КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. N 662

Київ

Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 214 (Постанова N 214) (Офіційний вісник України, 2015 р., N 33, ст. 963), зміни, що додаються.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення затверджених перспективних планів формування територій громад у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 71

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 662

ЗМІНИ,
що вносяться до Методики формування спроможних територіальних громад (Постанова N 214)

1. Абзац третій пункту 3 після слів "соціально-економічних" доповнити словами ", природних, екологічних, етнічних".

2. Пункт 4 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"добровільного приєднання до об'єднаної територіальної громади, визнаної спроможною відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (Закон N 157-VIII), суміжної сільської, селищної територіальної громади, яка відповідно до перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки Крим, області належить до цієї об'єднаної територіальної громади;".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

3. Пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"у разі входження до складу об'єднаної територіальної громади однієї або кількох територіальних громад, розташованих на території суміжного району, розширенню підлягають межі району, на території якого розташований адміністративний центр утвореної об'єднаної територіальної громади.".

4. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"За результатами консультацій та на підставі рішень органів місцевого самоврядування визначається потенційний адміністративний центр спроможної територіальної громади.".


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.