НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 15 березня 2018 року N 350

Про заяву ПрАТ "РТМК "ТОНІС-ЦЕНТР", м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 00074-м від 07.09.2011) (багатоканальне, логотип: "7")

Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕМОВНА КОМПАНІЯ "ТОНІС-ЦЕНТР", м. Харків (місцезнаходження: вул. Римарська, 23-а, м. Харків, 61057; генеральний директор Олександр Георгійович Марченко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР N 00074-м від 07.09.2011 (багатоканальне місцеве телебачення, телемережа (МХ-5), обсяг мовлення - 24 години на добу) у зв'язку зі зміною власника, складу редакційної ради, керуючись статтями 1, 27, 31, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18 та 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", враховуючи надані до заяви документи, які передбачають зміну переліку пов'язаних осіб, назви посади керівника, та враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (Рішення N 2433) (зі змінами), зазначення інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), Національна рада вирішила:

1. Переоформити ПрАТ "РТМК "ТОНІС-ЦЕНТР", м. Харків, додатки 1 (дата видачі додатка 15.12.2015), 2 (дата видачі додатка 20.06.2017) до ліцензії на мовлення НР N 00074-м від 07.09.2011 у зв'язку зі зміною власника, складу редакційної ради, переліку пов'язаних осіб, назви посади керівника та зазначенням інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зазначивши в ліцензії:

- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Гайсинська Оксана Юріївна.

2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (зі змінами), нарахувати ПрАТ "РТМК "ТОНІС-ЦЕНТР", м. Харків, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: власника, складу редакційної ради, переліку пов'язаних осіб, назви посади керівника та зазначення інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) - в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент прийняття рішення.

3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПрАТ "РТМК "ТОНІС-ЦЕНТР", м. Харків, переоформлені додатки 1, 2 до ліцензії на мовлення НР N 00074-м від 07.09.2011.

4. При видачі ПрАТ "РТМК "ТОНІС-ЦЕНТР", м. Харків, переоформлених додатків 1, 2 до ліцензії на мовлення НР N 00074-м від 07.09.2011, додатки 1 (дата видачі додатка 15.12.2015), 2 (дата видачі додатка 20.06.2017) до ліцензії на мовлення НР N 00074-м від 07.09.2011 вважаються недійсними та вилучаються.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, фінансової та бухгалтерської служби.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.