Одеса, про видачу ліцензії провайдера програмної послуги з використанням цифрової багатоканальної телемережі (DVB-T2 (MPEG-4)) у м. Одесі та Одеській області без розгляду.

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.