НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16.02.2017 р. N 316

Про відмову КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ДОВІРА" у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ДОВІРА" про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 03.02.2017 N 7/17 (вх. від 08.02.2017 N 571/КУ) (далі - заява) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII) та пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), враховуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ДОВІРА" (місцезнаходження: 93500, Луганська область, Новоайдарський район, селище міського типу Новоайдар, вулиця Незалежності, будинок 4; код за ЄДРПОУ 25892726) (далі - Кредитна спілка) у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, а саме:

1.1 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) у додатку N 1 до примірного кредитного договору N 1 та додатку N 1 до примірного договору кредитної лінії N 2 про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, які затверджені рішенням Спостережної ради кредитної спілки "Довіра" (протокол N 2 від 31.01.2017 року) (далі - примірні договори N 1 та N 2), зазначено детальний розпис сукупної вартості кредиту для споживача, який не містить вартості послуг, пов'язаних з укладанням договору, які передбачені підпунктом 5.1.6 пункту 5.1 розділу 5 примірних договорів N 1 та N 2, що є порушенням абзацу шостого частини четвертої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів";

1.2 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) у пункті 5.2.1 пункту 5.2 розділу 5 примірного кредитного договору N 1 про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, який затверджений рішенням Спостережної ради кредитної спілки "Довіра" (протокол N 2 від 31.01.2017 року), зазначені умови про дострокове повернення кредиту, яке відбулося менш ніж через один тиждень, Позичальник повинен сплатити нараховані проценти за час не менш ніж за 7 (сім) днів користування кредитом, що є порушенням абзацу третього частини восьмої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів".

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, Кредитна спілка може повторно подати заяву на видачу ліцензії.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 16 лютого 2017 р. N 20


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.