ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

19.02.2018 р.

Справа N 912/3807/17

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді - Коваленко Н. М. за участю секретаря судового засідання Безчасної Н. Г., розглянув у відкритому судовому засіданні справу N 912/3807/17 за позовом гр. ОСОБА_1 (далі - гр. ОСОБА_1), АДРЕСА_1 до Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (далі - ПАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство"), 26400, Кіровоградська область, Благовіщенський район, місто Благовіщенське, вул. Радянська, 17, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: на стороні позивача - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, на стороні відповідача: 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Піоглобал Капітал" (далі - ТОВ "Піоглобал Капітал"), 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська / Басейна, буд. 1 - 3/2, Літера А, 2. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" (далі - ПАТ "Національний депозитарій України"), 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, про встановлення факту втрати реєстру власників іменних цінних паперів та зобов'язання вчинити дії. Представники: від позивача - ОСОБА_2, довіреність N 328 від 16.06.2017; від відповідача - А. В. М. , довіреність N б/н від 20.06.2017, від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Ш. Т. В. , довіреність N 100/32309 від 29.12.2017; від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: 1. ТОВ "Піоглобал Капітал" та 2. ПАТ "Національний депозитарій України" - участі не брали.

Позивач звернувся в господарський суд із позовом до відповідача про встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959), реєстрацію випуску яких було здійснено 27.10.2010, про що було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій N 97/11/1/10 від 29.11.2011, та зобов'язання Приватне акціонерне товариство "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959) здійснити дії щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959) у порядку та послідовності, визначених для емітента, Центрального депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних паперів та депозитарних установ згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску" від 24.06.2014 N 805 (Порядок N 805).

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що реальна відсутність системи реєстру власників іменних цінних паперів у депозитарній установі ТОВ "Піоглобал Капітал", у уповноваженого на зберігання ПАТ "Національний депозитарій України" та у емітента ПАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" є підставою вважати реєстр власників іменних цінних паперів відповідача втраченим. Втрата системи реєстру власників іменних цінних паперів та не забезпечення дій по її відновленню відповідачем-емітентом є грубим порушенням норм законодавства щодо реалізації прав власності та володіння цінними паперами акціонерами цього емітента, унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності та функціонування підприємства, порушує права акціонерів такого підприємства, в тому числі права акціонера - позивача.

Ухвалою від 21.12.2017 господарський суд прийняв вказану позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі N 912/3807/17. Справу N 912/3807/17 ухвалив розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 23.01.2018 на 11:00. Залучив до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку; на стороні відповідача - 1 ТОВ "Піоглобал Капітал" та 2 ПАТ "Національний депозитарій України", оскільки рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін.

До господарського суду 03.01.2018 третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) надано письмові пояснення за яким така особа при вирішення даного спору покладається на розгляд суду.

Крім цього, до господарського суду 10.01.2018 надійшов відзив на позов (в порядку ст. 165 ГПК України) за яким відповідач визнає вимоги позивача повністю.

В дату підготовчого засідання суду - 23.01.2018 до господарського суду надійшли пояснення N б/н та б/д третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 2. (ПАТ "Національний депозитарій України") за якими, зокрема, звернуто увагу, що випуск цінних паперів відповідача існує у бездокументарній формі. У зв'язку з цим, Положення N 47 та Порядок N 805 (Порядок N 805) не можуть застосовуватися при вирішенні даної справи, оскільки не застосовуються до цінних паперів, що існують у бездокументарній формі.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача 1 (ТОВ "Піоглобал Капітал") у строк протягом 10 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі та з дня отримання відзиву подати пояснення, що мають відповідати вимогам частин третьої - сьомої ст. 165 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) та докази надіслання (надання) такого пояснення іншим учасникам справи суду до дати підготовчого засідання суду, не надала, оскільки ухвала про відкриття провадження у справі зазначеною особою не отримана у зв'язку з вибуттям адресата - за довідкою поштового відділення.

Ухвалою від 23.01.2018 господарський суд підготовче засідання відклав до 06.02.2018 до 15:00 год.

Зазначена ухвала ТОВ "Піоглобал Капітал" не отримана у зв'язку з іншими причинами, що не дали змоги виконати обов'язки щодо пересилання поштового відправлення - за довідкою поштового відділення.

До господарського суду 06.02.2018 надійшли письмові пояснення позивача від 29.01.2018 та відповідача від 30.01.2018, а також від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача (Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) - документальні докази зміни найменування ТОВ "Піоглобал Капітал" - ТОВ "СІТІ БРОК" (код ЄДР 33633840).

Ухвалою від 06.02.2018 господарський суд закрив підготовче провадження у справі N 912/3807/17 та призначив справу до судового розгляду по суті на 19.02.2018 на 11:30.

Зазначена ухвала ТОВ "Піоглобал Капітал" не отримана у зв'язку з вибуттям - за довідкою поштового відділення.

Відповідно до ч. 7 ст. 120 ГПК України - учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

При цьому ТОВ "Піоглобал Капітал" не повідомляв суд про зміну свого місцезнаходження під час розгляду справи. При намаганні суду повідомити таку особу про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії за допомогою засобів телефонного зв'язку, оператором такого зв'язку повідомив, що набраний номер - (044) 207-01-05 не обслуговується. Господарський суд доходить висновку, що станом на даний час вичерпано всі можливості сповістити таку особу про дату час та місце, в тому числі, судового розгляду справи по суті.

У судовому засіданні повноважний представник позивача надав усні пояснення щодо своїх позовних вимог, позовні вимоги підтримав, вважає їх обґрунтованими і правомірними та такими, що підлягають задоволенню з підстав, зазначених в позовній заяві.

Повноважний представник відповідача у судовому засіданні надав усні пояснення по суті спору, позов визнав повністю.

Повноважний представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача у судовому засіданні надав усні пояснення по суті спору залишив вирішення спору на розсуд суду.

За наслідками судового засідання судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення у даній справі.

Заслухавши пояснення представників учасників процесу, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, суд встановив:

Позивач є акціонером відповідача, що підтверджується реєстром власників іменних цінних паперів N 109035зв від 19.04.2016, з відображенням інформації по рахункам в цінних паперах позивача N 401828-UA10021862, що міститься в матеріалах справи.

29.11.2011 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (сучасна назва - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) Кіровоградським територіальним управління видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій відповідача загальною номінальною вартістю 388680,00 (триста вісімдесят вісім тисяч шістсот вісімдесят) грн. у кількості 1554720 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять) шт.

24.09.2010 між відповідачем (попередня назва - Відкрите акціонерне товариство "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство") - емітентом та ТОВ "Піоглобал Капітал" (код ЄДРПОУ 33633840, що є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю "Сіті Брок") укладено Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" на дату припинення ведення реєстру N ДВ-11/2010 та 30.07.2012 укладено Додатковий договір N 1 до Договору N ДВ-11/2010 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів Відкритого акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" на дату припинення ведення реєстру, тобто ТОВ "Піоглобал Капітал" була депозитарною установою відповідача та забезпечувала депозитарний облік цінних паперів відповідача на відповідних рахунках у цінних паперах акціонерів.

09.06.2016 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку винесла Постанову N 272-ЦА-УП-ЮО про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів та застосувала до ТОВ "Піоглобал Капітал" санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи).

Згідно листа N 818/09 від 10.05.2017 ПАТ "Національний депозитарій України" реєстратор, який здійснював ведення реєстру власників іменних цінних паперів відповідача - ТОВ "Піоглобал Капітал" бази даних, архіви баз даних та наявні документи до Центрального депозитарію, відповідно до Положення при припинення депозитарною установою провадження діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 431 від 08.04.2014 (Положення N 431) (далі - Положення N 431), не передавало.

З приводу вказаних позовних вимог позивача суд вважає за необхідне зазначити таке.

У разі прийняття органом ліцензування рішення про анулювання Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чинності цим рішенням є датою початку припинення діяльності. (п. 4 Розділу II Положення N 431 (Положення N 431)).

При цьому п. 8 Розділу II вказаного Положення (Положення N 431) визначено дії, які повинна здійснити депозитарна установа (ліквідатор у разі відкриття ліквідаційної процедури) в разі припинення діяльності.

ТОВ "Піоглобал Капітал" було порушено законодавство, що регулює діяльність депозитарної установи з приводу передачі реєстрів власників цінних паперів у випадку припинення ліцензійної діяльності, та не здійснено, як вимагає Положення N 431 (Положення N 431) (редакція з 07.08.2015 по 29.07.2016), письмового повідомлення:

Центральний депозитарій цінних паперів про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи;

Національний банк України, якщо з ним цією Депозитарною установою укладений депозитарний договір, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи;

емітентів, з якими укладено договори про відкриття/обслуговування рахунків власників, відповідно до вимог пункту 12 розділу V Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018, про початок процедури припинення Діяльності депозитарної установи та необхідність обрання нової депозитарної установи для відкриття/обслуговування рахунків власників;

депонентів, з якими укладені договори про відкриття/обслуговування рахунку у цінних паперах, рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунків у цінних паперах, що обслуговуються відповідно до цих договорів, із зазначенням попередження, що у разі незакриття рахунку(ів) у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку припинення діяльності (у разі прийняття уповноваженим органом Депозитарної установи рішення про припинення Депозитарною установою провадження Діяльності депозитарної установи або припинення як юридичної особи - протягом строку, встановленого уповноваженим органом Депозитарної установи) цінні папери, права на які обліковуються на такому (таких) рахунку(ах) в цінних паперах, будуть надалі обліковуватися:

на рахунку в цінних паперах Депозитарної установи, який залишається після припинення Депозитарною установою депозитарної діяльності депозитарної установи в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, визначеної Законом України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI) для обліку цінних паперів тих її депонентів, що не закрили свої рахунки в цінних паперах в установленому порядку, управління яким здійснює уповноважений на зберігання (далі - Рахунок), або; у депозитарній установі - правонаступника - у разі передання Депозитарною установою своїх повноважень у частині обслуговування рахунків депонентів іншій депозитарній установі.

З переписки відповідача з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та ПАТ "Національний депозитарій України" позивачу стало відомо, що на сьогоднішній день ТОВ "Піоглобал Капітал", не дивлячись на анулювання ліцензії, не передала документів щодо системи реєстру власників іменних цінних паперів відповідача уповноваженому на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України" як цього вимагає п. 3 розділу IV Положення N 431 (Положення N 431), та не вчинила інших дій, передбачених пунктами 1 (Порядок N 816) та 2 розділу V Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (Порядок N 816), затвердженому рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 N 816.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" система реєстру власників іменних цінних паперів - сукупність даних, що забезпечує і ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а і також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Для реалізації своїх прав (внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів стосовно цінних паперів та інформації щодо власників, отримання виписки по рахунку у цінних паперах, отримання інформації щодо проведення загальних зборів, участь у загальних зборах, отримання інформації щодо виплати дивідентів) позивачем були здійснені спроби звернутися до ТОВ "Піоглобал Капітал", але за своїм місцезнаходженням (01004, м. Київ. вул. Червоноармійська / Басейна, буд. 1 - 3/2, літера А) така особи не знаходиться, телефони, зазначені в договорі - не відповідають, інші засоби зв'язку невідомі.

Відповідно до пункту 1 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2013 N 862 (Умови N 862) депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

Порядок дій емітента та професійних учасників депозитарної системи України щодо забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, в установленому законодавством порядку, до набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" (Закон N 5178-VI), встановлені Положенням про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженим рішенням Комісії від 22.01.2014 N 47, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.02.2014 за N 241/25018 (далі - Положення N 47).

Пунктом 1 розділу II Положення N 47 визначено, що емітент для забезпечення існування іменних цінних паперів певного випуску у бездокументарній формі, якщо документи системи реєстру власників іменних цінних паперів не були передані емітенту і не знаходяться у нього на зберіганні, як в уповноваженого на зберігання, до дати прийняття відповідного рішення, щодо цього випуску, повинен здійснити дії щодо з'ясування інформації стосовно наявності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів у: Центральному депозитарії цінних паперів; в депозитарній установі, яка остання до набрання чинності Законом (Закон N 5178-VI) здійснювала ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, як в уповноваженого на зберігання.

У випадку відсутності документів системи реєстру цього випуску у емітента, або в Центральному депозитарії, або в Уповноваженій установі емітент до прийняття уповноваженим органом рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі повинен здійснити дії щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів цього випуску (реєстру власників іменних цінних паперів).

Водночас, документи системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента не були передані ні ПАТ "Національний депозитарій України", ні відповідачу, у той же час місцезнаходження і контактні відомості депозитарної установи - ТОВ "Піоглобал Капітал", яка в силу анулювання ліцензії втратила статус депозитарної установи і не виконала жодних дій, пов'язаних з передачею системи реєстру власників іменних цінних паперів, є невідомим, що не дає можливості встановити фактичне місцезнаходження системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента і є підставою вважати дану систему реєстру власників іменних цінних паперів втраченою.

Доказом вищеозначених фактів відсутності ТОВ "Піоглобал Капітал" за місцезнаходженням, а також повної бездіяльності даної колишньої депозитарної установи, невиконання та повне ігнорування останньою вимог спеціального законодавства, що регулює діяльність депозитарних установ та вчинення інших правопорушень, в тому числі і тих, що стосуються порушення та невиконання з боку ТОВ "Піоглобал Капітал" імперативних дій, спрямованих на збереження систем реєстрів власників іменних цінних паперів, навіть після анулювання ліцензії, що свідчить і про втрату системи реєстру власників іменних цінних паперів емітента, є накладення на неї з боку регулятора - Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів, зокрема: про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 198-ЦА-УП-Т від 14.04.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 199-ЦА-УП-Т від 14.04.2016 р.; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 272-ЦА-УП-ЮО від 09.06.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 300-ЦА-УП-ДУ від 30.06.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 320-ЦА-УП-ДУ від 11.07.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 321-ЦА-УП-ДУ від 11.07.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 388-ЦА-УП-ЮО від 21.07.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 490-ЦА-УП-ЮО від 30.08.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 533-ЦА-УП-ЮО від 15.09.2016; про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів - постанова N 78-ЦА-УП-ЮО від 02.03.2017.

Всі постанови про накладення санкцій за порушення ТОВ "Піоглобал Капітал" законодавства про цінні папери офіційно та публічно доведені до широкого кола осіб шляхом розміщення та опублікування відповідної інформації в офіційному інтернет-виданні Національної комісія з цінних паперів та фондового ринку "https://smida.gov.ua", а саме сторінка (посилання): https://smida.gov.ua/db/participant/33633840.

Відповідно до Положення N 47 у випадку відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів у емітента, або в Центральному депозитарії, або в Уповноваженій установі емітент до прийняття уповноваженим органом рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі повинен здійснити дії щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів цього випуску (реєстру власників іменних цінних паперів).

Послідовність дій емітента, Центрального депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних паперів та депозитарних установ щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів у разі наявності судового рішення щодо встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, з метою забезпечення надалі існування іменних цінних паперів цього випуску в бездокументарній формі після прийняття відповідного рішення емітентом встановлена Порядком забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням Комісії від 24.06.2014 N 805 (Порядок N 805), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.2014 за N 1021/25798 (далі - Порядок N 805).

Пунктом 1 Порядку N 805 (Порядок N 805) передбачено, що цей Порядок (Порядок N 805) визначає послідовність дій емітента. Центрального депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних паперів та депозитарних установ щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів у разі наявності судового рішення щодо встановлення факту втрати системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску з метою забезпечення надалі існування іменних цінних паперів цього випуску в бездокументарній формі після прийняття відповідного рішення емітентом.

Пунктом 2 Порядку N 805 (Порядок N 805) передбачено, що у разі набрання законної сили судовим рішенням щодо встановлення факту втрати системи реєстру та отримання зазначеного рішення емітентом або акціонерами, що ініціюють проведення процедури відновлення інформації про власників, відповідний орган емітента має прийняти рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску та здійснити інші передбачені цим Порядком дії щодо відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру. Емітент може доручити депозитарній установі за її згодою відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру шляхом укладення відповідного договору.

При укладанні емітентом з депозитарною установою Договору, емітент подає депозитарній установі копію судового рішення про встановлення факту втрати системи реєстру та копію рішення уповноваженого органу емітента про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів), засвідчену емітентом.

Рішення емітента про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску (реєстру власників іменних цінних паперів) має містити, зокрема, інформацію про: випуск цінних паперів, інформація про власників яких відновлюється: вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів, дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску), міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів; особу, що відновлює реєстр (емітента або депозитарну установу): повне та скорочене (за наявності) найменування згідно з установчими документами, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної особи, адреса для поштових повідомлень, телефон, факс; строк, протягом якого особою, що відновлює реєстр, приймаються документи для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (строк не може перевищувати 6 місяців та не може бути меншим ніж 90 днів з дня публікації у відповідних друкованих виданнях повідомлення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску, крім випадку, коли кількість акціонерів емітента не перевищує 10 осіб. У цьому випадку зазначений строк може бути меншим ніж 90 днів).

Відповідач-емітент обов'язок щодо вчинення дій щодо з'ясування інформації стосовно наявності документів системи реєстру та щодо вчинення дій щодо відновлення інформації про власників іменних цінних паперів цього випуску та реєстру власників іменних цінних паперів безпідставно не виконав і не виконує, чим порушив відповідні корпоративні права і інтереси своїх акціонерів, у тому числі позивача.

Щодо позиції Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та ПАТ "Національний депозитарій України" щодо предмету спору та його підстав, то за загальним положенням цивільного законодавства, зобов'язання виникають з підстав, зазначених у статті 11 ЦК України. За приписами частини 2 цієї статті підставами виникнення цивільних прав та обов'язку, зокрема, є договори та інші правочини, інші юридичні факти.

Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є дії осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також дії, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ГПК України - право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.

У відповідності до п. 3, 5 ч. 1 ст. 20 ГПК України даний спір відноситься до юрисдикції господарського суду.

Відповідно до ст. 16 ЦК України та ч. 2 ст. 20 ГК України, особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового права або майнового права та інтересу у визначені цими статтями способи.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Тобто, як витікає з положень ГПК України, норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, господарський суд розглядає спори на захист порушеного права чи інтересу.

При цьому, під поняттям "охоронюваний законом інтерес" у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" розуміють прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загально-правовим засадам (Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 у справі N 1-10/2004).

Відповідно до ст. 317, 318, 319 ЦК України, власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном; усі суб'єкти права власності є рівними перед законом; власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.

Втрата відповідачем системи реєстру власників іменних цінних паперів відповідача позбавляє, зокрема, позивача можливості користуватися та розпоряджатися своїми акціями.

Відповідно до пункту 2 Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 N 805 (Порядок N 805), у разі набрання законної сили судовим рішенням щодо встановлення факта втрати системи реєстру та отримання зазначеного рішення емітентом або акціонерами, що ініціюють проведення процедури відновлення інформації про власників, відповідний орган емітента (виконавчий орган, наглядова рада або загальні збори) (далі - уповноважений орган емітента) має прийняти рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску та здійснити інші передбачені цим Порядком дії щодо відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів випуску та формування реєстру. Емітент може доручити депозитарній установі за її згодою відновлення втраченої інформації про власників іменних цінних паперів певного випуску та формування реєстру шляхом укладання відповідного договору.

Отже, відновлення системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску можливе тільки за умови наявності судового рішення щодо встановлення факта втрати системи реєстру.

Втрата системи реєстру та не забезпечення дій з її відновлення відповідачем є порушенням прав позивача щодо прав володіння, користування та розпорядження своїм майном, яким у даному випадку є акції.

Зважаючи на вищевикладене та беручи до уваги норму ч. 1 ст. 15 ЦК України, відсутність системи реєстру власників іменних цінних паперів відповідача і неможливість її відновлення без звернення до суду, позивач звернувся до господарського суду за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів щодо користування та розпорядження акціями шляхом пред'явлення вимоги про визнання системи реєстру власників іменних цінних паперів втраченою.

Отже, реальна відсутність системи реєстру власників іменних цінних паперів у депозитарній установі - ТОВ "Піоглобал Капітал", у уповноваженого на зберігання - ПАТ "Національний депозитарій України" та у емітента - ПАТ "Ульяновське РТП" є підставою вважати реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ "Ульяновське РТП" втраченим. Втрата системи реєстру власників іменних цінних паперів та не забезпечення дій по її відновленню відповідачем-емітентом є порушенням норм законодавства щодо реалізації прав власності та володіння цінними паперами акціонерами цього емітента, унеможливлює ведення фінансово-господарської діяльності та функціонування підприємства, порушує права акціонерів такого підприємства, в тому числі права акціонера - позивача.

За ст. 5 Господарського процесуального кодексу України - здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Визначений позивачем спосіб захисту є ефективний та не суперечить закону.

Отже, вимоги позивача до відповідача про визнання втраченою системи реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959), реєстрацію випуску яких було здійснено 27.10.2010, про що було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій N 97/11/1/10 від 29.11.2011, та зобов'язання Приватне акціонерне товариство "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959) здійснити дії щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959) у порядку та послідовності, визначених для емітента, Центрального депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних паперів та депозитарних установ згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску" від 24.06.2014 N 805 (Порядок N 805), є законними і обґрунтованими, та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, обставини справи, позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Порядок розподілу судових витрат визначається ст. 129 ГПК України.

Згідно ч. 1 ст. 130 ГПК України у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Частиною 3 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI) встановлено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Таким чином, сплачений позивачем судовий збір у даній справі, у зв'язку з визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті, підлягає поверненню позивачу з державного бюджету у розмірі 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

При поданні до господарського суду позовної заяви позивачем сплачено судовий збір у розмірі 3200,00 грн. Отже, підлягає поверненню з державного бюджету позивачу судовий збір у розмірі 1600,00 грн. сплачений згідно квитанцією N 39 від 29.11.2017 на загальну суму 1616,00 грн. оригінал якої залишається в матеріалах справи.

Решта судових витрат покладається на відповідача.

Керуючись статтями 74, 76 - 77, 129 - 130, 233, 236 - 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд вирішив:

Позов задовольнити повністю.

Визнати втраченою систему реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959), реєстрацію випуску яких було здійснено 27.10.2010, про що було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій N 97/11/1/10 від 29.11.2011.

Зобов'язати Приватне акціонерне товариство "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959) здійснити дії щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (ідентифікаційний код 03751959) у порядку та послідовності, визначених для емітента, Центрального депозитарію цінних паперів, власників іменних цінних паперів та депозитарних установ згідно рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску" від 24.06.2014 N 805 (Порядок N 805).

Стягнути з Приватного акціонерного товариства "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство" (26400, Кіровоградська область, Благовіщенський район, м. Благовіщенське, вул. Радянська, 17, ідентифікаційний код 303751959) на користь гр. ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) 1600,00 грн судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повернути зі спеціального фонду Державного бюджету (отримувач коштів - УК у м. Кроп./м. Кропивницький, банк отримувача - ГУ ДКСУ у Кіровоградській області, МФО 823016, ідентифікаційний код 38037409, р/р 31211206783002) гр. ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ІПН НОМЕР_1) судовий збір в сумі 1600,00 грн. сплачений згідно квитанцією N 39 від 29.11.2017 на загальну суму 1616,00 грн. оригінал якої залишається в матеріалах справи.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 23.02.2018.

Копію рішення направити учасникам справи: гр. ОСОБА_1, ПАТ "Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТОВ "Піоглобал Капітал", ПАТ "Національний депозитарій України".

 

Суддя

Н. М. Коваленко


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.