НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.06.2018 р. N 50-0027/32221

Департамент грошового обігу

Банкам України та їх філіям

Про введення в обіг пам'ятної монети "100 років Кам'янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка"

Національний банк України, продовжуючи серію "Вищі навчальні заклади України", уводить в обіг 20 червня 2018 року пам'ятну монету "100 років Кам'янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка" номіналом 2 гривні, присвячену закладу вищої освіти, історія якого починає свій відлік 17 серпня 1918 року, коли гетьман України Павло Скоропадський підписав закон про заснування університету. Першим ректором університету був відомий учений-мовознавець, професор, активний учасник українського державотворення Іван Огієнко.

За роки своєї діяльності університет підготував тисячі фахівців для дошкільних, загальноосвітніх, професійних навчально-виховних закладів, закладів вищої освіти I - IV рівнів акредитації та інших галузей національного господарства.

Монету номіналом 2 гривні виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 12,8 г, діаметр - 31,0 мм, тираж - 30000 штук. Гурт монети - рифлений.

На аверсі монети розміщено: ліворуч - малий Державний Герб України, над яким рік карбування монети - 2018, під гербом напис УКРАЇНА; у центрі - стилізовану композицію: логотип Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, над яким книги - символ знань; унизу номінал 2/ГРИВНІ; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).

На реверсі монети розміщено будівлю університету, над якою на тлі стилізованого зображення абрису фортеці - портрет Івана Огієнка та написи: ІВАН ОГІЄНКО - ПЕРШИЙ РЕКТОР УНІВЕРСИТЕТУ (навколо портрету), КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ (угорі півколом), НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ / ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА / 100 / РОКІВ (унизу).

Художники: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Пам'ятна монета є дійсним платіжним засобом України та обов'язкова до приймання без будь-яких обмежень за її номінальною вартістю до всіх видів платежів, а також для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для переказів.

 

Голова Національного
банку України

Я. В. Смолій


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.