МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 29 вересня 2017 року N 1201

Про затвердження Графіка розподілу препарату "Метадону гідрохлорид "Молтені", розчин оральний, 5 мг/мл" (метадону гідрохлорид розчин оральний, 5 мг/мл, флакони по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особам з психічними поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів

Відповідно до підпункту 4 пункту 11 додатка 2 до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки, затвердженої Законом України від 20 жовтня 2014 року N 1708-VII (Закон N 1708-VII), в рамках програми "Інвестиції у вплив на туберкульоз та ВІЛ" Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, з метою продовження застосування рідкої форми наркотичного лікарського засобу "Метадону гідрохлорид "Молтені", розчин оральний, 5 мг/мл" (метадону гідрохлорид розчин оральний, 5 мг/мл, флакони по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, наказую:

1. Затвердити Графік розподілу препарату "Метадону гідрохлорид "Молтені", розчин оральний, 5 мг/мл" (метадону гідрохлорид розчин оральний, 5 мг/мл, флакони по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, що додається*.


* Не наводиться.

2. Визначити Київську міську наркологічну клінічну лікарню "Соціотерапія" набувачем гуманітарної допомоги у вигляді препарату "Метадону гідрохлорид "Молтені", розчин оральний, 5 мг/мл" (метадону гідрохлорид розчин оральний, 5 мг/мл, флакони по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів (далі - препарат).

3. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Дніпропетровської обласної державної адміністрації:

1) затвердити відповідними наказами:

перелік закладів охорони здоров'я, на базі яких буде впроваджено застосування препарату відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом;

кількість осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які будуть отримувати лікування препаратом відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом;

графік розподілу препарату між закладами охорони здоров'я, на базі яких буде проводитись замісна підтримувальна терапія препаратом, відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом;

перелік фармацевтичних (аптечних) закладів, які мають ліцензії на право провадження господарської діяльності з обігу наркотичних препаратів, психотропних речовин та прекурсорів та будуть забезпечувати визначені заклади охорони здоров'я препаратом, розподіленим відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом. При цьому перевага має бути надана тим фармацевтичним (аптечним) закладам, що здатні зберігати тримісячний обсяг препарату;

відповідальну особу, яка буде щомісяця здійснювати збір, систематизацію, узагальнення та аналіз інформації щодо: осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які отримують замісну підтримувальну терапію; отримання, використання та наявні залишки препарату, отриманого відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом;

відповідальних осіб, які будуть здійснювати видачу препарату особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням електронних дозаторів, розподілених відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 травня 2014 року N 359 "Про впровадження застосування рідкої форми препарату "Метадону гідрохлорид "Молтені" (План N 359) (метадону гідрохлориду розчин оральний, 1 мг/мл, флакони по 1000 мл) для проведення замісної підтримувальної терапії особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів" (далі - електронні дозатори);

склад комісії (не менше трьох осіб) для заповнення препаратом змінних ємностей електронних дозаторів, до якої обов'язково повинні входити відповідальні особи. Склад комісії підлягає перезатвердженню у разі зміни голови, відповідальної особи та інших її членів;

2) забезпечити отримання закладами охорони здоров'я та фармацевтичними (аптечними) закладами, відповідно до затверджених підпунктом 1 пункту 3 цього наказу переліків, препарату від Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія". Зберігання та поставка препарату до цих закладів здійснюється ДП "Укрмедпостач МОЗ України" згідно з чинним законодавством;

3) копії наказів відповідно до підпункту 1 пункту 3 цього наказу подати до Управління громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України та ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ "України" протягом місяця з моменту видання цього наказу;

4) забезпечити контроль за збереженням та цільовим використанням препарату, отриманого відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом, шляхом:

дотримання запланованих темпів набору в програму осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів;

моніторингу за призначенням препарату особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів;

моніторингу за фактичним та запланованим споживанням препарату відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом;

моніторингу залишків препарату, що не може бути повністю використаним до закінчення граничного терміну придатності;

5) забезпечити щомісяця, до 10 числа першого місяця, наступного за звітним, подання до ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" інформації стосовно:

кількості осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, які отримують замісну підтримувальну терапію, відповідно до встановленої форми звітності;

отримання, використання та залишків препарату для замісної підтримувальної терапії у закладах охорони здоров'я та фармацевтичних (аптечних) закладах відповідно до встановленої форми звітності;

кількості препарату, що не може бути повністю використано до закінчення граничного терміну придатності (не пізніше ніж за 6 місяців до його закінчення).

4. ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" (Нізова Н. М.) забезпечити:

1) моніторинг за дотриманням запланованих термінів набору в програму осіб із психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів;

2) моніторинг за призначенням препарату особам з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів;

3) моніторинг фактичного та запланованого споживання препарату відповідно до Графіка розподілу, затвердженого цим наказом;

4) моніторинг залишків препарату, що не може бути повністю використаним до закінчення граничного терміну придатності;

5) збір, аналіз отриманої щомісяця від ДП "Укрмедпостач" МОЗ України інформації про виконані поставки препарату в заклади охорони здоров'я, фармацевтичні (аптечні) заклади, залишки препарату на складах централізованого зберігання ДП "Укрмедпостач" МОЗ України;

6) збір, систематизацію, аналіз та узагальнення інформації, наданої закладами охорони здоров'я відповідно до підпункту 5 пункту 3 цього наказу згідно із встановленими формами звітності;

7) щоквартальне подання до Управління громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України узагальненої інформації, наданої закладами охорони здоров'я до 10 числа першого місяця, наступного за звітним.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.