ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
Тринадцята сесія

РІШЕННЯ

від 22.03.2017 р. N 17

Про затвердження Порядку інформування про діяльність комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами та комісії з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції, відповідно до вимог частини восьмої статті 78 Господарського кодексу України, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про доступ до публічної інформації" (Закон N 2939-VI), Законом України "Про відкритість використання публічних коштів" (Закон N 183-VIII), міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств та закладів, засновником яких є Хмельницька міська рада (додаток 1).

2. Відділу внутрішнього контролю, МКП "Хмельницькінфоцентр" та керівникам комунальних підприємств забезпечити до 25.04.2017 року наповнення офіційного сайту Хмельницької міської ради у визначеному даним рішенням Порядку.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, відділ внутрішнього контролю.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова

О. Симчишин

 

Додаток 1
до рішення сесії Хмельницької міської ради
22.03.2017 N 17

Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада

I. Мета і завдання

1. Метою порядку інформування про діяльність комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада (далі - Порядок), є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств ради та їх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

2. Основними завданнями є:

2.1. Інформування мешканців про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність;

2.2. Організація процесу інформування суб'єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючих органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств;

2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об'єктивності.

3. Предмет та основні засади інформування.

3.1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств.

3.2. Перелік інформації, що підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради та на веб-сайтах комунальних підприємств міста, зазначений в Додатку до цього Порядку.

3.3. Інформація у рамках виконання цього Порядку надається державною мовою.

3.4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені в раді;

3.5. Оновлення інформації відбувається не пізніше ніж через 10 робочих днів по кожному пункту переліку, зазначеному в Додатку до цього Порядку, у разі необхідності оновлення інформації.

4. Механізм подання інформації для розміщення її на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

4.1. На офіційному веб-сайті ради Хмельницьке міське комунальне підприємство "Хмельницькінфоцентр" забезпечує створення окремого розділу "Комунальні підприємства" з підрозділами по кожному комунальному підприємству ради та розміщує на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради активні гіперпосилання на власні веб-сайти комунальних підприємств міської ради (у разі наявності).

4.2. Уповноважена особа, визначена наказом директора комунального підприємства, подає у встановлені законодавством терміни відділу внутрішнього контролю та управлінню організаційно-інформаційної роботи та контролю інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді з одночасним розміщенням даної інформації на веб-сайті підприємства.

4.3. Інформація після обробки не пізніше наступного робочого дня подається відділом внутрішнього контролю міському комунальному підприємству "Хмельницькінфоцентр" для подальшого її розміщення на офіційному веб-сайті ради.

4.4. Міське комунальне підприємство "Хмельницькінфоцентр" забезпечує цілодобовий і безоплатний доступ до інформації про діяльність комунальних підприємств міста, розміщеної на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради, захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації та збереження інформації, передбаченої у Додатку до Порядку в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

5. Відповідальність за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті несуть посадові особи відділу внутрішнього контролю, директор міського комунального підприємства "Хмельницькінфоцентр" та керівники комунальних підприємств, які є розпорядниками такої інформації.

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач відділом
внутрішнього контролю

Т. Старук

 

Додаток
до Порядку

Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов'язковому розміщенню на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради

1.1. Цілі діяльності комунального підприємства.

1.2. Квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування. Річна фінансова звітність оприлюднюється разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 25 квітня року, що настає за звітним періодом. Квартальна фінансова звітність - щокварталу до 25 числа, наступного за звітним періодом.

1.3 Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення), або суб'єкта управління об'єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством.

1.4 Статут комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

1.5 Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

1.6 Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб'єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради комунального унітарного підприємства є незалежним.

1.7 Річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства.

1.8 Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням.

1.9 Рішення Хмельницької міської ради та виконавчого комітету щодо комунального підприємства.

1.10 Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

1.11 Відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" (Закон N 183-VIII): інформація про укладені договори (предмет договору, виконавець, найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт, послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором, строк дії договору.

1.12 Інформація про операції та зобов'язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов'язання комунального підприємства (фінансові та не фінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства.

 

Секретар міської ради

М. Кривак

Завідувач відділом
внутрішнього контролю

Т. Старук


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.