НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

від 23 березня 2017 року N 434

Про заяви ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл., щодо переоформлення та продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР N 00917-м від 19.03.2010) (ефірне, логотип: "НМЦ")

Розглянувши заяви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл. (місцезнаходження: вул. Патріотів України, 113-а, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., 53201; директор Вікторія Леонідівна Кутова), про переоформлення у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення та перейменуванням вулиці місцезнаходження передавача і щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР N 00917-м від 19.03.2010 (ефірне місцеве телебачення з використанням 24 ТВК у м. Нікополі Дніпропетровської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, обсяг мовлення - 24 години на добу), керуючись статтями 31, 33, 35 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (Закон N 317-VIII), офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 N 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за N 41/24818, враховуючи уточнення пов'язаних осіб та території розповсюдження програм згідно фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, Національна рада вирішила:

1. Переоформити ліцензію на мовлення НР N 00917-м від 19.03.2010 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл., у зв'язку зі зміною програмної концепції мовлення та перейменуванням вулиці місцезнаходження передавача.

2. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР N 00917-м від 19.03.2010 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл., з використанням 24 ТВК у м. Нікополі Дніпропетровської обл., потужність передавача - 0,1 кВт, з урахуванням уточнення пов'язаних осіб та території розповсюдження програм згідно фактичної експлуатації РЕЗ-мовлення, зазначивши у ліцензії:

- вид мовлення: ефірне (телебачення);

- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): "НМЦ";

- строк дії ліцензії: 7 років (до прийняття Національною радою окремого рішення про перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у регіоні);

- програмна концепція мовлення - згідно з додатком 1 до рішення;

- докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення - згідно з додатком 2 до рішення;

- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення - 24 години на добу;

- оператор телекомунікацій - Дніпропетровська філія Концерну РРТ.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 412 (Постанова N 412) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 N 1014 (Постанова N 1014)), нарахувати ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл.:

3.1. плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення та перейменування вулиці місцезнаходження передавача - у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;

3.2. ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії на мовлення з використанням 24 ТВК у м. Нікополі Дніпропетровської обл., обсяг мовлення - 24 години на добу. Врахувати ваговий коефіцієнт, який враховує територію мовлення (N = 50 для м. Нікополя), потужність передавача - 0,1 кВт, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення та зменшення ліцензійного збору на 80 %.

4. У Державному реєстрі суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролери): Пінчук Олена Леонідівна; Пінчук Віктор Михайлович.

5. Здійснити видачу ліцензії на мовлення на новому бланку після сплати ліцензійного збору за переоформлення, за продовження строку дії ліцензії та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР N 00917-м від 19.03.2010. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередня ліцензія НР N 00917-м від 19.03.2010 вважається недійсною.

6. Зобов'язати ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл., забезпечити перехід на цифрове мовлення згідно з окремим рішенням Національної ради.

7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.

 

Голова Національної ради

Ю. Артеменко

Відповідальний секретар

О. Ільяшенко

 

Додаток 1
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 434

Програмна концепція мовлення ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл.

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;

Частка програм (передач) власного виробництва: 3 години на добу, 12,5 %;

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 19 годин 10 хвилин на добу, 79 %;

Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

-

-

-

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

-

-

-


* Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 4 години 50 хвилин на добу, 21 %;

Максимальні обсяги ретрансляції: 21 година на добу, 87,5 % (програми ДП "ТРК "СТЕРХ" ТОВ "ПРИРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ", м. Дніпро);

Формат: інформаційно-розважальний, фільмопоказ;

Розподіл програмного наповнення - не менше 65 % від загального обсягу мовлення

N з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

7 годин

-

2

Культурно-мистецькі передачі

55 хвилин

-

3

Науково-просвітницькі передачі

2 години 40 хвилин

-

4

Розважальні передачі

2 години

-

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію
(час трансляції 06:00 - 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

50 хвилин

-

6

Підбірка музичних творів

-

-

7

Фільмопоказ

4 години

-

8

Передачі іншого тематичного спрямування

-

-

 

Начальник управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

Р. Кіфлюк

 

Додаток 2
до рішення Національної ради
23.03.2017 N 434

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ МЕДІА-ЦЕНТР", м. Нікополь Дніпропетровської обл.

Територіальна категорія мовлення: місцеве

N з/п

Місцезнаходження передавача

Частота / канал мовлення

Потужність передавача (кВт)

Територія розповсюдження програм

1.

Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Патріотів України, 113-а

24 ТВК

0,1

м. Нікополь та Нікопольський район

 

Начальник управління радіочастотного
ресурсу та технічного контролю

Т. Мироненко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.