НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 15 березня 2018 року N 347

Про заяву ТОВ "ТРК "ПРІОРИТЕТ", м. Кременчук Полтавської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0684-м від 21.06.2004) (ефірне, позивні: "Автохвиля")

Розглянувши заяву ТОВ "ТРК "ПРІОРИТЕТ", м. Кременчук Полтавської обл. (місцезнаходження: вул. Переяславська, 55-а, м. Кременчук, Полтавська обл., 39601; директор Ольга Леонідівна Прядко), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР N 0684-м від 21.06.2004 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 102,1 МГц у м. Кременчуці Полтавської обл., потужність передавача - 0,5 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу) у зв'язку зі зміною місцезнаходження, прізвища керівника ТРО, складу редакційної ради, програмної концепції мовлення, перейменуванням вулиці місцезнаходження передавача та населеного пункту на території розповсюдження програм (м. Комсомольськ на м. Горішні Плавні), керуючись статтями 1, 12, 28, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (Закон N 317-VIII), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за N 41/24818, зазначення інформації щодо засновників, кінцевого бенефіціарного власника, переліку пов'язаних осіб, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 0684-м від 21.06.2004 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ПРІОРИТЕТ", м. Кременчук Полтавської обл., у зв'язку зі зміною місцезнаходження, прізвища керівника ТРО, складу редакційної ради, програмної концепції мовлення, перейменуванням вулиці місцезнаходження передавача та населеного пункту на території розповсюдження програм (м. Комсомольськ на м. Горішні Плавні), враховуючи зазначення інформації щодо засновників, кінцевого бенефіціарного власника, переліку пов'язаних осіб, зазначивши в ліцензії:

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1* до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2* до рішення;


* Не наводиться.

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер): Мовчан Ірина Анатоліївна.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ТОВ "ТРК "ПРІОРИТЕТ", м. Кременчук Полтавської обл., плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна місцезнаходження, прізвища керівника ТРО, складу редакційної ради, програмної концепції мовлення, перейменування вулиці місцезнаходження передавача та населеного пункту на території розповсюдження програм (м. Комсомольськ на м. Горішні Плавні), зазначення інформації щодо засновників, кінцевого бенефіціарного власника, переліку пов'язаних осіб - у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ "ТРК "ПРІОРИТЕТ", м. Кременчук Полтавської обл., ліцензію на мовлення на новому бланку. Строк дії ліцензії залишається без змін - по 21.06.2018.

4. При видачі переоформленої ліцензії на новому бланку ТОВ "ТРК "ПРІОРИТЕТ", м. Кременчук Полтавської обл., попередня ліцензія на мовлення НР N 0684-м від 21.06.2004 вважається недійсною та вилучається.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.