КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2017 р. N 665

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (Постанова N 207) (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108, N 101, ст. 3312; 2017 р., N 29, ст. 858) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 665

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 (Постанова N 207)

1. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених зазначеною постановою:

1) абзац дев'ятий пункту 32 викласти в такій редакції:

"Знеособлені дані реєстрів територіальних громад використовуються із статистичною метою. Такі дані щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подаються органами реєстрації до відповідних територіальних органів Держстату. Дані реєстрів територіальних громад також можуть використовуватися з науковою метою за умови їх знеособлення.";

2) у додатках 6 і 7 до Правил слова

"Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* "

замінити словами

"адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання)
                                                                                                 (адреса житла

                 або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування

                                      та соціального захисту або військової частини, назва іншої країни, звідки прибув)

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* ___________".

2. Додатки 2 і 3 до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"Додаток 2
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 665)

Аркуш N __

ВІДОМОСТІ
про реєстрацію місця проживання фізичних осіб

Порядковий номер

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народ-
ження

Місце народ-
ження

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

Стать

Дата реєстрації

Адреса реєстрації місця проживання

Грома-
дянство

Реквізити документів, наданих особою

Адреса реєстрації місця проживання на дату звернення (попереднього місця проживання)

вид

серія

номер

дата видачі

уповно-
важений суб'єкт, що видав

дійсний до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____
            (повна назва посади уповноваженої особи органу реєстрації)

М. П.

___
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

"___" _ 20__ року


Примітка.

 
Один примірник оформлених відомостей (без внесення відомостей про прізвище, ім'я, по батькові, реквізитів документів особи та унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі) передається до відповідного територіального органу Держстату.

Вимоги до заповнення

Графи заповнюються українською мовою, великими літерами (шрифт Times New Roman).

Графи 2 - 4: у разі відсутності будь-якої складової імені проставляється "-".

Графи 5, 9: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначається відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.

Графа 6: відомості про місце народження зазначаються згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або документом, до якого вносяться відомості про місце реєстрації. Наприклад: Київська область, Броварський район, село Калинівка.

Графа 7: заповнюється у разі наявності в особи даного номера.

Графа 8: стать зазначається літерами "Ж" - жіноча або "Ч" - чоловіча.

Графа 10: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3.

Графа 11: заповнюється згідно з поданими документами заявника та згідно з класифікатором кодів держав відповідно до ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу".

Графа 12: тип документа зазначається згідно з такими скороченнями:

СВ - свідоцтво про народження;

ПГУ- паспорт громадянина України;

ТПГУ - тимчасове посвідчення громадянина України;

ППП - посвідка на постійне проживання в Україні;

ПТП - посвідка на тимчасове проживання в Україні;

ПБ - посвідчення біженця;

ПДЗ - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ПТЗ - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

ДЗЗ - довідка про звернення за захистом в Україні.

Графи 13 і 14: реквізити зазначаються відповідно до поданих документів без скорочень.

Графа 15: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 16: зазначається повна назва підрозділу, що видав документ, відповідно до поданих документів без скорочень. Наприклад: назва "Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві" або код "8089".

Графа 17: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 18: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3. Для особи, що прибула з іншої країни, зазначається назва країни попереднього проживання. Наприклад, Республіка Білорусь.

 

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2017 р. N 665)

Аркуш N __

ВІДОМОСТІ
про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб

Порядковий номер

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народ-
ження

Дата смерті

Місце народ-
ження

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі

Стать

Дата зняття з реєстрації

Адреса, з якої здійснено зняття з реєстрації

Грома-
дянство

Реквізити документів, наданих особою

Адреса майбутнього місця проживання

вид

серія

номер

дата видачі

уповно-
важений суб'єкт, що видав

дійсний до

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___
           (повна назва посади уповноваженої особи органу реєстрації)

М. П.

__________
(підпис)

__________
(ініціали, прізвище)

"___" _ 20__ року


Примітка.

 
Один примірник оформлених відомостей (без внесення відомостей про прізвище, ім'я, по батькові, реквізитів документів особи та унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі) передається до відповідного територіального органу Держстату.

Вимоги до заповнення

Графи заповнюються українською мовою, великими літерами (шрифт Times New Roman).

Графи 2 - 4: у разі відсутності будь-якої складової імені проставляється "-".

Графи 5, 6, 10: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік, у разі відсутності будь-якої складової зазначається відповідно ХХ.ХХ.ХХХХ.

Графа 7: відомості про місце народження зазначаються згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження особи, або документом, до якого вносяться відомості про місце проживання. Наприклад: Київська область, Броварський район, село Калинівка.

Графа 8: заповнюється у разі наявності в особи даного номера.

Графа 9: стать зазначається літерами "Ж" - жіноча або "Ч" - чоловіча.

Графа 11: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3.

Графа 12: заповнюється згідно з поданим документом заявника та згідно з класифікатором кодів держав відповідно до ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн світу".

Графа 13: тип документа зазначається згідно з такими скороченнями:

СВ - свідоцтво про народження;

ПГУ- паспорт громадянина України;

ТПГУ - тимчасове посвідчення громадянина України;

ППП - посвідка на постійне проживання в Україні;

ПТП - посвідка на тимчасове проживання в Україні;

ПБ - посвідчення біженця;

ПДЗ - посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ПТЗ - посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

ДЗЗ - довідка про звернення за захистом в Україні.

Графи 14 і 15: заповнюються відповідно до поданих документів без скорочень.

Графа 16: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 17: зазначається повна назва підрозділу, що видав документ, відповідно до поданих документів без скорочень. Наприклад: назва "Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві" або код "8089".

Графа 18: записи здійснюються у форматі ДД.ММ.РРРР, де ДД - день, ММ - місяць, РРРР - рік.

Графа 19: зазначаються область, район, місто/населений пункт, номер будинку, корпусу, квартири/кімнати. Наприклад: Київська область, Броварський район, смт Калинівка, вулиця Селянська, будинок 5, квартира 3. Для особи, що вибуває до іншої країни, зазначається назва країни майбутнього проживання. Наприклад, Республіка Білорусь.".


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.