ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 січня 2017 року N 3

Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 січня 2017 року

З метою оптимізації структури і чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрограції наказую:

1. Затвердити граничну чисельність працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 січня 2017 року (далі - гранична чисельність), що додається.

2. Керівникам спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії подати штатні розписи на затвердження Голові Укрдержархіву з чисельністю працівників, відповідно до наказу.

3. Директору бюджетної установи "Фонд" Дереньку М. С. привести структуру установи у відповідність до граничної чисельності та подати на погодження Голові Укрдержархіву.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Укрдержархіву від 18.11.2016 N 155 "Про затвердження граничної чисельності працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 листопада 2016 року".

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Т. І. Баранова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної архівної служби України
13 січня 2017 року N 3

Гранична чисельність
працівників спеціальних установ страхового фонду документації і Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії з 1 січня 2017 року

Назва установи

Гранична чисельність працівників

усього

у тому числі за рахунок коштів загального фонду

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії

70

70

Бюджетна установа "Фонд"

99

99

Донбаський регіональний центр страхового фонду документації

47

25

Західний регіональний центр страхового фонду документації

46

27

Південний регіональний центр страхового фонду документації

51

31

Південно-західний регіональний центр страхового фонду документації

43

28

Південно-східний регіональний центр страхового фонду документації

53

36

Північний регіональний центр страхового фонду документації

63

34

Північно-східний регіональний центр страхового фонду документації

53

30

Усього

525

380


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.