МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2018

м. Київ

N 686/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2018 р. за N 388/31840

Про затвердження переліків посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад

З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року N 103 "Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб" (Постанова N 103) щодо забезпечення підготовки довідок про розмір грошового забезпечення, що враховуються для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік посад осіб начальницького складу центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань, апарату Державної пенітенціарної служби України, Інспекції по особовому складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

2) Перелік посад осіб начальницького складу апаратів територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, відділів оперативного чергування, збору та узагальнення інформації територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

3) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Центральної бази забезпечення, Департаменту забезпечення діяльності, Управління капітального будівництва та розвитку, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

4) Перелік посад осіб начальницького складу відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції територіальних органів Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

5) Перелік посад осіб начальницького складу територіальних контрольно-ревізійних відділів, територіальних відділів внутрішнього аудиту, територіальних відділів внутрішньої безпеки та протидії корупції, територіальних секторів з державного нагляду за охороною праці та навколишнім середовищем, територіальних відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом об'єктів Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

6) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу підрозділів спеціального призначення, воєнізованих формувань спеціального призначення, територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

7) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, виховних (виховно-трудових) колоній, лікувально-трудових профілакторіїв, тюрем Державної кримінально-виконавчої служби України та їх підприємств, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

8) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України (крім вищих навчальних закладів), які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

9) Перелік посад осіб рядового і начальницького складу Чернігівського юридичного коледжу, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України;

2. Врахувати, що при підготовці довідок про розмір грошового забезпечення, що враховуються для перерахунку пенсій, призначених згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", розміри посадових окладів заступників керівників структурних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України, посади яких скорочені, визначаються відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" (Постанова N 704).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 01 березня 2018 року.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. Державного секретаря, директора Департаменту персоналу Сову Н. П.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб начальницького складу центрального апарату Державного департаменту України з питань виконання покарань, апарату Державної пенітенціарної служби України, Інспекції по особовому складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник департаменту

Начальник департаменту

Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 (Постанова N 704), графа "апарат"

Начальник самостійного управління, керівник апарату Голови

Начальник самостійного управління

Начальник управління у складі департаменту

Начальник управління у складі департаменту

Начальник Інспекції по особовому складу

Начальник самостійного відділу

Начальник самостійного відділу

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління

Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління

Помічник Голови

Начальник самостійного сектору (відділення)

Начальник самостійного сектору

Начальник інспекції, служби

Начальник сектору у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 (Постанова N 704), графа "апарат"

Начальник сектору (відділення) у складі департаменту, самостійного управління, самостійного відділу

Головні: спеціаліст, інспектор, ревізор

Головний спеціаліст

Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

Радник Голови

Старший оперуповноважений

Старший оперуповноважений

Оперуповноважений

Оперуповноважений

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, референт, перекладач, психолог, ревізор

Інспектор, інженер, юрисконсульт, референт, перекладач, психолог, ревізор

Інспектор

Молодший інспектор

Молодший інспектор 1 категорії

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб начальницького складу апаратів територіальних органів управління Державного департаменту України з питань виконання покарань, територіальних органів Державної пенітенціарної служби України, відділів оперативного чергування, збору та узагальнення інформації Державної пенітенціарної служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник управління

Начальник міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації

Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації (мінімальний тарифний розряд за відповідною посадою)

Начальник самостійного відділу

Начальник самостійного відділу

Головний інженер, головний бухгалтер, начальник виробництва

Головний економіст

Заступник начальника самостійного відділу

Начальник відділу (усіх найменувань) у складі управління, помічник начальника управління

Начальник відділу у складі управління

Начальник самостійного сектору у складі управління

Начальник самостійного сектору

Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації (мінімальний тарифний розряд за відповідною посадою)

Начальник відділення, секретаріату

Начальник сектору у складі відділу

Начальник сектору у складі управління, відділу

Начальник інспекції, служби, курсу

Начальник відділу оперативного чергування, збору та узагальнення інформації

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах, головний спеціаліст, старший інспектор з особливих доручень, головний енергетик, головний механік

Головний спеціаліст

Старший оперуповноважений

Старший оперуповноважений

Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

Оперуповноважений

Оперуповноважений

Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

Інспектор

Молодший інспектор

Молодший інспектор 2 категорії

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"

Молодший інспектор - черговий

Молодший інспектор 1 категорії

Водій-співробітник

Водій - співробітник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб рядового і начальницького складу Центральної бази забезпечення, Департаменту забезпечення діяльності, Управління капітального будівництва та розвитку, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник Центральної бази забезпечення, Департаменту забезпечення діяльності, Управління капітального будівництва та розвитку

Начальник самостійного управління

Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року N 704 (Постанова N 704), графа "апарат"

Начальник відділу, головний редактор

Начальник відділу

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"

Відповідальний секретар

Заступник начальника відділу

Начальник сектору (відділення), архіву

Начальник сектору

Старший інспектор з особливих доручень, головний спеціаліст

Старший інспектор з особливих доручень

Старші: інспектор, інженер, спеціальний кореспондент

Старший інспектор

Спеціальний кореспондент

Інспектор, інженер, кореспондент

Інспектор

Державна установа "Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України"

Молодший інспектор

Молодший інспектор 1 категорії

Водій

Водій - співробітник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб начальницького складу відділів (секторів) кримінально-виконавчої інспекції територіальних органів Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник відділу

Начальник відділу

Державна установа "Центр пробації"

Начальник сектору

Начальник сектору

Начальник відділення

Начальник сектору у складі відділу

Старший інспектор

Старший інспектор

Інспектор

Інспектор

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб начальницького складу територіальних контрольно-ревізійних відділів, територіальних відділів внутрішнього аудиту, територіальних відділів внутрішньої безпеки та протидії корупції, територіальних секторів з державного нагляду за охороною праці та навколишнім середовищем, територіальних відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом об'єктів Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник відділу

Начальник відділу у складі управління

Міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації (мінімальний тарифний розряд за відповідною посадою)

Начальник самостійного сектору

Начальник самостійного сектору

Начальник сектору у складі відділу

Начальник сектору у складі управління, відділу

Головні: спеціаліст, ревізор

Головний спеціаліст

Старший оперуповноважений в особливо важливих справах

Старші: оперуповноважений, інспектор, ревізор

Старший оперуповноважений

Старший інженер, інспектор, ревізор

Старший інспектор

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб рядового і начальницького складу підрозділів спеціального призначення, воєнізованих формувань спеціального призначення, територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник (командир) міжрегіонального підрозділу

Командир підрозділу

Територіальні (міжрегіональні) воєнізовані формування (особи середнього і старшого начальницького складу)

Начальник (командир) міжобласного підрозділу

Командир взводу

Командир взводу

Старші: інспектор, інструктор, інженер

Старший інспектор

Інспектор, інструктор, інженер

Інспектор

Фельдшер

Фельдшер

Водій-співробітник

Водій-співробітник

Територіальні (міжрегіональні) воєнізовані формування (особи рядового і молодшого начальницького складу)

Боєць штурмової групи, снайпер, підривник

Боєць штурмової групи

Помічник командира взводу, командир відділення

Заступник чергового помічника начальника установи - начальник чергової зміни

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб рядового і начальницького складу установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, виховних (виховно-трудових) колоній, лікувально-трудових профілакторіїв, тюрем Державної кримінально-виконавчої служби України та їх підприємств, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник установи виконання покарань, слідчого ізолятора, виховної (виховно-трудової) колонії, лікувально-трудового профілакторія, тюрми

Начальник установи, слідчого ізолятора

Установи виконання покарань

Директор підприємства

Заступник начальника установи

Начальник будинку дитини - лікар-педіатр

Начальник медичної частини - лікар

Установа виконання покарань при плановому наповненні до 500 осіб

Начальник лікарського здоровпункту

Начальник відділення (кабінету) - лікар

Установи виконання покарань

Заступник лікувального закладу

Заступник начальника лікарні - лікар

Начальник фінансової частини (фінансового відділення) слідчого ізолятора, головний бухгалтер тюрми

Головний бухгалтер - начальник відділу у виправній колонії, слідчому ізоляторі

Установи виконання покарань

Головний бухгалтер лікувально-трудового профілакторія, виховної-трудової колонії

Головний бухгалтер - начальник відділу у виправних центрах

Завідувач їдальні

Начальник їдальні

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб рядового і начальницького складу навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби України (крім вищих навчальних закладів), які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник училища

Начальник центру

Центри підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (відповідний тарифний розряд)

Начальник фінансового (фінансово-економічного) відділення

Головний бухгалтер - начальник сектору

Старшина училища

Старшина центру

Навчальні заклади Державної кримінально-виконавчої служби України (особи рядового і молодшого начальницького складу)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
13 березня 2018 року N 686/5

Перелік
посад осіб рядового і начальницького складу Чернігівського юридичного коледжу, які скорочені та прирівнюються до існуючих посад осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

Найменування посади, що скорочена

Найменування існуючої посади

Примітка

Начальник коледжу

Начальник коледжу

Вищі навчальні заклади

Начальник циклу

Начальник циклу

Центри підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (максимальний тарифний розряд)

Начальник фінансового (фінансово-економічного) відділення

Начальник відділу

Заступник начальника відділу

Заступник начальника відділу

Начальник відділення (крім фінансового, фінансово-економічного)

Начальник циклу

Начальник циклу

Начальник курсу

Начальник курсу

Старший викладач - методист

Старший викладач - методист

Викладач - методист

Викладач - методист

Старший викладач

Старший викладач

Викладач

Викладач

Центри підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України (максимальний тарифний розряд)

Начальник навчального полігона

Заступник начальника курсу

Старші: інспектор, інженер, психолог

Старший інспектор

Інспектор, інженер, психолог

Інспектор

Начальник групи озброєння, диригент оркестру

Начальник кабінету


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.