КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.07.2018 р. N 423

Про внесення змін до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2017 року N 638

Розглянувши подання департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації від 18 липня 2018 року N 01-09/3733, відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Постанова N 609), постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22 березня 2017 року N 307 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення" (Постанова N 307) та від 22 березня 2017 року N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання" (Постанова N 308), розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 02 вересня 2015 року N 323 "Про питання ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в Київській області" (Розпорядження N 323):

1. Внести до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2017 року N 638 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, транспорту-вання та постачання теплової енергії у Київській області" (Розпорядження N 638) такі зміни:

1.1. підпункт 11.2 пункту 11 інформаційної картки адміністративної послуги щодо видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом, викласти в такій редакції:

"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) плата за видачу ліцензії, що видана місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

"

1.2. підпункт 11.2 пункту 11 інформаційної картки адміністративної послуги щодо видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом, викласти в такій редакції:

"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) плата за видачу ліцензії, що видана місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

"

1.3. підпункт 11.2 пункту 11 інформаційної картки адміністративної послуги щодо видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом, викласти в такій редакції:

"

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) плата за видачу ліцензії, що видана місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

"

1.4. підпункт 11.2 пункту 11 інформаційної картки адміністративної послуги щодо видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом, викласти в такій редакції:

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) плата за видачу ліцензії, що видана місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії.
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення на порталі електронних сервісів рішення про видачу ліцензії.

2. Управлінню інформації та зв'язків з громадськістю Київської обласної державної адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на веб-сайті Київської обласної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Денисенка Ю. О.

 

Голова адміністрації

О. Горган


Copyright © 2006-2018 epicentre.com.ua. All rights reserved.