ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.10.2014 р.

Справа N 915/1539/13

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів: Дунаєвської Н. Г. - головуючого, Демидової А. М., Мележик Н. І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві касаційну скаргу Кооперативного підприємства "Центральний ринок" на постанову Одеського апеляційного господарського суду від 18 серпня 2014 року у справі N 915/1539/13 Господарського суду Миколаївської області за позовом Миколаївської обласної спілки споживчих товариств, м. Миколаїв, до: 1) Кооперативного підприємства "Центральний ринок", м. Миколаїв; 2) Миколаївського міського управління юстиції в особі Реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, м. Миколаїв, про визнання недійсними рішень загальних зборів, змін до установчих документів та скасування їх державної реєстрації, за участю представників сторін: позивача - Г. М. М. (дов. [...]); відповідача-1 - не з'явився; відповідача-2 - не з'явився, встановив:

У вересні 2013 року позивач Миколаївська обласна спілка споживчих товариств звернувся до господарського суду з позовом до відповідачів Кооперативного підприємства "Центральний ринок" та Миколаївського міського управління юстиції, в особі Реєстраційної служби Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, про визнання недійсними рішень загальних зборів, змін до установчих документів та скасування їх державної реєстрації.

Вказував, що він був засновником Кооперативного підприємства "Центральний ринок", з часткою в статутному фонді підприємства 55 %.

Зазначав, що йому стало відомо про те, що 05.04.2013 та 15.04.2013, без його участі та належного повідомлення, було проведено загальні збори засновників Кооперативного підприємства "Центральний ринок", на яких було прийнято рішення, зокрема, про виключення Миколаївської обласної спілки споживчих товариств зі складу засновників підприємства, про перерозподіл часток засновників та про затвердження статуту Кооперативного підприємства "Центральний ринок" в новій редакції.

Посилаючись на порушення його корпоративних прав, які полягають в тому, що його не було повідомлено у встановленому законом порядку про час та місце проведення зборів, а також на проведення 05.04.2013 та 15.04.2013 загальних зборів засновників підприємства за відсутності кворуму, позивач просив визнати зазначені рішення зборів засновників Кооперативного підприємства "Центральний ринок" недійсними та визнати недійсними і скасувати державну реєстрацію змін до статуту підприємства N 15221050015004655 від 12.04.2013 та N 15221050016004655 від 23.04.2013.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 07 травня 2014 року (Олейняш Е. М.), залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 18 серпня 2014 року (колегія суддів у складі: Туренко В. Б. - головуючого, Поліщук Л. В., Таран С. В), позов задоволено частково.

Постановлено визнати недійсними рішення загальних зборів засновників Кооперативного підприємства "Центральний ринок" від 05.04.2013, оформлені протоколом N 1 та від 15.04.2013, оформлені протоколом N 2; визнати недійсними зміни до установчих документів Кооперативного підприємства "Центральний ринок", проведені державним реєстратором 12.04.2013 за N 15221050015004655 та 23.04.2013 за N 15221050016004655.

В решті вимог відмовлено.

Судові акти в частині задоволення позову мотивовані посиланнями на те, що відповідачем-1 належними та допустимими доказами не доведено повідомлення позивача про проведення 05.04.2013 та 15.04.2013 загальних зборів засновників підприємства, що свідчить про їх проведення за відсутності необхідного кворуму та є підставою до визнання прийнятих на них рішень недійсними, а також є підставою до визнання недійсними змін до установчих документів підприємства, зареєстрованих державним реєстратором на підставі зазначених рішень загальних зборів.

Рішення в частині відмови в задоволенні вимог про скасування державної реєстрації змін до установчих документів підприємства N 15221050015004655 від 12.04.2013 та N 15221050016004655 від 23.04.2013, обґрунтовані посиланнями на те, що позивачем не доведено порушення відповідачем-2 його прав та охоронюваних законом інтересів на час звернення до суду з даним позовом, оскільки державна реєстрація змін до установчих документів підприємства була здійснена останнім на підставі чинних на той час рішень загальних зборів відповідача-1.

У касаційній скарзі Кооперативне підприємство "Центральний ринок", посилаючись на неправильну оцінку судами попередніх інстанцій зібраних у справі доказів, просить скасувати постановлені у справі судові акти та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Розглянувши матеріали справи і доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права у вирішенні даного спору, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з таких підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанцій та вбачається з матеріалів справи, Кооперативне підприємство "Центральний ринок" зареєстровано в Єдиного державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 28.12.98.

Відповідно до п. 4.2 статуту Кооперативного підприємства "Центральний ринок", зареєстрованого 04.05.2006, його засновниками підприємства є: Миколаївська обласна спілка споживчих товариств - 55 % (1028536 грн.) та фізичні особи - пайовики споживчої кооперації - 45 % (842671 грн.) - т. 1, а. с. 14 - 30.

Рішеннями загальних зборів засновників підприємства від 05.04.2013, оформленими протоколом N 1, вирішено: виключити зі складу засновників КП "Центральний ринок" Миколаївську обласну спілку споживчих товариств з часткою 55 % та 53 фізичних осіб; повернути виключеним засновникам (за умови внесення) їх вклади до Статутного фонду підприємства в порядку та на умовах, визначених законом; внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням виключення засновників зі складу засновників КП "Центральний ринок"; надати згоду засновнику підприємства ОСОБА_11 на придбання та закріплення за ним часток в статутному капіталі підприємства тих 53 засновників, яких виключено зі складу засновників КП "Центральний ринок"; надати згоду засновнику підприємства ОСОБА_11 на придбання часток 29 засновників, які подали заяви про вихід зі складу засновників КП "Центральний ринок" на загальну частку 4,76 % від Статутного капіталу підприємства; виключити зі складу засновників КП "Центральний ринок" засновників, які подали заяви про вихід зі складу засновників підприємства та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням придбання ОСОБА_11 часток вибувших засновників; перерозподілити частки засновників, які здійснили відчуження своєї частки в Статутному капіталі підприємства на підставі Договорів "дарування частки корпоративних прав" та закріпити ці частки за обдарованими, відповідно до Договорів дарування; виключити засновників, які здійснили відчуження своєї частки в Статутному капіталі підприємства на підставі договорів "дарування частки корпоративних прав" зі складу засновників КП "Центральний ринок" і внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; затвердити Статутний фонд КП "Центральний ринок" у розмірі 1871207 грн. з розподілом часток серед 20 фізичних осіб (згідно переліку); затвердити нову редакцію Статуту КП "Центральний ринок"; вважати таким, що втратив чинність Статут КП "Центральний ринок", затверджений зборами Ради засновників підприємства від 27.04.2006 N 7 та зареєстрований реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.05.2006 за N 15221050001004655; здійснити державну реєстрацію змін до відомостей КП "Центральний ринок", які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців, рішення щодо яких прийнято на загальних зборах засновників підприємства від 05.04.2013 та державну реєстрацію нової редакції Статуту КП "Центральний ринок" (т. 1, а. с. 155 - 163).

12.04.2013 на підставі зазначеного рішення загальних зборів засновників підприємства від 05.04.2013, оформленого протоколом N 1, відповідачем-2 здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту КП "Центральний ринок".

Водночас судами встановлено, що рішеннями загальних зборів засновників КП "Центральний ринок" від 15.04.2013, оформленими протоколом N 2, вирішено: надати згоду засновнику підприємства ОСОБА_11 на придбання часток засновників, які подали заяви про вихід зі складу засновників КП "Центральний ринок", а саме: частки фізичних осіб згідно переліку на загальну частку 0,15 % від Статутного капіталу підприємства; виключити зі складу засновників КП "Центральний ринок" засновників, які подали заяви про вихід зі складу засновників підприємства та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням придбання ОСОБА_11 часток вибувших засновників; затвердити статутний фонд КП "Центральний ринок" у розмірі 1871207 грн. з розподілом часток серед 18 фізичних осіб (згідно переліку); затвердити нову редакцію Статуту КП "Центральний ринок"; вважати таким, що втратив чинність Статут КП "Центральний ринок", затверджений загальними зборами засновників підприємства від 05.04.2013 протоколом N 1 та зареєстрований реєстраційно-ліцензійною палатою виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 12.04.2013; обрати до складу Ради засновників КП "Центральний ринок" 5 фізичних осіб (згідно переліку); обрати Головою Ради засновників КП "Центральний ринок" ОСОБА_11 терміном на 5 років (до 15.04.2018 включно); затвердити посадовий оклад голові Ради засновників підприємства у розмірі 9000 грн. на місяць; призначити на посаду виконавчого директора КП "Центральний ринок" К. Г. І. терміном на 5 років (до 15.04.2018 включно); затвердити посадовий оклад виконавчому директору підприємства у розмірі 8000 грн. на місяць; обрати до складу ревізійної комісії фізичних осіб (згідно переліку).

23.04.2013 на підставі зазначеного рішення загальних зборів засновників підприємства від 15.04.2013, оформленого протоколом N 2, відповідачем-2 здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту КП "Центральний ринок".

Положеннями ч. 1 - 3 ст. 15 Закону України "Про кооперацію" унормовано, що вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. До компетенції загальних зборів членів кооперативу належить, зокрема, затвердження статуту кооперативу та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності кооперативу; затвердження рішення правління або голови правління про прийняття нових членів та припинення членства. Рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності кооперативу.

Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням або головою кооперативу у разі потреби, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени кооперативу повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 днів до визначеного строку їх проведення. Позачергові загальні збори членів кооперативу скликаються на вимогу: не менше третини його членів; спостережної ради; ревізійної комісії (ревізора); органу управління кооперативного об'єднання, членом якого він є. Загальні збори членів кооперативу правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше половини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених. Кожний член кооперативу чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до кооперативного об'єднання або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію кооперативу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 відсотків членів кооперативу, присутніх на загальних зборах кооперативу. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів (уповноважених) кооперативу, присутніх на його загальних зборах. Рішення загальних зборів членів (зборів уповноважених) кооперативу приймаються відповідно до його статуту відкритим або таємним голосуванням (ч. 4 - 6, 9 - 12 ст. 15 Закону України "Про кооперацію").

Пунктами 6.1, 6.2 Статуту КП "Центральний ринок", зареєстрованого 04.05.2006, передбачено, що вищим органом управління підприємства є збори засновників підприємства. Органом управління підприємством є Рада Засновників.

Загальні збори скликаються не менше 1 разу на рік. Позачергові збори засновників можуть скликатися на вимогу засновників, частка яких в статутному фонді підприємства складає в сукупності не менш 20 %. Розподіл голосів між засновниками на зборах здійснюється пропорційно залежно від внесків до статутного фонду підприємства (п. п. 7.1, 7.2, 7.3 Статуту підприємства).

Відповідно до п. п. 7.7, 7.8 Статуту збори засновників є правомочними, якщо в їх роботі беруть участь засновники, що володіють у сукупності не менш як 75 % голосів у статутному фонді підприємства. Рішення зборів засновників приймається кваліфікованою більшістю голосів, тобто є правомірними, якщо за нього проголосували засновники, які взяли участь у роботі зборів засновників і володіють у сукупності більш як 65 % голосів у статутному фонді підприємства.

Призначення дати, місця і порядку денного чергових чи позачергових зборів засновників здійснює Голова ради засновників підприємства за погодженням Миколаївської облспоживспілки не пізніше ніж за 15 днів до проведення зборів засновників. Про наявність кворуму повідомляє Голова зборів, про що робиться відмітка в протоколі зборів. Голова зборів обирається зборами засновників (п. п. 7.10, 7.12 Статуту).

Пунктами 7.15.1, 7.15.2 Статуту встановлено, що до виключної компетенції зборів засновників належить затвердження статуту підприємства, внесення змін та доповнень до статуту, затвердження рішень, щодо змін (прийняття та вибуття) у складі засновників, розрахунків із засновниками тощо.

Відповідно до п. п. 14.1, 14.2, 14.6 Статуту особа має право вільного виходу зі складу засновників підприємства, повідомивши про це інших засновників не пізніше, ніж за один місяць до виходу. Після одержання повідомлення про вихід Голова ради засновників підприємства не пізніш як за 15 днів з дня отримання такого повідомлення скликає Раду засновників. Засновник підприємства, який систематично не виконує, або виконує не належним чином статутні зобов'язання, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей підприємства, може бути виключений зі складу засновників підприємства на підставі прийнятого рішення зборів засновників. При цьому цей засновник участі у голосуванні не бере.

Судами встановлено, що, заперечуючи проти позову, відповідач-1 посилається на ту обставину, що ним було належним чином повідомлено позивача про проведення 05.04.2013 загальних зборів засновників КП "Центральний ринок", на підтвердження чого ним було надано суду фіскальний чек поштової установи від 01.04.2013 (штрихкодовий ідентифікатор 5402903014414), опис вкладення до цінного листа від 01.04.2013, на якому зазначена адреса: вул. Велика Морська, 49, м. Миколаїв, 54001 (т. 2, а. с. 5) та список засновників КП "Центральний ринок", які взяли участь у загальних зборах засновників 05.04.2013, що підтверджує факт присутності повноважного представника позивача Миколаївської облспоживспілки ОСОБА_14 на зборах (т. 2, а. с. 6, 8).

Між тим, судами встановлено, що на офіційному сайті УДППЗ "Укрпошта" дані про відправлення повідомлення (штрихкодовий ідентифікатор 5402903014414) відсутні, оскільки не зареєстровані в системі (т. 2, а. с. 156).

Поштове відправлення зі штрихкодовим ідентифікатором N 5402903014414 надіслано на адресу Миколаївської облспоживспілки: вул. Шевченка, 67, кв. 6, м. Миколаїв (т. 2, а. с. 88).

Зазначена адреса, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, належить одному із засновників КП "Центральний ринок", а саме: ОСОБА_15, який і здійснив поштове відправлення, про що міститься відповідна відмітка на описі вкладення у цінний лист (т. 2, а. с. 5, 91, 94, 95).

Згідно витягу з ЄДРПОУ правильною адресою Миколаївської обласної спілки споживчих товариств є: вул. Велика Морська, 49, м. Миколаїв, 54001 (т. 1, а. с. 51).

Крім того, судами не встановлено, а матеріали справи не містять повідомлень про проведення 05.04.2013 загальних зборів засновників КП "Центральний ринок", які за твердженням відповідача-1 були ним направлені засновникам підприємства.

Щодо наданого відповідачем-1 на підтвердження своїх заперечень реєстраційного списку засновників КП "Центральний ринок", які взяли участь у загальних зборах засновників 05.04.2013, де в графі Миколаївська обласна спілка споживчих товариств стоїть підпис її представника ОСОБА_14, то судами попередніх інстанцій обґрунтовано не прийнято його до уваги, оскільки внаслідок ненадання відповідачем-1 оригіналу даного реєстраційного списку, Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз було направлено Повідомлення N 2062 від 04.03.2014 про неможливість проведення судової почеркознавчої експертизи, тому факт підписання вказаного списку саме повноважним представником позивача суди обґрунтовано вважали недоведеним.

Згідно ст. ст. 32, 33 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

З огляду на викладене, суди попередніх інстанцій дійшли правильних висновків про неналежне повідомлення відповідачем-1 позивача про проведення 05.04.2013 загальних зборів засновників КП "Центральний ринок".

Згідно пункту 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 N 13 "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства.

Встановивши, що позивач в установленому законом порядку не був повідомлений про день, час та порядок денний загальних зборів засновників КП "Центральний ринок" від 05.04.2013 та не приймав участі на вказаних зборах, суди попередніх інстанцій дійшли правильних висновків про порушення корпоративних прав позивача на участь у зборах засновників підприємства та на прийняття на них рішень за відсутності встановленого законом кворуму, що є безумовною підставою для визнання рішення недійсним.

Крім того, порушення прав позивача полягає також у тому, що його було виключено зі складу засновників підприємства всупереч положень п. п. 1.5, 4.3 Статуту КП "Центральний ринок", згідно яких склад засновників підприємства формується за принципом: обов'язково одним із засновників підприємства є Миколаївська облспоживспілка, решта засновників - фізичні особи; частка Миколаївської облспоживспілки в Статутному фонді підприємства повинна бути не менше 51 %.

Вимоги позивача про визнання недійсними змін до установчих документів КП "Центральний ринок", зареєстрованих відповідачем-2 12.04.2013 за N 15221050015004655 є похідними від вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів, які були підставою до їх проведення та визнані недійсними в судовому порядку, тому обґрунтовано задоволені судами попередніх інстанцій.

Рішення загальних зборів засновників КП "Центральний ринок" від 15.04.2013, оформлені протоколом N 2, прийняті на підставі Статуту із змінами в редакції від 05.04.2013, які визнано судом недійсними, тому судами правильно визнано недійсними також рішення зазначених загальних зборів засновників відповідача-1 та зміни до установчих документів підприємства зареєстровані відповідачем-2 23.04.2013 за N 15221050016004655 на підставі означених рішень засновників КП "Центральний ринок".

При цьому, судами правильно відмовлено в задоволенні вимог до відповідача-2 про скасування державної реєстрації змін до Статуту підприємства N 15221050015004655 від 12.04.2013 та N 15221050016004655 від 23.04.2013, оскільки державна реєстрація змін до установчих документів підприємства була здійснена останнім на підставі чинних на той час рішень загальних зборів відповідача-1.

Відповідно до ч. 1 ст. 31 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у разі постановлення судового рішення щодо скасування рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи або про визнання повністю або частково недійсними змін до установчих документів юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його юридичній особі - відповідачу для вжиття заходів до приведення установчих документів у відповідність із прийнятим судовим рішенням, а також державному реєстратору для внесення запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Таким чином, визнання недійсними рішень загальних зборів підприємства від 05.04.2013 та від 15.04.2013, які були підставою для реєстрації відповідачем-2 зазначених вище змін до установчих документів КП "Центральний ринок" у відповідності з вимогами ч. 1 ст. 31 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", стало підставою до скасування державної реєстрації таких змін лише після набрання законної сили рішенням місцевого суду у даній справі.

З вказаних обставин правильно виходили суди попередніх інстанцій відмовляючи в задоволенні означених вимог.

Враховуючи викладене, судом апеляційної інстанції, на підставі встановлених фактичних обставин справи, з'ясовано дійсні права і обов'язки сторін та правильно застосовано матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини.

Доводи касаційної скарги не містять посилань на неправильне застосування судами попередніх інстанцій будь-яких норм матеріального чи процесуального права та зводяться лише до переоцінки доказів, яким судами попередніх інстанцій надавалась належна правова оцінка, тому їх слід залишити поза увагою суду.

Суд дав оцінку наявним у справі доказам за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, що відповідає вимогам ст. 43 ГПК України, переоцінка доказів, відповідно до ст. 1117 ГПК України, не входить до меж перегляду справи судом касаційної інстанції.

Постанова апеляційного господарського суду прийнята з дотриманням норм матеріального та процесуального законодавства, доводи касаційної скарги правильності викладених у ній висновків не спростовують, в зв'язку з чим підстав для зміни чи скасування законного та обґрунтованого судового акту колегія суддів не вбачає.

Керуючись статтями 1115, 1116, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу Кооперативного підприємства "Центральний ринок" залишити без задоволення.

2. Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 18 серпня 2014 року у справі N 915/1539/13 залишити без змін.

 

Головуючий, суддя

Н. Г. Дунаєвська

Судді:

А. М. Демидова

 

Н. І. Мележик


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.