МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 26.06.2017 р. N 1/9-350

Щодо спеціальних умов

Керівникам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"

Міністерство освіти і науки України направляє для використання в практичній роботі Зведену таблицю спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціальних умов на здобуття цього рівня за державним або регіональним замовленням, включаючи переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

 

Заступник Міністра

Ю. Рашкевич

 

Додаток

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ ЩОДО УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ПРИ ВСТУПІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, СПЕЦІАЛЬНИХ УМОВ НА ЗДОБУТТЯ ЦЬОГО РІВНЯ ЗА ДЕРЖАВНИМ АБО РЕГІОНАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО АБО РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Увага! Усі посилання у Зведеній таблиці здійснюються на Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджені наказом МОН України від 14 квітня 2017 року N 599 (Умови N 599), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за N 610/30478 (далі - Умови).

БЗСО (базова загальна середня освіта), ПЗСО (повна загальна середня освіта), КР (освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника) - освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здобувається ОКР молодшого спеціаліста

N

Категорія

Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

1

Діти із сімей (загиблих захисників України):
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім при виконанні ним обов'язків військової служби

Не передбачено

Мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію (абзаци п'ятий - восьмий, вісімнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

Здійснюється незалежно від конкурсного бала, перша категорія переведення (!).
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення цих осіб, навчальний заклад використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а за їх відсутності - інших галузей знань цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, аналогічної категорії, за відповідними спеціальністю та формою навчання), про що негайно повідомляє відповідного державного (регіонального) замовника.
У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення таких осіб, навчальний заклад надсилає державному (регіональному) замовнику запит на виділення додаткових місць державного (регіонального) замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника (підпункт перший (Умови N 599), абзаци сьомий, дев'ятий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

2

Особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення).

Мають право на зарахування за співбесідою (абзаци другий - четвертий, тринадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР)

Мають право на зарахування, якщо вони рекомендовані за результатами співбесіди на основну конкурсну пропозицію (абзаци другий, п'ятнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).
Особи, не зараховані на навчання за результатами співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала (абзац двадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

У разі незарахування за співбесідою та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Можливе в разі, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 40 балів на основі ПЗСО (на 5 балів на основі БЗСО та КР), друга категорія переведення (підпункт другий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

3

Особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року (абзаци п'ятий, шостий, чотирнадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (ПЗСО)

Мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1 (абзаци третій, шістнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).
Особи, не зараховані на навчання в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала (абзац двадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

У разі незарахування за квотою-1 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Можливе в разі, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 40 балів на основі ПЗСО (на 5 балів на основі БЗСО та ОКР КР), друга категорія переведення
(підпункт другий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

4

Особи, які в 2017 році не брали участі в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 (Перелік N 1027/900), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 "Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність" (Перелік N 1027/900), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, або копії такого документа)

Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року (абзаци сьомий, п'ятнадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (ПЗСО)

Мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1 (абзаци третій, шістнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).
Особи, не зараховані на навчання в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала (абзац двадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

У разі незарахування за квотою-1 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Можливе в разі, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 40 балів на основі ПЗСО (на 5 балів на основі БЗСО та ОКР КР), друга категорія переведення (підпункт другий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

5

Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації N 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року N 1027/900 (Наказ N 1027/900), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за N 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти)

Мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів (абзаци восьмий, шістнадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (ПЗСО)

Мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1 (абзаци третій, шістнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).
Особи, не зараховані на навчання в межах квоти-1, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала (абзац двадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

У разі незарахування за квотою-1 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Можливе в разі, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 40 балів на основі ПЗСО (на 5 балів на основі БЗСО та ОКР КР), друга категорія переведення (підпункт другий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

6

Особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу (категорія 1) та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення (категорія 2).
Примітка: для осіб, які одночасно потрапляють до визначеної в пункті другому Зведеної таблиці категорії, даний пункт застосовується в разі неуспішності вступу за співбесідою або невикористання цієї можливості

Не передбачено

Мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами (Умови N 599), якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію (абзаци дев'ятий, десятий, вісімнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

Можливе в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 40 балів на основі ПЗСО (на 5 балів на основі БЗСО та ОКР КР), друга категорія переведення (підпункт другий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

7

Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Не передбачено

Мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами (Умови N 599), якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію (абзаци одинадцятий, вісімнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

Можливе в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 40 балів на основі ПЗСО (на 5 балів на основі БЗСО та ОКР КР), друга категорія переведення (підпункт другий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

8

Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи

Не передбачено

Мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами (Умови N 599), якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію (абзаци дванадцятий, вісімнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

Можливе в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 40 балів на основі ПЗСО (на 5 балів на основі БЗСО та ОКР КР), друга категорія переведення
(підпункт другий пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

9

Особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Закон N 1706-VII)

Не передбачено

 

Можливе в разі, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 20 балів на основі ПЗСО (на 3 бали на основі БЗСО та ОКР КР), третя категорія (підпункт третій пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

10

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року

Мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів (Освітні центри Крим-Україна), визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року N 560 (Порядок N 560), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за N 795/28925 (абзаци одинадцятий, вісімнадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

Мають право на зарахування на основі базової чи повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2 (абзаци четвертий, сімнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).
Особи, які не зараховані в межах квоти-2, не обмежені в праві брати участь у загальному конкурсі, якщо складені ними вступні іспити дозволяють сформувати конкурсний бал на загальних засадах.

У разі незарахування за квотою-2 та в разі участі в загальному конкурсі і зарахуванні за результатами конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Можливе в разі, якщо отриманий особою конкурсний бал менший мінімального, який вимагається для отримання рекомендації до зарахування на бюджетні місця за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом, не більше ніж на 20 балів на основі ПЗСО (на 3 бали на основі БЗСО та ОКР КР), третя категорія (підпункт третій пункту 3 розділу XI Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

11

Особи, які звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року

Мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року (абзаци дев'ятий, чотирнадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (ПЗСО)

Не передбачено

Не передбачено

12

Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року

Мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів (Освітні центри Донбас - Україна), визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року N 697 (Порядок N 697), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за N 907/29037 (абзаци десятий, сімнадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (БЗСО, ПЗСО, КР).

Не передбачено

Не передбачено

13

Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року (абзаци дванадцятий, чотирнадцятий пункту 3 розділу III Умов (Умови N 599)) (ПЗСО)

Ці особи допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року (абзаци чотирнадцятий, дев'ятнадцятий пункту 5 розділу IV Умов (Умови N 599)) (ПЗСО).

Не передбачено


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.