Обіг опціонних сертифікатів

вчинення правочинів, пов'язаних з переходом прав власності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укладаються під час розміщення опціонних сертифікатів.

(Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Рішення "Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії" від 23.03.2017 N 209 (Порядок N 209))


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.