ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.12.2016 р. N 755

Про внесення змін до посадових інструкцій начальника та головних спеціалістів відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації

Керуючись статтями 6, 44 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статтею 6, пунктом 2 частини першої, частиною другою статті 7, частиною першою статті 8, статтями 19, 20 Закону України "Про державну службу", Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 N 11 (Наказ N 11), з метою приведення посадових інструкцій у відповідність до вимог чинного законодавства:

внести до посадових інструкцій начальника та головних спеціалістів відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації (далі - відділ), затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.11.2015 N 577 (Розпорядження N 577), такі зміни:

1. У тексті посадових інструкцій слова "голова обласної державної адміністрації" у всіх відмінках та скороченнях доповнити словами та знаками "- керівник обласної військово-цивільної адміністрації" у відповідних відмінках та скороченнях.

2. У посадовій інструкції начальника відділу:

1) в розділі першому:

в абзаці першому цифри та слова "25", "четвертої категорії" замінити цифрою, словом та буквою "6", "категорії "Б" відповідно;

абзаци шостий - восьмий викласти в такій редакції:

"ступінь вищої освіти магістра;

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або в органах місцевого самоврядування, або на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою";

2) в розділі четвертому абзаци другий, п'ятий - шостий викласти в такій редакції:

"невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення етики поведінки державного службовця та інші порушення службової дисципліни - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

"Діяльність начальника відділу підлягає щорічному оцінюванню, показниками якого є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання Правил етичної поведінки державних службовців (Постанова N 65) та вимог законодавства у сфері запобігання корупції".

3. У посадових інструкціях головних спеціалістів відділу:

1) в розділі першому:

в абзаці першому цифри та слова "25", "п'ятої категорії" замінити цифрою, словом та буквою "6", "категорії "В" відповідно;

абзаци шостий - восьмий замінити абзацом такого змісту:

"ступінь вищої освіти молодшого бакалавра або бакалавра та вільно володіє державною мовою";

2) в розділі четвертому абзаци другий, п'ятий - шостий викласти в такій редакції:

"невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, порушення етики поведінки державного службовця та інші порушення службової дисципліни - дисциплінарну - в межах, визначених чинним законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

"Діяльність головного спеціаліста відділу підлягає щорічному оцінюванню, показниками якого є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків, дотримання Правил етичної поведінки державних службовців (Постанова N 65) та вимог законодавства у сфері запобігання корупції".

 

Перший заступник голови,
виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації -
керівника обласної
військово-цивільної адміністрації

Р. Г. Власенко


 
Copyright © 2006-2019 epicentre.com.ua. All rights reserved.