МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.07.2017

м. Київ

N 969

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 липня 2017 р. за N 934/30802

Про встановлення метрологічних вимог до фасованих товарів

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (Закон N 1314-VII) і Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII)

НАКАЗУЮ:

1. Установити метрологічні вимоги до фасованих товарів:

до відхилень кількості фасованих товарів в упаковках від номінального значення відповідно до ДСТУ OIML R 87 "Кількість фасованого товару в упаковках";

до задекларованої кількості нетто фасованих товарів відповідно до розділу 5 ДСТУ OIML R 79 "Товари фасовані. Вимоги до марковання".

2. Метрологічні вимоги, установлені пунктом 1 цього наказу, не застосовуються до упакованих одиниць, виготовлених відповідно до Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1193 (Постанова N 1193), за умови нанесення на них знака відповідності упакованої одиниці та Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року N 607 (Постанова N 607), за умови нанесення на них знака відповідності мірної пляшки.

3. Установити, що фасовані товари, які були введені в обіг не пізніше ніж через три роки з дня набрання чинності цим наказом та не відповідають вимогам пункту 1 цього наказу, можуть надаватися на ринку до закінчення строку їх придатності.

4. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

5. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України згідно з розподілом функціональних обов'язків.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.