ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять восьма сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 09.11.2017 р. N 793

Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 16.03.2016 N 167 "Про затвердження Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки" (Програма N 167), а саме викласти Програму у новій редакції згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

 

Міський голова

С. І. Сухомлин

 

Додаток
до рішення Житомирської міської ради
09.11.2017 N 793

ПРОГРАМА
розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління транспорту і зв'язку міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми

Доручення заступника міського голови від 04.12.2015 року N 152/Д

3

Розробник Програми

Управління транспорту і зв'язку міської ради

4

Співрозробники Програми

КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради, КП "Житомиртранспорт" міської ради

5

Відповідальний виконавець Програми

Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради

6

Учасники Програми

Управління транспорту і зв'язку міської Житомирської ради, КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради, КП "Житомиртранспорт" міської ради

7

Мета Програми

Забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами.

8

Термін реалізації Програми

2016 - 2018 роки

9

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

10

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього тис. грн.: у тому числі:

740505,3

10.1

Кошти міського бюджету, тис. грн.

351065,3

10.2

Кошти державного бюджету, тис. грн.

75000,0

10.3

Кошти позабюджетних джерел, тис. грн.

314440,0

11

Очікувані результати виконання Програми

Підвищення рівня якості обслуговування населення міським комунальним громадським транспортом міста

12

Ключові показники ефективності

Збільшення кількості перевезених пасажирів комунальним транспортом міста.
Підвищення технічного оснащення підприємств та ефективності їх роботи

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" засноване в 1899 році, тролейбусний рух розпочався в 1962 році.

Сьогодні міський пасажирський електричний транспорт - це складне розгалужене господарство.

Комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" створене відповідно до рішення Житомирської міської ради від 23.01.92 року N 50.

Виконкомом Житомирської міської ради 18.06.2003 року видано підприємству свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та присвоєно код за ЄДРПОУ 03328310.

Рішенням Житомирської міської ради від 30.08.2012 N 442 комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" перейменовано на комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради та затверджено його статут у новій редакції.

Підприємство засноване на власності територіальної громади м. Житомира. Його засновником є територіальна громада міста Житомира в особі Житомирської міської ради.

Управління підприємством здійснюється відповідно до статуту, на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

Відповідно до статуту підприємство створене з метою отримання прибутку.

Метою діяльності є:

здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом та забезпечення соціально-економічних потреб членів трудового колективу на основі отриманого прибутку (доходу).

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

- здійснення перевезень пасажирів міським електротранспортом;

- проведення обслуговування і ремонтів рухомого складу, в тому числі капітального та модернізації, контактної мережі, трамвайної колії, тягових підстанцій, автотранспортної техніки, машин та механізмів;

- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень автомобільним транспортом пасажирів, запасних частин і матеріалів та надання автопослуг фізичним і юридичним особам;

- проведення будівництва та реконструкції трамвайної колії, контактної мережі та тягових підстанцій;

- здійснення ремонтів, будівництва та реконструкції основних фондів;

- матеріально-технічне забезпечення підприємства;

- організація та контроль робіт по забезпеченню безпеки дорожнього руху;

- послуги з розробки технічної документації;

- виготовлення, ремонт та реставрування деталей, вузлів і агрегатів;

- роздрібна і оптова торгівля продовольчими, непродовольчими товарами та проїзними квитками;

- організація громадського харчування та надання соціальних послуг;

- з надання платних послуг власникам транспортних засобів по ремонту, технічному обслуговуванню та випуску автотранспортних засобів;

- виготовлення та розміщення реклами;

- надання платних послуг фізичним і юридичним особам токарними, агрегатними, ковальсько-пресовими та столярними дільницями, електроцехом, службою електрогосподарства, а також виконання зварювальних, бляхарних та скляних робіт;

- надання комерційних послуг по перевезенню пасажирів трамваями, тролейбусами та трамваєм "Ретро";

- здійснення професійної підготовки (перепідготовки) кваліфікованих робітників та навчання з підвищення кваліфікації працівників для власних потреб і на замовлення;

- надання послуг високовольтною електротехнічною лабораторією по проведенню вимірювань та випробувань в електроустановках, відшуку місць пошкодження кабелів, випробуванню електрозахисних засобів;

- виконання монтажних та ремонтних робіт на електрообладнанні електроустановок та кабельних і повітряних електромережах;

- проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв;

- супровід негабаритних вантажів;

- випуск друкованих засобів масової інформації;

- організація відпочинку та оздоровлення працівників підприємства і членів їх сімей;

- здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством і відповідають цілям підприємства.

У даний час трамвайно-тролейбусне управління складається із діючих структурних підрозділів:

1. Трамвайно-тролейбусне депо місткістю на 100 од. тролейбусів та 30 од. трамваїв.

2. Служба електрогосподарства, що нараховує 11-ть тягових підстанцій потужністю 39,0 тис. кВт., 65 км кабельних мереж та 114 км контактної мережі.

3. Служба колії - протяжність одиничної експлуатаційної трамвайної колії - 17,5 км.

4. Служба автогосподарства, що нараховує 41 одиницю автотранспортної техніки і машин спеціального призначення.

5. Служба збору виручки та контролю, що забезпечує збір виручки від перевезення платних пасажирів.

6. Навчально-виробничий центр, що здійснює підготовку водіїв тролейбуса та трамвая і систематично проводить виробниче навчання на підприємстві.

Значна зношеність рухомого складу та відсутність належного фінансування на його оновлення призводить до суттєвого погіршення технічного стану не лише рухомого складу, але й трамвайної колії, контактної та кабельної мережі і усієї інфраструктури підприємства.

III. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Метою Програми є забезпечення сталого функціонування та розвитку міського громадського транспорту, створення належних умов для надання населенню якісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами та автобусами.

Для досягнення зазначеної мети передбачається розв'язати такі основні завдання:

- організація ефективного управління міським громадським транспортом та використання його майнового комплексу;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємства;

- технічне переоснащення електротранспорту;

- нормативно-правове і науково-технічне забезпечення функціонування розвитку міського електротранспорту;

- створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту.

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ТА ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським громадським транспортом у м. Житомирі передбачається розв'язати шляхом організації ефективного управління громадським транспортом, використання його майнового комплексу, а саме вирішення питання ефективного використання та розвитку ремонтної інфраструктури підприємства електротранспорту, належного утримання рухомого складу, забезпечення безпеки руху та поліпшення якості надання транспортних послуг.

Забезпечення беззбиткового функціонування громадського транспорту, що передбачає:

збільшення власних доходів підприємства шляхом створення умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, здійснення у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних розмірів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;

підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд; затвердження і виконання місцевих програм фінансової підтримки та розвитку міського громадського транспорту в м. Житомирі.

Робота з технічного переоснащення електротранспорту передбачає: оновлення трамвайних вагонів і тролейбусів, що вичерпали свій технічний ресурс, шляхом закупівлі сучасного вітчизняного рухомого складу; будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній; реалізація завдань збереження та модернізації наявного парку трамвайних вагонів і тролейбусів, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

Заходи з науково-технічного забезпечення міського електро- та автобусного транспорту передбачають:

впровадження в експлуатацію та освоєння технічного обслуговування і ремонту нових типів трамвайних вагонів і тролейбусів, автобусів, іншого обладнання, автоматизація робочих місць;

контроль і керування рухом в автоматичному режимі; забезпечення безпеки руху;

впровадження заходів енерго- та ресурсозбереження; використання нових технічних засобів та систем для збору плати за проїзд, обліку пасажирів, насамперед пасажирів, які мають право на пільговий проїзд.

Заходи по створенню умов для пріоритетного розвитку електротранспорту:

удосконалення по координації роботи, пов'язаної з функціонуванням електротранспорту та інших видів транспорту, виключення дублювання приватними автоперевізниками трамвайних і тролейбусних маршрутів та організація одностороннього руху транспорту на центральних вулицях міста;

організація на базі диспетчерського пункту Зал. вокзал Диспетчерського центру по організації роботи управління рухом транспортних засобів по перевезенню пасажирів в місті;

Завдання і заходи Програми з визначенням обсягів та джерел фінансування, показники результативності наведені в додатках 1 та 2.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання Програми надасть можливість:

у соціальній сфері - підвищити рівень задоволення потреб населення у високоякісних та безпечних перевезеннях міським громадським транспортом, забезпечити розвиток маршрутної мережі, поліпшити екологічний санітарний стан у місті;

в економічній сфері - забезпечити ефективне використання електроенергії та зменшити обсяг використання нафтопродуктів, розширити обсяг послуг електротранспорту, що сприятиме економічному зміцненню підприємства;

у технологічній сфері - освоїти управління новими типами сучасного рухомого складу, а також обладнання, що дозволяє зменшити енергоспоживання електротранспортом, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень в місті.

VI. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Ресурсне забезпечення

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання програми

2016 р.

2017 р.

2018 р.

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів (тис. грн.), усього
у т. ч.:

62846,2

489159,1

188500,0

740505,3

Державний бюджет

-

-

75000,0

75000,0

Міський бюджет

62846,2

174719,1

113500,0

351065,3

Кошти небюджетних джерел

-

314440,0

-

314440,0

VII. СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Виконання заходів Програми планується здійснити впродовж 2016 - 2018 років.

VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Контроль за ходом виконання програми покладається на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та постійну комісію міської ради з питань економіки, транспорту, зв'язку, підприємництва та торгівлі.

Моніторинг виконання програми здійснюється управлінням транспорту і зв'язку Житомирської міської ради.

Після закінчення терміну реалізації Програми управління транспорту і зв'язку міської ради надає департаменту економічного розвитку міської ради підсумковий звіт про її виконання.

 

Начальник управління
транспорту і зв'язку
міської ради

М. В. Грищук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 1
до Програми

Напрями діяльності та заходи реалізації Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки

N

Завдання

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування по роках, тис. грн.

Очікуваний результат

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Разом

 

 

 

 

 

 

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Оновити рухомий склад

1.1. придбання тролейбусів

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, залучені кошти

-

-

240000,0

-

-

-

240000,0

0,0

Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів

1.2. придбання автобусів (екологічного стандарту євро-5)

2017- 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет

-

-

62000,0

62000,0

62000,0

-

124000,0

62000,0

1.3. придбання електричних міських автобусів

2016 - 2018 роки

УТІЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет

 

-

10000,0

10000,0

27000,0

-

37000,0

10000,0

1.4 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів електротранспорту:
- тролейбусів - 20 од.

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

4000,0

5000,0

20000,0

5000,0

20000,0

-

40000,0

10000,0

1.5 придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для рухомого складу

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

214,2

214,2

-

-

-

-

214,2

214,2

2

Технічне переоснащення контактної, кабельної мережі, трамвайної колії, тягових підстанцій

2.1 придбання стрілочних переходів для трамвайної колії - 2 шт.

2016 - 2018 роки

УТіЗ - міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

858,0

858,0

700,0

770,0

2000,0

-

3558,0

1628,0

Покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази

2.2 будівництво контактної мережі

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, залучені кошти

-

-

12000,0

-

-

-

12000,0

0,0

2.3 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва та обслуговування тролейбусної лінії

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

4700,0

4700,0

-

-

-

-

4700,0

4700,0

2.4 придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

1900,0

1900,0

389,5

367,4

500,0

-

2789,5

2267,4

2.5 придбання силового кабелю для проведення капітального ремонту кабельної мережі

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

-

-

300,0

-

300,0

0,0

2.6 технічне переоснащення системи диспетчеризації тягових підстанцій з заміною комплексу телемеханіки на "Граніт-Мікро"

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

920,0

666,7

-

-

-

-

920,0

666,7

2.7 придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

-

4100,0

-

-

0,0

4100,0

3

Оновити виробничу базу, а також технічно переоснащити

3.1 придбання інформаційних систем для рухомого складу:
- Переднє інформаційне табло - 22 шт.;
- Бокове інформаційне табло - 22 шт.;
- Заднє інформаційне табло - 22 шт.;
- Внутрішнє інформаційне табло - 22 шт.;
- Бортовий комп'ютер с FLASH картою - 22 шт.

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

800,0

800,0

-

-

800,0

800,0

Забезпечення постійності, регулярності та надійності роботи електротранспорту, збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів,
покращення технічних та експлуатаційних характеристик виробничої бази

3.2 придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

1650,0

1650,0

-

-

1650,0

1650,0

3.3 придбання мийного комплексу

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, залучені кошти

-

-

3100,0

-

-

-

3100,0

0,0

3.4 придбання автовишки контактної мережі

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

1200,0

900,0

1500,0

1500,0

1500,0

-

4200,0

2400,0

3.5 придбання зварювального напівавтомата

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

50,0

41,11

-

-

50,0

41,11

3.6 придбання генератора

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

20,0

20,0

-

-

4200,0

20,0

3.7 придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

35,0

35,0

-

-

35,0

35,0

3.8 придбання газоплазменної різки листового металу

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

300,0

300,0

-

-

300,0

300,0

3.9 придбання обладнання для полімерного фарбування деталей

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

120,0

120,0

-

-

120,0

120,0

3.10 придбання компресора стаціонарного

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

90,0

80,2

-

-

90,0

80,2

3.11 придбання ножниць гільотинних

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

80,0

80,0

-

-

80,0

80,0

3.12 придбання матеріалів комплектуючих для системи освітлення

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

190,0

190,0

-

-

190,0

190,0

3.13 придбання зварювального агрегату

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

95,0

95,0

-

-

-

-

95,0

95,0

3.14 придбання підстанції тягової модульної

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, залучені кошти

-

-

51900,0

-

-

-

51900,0

0,0

3.15 придбання міні-екскаватора

2017- 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

300,0

853,3

-

-

-

-

300,0

853,3

3.16 придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень

2016 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

600,0

600,0

-

-

-

-

600,0

600,0

3.17 придбання GPS-пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок

2016 - 2018 роки

 

міський бюджет, кошти підприємства

200,0

200,0

-

-

-

-

200,0

200,0

3.18 придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів

2016 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, залучені кошти

-

-

7440,0

-

-

-

7440,0

0,0

3.19 технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

9800,0

4393,6

-

14550,0

-

-

9800,0

18943,6

3.20 придбання обладнання для доступу до WiFi в електротранспорті

2015 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

100,0

100,0

-

-

-

-

100,0

100,0

3.21 придбання шин для електротранспорту

2017- 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

800,0

768,9

-

-

800,0

768,9

4

Розвиток інфраструктури, Покращення надання послуг з перевезення пасажирів міським електротранспортом

4.1 виготовлення та встановлення схем з графіками руху на зупинках громадського транспорту

2017 рік

УТіЗ міської ради

міський бюджет

-

-

997,5

997,5

-

-

997,5

997,5

Збільшення обсягу надання послуг з перевезення пасажирів

4.2 виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова

2016 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет

300,0

300,0

-

-

-

-

300,0

300,0

4.3 виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної ліні по вул. Промисловій в м. Житомирі

2017- 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет

-

-

-

220,0

-

-

0,0

220,0

4.4 придбання нових зупинок громадського транспорту

2016 - 2018 роки

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

500,0

500,0

-

-

-

-

500,0

500,0

4.5 облаштування благоустрою територій міста та встановлення зупинок громадського транспорту

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

150,0

150,0

-

-

150,0

150,0

4.6 придбання матеріалів для ремонту зупинок громадського транспорту, що перебувають на балансі КП "ЖТТУ"

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

-

-

100,0

100,0

-

-

100,0

100,0

4.7 обстеження пасажиропотоку в міському пасажирському транспорті

2016 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет

120,0

120,0

-

-

-

-

120,0

120,0

4.8 придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд - 80000 шт.

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет

-

-

1440,0

1440,0

-

-

1440,0

1440,0

5

Забезпечити безперебійну роботу підприємства

5.1 виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії.

2016 рік

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

4000,0

41283,8

72650,0

68679,8

-

-

76650,0

109963,6

 
 

5.2 страхування електротранспорт-них засобів (трамваї, тролейбуси), водіїв, кондукторів від нещасних випадків на транспорті

2016 - 2018

УТіЗ міської ради, КП "ЖТТУ"

міський бюджет, кошти підприємства

110,0

110,0

160,0

160,0

200,0

-

470,0

270,0

6. Обсяг видатків для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомиртранспорт" міської ради, з них на:

6

Забезпечити роботу підприємства

6.1 Погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КП "Житомиртранспорт" міської ради, сплата штрафних санкцій та виплата заробітної плати

2016 - 2017 роки

УТіЗ міської ради, КП "Житомиртранспорт"

міський бюджет

51,6

51,6

100,1

100,1

-

-

151,7

151,7

Відновлення та забезпечення функціонування підприємства

6.2 придбання основних засобів, в т. ч.: комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв, мережевого обладнання, офісних меблів, розробка сайту, тощо.

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "Житомиртранспорт"

міський бюджет

 

 

189,0

189,0

 

 

189,0

189,0

Створення бази роботи підприємства та забезпечення інформаційної безпеки та безперебійної роботи АСОП

7

Проінформувати населення щодо впровадження E- квитка

7.1 Проведення заходів інформування населення в т. ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо.

2017 рік

УТіЗ міської ради, КП "Житомиртранспорт"

міський бюджет

-

-

208,0

208,0

-

-

208,0

208,0

Підвищення обізнаності житомирян правилами та порядком користування E-квитком та АСОП

Всього видатків за програмою

 

 

 

29968,8

62846.2

489159,1

174617,0

113500,0

0,0

632807,9

237463,2

 

 

Начальник управління
транспорту і зв'язку
міської ради

М. В. Грищук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж

 

Додаток 2
до Програми

Результативні показники виконання Програми розвитку міського громадського транспорту м. Житомира на 2016 - 2018 роки

N
з/п

Назва показника

Одиниці виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2016 - 2018 рр.

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

I. Показники затрат Програми

1.

Обсяг видатків для здійснення внеску до статутного капіталу КП ЖТТУ, з них на:

 

1.1

придбання тролейбусів

тис. грн.

-

-

240000,0

75000,0

1.2

придбання автобусів (екологічного стандарту євро-5)

тис. грн.

-

-

62000,0

62000,0

1.3

придбання електричних міських автобусів

тис. грн.

-

-

10000,0

27000,0

1.4

придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для проведення капітальних ремонтів елетротранспорту:
- тролейбусів - 20 од.

тис. грн.

-

4000,0

20000,0

20000,0

1.5

придбання вузлів, агрегатів, матеріалів, запасних частин для рухомого складу

тис. грн.

-

214,2

-

-

1.6

придбання стрілочних переводів для трамвайної колії - 2 шт.

тис. грн.

-

858,0

770,0

2000,0

1.7

будівництво контактної мережі

тис. грн.

-

-

12000,0

 

1.8

придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва та обслуговування тролейбусної лінії

тис. грн.

-

4700,0

-

-

1.9

придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів та ізоляторів для контактної мережі

тис. грн.

-

1900,0

367,4

500,0

1.10

придбання силового кабелю для проведення капітального ремонту кабельної мережі

тис. грн.

-

-

-

300,0

1.11

технічне переоснащення системи диспетчеризації тягових підстанцій з заміною комплексу телемеханіки на "Граніт-Мікро"

тис. грн.

-

920,0

-

-

1.12

придбання інформаційних систем для рухомого складу:
- Переднє інформаційне табло - 22 шт.;
- Бокове інформаційне табло - 22 шт.;
- Заднє інформаційне табло - 22 шт.;
- Внутрішнє інформаційне табло - 22 шт.;
- Бортовий комп'ютер з FLASH картою - 22 шт.

тис. грн.

-

-

800,0

-

1.13

придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу

тис. грн.

-

-

1650,0

-

1.14

придбання мийного комплексу

тис. грн.

-

-

3100,0

-

1.15

придбання автовишки контактної мережі

тис. грн.

-

1200,0

1500,0

1500,0

1.16

придбання зварювального напівавтомата

тис. грн.

-

-

41,11

-

1.17

придбання генератора

тис. грн.

-

-

20,0

-

1.18

придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній

тис. грн.

-

-

35,0

-

1.19

придбання газоплазменної різки листового металу

тис. грн.

-

-

300,0

-

1.20

придбання обладнання для полімерного фарбування деталей

тис. грн.

-

-

120,0

-

1.21

придбання компресора стаціонарного

тис. грн.

-

-

80,2

-

1.22

придбання ножниць гільотинних

тис. грн.

-

-

80,0

-

1.23

придбання матеріалів і комплектуючих для системи освітлення

тис. грн

-

-

190,0

-

1.24

придбання зварювального агрегату

тис. грн.

-

95,0

-

-

1.25

придбання підстанції тягової модульної

тис. грн.

-

-

51900,0

-

1.26

придбання міні-екскаватора

тис. грн.

-

300,0

-

-

1.27

придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень

тис. грн.

-

600,0

-

-

1.28

придбання GPS-пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок

тис. грн.

Встановлено 104 GPS-пристрої на тролейбусах та спецтехніці

200,0

-

-

1.29

придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів

тис. грн.

-

-

7440,0

-

1.30

технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд

тис. грн.

-

9800,0

14550,0

-

1.31

придбання обладнання для доступу до WiFi в електротранспорті

тис. грн.

-

100,0

-

-

1.32

придбання шин для електротранспорту

тис. грн

-

-

768,9

-

1.33

виготовлення та встановлення схем з графіками руху на зупинках громадського транспорту

тис. грн.

-

-

997,5

-

1.34

виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова

тис. грн.

-

300,0

-

-

1.34

виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі

 

-

-

220,0

-

1.36

придбання нових зупинок громадського транспорту

тис. грн.

Загальна кількість зупинок по м. Житомиру становить - 393 шт.

500,0

-

 

1.37

придбання матеріалів для ремонту зупинок громадського транспорту, що перебувають на балансі КП "ЖТТУ"

тис. грн

-

-

100,0

-

1.38

облаштування благоустрою територій міста та встановлення зупинок громадського транспорту

тис. грн

-

-

150,0

-

1.39

обстеження пасажиропотоку в міському пасажирському транспорті

тис. грн.

-

120,0

-

-

1.40

придбання пластикових карт для автоматизованої системи оплати за проїзд - 80000 шт.

тис. грн.

-

-

1167,5

-

1.41

виплата заробітної плати, сплата податків і зборів на заробітну плату та оплата електроенергії.

тис. грн.

-

41283,8

68679,8

-

1.42

страхування електротранспортних засобів (трамваї, тролейбуси), водіїв, кондукторів від нещасних випадків на транспорті

тис. грн

-

110,0

160,0

200,0

1.43

придбання матеріалів, спецчастин контактної і кабельної мережі для реконструкції тролейбусної лінії по вул. Промисловій в м. Житомирі

тис. грн

-

-

4100,0

-

Обсяг видатків для здійснення внеску до статутного капіталу КП "Житомиртранспорт" міської ради, з них на:

1.44

погашення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам КП "Житомиртранспорт" міської ради, сплата штрафних санкцій та виплата заробітної плати.

тис. грн.

-

58,1

100,1

-

1.45

придбання основних засобів, в т. ч.: комп'ютерної техніки, периферійних пристроїв, мережевого обладнання, офісних меблів, розробка сайту, тощо.

тис. грн.

-

-

189,0

-

1.47

проведення заходів інформування населення, в т. ч.: розробка графічних, відео, аудіо- матеріалів та їх розповсюдження, тощо.

тис. грн.

-

-

208,0

-

II. Показники продукту Програми

2.1.

Кількість інформаційних систем для рухомого складу, які планується придбати

од.

20

-

40

-

Кількість проектів для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова, які планується виготовити

од.

1

1

-

-

Кількість автобусів (стандарту євро-5), які планується придбати

од.

0

-

20

20

2.2.

Кількість проектів на технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд

од.

1

1

-

-

2.3.

Кількість тролейбусів, які планується капітально відремонтувати

од.

36

6

20

10

10

2

4

4

Кількість трамваїв, які планується капітально відремонтувати

2.4.

Довжина рейок трамвайної колії та кількість стрілок трамвайної колії, що планується замінити

м

850 м

100 м та 1 стрілка

250 м та 2 стрілки

500 м

штук

3 стрілки

2.5.

Контактна мережа підлягає заміні по вул. Вітрука - 1 км, вул. В. Бердичівська - 1 км, вул. Перемоги - 0,5 км, вул. Київська - 0,5 км, вул. Східна - 0,5 км, вул. Театральна - 0,5 км, вул. Небесної Сотні - 0,5 км., вул. Л. Качинського - 1 км

м

5500

2000

1500

2000

2.6.

Кількість тягових підстанцій, на яких необхідно здійснити технічне переоснащення

од.

8

8

-

-

2.7.

Кількість автовишок, які планується придбати

од.

3

1

1

1

2.8.

Площа покрівлі виробничих приміщень, яку планується відремонтувати

м. кв.

4400

4400

-

-

2.9.

Кількість GPS-пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок, які планується придбати

од.

50

50

-

-

2.10.

Кількість транспортних засобів та працівників, яких планується застрахувати

од.

130

122

125

130

чол.

435

426

430

435

2.11.

Кількість зупинок, що планується облаштувати

шт.

20

20

-

-

2.12.

Кількість міні-екскаваторів, які планується придбати

од.

1

1

-

-

2.13

Кількість електричних міських автобусів, які планується придбати.

од.

-

-

2

3

2.14

Кількість тролейбусів, які планується придбати

од.

-

10

40

10

2.15

Придбання автомобіля КРАЗ для буксирування рухомого складу

од.

-

-

1

-

2.16

Придбання зварювального напівавтомата

од.

-

-

1

-

2.17

Придбання генератора

од.

-

-

1

-

2.18

Придбання комплекту обладнання для відшуку місць пошкодження кабельних ліній

од.

-

-

1

-

2.19

Придбання газоплазменної різки листового металу

од.

-

-

1

-

2.20

Придбання обладнання для полімерного фарбування деталей

од.

-

-

1

-

2.21

Придбання компресора стаціонарного

од.

-

-

1

-

2.22

Придбання ножниць гільотинних

од.

-

-

1

-

2.23

Придбання віброплити для ущільнення асфальту

од.

-

-

1

-

III. Показники ефективності Програми

3.1.

Придбання матеріалів та спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва тролейбусної лінії

тис. грн.

Середня вартість матеріалів та спецчастин контактної і кабельної мережі для будівництва тролейбусної лінії

4700,0

-

-

Виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова

тис. грн.

Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації для будівництва тролейбусної лінії до мікрорайону Маликова

300,0

-

-

3.2.

Технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд

тис. грн.

Середня вартість технічного переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд

4393,6

14550,0

-

3.3.

Кількість тролейбусів, що потребують капітального ремонту

од.

50

10

20

20

3.4.

Кількість трамваїв, що потребують капітального ремонту

од.

10

2

4

4

3.5.

Придбання рейок (заміна кривої колії Театральна - Михайла Грушевського, пл. Перемоги та стрілки трамвайної колії по вул. Корольова)

тис. грн.

Середня вартість матеріалів для заміни кривої колії Театральна - Михайла Грушевського, пл. Перемоги та стрілки трамвайної колії по вул. Корольова

850,0

1560,3

2000,0

3.6.

Придбання контактного проводу, спецчастин, матеріалів, ізоляторів для контактної мережі

тис. грн.

Середня вартість 1 км. контактної мережі

475,0

-

-

3.7.

Переоснащення системи диспетчеризації тягових підстанцій з заміною комплексу телемеханіки на "Граніт - Мікро"

тис. грн.

Середня вартість системи диспетчеризації 8-ми тягових підстанцій "Граніт - Мікро"

666,72

-

-

3.8.

Придбання автовишки для ремонту контактної мережі

тис. грн.

Середня вартість однієї автовишки

-

1500,0

1500,0

3.9.

Придбання GPS-пристроїв та пристрої для озвучування зупинок

тис. грн.

Середня вартість встановлення GPS-пристроїв та пристроїв для озвучування зупинок

200,0

-

-

3.10.

Придбання матеріалів для ремонту покрівлі виробничих приміщень

тис. грн.

Середня вартість ремонту покрівлі виробничих приміщень

600,0

 

 

3.12.

Придбання нових зупинок громадського транспорту

тис. грн.

Середня вартість однієї зупинки

25,0

-

-

3.13.

Придбання міні-екскаватора

тис. грн.

Середня вартість одного міні-екскаватора

830,0

-

-

IV. Показники якості Програми

4.1.

Середній інтервал руху електротранспорту

хв.

-

9

8

7

4.2.

Регулярність руху електротранспорту

%

-

95

95

96

4.3.

Середньоденна кількість перевезених пасажирів 1-м трамвайним вагоном, що перебуває на лінії

чол.

-

1570

1800

2050

4.4.

Середньоденна кількість перевезених пасажирів 1-м тролейбусом, що перебуває на лінії

чол.

-

1450

1650

1980

 

Начальник управління
транспорту і зв'язку
міської ради

М. В. Грищук

Секретар міської ради

Н. М. Чиж


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.